PÉNTEK

Névnap: Dénes. Egyéb névnap: Júlia, Lídia, Valter.
Dénes a görög Dionüszosz latin alakjának rövidülése, jelentése: a bor és szôlô istenének ajánlott. Denijs Dille belga zenetudós és történész volt, aki Bartók munkásságát kutatta, 1961-tôl évtizedekig dolgozott a budapesti Bartók archívumban. Szentendrén élt, és sokat tett azért, hogy Bartók Béla munkásságát és mûvészetét minél többen megértsék. A fizikai Nobel-díjjal kitüntetett Gábor Dénes fedezte fel a holográfia módszerét, amely a térbeli ábrázolást különleges módszerrel teszi lehetôvé.
Katolikus naptár: Szt. Dénes, Szt. Valér, Szt. Valter.
Református naptár: Dénes.
Evangélikus naptár: Dénes.
Unitárius naptár: Zselyke.
Zsidó naptár: II. Ádár hónap 28. napja

Jó vicc!

Késô este a tévé elôtt ül a család. Anyuci így szól a kislányához:
– Hol a babád Editke?
– Lefektettem aludni. Ez a film nem gyerekeknek való.
(Családi Kör)

A Román Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamai 2005. április 7-én

Devizanem

Árfolyam 1 egységre, lejben

1 ausztráliai dollár

21709 (2,1709)

1 kanadai dollár

23147 (2,3147)

1 svájci frank

23525 (2,3525)

1 cseh korona

1216 (0,1216)

1 dán korona

4896 (0,4896)

1 egyiptomi líra

4870 (0,48780)

1 euró

36465 (3,6465)

1 angol font

53048 (5,3048)

1 magyar forint

148 (0,0148)

100 japán yen

26073 (2,6073)

1 moldovai lej

2243 (0,2243)

1 norvég korona

4467 (0,4467)

1 lengyel zloty

8861 (0,8861)

1 svéd korona

3988 (0,3988)

1000 török líra

20988 (2,0988)

1 USA dollár

28244 (2,8244)

1 g arany

387765 (38,7765)

1DST

42668 (4,2668)

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamai 2005. április 7-én:

1 euró = 246,20; 1 USA dollár = 190,54 HUF.

nyomtatható verzió

Nem hagyhatjuk szó nélkül

Holtpont, állóháború?

Mert a mindennapok emberét március idusát s húsvét ünnepét követoen is foglalkoztatja a december 5-i népszavazás fájdalmas tordöfése, annak emléke nehezen vagy soha nem múlóan halványul az anyaországi, de a határon túli magyar médiában továbbra is „téma" a kettos állampolgárság elutasítása, az általa kiváltott reakció. Újvidéken úgy látják, holtponton a magyar-magyar viszony, Erdélyben állóháborút emlegetnek, miközben mind többen a MÁÉRT összehívását, a kialakult helyzet rendezését, a csak érzelmi megközelítés félretételét sürgetik. Persze, vádak is elhangzanak, s nemcsak a politikusok címére, hanem a megtévesztett s megtévesztheto, manipulálható anyaországi magyarság címére is. És joggal.

A Feltámadás ünnepe táján volt alkalmam Budapesten s nem csak ott, rokonokkal, de másokkal is elbeszélgetni ama referendumról s annak káros kihatásairól, utóhangjairól. Sajnos anyaországi nemzettársaink jelentos hányada – a kádári gulyás kommunizmus „jótéteményei", a magyar történelemoktatás hiányosságai, a rendszerváltás utáni politizálás okán is – ellenszenvvel, értetlenséggel viseltetik velük, határon túlra szakítottakkal szemben. Minekutána lerománoznak, azt sem értik, miért nem „békülünk" meg mi, erdélyi magyarok például a románokkal? Hogy nyugdíjukat, egészségügyi ellátásukat féltik a netán beözönlo határon túliaktól, az részben értheto is. Az viszont felháborító, hogy az intoleranciáról mindegyre tanúságot tevo véreink – tisztelet a kivételnek – minket is egy kalap alá vesznek a bevándorló ázsiaiakkal. Tudjuk, súlyos kijelentések, ám aki kételkedne igaz voltukban, szakítson idot rá, s beszélgessen el egyszeru emberekkel Magyarország bármely szegletében, foként olyanokkal, akik sosem jártak a Trianon által elszakított egykori országrészeken, akiknek nincs élo rokoni kapcsolatuk a határon túliakkal.

Ezért sok mindenki okolható. A magyar média is, hiszen hamis a kép, melyet rólunk, határon túliakról akaratlanul is kialakított. (Értékeink nemcsak szobrokban, muemlékekben, megemlékezo ünnepségekben mérhetok.) A magyar oktatásügy úgyszintén, akárcsak a politikai elit. Melynek immár lépnie kell. A Gyurcsány-kormány, bátortalanul ugyan, de megtette azt a honosítási eljárás egyszerusítésének kezdeményezésével, a Szüloföld-programmal. Ám mindez nagyon kevés. A holtpontig egymásnak feszülo döntések, akciók vezettek, az állóháborúnak háttere van. E döntéseket kellene oldani, a „hátteret" megértésre bírni, hogy a magyar nemzet két legszámottevobb összetevoje, az anyaországi és a határon túli végre ismét közös, kerekasztalhoz üljön, s egymást pártérdekek kiiktatásával meghallgassa. Tisztázni kellene a félreértéseket, átlátható mederbe terelni a magyar-magyar viszonyt, hogy abból a határ mindkét oldalán ugyanazt értsék, hogy senki se féltse immár viszonylagos jólétét a határon túliaktól, akikre pár év múlva netán nagy-nagy szüksége lesz az apadó, elöregedo anyaországnak.

Rendezni illik végre közös dolgainkat, hogy a szomszédos országok többségi politikusai ne azon szórakozzanak, hogy lám-lám, ezek a fránya magyarok már egymással sem képesek értekezni. Nem egymás nyakába boruló sírva vígadás szeretnénk, hanem egyenes beszédet, kivitelezheto politikai elképzeléseket, de mindenekfölött azt, hogy a magyar nemzetpolitika legyen egységes, következetes, és pártok felett álló, hogy sosem érezzük véreink által megalázottaknak magunkat mi, határon túliak, de az anyaországiak se azt, hogy mi bármely jogaiktól is megfosztani óhajtanánk oket.

FERENCZ L. IMRE

nyomtatható verzió

Záróra, események

„A magyarok közel álltak a szívéhez"

A Csíkszeredában székelo Tamás József segédpüspök a II. János Pál szentatyával való találkozásait elevenítette fel kérésünkre.

– A püspöki kinevezésemet tole kaptam. A mi foegyházmegyénk számára igen szép és nagy esemény volt az egyházmegye érseki rangra való emelése. Bár nem egészen sikerült a kérésünk teljesítése, úgy, ahogy mi szerettük volna, mert külön érseki tartományt szerettünk volna, amelyhez hozzátartoztak volna a temesvári, a nagyváradi és a szatmári püspökségek is. Megvalósult a kérés abban a vonatkozásban, hogy a mi egyházmegyénk érseki rangra emelkedett. Ez is a Szentatyának az ajándéka a mi számunkra.

Próbálom fölidézni a találkozások számát a Szentatyával. Hat alkalommal találkoztam. Az egyik találkozás Bukarestben a pápalátogatáskor történt, amikor mindenik hazai püspök találkozott a Szentatyával, sot egy ünnepi ebéden is részt vehettem a Szentatyával. Ezenkívül a többi találkozás általában olyan futó találkozás volt, ami egy kézfogás erejéig történt. Persze a bemutatkozásnál az volt az élményem, amikor elmondtam, hogy ki vagyok és melyik egyházmegyéhez tartozom, akkor még egyszer rámondta, hogy Alba Iulia és rám mosolygott. Ebbol is érezte az ember, tudja, hol van Gyulafehérvár, és hogy az egy magyar egyházmegye, és a magyar–lengyel barátság szellemében a magyarok közel álltak szívéhez.

Az elmúlt esztendoben, februárban volt a romániai püspöki kar az úgynevezett Ad Limina látogatáson, amely az egyházi jog eloírása szerint minden öt évben meg kell hogy történjen, vagyis be kell számolni az egyházmegye helyzetérol. Ekkor adódott az az alkalom, hogy egy tízperces beszélgetésen vehettem részt a Szentatyával. Ekkor végighallgatta, amit elmondtunk, néhány hozzáfuzött szava volt, de már akkor nagyon érzodött az, hogy o beteg. Éppen ezért kímélték, a tíz percet nagyon be kellett tartani. A sietség egy kicsit azért rányomta bélyegét a találkozásra, de mégis az a találkozás, amikor szemtol szemben lehettünk és az az érdeklodés, amellyel meghallgatott bennünket, és a biztató szó, amivel bátorított ez a munkánkhoz nagyon fontos és lényeges dolog.

Elsosorban hivatali találkozások voltak, de éppen az volt a Szentatyának a kiváló, nagy, Istentol kapott adománya: olyan ember tudott lenni, gesztusaival, akár egy mosolyával vagy egy szavával, viccével, hogy nagyon meg tudta nyerni az embert és az embereket.

Lejegyezte: DACZÓ DÉNES

X. Bánsági Magyar Napok

(Temesvár) * Április 8-17 között tizedik alkalommal kerül sor a Bánsági Magyar Napok közmuvelodési rendezvénysorozatra, a Temesvári Magyar Noszövetség és a helyi RMDSZ közös szervezésében. A jubileumi rendezvénysorozatot bemutató sajtótájékoztatón Szász Eniko TMNSZ- elnöktol megtudtuk, hogy Székely László, Temesvár elso foépítésze köztéri szobrának április 15-ei leleplezésén részt vesz Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, miniszterelnök-helyettes.

A X. Bánsági Magyar Napok nyitórendezvénye a temesvári Nyugati Egyetem képzo- és díszítomuvészeti karán tanuló magyar egyetemisták kiállításának megnyitója, a Banat Múzeum Szépmuvészeti részlegén. Az évrol évre rangosabb Magyar Napok musorát színházi és bábeloadások, verses-zenés összeállítás és szimfónikus koncert, valamint a Temesváron, Lugoson, Igazfalván és Végváron is bemutatandó Hagyománykeresoben folklórmusor gazdagítja. Rendhagyó esemény lesz Toró T. Tibor atomfizikus eloadása, amelynek címe: József Attila transznegativum elmélete, az antianyag fogalom genézistörténete, kapcsolatteremtés földönkívüli civilizációkkal. (Pataki Zoltán)

Örmény betukbol ihletodött grafikák tárlata

(Kolozsvár) * Honnan származnak a betuk? Hogyan ismerhetjük meg az egyes betuk lényegét, hogyan ismerhetjük fel különbözoségeiket? – ilyen kérdésekre keresi a választ az a kiállítás, amely szerdán nyílt meg Kolozsváron, a Mátyás-ház galériájában. Carolyn Puzzovio nagy-britanniai grafikai tervezo fo érdeklodési köre a betu és a nyomtatás. Másfél évtizede figyelme a latin ábécén kívüli írásrendszerekre irányult, majd szinte kizárólag az örmény ábécével foglalkozott. Hozzájárult egy nemsokára forgalomba kerülo, igényes kivitelezésu, számítógépen alkalmazható örmény betutípus kidolgozásához. Elmondta, az V. században Meszrop Masztoc által megalkotott ábécének eddig egyetlen digitális verziója létezett, azonban ez meglehetosen felületes, az egyedi vonásokat más betuformákból átvett elemekbol próbálták felépíteni tervezoi. A brit szakember a munkája során felmerült kérdéseket, a beturol való gondolkodás szakaszait vázolta kolozsvári grafikai tárlatán, a kísérleti alkotásokban a jelek lényegét igyekezett megragadni. Tiszta, absztrakt formákkal jelenítette meg a 38 betus, fonetikus örmény ábécé sajátosságait, esztétikai értékére irányítva a figyelmet. (Rostás-Péter Emese)

Újabb kutyavita

(Csíkszereda) * Viharos ülésre került sor tegnap lapzárta elott a csíkszeredai Polgármesteri Hivatalban, Szoke Domokos alpolgármester, a Pro Animalia Egyesület tagjai valamint egy brassói cég képviseloi között. A csíkszeredai hivatal egy brassói céggel állapodott meg a kóbor ebek elszállításáról. A Huron cég az elmúlt napokban a polgármesteri hivatallal kötött szerzodése alapján tíz gazdátlan kutyát fogott be és ezeket a városi kertészetnél helyezték el pár napra. A tíz ebet innen kellett volna elszállítsa a brassói cég, aki vállalta, hogy a törvényes eloírások tiszteletben tartásával néhány napi tartás után, ha nem jelentkeznek a kutyák gazdái, akkor elaltatja ezeket. A Pro Animalia Egyesület tagjai, akik a városban kutyamenhelyet muködtetnek, nem értettek egyet a kutyák elszállításával, mivel információik szerint Brassóban a kutyákat agyonverik.

A hangos vitába végül bekapcsolódott néhány tanácsos is, majd az emberi hangnemben folytatódó beszélgetés eredményeként pillanatnyi megoldás született. A jelenlévok egyetértettek azzal, hogy a törvényeket mindenkinek tiszteletben kell tartania. A jelenleg fogva tartott tíz ebet átszállították a Pro Animalia menhelyére. Orendi Éva, az egyesület vezetoje vállalta, hogy legtöbb 300 gazdátlan ebet befogadnak a város szélén kialakított területen. Az egyesület szerint nekik csak idore van szükségük, hiszen már újabb területet vásároltak és a menhely bovítése csak ido kérdése.

A polgármesteri hivatal és az egyesület között létrejött megállapodás értelmében az egyesület hétfo reggel 9 óráig kell eloterjessze javaslatait, és megoldást kell találnia a kialakult helyzetre.

