Ez a weboldal a manzárd kulcsszóval az első 10 Google-találat között szerepel. Ön is így talált rá! - Ha a témával kapcsolatos hirdetést vagy a saját honlapjára mutató linket szeretne elhelyezni oldalamon, keressen > levélben < vagy küldjön > üzenetet
Mi a manzárd?
A manzárd tört síkú nyeregtető, amely meredek emelkedés után lapos dölésre vált. A kezdeti emelkedés 45 foknál nagyobb (70-80°), a csúcsrész dőlésszöge 10-30 fokos. > részletesebben
manzárdtető - manzárd
Honnan ered
a jelentése?
A manzárd elnevezés François Mansart francia építész és unokaöccse, Jules Hardouin-Mansart nevéből ered, akik a 17. sz-ban népszerűvé tették a már előttük felfedezett tetőtípust.
manzárd szoba

UngParty Manzárd - Balla D. Károly ajánlója

Nem sokat kockáztatok. Nem vagyok hazardőr, csak a függetlenségét féltékenyen őrző manzárdőr - Egy manzárdőr feljegyzéseiből - A BDK BLOG és más webhelyek újabb közleményiből. Az oldal az UngParty Virtuálé része | szerző: Balla D. Károly

Ne a rossz hejesírók, hanem a ly használatának pontos ismerői csatlakozzanak és mutassanak példát!

Hejesíró társaim! Csatlakozzatok!

Én, Balla D. Károj magyar író úgy döntöttem, hogy

többé nem használok elipszilont!

Ezért nem:

 • a köznyelv hangrendszeréből már régen kikopott az a hang, amelyet valaha ly-nal jelöltünk, ezért köznyelvi használatának nincsen semmijen funkciója
 • „egyértelmű, hogy az ly megtartása csak nehezíti a helyesírás elsajátítását, ráadásul értelmetlenül. Az akadémia mindenkori illetékes bizottságának képesnek kell lennie arra, hogy ezt felismerje, mint ahogy azt is, hogy ez a felesleges elem mennyi nehézséget okoz az oktatásban, a megőrzése mellett szóló érvek hátterében pedig csupán rossz beidegződések állnak”
 • gyakorlatilag tévedhetetlen vagyok az ly megfelelő használatát illetően, eppen ennek a tudásomnak a birtokában szántam rá magam erre a lépésre, mert a nyelv iránti végtelen odaadásomban úgy éreztem, meg kell sürgetnem valamivel egy rég meghaladott állapot megszüntetését.

Csaknem tíz évig dolgoztam tankönyvkiadóban, ebből több éven át éppen korrektorként, 40 éve végzek egyéb szerkesztői munkákat, gondoztam napilap-mellékletet, voltak saját fojóirataim és volt könyvkiadóm, magam is írtam közel harminc könyvet, webes megjelenéseim tetemes számáról nem is szólva. Tízezer számra mentek kéziratok a kezemen keresztül, hogy tankönyvbe, újságba, fojóiratba, antológiába, könyvbe, weboldalra kerüljenek - lehetőleg hibátlanul. Talán hihető, ha kijelentem, hogy nemcsak féltett munkaeszközöm és legfontosabb kifejezési formám a nyelv, hanem egyenesen

szerelmese vagyok a magyar nyelvnek

és nem szegényíteni vagy hagyományaitól megfosztani akarom, csupáncsak azt, hogy használhatóbb legyen és kevesebb akadájba ütközve töltse be legfőbb funkcióját az emberi kommunikációban.

A 2017. április. 1-jén Balla D. Károj-ként nyilatkozatom teljes szövege:

Balla D. Károj*

üdvre, kárhozatra

lementem fekvő áldozatba immár
a félelem, mi újra mellre vet
a torkom fojtja, mint a zöldes hínár
hét éve már, hogy hozzám érkezett

a főmet mégis felszegném a hídnál
mert gyáva az, ki által kúszva megy
kicsit majd késem, jó időben hívjál
és éles hangon értem perlekedj

a hídon túl már nem ér el az átok
csak jutni át ne lenne oj nehéz
veszéjek húznak, löknek bősz viszájok
a földre nyom az ámok és a vész

lementem újra fekvő áldozatba
remegve várok üdvre, kárhozatra


Újonnan keletkező írásaimban nem használok elipszilont, ahol a hejesírási szabájzat megkövetelné, mindenütt j-vel hejettesítem.

Szexizmus és hatalmi visszaélések a magyar felsőoktatásban

<< a teljes összefoglaló a források megjelölésével a fenti címre kattintva érhető el

nem oké - Szexizmus a magyar felsőoktatásban

Varga Anna Gizella plakátja

A szexizmus, az előítéletek és a tanárok hatalmi pozíciójából eredő visszaélések ténye sajnos nem számít újkeletű dolognak, ám jelentős lépéseket nem tettek ellene. Ezért döntött úgy a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakos hallgatója, Varga Anna Gizella, hogy az intézményben eltöltött öt év után a diplomamunkájában dolgozza fel ezt a kényes témát, amelyet a közvetlen környezetében tapasztalt meg. A Nem Oké! című diplomamunka 2016-ban készült el, konzulense Eperjesi Ágnes volt, az Intermédia Tanszék oktatója. „Ennek a munkának nem lett volna szabad megszületni” – állítja a szerző, aki óriási számú információt volt kénytelen belesűríteni a diplomamunkájába, ami végül hat darab plakátot és egy kiadványt tartalmazott, emellett egy fekete mappában a munka folyamata alatt összegyűlt, főleg tervezőgrafika szakos hallgatók által feljegyzett történeteket a tanári visszaélésekről.

