XV. évfolyam 127. szám

2004. július 1. csütörtök

Mintegy ötven százalékkal nő az alkoholtermékek ára

A bejelentések értelmében mától megnő a villamos energia, az üzemanyag, a földgáz, az alkoholtermékek és cigaretta ára. A drágulás az alkoholtermékek esetében a leglátványosabb, az alkoholt tartalmazó italokért ugyanis mintegy ötven százalékkal kell többet fizetni.

A földgáz vonatkoztatási árát öt százalékkal emelték meg, a villamos energia ára hírügynökségi források szerint mától várhatóan 7,8 százalékkal nő. A bejelentések értelmében a szociális árat fizető fogyasztók 1857 lejt fognak fizetni kilowattonként az első két kilowatt esetében, az ezen felül elfogyasztott villamos energia kilowattja pedig 7404 lejbe fog kerülni. Megugrik a gázolaj ára, amelyért mától ezer lejjel kell többet fizetni, és a benzin ára is, amely 500 lejjel emelkedik. Mától ugyanakkor bejelentették az alkoholtermékek árának növekedését. Az emelés itt mintegy ötven százaléknyi lesz. Az alkoholt tartalmazó italok árának drasztikus megemelését a megnövekedett fogyasztási adóval magyarázzák. A Garant Patronátus elnöke, Romulus Dascãlu a központi sajtónak azt nyilatkozta, hogy a tömény szeszes italok 55–80, a kevesebb alkoholtartalmú italok 45 százalékkal fognak megdrágulni. A dohányáru drágulása szakaszos lesz, egy csomag cigaretta ára az év végéig körülbelül 2–3.000 lejjel fog nőni.

K. E.

Csökkent az átlagbér

Májusban 5,8 millióra, vagyis 2,8 százalékkal csökkent Romániában a nettó átlagbér, ami az áprilisban kifizetett húsvéti prémiumoknak tudható be – közli az Országos Statisztikai Intézet. Az említett időszakban a valamivel jobban fizetett állások a tanügyben, a textiliparban és a készruhaiparban voltak, de a többletjövedelem alig haladja meg az 1–2 százalékot. Annak ellenére, hogy sok ipari szektorban – bányászat, szénhidrogén-kitermelés, kőolaj-feldolgozás, dohányipar – 7–10 százalékkal csökkentek a bérek, ezek még mindig az országos átlag felett mozognak, a különbség 50 és 100 százalék körül van. A legjobban fizetett alkalmazottak, átlagban 17,7 millió lejjel a bankszektorban dolgozók, a legrosszabbul fizetettek pedig a mezőgazdaságban, a fafeldolgozásban vannak 3,5–4 millió lejes havi bérrel.

B. Á.

Újabb perek Csibi István ellen

Két újabb per indul Csibi István csíkszeredai üzletember ellen a jövő héten hatósági közeg elleni sértés, személyes szabadság korlátozása és a közerkölcs megsértése vádakkal, nyilatkozta tegnap a Mediafaxnak Dan Petru, a Marosvásárhelyi Táblabíróság főügyésze.

Petru elmondta, az újabb peres dossziékban azzal vádolják Csibit, hogy bántalmazta a csíksomlyói gyerekotthon biztonsági őrét, illetve egy társával együtt elzárta az utat Csíkszereda Székelyudvarhely felőli kijáratánál, s feltartóztatta egyik konkurensének autóját és vezetőjét. A főügyész ugyanakkor kifejtette, további hat, Csibivel kapcsolatos dosszié esetében előrehaladott szakaszban van a vizsgálat. "Három dosszié Csibire és egyik beosztottjára vonatkozik, személyes szabadság korlátozásának alapos gyanújával. A bizonyítási eljárás lezárult, csak néhány kihallgatás van még hátra" – mondta Petru. Az ügyész szerint Csibi letartóztatása után 31 vizsgálat indult az üzletember és társai ellen, ebből 25 bűnügyi, hat pedig gazdasági bűntettekkel kapcsolatos. Csibi István jelenleg a Maros Megyei Rendőrség egyik cellájában tölti már többször meghosszabbított vizsgálati fogságát.

R. A.

Közös kórushangverseny

A Székely Dalegylet meghívására városunkba látogat a Győri Pedagógus Kórus. A Katona Tibor orgonista, karmester vezetésével érkező pedagóguskórus ma este hét órától a Művelődési Ház koncerttermében közös fellépést tart a Székely Dalegylettel.

Javítják a szejkei fahidat

A Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal közli, hogy ma és holnap, illetve csütörtökön és pénteken a Szejkefürdőn javítják a Szejke-patakán átívelő, a szabadtéri színpadhoz és a villákhoz vezető út fahídját. Ezen a két napon sem autóval, sem gyalog nem lehet átkelni a hídon. A munkálatokat minden valószínűség szerint szombatra befejezik. Az erre járó, esetlegesen akadályoztatottak megértését kéri a hivatal.

Bágyi

Emlékművet avattak az elesett milicistáknak

Hosszú huzavona után tegnap felavatták Csíkszeredában azt az emlékművet, amely a Hargita megyében szolgálatuk végzése közben elhunyt belügyi alkalmazottak előtt tiszteleg. Az emlékműre felkerült hét név közül négy olyan volt egyenruhásé, akik az udvarhelyszéki népharag áldozatai lettek 1989. december 22-én. Bár Csíkszereda városa eleinte ellenállt az emlékmű létesítésének, a tegnapi felszentelésen a belügyminiszteren és az országos rendőrfőfelügyelőn kívül a város polgármestere is megjelent, beszédet mondva.