Orendi Éva lapunknak elmondta: a megvásárolt területen legtöbb két hét alatt egy 10 áras területet bekertelnek, és ott ideiglenes befogadó helyet alakítanak ki. Jelenleg pedig arra várnak, hogy a már kész terveikre építkezési engedélyt kapjanak. (Daczó Dénes)

Lázár Ervin Sepsiszentgyörgyön

Kicsik és nagyok, ovisok, kisiskolások, pedagógusok, szülok, nagyszülok népesítették be április 5-én, kedden este a Kovászna Megyei Könyvtár Gábor Áron termét, pedig nem lepték el plakátok a várost, az elozetes hírverés is viszonylag visszafogott volt. De a Lázár Ervin neve sokat jelent Sepsiszentgyörgyön is. Rég volt ekkora érdeklodés író-olvasó találkozó iránt. A rendezvény legelején Bogdán László író kérdezgette a népszeru gyermekkönyvek szerzojét, aztán a hangulat felszabadult, és egyre bátrabban kérdezgettek a gyermekek is. Így megtudhatták a jelenlévok, hogy igenis van négyszögletu kerek erdo, s hogy az mitol négyszögletu, és azt is, hogy Lázár Ervin könyveiben egyik másik szereplo hogyan tett szert humoros, meghökkento nevére. Mint az író bevallotta, nem egy szereploje köszönheti nevét a gyermeki fantáziának. Lázár Ervinnek ugyanis három gyermeke van, ok ihlették a szerzot muveinek megalkotásában is. Mint mondta, most, hogy gyermekei kinottek mellole, hiányzik környezetébol a kisgyermekek oszintesége, fantáziája, deruje, de azért megígérte a szentgyörgyi gyermekeknek, hogy megpróbál még mesét is írni. Jó volt látni-érzékelni ezen a találkozón, hogy a gyermekek olvasóként voltak jelen, ismerték a szerzo könyveit, amint ez záporozó kérdéseikbol kiderült. S bár Lázár Ervin tényleg nem az „a délceg, szoke, magas herceg" – amit szerinte olvasói elvárnának tole, és véleménye szerint mindig csalódást okoz „mészáros" megjelenésével –, úgy véljük, csalódás helyett feledhetetlen élményt jelentett sepsiszentgyörgyi jelenléte kis olvasóinak, mert megtalálta az utat feléjük, nemcsak könyveiben, hanem személyesen is. (Éltes Eniko)

Süto Andrást kitüntették

a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjével

Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök tegnap a Sándor-palotában adta át Süto András Kossuth- díjas író, drámaírónak a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét, amelyet az író március 15-én akadályoztatása miatt nem tudott átvenni. A kitüntetést az egyetemes magyar kultúrához való hozzájárulásáért, valamint az erdélyi magyarság szüloföldön való boldogulása, kisebbségi jogainak védelme érdekében végzett kiemelkedo tevékenysége elismeréseként kapta. A magas állami elismerést Gyurcsány Ferenc miniszterelnök eloterjesztésére Mádl Ferenc köztársasági elnök adományozta Süto Andrásnak. A kitüntetési ünnepségen a miniszterelnök is részt vett.

„Számomra a kitüntetés azt is jelenti – nyilatkozta lapunknak Süto András –, hogy most már újabb hálával kell gondolnom mindazokra, akik ez alkalommal megtiszteltek engem egy ilyen kitüntetéssel. Tudom, persze, hogy mindig nagyobb a kitüntetés, mint az ember teljesítménye… Szokványos mondandó az is, hogy ha eddig nem érdemeltem meg teljes egészében, akkor ezután majd igyekszem. De nekem ilyesmit nem nagyon lehet mondanom, mert sem a korom, sem az egészségi állapotom nem engedi meg, hogy fogadkozzam. Így maradok azzal a köszönettel és elismeréssel Mádl Ferenc elnök úr iránt, aki a szép szolidaritást egy erdélyi magyar íróval továbbra is bizonyította."

A kitüntetési ünnepséget megelozo napon Szili Katalin, az Országgyulés elnöke parlamenti dolgozószobájában fogadta Süto Andrást. A találkozó után a médiának nyilatkozva Szili Katalin hangsúlyozta, számára rendkívüli örömöt és nagy élményt jelentett Süto Andrást és feleségét vendégül látni. „Személyesen találkozhattunk, és szót válthattunk olyan kérdésekrol – tette hozzá –, amelyek számunkra különösen fontosak most, 2005 tavaszán. Ezek közül az egyik Románia Európai Uniós csatlakozása és ezen belül az ott élo magyarság kérdése, jövoje. Errol beszélgettünk és mind a ketten egyetértettünk abban, hogy nagyon sokat segítene az, ha a közös gondolkodásban inkább a közös pontokat keresnénk."

Süto András megjegyezte, jó volt mindenek elott arról beszélni, hogy „abban az integrációs folyamatban, amely most az anyaországot kapcsolja a határon túli magyar nemzeti közösségekhez, miként lehet minden hasznos kezdeményezést úgy érvényesíteni, hogy konfliktusoldó legyen". Kifejtette, a jelenlegi konfliktusok, amelyek az anyaország és a határon túli magyar nemzeti közösségek között támadtak „nem elkerülhetetlen, fölszámolhatatlan, nem súlyos, nem tragikus, drámai konfliktusok", és – „józan politikai megítéléssel mindkét oldalon" – meg lehet találni a módot arra, hogy a határon túli magyarság „jobban, hatásosabban, hasznosabban érzékelhesse ennek a szellemi, illetve politikai és gazdasági integrációnak a jó következményeit".

Az anyaország által nyújtott segítségrol szólva kijelentette, ezt becsüli a határon túli magyarság nagyobb része és természetesen a jövoben is elvárja, de nem követeli meg. „Ahogyan elnök asszony mondotta egy nyilatkozatában – tette hozzá –, nem a kézfogás, hanem a testvéri ölelés jegyében kell ezt az integrációt folytatni és akkor valószínu, hogy sok félreértés vagy félremagyarázás seperheto ki ebben a törekvésben, amelynek íróként is részese vagyok, mert hiszen, amit átél az erdélyi magyarság, azt átéli annak írói serege is, akár ír róla, akár nem."

GUTHER M. ILONA

József Attila szobra Nagyváradra érkezik
„A valódi szabadság a szeretetben gyökerezik"

Biró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere április 5-én 17 órakor, a budapesti Petofi Irodalmi Múzeumban vehette át hivatalosan is Wagner Nándor szobrászmuvész díjnyertes József Attila szobrát, amelyet a Festum Varadinum rendezvénysorozat záróakkordjaként, május 1-jén avatnak föl a váradi Petofi parkban.

Magyarországi közszemlén április 15-ig, a Petofi Irodalmi Múzeumban Petofi Sándor szobra mellett tekintheto meg a száz esztendeje született József Attila bronz mása. A két méter magas szobor kiöntetését és Nagyváradra hozatalát is az Academia Humana Alapítvány vállalta magára. A nagyváradi Petofi park ligetszeru lomberdeje alatt, a pompás tervezésu parkban a váradi magyarok kialakulóban levo kultuszhelyén méltó piedesztálra kerül majd 1954-ben megálmodott díjnyertes alkotás.

A mai nagyváradi Ady Endre utcában, 1922. október 7- én született Wagner Nándor, a budapesti Képzomuvészeti Foiskola végzettje. Eleinte a magyar fovárosban, majd Svédországban, végül Japánban telepedett le feleségével, Chiyo Akiyama japán képzomuvésszel. Egyik sokat emlegetett hitvallása: „Az én muködésem itt is a magyarság hitelképességére törekszik. Én hiszek a munkám fontosságában. Biztos vagyok abban, hogy a hazám javát szolgáltam munkámmal. Széchenyi István útján kell járni, ha élni akar a Nemzet! Annyi szenvedésbol és megalázó ostobaságból kiútra van szükség! Hiszem, hogy munkám egy kis lépés ebben az irányban." Munkásságával az emberek közti szeretetet és megértést hirdette, hiszen a valódi szabadság a szeretetben gyökerezik, vallotta a képzomuvész.

Wagner Nándor 1977 november 15-én Japánban halt meg, a hagyatékát gondozó alapítvány Magyarországon és szülohelyén is igyekszik népszerusíteni a nemzetközileg elismert életmuvet. Wagner Nándor végakarata szerint így kerülhet alkotása Nagyváradra a József Attila centenárium alkalmából.

A budapesti ünnepségen a magyar muvészeti élet jeles képviseloi méltatták a szobrászmuvészt. (Lakatos Balla Tünde)

Egyperces
Kelemen Attila képviselôvel

– Ön az RMDSZ képviseletében résztvett Románia EU-s csatlakozási tárgyalásain. Milyen jelenségekre hívta föl a figyelmet?

– A mezôgazdasági fejezet lezárása elôtt meghívták a már csatlakozott tíz országot, valamint Romániát és Bulgáriát egy beszélgetésre. Franz Fischler, a mezôgazdaságra vontakozó hetedik fejezet csatlakozási biztosa fölhívta a figyelmemet, hogy az EU normáit mindenkinek be kell tartani. Senki sem szállt vele vitába, kivéve engem. Leszögeztem: az újonnan csatlakozó országoknak elemi érdekük, hogy megôrizzék saját specifikumukat. Kérdezte, ezt én hogyan értem? Azt választoltam, hogy megértem a Zöldek álláspontját és idônkénti tiltakozásait, de például Spanyolországot senki sem tudta rávenni, hogy megszüntesse a bikaviadalt. Pedig ez kegyetlen vérontás, amely egyáltalán nem méltó a 21. századhoz. Spanyolország azzal érvel, hogy ez számára nemzeti ügy, a turizmus számára sok pénzt hoz, ezért nem mond le a hagyományokról. Ha Spanyolország így vélekedik, miért ne ápolhatnánk mi is a hagyományainkat? A találkozó vendégei nagyot nevettek, mikor kifejtettem véleményemet: ha néhány ember az EU-ban kitalálja, hogy karácsonykor nem szabad töltött káposztát enni, mert nehezen emészthetô, ezért káros az egészségre, és én ezt itthon elmondom, feleim azt választolhatnák, a képviselô úrnak elment az esze, mert ki hallott olyant, hogy karácsonykor ne ehessünk töltött káposztát? Tehát nem hinném, hogy bizonyos hagyományokat az EU kedvéért föl kellene mondanunk, csak okosan kell érvelnünk mellettük. Ha mindenki behozza tudását, értékeit, Európa azzal csak gazdagodik, sôt a világ is: sokan nem értenek egyet a bikaviadallal, de amit Hemingway írt róla, az az egyetemes kultúra része.

BÉRES KATALIN

Távirati stílusban

* Április 6-7. * Fôvárosi lapok, hírügynökségek nyomán: Teljes a zûrzavar Omar Hayssam ügyében. Hol adócsalással, pénzmosással, hol meg terrorizmussal vádolják (Curentul). * Az onesti-i RAFO-nak két titokzatos külföldi, állítólag orosz udvarlója akadt (Curentul). * Traian Basescu egy hónappal korábban még kitüntette Omar Hayssam arab származású üzletembert (Curentul). * Az RMDSZ támogatja a földek, erdôk és ingatlanok teljes egészében való visszaadásának elvét (Curentul). * A hadsereg akadályokat gördít az ortodox nemzeti katedrális jelenlegi építkezési területének odaadása elé (Curentul). * A nagyromániás Neti Meir minden áron ki akarja szabadítani Miron Cozmát a börtönbôl (Curentul). * A Steaua sportklub sportügyekkel foglalkozó igazgatóját, Laonardo Mario Strizut letartóztatta a korrupcióellenes ügyészség (Curentul). * Az iraki expedíció szponszorát, Omar Hayssamot terrorista csoportok pénzelésével is vádolják (Adevarul). * Három volt és a jelenlegi román államfô együtt utaznak Rómába a pápa temetésére. Traian Basescu az elnöki repülôre invitálta I. Mihályt, Ion Iliescut és Emil Constantinescut (Adevarul). * Nyoma veszett Omar Hayssam SZDP-tagsági dosszéjának. Ennek ellenére kizárták a pártból az arab üzletembert (Adevarul). * Az SZDP mégis támogatja Románia katonai jelenlétét Irakban (Adevarul). * 2000-ben az RTV letörölte az Emil Conostantinescu elnökrôl készített összes videofelvételt (Adevarul). * A bútorgyárak a szolgáltatások árainak emelkedése miatt mintegy húszezer munkást fognak elbocsátani (Adevarul). * A Chitila pályáudvaron valóságos csata bontakozott ki a rendfenntartó erôk és több száz ócskavas-tolvaj között (Adevarul). * A módosított költségvetés kiharap minden minisztérium pénzalapjából (Cotidianul). * Az amerikai és brit csapatok már ismerik a román újságírókat túszulejtôk rejtekhelyét, amelyet körbe is vettek (Cotidianul). * Több száz román újta ezekben a napokban Rómába vezet (Cotidianul). * Omar Hayssam túszul ejtette az SZDP nyugalmát is (Cotidianul). * Az osztrák OMV egymilliárd eurót fektet be a Petromba (Cotidianul). * Gigi Becali emberét, Strizut letartóztatták azzal a váddal, hogy befolyásával visszaélt egyes, a hadseregnek beszállító cégek javára (Ev. zilei). * Hayssan és Munaf bejárták a világot Ion Iliescu elnöki repülôgépén (Ev. zilei). * Gregorian Bivolaru guru politikai menedékjogot kért Svédországban (Ziua).

nyomtatható verzió

Borbély László miniszter sajtótájékoztatója

Az erdélyi autópályaügy az RMDSZ állásfoglalása után

Borbély László közmunkaügyi és területrendezési miniszter sajtóértekezletei mindig teltház elôtt zajlanak, talán mert pragmatikus elôterjesztései, a kérdésekre adott válaszai a lehetô legkonkrétabb, közérdekû aspektusokat tartalmazzák. Jellemzô, hogy mindig a gondokat és a terveket helyezi mondandója középpontjába. Borbély László miniszterként is az egyik legôszintébb nyilatkozó: nem áltatja az újságírót, a legnehezebb vagy pillanatnyilag megoldást alig kínáló helyzetekrôl is beszél. Rokonszenvet vívott ki azzal is, hogy partnerként kezeli a médiát, néha éppen fölkéri a sajtót, támogassa a miniszteri törekvéseket bizonyos kérdések érdemi mediatizálásával.

Legutóbbi, április 6-án tartott sajtóértekezletén is így bontotta ki mondandóját. Szólt az autópályákról, utakról, továbbá lakónegyedekrôl, szociális lakásokról, sporttermekrôl, a tárca belsô szervezési és módszertani kérdéseirôl. Minden esetben tisztázta a pénzügyi hátteret, utalt az itt tornyosuló nehézségekre, hiszen a közelebbrôl sorra kerülô negatív költségvetési kiegészítés a szaktárcát is mélyen érinti. Nem beszélve arról, hogy a leköszönt kormány által hátrahagyott többrendbeli adósságot is valamiképpen kezelni kell.