A 2016. június 15-ei diplomavédésén többek között a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, Csanádi Judit, és Csejdy Réka kommunikációért és sajtókapcsolatokért felelős vezető, valamint Fiáth Mariann, a Marie Claire magazin egyik szerzője is megjelent. Pár napra rá, június 27-én már Fiáth Mariann cikkében boncolgatja az egyetemi szexuális zaklatások témáját „Azt vesszük föl, akire föláll” – Szexuális zaklatás a hazai felsőoktatásban, de legalább már plakátokon is címmel, s arra buzdít, hogy akarjunk róla beszélni:

Feltételezhetően a nagykorúság elérésével, a serdülőkort a felnőtt léttől elválasztó határ átlépésével állhat kapcsolatban a tény, hogy ami tinédzserek esetében még felháborít, az főiskolások és egyetemisták történeteiben egy huncut mosolynál komolyabb reakciókat ritkán vált ki. A zavart köldöknézés és sugdolózás egy irányba mutat: a tekintély, mint az üvegplafon, áttörhetetlennek tűnik.” (forrás).

A cikk megjelenését követően, június 29-én az egyetem Rektor Asszonya fogadta Varga Anna Gizellát és Spronz Júliát, aki a Patent Egyesület jogásza, hogy beszéljenek a védésen elhangzott problémák megoldásáról. A találkozón a Rektor Asszony ígéretet tett, hogy az Open Art rendezvény után közösen dolgozzák ki a szükséges lépéseket, valamint felvetette, hogy hasznos lenne, ha a Képző a többi művészeti egyetemet is bevonná a szexuális zaklatás elleni programba. Beszéltek arról, hogy a Képző zászlaja alatt elindulhatna a tanárok edukációja, melynek megszervezését, lebonyolítását Spronz vállalta. A Rektor Asszony továbbá igent mondott arra, hogy helyt adna a Képző a 16 nap a nők elleni erőszak ellen rendezvénysorozatnak is.

Az etnikai homogenitás jelentése

Ukrajnában az Orbán Viktor által oly fontosnak tartott etnikai homogenitás jegyében éppen a kárpátaljai magyar oktatás megfojtására készülnek. A KMKSZ, a Fidesz helyi fiókszervezete éppen aláírásokat gyűjt ez ellen. Nagyon helyesen, de a Főnök elveivel ellentétben. Nem lesz abból baj, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális szövetség voltaképp Orbán ellen gyűjt aláírásokat?

Magyarország miniszterelnökének a szavai most erős ütőkártyát jelenthetnek a nacionalista érzelmű ukrán torvényhozók kezében. Pont azt akarják, amit Orbán.

Helyesen vetik fel, akik felvetik:

Vajon hogyan fér meg egymással a nemzeti érzéstől fűtött elmékben

 • egyfelől az etnikailag homogén nemzet eszménye
 • másfelől az etnikailag roppant heterogén Nagymagyarország eszménye?

Vajon érdemes-e abban bízni, hogy a miniszterelnöki szavakat csak azért nem veszik biztatásnak és bátorításnak a kocsmai szinten zsigerből cigányozók, zsidózók, migránsozók, mert sem a homogenitás, sem az etnikai szó jelentését nem értik?

Vajon hány hajszál választja el egymástól a két fogalmat:

 • etnikai homogenitás
 • tiszta faj

Az alábbi szöveget előadás gyanánt 1996-ban olvastam fel a Magyar PEN Club budapesti konferenciáján; később megjelent egy vidéki napilapban.

Balla D. Károly: Kisebbségek kiváltsága

A magamfajta irodalmár, akinek lassan állandó eposzi jelzője, hogy „határon túli magyar”, mostanában nehéz helyzetbe kerül amiatt, hogy „határon bévül” egymást érik a legkülönbözőbb szakmai összejövetelek. (Augusztusban csúcsra járatás volt: Anyanyelvi Konferencia, Tokaji Írótábor, hévízi és csobánkai tanácskozás, tatai JAK-tábor, műfordító-találkozó, finnugor írók kongresszusa…) Ezeken részt venni létszükségletünk: ha azt valljuk (márpedig ezt gyakorta megtesszük), hogy magyar irodalom, magyar kultúra csak egy van, akkor ezeken a seregszemléken megjelenésünkkel demonstrálhatjuk, hogy ennek az egynek magunk is részesei lennénk. Így hát: ki hová tud, elutazik és hosszasan konferenciázik, tanácskozik, beszélget, s esténként, ha úgy adódik, iszogat és énekel (magyar íróknak ez már csak ilyen jó szokása), s ha teheti, hát: ismerkedik.

Ismerkedik, holott ez nem mindig veszélytelen vállalkozás.

Mert mi is történik?

A kölcsönös bemutatkozást és esetleg néhány udvariassági fordulatot („Láttam a kötetedet a könyvheti listán”) vagy tájékozódó kérdést („Te honnan is jöttél tulajdonképpen?”) követően a külhoni magyar író azt tapasztalja, hogy új ismerőse tesztelni kezdi. De nem irodalmi tájékozottságára kíváncsi, vagy arra, mivel is foglalkozik ez a szerencsétlen kívülrekedt, hanem arra, hogy melyik oldalon áll. A tesztelés alá vetett és alultájékoztatott bátor ismerkedő azonnal el is bátortalanodik, mert jószerivel azt sem igazán tudta, hogy vannak oldalak, s azokon rendíthetetlenül állni a magyar írónak felettébb kívánatos. Zavarában hablatyol hát valamit maradandó irodalmi értékekről vagy arról, hogy napok óta nem hallgatott rádiót, de ezzel csak maga alatt vágja a fát, mert most már óhatatlanul abba a gyanúba keveredik, hogy esetleg a rossz oldalon áll, s ezért sumákolja el az egyenes választ. Ha feltalálja magát és van egy kis szerencséje, még visszaszerezheti az iránta megrendült bizalmat azzal, hogy tanácsot kér: mégis, melyik oldal a jó, mert hogy ő esetleg akár… A gyanakvó ismerősben felébred a hittérítő, s jó alaposan beavatja a most már védenceként kezelt külhonit az oszthatatlan és egyetemes magyar irodalomba.