Ferencz Imre Székelykeresztúron, Székely Gábor-Attila Székelyudvarhelyen, Liviu-Teofil Cheuchisan Oroszhegyen, Gabi Dãnãilã Zetelakán lelte halálát 1989 decemberének forró pillanataiban, halálukkal az általános amnesztia ellenére többeket a börtönbe, majd az öngyilkosságba küldve. A volt milicistákat most hősi halottakként tisztelik, s tegnap emlékművet is szenteltek nekik. Mellettük még az 1974-ben Gyergyószentmiklóson leszúrt Magyari Károly, az 1993-ban Alsósófalván meggyilkolt Marian Cãprioarã és az életét 1996-ban Székelyudvarhelyen elvesztett Ioan Botas neve került fel a Transzilván Figyelő volt munkatársa, Kató Vladimir által tervezett alkotásra.A szentelésen a legmagasabb rangban képviseltette magát a belügyi szaktárca és a rendőrség, valamint ott volt Csíkszereda új polgármestere is. Radu Moldovan Hargita megyei rendőrfőfelügyelő beszédében kifejtette: ezek az emberek hősök, többek közt azért, mert bár fegyver állt rendelkezésükre, inkább saját halálukat választották, minthogy ők osszák a halált. "Áldozatuk nem volt hiábavaló" – jelentette ki a felügyelő.Csíkszereda polgármestere, Ráduly Róbert egy fiatalkori bajtársára emlékezett, aki 1989 decemberében hunyt el. "Az emlékműállítások, szimbólumok világában sokszor megfeledkezünk a lényegről. Ez az emlékmű rólunk szól, emberekről. Minden polgártársamnak, aki áthalad erre, eszébe fognak jutni azok, akik helyettünk haltak meg, hivatásuk gyakorlása közben vesztették életüket" – mondta magyarul is a polgármester.Mircea Dusa prefektus volt az egyedüli, aki utalást tett az emlékmű felállítása előtti huzavonára. "Tizennégy éven át sok beszélgetés volt az emlékművel kapcsolatban, de végül a ráció győzött" – fogalmazott a román kormány képviselője. Dumitru Sorescu országos rendőrfőfelügyelő arról beszélt, hogy rendőrnek lenni a névtelen harcos státusát jelenti egy láthatatlan háborúban. Marian Florian Sãniutã nemrég kinevezett belügyminiszter kifejezte abbéli meggyőződését, hogy az elhunytaknak a közjó érdekében tett áldozata nem volt hiábavaló. A tárcavezető úgy vélte, az emlékmű felállításának lehetővé tételével Csíkszereda és Hargita megye még egyszer bebizonyította, hogy jó példával szolgál a megértésen alapuló európai együttélésre.Az emlékművet felszentelő egyházi személyiségek között a római katolikus és a református egyház képviselői is ott voltak, az ünnepségen a csíkszeredai helyőrség fúvószenekara és díszőrsége is részt vett. A felszentelés lejártával a belügyminiszter rövid nyilatkozatot tett a sajtónak, kérdésekre nem volt lehetőség. "Ma egy, a normalitás jegyében megvalósult eseményen vettünk részt. Normális dolog, hogy az európai szellemiség jegyében tiszteljük hőseinket, s megünnepeljük a rend fenntartását. Ugyanolyan normális dolog, hogy jövendőbeli európai állampolgárokként arra gondoljunk: a harmónia és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttélés olyan értékek és kötőértékek, amelyeket románként és magyarként egyaránt tiszteletben tarthatunk. Ma Csíkszereda és Hargita megye még egyszer bebizonyította, hogy példája a jó együttműködésnek és az együttélésnek, s példa a helyhatósági szervek jó döntésére. Köszönetet mondok mindazoknak, akik hozzájárultak az emlékmű felállításához, Isten nyugtassa azokat, akik teljesítették kötelességüket, románokat és magyarokat egyaránt" – fogalmazott Sãniutã.

Rédai Attila

Aki tanult, annak nem volt nehéz

A fenti mondattal több érettségiző értett egyet tegnap, miközben kifelé sorjáztak az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskolában felállított érettségiztető központ kapuján. A fiatalok tegnap matematikából, történelemből, illetve földrajzból vizsgáztak.

A megyében a legtöbb diák, a 2700-ból mintegy 2000 matematikából vizsgázott tegnap – tájékoztatott Bartolf Hedvig tanfelügyelő. Elmondta, bevált a tételek fordításának most bevezetett módja, miszerint több magyarlakta megyében fordítanak, majd a lefordított tételeket az internetről tölthetik le a vizsgaközpontokban. A tanfelügyelő szerint nem volt számottevő késés. Ezt megerősítették a székelyudvarhelyi Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskolában felállított központban vizsgázó diákok is, akik elmondták, csupán mintegy húszperces késést kellett kibírniuk. A diákok egyébként úgy vélték, hogy a tegnapi matematikavizsga nehéz vagy elég nehéz volt, és többen egyetértettek abban is, hogy a román és a magyar könnyebb volt a matematikánál. Az Eötvös József iskola egyik végzőse a román és magyar írásbeli vizsgáról úgy vélte, hogy azok könnyűek voltak, majd hozzátette: annak, aki tanult is valamit. Ezzel több érettségiző egyetértett, de senki sem mondta azt, hogy a hétfőn és kedden lezajlott román-vagy a magyarvizsga nagyon nehéz lett volna. Románból az érettségizők egy Bacovia-verset kellett elemezzenek, meg kellett írniuk egy levelet, és be kellett mutatniuk egy objektív regényt. Magyarból egy Ady-vers elemzése, egy önéletrajz megírása és a realista novella bemutatása volt a feladat.