A legnehezebb témával kezdte: egy esetleges földrengés következményeivel. Tájékoztatta a sajtót a kormány által frissen kibocsátott rendeletrôl, amely a földrengésveszélyes ingatlanok listáját is tartalmazza, ezeknek megerôsítése, megszilárdítása elsôszámú sürgôsségnek tekintendô. Ez fôként Bukarestben, az 1940 elôtt épült ingatlanokra vonatkozik. Emellett – tette hozzá a miniszter – fölkészíthetjük a lakosságot, hogyan viselkedjék a földrengés idején. Japánban egy konferencián szerzett tapasztalatát mondotta el: ott mindenkinél kézügyben van egy zsák, a legszükségesebb tárgyakkal (elemlámpa, ásványvíz, takaró stb). Mit tehet a román kormány? Ez idô tájt az ingatlanok megszilárdítási munkálataira 39 milliárd lejt irányozott elô, de a feladatok nagyságára és súlyára való tekintettel a tárca elérte, hogy további 67 milliárddal növeljék az összeget.

Van mire fordítani, hiszen eddig mindössze hat épületet erôsítettek meg, az idén további 49 sürgôsségi esetet látnak el. A költségeket részben az állam, részben az önkormányzatok fedezik, de további igényekre az állam hosszú lejáratú kölcsönt biztosít. Ennek ellenére több lakótársulás akadékoskodik a megerôsítési munkálatokat illetôen. Elmondotta továbbá, hogy az ország tíz megyéjében az V–VIII. osztályban a földrengéssel és következményeinek elhárításával kapcsolatos ismeretek oktatása kötelezô. Jó lenne ezt kiterjeszteni az egész országra.

A sajtóértekezleten részt vett az Állami Lakásügynökség (ANL) új igazgatója is, aki elmondotta, hogy az idén 5000 szociális lakás épül állami alapból. Borbély László hozzátette, lakásépítésre megpróbálnak új anyagi forrásokat felkutatni és igénybe venni. Máris sikerült az Európa Tanács bankjától mintegy 700 milliárd lej kölcsönt beszerezni. Részletesen beszélt a miniszter további sporttermek építési tervérôl. Az idén mintegy 55 ilyen beruházásra kerül sor. A részletekrôl külön nyilatkozott lapunknak – errôl Egyperces rovatunkban számolunk be. Külön fejezetet szentelt a tárcán belül eddig megcsontosodott bürokrácia leküzdésének, például, hogy többé ne kelljen sokáig várni az építkezési engedélyek jóváhagyárásra.

Az észak-erdélyi autópályával kapcsolatban félig tréfásan, félig keserûen mondotta: – Manapság nemcsak a labdarúgáshoz és a nôkhöz ért mindenki, hanem az autópályákhoz is. Jelezte, hogy mint RMDSZ tisztségviselô nyilatkozik meg ezúttal a kérdésben, és így fogalmazott: – Miért kell vitával vesztegetni továbbra is az idôt, amikor ott állunk, hogy Romániában 15 év alatt nem épült autópálya? Arról is beszélt, hogy az erdélyi autópályára a költségvetési keretben 350 millió eurot irányoztak elô, abbôl tavaly a kormánynak ki kellett volna fizetnie 90 millió eurót, de mivel nem történt meg, ez a hiány is terheli a beruházásra fordítandó összeget. Megkérdeztük: mi a véleménye arról, hogy az RMDSZ nagyon kemény állásfoglalása után egy nappal a kormány részérôl az eddig hangoztatottakkal homlokegyenest ellenkezô vélemények kerültek a nyilvánosság elé? Így válaszolt: – Az SZKT határozata, valamint ami ott elhangzott, pozitív visszajelzésre talált a koalíciós partnerek részérôl. Ma délelôtt találkoztunk a koalíciós pártok vezetôivel, akik egyértelmûen kijelentették, szó sincs arról, hogy leálljon az erdélyi autópálya építése. További pozitívum, hogy a Bechtel- cég befejezte elsô tárgyalását az útüggyel, amellyel szerzôdésünk van. A következô lépés: két héten belül a két fél grafikont állít össze a munkálatok rendjét illetôen, annak függvényében, hogy mennyi pénzzel rendelkezhetünk. Ismétlem: a tavalyról kifizetetlen maradt 90 millió euró, ezt a kérdést is kezelni is kell. Igen, emiatt késett meg a lapjukban is jelzett telektulajdonosoknak járó pénz kifizetése. Most hogy beindultak a folyamatok, újabb hitelfölvételt eszközlünk, és legkésôbb egy hónapon belül rendezzük az elmaradt kifizetéseket. Mindent összevetve, örülök, hogy túlléptünk ezen a tapogatózáson, a különbözô, néha egymásnak ellentmondó nyilatkozatok stádiumán, és végre most már érdemben tárgyalhatunk. Megkérdeztük azt is, mit tapasztalt útügyben Hargita megyében, amire így válaszolt: – Újólag azt, hogy nagyon rosszak az utak. Tegnap ottjártamkor is arról beszéltünk, hogy föl kell venni egy hitelt ezeknek az utaknak a rendbehozására, mert másként nem tehetünk. Ezt most mindeki elismerte, meg is kezdôdtek a tárgyalások, hogy igényeljünk hitelt.

BÉRES KATALIN

nyomtatható verzió

Magyar képviselôk a Romániába utazó EP- delegációban

Április 6-án indult Romániába az Európai Unió–Románia Parlamenti Vegyesbizottság, hogy Románia csatlakozásáról tárgyaljon, és felmérje az ország felkészültségét – tájékoztatott Földeák Iván, az MSZP EP- delegációjának sajtótitkára. A delegáció tagja – és egyben a szocialista csoport vezetôje Dobolyi Alexandra képviselô, aki az EP Külügyi Bizottságának tagjaként és raportôrként is figyelemmel kíséri Bulgária és Románia csatlakozási felkészültségét. A küldöttség másik magyar tagja Gál Kinga Fideszes EP-képviselô. Bukarestben április 7-én Traian Basescu államelnökkel találkozott a delegáció, valamint Calin Popescu-Tariceanu miniszterelnökkel és Monica Macovei igazságügy- miniszterrel. A román törvényhozásban sorra kerülô kétnapos hivatalos tárgyalásokon jelen lesz Anton Niculescu külügyi államtitkár és Leonard Orbán, Románia fôtárgyalója. A közlemény szerint a tárgyalásoknak különös jelentôséget ad, hogy az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén április 12-én vitatja meg, majd 13-án szavazással dönt Románia csatlakozásáról. Igenlô döntés esetén április 25-én kerül sor a csatlakozási szerzôdés aláírására és húsz hónap múlva, 2007. január 1-jétôl Románia Bulgáriával együtt uniós tagállam lesz. A jövô keddi plenáris ülés vitáján Dobolyi Alexandra a szocialista frakció vezérszónokaként szólal fel. A magyar képviselônô tagja volt a szocialista frakció nemrég Romániában járt tájékozódó delegációjának, felszólalt az EP Külügyi Bizottságának legutóbbi, Románia csatlakozásával foglalkozó ülésén, amikor hangsúlyozta: „Románia csatlakozása nemzeti érdekünk. Elhúzása nem segít azoknak a környezetvédelmi és igazságügyi kérdéseknek a rendezésében, amelyekre egyesek hivatkoznak. Megoldásuk uniós segítséggel hamarabb megtörténhet."

GUTHER M. ILONA

nyomtatható verzió

Tisztújítás Kolozsváron

A Kolozs megyei RMDSZ-szervezet szombaton, április 9-én tartja tisztújító közgyûlését, amelyen arról döntenek, ki tölti be az elnöki funkciót a továbbiakban. Összesen 427 RMDSZ-tag határozhat afelôl, hogy a következô két évben ki irányítja, vezeti a Kolozs megyei érdekvédelmi szervezetet. Három jelölt pályázik erre a nagyon fontos tisztségre.

Egyikük Vekov Károly, a történelemtudomány doktora, a Babes–Bolyai tudományegyetem docense. 1947-ben született Budapesten, Aradon nôtt fel, Kolozsváron szerzett diplomát, Bukarestben dolgozott kutatóként. Az 1989-es események után Kolozsvárra költözött, oktatói munkája mellett az RMDSZ-ben tevékenykedik. 2000- ben városi tanácsosnak választották, Kolozs megyei RMDSZ-képviselô is volt.

Kónya-Hamar Sándor Székelykocsárdon született 1948-ban. Középiskoláit a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte. A Babes- Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán szerzett diplomát. A Korunk belsô munkatársa volt. Az RMDSZ-nek megalakulása óta tagja. 1992- ben kolozsvári városi tanácsos volt, majd parlamenti képviselô. 1999-tôl tölti be az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöki tisztségét.

László Attila Kolozsváron született 1964-ben. Középiskolai tanulmányait a Brassai Líceumban kezdte, a mostani Báthory István Kollégium elôdjében fejezte be. Gyermekorvosi diplomát szerzett az Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen. Megjárta külföldet, majd hazatért és vállalkozásba kezdett. Az Heuréka vállalkozási szövetség alapító tagja. 2004-ben városi tanácsosnak választották.

Vekov Károly sajtónak adott nyilatkozatában a bizalom helyreállítását szorgalmazza. Szerinte hatékonyabbá kell tenni a megyei elnökség munkáját, és meg kell határozni a feladatköröket. Tisztázni kell, mi a megyei RMDSZ feladata, és mi tartozik mások hatáskörébe. Együtt kell mûködni a magyar történelmi egyházakkal, civil szervezetekkel, minden olyan tényezôvel, amely elôsegítheti a feladatok megoldását.

Kónya-Hamar Sándor hatékonyabb gazdasági és szociális politikát ígér. Ennek érdekében vállalni kell a hivatali átszervezéseket és a fiatalítás szükségességét. Az utóbbi idôben több szaktekintély és sikeres vállalkozó vállalt politikai megbízatásokat is. Fontosnak tartja a mikroregionális fejlesztést. Számára abszolút prioritás: Kolozsvár fôterét a világörökség részévé nyilvánítani, eredeti állapotába visszaállítani.

László Attila szerint: erôs, hatóképes szervezetté kell válnia a Kolozs megyei RMDSZ-nek. Véleménye szerint elérkezett az idô a megyei szervezet alapos reformjára. Olyan intézményes háttér megteremtésére van szükség, amelynek segítségével támogatásban részesülnek az erre érdemesek, és akikre majd a Kolozs megyei szervezet hosszú távon is számíthat. Igen fontosnak tarja, hogy megvalósuljon az együttmûködés az RMDSZ különbözô tisztségviselôi között.

CSOMAFÁY FERENC

nyomtatható verzió

Riport

Kora középkor üzen – betonrengeteg mélyérôl

Nagyvárad Lótusz (Nufarul) lakónegyedének szürke betonegyenruhás tömházbábelébôl két hete kikandikált a régmúlt. A megyeszékhely Félixfürdô felôli kijáratánál, ahol tízemeletes óriások strázsálják a sugárút két oldalát, a tömbháznegyed mélyén rejtezik a régi várad-szôllôsi római katolikus templom, mely egy szerencsés véletlen folytán sokkal régebbre, a hajdani Szôllôs falu középkorába enged bepillantani. Isten házának a külsô nagyjavításához talajvizsgálatot végeztek az építészek, hogy kiderítsék statikai okokból repedezik-e az épület, ezért a déli oldalon leástak a középkori templom alapjaihoz. Azóta, már több mint egy hete, régészeti feltárások folynak „lótuszpuszta" tömbházainak árnyékában.

A barokk templom körül, az újabb kori cinteremig kutatóárkok húzódnak. Valamennyi pontosan kiszámított helyen, hiszen a falakon felfelé futó repedések megmutatták a régi istenháza lehetséges helyét – igazít útba engem is, a laikusként becsöppenô szemlélôt az ásatást irányító mûépítész, Emôdi Tamás és Lakatos Attila régész. A templom északi falánál és a szentélynél kihúzott kutatóárkokban a Babes–Bolyai Egyetem régész szakos diákjai és friss végzôsei immár a földásó kubikoláson túljutva, spaklival, ecsettel és vékony kaparószerszámmal felfegyverkezve testes kôfalat és a feltárással megnyitott sírokat bontják. A kecsegtetô szakmai gyakorlatra szemvillanás alatt mindenki Váradon, akarom mondani, Szôllôsön termett. Az ásatás elsô hetének végén a gödrök mélyén kuporgók már ki sem látszanak, csak az egymáshoz átkurjantott viccek és tréfák hallatszanak, miközben szorgalmasan kipucolódnak a sírgödrök, kirajzolódnak az emberi csontvázak. Hatalmas, erôs csontozatú férfiaké, finomabban ívelt, kevéssé robusztus vázú asszonyszemélyeké és egy kisgyerekével eltemetett anyáé. Összehányt lábszárcsontokkal, koponyákkal teli csontgödröt is találtak a kutatók. Ha a modern kori szemét és a több száz évvel ezelôtti sírbetöltés fogságából végre elôkerül a csontváz, nem is olyan egyszerû kaparószerszám segítségével kibontani és megtisztítani a földtôl. Ha az újságíró kíváncsi, és nem túl finnyás, leereszkedhet a sírba, s régészéknél kipróbálhatja a leletbontás szakmáját, az ásatásvezetô felügyelete alatt. A sír nyirkos és hideg, a csontig porladt sok száz éves tetem körül a föld is elszínezôdött a lebomlott szerves anyagoktól. A csontok közti kaparászást izgatott várakozás övezi, hátha elôkerül egy meghatározó tárgy, cserépdarabok, ékszerek vagy bármi egyéb, ami a halottak tájolásán, behelyezésén és más, régészszemnek beszédes jelen kívül keltezhet egy temetkezést. Spaklival dolgozni nem is olyan egyszerû, a földben úgy kell apránként ásni, hogy az ember vázát alkotó megannyi csontot, fôleg az aprókákat ki ne mozdítsuk helyükrôl. Abban az ásatási gödörben, amelynek sarkában helyet szorítanak, több halott is sorakozik, az egymásra helyezett temetkezések miatt nehéz mûvelet kibontani a csontvázakat. A felület olyan, mint egy most formálódó dombormû. Míg egy erôs csontozatú lábszárat és az egymáson nyugvó lábak kuszán összegabalyodó újperceit sikerül kibontanom a földbôl, következzék Szôllôs története a kutató régész, Lakatos Attila elmondása alapján.