Az így kiokosított határon túli aztán elsodródik patrónusától s egy kis társaságban találja magát, ahol meg furcsán nézegetnek rá, amiért az előbb X. Y.-nal szóba állt. Ne tudná róla, hogy sötét alak, ilyen meg olyan múltja van, s különben is: a rossz oldalon áll?! De azért a kis külhoni rokon ne vegye a szívére a dolgot, legyen egészen nyugodt, mert ők majd a hóna alá nyúlnak, bevezetik az igazi irodalmi körökbe, csak előbb még isznak egy kis jófajta borocskát.

A Népszabadság megszüntetése ellen

A Népszabadság brutális tönkretétele nemcsak újabb lépés a sajtószabadság teljes felszámolása felé, hanem egy évek óta tartó folyamat jelképes lezárása is. Sajtószabadságot! Demokráciát!

nepszabadsag-megszuntetes

Magyarországon megszűnt a sajtószabadság

Minden egyéb felháborító körülményen túl az én szememben a leggyalázatosabb a nol.hu archívumának az elérhetetlenné tétele. Ha semmi más, ez egészen bizonyosan kétségessé tenné számomra a tulajdonos állítását, hogy gazdasági okok állnak döntése mögött és hogy „az iparági trendeknek leginkább megfelelő üzleti modell” keresésének eredményessége érdekében, „Azért, hogy valamennyi érdekelt teljes mértékben ezen kiemelt feladatra tudjon koncentrálni, a Népszabadság kiadása valamennyi formájában (beleértve a nyomtatott és az on-line kiadást is) a mai nappal, az új koncepció kialakításáig illetve megvalósításáig, felfüggesztésre kerül.” Vajon kit zavarna az új koncepció kidolgozásában, ha az egyik legnagyobb magyar internetes hír- és cikkarchívum elérhető maradt volna?

A kettős ügynök stílusa

Mind a Szembesülésben megtalálható és magáról a Szembesülésről szóló könyvkritikákban, mind virtuális öngyilkosságom utólagos traktátumaiban, mind pirézzé válásom művészetelméleti percepciójában (vagyis ezekben a csiklandósnak joggal mondható esetekben) tudatos elszántsággal törekedtem arra, hogy értelmező-értékelő-elemző textusaim

 • egyfelől maximálisan megfeleljenek annak a bizonyos intellektuális szakzsargonnak, mi több, ezen belül értelmük, érvényes jelentésük legyen,
 • másfelől viszont ugyanezt a szakzsargont a beavatatlanok számára komikussá is tegyék.

Vagyis: szinte minden ilyen értelmezésben azt kívántam elérni egyfelől, hogy a nyelvfilozófiában, egzisztencializmusban, posztmodern recepcióelméletben és egyéb huncutságokban jártas vájt fülűek nyála elcsöppenjen a gyönyörűségtől, amikor ilyen mondatokat olvasnak:

 • A Szembesülés szerzőjét a strukturalizmusok utáni elméleti pozíciója vagy a temporális irodalomelméleti paradigmák melletti elkötelezettsége miatt nem érheti vád! Ellenkezőleg. Láthatóan hagyományosan kontextualista alapállású, ráadásul gyanítható, hogy szemiotikai előfeltevései pedig referenciálisak.
 • Virtuális öngyilkosságom posztmodern önreflexiós gesztus, amely a megalkotott halálkontextus segítségével képes életbevetettségemet posztumusz létezésemmel azonosítani azon a réven, hogy saját szuicid mivoltomat tettem attitűdöm tárgyává
 • A pirézek a megkérdezettek intencionális élménye révén az elutasítottság fenoménjává váltak, így ennek az etnikumnak saját személyemmel való megképezése olyan művészeti performansszá vált, amellyel megengedte az előítéletes gondolkodás valóságába történő beavatkozást.

– másfelől viszont az átlagolvasó hadd nevesse könnyesre magát, hogy milyen remek paródiaszöveget írtam. A cél mindig az, hogy ne külön az egyik vagy külön a másik kívánalomnak feleljek meg, hanem hogy „középről nézve” ne lehessen eldönteni, a beavatottak nyelvén beszélek-e avagy éppen gúnyt űzök ebből a nyelvből. Merthogy ezt én sem döntöm el, ilyenkor ugyanis kettős ügynökként működöm, egyszerre vagyok elszánt híve annak, hogy bonyolult dolgokat csak komplex módon lehet megközelíteni és szinte minden ilyen megközelítésben külön erre az alkalomra létrehozott nyelvet kell használni az értelmezéshez – de ugyanígy vallom azt is, hogy a beavatottak tolvajnyelve beleszűkül saját belterjességébe és a végletekig elidegeníti azt a hagyományos befogadót, aki nem ismeri az adott nyelvi-filozófiai kódrendszert, ám szívesen megmosolyogja (talán meg is kedveli), ha egy író görbe tükrében válik láthatóvá.

Mindezt pedig, talán mondanom sem kell, azóta gondolom így, amióta megértettem, hogy a beavatatlanok éppen azért rekednek kívül ezen az izgalmas értelmezési tartományon, mert a tradicionalitás mint kulturális megelőzöttség a kollektív tudatalatti szétsugárzódása révén kisajátító jelleggel lényegül rá az újonnan születő szubsztanciákra és ezzel felszámolja, rájuk nézve érvénytelenné teszi a nyelvi szubszidiaritás elvét. >> Interjú: A halál és a kettős ügynök - Fejmozi

Magyar írásbeliség Kárpátalján

Dupka György: Irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján

dupka-gyorgy-irodalmi-elet-karpataljanJegyzetemben arról írok, hogy ennyiszer én könyvben leírva még soha nem találkoztam a saját nevemmel, ami persze önmagában még csak azt jelenti, hogy a közel 350 oldalas összefoglalóban alaposan foglalkozva van velem, s ez némileg már önmagában elüt attól, amit esetleg várhattam, ti., hogy a címben és alcímben sorolt fogalmakkal kapcsolatba hozható ténykedésem egy része teljes elhallgatásra vagy legalábbis eljelentéktelenítésre is kerülhetett volna.

