Szombat, 2001. május 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. évfolyam 114. szám

gazdasag.htm

Agrárvilág

Növényvédelmi tanácsok a vöröshagyma veszélyes kártevõi ellen – hagymalégy, aknázólégy, hagymaperonoszpóra

Jelentõs terméskiesést okoznak

A hagyma fontos zöldségünk. Minõsége javítása érdekében és a tárolási veszteség elkerülése végett fokozni kell a védekezéstechnológiák hatékonyságát. Több figyelmet kell fordítani azokra a kártevõkre, melyek rendszeresen érzékeny károkat okoznak a hagyma termesztésében.

CSEKES ZOLTÁN

A hagymatermesztés legveszélyesebb károsítója a hagymalégy, különösen a csapadékos évben okoz jelentõs terméskiesést. Földrajzilag nemcsak nálunk, hanem egész Európában, Ázsiában, valamint Észak-Amerikában is elterjedt. A hagymalégy lárvája a liliomfélék, elsõsorban a vöröshagyma, valamint a póréhagyma, fokhagyma, tulipán hagymájában, hagyma gumójában él.

A kártevõ imágója házilégyre emlékeztet, 6,5 mm hosszú, hamuszürke színû. A tojás hosszúkás, 1mm nagyságú, fehér színû. A lárva 5-7 mm hosszú, fehér nyû. Ferdén levágott farlemezét 12 húsos szemölcs övezi. A hagymalégynek évente két, esetleg három nemzedéke fejlõdik. Bábállapotban a talajban telel át. A legyek tavasszal, április végén jelennek meg, rajzásuk június közepéig vagy végéig tart. A nõstény tojásait csoportosan helyezi a hagyma levelei közé. A kikelõ nyüvek befurakodnak a levélbe és annak csövén keresztül a hagymába, amelyet belülrõl fogyasztanak el (ld. kép). A teljesen felélt hagymát elhagyják, és egy másik hagymát keresnek fel, amelybe a gyökér felõl hatolnak be. A lárva a talajban bábozódik. A következõ nemzedék imágói 8-14 nap múlva kelnek ki.

A megtámadott hagyma levelei lankadnak, sárgulnak, majd a növény elpusztul. A hagymalégy okozta sérülések nyomán másodlagos kórokozók is megtelepednek. A kártevõ nyári nemzedékének kártétele nem mindig okozza az egész hagymafej pusztulását, viszont azok a tárolás idején elrothadnak. Ha a hagymalégy túlszaporodik, a tavaszi magvetést teljes egészében elpusztíthatja.

A védekezés a rajzó legyek ellen irányul. A legyek rajzása elõtt a rovarölõ szerek alkalmazása felesleges, a tojások lerakása után pedig elkéstünk a védekezéssel, mert a hagyma levelei közé lerakott tojásokat csak részben tudjuk elérni, illetve elpusztítani. A lárvákat a levélben pedig már képtelenek vagyunk permetlével elérni.

A legyek rajzása megfigyelhetõ minden hagymatermesztõ helyen, így nálunk is, már április végétõl. Ahogyan az idõ felmelegedett, a hagymalégy rajzása felgyorsul. A legyek néhány nappal a párzás után csoportosan rakják tojásaikat. Tehát ebben az idõszakban érdemes ellenük védekezni. Kevés a hatásos permetszer. Nálunk a legjobb hatással a Diazol 60 EW (0,1%) + Agrovital (0,05%) tapadószer használata és a Basudin 600 EW (0,1%) rendelkezik, ezeknek az egészségügyi várakozási ideje 7 nap. Szlovákiában engedélyezett még a Cyper 10 EM (0,1%), melynek a várakozási ideje 8 nap. Minden esetben használjunk tapadószert is. A védekezést 14 nap után meg kell ismételni.

A hagymát júniusban károsítja a hagymaaknázólégy is. Az alsó leveleken készít szabálytalan foltos, nálunk általában jelentéktelen károkat okozó aknákat. A hagymalégy elleni védekezés általában elégséges a kártevõ visszaszorítására. Júniusra szaporodik el a dohánytripsz is. Az elmúl száraz év és az enyhe tél kedvez a kártevõ elszaporodásának. A dohánytripsz kártételének következtében a leveleken elszínezõdõ foltok keletkeznek, a fiatal levelek eltorzulnak. A Diazol használata azonban erõsen korlátozza a kártevõ elszaporodását. Ebben az idõben alkalmi kártevõként a vetési bagolypille hernyója is megjelenhet, és a leveleket károsíthatja. Júliusban jelenik meg a hagymalégy második nemzedéke, és az étkezési hagymán okoz érzékeny veszteségeket, tõpusztulást, míg a harmadik nemzetsége, az augusztus végén fejlõdõ lárvák, csak a hosszú tenyészidejû magról vetett étkezési hagymatáblákat károsítja a beszáradás elõtt.