Az érettségi ma a profilnak megfelelő választott tantárgyból, holnap pedig a profillal ellentétes választható tantárgyból szervezett vizsgával folytatódik, és holnap zajlanak le a gyakorlati próbák, így a testnevelésvizsga is.

Bartolf Hedvig tanfelügyelő elmondta, az eredményeket július 5-én 16 óráig függesztik ki, és ugyanaznap lehet benyújtani az óvásokat is, este hétig. A tanfelügyelő még közölte, semmilyen problémát nem jeleztek a megyéből, így például sehol nem zártak ki senkit puskázásért.

Kiss Edit

Szobrot állítanak Baczkamadarasi Kis Gergelynek

Szobrot állít Baczkamadarasi Kis Gergelynek a nevét viselő székelyudvarhelyi református gimnázium, a tanintézmény újraindulásának tízéves évfordulója alkalmából. A szobor gipszváltozata már elkészült, bronzba öntésének és felállításának kivitelezésére pedig az iskola szívesen fogadja cégek és magánszemélyek adományait.

Szeptember 19-én szándékoznak felavatni a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium bejáratánál az iskola névadójának mellszobrát. Az ünnepséget a gimnázium újraindulásának tízéves évfordulója alkalmából fogják megtartani. Baczkamadarasi Kis Gergely mellszobrát gipszből már elkészítette Sebestyén Róbert szobrászművész. A bronzba öntés és felállítás költségeinek fedezésére az iskola támogatást kér cégektől, illetve magánszemélyektől. Tőkés Zsolt, a gimnázium igazgatója elmondta, cégekhez való folyamodásuk már eredményes volt, az egyik székelyudvarhelyi vállalkozás támogatásával ugyanis megtörténhet a szobor bronzba öntése. További támogatásra van azonban szükségük a szobor helyének kialakításához szükséges munkálatok finanszírozására. Az igazgató közölte, a szíves adakozók a Tehetség és Szorgalom Alapítvány számára, a Baczkamadarasi Kis Gergely-szobor részére a Román Kereskedelmi Bank székelyudvarhelyi fiókjánál nyitott következő bankszámlákra fizethetik be adományaikat: 2511.31-5111.5 ROL vagy pedig 2511.31-5111.6 EUR.

A református gimnázium újraindulásának tízéves évfordulóját szeptemberben rendezvénysorozattal ünneplik meg. Az iskola névadójának, Baczkamadarasi Kis Gergely szobrának felavatása mellett a székelyudvarhelyi református gimnáziumban fog lezajlani a romániai magyar református középiskolák közös tanévnyitója is. Ugyanakkor a református püspökség az iskola alapítójának, Bethlen Jánosnak a tiszteletére díjat fog kiosztani a református oktatás érdekében kifejtett tevékenység elismerésére – mondta a gimnázium igazgatója, Tőkés Zsolt, aki közölte, az eseménysorozat fővédnöke az iskolaalapító Bethlen János leszármazottja, Bethlen Farkas, Verőce polgármestere.

Kiss Edit

A tettes késsel fenyegette meg áldozatát

Az áldozat nem tett feljelentést, így hivatalból kezdte el az eljárást hétfőn a homoródszentmártoni rendőrség egy Recsenyéden, még június 21-én történt rablás ügyében – közli a Hargita Megyei Rendőrfelügyelőség sajtóirodája.

A közlemény szerint múlt hétfőn délelőtt a recsenyédi, 62 éves A. I. lakásába behatolt a szintén helybéli, visszaeső bűnözőként nyilvántartott, 20 éves G. Sándor, aki az öregasszonyt megfenyegette egy késsel, majd 20 eurót, ruhaneműt, cipőt és egyéb javakat zsákmányolt. Az áldozat nem tett feljelentést, ugyanis a rabló megfenyegette, hogy megöli, ha a rendőrséghez fordul.

A gyanúsított kézre kerítése érdekében nagy erőket vetett be a rendőrség, miután értesült a történtekről. A helyszínre kiszállt a megyei rendőrfelügyelőség egy operatív csoportja, a gyorsbevetésű rendőrség emberei és egy ügyész, akik némi üldözés után el is fogták a férfit. G. Sándor lakásának átvizsgálásakor több olyan tárgyat találtak, amelyet az áldozat sajátjaként felismert.

G. Sándort 24 órára letartóztatták rablás és magánlaksértés vádjával, tegnap pedig a Hargita Megyei Törvényszék elé állították, előzetes letartóztatásba való helyezése céljából.

K. E.

Év végére befejeződik a birtokba helyezés

Arról, hogy miként áll Udvarhely és környéke a mezőgazdasági földterületek birtokleveleinek kiállításával, Traian Faur, a megyei mezőgazdasági osztály kataszteri hivatalának igazgatója tájékoztatott. Az igazgató többek közt kifejtette:

– Még nem tudtuk befejezni az 1-es és 18-as számú földtörvények szerinti mezőgazdasági földterületek birtokba helyezését. Ebben a hónapban Székelyudvarhely mezőgazdasági földterületeinek birtokba helyezése befejeződik, akárcsak Korond és Etéd esetében. Ugyancsak ebben a hónapban több mint 250 birtoklevél dokumentumai érkeznek meg Hidegkútról, és Székelyszenterzsébeten, valamint Újszékelyen is befejeződik a birtokba helyezés folyamata. Előrehaladott fázisban van Felsőboldogfalva is, még Székelylengyelfalván, Patakfalván és részben Farcádban nincsenek felmérve a földterületek. Nemsokára Oroszhegyben is befejezik a földméréseket. Ahol dolgoznak, ott haladnak. Az újonnan alakult Nagygalambfalva községben is kevés felméretlen terület van, mert amíg Bögözhöz tartozott, nagyrészt elkészítették a tulajdonjogot igazoló dokumentumokat. Lövétén nincsenek nagy felméretlen területek, Oklándon a helyi földosztó bizottság befejezte a munkát, még két falu van hátra a tagosítással. Homoródszentmárton jól halad, mivel ott több földmérő dolgozik. A tagosításokkal van a legtöbb gond, hiszen ebben a zónában rengeteg apró földterület van, melyeket nem egyszerű kimérni. Reméhetőleg az év végére befejeződik a megyében a mezőgazdasági területek birtokba helyezése, kivéve azokat a területeket, melyek per tárgyát képezik – fejezte ki reményét Traian Faur igazgató.

Bágyi B. Jakab

Nyári nyitásrend a könyvtárban

Nyári nyitásrendet vezettek be a városi könyvtárban. Eszerint június 19-e és szeptember 6-a között hétfőtől péntekig 9-től 17 óráig várják az olvasókat. Szombaton zárva tartanak.

K. E.

Halálos baleset Balánbányán

Halálos kimenetelű baleset történt tegnap délelőtt a balánbányai bányában. A Hargita Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség sajtószóvivője, Daniela Bortos közlése szerint a 38 éves Mãriut Gabriel váltásvezető bányász tegnap délelőtt fél 11-kor anyagot szállított a bányában, amikor ráomlott a vájat teteje, és betemette. A férfi a helyszínen életét vesztette. A Hargita Megyei Mentőszolgálat diszpécsere közölte, bár kiszálltak a helyszínre, már nem tudtak segíteni a szerencsétlenül járt munkáson. A férfi 13 éve dolgozott a bányában, nős, két kiskorú gyermek édesapja. Bortos közölte, a munkavédelmi felügyelők vizsgálatot folytatnak a baleset pontos körülményeinek felderítésére.

K. E.

Szováta várja a fürdőzőket

Szombaton nyitották meg a Medve-tó strandját. A sóhegyek közti, világhírű szovátai Medve-tó idén ünnepelte egy hegycsuszamlásból származó torlódás általi keletkezésének 129. esztendejét.

Európában az egyetlen heliotermikus tó, vagyis a sós víz fölött van egy 20–30 centiméternyi édesvízréteg. A nap hatására a sós víz hamarabb melegszik, mint az édesvíz, ugyanakkor éjszaka sem hűl ki, mert védi a fölötte lévő réteg. Idén a sok esőzésnek köszönhetően a sós víz megtartotta hőfokát, mivel bőven volt rajta édesvízréteg, ami nem hagyta elillanni a mélyebben húzódó, sós réteg melegét. Másfél méter mélyen már ötvenfokos a víz hőmérséklete. Néha panaszkodnak is a mélyebbre merészkedő fürdőzők, hogy túl meleg lent, már szinte éget. A tó legmélyebb pontja 17 méter, míg a szomszédjában lévő Mogyorósi-tó mélysége "csak" 7 méter. A Medve-tó strandját szombaton nyitották meg. Hagyományosan június utolsó szombatján szokták megnyitni, ugyanis a tó vize el kell érjen egy bizonyos hőfokot, és csak azután engedélyezhető a benne való fürdőzés. A Mogyorósi-tó strandját két héttel előbb szokták megnyitni. Balogh Katalin, a Medve-tó strandjának adminisztrátora, a fürdőt működtető Hotel Danubius alkalmazottja lapunknak elmondta, hogy a strandon javításokat eszközöltek: kibővítették a bárt, felújították a napozórészt, a tó szélébe új kosarakat készítettek azok számára, akik nem tudnak úszni. Ezek a "kosarak" a tó szélén vannak, 30 centimétertől másfél méteres mélységig, hogy az úszni nem tudó gyerek és felnőtt is találja meg a fürdőzéshez a számára megfelelő mélységű vizet. Jövő héten egy értékmegőrzőt is nyitnak, hogy ne legyen gond fürdőzéskor az értékes tárgyakkal való belépés a strand területére. Balogh Katalin a Medve-tó gyógyhatásáról szólva kifejtette, hogy főleg a reumatikus és nőgyógyászati bántalmakat lehet itt kúrálni.A Medve-tó strandjára a belépés felnőtteknek 80.000, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 50.000 lej. A Mogyorósi-tónál a felnőtteknek 50.000, míg a gyerekeknek, nyugdíjasoknak, veteránoknak 30.000 lejt kell fizetniük. Itt, ha kilépett valaki a strand területéről, és kilépéskor lepecsételtette a jegyét, akkor ugyanazzal a jeggyel vissza lehet térni, míg a Medve-tónál, ha valaki kilépett a strand területéről, a visszatéréshez új jegyet kell váltani.

Bágyi Bencze Jakab

Feró, a késművesmester

Egy jó kés egy nap alatt készül el

Kések, bicskák, élek, pengék, nyelek – a 45 éves Lukács Ferenc 1982 óta készít vágószerszámokat. A keményfalvi születésű, de Udvarhelyen élő férfi a Matricagyárban dolgozott 1990-ig, utána saját műhelyt nyitott a Bethlen-negyedben, jelenleg is ott dolgozik, saját maga által készített és beállított köszörűgépeken és más eszközökön. Feró eddig több ezer kést gyártott – régebben bicskákat is készített, de ma már erre nincs ideje. Általában vadászok rendelnek tőle vágószerszámot, de ismer ún. késmániás embereket is.