Számos ilyesmit tapasztalhattam ugyanis az elmúlt másfél-két évtizedben, voltak, akik rendszeresen adott interjúik mindegyikében elfelejtették megemlíteni, hogy én adtam ki legfontosabb könyvüket, hogy én találtam ki gyermekfolyóiratuk nevét és én is adtam ki első évfolyamát, hogy az általam gründolt és szerkesztett orgánumok valamelyikében kezdhettek hosszú szilencium után újra (vagy újoncként először) publikálni… stb. Kárpátalja általam sokra becsült, legismertebb költője úgy tudott előadást tartani az elmúlt évek kárpátaljai irodalmi folyamatairól, hogy még csak meg sem említette a nevemet és úgy tudta felsorolni az itt alkotó magyar írókat, hogy engem szemrebbenés nélkül kihagyott, s amikor a riporter nevemre és Éváéra rákérdezett, akkor olyasmit mondott, hogy Balla D. Károly és Berniczky Éva kiírták magukat a kárpátaljai irodalomból… (Holott én például nem tudnék úgy megadni egy hasonló felsorolást, hogy ne éppen Vári Fábián László nevével kezdeném…) No, nem mintha a rám való hivatkozások hiányoznának a dicsőségemhez, ezeket csak azért említem, hogy a most tapasztalt kontrasztot érzékeltethessem. > Dupka György e-könyve: Irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján

Pirézségem története

bdk pirézA piréz szó értelmezési tartománya eléggé széles. A közbeszédben a leggyakrabban alighanem  egyfajta eufemizmusként használják: ilyenkor a cigány és zsidó helyett szerepel, még ám leginkább elítélő, ironikus felhanggal, és a jelentésébe valamilyen negatív jelző is belesűrösödik, lényegében az értelme ilyesmi: „büdös cigány”, „idegenszívű zsidó”. Előfordulhat enyhébb változat is, amikor tisztán rasszista és antiszemita tartalom nem feltétlenül társul hozzá, inkább csak lekezelés, „jópofizás”, összekacsintás a hallgatósággal/olvasókkal: ugye tudod, kikre gondolok. Létezik az eredeti kontextushoz közelebbi, ugyancsak negatív értelmű használat is, amikor a pirézek „gyanús, idegen népség” jelentésben kerülnek szóba. Nem csodálkoznék, ha akadna, aki 2016-ban a migránsokat nevezné így.

Azt gondolom, ez a negatív szóhasználat sajnos természetesnek számít egy olyan társadalomban, ahol a liberális is szitokszóvá válhatott. Éppen a szabadelvű gondolkozás, a nyitott világszemlélet, a toleráns és empatikus magatartás visszaszorulásának a következménye az, hogy mindenki gyanússá válik, aki nem egy ideálisnak gondolt, uniformizált többséghez tartozik. Aki tehát nem fér bele a „fehér bőrű”, „keresztény”, „magyar anyanyelvű”, „heteroszexuális”, „nemzeti elkötelezettségű”, „itt lakó” halmazok átfedődési tartományába, azaz nem felel meg egyidejűleg az összes említett címkének, az óhatatlanul pirézzé, valamilyen szinten kirekesztetté, elutasítottá válik.

Ez a jelenség tehát, bár sajnálatos, számomra teljesen érthető, és félő, hogy nem is fog változni mindaddig, amíg egyfelől az állami szintre emelt hatalmi demagógia rájátszik az alantas emberi indulatokra, másfelől a többségi társadalom tagjai vevők erre a hatalmi demagógiára. A jelen időszakban a kereslet és kínálat egyre inkább megfelelni látszik egymásnak, mindenfajta idegent és kisebbséghez tartozót gyanú övez és kirekesztés fenyeget. Ez pedig, jól tudjuk, nem csupán a kirekesztettek számára jelent problémát: a gyűlölködőket erősen frusztrálja (és idővel: mérgezi) az, hogy hergelt állapotukban mégis szembesülniük kell mindenféle pirézekkel, akiknek bőrszíne, vallása, nyelve, lakhelye, szexuális identitása, ne adj isten, mind egyszerre eltér az övékétől. Az elfogadás és befogadás, az együttérzés és együttműködés nemcsak erkölcsileg magasabb rendű a kirekesztésnél, hanem társadalmilag is célszerű és pszichésen is hasznos. A toleráns és empatikus embert nem frusztrálja, nem irritálja saját magatartásának a tárgya, míg a kirekesztőt igen. >> Tárki-interjú az első pirézzel

A Hatodik Síp indulása

Az 1944 utáni Kárpátalja első független sajtótermékét, egyben első irodalmi folyóiratát Balla D. Károly hívta életre 1989-ben. A lap budapesti kiadói és ungvári szerkesztőségi háttérrel kezdte működését, terjesztése főleg Kárpátalján történt. A lapbejegyzést és a működés jogi kereteit kezdetben az ipari tevékenységet folytató Mandátum Kft-n belüli, Németh István vezette kiadói műhely, a Mandátum Kiadó biztosította (1989-1990), majd a vállalati egységek szétválásával a Németh István vezette különböző alakulatok: először a Mandátum Könyv Bt (1990-1991), majd az Új Mandátum Könyv Bt. (1992), később az Új Mandátum Kiadó (1992) vette át. A lap mögött kezdettől a Balla D. Károly alapította és Németh István elnöklésével működő Hatodik Síp Alapítvány állt. A Hatodik Síp irodalmi folyóirat impresszumában 1993-ban ez szerepelt: Kiadja a Hatodik Síp Alapítvány az Új Mandátum Könyvkiadó közreműködésével. – Az irodalmi orgánumot alapításától 1993-ig Balla D. Károly jegyezte főszerkesztőként. Miután kivált a csapatból, megszűnéséig a lapot Penckófer János szerkesztette Beregszászban. Az 1999-es évfolyam már nem számonként, hanem egyetlen kötetbe gyűjtve látott napvilágot – egyben ez volt az orgánum utolsó megjelenése.