Májusban a hagymalevelek csúcsán megjelenhetnek kerek, füzérszerû lyukak, melyek a hagymaormányos érési táplálkozását jelzik. Általában csak a maghozó állományokban szükséges ellenük védekezni.

A föld feletti részek, a levelek és a szár egyik legveszedelmesebb gombakárosítója a hagymaperonoszpóra. A Komáromi járás területén már május elsõ hetében megjelent. Járványok idején a zöld részek teljes pusztulását idézik elõ. Kezdetben szürkészöld, hosszúkás foltok jelennek meg, majd késõbb összefolynak, felületüket lilásszürke penészbevonat lepi el.

A védekezést még az elsõ tünetek megjelenése elõtt el kell kezdeni. Az idei, meleg és csapadékos idõjárás esetén azonnal meg kell kezdeni a védekezést, és 8-10 naponként meg kell ismételni. A használható vegyszerek a következõk: Acrobat MZ (0,4%), Kuprikol (0,7%), Champion 50 WP (0,6%), Cuproxat FW (0,6%), Cuprocaffaro (0,6%), Merpan 50 WP (0,3%), Folpan 80 WDG, Bravo (0,4%), Dithane WG (0,4%), Novozir MN 80 (0,4%), Mikal M (0,6%), Ridomil Gold MZ 68 WP (0,4%). A permetlé jobb tapadása érdekében Agrovital (0,05%), illetve nedvesitõszer hozzáadása szükséges.

A szerzõ a Központi Mezõgazdasági Ellenõrzési és Fajtaminõsítõ Intézet (ÚKSUP) komáromi részlegének munkatársa


TANÁCSADÓ

Felmondási tilalom

D. I.: Április elején léptem munkaviszonyba. A munkaszerzõdésembe a munkaadóm belefoglalta a három havi próbaidõt. Most májusban értesítettek arról, hogy a munkaviszonyomat megszüntetik. Másnap a munkaadómnak igazolást vittem arról, hogy terhes vagyok, mert tudomásom szerint a terhes nõknek nem szabad felmondani. A munkadóm erre azt mondta, hogy ezt korábban kellett volna bejelentenem, õt ez nem érdekli, és már ne is jöjjek munkába. Rám az említett kedvezmény nem vonatkozik?

FEKETE MARIAN

A felmondási tilalom, úgy ahogy azt a Munka Törvénykönyve megfogalmazza, természetesen az Ön esetében is érvényes. A probléma viszont az, hogy Ön nem kapott felmondást. A Munka Törvénykönyve 42. §-ának elsõ bekezdése szerint a munkaviszony felbontható kölcsönös megállapodással, felmondással, azonnali hatályú megszüntetéssel vagy a próbaidõben történõ megszüntetéssel. A Munka Törvénykönyve 48. §-ának (1) bek. d/ pontja szerint az alkalmazottnak valóban nem lehet felmondást adni az úgynevezett védelmi idõben; így például akkor ha az alkalmazot várandós stb. Az Ön esetében viszont nem felmondásról lesz szó, hanem a munkaviszony próbaidõben történõ megszüntetésérõl. A munkaviszonynak próbaidõben történõ megszüntetése jogi szempontból egészen más elbírálás alá esik, mint a felmondások. Itt egy olyan megoldásról van szó, amelyet a Munka Törvénykönye 58. §-a tételesen szabályoz. Az említett rendelkezés megállapítja, hogy a próbaidõben az alkalmazott és a munkáltató is megszüntetheti a munkaviszonyt – bármiféle okból. A vonatkozó törvényi rendelkezések szerint történhet ez szóban is, azaz még csak írásbeli értesítést küldeni sem kell az alkalmazottnak. Ha az említett határozatba, döntésbe nem tudna belenyugodni, természetesen jogában áll bírósághoz fordulni, és perelni a munkaviszony megszüntetésének érvénytelenségét.