Egyik legrégibb katolikus kultuszhely,
Árpád-kori leletek

A román hatóságok a második világháború után csatolták a városhoz Szôllôst, amely pár évtized alatt jószerével el is tûnt a föld színérôl a kommunista buldózerpolitika miatt. A hetvenes években épült hatalmas tömbháznegyed a helyén. Az ásatást komoly dokumentálódás elôzte meg, hiszen a Körösvidéki Múzem ásatásából tudományos közlés is készül: „Szôllôs a Várad környéki kora középkori települések egyik legrégebbike. Közvetett régészeti és történelmi adataink vannak arról, hogy Szent László alapítása elôtt, már a tizedik század végén és a tizenegyedik század elején létezhetett, vagyis régebbi Nagyváradnál. A bihari vár körüli birtoktestnek lehetett a része. Elsô közvetlen említése a falunak 1232-bôl van, a Váradi Regestrumban. Egy szôllôsi jobbágy tüzesvas- próbáját említik. 1276-ig királyi birtok, az egyik utolsó Várad környékén, mert a többi püspökségi, káptalani birtokba kerül. A Szôllôsön táborozó IV. László 1276- ban a váradi káptalan és püspökség közös tulajdonába adja a települést. Szôllôs az Árpád-korban jelentôs vámszedô hely volt, az erdélyi kereskedelmi út vámját szedték itt, amit III. András felesége 1288-ban a váradi püspökségnek adományoz. Az egyház pedig Nagyváradra helyezteti a vámot. A település fejlôdése mégsem akadt meg. Feljegyzéseket találtunk róla az 1291-es püspöki tizedjegyzékben, az 1332-37-ös pápai tizedjegyzékben pedig a falu papjai a nagyobb tizedfizetôk közé tartoznak. Az 1340-es évek elején a Szôllôs körüli erdôirtásokból nyert termôföldet a váradi püspök a várad-velencei apácakolostornak adományozza. A 14. század elsô felében a település központjában vízimalom mûködött a Hévjó, mai Pece-patakon. Szôllôs még ebben a században kettéválik. A mai Szôllôs területén kialakul Nagyszôlôs, vagy Hídközszôllôs és északra Kisszôllôs, vagy Kusztosfalva. A faluról 1370-tôl 1552-ig nincsenek adataink, ekkor tûnik fel a tizedadóra kötelesek összeírásában. Kisszôllôsön ekkor csak négy adózó portát írnak össze. Nagyszôlôs tizenkilenc portájával egyházi birtokként szerepel. Kusztoszfalva eltûnik, Szôllôs pedig 1557-ben a váradi káptalan elûzése után fiskális birtokként találjuk a 16. századi adóösszeírásokban. E század utolsó harmadában a bihari katolikusok utolsó kultuszhelyeként mûködik. Nem kizárt, hogy Nagyvárad 1598-es ostromakor elnéptelenedik, de az 1660-es elfoglalásakor biztosan megszûnik, egy 1685-ös térképen pedig puszta helyként szerepel. Nagyvárad 1692-es visszafoglalása után Benkovich Ágoston püspök telepíti újra.

Jelenleg is álló római katolikus templomát a 18. században Csáky Imre váradi püspök kezdeményezésére és támogatásával, a meglévô középkori romok felhasználásával kezdték építeni. Egyhajós, fatornyú barokk templom készült, amit kései barokk toronnyal a késôbbiekben látják el. A falu 1848-ig püspökségi birtok, majd a második világháború utánig önálló községként mûködik."

A kutatások meglepô eredményhez vezettek. Két hét alatt sikerült feltárni Szôllôs középkori plébániatemplomának gótikus fázisát. A 14-15. századi épület a mai templomnál szélesebb és hosszabb volt, fôhajóból és egy sokszögben záródó szentélybôl állt, amihez egy még bizonytalan rendeltetésû rész is társult. A kutatók mellékhajóra vagy mellékkápolnára gondolnak. Lakatos Attila szerint azonban még ennél is lényegesebb talán, hogy a templom körüli középkori temetô sírgödreibôl számos, 12. századi lelet is elôkerült, amibôl arra következtet, hogy egy román kori templom is létezhetett a helyen. Maradványai a mai templom alatt lehetnek, ezért a belsô felújítások megkezdésekor lehet csak feltárni.

Igen értékes a leletanyag is: Árpád-kori ékszereket, bordázott gyûrût, S-végû hajkarikákat és a magyar királyság területén ritka, valószínûleg cseh földrôl származó feliratos cserépedény maradványait találták meg. Kiemelkedôen fontos és értékes, igen apró érme is a föld mélyén lappadt mostanáig: III. István ezüst dénárja.

„Várad környékén az egyik legrégibb középkori magyar emlékünk, az egyetlen olyan középkori egyháztörténeti emlék, amely szinte megszakítás nélkül volt római katolikus kultuszhely a nagyváradi egyházmegyében" – sommázza a kutató, míg fémdetektorral átvizsgálja a Szentháromság plébániatemplom északi oldalán a gödröt. Rejtôzködik-e ebben a kutatóárokban is valami középkori apróság, amit esetleg szabad szemmel nem vettünk észre, míg ô az egymásra tevôdött temetkezéseket, én meg a tanulás végett kapott csontokat tisztogattam. A sikernél ezúttal nagyobb az izgatott kíváncsiság.

Az ásatási brigád tagjai, Emôdi János régész, valamint az ifjúság: Csorba Mihály, Csorba Sándor, Csorba Gábriel, Romát Sándor, Szûcs Attila, Mihálka Nándor és Magyarosi Attila. A képünkön levô baba pedig talán egy újgenerációs régészutánpótlás, Emôdi János Marci nevû unokája, aki magabiztosan kapaszkodik fel a létrára és a földhányások tetejére is. Az ásatások reggelente az elsô melengetô napsugarak fölpislantásától estig folynak, este pedig amit aznap végeztek, tudományos alapossággal megbeszélik.

Pálos István esperes-kanonok, a szôllôsi templom plébánosa, mióta ráakadtak a középkori templom nyomaira, a történelemismerô kíváncsiságával szemléli a kutatóárok szélérôl, hogy mit lelnek a fiatalok, egy-egy kedves tréfával, jó szóval, ebéddel támogatva a diákságot. Hiszen kincset keresnek, még ha nem is a laikusok képzeletének kincsvadász módján, hanem tudományos eszközökkel a múltat vallatják. Szôllôs monográfiájának egyelôre megíratlan lapjaihoz gyûjtik az adalékokat...

LAKATOS BALLA TÜNDE

nyomtatható verzió

Mûvelôdési figyelô

Olvasónapló
VÍVÓDÁS SZEREPPEL, A VILÁGGAL

Senkálszkyt olvasva – még mindig A színház fanatikusa címû könyvet lapozzuk – magunkra, a magunk vívódásaira gondolunk. Az UNITER-gálára, például, amely nacionalista gesztusokkal mocskolt házibulivá züllött, és üzleti partivá... A nacionalista gesztusok, rendszerint, akkor születnek, amikor kompenzálni kell a sikertelenséget. Színházról lévén szó, például azt, hogy a román színjátszás a múlt évadban nem nyújtott kiemelkedôt, csupán a rangját ôrizgette hellyel-közzel. A válogató zsûri, amely az értéket kereste, több díjazni valót talált a kilenc színházból álló romániai magyar színjátszásban, mint a társulatokat tekintve, ennek többszörösével rendelkezô románban. És minden tiszteletünk és elismerésünk az Alice Georgescuból, Sebastian Vlad Popából és Mihaela Mihailovból álló válogató zsûrinek, mert jelöléseivel nem hamisította meg a tényeket. Három kategóriában is: a nôi mellékszerepben nyújtott legjobb alakításért, a férfi mellékszerepben nyújtott legjobb alakításért, és a legjobb elôadásért kiírt díjakra jelöltek között többségben voltunk, de ugyancsak a válogató zsûri objektivitásának köszönhetôen volt jelöltünk a nôi fôszerepben nyújtott legjobb alakításra is, a férfi fôszerepben nyújtott legjobb alakításra is, sôt a legjobb rendezésre is, ahol Bocsárdi László volt az elsô jelölt – hogy aztán a gála öt tagú döntô zsûrijének köszönhetôen ne nyerjünk semmit! Ki legyünk semmizve... Még a román sajtónak is feltûnt ez. Iulia Popovici a Ziuában felhívja a figyelmet egy, legalábbis nemzeti részrehajlásra utaló mozzanatra – hogy ne nevezzük egyébnek. A legtöbb díjra javasolt elôadás – a marosvásárhelyi magyar tagozat Boldogtalanokja, amelybôl Fülöp Erzsébetet és Sebestyén Abát a mellékszerepekért, Zayzon Zsoltot a legjobban eljátszott fôszerepért javasolták díjra, a produkciót pedig a legjobb elôadásért – négy helyezés ellenére sem nyert semmit. Ez szakmailag indokolatlan. Csak nemzeti elfogultsággal lehet magyarázni! Sajnos...

Meg kellett tennünk ezt a fájdalmas kitérôt, mert az ilyen természetû jelenségek, sajnos, periodikusan ismétlôdnek szép hazánkban. A Senkálszky- könyv tanúsága szerint a bécsi döntést követô napokban például, a Kolozsvárra bevitt románok ugyanolyan zavargást keltettek, mint fél évszázaddal késôbb a hodákiak Marosvásárhelyen. Idézzük a szemtanú leírását: „Dorongokkal és vasbotokkal felszerelt, monostoriakból és vasúti munkásokból álló tüntetô csapat, élükön egy revolverrel hadonászó vezérrel beszakította a színház hatalmas, keresztgerendával lezárt kétszárnyú kapuját, és beözönlött a színházba. Mindenki igyekezett elrejtôzni, én a színpad alatti járatban ... lapultam. Mikor észrevettek, mellen ragadtak, a tömeg közé löktek, agyon akartak verni ... Azt mondtam a vezérüknek: tanult ember vagy, diplomás, csillapítsd le a társaidat. Úgy látszik, hízeleghetett a hiúságának, hogy diplomás embernek nevezem. – Da, da, am diploma! – mondta, s leintette forrongó társait. Kiderült, a dühük oka az volt, hogy a színház homlokzatára nem volt kitûzve a román zászló." Kitûzték, s a színház – egy idôre – megmenekült...

A párhuzam, sajnos, nyilvánvaló. A sikertelenség – legyen az politikai vagy mûvészi! – nacionalista indulatokat – és nacionalista választ! – gerjeszt. A nemzeti kompenzálás pedig mindig a kultúrát, az értékeket, színházainkat, intézményeinket veszélyezteti. És az igazságtalanság értelmi szerzôi – értelmiségiek. Tisztelet – a most említett – kivételnek.

Mikor a fentiek történtek, Senkálszky mester Zayzon Zsolthoz vagy Sebestyén Abához hasonló korú ifjú színházi titán volt. Akkor fedezte fel a színészi mesterség nagy titkait, akkor volt a legfogékonyabb, a legélénkebb fantáziájú, a legtörekvôbb és a leginkább áldozatkész. Súly alatt növekedett – miként a pálma. Az ifjú Senkálszkyt az foglalkoztatta, hogy a színpadon miként jön létre a „szerves jelenlét"? 1942-ben Tóth Elek, miközben Bánk bán szerepének eljátszására készítette fel fiatal kollégáját, ilyesmiket sulykolt belé: „A színpadon a párbeszédeknél vagy akkor, amikor nincs szövege a szereplônek... a színész figyeli a jelenetet, de nem a szövegre gondol, amit mondania kell majd, hanem tükrözôdik a szemében, a mozgásában, a gesztusaiban a véleménye, magatartása." Senkálszky valósággal felkiált örömében, amikor harminc évvel késôbb a Kolozsváron rendezô Major Tamástól hasonló instrukciót kap: „míg az egyik kérdez, a másik fogalmazza már a választ". Vagyis „nem betanult szöveget kell gépiesen felmondani, hanem oly módon kell állapotot teremteni, hogy az elhangzó replika úgy tûnjék, mintha ott, helyben, én szültem volna." Ez ma is „a korszerû színjátszás egyik legfontosabb alapelve: a jelenidejûség."

De Senkálszky, ugyancsak a negyvenes években, találkozott már egy másik mai – örökzöld? – gonddal: a kulturális autonómiával. Nagy reményeket fûztek hozzá! Fôleg a Magyar Népi Szövetség. „Öt ügyosztályt állítottak fel, köztük egy színházit is ... kidolgozták egy önállô magyar színházi vezérfelügyelôség tervét is. Minden álom csak akkor válhat valósággá, ha törvények szavatolják. Így érkezett el az újsütetû demokrácia egyik vízválasztónak tekinthetô próbája." Amit aztán nem állott ki...

(Folytatjuk)

ZSEHRÁNSZKY ISTVÁN

Találkozó a Petôfi Házban

Szerdán este Kárp Györggyel, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház ügyvezetô igazgatójával, a magyar tagozat vezetôjével beszégethettünk az UNITER-gáláról és a marosvásárhelyi színház jelenérôl. A társulat immár két éve tartó újabb fellendülésének, sikersorozatának egyik titka: jó rendezôket hív meg – és jó feladatokat ad a seregnyi fiatal színésznek. Gondoskodik róla, hogy ne unatkozzanak. (Zs.I.)

Tanári szoba
A TÉTELEK NEM LESZNEK NEHEZEK,
CSAK KÖZEPES NEHÉZSÉGÛEK

A Romániai Magyar Szó kérdéseire MURVAI LÁSZLÓ tanügyminisztériumi fôosztályvezetô válaszol

- Sikerül-e végre kidolgozni az írásbeli értékelés szempontjait?