Más: mi volt a szamizdat a rendszerváltás előtt Magyarországon

A Hatodik Síp Könyvek – az első fecskék

Bármilyen könyv a Szovjetunióban csakis hivatalos, állami könyvkiadónál jelenhetett meg, sem független kiadók létesítésére, sem magánkiadásra nem volt lehetőség még az 1985-öt követő halovány demokratizálódás idején (peresztrojka, glasznoszty) sem. A Hatodik Síp Alapítvány közreműködésével Kárpátalján 1991-ben mégis sikerült  megtörni – vagy legalábbis megkerülni – az állami könyvkiadás monopóliumát azzal, hogy az ungvári szerkesztőség gondozásában, ungvári nyomdai előállítással (!) és kárpátaljai szerkesztésben, majd terjesztésben – ám budapesti kiadói háttérrel! – kezdetét vette a Hatodik Síp Könyvek sorozat első darabjainak a kiadása. Ez óriási lendületet adott nem csupán az itt élő alkotóknak, hanem egyszersmind előkészítette a helyi magánkiadók alakulását. A könyvsorozat induló címei voltak: Nagy Zoltán Mihály: A Sátán fattya (1991), Böszörményi Gyula: Kucó (1991). Finta Éva: A lét dicsérete (1991), Vári Fábián László: Kivont kardok közt (1991), Balla D. Károly: Hóban és homokon (1991), EXTRA HUNGARIAM c. antológia (1992)

Balla D. Károly 1993-as kiválását követően a Hatodik Síp Alapítvány a Németh István vezette budapesti Új Mandátum Könyvkiadóval és a beregszászi bejegyzésű, Penckófer János vezette Mandátum Kiadóval közreműködve több időszaki kiadványt is kiadott (Hatodik Síp, Emberhalász, Kisebbségkutatás), és jelentős könyvkiadóként működött (a szépirodalom mellett különösen a néprajzi-történelmi tárgyú kiadványok megjelentetése terén jeleskedtek). Az együttműködés néhány esztendő múltán megszűnt, az Új Mandátum 1999. után már nem adott ki a kárpátaljai műhellyel közösen sem lapokat, sem könyveket.

Vissza a provinciába

provinciaTíz évvel ezelőtt az érintett neveket, könyv-, folyóirat- és lapcímeket is leírtam volna egy ilyen jegyzetben, mivel afféle szókimondó kekecblogger voltam. Kicsit már csodálkozom is azon, hogy mennyit tudtam háborogni nem csupán vaskosabb visszaéléseken, durva mulasztásokon, hanem inkább csak mulatságos tévedéseken, mekkora feneket kerítettem annak, ha rosszul idéztek egy verset, ha összetévesztettek két írót vagy helytelenül írták le nevüket. Nem tudtam szó nélkül hagyni az ilyen lapszusokat. Gondolta a fene, hogy a kollégáimmal ápolt, akkor már nem felhőtlen, de még barátinak mondható kapcsolataim emiatt (hm. valóban emiatt? vagy inkább a műveikről, teljesítményükről írt elemzéseim miatt?) sorra megszűnnek barátinak lenni. Minthogy azonban megszűntek, most már semmit nem rontana a helyzetemen, ha újra nevükön nevezném őket most, amikor egy sajátos jelenségről írok pár bekezdést. Mégsem teszem, mert maga a jelenség érdekesebb, mint a szereplői.

Nem most lettem erre a furcsaságra figyelmes, hanem akkor, amikor először tűnt fel: Kárpátalját elhagyó alkotótársaim valamilyen okból nem futnak be írói karriert Magyarországon. Nemhogy jelentőset, közepeset sem. Itthoni és ottani pályájuk alakulása alapján változatos variációk adódnak. Néhány tipikus.

 • itthon gyenge író-költő volt, ennek ellenére helyi orgánumokban rendszeresen megjelentek írásai, Magyarországon nem vagy alig-alig talált publikációs teret
 • itthon a jobbak közé tartozott, áttelepülve néhány (kötet-)próbálkozás után elhallgatott
 • itthon nemcsak ígéretes tehetségnek, hanem reménybeli irodalomújítónak számított, teljesítménye alapján afféle húzónév lehetett volna – Magyarországon esetleg eljutott néhány visszhangtalan kötetig, de nem emelte be egyik kánon sem – majd irodalmárként elhallgatott
 • itthon a kárpátaljaiság megtestesítőjeként vált népszerűvé, a szülőföld és népe iránti ragaszkodást emelte  költészetének fő motívumává, ez nem akadályozta meg az áttelepülésben  – azóta is a misszió felhúzó erejére támaszkodik, nem az írásművészetre
 • itthon első vonalbeli alkotónak számított, helyi értékű karriert futhatott volna be, odaát nem igazán tudott az írótársadalomba beilleszkedni, lassan a középszerből is kikopni látszik

Lehetne még további sorsok alapján több verziót említeni (a fentiek sem feltétlenül egy konkrét emberre húzhatók rá, több helyütt igyekeztem tipizálni), például aszerint is megvizsgálva a folyamatot, hogy más pályán sikeresek lettek-e, hogy munkájukban-sikerükben volt-e, van-e szerepe származásuknak, netán éppen kárpátaljaiságukra hivatkozva nyertek működési teret. De nem ebbe az irányba akarom kifuttatni a dolgot. Hanem abba, hogy:

A kárpátaljáról áttelepült  irodalmárok jó néhánya, miközben és miután Magyarországon szakmai sikert vagy egyáltalán nem ért el, vagy csak rövid időre és csak viszonylag szűk körben nyert ismertséget, kapott megjelenési lehetőséget és érdemi szakmai visszhangot, aközben és azután visszaintegrálódott a kárpátaljai irodalmi folyamatba. Ami önmagában még nem is lenne furcsa. A furcsa az, amikor egy kárpátaljai magyar könyvkiadó a huszonöt éve Magyarországon élő alkotó könyvét a határon túli könyvkiadást támogató magyarországi minisztériumi keretből pályázza meg és az így elnyert támogatásból adja ki.