Összefognak a vetõmag-nemesítõk és a fajtatermelõk

Figyelmeztetés és bírság

ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS

Pozsony. A minõségi vetõmag a jó termés alapja, aki komolyan akar mezõgazdasággal foglalkozni, nem próbálkozik kétes eredetû maggal. Alapszabály ez, amit a hazai agrártermelõk is ismernek, noha nem mindig szívlelnek meg. A hazai agrártermelõk 1989-ig szinte kizárólag elismert vetõmagokat és vetõgumókat használtak fel – becsült adatok szerint a certifikált vetõmagok és -gumók aránya elérte a 90 százalékot. Mára ez az arány (1999-es adat) 34 százalékra csökkent. (A fajtanemesítõk évente hektáronként 100 kilóra becsülik a terméskiesést, amely a rossz vetõmag alkalmazásából ered.) Az arány ilyen mértékû romlásához az is hozzájárult, hogy a hatályos dotációs rendelet nem kötelezi a gazdákat arra, hogy kizárólag minõségi vetõmagot alkalmazzanak, illetve a támogatási feltételek betartásának ellenõrzése is sok kívánnivalót hagy maga után – hangoztatták a Szlovákiai Vetõmag-nemesítõk és Fajtatermelõk Szövetségének vezetõi. (Adataik szerint például a búzánál 60-70 százalékos termésnövekedést is eredményezhet a vetõmag megválasztása.) Kiemelték, hogy a sörárpa és a repce felvásárlói már megkövetelik beszállítóiktól a minõségi vetõmagot, viszont a malmok és a gabonafelvásárlók ezt nem teszik.

A vetõmagnemesítõk érdekvédelmi szervezete egyben figyelmeztetni kívánja az õstermelõket arra, hogy a vetõmagok szellemi tulajdonnak minõsülnek, azaz termelésük, terjesztésük jogdíjköteles, azaz csak licenc, illetve a licenctulajdonos írásos beleegyezése esetén lehetséges. A vetõmag-nemesítõk és fajtatermelõk – cseh kollégáik példáját követve – azt ígérik: az idén csak figyelmeztetnek, jövõre viszont eljárást kezdeményeznek a törvénysértõ termelõkkel szemben. A türelmi idõ azért is indokolt, mert a kiszabható bírság 2 millió koronáig terjed. (gyor)


AGRÁRMORZSÁK

Palackot gyártó céget vesz a Tetra

Stockholm. A svéd Tetra Laval-csoport vételi ajánlatot jelentett be a világ egyik legnagyobb mûanyag palackokat elõállító gépeket, illetve palackokat gyártó cégére, a német Sidelre. A Tetra 1,7 milliárd eurós vételi ajánlatot tett, az üzlet létrejötte ez év júniusára tehetõ. A cégvásárlás jelentõs változásokat hozhat a folyékony élelmiszerek csomagolóanyagainak világpiacán, így nálunk is. A multinacionális Tetra jelenleg 165 országban van jelen, 24 000 alkalmazottja van, tavalyi nettó értékesítése 8,9 milliárd euró volt. A Sidel-csoport 24 országban 4000 embert foglalkoztat, tavalyi árbevétele 1025 millió euró volt. (VG)

Az Agrana rekorderedményei

Bécs. Az osztrák Agrana cukor- és keményítõipari csoport jelentõsen növelte mûködési profitját a februárral zárult 2000/ 01-es üzleti évben. A tõzsdén jegyzett csoport mûködési profitja 41,9%-kal 918 millió schillingre nõtt. Árbevétele – 8,1%-kal több, 10,416 milliárd schilling – a cég történetében elõször lépte át a 10 milliárd schillinget. Az elõzõ üzleti évben 9,673 milliárd schilling volt a bevétel. Adózás elõtti profitja 83,1%-kal emelkedett, 705 millió schillingre. Nettó profitja 518 millió schillinget ért el, 71%-os emelkedés után, az elõzõ évi 303 millió schilling után. Az Agrana Szlovákiában is jelen van – a szeredi és a rimaszombati cukorgyárat birtokolja. (MTI)


CÍMLAP VÉLEMÉNY RÉGIÓ BELPOLITIKA KÜLPOLITIKA GAZDASÁG
MELLÉKLET KULTÚRA TÉMA PANORÁMA SPORT HOROSZKÓP
KEZDÔLAP ARCHÍVUM IMPRESSZUM VISSZHANG