- A magyar nyelv és irodalom képességvizsga (VIII. osztály), és az érettségi vizsga (XII/XIII. osztály) írásbeli tételeinek kijelölésével kapcsolatosan a következô intézkedéseket foganatosítottuk. 2004 szeptember 6-7- én Kézdivásárhelyen a magyar szakos tanfelügyelôk értekezletén döntés született arról, hogy minden magyar szakos megyei tanfelügyelô feladata lesz, hogy a megyei módszertani napok keretében beszélje meg a magyartanáraival a VIII-os záróvizsga, illetve az érettségi vizsga elôkészítését. A tanárok, attól függôen, hogy melyik oktatási fokozaton tanítanak, készítsenek írásbeli tételjavaslatokat az elmúlt két év tételeinek szerkezeti felépítése szerint. Ezeket záros határidôn belül, szervezett formában beszéljék meg. Végeredményképpen minden megye készítsen 10 (tíz) általánosan elfogadott javaslatot. A közösen megbeszélt megyei szintû javaslatokat a megyei tanfelügyelôk 2005 március 20-ig juttassák el a minisztériumba a Kisebbségi Fôosztályra. Az illetékesek ezután fölveszik a kapcsolatot a Péntek János professzorral, a Magyartanárok Országos Bizottságának elnökével, és mindkét záróvizsgára megállapodnak 10-10 javaslatban. Ezek közül kerül ki az az öt tételjavaslat, amelybôl a miniszter sorsolni fog. Így a tételek titkosítása sem okozhat gondot. A tételek összeállítását illetôen a záróvizsgák metodológiáiban két igen fontos, kötelezô szempont érvényesül: (a) a tételek közepes nehézségi fokúak legyenek, és (b) a javasolt írók és mûvek, illetve a nyelvi kommunikáció tételei a záróvizsgák érvényben lévô tanterveiben találtassanak.

- Ez egyelôre egy bürokratikus keret. Formális szempontból tökéletes. De érdemleges választ ad-e a vizsgarendszer tartalmi kérdéseire?

- A javasolt mechanizmus több szempontból is elônyösnek mutatkozik. Egyrészt azért, mert a tíz-tíz tétel közös munka eredménye lesz, másrészt azért, mert a munka során minden magyartanár behatóan meg fog ismerkedni a záróvizsgák követelményrendszerével, amelyet a saját munkájában is hasznosítani fog. Gondolom, munka közben arra is fény derül, hogy mit kell a közepes nehézségi fokú tételeken érteni, és ezt szintén a tanárok döntik el saját munkájuk, illetve tanítványaik tudásszintje alapján.

- Vagyis a rendszer közelebb kerül az élethez, amely egyre határozottabban veti fel a kulturális autonómia kérdését, beleértve az anyanyelvû nevelési rendszer autonómiáját is. Hogyan jelentkezik ez a tendencia az önök elképzeléseiben?

- A magyartanárok ismeretértékelô és - ellenôrzô munkáját szerintem intézményes keretek között lehetne a leginkább fejleszteni. Szükség lenne egy olyan háttérintézményre (öt-hat állás), amely a magyar nyelv és irodalom tanítását (I- XII/XIII. osztály), elvi és gyakorlati kérdések kezelését kapná feladatául. Ezek a szakemberek fizetésért tantervtervezeteket, módszertanokat, a különbözô vizsgákra tételvariánsokat készíthetnének, amelyek a továbbképzés alkalmával közvetlenül a gyakorló tanárokhoz kerülnének.

- Jelen pillanatban hol tartanak a rendszer építésében és mûködtetésében?

- A 2004-2005-ös tanév záróvizsgáinak (a képességvizsga a VIII-os tanulók számára és az érettségi vizsga) közvetlen elôkészítése érdekében az Oktatási és Kutatási Minisztérium Kisebbségi Fôosztályának kérésére a megyei tanfelügyelôségek összesítették a magyar nyelv- és irodalom szakos tanárok által készített tételjavaslatokat. A Fôosztály március 31-április 1-jére megbeszélésre hívta Csíkszeredába Hargita, Kovászna, Maros, Brassó és Szeben megye magyar szakos tanfelügyelôit, hogy a tanárok javaslatait egyeztessék. Az értekezlet során a tanárok javaslatait immár megyeközi szinten egyeztette a munkacsoport. Április 7-8-án ugyanilyen megbeszélésre kerül sor Szatmárnémetiben a többi erdélyi megye magyar szakos tanfelügyelôje részvételével. A munkálatokon az Kisebbségi Államtitkárság részérôl magam is részt veszek. Az elfogadott javaslatokat április folyamán a Magyar Nyelv- és Irodalom Tanárok Országos Tanácsa fogja szakmailag megvizsgálni és elfogadni. Az idei záróvizsgák alkalmával tehát a tanulók magyar nyelv és irodalomból csak olyan tételeket kaphatnak, amelyeket saját tanáraik javasoltak, és szerintük is megfeleltek annak a módszertani követelménynek, amely közepes nehézségi fokú tételek összeállítását írja elô.

MÛVELÔDÉSI NAPTÁR
Színházi elôadások

KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ

Április 8-án, 19 órakor Csókolj meg, Katám! – a IV. éves fôiskolai hallgatók vizsgaelôadása, április 13-án, 19 órakor Csókolj meg, Katám! – a IV. éves fôiskolai hallgatók vizsgaelôadása, április 15-én, 20 órakor Bakkhánsnôk – stúdióelôadás, április 16-án, 20 órakor Öltöztessük fel a mezteleneket – stúdióelôadás, április 17-én, 17 órakor A kék csodatorta, április 18-án, 20 órakor Woyzeck – stúdióelôadás.

KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR OPERA

Április 9-én, 19 órakor Humorgála – meghívott: Nagy Bandó András, április 10-én, 17 órakor Sybill – nyugdíjas bérlet, április 12-én, 19 órakor Légszomj – stúdióelôadás, április 14-én 19 órakor Légszomj – stúdióelôadás, április 17-én, 11 órakor Hófehérke és a hét törpe – ifjúsági bérlet

KOLOZSVÁRI PUCK BÁBSZÍNHÁZ

Április 9-én, 12 órakor A világszép nádszálkisasszony.

KOLOZSVÁRI TRANZIT HÁZ

Április 8-án, 17 órakor II. Humorfesztivál – szervezô: Szomszédnéni Produkciós Iroda, április 10-én, 11.30 órakor Születésnapomra - József Attila fesztivál – szervezô: Láthatatlan Kollégium, április 13-án 20 órakor Oedipus-Quartett filmklub – Fandango - Belépés csak klubtagoknak! (Rendezte Matthias Glasner.), április 13-án, 20 órakor Antigoné – a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház elôadása, április 14-én, 20 órakor Antigoné, április 15-én, 20 órakor Antigoné, április 16-án, 20 órakor Filmklub - Megbûnhôdés – Rendezte Frederich Grosch.

MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETI SZÍNHÁZ, TOMPA MIKLÓS TÁRSULAT

Április 8-án, 19 órakor Negyedik nôvér – Csorba András bérlet, április 11-én, 19.30 órakor Szaggatlak, mint a fergeteg – József Attila- emlékmûsor.

MAROSVÁSÁRHELYI SZÍNMÛVÉSZETI EGYETEM, SZENTGYÖRGYI ISTVÁN TAGOZAT

Április 12-én, 19 órakor Tangó, április 14-én, 17 órakor Egyéni mûsorok (IV. év A csoport), április 18-án, 17 órakor Egyéni mûsorok (IV. év A csoport).

SEPSISZENTGYÖRGYI TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ

Április 8-án, 10 órakor Szerencsefi – a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház vendégelôadása, április 8- án, 12 órakor Szerencsefi, április 11-én, 17 órakor Egyszer kettô néha sok – a Kolozsvári Állami Magyar Színház vendégelôadása, április 11-én, 20 órakor Egyszer kettô néha sok, április 12-én, 18 órakor Egyszer kettô néha sok, április 14-én, 19 órakor Antigoné – Kolozsváron, a Tranzit Házban, április 15-én, 19 órakor Antigoné – Kolozsváron, a Tranzit Házban.

NAGYVÁRADI ÁLLAMI SZÍNHÁZ, SZIGLIGETI TÁRSULAT

Április 8-án, 19 órakor Tom Jones, április 9- én, 19 órakor Cselédek – stúdióelôadás, április 10-én, 18 órakor Lili bárónô, április 13-án, 16 órakor Tom Jones – Tabéry Géza bérlet, április 16-án, 18 órakor Tom Jones – Szalontán, április 16-án, 19 órakor Elnémulás – stúdióelôadás, április 17-én, 16 órakor Vitéz Mihály ébresztése – a páholyelôcsarnokban, április 17-én, 18 órakor Tom Jones.

SZATMÁRI ÉSZAKI SZÍNHÁZ, HARAG GYÖRGY TÁRSULAT

Április 12-én József Attila megemlékezés – (Ács Alajos Stúdió), április 15-én, 19 órakor Boszorkányhajsza – Dsida Jenô bérlet, április 16-án, 11 órakor Bababolt – Fazekas Mihály bérlet, április 17-én 16 órakor Boszorkányhajsza – Gellért Sándor bérlet.

TEMESVÁRI CSÍKY GERGELY SZÍNHÁZ

Március 9-én, 19 órakor Komámasszony, hol a stukker? – a Stúdióteremben, március 12-én, 17 órakor Café Molnár, március 16-án 20 órakor Ibusár.

FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ, GYERGYÓSZENTMIKLÓS

Április 8-án, 11 órakor Szerencsefi – Sepsiszentgyörgyön, április 8-án, 12 órakor Szerencsefi – Sepsiszentgyörgyön, április 11-én, 20 órakor Ifjú életek indulója – a Salmon Ernô Elméleti Líceum dísztermében.

CSÍKI JÁTÉKSZÍN, CSÍKSZEREDA

Április 9-én, 19 órakor Tedd a kezed... – bemutató elôadás, a Hunyadi László Kamarateremben.

Április 10-én, 19 órakor Tedd a kezed... – a Hunyadi László Kamarateremben, április 12-én, 19 órakor Nézômûvészeti fôiskola – a Hunyadi László Kamarateremben, április 13-án, 18 órakor Az ember tragédiája – Arlechino bérlet, április 14-én, 18 órakor Az ember tragédiája – Romeo és Júlia bérlet, április 15-én, 19 órakor Nézômûvészeti fôiskola – Kovásznán, április 16-án, 19 órakor Stílusgyakorlat – Brassóban, április 17-én 20 órakor Az ember tragédiája – Cseres Tibor bérlet, Gyergyóremetén, április 18-án, 19 órakor Nézômûvészeti fôiskola – Sepsiszentgyörgyön.

nyomtatható verzió

Hírek

József Attila a Petôfi Házban

(Bukarest / rmsz) * 2005. április 11-én, hétfô este 6 órakor a Bukaresti Petôfi Házban emlékezik meg a fôváros magyarsága, a 100 esztendôvel ezelôtt született jeles magyar költôrôl. Méltatja Szele Péter, közremûködik Fekete Tünde és Kováts László. Rövidfilmet tekinthet, illetve hallgathat meg a kedves közönség, amelyben Makkai Ödönné, Etus néni, József Attila nôvére idézi fel emlékeit. A belépés díjtalan.

Pontosítás

(Borszék / Farkas Aladár) * A RMSZ szerdai számában (április 6.) megjelent egy rövid tájékoztató a VI. Országos Rovásíró versenyrôl. Sajnálatos módon kimaradt a borszéki 100-as számú Zimmethausen Antal cserkészcsapat neve a versenyzô csapatok közül. Ez annál is inkább fájó, mert három cserkészünk is helyezést ért el: Kristály Franciska a cserkész 1 kategóriában 4., míg Árkosi Beáta és György Tibor botrovásban hoztak 2-3. helyezést.

Magyar vezetô a munkaügyi felügyelôség élén

(Nagyvárad / rmsz) * A Bihar Megyei Munkaügyi Felügyelôség vezetôje, Ilie Aurel Negrutiu nemrégiben benyújtotta a szaktárcához a fôfelügyelôi tisztségrôl való lemondását. A munkaügyi minisztérium Negrutiut végleges kinevezéssel a munkabiztosítással és munkaegészségüggyel foglalkozó osztályhoz helyezte át szakfelügyelônek. Új igazgatónak hat hónapra szóló ideiglenes kinevezéssel Derzsi Ákost tette meg a munkaügyi minisztérium.

Korszerûsítés

(Kolozsvár / turós-jakab) * Mihail Hardau Kolozs megyei prefektus elfogadhatatlannak tartja a közlekedésrendészeten való ügyintézés minôségét, s ennek javítása érdekében azzal a javaslattal állt elô, hogy bôvítsék ki az Albac utcai épületet. A munkálatok elkezdéséhez már csak az szükséges, hogy a helyi tanácsosok bólintsanak rá a 2 milliárd lejes kezdeti költségvetésre. A prefektus szerint megoldásra várnak a vizsgáztatás körüli gondok is, hiszen nem logikus, hogy bánffyhunyadiak, désiek és tordaiak Kolozsváron vizsgázzanak, amikor megtehetnék azt helyben is. A megoldás kolozsvári tisztek ideiglenes áthelyezésében rejlik.

Több mint kétszázan

(Székelyudvarhely / oláh) * Az EME orvos- és gyógyszertudományi szakosztálya, a megyei orvosi kollégium és a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány szervezésében lezajlott az idei családorvosi továbbképzô konferencia. A kétnapos rendezvényen az egyik fôszervezô, illetve az ötletgazda, dr. Balla Árpád fôorvos szerint Hargita, Maros, Kovászna és Szilágy megyébôl több mint kétszáz szakorvos vett részt. Hazai és magyarországi szakemberek vállalták az elôadásokat, és az agyérbetegségekrôl, a csecsemô- és gyermekbôrápolásról, a krónikus betegek gondozásáról, a szenvedélybetegek kezelésében alkalmazott eljárásokról értekeztek.

Halasztották

(Székelyudvarhely / oláh) * A Magyar Polgári Szövetség autós felvonulással akarta eddig is felhívni a szakmai (és politikai?) érintetteknek a figyelmét a székelyföldi utak rettenetes állapotára. Az egyszer biztos, hogy ide szem se kell, csak pótkerék, póttengely, pótautó, úgy tönkrementek az utak, még ha eddig minden évben megígérték is, na, most már nekilátunk (például a Balavásár–Csíkszereda, vagy a Nyikómente, Homoródmente útjainak). A felsorolás esetleges, és ezek az utak más-más kompetenciákban jelennek meg, legfönnebb egy a közös bennük: hogy végigmenni most már nem lehet, csak veszélyekkel. A pápa halálával és temetésével indokolták meg a tiltakozómenet képviselôi a halasztást április 13-ra. Az udvarhelyiek a Libán- tetôn át Gyegyószentmiklósra, majd Csíkszeredába hajtanak. Hozzájuk csatlakoznak a taxisok, civil szervezetek, magánvállalkozások képviselôi is. A tervek között szerepel egy „élménykirándulás" bukaresti újságíróknak a Homoródmente – Libán-tetô – Bucsin-tetô és Nyikómente útvonalon. Úgyhogy helyben vagyunk, illetve leszünk, ami az autós élvezeteket illeti.