Mentőkörülményt persze ezret találhatunk. Ott vannak az... > folytatás a bdk blogban

>> kapcsolat - üzenet küldése

Balla D. Károly: életrajz + elérhetőség

• főbejáratok:

bdk blog

a BDK Blog frissei:


avagy jogsérelem egy halott szerző kárára Eddig azt hittem, a kárpátaljai magyar irodalom és könyvkiadás berkeiben lovag vitéz doktor Dupka György elnök igazgató a legnagyobb szélhámos. De most riválisai akadtak. Történt, hogy egy ismeretlen könyvtáros megkeresett a Facebookon azzal, hogy ismét elhunytam. Mégpedig a Kárpát-medencei magyar irodalom 1920-tól az ezredfordulóig. … a cikk folytatódik >>Vagy 30 éven át permanens késztetésem volt arra, hogy ne csak véleményt formáljak a határon túli, így a kárpátaljai magyarságot érintő kérdésekről, például az úgynevezett magyar(országi) nemzetstratégiáról, hanem arra is, hogy ezzel a véleményemmel a nyilvánosság elé álljak. Ezért kezdtem el rendszeresen publikálni a Mozgó Világban és a Beszélőben az … a cikk folytatódik >>


bdk piréz

így lettem
> az első piréz

bdk posztumusz

így lettem posztumusz író:

> elhunyt Balla D. Károly

Magyar nemzeti limerik

Szent helyünk minékünk Verecke
bejárjuk hosszába-keresztbe
s mint hágót Árpádunk
minden nőt meghágunk
nyög belé a Kárpát-medence.

Az Ung-parti bulváron

Lakna bár úrfink szép Ungváron
nem lenne úrrá a lukvágyon
sok kis nő ajzaná
Kárpátok aljzatán
végig az Ung-parti bulváron. 

Husztnak romvára alatt

Megállt a nagy költő Huszt alatt
ahol én magamra húztalak.
Mi hívta Kölcseyt
idejét töltse itt?
Nem volt itt bordély,
csak puszta lak.

Kínálat és lehetőség

Pontos egy városka Beregszász
kurváknak létszáma kerek száz.
Nem bírja a tárcád?
Keress egy apácát
ha már csak imára erektálsz.

Egy ifjú szakinak

Várnézni elmehetsz Munkácsra
tövében rád vár egy kurvácska
ha mélyen bevered
neki a csapszeget
te lehetsz élmunkás luk-ácsa.

>>kárpáti limkerickek

Nem készültem írónak: gyerekként és ifjúkoromban a természettudományok érdekeltek, egyetemi tanulmányaimat is ez irányban kezdtem, mert a családi példa inkább taszított, mint vonzott, és 22 éves koromig ki is tartottam a fizikusi pálya mellett. Az irodalom gravitációja azonban erősebbnek bizonyult, s mára kitölti-meghatározza életemet.

Azzal hízelgek magamnak, hogy író vagyok, és ezen minden jelző (határon túli, kisebbségi, kárpátaljai) csak szűkítene, rontana. Szeretném hinni, hogy amit csinálok, az nem szorul semmilyen eredetigazolásra.

 

seo honlapoptimalizálás - keresőmarketing

seo honlap google

Google keresőoptimalizálás

Weboldalak Google első oldalára juttatása white hut online kereső marketing eljárásokkal, egyéni stratégiák szerint. SEO-módszerek, optimalizációs eljrások.

Az első keresőoptimalizáló verseny ("Pillangószív") nyertesének felújított honlapja: Bognár Stúdió:

Az alábbi honlapok a címükkel azonos keresőkifejezéssel a találati lista első helyén szerepelnek, a zárójelben megadott kulcsszóval pedig benne vannak az első 10-ben

Hogy érhető el az első helyezés, első Google találat?

Kurrens kulcsszavakra nézve (mint például az autóbérlés, a laptopszerviz vagy a télikertépítés) a TOP1 helyezéshez közeledve egyre erősebb oldalakat találunk, nem is kell alaposabb vizsgálatot folytatni, azonnal látszik, hogy a honlap tulajdonosa igen komolyan veszi a keresőszempontok betartását. Szinte bizonyos, hogy az első organikus találatra kattintva olyan weboldal nyílik meg, amelynek:

 • gazdag és informatív a tartalma, tartalmaz részletes leírásokat
 • a szövegtartalom egyedi fogalmazású, nem másolt – és bőséges
 • látunk képeket, ábrákat, grafikonokat, találunk számadatokat, neveket
 • a rendszer több aloldalból áll, ezek tovább részletezik a website témáját, tárgyát
 • a honlapba tematikus blogot integráltak, s ez rendszeresen frissül
 • a webhely módot ad kapcsolatfelvételre, pontosan tudni, ki a tulajdonosa
 • a webhely kialakítása nemcsak keresőbarát, hanem mobilbarát is

Ahhoz már alaposabb vizsgálat és némi szakmai ismeret szükséges, hogy meglássuk az élpozíciót szerzett weblap további erényeit, többek között ezeket:

 • a szájton megvalósul a kulcsszavak megfelelő reprezentációja, nevezetesen az alábbi honlapelemek tartalmilag relevánsak arra/azokra a kulcsszavakra nézve, amelyekkel a honlap TOP helyezéseket szerzett:
  • a webhely domain neve
  • címe (‘title’)
  • az aloldalak elérési címe (‘URL’)
  • az oldalak leírása (‘description’)
  • a képek attribútumai
  • a linkek attripútumai
  • a használt headline címek (h1-h6)
 • a honlap regisztrálást nyert a Google Analytics statisztikai rendszerbe és a Search Console webmestereszközökbe
 • a weboldal erős és nagy linkprofillal rendelkezik, amely tartalmilag releváns, nagy értékű weboldalakon elhelyezett hivatkozások hálózatából áll
 • a honlaphoz Facebook-oldal, G+ profil, Twitter-oldal stb. tartozik

A felsorolt kritériumok többségét magán a weboldalon kell/lehet érvényesíteni, ezt tartalomoptimalizálással, a formai elemek, szerkezet keresőbaráttá tételével lehet elérni. Az optimalizációs munkának ezt a részét on-site tevékenységnek tekintjük. Az utolsó 2 helyen említett feltételek azonban már a honlapon kívül, a külső webtérben érvényesülnek.


