Kedd

Névnap: Endre, Elek. Egyéb névnapok: Alexia, András, Bán, Benedek, Celina, Cirill, Leó, Leon, Magdolna, Marcellina, Mária, Ond, Robert, Ruszlán, Ruszlána, Sarolta, Szabolcs, Szalárd, Szegfû, Vetúria, Zoárd.
Valószínûleg a német Endres, Endris, Enders, Enderle neveknek, az Andreas német változatainak rövidülésébôl keletkezett az Endre név. Más vélemény szerint lehet a szláv Andrej magyar módosulata, esetleg a hazai latin Endreas rövidülése is. Elek az ismeretlen eredetû régi magyar Velek személynévbôl származik. Tévesen azonosították a görög Alexiosszal, aminek a jelentése: védô. A név több változatban családneveink között is megtalálható, mint például Elek, Elekes, Elekös, Alexy, vagy helynévként mint Szentelek, Elecske, Elek. A középkorban kedvelt keresztnév volt, napjainkban ismét nô népszerûsége.
Katolikus naptár: Szent András-Zoerárd és Benedek, a zoborhegyi remeték napja.
Református naptár: Elek napja.
Evangélikus naptár: Elek napja.
Unitárius naptár: Elek napja.
Görög katolikus naptár: Margit vértanúnô napja.
Zsidó naptár: Támmuz hónap 26.

Jó vicc!

A kis Pistike most lát elôször pávát. Nézi, nézi, majd felkiált:
- Né, virágzik a tyúk!
(A Szatmári Friss Újság évkönyve, 2001.)

Nem hagyhatjuk szó nélkül

Rétyi vivódások

Sokan aggódnak – és ez jó! – a Rétyi Nyír holnapjáért. Környezetvédôk, erdészek, civil szervezôdések, s lám, még a kisiskolások is töprengenek: virágot bont-e a fehér vagy sárga tavirózsa? Mint ahogy gazdadilemma: sarjad-e fû a település fejôsei számára?

A kérdésre nem könnyû válaszolni, hiszen az idôjárási kilengések (az elmúlt évi aszály), a jobbító szándékú emberi beavatkozás (az esztendôkkel ezelôtt kivitelezett lecsapolás), az egyre gyakoribb felelôtlen emberi rombolás veszélybe sodorta természeti örökségünk egyik gyöngyszemét. Ha más nem, az egykori tölgyesek, majd a szemet gyönyörködtetô nyíresek helyén egyre inkább teret hódító égerfák jelzik a megváltozott termôhelyi körülményeket. És ami még aggasztóbb, az elsekélyesedô tóvilág környékén páratlan értékû növénytársulások eltûnése fenyeget.

Ideje volt – talán még nem túl késô – az erdészet, a környezetvédôk Rétyre összpontosuló figyelmének. Felterjesztésük, levelezéseik „eredménye" a védett terület kibôvítésének bukaresti kijárása. A tervek hézagairól már szóltunk egyik elmúlt évi lapszámunkban. Szép elképzelésnek tûnt, szakmai vonatkozásban sok tekintetben megalapozott is ama törekvés, hogy a 48 hektáros zónát, amelyet külsô támogatás révén immár kerítés is véd, 450 hektárra bôvítsék, így ugyanis átfogóbban érvényesülhet az egész táj védettsége.

Ami elmaradt akkor, feszültség forrása ma. Hatékony környezetvédelmet – még egyszer kiemeljük a célt szolgáló övezet- hozzáállást – nem lehet a falu ellen, hanem csak a település lakóinak megnyerése árán elérni. Egyébként értesüléseink szerint e kérdésben a megyei tanács sem adta még meg az ilyenkor szükséges rábólintást, a védettzóna-bôvítés tettenérhetô feszültséget teremtett a községben. Nyilván lehetséges, hogy valóban a település egész területét felölelô beavatkozásokra van szükség a cél eléréséhez, ám ha így lenne, a döntéssel járó gondok rendezését is fel kellett volna vállalni. Gyakorlatilag ugyanis legelô nélkül maradt a négyszáz szarvasmarhával rendelkezô község, a számukra megmaradt néhány tíz hektár tetemes részét illegálisan tóparti hétvégi házak építésére vonták el, hogy az érdekeltek most csodálkozzanak azon, hogy az állatok olykor a korlátokat ledöntve, esetenként éppen kárt okozva „tilosban" legelnek.

