Înainte de 1896, Cluj-Mănăştur era o localitate sine stătătoare în imediata vecinătate a Clujului. În zilele noastre, acest fost locus credibilis constituie o parte integrantă a oraşului. Fortificaţia de pământ datând din evul mediu timpuriu se aşează pe partea dreaptă a drumului spre Oradea. În jurul cetăţii, în anii 1980 s-a construit un cartier rezidenţial cu blocuri cu opt etaje precum şi un nod de circulaţie. În ciuda acestui fapt, fosta abaţie benedictină din Cluj-Mănăştur, nu şi-a pierdut identitatea, a reuşit să se delimiteze de monştri din beton care îl înconjoară, în mare parte prin intermediul cetăţii medievale în mijlocul căreia se află. Biserica poate fi abordată din colţul de sud-est al dealului Calvaria (numele actual al fortificaţiei medievale timpurii), trecînd între cele două valuri de pământ artificiale, pe cele două părţi ale drumului. Pe aceste două valuri artificiale se află câte un edificiu: pe una Capela-Calvaria (construită în 1831), iar pe cealaltă o clopotniţă proiectată de Károly Kós în 1922. 
O alee asfaltată de 3 m lăţime conduce la biserică, care este înconjurată de un trotuar lat, asfaltat. În interiorul fortificaţiei, ruinele existente sub pământ îşi semnalează prezenţa prin neplaneitatea suprafeţei pământului. La sud de clădirea bisericii se află mai multe morminte din secolul 19., iar spre nord-vest se pot observa ruinele descoperite ale forificaţiei.

 

Descriere       Istoric