Balla D. Károj legutóbbi könyvei:

utolsó futamok

szerver hoszting

tejmozi könyv

virtuális szerver

ungvár - ezredforduló

szembesülés regény - balla d. károly

BDK könyvei

 

Keresőmarketing és honlapoptimalizálás

A Google meghatározó szereplőjévé vált az internetes keresések piacának. Webtartalom felkutatása ma már elképzelhetetlen ennek a programnak a használata nélkül. Mivel mindenki épp ennek segítségével igyekszik számára szükséges információt, szolgáltatást vagy megvásárolható terméket találni, így roppant nagy lett a jelentősége annak, hogy egy adott weboldal hol helyezkedik el az organikus Google-találatok ragsorában. Az első oldalra kerülés vagy az első hely megszerzése nagy piaci előnyt biztosít a honlap tulajdonosa számára. Ilyen pozíciót tartalmi alapú honlapoptimalizálással és keresőmarketing eljárások alkalmazásával lehet elérni.

Aktuális optimalizációs projektumok - illetve a Google honlapoptimalizálás kérdéseivel foglalkozó néhány oldalam, blogom bemutatása és az oda vezető hivatkozások.

Szövegírás magyar laptop billentyűzeten

A laptop számítógépeket általában angol billentyűzettel látják el, bár a Magyarországon forgalomba hozott noteszgépeken gyakran magyar ékezetes betűket is találunk. Ez leginkább csak azoknak fontos, akik gyakran és sok magyar nyelvű szöveget visznek be a készülék memóriájában. Azonban természetesen az angol billentyűzettel is lehet magyar szöveget írni, csupán a billentyűkiosztást kell magyar nyelvre állítani és meg kell szokni az ékezetes magánhangzók jelöletlen illetve más karakterrel jelölt helyét. Jó megoldás lehet ezeknek a billentyűzetnek a felmatricázása: minden szaküzletben és szervízben kaphatók olyan betűmatricák, amelyek segítségével felújítható az eredeti billentyűkiosztás. Drágább megoldás laptop szervizben kicseréltetni a klaviatúrát

Gyilkosság a télikertben

Balla D. Károly fiktív regénye, amely üvegházi körülmények között mutat be egy bűntényt. Sem ajtó, sem ablak nem jelez erőszakos behatolást, a szecessziós budaőesti télikert belsejében mégis rettentő merénylet történik, mire városszerte kitör a pánik és egztikus növények népesítik be a kávézók beépített teraszát. A regény építés lehetőségeivel kísérletező szerző szövege ezúttal is bővelkedik hátrahagyott kívánnivalókban.

 • A téli kert és az üveg ajtó esete a tömeges sms-sel
 • Építés és gyártás - üveg télikertes Bp-i szolgáltató

Arvisura webakció - linképítés

A linképítő Arvisura-projekt a tartalmi alapú keresőoptimalizálás szempontjainak megfelelő, saját webrendszerre épülő, egyénileg kidolgozott eljárás 2013 őszén kezdett munkamenete, amely annak idején mindenekelőtt a budapesti autókölcsönzés fellendítését és a műanyag ablak árak pozícionálását tűzte ki céljául, továbbá a betonvágás és falfúrás, illetve az ipari gyűjtőkéményen és más nyílászáró szerkezeten végrehajtandó zárcsere lehetőségeit vette számba. Később a magyar őstörténeti mítosz hamis voltát a Google-listákon leleplező webakció kulcsszavaként kapott támogató hivatkozásokat.

ungparty manzard

Balla D. Károly nevéhez folyóiratok és kiadói műhelyek alapítása kötődik. 1989-ben hívta életre a Hatodik Síp c. periodikát, a magyar irodalom kárpátaljai fóruma alcímmel, ennek 1993-ig volt a főszerkesztője (a lapot a budapesti Mandátum adta ki). 1993-ban új folyóiratot indított Pánsíp néven, amely családi magazinnak indult, majd szintén irodalmi orgánummá vált. 2000-ig évi 3-5 számmal jelentkezett, UngBereg Almanach néven később éves antológia váltotta fel. 2000-ben a periodika Netpánsíp néven felköltözött az internetre és négy évfolyamot megélve digitális iratfolyamként működött. Eközben a korábban Pánsíp Irodalmi Szalon is virtualizálódott és a weben zajlottak az eseményei (könyvbemutatók, konferencia, interjúsorozat). A Pánsíp-Szalon oldaláról indulva az akkor épült webrendszer jól bejárható.

1991-ben alapította meg BDK a II. világháború utáni Kárpátalja első magánkiadóját, amely 4-5 évnyi műlödés után jogutód nélkül megszűnt, majd 1995-ben életre hívta az UngBereg Irodalmi és művelődési Alapítványt, amely egyebek mellett könyvkiadással is foglalkozott.