Ártámogatott receptek

(Székelyudvarhely / oláh) * Alighogy megjelent a sajtóban az újbóli ártámogatás híre, a patikák elôtt máris sorokat lehetett látni. Április elsejétôl országos változások történtek a gyógyszerár- támogatási rendszerben, s az orvosok nem írtak fel senkinek receptet, már csak azért sem, mert azt úgyse lehetett volna kiváltani. Egyelôre annyit tudni, hogy három támogatási szint létezik, és egy betegnek egy hónapban mindhárom támogatási módban egy receptet meg lehet írni.

Vinvest Borszalon Temesváron

(Temesvár / pataki) * Április 8-a és 10-e között fogadja az érdeklôdôket a temesvári Régiós Üzletkötô Központ kiállítási csarnokában a második alkalommal, harmincegy szakcég részvételével megrendezett Országos Borszalon. Jelen lesznek minôségi termékeikkel az ország rangos borászati vállalatai, mint a Cotnari, Murfatlar, Jidvei, Vrancea, Odobesti vagy a nyugati régióból a temesrékasi és a ménesi borpincék. A Borszalon 50 ezer lejes belépôjéhez a látogatók tombolajegyet és egy borospoharat is kapnak, amellyel végigkóstolhatják a bemutatott több mint százféle borfajtát.

Büntetés cigarettázóknak

(Zilah / fejér) * A megyei pénzügyi igazgatóság e havi sajtótájékoztatóján közölték, hogy az elmúlt hónap közepén a Carpati márkájú ( de nemcsak) cigaretta forgalmazását ellenôrizték Szilágy megyében. Az ellenôrzött 38 árusító közül 4 esetben szabálysértést találtak, többek között zárjegy nélküli csomagokat. A jogszabály értelmében mindenik doboz cigarettán zárjegynek kell lennie. A zárjegyet nélkülözô cigarettákat elkobozták, ugyanakkor 96 millió lej büntetést szabtak ki a szabálysértôkre. A sajtótájékoztatón elmondták: nemcsak a zárjegy nélküli forgalmazót büntetik, de azt a dohányost is aki zárjegy nélküli csomagból szívja a cigarettát, tettenérés esetén, a jogszabály elôírása szerint, a fináncok 100 millió lej összegig bírságolhatják ôket.

Rendkívüli tanácsülés

(Gyergyószentmiklós /gál) * Április 6-án rendkívüli tanácsülést tartott a helyi önkormányzat, amelyen az elhunyt Gál Árpád független tanácsos helyére lépett, és letette az esküjét Barabás Attila RMDSZ-es tanácsos. A tanácsülés határozatot fogadott el – az esztenák följavítása érdekében – a faanyag kitermelésérôl, illetve döntött a bérbeadási kérdésekben is. Hosszas vitát váltott ki, hogy felbontsa-e az önkormányzat a szerzôdését a gyilkos-tói csónakházat mûködtetô Viridis Kft.-vel, amellyel az elôzô városvezetés igen egyoldalú szerzôdést kötött, a Kft. javára Megállapították, hogy a Viridis bevételét visszafordította az üdülôtelep fejlesztésére, és koordinálta a turisztikai tevékenységet. Végülis elnapolták a döntést. Megbeszélés tárgya volt a SAMTID-programba való részvétel (amelyrôl Hargita megye lemaradt). Kontesveller József alpolgármester utolsó lehetôségként, egy SAMTID-programban résztvevô regionális marosvásárhelyi céggel, koncesszionálási szerzôdés megkötésével kapcsolatos határozattervezetet ismertetett. A határozattervezet nyitott, két helyzettanulmány ismeretéhez köti a végsô döntést, amely tartalmazza a visszalépés lehetôségét is. Mint elhangzott, a programban való részvétel a kanalizálást kiépítô program miatt fontos, mert így elônyösebb, mint hitelek felvételével, de ugyanakkor a város víz- és szennyvíz-hálózatának hosszú távú koncesszióját is jelenti, ami miatt nehéz a döntés. A tanács végül elfogadta a határozattervezetet.

Gyorsan érkezett a pénz

(Sepsiszentgyörgy / flóra) * Háromszéken ütemesen zajlik a gazdák számára biztosított – kedvezményes – gázolaj-vásárlásra adott igazolványok kiállítása. Az ügymenetet felgyorsította az a tény, hogy a szaktárca fölötte gyorsan átutalta a megyei szakigazgatóságoknak azt az 5,3 milliárd lejt, ami a töltôállomásokon felhasznált értékjegyek ellenértéke. A példa – ha továbbra is ilyen operatívan zajlik az elszámolás – feloldja azt a kezdeti bizonytalanságot, amely az üzemanyagkutaknál az elsô napokban mutatkozott. A bürokráciamentes elszámolás annál is fontosabb, hisz a napokon belül teljes gôzzel megkezdôdik a tavaszi maghintés, az üzemanyag felhasználására nyújtott kedvezmények közvetve kihatnak a szántás-vetés menetére... Értesüléseink szerint a mûtrágya- vásárlásra nyújtott kuponok ellenértékének folyósítását is megkezdte a szaktárca.

Csak három település

(Sepsiszentgyörgy / flóra) * A háromszéki önkormányzat leosztotta a szaktárcától kapott ama 1 milliárd lejt, amely az urbanisztikai tervek megújításához szükséges dokumentáció elkészítéséhez nélkülözhetetlen. E tételbôl három önkormányzatnak – a maksainak, a dálnokinak, illetve az árkosinak – jutott a települések helyrajzi bázisának bôvítésére, idôszerûsítésére, az urbanisztikai terv véglegesített változatának elkészítésére. Tekintve, hogy a megyében az elmúlt év folyamán féltucatnyi település nyert községi státust, további támogatásokra lenne szükség az övezetfejlesztés szempontjából annyira fontos helyi urbanisztikai terv összeállítására, amelynek hiánya esetén az építkezési engedélyeket sem lehet kiállítani.

nyomtatható verzió

Nagyvilág

18-án kezdôdik a konklávé
Napfogyatkozás pénteken

(Róma * Tamássy Sándor / MTI) * Április 18- án veszi kezdetét a pápaválasztó konklávé a Sixtus-kápolnában, ugyanakkor a pápai végrendelet nem tartalmazza az eddig titokban tartott bíborosi kinevezést, így a választó testületnek 117 tagja lesz. Joaquín Navarro-Valls vatikáni szóvivô a bíborosok szerdai ülése után adott tájékoztatást a pápai testamentum felolvasásáról, amely 1979-tôl kezdve több éven át tartó bejegyzésekbôl áll, s 15, lengyel nyelven gépelt oldalt tesz ki. A szóvivô szerint a fordítási nehézségek miatt csak csütörtökön hozták nyilvánosságra a néhai lengyel pápa végrendeletét. Az elhunyt szentatya földi maradványait nem viszik a San Giovanni il Laterano székesegyházba a gyászmise után, hanem a temetésre rögtön a pénteki gyászszertartás után sor kerül a vatikáni Szent Péter- bazilikában - erôsítette meg a szóvivô, aki a közrendvédelmi szabályokkal magyarázta a döntést.

* (Párizs / MTI) - Napfogyatkozás lesz pénteken, II. János Pápa temetésének napján, s ez tápot ad a jelenséggel kapcsolatban sokakban élô babonás hitnek. A hatást csak fokozza, hogy - életrajzi adatok szerint - II. János Pál pápa napfogyatkozás idején született, s Malakiás XII. századi ír érsek és szerzetes pápákról szóló - kétes hitelességû - jövendöléseiben II. János Pál mint „De labore solis" - a napfogyatkozásból - szerepel. (Az irat egyébként vélhetôleg az 1590. évi konklávé alatt készült egy pápajelölt érdekében, több esetben találónak bizonyult, sôt, egyes kutatók szerint a jóslatok 90 százaléka valóra vált. A napfogyatkozás pénteken a Csendes-óceán délnyugati térségétôl a dél-amerikai partokig terjedô ív mentén lesz látható, abban az idôszakban, amikor a temetés színhelyén, Rómában egyébként éjszaka lesz.

II. János Pál temetése napján
Érdekességek a pápákról

Az egyházi eloírások szerint a pápa halála után 15 nappal meg kell kezdodnie az új pápa megválasztására hivatott konklávé ülésének. Néhány adat a pápákról és a pápaságról

Ki a római pápa?

A pápa a római és a görög katolikus egyház feje. A szó a görög „pappasz" és a latin „papa" szóból ered, jelentése „atya". A címet elso alkalommal Sziriciusz pápa használta 398-ban, a 7. századtól már csak a mindenkori római püspököt illeti meg. A pápa teljes, de ritkán használt címe Róma püspöke, Jézus Krisztus földi helytartója, Szent Péter apostolfejedelem utóda, az egyetemes Egyház legfobb papja, Nyugat pátriárkája, Itália prímása, a római egyháztartomány érseke és metropolitája, Vatikánváros államfoje és Isten szolgáinak szolgája. A pápai fohatalom (primátus) tartalma: a pápáé a legfobb törvényhozói, tanítói, bírói és kormányzati hatalom az egyházban. A katolikus egyház egyetemességének és egységének letéteményese a pápa.

Miért Péter az elso pápa?

Jézus Krisztus apostolokat (magyarul küldötteket) választott ki és hívott meg. Az apostolok utódai a püspökök, a pápa a püspökök között az elso - elsoséggel (primátussal) rendelkezik. Róma püspöke Szent Péter utóda abban az értelemben, hogy az egyházban ugyanazt a tisztséget gyakorolja, amelyet az apostolok között Péter apostol. A katolikus tanítás szerint Krisztus kezdettôl fogva monarchikus szervezetet adott az egyháznak: egy embernek, Szent Péternek adta benne a fôhatalmat, kifejezetten azért, hogy ezáltal az egyház egységes és erôs legyen. „Te Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat" - mondta Krisztus Simonnak, azaz Péternek. (Máté 16, 18-19.) (A Péter görögül kôsziklát jelent). Róma lett az egyház szíve, vagyis a római püspöknek lett elsôsége az egész egyházon belül.

Hány pápa volt?

A történészek között ma sincs teljes egyetértés abban, hogy hányan követték egymást Szent Péter székében az elmúlt közel kétezer évben, az Annuario Pontificio pápai évkönyv 264 pápáról tud. (Egyes pápalisták 263, mások 265 pápát tartanak számon.)

Ki volt a legöregebb és a legifjabb pápa?

A leghosszabb ideig, 34 (avagy 37) évig Szent Péter volt Róma püspöke. A most meghalt II. János Pál (26 év, 5 hónap, 17 nap, összesen 9665 nap) a harmadik leghosszabb ideig uralkodó pápa IX. Piusz (31 év, 7 hónap és 23 nap, összesen 11560 nap) mögött. A legrövidebb ideig, négy napig 752-ben II. István ült Szent Péter trónján, aki még beiktatása elôtt meghalt. Ôt évszázadokig nem is szerepeltették a pápák jegyzékében, de aztán visszakerült, zavart okozva a hasonló nevû pápák számozásában. VII. Orbán pápa 1590-ben 13 napig uralkodott, és még megkoronázása elôtt meghalt. A modern idôk legrövidebb ideig kormányzó pápája I. János Pál volt, aki 1978-ban a megválasztása utáni 33. napon hunyt el.

A legfiatalabb korban, legfeljebb húszévesen (a források többsége szerint 12 évesen) IX. Benedek pápát választották meg 1032-ben. A legöregebb - 85 éves - III. Celesztin pápa volt 1131-es megválasztásakor, de még hét évig ült Szent Péter trónján.

Hogy hívják a pápát?

A pápa nevét megválasztása után veszi fel. A bíboros diakónus megkérdezi a jelöltet, hogy elfogadja-e a választást. Amennyiben ô az Accepto (elfogadom) szóval felel, uralkodása azonnal (és nem néhány nappal késôbbi beiktatásától) megkezdôdik. Ezután a diakónus azt kérdezi, miként szólítsák, az új pápa pedig bejelenti a magának választott nevet. 533-ban történt elôször, hogy a pápa nevét megváltoztatta, a szokás 955 óta vált hagyománnyá. A nevekben semmilyen rendszer nincs, a választás általában a közvetlen elôd, pártfogó vagy politikai példakép alapján történik. A jelöltnek ezután odahozzák a pápai ruhát, felveszi a palliumot, és a bíborosok kézcsókra járulnak elébe.

Melyek a pápa hatalom jelképei?

A pápaság legfontosabb jelvénye a pallium, amelyet a pápa mindig használ, megválasztásakor terítik a vállára, és ettôl kezdve már pápa. A pallium fehér gyapjúból készült, hat fekete kereszttel átszôtt apostoli jelkép, ami - anyagánál fogva - az ôsi pásztori foglalkozásra emlékeztet. Az új halászgyûrût Róma városa ajándékozza az új pápának, ennek kövét a XIII. századtól a pápák pecsétként is használták. Az egyenes pásztorbot püspökségének jelképe (a többi püspök csak görbe pásztori botot használhat), a halászgyûrû az egyházzal való egységének szimbóluma. A hármas korona, a tiara - amibôl minden koronázásra új készül - fejedelemségének mutatója. A pápaság jelképe a pápai címer is, a hármas korona a keresztbe tett, vörös szalaggal összekötött arany és ezüst színû kulcsokkal.

Számok a pápaságról

Az eddigi 264 pápa nemzetiségi megoszlása: 205 olasz és 57 más nemzetiségû. Közülük 19 francia, 14 görög, 8 szíriai, 5 német, 3 afrikai, 2 spanyol, 1 osztrák, 1 palesztinai, 1 angol, 1 holland és 1 lengyel. A legtöbbször elôforduló pápanév a János 23-szor, ezt 16 Gergely, 15 Benedek, 14 Kelemen, 13 Leo és 12 Pius követi. Két neve két pápának, I. és II. János Pálnak volt. Eddig 81 pápát avattak szentté, 7-et boldoggá. A második évezred 124 pápája közül csak 5-öt kanonizáltak.

