TRANSSYLVANIA
ERDÉLYI TÁJÉKOZTATÓ
XXXIX. évf. 34. szám
New York, 1998
Vol. XXXIX No. 34
impresszum
e-mail: tiborc@bellatlantic.net
Tartalom
Székely János: Semmi soha

Czirmay Szabó Sándor: Haikuk

dr. Jakó Zsigmond: Ezerszáz esztendô

Domokos Sándor: Karácsonyi ajándék

Kacsó Sándor: Ádvent a lágerben

Makkay József: Ádventi Séta

Szikora József : Karácsonyi beszélgetés

Dömötör Gábor: "Megy-é elôre majdan fajzatom?"

Molnos Lajos: Tûnôdô a magyar kötelességrôl

Makkai János : Év eleji beszélgetés Markó Bélával

Horváth Arany: Beszélgetés Tôkés Lászlóval

Borbély Zs. Attila: A csernátoni fórum kettôs arca

dr. Tapolyai Mihály: Nyílt levél dr. A. Margához

dr. Murvai László: Nemzetiségi oktatás Romániában

Kisgyörgy Zoltán: Sepsimagyarósi pillanatkép

Pilinszky János: Harmadnapon

Makkai Ádám: Teremtünk egyszer

Gellért Sándor: Virraszt az Isten

Lászlóffy Csaba: Noé bárkájában

Tompa Ernô: Székelyek Sopronban

Cseh Tibor: Székely ôstehetség Los Angelesben

M. Ionescu: Szent Bertalan éjszakája Romániában

Gullner Dóra: A város neve: Mosztár

H.R. Patapievici: Ki kormányoz Romániában?

K. Varga Sándor: Magyar vállalkozók Romániában

Balogh László: Asszonyok

Beke Sándor: Tüntetô magnóliák

ANYAFÖLDÜNK

cst ; MTI: Magyarország polgári kormánya

Jeszenszky Géza: A magyar kérdés új megközelítése

dr. Horváth János: Magyarország gazdasági politikája

Nagy Pál: Szemenszedett hallomások

Lakatos Demeter: Kedves üsmeretlen testvér

NYUGATI SZÓRVÁNYOK

Cseh Tibor: Az ismeretlen új felé

FELVIDÉK

Balassa Zoltán: A felvidék mártírja: Esterházy János

Duray Miklós: A szlovákiai választások analízise

KÁRPÁTALJA

Dupka György: Az évszázad özönvize

Balla M.: A kárpátaljai magyarság válságos helyzete

HORVÁTORSZÁG

Ambrus Attila: Ezeréves magyar falu feltámadása

TÁJ ÉS NÉPE

dr. Tarján Gábor: Szerémségi magyarok

CSÁNGÓK

Sylvester Lajos: Zokogott a nép

Beke György: Félig kinyílt ajtó

KISEBBSÉGI FÓRUM

Vajda Gyula: Kína nemzetiségei

KULTÚRA

Schweitzer Pál: Ismeretlen Ady-vers

KÖNYVESPOLC

Cseh Tibor: Várdy Huszár Ágnes: Mimi

MAGYAR SZOLIDARITÁS

IN MEMORIAM

Kopjafa furulyaszóval (Czine Mihály)

Kihunyt egy csillag (Szôkefalvi Nagy Béla)


E számunk forrásai:

ÉLET ÉS IRODALOM (Budapest), ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET (Kolozsvár), ERDÉLYI NAPLÓ (Nagyvárad), HÁROMSZÉK (Sespsiszentgyörgy), INTERNETTO TRANSSYLVANIAE, KORUNK (Kolozsvár), .MAGYAR KÖZÉLET (Kolozsvár), MAGYAR NEMZET (Budapest), MOLDVAI MAGYARSÁG (Sepsiszentgyörgy), MTI, NAPI MAGYARORSZÁG (Budapest), NÉPSZABADSÁG (Budapest), NÉPÚJSÁG (Marosvásárhely), ROMANIA LIBERA (Bukarest), ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ (Bukarest), SZABADSÁG (Kolozsvár), TALÁLKOZÁSOK (Budapest), ÚJ EMBER (Budapest)

Illusztrációk:

Jelen számunkat tiszteletünk kifejezésére Kós Károly grafikáival és reá vonatkozó mûvekkel illusztráltuk. Mert Kós Károlyra mindig emlékeznünk és emlékeztetnünk kell.


Munkatársak:

Domokos Sándor (Winnipeg, Canada), Dömötör Gábor (Easton, Connecticut), Horváth Arany (Kolozsvár), Makkai József (Kolozsvár), dr. Tarján Gábor (Garfield, New Jersey)

Erdélyi ügyvezetô:

Horváth Arany (Kolozsvár)

Nyomda:

Glória nyomda Kolozsvárott

Látogatóink száma 1999. május 5. óta:

A Transsylvania honlapját a Hungarian Human Rights Foundation készítette.

Copyright © Transsylvania - 1999