Feró egy nagyobbacska garázsban dolgozik, eddig 150 féle kést készített el. Általában rendelésre dolgozik, főleg vadászoknak, akik hobbijukhoz nélkülözhetetlen eszközöket rendelnek tőle. A vadászok a rövidebb pengéjű kést rendelik tőle, amit az állat boncolásánál, nyúzásánál használnak. De mutat olyan, hosszabb pengéjű darabot is, amelynél egy érdekes szerkezettel a penge visszahajtható a nyélbe.

– Én fotó szerint is elkészítem – mondja mosolygósan a kézügyességéről híres szakember, aki műhelyében több szakmai titokba is beavat. Megtudtuk például, hogy csak Németországban gyártott, igen kemény acéllemezekből dolgozik. A kések ilyen lemezekből készülnek: a kivágott lemez "nagyolódik", megkapja a formáját, utána hőkezelik (1160 fokon, de ez nem ebben a műhelyben történik), majd pedig jön a többi munka vele. Köszörülés, csiszolás, polírozás.

– A nyelet is én készítem: kapom a szarvasagancsot, azt kétfelé hasítva kiszárítom – csak úgy szárad meg. Vásárolni szoktam az erdészettől. De csak az egyenes részekből lehet nyelet készíteni.

Különböző nemes fákból is készít nyeleket –, pl. tiszafából – de láttunk nála teljesen lecsiszolt csontból tiszta fehér nyelet is. Feró késeinek fémkeménysége kb. 60 Rockwell: a fémkeménységet ebben mérik – tájékoztat a mester, aki ún. 440 c-s anyaggal dolgozik. A Fero és a 440 c feliratok mellett egy turulmadár is van azon a késpengén, melyet Feró készít el. Szekrényéből elővesz egy olyan, régi darabot is, amit még 1983-ban készített, egy másik szintén (ennek alsó részéből egy kis bicskaél is kipattan). Lukács Ferenc az anyagot tartja a legfontosabbnak egy kés elkészítésénél: szerinte a svájci bicskák is azért olyan jók, mert anyaguk tartós, erős. A Feró-féle késeknek az az érdekességük, hogy az egész munkafolyamatot kézzel végzi el a szakember: ezért drágábbak is az átlagnál.

– Egy kés elkészítéséhez minimum egy nap kell, és nem nyolcórás munkaidővel – mondja mosolyogva Feró, aki szerint kézügyesség kell az ilyen szakmához, mert ha az nincs meg, akkor hiába csinálja az ember. Ugyanakkor arra is kell vigyázni, hogy a hőkezelés után hogyan tesszük rá a köszörűre a késélet, mert ha nem jó, akkor ugyanolyan lesz, mint nyersen.

Feró ismer ún. késmániás embereket: ezek például folyóiratokból, fényképekről csináltatnak maguknak újabb és újabb késeket, nemegyszer saját elképzelésüket mutatják meg, és készíttetik el. Ők azok, akik otthon falra akasztják, saját kis kiállítást rendeznek a késekből.

Ferónak több nyugat-európai országba került már el munkája, de tudomása szerint egy pédány még Alaszkába is eljutott...

Szöveg: Katona Zoltán, kép: Balázs Attila

Jogi kalauz

Helyi Közigazgatási Törvény

(2001/215 – Kisebbségi nyelvhasználat)

Románia kormánya 2001. november 21-ei ülésén elfogadta a helyi közigazgatási törvény által előírt, nemzeti kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezések végrehajtási szabályait. A végrehajtási szabályok általános rendelkezések fejezetében alapelvként előírják a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok anyanyelvhasználati jogát a helyi közigazgatási hatóságokkal folytatott viszonyban, azokban a helyi közigáztatási területi egységekben, ahol a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok létszáma meghaladja az összlakosság 20%-át. Ezen közigazgatási területi egységekben az illető nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok a helyi közigazgatási hatóságokkal folytatott viszonyban a következő jogokkal élhetnek az anyanyelvhasználat terén: – anyanyelven tudomásul venni a helyi és megyei tanácsok napirendjét, valamint határozatait; – anyanyelven szóban vagy írásban fordulni a helyi közigazgatási hatóságokhoz, valamint a helyi és megyei tanácsok saját apparátusához; – a helységelnevezés kötelező feliratozásához az illető nemzeti kisebbség nyelvén is; – biztosítani fogják a helyi közigazgatáshoz tartozó közintézmények anyanyelven való feliratozását, valamint a közérdekű hirdetések anyanyelven való közzétételét. Hasonló kötelezettségekkel jár a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárnak anyanyelvén történő személyes határozatok közlésének biztosítása is, egy ez irányú írásos kérés létezése esetén.A helyi közigazgatási hatóságok, valamint a hozzájuk tartozó jellegzetes apparátusok kötelesek válaszolni a kérésekre mind román, mind anyanyelven. A hivatalos rendezvényeken, a román nyelv mellett, használható az illető nemzeti kisebbség anyanyelve is, a polgári házasságkötést az anyakönyvi tisztségviselő román nyelven végzi. Kérésre a szertartást a házasulandó személyek anyanyelvén is le lehet folytatni.