Ki lehet pápa?

Pápává választható elvileg minden katolikus vallású, nôtlen férfi. Az egyházi törvények megszorítást nem tartalmaznak, egyedül a simonia miatt elítéltek, a hitszakadárok és azok vannak kizárva, akik önmagukra szavaznak. A gyakorlatban hosszú ideje csak bíborost választanak meg. (A legenda szerint 855-ben VIII. János néven egy nôt választottak volna pápává, aki két évig töltötte be a hivatalt, de aztán egy körmenet során gyermeket szült és a tömeg agyonverte. Johanna nôpápa történetét a tudósok egyértelmûen elvetik, de a mese ma is újra és újra felbukkan. Az igazi VIII. János 872-tôl tíz évig uralkodott és arról nevezetes, hogy ô volt az elsô meggyilkolt pápa.) (MTI-Panoráma - Flasch János / Sajtóadatbank)

Becsmérlô és soviniszta falfirkák
Továbbra is „divat"

(Belgrád * Petky József / MTI) * Nem megy ki a „divatból" a Vajdaságban a becsmérlô, esetenként nemzeti és vallási hovatartozást is sértô falfirkák felfestése középületek falára. A belgrádi média szerdán adott hír arról, hogy a nagybecskereki (Zrenjanin) adventista imaház falán „Ortodoxia vagy halál!", illetve „Itt a sátánnak szolgálnak!" felirat jelent meg. Egy oktatási központ homlokzatára ismeretlenek „Szerbek, szüljetek egészséges és fehér gyerekeket, s nem pederasztákat!", „Pederaszták, mars ki Szerbiából!", „Szerbia a szerbeké!", illetve „Zsidók kifelé!" feliratot festettek fel. A falfirkák mellett horogkeresztek éktelenkednek. Nagybecskereken a minap antiszemita falfirkák jelentek meg a zsidó hitközösségnek helyt adó épületen is, és becsmérlô graffitiket firkáltak ismeretlenek néhány kínai bolt falára is. Verbászon a községháza falán kedden jelentek meg a horvátokat halállal fenyegetô nacionalista feliratok, de nem ritkák a hasonló esetek a Vajdaságtól délre fekvô szerbiai területeken sem. Március végén Belgrádban és Negotinban találkozhattak a járókelôk antiszemita tartalmú plakátokkal és falfirkákkal. A helyzet annyiban változott a korábbiakhoz képest, hogy a hatóságok szemlátomást nagyon komolyan veszik az ilyen történéseket, általában pártok és közéleti személyiségek is azonnal felemelik a szavukat ellenük, és a belgrádi média figyelmét sem kerülik el az ilyen események. Gyaníthatóan ez részben annak köszönhetô, hogy a „magyarverések" okán európai fórumok is foglalkozni kezdtek a jelenséggel, január végén emiatt európai parlamenti tényfeltáró bizottság járt a Vajdaságban és Belgrádban.

Kurd politikus Irak államfôje
Párbeszéd a felkelôkkel is

(Bagdad / MTI/AP/AFP) * Megválasztotta Irak államfôjévé Dzsalal Talabani kurd politikust szerdán az átmeneti iraki nemzetgyûlés. Az arab ország új átmeneti államfôje, a 72 éves Talabani a Kurdisztáni Hazafias Unió kurd párt vezetôje. Az ô és két helyettese személyérôl heteken át tartó viták árán állapodtak meg a január 30-i választásokon elsô, illetve második helyen befutott síita iszlám, illetve kurd tömörülés politikusai. Az új államfônek és két alelnökének két hét áll rendelkezésére, hogy kinevezze Irak új kormányfôjét. Talabani ízig-vérig profi politikus. Jogot végzett a bagdadi egyetemen, s folyékonyan megtanult több nyelven, köztük angolul és franciául. Már fiatalon csatlakozott a kurd nacionalizmus atyjának tekintett legendás kurd vezetô, Musztafa Barzáni mozgalmához. Barzáni autonómiát akart kieszközölni a kurdok számára, akiket a brit mandátum akaratuk ellenére arra kényszerített, hogy egy rajzasztalon megtervezett soknemzetiségû Irakban éljenek. Az autonómiaköveteléseket azonban a bagdadi vezetés rendre elutasította. 1961-ben ezért Barzáni fegyverbe hívta követôit, s ezzel kezdetét vette a kurd felkelés. Három évvel késôbb Talabani összekülönbözött Barzánival, s saját mozgalmat hívott életre. A két kurd párt egészen a 90-es évek végéig harcolt egymás ellen, Barzáni egy ízben nem átallott az ôsellenség Szaddám Huszeinhez fordulni segítségért. Az idén januári választások elôtt azonban a két párt szövetségre lépett egymással, s közös listájuk az elôkelô második helyen végzett a megmérettetésen, megfelelô alkupozícióba juttatva a kurdokat.

Az újonnan megválasztott iraki elnök szerint a hatalomnak párbeszédet kell folytatnia azokkal az irakiakkal is, akik fegyvert fogtak az Irakban állomásozó külföldi erôk ellen. Hangsúlyozta azonban, hogy nem sorolja a párbeszédre méltó, lehetséges partnerek közé az al-Kaida nemzetközi terrorszervezettel együttmûködô Abu Muszab az-Zarkávi terroristáit. Ez utóbbiakat bûnözôknek nevezte. Békülékeny gesztusa válasz lehet a szunnita közösség vallási vezetôinek múlt pénteki felhívására, amelyben felszólították közösségük tagjait, hogy lépjenek be nagy számban az új iraki hatalom hadseregébe, illetve rendôrségébe. Ennek azért van nagy jelentôsége, mert jelenleg a szunnita közösség soraiból kerül ki azon fegyveres csoportok zöme, amelyek meg-megújuló támadásokat intéznek az új iraki állam fegyveres erôi és a külföldi, fôleg az amerikai csapatok ellen

Néhány … sorban

* Már a temetésre készülnek a Szent Péter téren, csütörtök reggel megkezdték a külföldi küldöttségeknek szánt széksorok elhelyezését, miközben még százezrek álltak sorba a pápai ravatalhoz. A Szent Péter-bazilikához húzódó több kilométeres sorban szerda este 22 óra után néhány perccel már nem lehetett beállni, az utolsó, akit még odaengedtek a sor végére, egy Olaszországban élô lengyel asszony volt kislányával. A sor végén állók csaknem 20 órás várakozással számolhattak ekkor, de ezt vállalták volna a kívül rekedtek is, akik elég határozottan adtak hangot felháborodásuknak a sorállás lezárása miatt. Némi zavart okozott George Bush konvoja, amelynek érkezése miatt húsz percre minden lebénult szerda este a bazilika körzetében. Az amerikai elnök távozását követôen ismét engedték az embereket. A felravatalozott pápától a három nap alatt becslések szerint összesen kétmillió ember vett búcsút csütörtök estig. Egyedül szerda délelôtt több mint hatszáz embert kellett elsôsegélyben részesíteni, szerencsére inkább csak múló rosszullét miatt - közülük hét embert kellett kórházba szállítani, fôként infarktusgyanúval - két gyermek elveszett a sorban, de egy óra múlva megkerültek.

* A kormány elsô olvasatban megtárgyalta az állampolgársági, illetve az idegenrendészeti törvény módosítását, amellyel jelentôsen rövidülhet a magyar állampolgárságú felmenôkkel rendelkezô, nem magyar állampolgárok honosításának idôtartama - mondta a letelepedési, bevándorlási és honosítási kormánymegbízott a kabinet szerdai budapesti ülését követô sajtótájékoztatón. Avarkeszi Dezsô kiemelte, hogy két, a parlamentben egyaránt kétharmados támogatást igénylô elôterjesztésrôl van szó.

* Kolumbiai szélsôbaloldali gerillák tôrbe csalták és megölték a hadsereg 17 katonáját szerdán a latin-amerikai ország északkeleti részén.

* Azonnali vizsgálatot rendelt el csütörtök hajnalban a Scotland Yard fôparancsnoka, miután a legnagyobb brit bulvárlap, a The Sun egyik riportere nehézségek nélkül be tudott csempészni egy álbombát a windsori királyi kastélyba, ahol a brit trónörökös tartja nagyszabású fogadását szombati esküvôje után.

* Gerry Adams, a Sinn Féin északír katolikus párt elnöke felhívta az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) nevû radikális katolikus milíciát, hogy a fegyveres harc helyett ezentúl politikai eszközökkel küzdjön céljáért, az Észak-Írország feletti brit uralom megszüntetéséért.

* Az orosz ortodox egyház a térítô tevékenység visszafogását tanácsolta a következô pápának Oroszországban és Ukrajnában, arra célozva, hogy a katolikusok és ortodoxok viszonyának javulása évtizedekbe telhet.

* Legkevesebb 16 személy vesztette életét szerdán egy amerikai katonai szállító helikopter afganisztáni balesetében, amely minden valószínûség szerint a mostoha idôjárási viszonyok miatt következett be.

* Katonákkal, fegyverekkel, hadfelszerelésekkel, bútorokkal megrakodva több mint száz szíriai katonai teherautó hagyta el szerdán Libanont - közölték szemtanúk. Most távozott az egyik legnagyobb szíriai kontingens egy nap leforgása alatt azóta, hogy Damaszkusz március 8-án megkezdte 14 ezer katonájának kivonását a szomszédos országból.

* A világ sajtója és elektronikus médiája tízszer annyi hírben, tudósításban foglalkozott II. János Pál pápa halálával, mint George Bush amerikai elnök tavalyi újraválasztásával, és háromszor annyi anyagot közölt a szentatya haláláról, mint a New York és Washington ellen intézett 2001. szeptember 11-i terrortámadásokról. Ezeket az összehasonlító adatokat a Global Language Monitor (GLM) amerikai honlap tette közzé, amely mindennapos rendszerességgel dokumentálja, elemzi és követi nyomon az angol szóhasználatban mutatkozó legújabb irányzatokat, divatokat és hatásukat a kultúra különféle vonatkozásaira.

* Az indiai biztonsági erôk megöltek két fegyveres lázadót a kormány szrinagari vendégházában, ahol a megosztott Kasmír tartományt összekötni hivatott buszjárat elsô utasait szállásolták el a járat csütörtökön esedékes, történelmi elindításáig. Az épületbe behatoló két terrorista tüzet nyitott a bent lévôkre, s a lövöldözésben négyen megsebesültek. A merényletért, amelynek nyomán az épület lángba borult, négy iszlámista lázadó csoport együttesen vállalta a felelôsséget. Több mint egy tucat lázadócsoport küzd 1989 óta Kasmír függetlenségéért vagy egyesüléséért Pakisztánnal, azóta legkevesebb 66 ezer ember, túlnyomórészt polgári személy vesztette életét a konfliktusban.

nyomtatható verzió

Sportvilág

Dopping
Annusék kétéves eltitása

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöksége - mint fellebbviteli bizottság - szerdán hatályon kívül helyezte az athéni olimpián doppingvétség miatt aranyérmétôl megfosztott diszkoszvetô Fazekas Róbert és kalapácsvetô Annus Adrián ügyében tavaly november 24-én hozott döntését és a két versenyzôt két évre eltiltotta. Rábold Gusztáv MASZ-elnök szerint három szempontot vettek figyelembe a mostani határozatnál: a CAS döntését, amely elutasította a két versenyzônek a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elleni fellebbezését, az IAAF-nek a MASZ novemberi döntésével szemben a CAS-hoz benyújtott keresetét, valamint az IAAF április 5-i levelét. Utóbbiban a nemzetközi szövetség kéri, hogy a MASZ az IAAF doppingszabályzatának megfelelôen járjon el és a két atlétát két évre tiltsa el.

Pál T. Gábor, a két versenyzo sajtótitkára a távirati irodától értesülve a hírrôl azt mondta, számítottak a kétéves eltiltásra, s megértik, hogy a MASZ kényszerhelyzetben volt az IAAF keresete miatt. Ugyanakkor jelezte, a CAS lausanne-i elutasítása miatt a svájci legfelsô bírósághoz fordulnak. „Tiszteletben tartjuk a MASZ döntését, nem kívánunk a szövetséggel harcolni. De Annus és Fazekas Eva Maria Barki ügyvédnô segítségével továbbra is keresi az igazát, hogy visszakapja érmét, ezért tovább folytatja az ügyet, s a svájci legfelsô bírósághoz fordul" - nyilatkozott Pál T. Gábor.

Labdarúgás
Simán nyertek az esélyesek

Ha nem történik váratlan szenzáció a jövô keddi két visszavágón, akkor a Chelsea és az AC Milan készülhet a Bajnokok Ligája elôdöntôjére. A londoni együttes 4-2-re gyôzte le a Bayern Münchent, míg az AC Milan 2-0-ra verte az Internazionalét a városi rangadón. Mindkét összecsapás egyperces gyászszünettel kezdôdött a szombaton elhunyt II. János Pál pápa emlékére.

Londonban a Chelsea villámrajtot vett, Cole a brazil Lúción megpattanó középtávoli lövése alaposan becsapta Kahnt, s a kapuba csúszott. Ezután mindkét csapat a biztonságra törekedett, a szünetig alig akadt helyzet a kapuk elôtt. A fordulást követôen Duff „meccslabdát" hibázott, a német hálóôr mellett elrúgta a labdát, de Sagnol a gólvonal elôtt mentett, s ezért nagy árat fizetett a hazai együttes. Egy szabadrúgást követôen Cech kapus kisebb hibáját a szünetben pályára küldött Schweinsteiger közelrôl pofozta a hálóba, egyenlített a Bayern.

Hamarosan „felrobbant" a Stamford Bridge a hazai szurkolók ünneplésétôl: egy elôreívelt labdát Drogba visszafejelt Lampard elé, s az angol válogatott középpályás 19 m-rôl ballal a bal alsó sarokba talált. Tíz perccel késôbb Frings rövid felszabadítását Makelele visszaemelte, s Lampard egy félfordulat után ismét ballal talált a kapu bal oldalába. Néhány perccel késôbb Lampard szögletét Gudjohnsen 4 m-rôl Kahn térdébe rúgta, a kipattanót Drogba vágta a hálóba. A lefújás elôtti pillanatokban Ballck lerántásáért a játékvezetô büntetôt ítélt, s a sértett biztosan a bal alsó sarokba talált.