A legelôhiány egyébként már a 48 hektárnyi védelmi zóna esetében is fejfájást okozott a tenyésztôknek, akkor a távoli Bereckben „kárpótolták" ôket, hogy kiderüljön, az adományozott terület lôtér, majd a Hatod egyik parcellájára terelték az állatokat, hogy a barótiak vasvillákkal kergessék el ôket. Most a sugási, illetve az árapataki részen ígérnek legelôt, ám a rétyiek kedvezôtlen tapasztalataik alapján nem fogadják el. Ezért is kudarcba fulladt az az erôfeszítés, hogy a feszültségeket párbeszéddel vezessék le, amelyre, lám, most hetvenmillió lejnyi ráfordításra teremtett lehetôséget a természeti értékek védelmét felvállaló alapítvány, ám a dilemma feloldásához épkézláb variánsra van szükség. A vitákra vélhetôen a törvényszéki tárgyalások döntései adnak választ. A tanulság mégis az, hogy – a környezet védelmének elismerése, természeti értékeink becsülése közepette is a kölcsönös érdekek felismertetésével – a falu jogos elvárásait is szemelôtt tartva lehet érdemi eredményt elérni… A Rétyi Nyír veszélyeztetettségének elhárítása csak összefogással oldható meg.

FLÓRA GÁBOR

Záróra, események

Orosz–kínai szerzôdés született húsz évre

* Oroszország és Kína megerôsítette elkötelezettségét, hogy elsôként nem használ egymás ellen atomfegyvert, s kölcsönösen nem irányoz a másikra stratégiai atomrakétákat. Ezt emelte ki az ITAR-TASZSZ hírügynökség abból a megállapodásból, amelyet hétfôn írt alá Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnök és Csiang Cö-min kínai államfô. A két ország közötti jószomszédsági, barátsági és együttmûködési szerzôdés húsz évre szól.

Az Európai Bizottság üdvözlô táviratot küldött Rogge-nak

* Az Európai Bizottság sportügyekért felelôs bizottsága üdvözlô táviratot küldött a belga Jacques Rogge-nak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnökének.„Az Ön megválasztása egyaránt jó hír a sportvilág és Európa számára. Az Európai Unió szívében lévô olyan értékek sikereit jelképezi, mint a fair-play, a nyitottság és szolidarítás". Viviane Reding, az EU-s sportbizottság képviselôje hangsúlyozta, bízik abban, hogy Rogge vezetésével az eddiginél jobban lehet majd harmonizálni a doppingellenes szabályzatokat.

Prisecaru szenátor hivatalos látogatást minôsít

(Helyben) – A román hatóságok lehetetlenné teszik a magyar státustörvény végrehajtását Románia területén, ha Magyarország nem veszi figyelembe Románia és a nemzetközi közösség álláspontját - jelentette ki vasárnap Gheorghi Prisacaru, a román szenátus külügyi bizottságának elnöke a Mediafax román hírügynökségnek adott nyilatkozatában. Szerinte ugyanis nem lehet tárgyalásnak nevezni a román és a magyar külügyminiszter Snagovban tartott pénteki megbeszélését. „Csak egy nem hivatalos találkozó volt, amelyen mindkét fél a maga álláspontját ismertette. A magyar külügyminiszter látogatása sokkal inkább a világ szemébe szórt porhintésnek tekinthetô, Magyarország jó szándékát volt hivatott mutatni, hogy a törvényt alkalmazhassák" - fogalmazott. Tárgyalni szerinte még a törvény elfogadása elôtt kellett volna. Leszögezte, hogy a jelenlegi helyzetben Románia a nemzetközi nyomásra is számít, amely már érezhetô abban, hogy az Európai Parlamenti külügy bizottsága módosító javaslatot fûzött a készülô magyar országjelentéshez. (A Mediafax nyomán)

Magyarországi románok és szlovákok a státustörvény mellett

(Mûholdon) – Pozitívan értékelik a magyar parlament által elfogadott státustörvényt a magyarországi szlovák és román kisebbségi vezetôk. Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke szerint értékelendô, hogy az Orbán-kabinet gondoskodik a határain túl élô magyarokról. Kreszta Traján, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke kijelentette: ilyen, vagy hasonló intézkedéseket kellene bevezetnie minden olyan országnak, amelynek a határain túl élnek nemzetrészei. A státustörvénynek lesznek anyagi kihatásai, de remélhetô, hogy ez nem megy majd a hazai kisebbségek támogatásának rovására - közölte a Magyar Nemzettel Fuzik János, a magyarországi szlovákok önkormányzatának elnöke. - Nagyon foglalkoztat minket a státustörvény, hiszen mi is hasonló segítséget várnánk el az anyaországtól. Arról is szólt, hogy Szlovákia1997-ben hozott ugyan egy hasonló rendelkezést a határain túl élô szlovákok számára, ám azzal nem túl sokan éltek. - Az említett törvény fôleg az anyaországban továbbtanulni kívánó diákok számára jelentett könnyítéseket. Emellett az egészségügyi ellátásban kedvezményeket kaphatnak az anyaországba látogató szlovákok, de ezen túlmenô, kézzelfogható kedvezményt nem tartalmaz a törvény. (A Magyar Nemzet nyomán)