(mlf)

Egy merénylet, ami kiváltotta az első világháborút

Kilencven éve Bosznia-Hercegovina fővárosában eldördült egy pisztoly: a világtörténelem egyik legjelentősebb merényletére került sor, ami egyben az első világháború kirobbanásának közvetlen okává is vált.

1914 júniusában az Osztrák–Magyar Monarchia a nemrég, 1908-ban bekebelezett Bosznia-Hercegovinában szervezte meg a soron következő éves hadgyakorlatot. Ebből az alkalomból Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörökös látogatást tett a tartomány fővárosába, Szarajevóba. E látogatás során kifejezésre akarta juttatni a tartomány vezetése iránti legfelsőbb bizalmat, és alkalmat adni arra, hogy az ottani lakosság a monarchia iránti hűségét prezentálhassa.

Ferenc Ferdinánd szarajevói parádézása alkalmat adott mind a tartományban működő illegális "Ifjú Bosznia"-mozgalomnak, mind pedig a szerbiai titkos tiszti szervezetnek ("Egyesülés vagy Halál") egy merénylet előkészítésére. A helyi szerb lakosságot sértette az a tény, hogy a trónörökös feleségével 1914. június 28-án látogatott Szarajevóba: június 28. a szerbek nemzeti gyásznapja, 1389-ben ezen a napon győzte le a török hadsereg a szerbeket a rigómezei csatában, és ez volt a szerbek Mohácsa.

Ferenc Ferdinánd ellen már útközben merényletet kíséreltek meg: egy bombát akartak kocsijába dobni, de az a mögötte haladó autóra esett, megsebesítve a trónörökös kíséretéhez tartozó katonatiszteket. A trónörökös, mit sem törődve a figyelmeztetésekkel, a városháza megtekintése után a helyőrségi kórházba indult a sebesültek meglátogatására, amikor az egyik utcasarkon Gavrilo Princip boszniai szerb diák közelről pisztolylövésekkel meggyilkolta őt és feleségét.

A merénylet híre rövid idő alatt bejárta az egész világot. Az Osztrák–Magyar Monarchia Szerbiát hibáztatta a merényletért, és kérte, hogy emberei részt vehessenek a bűnösök felkutatásában. Szerbia visszautasította ezeket a követeléseket, és egy hónap múlva, július 28-án kitört az első világháború.

Gavrilo Principet a merénylet után elfogták, s mivel csak 18 éves volt, 20 év börtönbüntetésre ítélték. Az 1894-ben született fiatalember, akinek neve örökre bevonult a világtörténelembe 1918. április 28-án halt meg, a csehországi terezini börtönben, tuberkulózisban.

Gidó Csaba

Megtalálták Princip fegyverét

Egy osztrák jezsuita kolostorban megtalálták azt a pisztolyt, amellyel Gavrilo Princip 1914-ben meggyilkolta Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörököst. A gyilkos fegyvert annak idején a holtakat búcsúztató Anton Puntigam jezsuita atyára bízták, több más gyilkolóeszközzel – bombákkal, fegyverekkel – együtt, melyeket Princip tettestársainál találtak a nyomozás során. Puntigam atya szándéka az volt, hogy Ferenc Ferdinánd emlékének szentelt múzeumot létesít, ám ezt a tervét – az Osztrák–Magyar Monarchiával együtt – a világháború örökre elsodorta. Az atya 1926-ban meghalt, az uralkodócsalád azonban nem volt hajlandó átvenni a fegyvereket – így azok szép lassan feledésbe merültek. A tárgyakat nemrég a bécsi Ignaz Seipal téri jezsuita kolostor szerzetesei találták meg, amikor a gyilkosság közelgő évfordulója kapcsán kutatni kezdtek levéltárukban. A Browning típusú fegyvert a merénylet más relikviáival együtt a bécsi Hadtörténeti Múzeumban fogják kiállítani. Ugyanitt látható lesz például az a Graf und Stift császári autó, amelyben a felséges pár utazott, és kiállítják Ferenc Ferdinánd véres zubbonyát is.

Mihai vajda és a székelyek

Az 1596-os kudarccal a székelyek szabadságmozgalma csak pillanatnyilag szűnt meg. Alig várták az alkalmat, hogy árulóikon bosszút állhassanak, hogy újra fegyvert ragadhassanak a szabadságukat eltipró nemesség, a fejedelem és a főrendiek ellen. A székelyek vadul gyűlölték a nemeseket, de különösképpen a Báthori-családot, akik megadták szabadságukat, amikor szükségük volt rájuk, de a veszedelem múltán rögtön elrabolták tőlük, s legutóbbi felkelésük (1596) borzalmas módon történt megtorlása olyan türelmetlenné tette őket, hogy igájuk lerázására készek voltak segítő kezet nyújtani a Báthori-ház bármely ellenségének.

Itt került a képbe Vitéz Mihai vajda, aki a prágai udvarral törökellenes szövetségre lépett, s azt a célt tűzte maga elé, hogy fejedelmi jogara alatt egyesítse Erdélyt, Havasalföldet s Moldvát. Erdélyben ezt csak úgy érhette el, ha a székelyeket a maga oldalára állítja. A vajdának alkalma nyílt megismerni a székelymagyarok vitézségét a törökellenes harcokban, meggyőződött arról is, hogy szabadságuk tiszteletben tartása elegendő a székelység megnyerésére, Erdélyben pedig mind Báthori Zsigmond, mind a nemesség becsapta őket. Mihai vajda 1599 őszén több szabadságlevélben visszaállította a székelyföldi magyarság közösségi szabadságait. 1599. november 3-án Gyulafehérváron külön szabadságlevelet állított ki a kézdiszékieknek. Levelében hangsúlyozta, hogy a székelyek "hadviselésre születtek", minél fogva "régi szabadságuk visszaadatik". Még részletesebben írta körül a vajda a visszaadott székely szabadságokat az 1599. november 28-án Gyulafehérváron Csík-, Gyergyó-, Kászon-, Udvarhely-, Maros-, Kézdi-, Sepsi- és Orbaiszékeknek kiadott általános szabadságlevelében. Ebben az "összes székelyeket együttvéve és külön-külön mindenik egyénileg, valamint a székely székek lakóit, azok utódait és örököseit szolgai állapotukból és a nemesek hatalma alól kiveszi, megszabadítja". Ennek ellenében minden lófő és gyalogszékely arra fogadkozott, hogy "saját költségén a hadjárat végéig katonáskodni, s élete és vagyona feláldozásával is a hazát szolgálni köteles".