 

 

© Balla D. Károly | írásokat ajánló társoldal az UngBereg keretében: berniczky+bdk

 

UngParty Manzárd - Balla D. Károly blogajánló weboldala - virtuális tetőtér

Balla D. Károly posztumusz piréz író (újabban földszinti) Manzárdja. Blog és weboldal ajánló, bemutató szövegek, linkek - webakciók. Seo Google Honlapoptimalizálás és Keresőmarketing - Weboldal Google-pozíciójának javítása Linképítés és keresőoptimalizálás legaláis módszereivel. BDK, Balla D. Károly - Károj - irodalom, blog, ungparty manzárd, volt blogarchívum, Kárpátalja, Ungvár, Ukrajna, kárpátaljai magyar irodalom, honlapoptimalizálás, google első hely, keresőoptimalizálás, honlap seo, weboldal, linképítés, pánikbetegség, télikert építés Budapesten, arvisura, pirézek, optimalizálás, weblap, határon túli magyar csupakabra, tetőtér, építészet, manzard, ungbereg, ungparty, pánsíp, laptop szerviz, elipszilon, virtuálé, arvisura, weblap, télikert gyártás, manzárd tetőtér, tömeges sms kampány

A jelen weboldal a manzárd keresőszóval indított internetes keresések első 10 találata közt szerepel! - link építés. Seo Google Honlapoptimalizálás

A 'manzárd' jelentése

Mi a manzárd?
A manzárd beépített tetőtérben kialakított szoba vagy lakás. Tetőtérbeépítés
Mi az a manzárd?
A lakás tetőteri része
Mi a manzárdtető?
Olyan nyeregtető, amely meredek dőlésszög után laposabbra vált, így a padlástér jól beépíthatő

Szigorú építészeti értelemben nem minden beépített tetőtér manzárd. Szakmai leírás szerint a manzárd egy tetőtípus, melyet törött tetőnek is neveznek. Definíció szerint a manzárd olyan tört síkú nyeregtető, amely fölfelé 45 foknál nagyobb (általában 70-80 fokos) dőlésszög után lapos, 10-20 százalékos dőlésre vált, így a hagyományos tetőtérnél sokkal nagyobb teret hoz létre a padláson. A manzárdtető lényege a külső megjelenésen túl, hogy a meredekebb tetősíkot egy alacsony hajlásszögű tető követi. Azért tervezik ilyen osszetett alakzatúra, hogy könnyebb legyen a tetőtérben szobát, lakást, lakható életteret kialakítani. A manzárd tehát olyan lakás, illetve lakrész, amely az ilyen tetőszerkezet alatt a padlástérben helyezkedik el.

A fogalom a XVII. századi Franciaországból ered, ott is a speciális alakú törött tetőnek volt a neve. A manzárdtetőt úgy tervezték és úgy építették meg, hogy megkönnyítse a tető alatti tér lakássá történő alakítását A Wikipédiából tudhatni, hogy az elnevezés François Mansart (1598-1666) francia építész és unokaöccse, Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) nevéből ered, de nem ők a manzárd feltalálói. Már száz évvel előttük a Louvre építésze, Pierre Lescot megvalósította ezt a helytakarékos ötletet. Az viszont igaz, hogy a két Mansart tette népszerűvé a korabeli Párizsban ezt a technikát. Később az elnevezés megjelent Angliában és Németországban is, először a tető, majd a lakás megnevezésére. Később a név a szegénység és nyomor szinonimája lett, például az 1920-as években Németországban manzárdkávénak (Mansardenkaffee) nevezték az olcsó kávépótlékot. Érdekesség, hogy Szlovákiában manzárdnak nevezik a stúdiólakást.

Ungváron (Kárpátalja, Ukrajna) a város történelmi várnegyedében a Vár u. 8. alatti családi ház tetőtéri szobájában alkotott több mint tíz esztendőn át Balla D. Károly, aki a manzárd-helyzetet szimbólummá emelte egy szójáték segítségével: Nem sokat kockáztatok. Nem vagyok hazardőr, csak a függetlenségét féltékenyen őrző manzárdőr. 2002-től kezdte írni az Egy manzárdőr feljegyzései c. napjóját, a címet később a korábban írtakra is kiterjesztette. A naplójegyzetek könyvalakban is megjelentek.

content marketing: a manzárt a tetőtérben kialakított szoba, lakrész vagy komplett vagy lakás, ill. tört síkot alkotó nyereg tető. Manzárdszoba, padlásszoba, mindig beázó manzárdtető az Ung partján: virtuális irodalmi tetőtér szalon Balla D. Károly vezetésével. Blog és weboldal ajánló honlap. Szöveg tartalom marketing: laptop szerviz Budapest és Dell notebook akku. Ungvár, Kárpátalja, F. Mansart mérnök


Laptop Szerviz Budapest. Notebook alkatrészek: akkumulátor töltő

laptop akkumulátor töltő - szerviz budapest<< Számítástechniak szolgáltatás. A notebook táskagépek karbantartása és a laptop alkatrész vásárlás a budapesten is elérhető szerviz szolgáltatás igénybevételével ajánlott, legyen bár szó tablet érintőkijelző kijelző csere szükségességéről vagy laptop akkumulátor cseréről. Ám a hordozható számítógép akkumulátorja magától nem töltődik fel, ehhez megfelelő AC/DC adapterre van szükség. Az ilyen laptop akkumulátor töltő kompakt elektronikai eszköz, amely a hálózati 220-230 V-os váltoáramból az akku feltöltéséhez szükséges 12-19 V-os (ez típusonként változik) egyenáramot biztosít. Ugyanez a töltőáram a laptopot is táplálja, így ha hálózatra van kötve a laptoptöltő, az akkumulátort akár ki is lehet venni a táskagépből. Budapesti szakszervizekben a notebook típusának megfelelő tápegységet és töltőt vásárolhat.

 

linkmarketing célú weboldalak - tartalommarketing
2018. január elején a szakember Google találati helyezés javítása terén működött, főként a honlaptartalom optimalizálása és a megfelelő támogatói linkprofil felépítése révén. Releváns tartalmú keresőbarát weboldal készítése szükséges, majd a linkprofil építés következhet - ez a komplex keresőoptimalizálás. A Google Panda és Pingvin legújabb frissítései óta csakis kreatív és kulcsszavak tekintetében releváns módszerekkel lehet sikert elérni. Aktuális keresőmarketing programom a virtuális télikert - valamint a laptopszerviz budapest kulcsszavak körül koncentrálódik, ezen felül a honlapszövegírás és a pr-cik megjelentetés képezi a seo-orientációt - google marketing módszer első 10 pozícióba kerülésért. Dell laptop akkumulátor csere, Asus töltő, notebook kijelző és videókártya javítás. Télikert építés és teraszbeépítés