A milánói derbi elsô félidejében a „vendég" Internazionale futballozott veszélyesebben, helyzeteket is kidolgozott, de hiába. Az AC Milan „túlélte" a nyomást, majd a szünet elôtt lecsapott, Andrea Pirlo szabadrúgását Stam bólintotta a kapuba. A szünet után már a „hazaiak" diktálták a tempót, s bô negyedórával a lefújás elôtt a hosszú kényszerpihenôrôl visszatért aranylabdás Sevcsenko talált fejjel a kapuba, megduplázva a legutóbb 2003-ban BL-gyôztes együttese elônyét.

Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntô, 1. mérkôzések: Chelsea (angol)-Bayern München (német) 4-2 (1-0), g: J. Cole (4.), Lampard (60., 70.), Drogba (81.), illetve Schweinsteiger (52.), Ballack (90+3, 11-esbôl). Chelsea: Cech - Johnson (Huth 65.), Carvalho, Terry, Gallas - J. Cole (Tiago 82.), Makelele, Lampard, Duff - Gudjohnsen, Drogba (Forssell 89.). Bayern München: Kahn - Sagnol, Lúcio, R. Kovac, Lizarazu - Hargreaves, Frings, Ballack, Zé Roberto (Scholl 73.) - Salihamidzic (Schweinsteiger a szünetben), Guerrero. AC Milan (olasz)-Internazionale (olasz) 2-0 (1-0), gól: Stam (45+1), Sevcsenko (74.). AC Milan: Dida - Cafú (Costacurta 90+2), Nesta (Kaladze 71.), Stam, Maldini - Gattuso, Pirlo, Kaká, Seedorf - Sevcsenko, Crespo (Ambrosini 83.). Internazionale: Toldo - J. Zanetti, Cordoba, Mihajlovic, Favalli - Verón (Karagunisz 71.), C. Zanetti (Van der Meyde 81.), Cambiasso, Stankovic - Cruz (Vieri 55.), Martins. A visszavágókat április 12-én játsszák.

Hisz a továbbjutásban

Paul Le Guen, a francia Olympique Lyon vezetôedzôje szerint csapata a PSV Eindhoven ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntôjének 1-1-re végzôdött elsô mérkôzése után még bejuthat a legjobb négy közé, bár tény, hogy a visszavágó elôtt ez az eredmény inkább a hollandoknak kedvez. „Hamar megszereztük a vezetést, de sajnos a második gólt egyszerûen nem tudtuk begyötörni és ettôl idegesek lettek a játékosaim, aminek az lett a vége, hogy a PSV egyenlített. Ennek ellenére jó esélyeink vannak a visszavágón is, hiszen az elsô összecsapás jelentôs részében mi irányítottunk" - mondta a francia együttes trénere.

Hasonló szellemben nyilatkozott Guus Hiddink, a holland gárda szakvezetôje: „Egyetlen egyszer hibázott a védelmünk, amibôl gólt is kaptunk, ezzel együtt végig rendkívül fegyelmezetten és magabiztosan futballoztunk. Ez azonban még csak egy lépés volt a továbbjutás irányában, mert nagyon nehéz lesz a visszavágó is".

Elismerte hibáját

Scott Carson, az FC Liverpool fiatal hálóôre - aki csak Jerzy Dudek sérülése miatt kaphatott lehetôséget - elismerte: nagy szerepe volt abban, hogy csapata gólt kapott a Juventus elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntô elsô mérkôzésén. „Ôszintén szólva ott, abban a pillanatban nem éreztem magam vétkesnek, de miután visszanéztem az esetet, én is láttam, hogy hatalmasat hibáztam. Az összecsapás után beszéltem a kapusedzônkkel is, aki annyit mondott, hogy felejtsem el, hiszen ez csak egy rossz mozdulat volt. A történtek ellenére nem csüggedek, és csak azzal foglalkozom, hogy ha a visszavágón is én védek, akkor helyre hozzam a hibám" - mondta a 19 éves kapus.

Rafael Benitez, az angol együttes spanyol szakvezetôje már sokkal inkább tanítványai összteljesítményével volt elfoglalva a húsz esztendeje - az akkori Liverpool-Juventus mérkôzésen - 39 ember életét követelô brüsszeli Heysel- tragédia évfordulóján lejátszott összecsapást követôen: „Az elsô félidôben nagyon jól futballoztunk, a Juventus ezután felpörgette a tempót, és egyszerûen nem tudtuk birtokolni a labdát".

Fabio Capello, a Zebrák trénere rendkívül bosszús volt csapata elsô félidei játéka miatt: „Az elsô harminc percben mintha pályán sem lettünk volna. Gyakorlatilag két góllal megajándékoztuk az ellenfelünket. A félidôben a játékosaim is érezték, hogy ilyen futballal nem lehet keresni valójuk, és szerencsére ebbôl erôt tudtak kovácsolni".

Armstrong bírósághoz fordul

Lance Armstrong, a Tour de France kerékpáros körverseny hatszoros amerikai gyôztese panaszt emelt egy austini bíróságon az ellene doppingvádakat megfogalmazó egyik korábbi segítôjével, Mike Andersonnal szemben. Az egykori kísérô a minap eskü alatt vallotta ugyanezen a bíróságon, hogy a spanyolországi Gironában található európai rezidencián tavaly tiltott anyagokra, közelebbrôl anabolikus szteroidokra bukkant a 33 éves amerikai kerékpáros fürdôszobájában.

A jelenleg Discovery Channelként, elôzôleg US Postal néven szereplô istállótól néhány hónapja menesztett vádló egyébként már perben áll az augusztusban visszavonuló Armstronggal, vitatja ugyanis elbocsátása jogosságát. Álláspontja szerint erre csak azért került sor, mert fizetésemelést kért, illetve követelte alkalmazójától korábbi ígéretének valóra váltását, azaz anyagi támogatást egy kerékpárüzlet beindításához. Korábbi megállapodásra hivatkozva mintegy félmillió dollárt várt Armstrongtól.

A kerékpáros szerint viszont az Anderson által kreált doppingtörténet „minden alapot nélkülözô hazugságtömeg, amelynek egyetlen célja a besározás, illetve a hamis adatokon alapuló szenzációkeltés", arról pedig szó sem volt, hogy a fizetésén túl bármikor is bármilyen anyagi támogatást nyújt alkalmazottjának. Armstrong ügyvédje úgy véli, a történet túlmegy azon, hogy bulvárlapokban üzengetve meg lehetne oldani, ezért fordultak bírósághoz.

Egy éve a csapat egy másik alkalmazottja gyanúsította meg a sztárt. Az istállónál korábban masszôrként tevékenykedô Emma O'Reilly a tavaly nyáron kizárólag Franciaországban megjelent „LA-ügy: Lance Armstrong titkai" címû könyvben azt állítja: a versenyzô 1998-ban doppingszerek szállításával bízta meg ôt.

Tenisz
Nadal lelépte Ferrerót

A miami tornán vasárnap döntôs Raael Nadal valósággal lelépte honfitársát, a Roland Garroson két éve gyôztes Juan Carlos Ferrerót a 340 ezer euró összdíjazású valenciai férfi tenisztorna 1. fordulójában. A 18 éves tehetség, aki már a 17. a hagyományos világranglistán, végig agresszíven támadott, szinte lélegzethez sem engedte jutni szebb napokat is megélt ellenfelét és 57 perc alatt nyert. 1. forduló ( a 16 közé jutásért): Nadal (spanyol, 3.)-Ferrero (spanyol) 6:2, 6:1; Gonzalez (chilei, 2)- Mantilla (spanyol) 6:4, 6:1; Costa (spanyol)-Koubek (osztrák) 6:4, 6:2; Navarro Pastor (spanyol)-Dupuis (francia) 1:6, 6:4, 6:3; Verdasco (spanyol, 6.)-Luzzi (olasz) 6:2, 6:0.

A kiemeltek közül egyedül a hazai közönség elôtt szereplô Amy Frazier esett ki az 585 ezer dollár összdíjazású egyesült államokbeli nôi tenisztornán. A 16. helyen kiemelt játékost a selejtezôbôl feljutott cseh Kveta Peschke búcsúztatta. Venus Williams után a hazai nézôk másik kedvence, az elsô helyen kiemelt Lindsay Davenport is magabiztos játékkal jutott be a nyolcaddöntôbe. Az amerikai világelsô a Puerto Ricó-i Kristina Brandit verte két játszmában a második fordulóban. 2. forduló (a nyolcaddöntôbe jutásért): Davenport (amerikai, 1.)- Brandi (Puerto Ricó-i); 6:4, 6:3; Szugijama (japán, 13.)-Strycova (cseh) 6:7 (3-7), 6:1, 6:1; V. Williams (amerikai, 5.)-Sucha (szlovák) 6:0, 6:1.

HÍRKÍGYÓ

* Ismét a táblázuat élére állt az A-osztályú labdarúgó bajnokságban a Steaua, miután Bostina és Nesu góljaival 2-0-ra nyert Besztercén a Gloria elleni elhalasztott mérkôzésén.

* A világbajnok brazil Juninho Paulista röviddel a skót Celtic Glasgow-val történt szerzôdésbontás után hazautazott és aláírt a Palmeirashoz. A négyszeres bajnok brazil klub szóvivôje elmondta, 2006 júliusáig szóló megállapodást kötöttek a 32 éves középpályással, aki a 2002-es vb-n aranyérmet nyert válogatott tagja volt.

* III. Rainier herceg halála miatt a vendéglátó klub kérésére vasárnap helyett egy késôbbi idôpontban rendezik meg a Monaco-Lille francia labdarúgó-bajnoki mérkôzést. A futballmérkôzés törlése mellett arról is döntés született, hogy a miniállam közelgô teniszviadalának kísérôeseményeit sem rendezik meg. A Mestersorozatba tartozó férfitornára ugyanakkor jelen állapot szerint sor kerül a jövô héten.

* A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) százéves fennállásának legnagyobb összegû szponzori szerzôdését kötötte meg: a Sony 2007 és 2014 között 305 millió dollárral támogatja a FIFA-t. A Sony az adidas és a Hyundai után a harmadik nagyvállalat, amely csatlakozott a FIFA új, hat kiemelt partnerrel számoló szponzori programjához.

* Az angol labdarúgó-bajnokságban éllovas, Bajnokok Ligája-negyeddöntôs Chelsea vezetôi szerzôdéshosszabbítást és évi egymillió fonttal magasabb fizetést ajánlották Jose Mourinho vezetôedzônek. A csapathoz tavaly nyáron érkezett szakember jelenlegi kontraktusa 2007-ig szól. Ezt további három évvel hosszabbítaná meg a londoni klub, amely évente 5,2 millió fontot garantálna számára.

* Az élvonalbeli Matáv FC Sopron és némi meglepetésre az NB I/B-s párharcot megnyerô BKV Elôre bejutott a legjobb négy közé a labdarúgó Magyar Kupában. Harmadikként a tavaly finalista Budapest Honvéd jutott a legjobb négy közé. Negyeddöntôk ( a továbbjutás egy mérkôzésen dôlt el): Budapest Honvéd-Fehérvár FC 1-1 (1-1, 1-1, 1-1), 11- esekkel: 2-0, BKV Elôre (NB I/B)-Bodajk FC (NB I/B) 3-2 (0-1), Kazincbarcikai SC (NB II)-Matáv FC Sopron 1-2 (1-1), Ferencváros- NABI Kaposvár 3-1 (1-1).

* Egy 39 éves játékos halálával zárult az a tömegverekedés, amely egy birminghami amatôr labdarúgó-mérkôzésen tört ki. Thomas Slattery a hétvégén csak létszámhiány miatt került a csapatba. A kilencgyermekes családapa a lefújást követô adok-kapok során olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy életét már nem tudták megmenteni.

* Az angol Premier League-ben szereplô Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának vezetôsége tízezer fontra megbüntette Robbie Keane-t, aki a hétvégi, Birmingham City elleni 1-1-es összecsapáson kritizálta a szakmai stábot.

* A CART-bajnokság kétszeres gyôztese, Gil De Ferran lett a sportigazgató a Forma-1-es világbajnokságban szereplô BAR-Hondánál. A 37 éves brazil szakember azonnal munkába áll, elsô versenyhétvégéje az április 22-24-i imolai San Marinó-i Nagydíj lesz.

* Hétfô éjszaka Nairobiban betörtek Ezekiel Kemboihoz, az athéni olimpia kenyai akadályfutó bajnokához, akinek a házából többek között az aranyérmet is megpróbálták elrabolni. A tettesek csak a középtávfutó feleségét találták a házban, akitôl pénzt, egyéb értéktárgyakat és a medált követelték. A két rabló a háztól az atléta autójával próbált meg elmenekülni, ám pechjükre a jármû még a kocsifelhajtóban lerobbant. Az elkövetôket a rendôrség másnap elfogta és letartóztatta.

* Debrecen megpályázza a 2006-os félmaratoni világbajnokság megrendezését - jelentette be Kósa Lajos polgármester. A viadalra 350 versenyzôt (200 férfi, 150 nô) várnak. A világbajnokság apropóján különbözô futóversenyeket és egyéb kulturális jellegû rendezvényeket tartanának a viadalt megelôzô napokban. Idén október 1-jén a kanadai Edmontonban randevúznak a világ legjobb félmaratonistái.

A lapra elô lehet fizetni:

Posta, RODIPET Rt., S.C. APEX. SRL (Str. Gheorghe Lazar nr. 8, Kolozsvár), SC. APEX AB COM SRL (Str. M. Klein nr. 15, Kolozsvár), H-PRESS (Str. Presei nr. 8A, Sepsiszentgyörgy), Curier Press (Str. T. Grozavescu nr. 7, Brassó) kirendeltségein.

Reklámokat, apróhirdetéseket

személyesen a Transil Rt. titkárságán, illetve a 021-224-36-68-as telefonon vagy 021-224-28-48-as telefaxon, továbbá vidéki tudósítóink révén lehet feladni.

Tarifáink:

a napi árfolyamnak megfelelô lej, négyzet- centiméterenként 0,8 euro (kiemelt helyen, illetve elsô oldalon 1 euro), apróhirdetések esetében magánszemé-lyeknek 2.000 lej szavanként (elfogadunk az összértéknek megfelelô postai bélyeget is), jogi személynek 4.000 lej szavanként. Tarifáink tartalmazzák a hozzáadott érték-adót is (TVA)

Copyright © RMSz - 2004