Ugyanazon a napon Mihai vajda külön szabadságlevelet adott az udvarhelyszékieknek, majd 1600. március 7-én a Csík-, Gyergyó- és Kászonszéki székelyeknek is. Ebben azt is kihangsúlyozta, hogy a székelyek, "kiknek erejében Isten után nem utolsó reménységünköt vetjük és kiknek erejekkel és erőségekkel is hadakozásaiban való ügyeinkbeli kész voltokkal Erdélynek és mű birodalmainknak végeinek (határainak) kiterjedését reméljük", hűségesen szolgáltak hadaiban.

A korabeli források egyöntetűen kiemelik, hogy a vajda szabadságleveleivel teljesen megnyerte a székelységet. 1600 januárjában hadiszemlét tartott a székely hadak felett, melyeknek száma túlhaladta a huszonnégyezer harcost. Csak a miriszlói ütközetben, 1600 nyarán kétezer székely gyalogos esett el Mihai vajda hadában. 1601 nyarán Mihai vajda többször fordult levélben a hozzá hű székelyekhez, kitartásra bátorítván őket. Bátran állíthatjuk, hogy a székely szabadságok tiszteletben tartásával Mihai vajda következetes szövetségesekre talált a székelyekben, mely egyébként jellemző a székelységre.Ebből tanulva Báthori Zsigmond 1601. december 31-én, Déván kelt oklevelében felszabadította szolgasorba került közszékelyeit, és az "igazi szabadosok" soraiba iktatta őket. Így mentesültek minden adó, tized vagy kepe fizetése alól és bármiféle jobbágyi szolgálattól. Ennek ellenében kötelezettségükként a fegyverhordozást nevezte meg, s egyben kötelezte a nemeseket, hogy elzálogosított örökségeiket adják vissza. Később a székelyek támogatását élvező Bocskai István Habsburg-ellenes felkelése szabadította fel Giorgio Basta generális rémuralma alól a szörnyű pusztításoknak kitett országot. A Székelykeresztúrra, majd Nyárádszeredára összegyűlt székelyek Bocskait fejedelemmé választották, aki az 1605. február 16-án kiállított levélben megerősítette a székely szabadságokat. Politikáját Bethlen Gábor folytatta, aki olyan intézkedéseket tett, melyek véglegesen megnyugtatták a székelységet.

A történelmi valóság tisztelete megköveteli, hogy e momentumról (Mihai Viteazul szabadságlevelei) is nyíltan beszéljünk, hisz nagy jelentősége volt abban az időben, a hosszú, nehéz küzdelemben, amelyet a közszékelyek tömegei vívtak a szabadságért.

Gálfalvi Gábor

Helytörténeti évforduló

29-én, 135 éve született Székelyudvarhelyen Bodrogi János történész, publicista (meghalt 1954. augusztus 24-én, Kolozsváron). Kolozsváron végzett egyetemet, 1893–1934 között a nagyenyedi kollégiumban tanított. A kollégium történetén kívül Kossuth Lajos hírlapírói munkásságával foglalkozott. Írásai korabeli lapokban jelentek meg.

P. Buzogány Árpád

Elődeint írták

Gönczi Lajos búcsúztatása

A református kollégiumnak nagyérdemű igazgatójától, Gönczi Lajostól f. hó 27-én tartott ülésekben vett hivatalosan búcsút a kollégium elöljárósága és tanári kara. Az elöljáróság részéről Gyárfás Endre főgondnok, a tanári gyűlésen pedig Szabó András tanár fejezték ki őszinte köszönetüket a nyugalomba vonuló igazgatónak és méltatták érdemekben gazdag munkásságát, melyet a tanügy terén 43 éven át, mint a kollégiumnak 39 évig tanára s ebből 26 éven át igazgatója kifejtett. Gönczi Lajos megható szavakkal köszönte meg az elismerést, az intézetnek további virágzását óhajtva a nagy küzdelemmel elért jelenlegi eredmények után. A búcsúvételt az újonnan választott tisztviselőknek eskütétele és beiktatása követte, kiknek nevében Szabó András mondott a megválasztásáért köszönetet és fejtette ki egyúttal programját is, melyet az intézet igazgatásában követni fog.

UH 1914. június 28.

Döntőben a házigazda!

Egyszer minden rossz sorozat megszakad

A házigazdákat gyötrő győzelmi kényszer mellett az Európa-bajnokságok történelme is a portugálok ellen szólt: 1984 óta ugyanis minden egyes házigazda (kivéve a legutóbbi viadalon a belgákat) az elődöntőben bukott el. Ehhez még hozzávehetjük, hogy a portugál együttes története során három elődöntőt játszott, és mindegyiket elveszítette: az 1966-os vébén az angolok, az 1984-es Eb-n a franciák, a 2000-es kontinensviadalon pedig újból a gallok állták az útjukat. Ez a tegnap esti elődöntő előtt a hollandok számára akár jó ómen is lehetett, Figóék viszont abban bíztak, egyszer minden rossz sorozat megszakad. Megszakadt.

Portugália–Hollandia 2–1 (1–0)

Lisszabon, Alvalade-stadion, 52.000 néző. Vezette: Frisk (svéd). Gól: C. Ronaldo (26.), Maniche (57.), illetve Jorge Andrade (63., öngól). Sárgalap: C. Ronaldo (27.), Nuno Valente (44.), Figo (89.), illetve Overmars (39.), Robben (70.)

Portugália: Ricardo – Miguel, Jorge Andrade, Ricardo Carvalho, Nuno Valente – Figo, Costinha, Deco, Maniche (86. Couto), Cristiano Ronaldo (67. Petit) – Pauleta (75. Nuno Gomes) Vezetőedző: Luis Felipe Scolari

Hollandia: Van der Sar – Reiziger, Bouma (55. Van der Vaart), Stam, Van Bronckhorst – Seedorf, Davids, Cocu – Overmars (46. Makaay), Van Nistelrooy, Robben (80. Van Hooijdonk) Vezetőedző: Dick Advocaat

Azok után, hogy a portugálok vereséggel kezdték a tornát, a hollandok pedig két mérkőzés után mindössze egy ponttal álltak csoportjukban, meglehetősen visszafogott volt a hangulat mindkét táborban az egymás elleni elődöntő előtt. Mind a két szakvezető igyekezett a másik gárdára hárítani az esélyesség terhét, persze azért mind Scolari, mind Advocaat a győzelem reményében küldte pályára együttesét, s a teljes eufóriában lévő hazai publikum előtt az eddigi mérkőzéseken felejthető produkciót nyújtó Figo is brillírozott, hol a jobb, hol pedig a balszélen futotta le őrzőit. Gólt azonban nem ő, hanem a luszitán válogatott minden bizonnyal soron következő "galaktikusa", Cristiano Ronaldo szerzett: a félidő felénél Deco szögletét senkitől sem zavarva, öt méterről bólintotta a hálóba a tizenkilenc éves klasszis. Rögtön megrázta magát a holland válogatott, s két perc múlva a torna során először lehetőséget kapó veterán Overmars nyolc méterről épphogy fölé lőtt. A túloldalon Deco Maniche-sal való kényszerítőzése után Pauleta elé került a labda, a csatár lövését azonban van der Sar a bal alsó sarokból szögletre tornázta. Van Nistelrooy erejéből csak egy lesgólra futotta, Figo ellenben legszebb napjait idézve mellel vett át egy indítást a jobb oldalon, könnyedén lefutotta Bronckhorstot, s ballábas lövése után csak a jobb kapufa mentette meg a hollandokat.Szünet után offenzívabb holland csapatot láthattunk, Makaay és van der Vaart is pályára lépett. Igaz, egyikük sem zavart sok vizet, miként a házigazdáknál Pauleta is nyújtott már jobb teljesítményt életében. A Paris St. Germain csatára az 54. percben például kapussal szemben sem tudott betalálni, később le is cserélték. Szűk egy óra után növelték előnyüket a portugálok: egy szöglet után Maniche a tizenhatos jobb sarkától a hosszú "pipába" ragasztotta a labdát, mely a kapufát is érintve zörgette meg a hálót. Öt perc elteltével ismét a portugálok rúgtak gólt: Andrade csatárt megszégyenítő mozdulattal emelte a játék-szert... saját kapujába! Feléledtek a hollandok, de impotens támadójáté- kuk nem vezetett eredményre, a remekül kontrázó piros-zöldek pedig Deco révén két ízben is slusszpoénnal zárhatták volna a meccset, de előbb a védők, majd van der Sar mentette meg a megmenthetetlent, maradt a kettő-egy.

Ha ma este nem borul fel a papírforma, azaz a csehek győznek a görögök ellen, igazán jó meccs következhet a vasárnapi fináléban. Ránk férne, hiszen, mi tagadás, ebből a kategóriából eddig nem láthattunk túl sokat.

Jakab Árpád

Ma este cseh–görög

Az Európa-bajnokság – egyelőre még csak holtversenyben – legjobb támadógépezete rohamozza majd Antonisz Nikopolidisz kapuját a ma esti elődöntőben. A cseh válogatott a már kiesett Angliához hasonlóan eddig tízszer volt eredményes a tornán, miközben a görögöknél mostanáig inkább a Nikopolidisz által dirigált hátsó alakzat jeleskedett, amit jól mutat a négy kapott gól. Alighanem az dönt majd Portóban, melyik részleg tud a másik fölé kerekedni. Az Eb második elődöntőjét ma este 21.45-től élőben közvetíti a Román Televízió 1-es csatornája.

Góllövőlista

5 gólos: Baros (cseh), 4 gólos: Rooney (angol), Van Nistelrooy (holland), 3 gólos: Larsson (svéd), Tomasson (dán), Zidane (francia), Lampard (angol), 2 gólos: Hariszteasz (görög), Rui Costa (portugál), Koller (cseh), Cassano (olasz), Heinz (cseh), Henry (francia), Ibrahimovic (svéd), Maniche (portugál) és Cristiano Ronaldo (portugál). A dőlt betűvel írtak növelhetik góljaik számát.

Copyright © Udvarhelyi Híradó - 2004