A számítógép elosztotta a sikerrel képességvizsgázókat

(Helyben) – Vasárnap estefelé az interneten már tanulmányozni lehetett - a www.admiterea2001.ro webcímen - az idei sikerrel képességvizsgázók iskolai elosztását - úgy, ahogy opcióik alapján a számítógép sorrendbe állította ôket. Szakemberek úgy vélik: merész lépés volt az elosztás országos informatizálása, mert csak hibátlan adatbevitel esetén garantált a siker, minden egyéb káoszhoz vezethet. Az oktatási minisztérium szerint az iskolák már kedden kifüggesztik ugyanazokat az eredményeket - iskolákra bontva -, melyeket az interneten már el lehetett érni. Megtudtuk, hogy az akcióban 50 programozó szakember vett részt a Compaq, IBM és Siveco cégektôl. 2124-en biztosították az adatbevitelt 41 központban, s az internet- kalózok 7514 alkalommal próbálták feltörni a rendszer adatbázisát - sikertelenül, az alkalmazott biztonsági eljárások miatt. * Az oktatási tárca minisztere személyesen gratulált annak a 11 tanulónak, akik mind az V–VIII. osztályt, mind a képességvizsgákat 10-es átlaggal végezték, úgymint: Budescu Alexandru (Vaslui megye), Saca Mircea (Konstanca), Darau Ambrozie (Brassó), Kocsis Enikô (Krassó–Szörény), Toroapa Maria (Hunyad), Hadarean Liana (Bukarest), Boeriu Maria (Brassó), Tamas Raluca (Szilágy), Constantin Andrei (Arges), Borca Anca (Hunyad), Merisor Mihaela (Vrancea). Ôk természetesen minden további nélkül bejuthattak abba az iskolába, ahová eredetileg óhajtották. (RMSZ)

Sokan óvtak - sikerrel

(Telefonon) – Biharban 354 érettségizô élt az óvás lehetôségével. Legtöbben, 208-an matematikából, 89-en románból, 17-en pedig valamelyik mûszaki tárgyból igényelték a vizsgabizottság fölülbírálását. Az esetek majd felében – 108 alkalommal – ötösön aluli média átmenôjegyre kerekedett. legtöbb matematikából (39), 6 románból, 2 történelembôl. 200 tanulónak nem változott a jegye, 28 végzôsnek pedig fél ponttal még csökkent. Biharban egyetlen kirívó eset történt: egy, a matematika eredményét kifogásoló, amúgy átmenô jegyet (6,25) elérô diák 9- est kapott dolgozata újrajavítása után. Akinek az óvása indokolatlannak bizonyult, augusztusban próbálkozhat átmenôjegyet szerezni a pótérettségin. (Balla Tünde)

Eszperantisták Világkongresszusa Nagykanizsán

(Mûholdon) – A világszövetségnek a mindennapi életben való fokozott jelenléte, megerôsítése és más szervezetekkel továbbfejlesztendô kapcsolata a fô témája a SAT (Nemzetiségnélküli Világszövetség) 74. Eszperantó világkongresszusának, amely vasárnap nyílt meg Nagykanizsán. Yvo Peyraut, a SAT elnöke elmondta: négy földrész 25 országa képviselteti magát a kongresszuson. A szervezet fô célkitûzéseként jelölte meg, hogy mindinkább részt vegyen a hétköznapi életben, növelje 90 országban mûködô szervezeteink számát, tagságát. Az eszperantót hivatalos nyelvként használó, egyetlen - párizsi központú - világszervezet vezetôje a hatékony, minden taghoz közelebb jutó tevékenységre, az eszperantista egység fokozására és a két éve elindult megújulás folytatására hívta fel a 200 résztvevô figyelmét. Az egyhetes kongresszus ülésein szó lesz többek között a SAT és a mai világ viszonyáról, az Eszperantó Világszövetségben (UEA) betöltött tag-szervezeti szerepérôl, a fiatalok helyérôl, valamint környezetvédelmi kérdésekrôl. A kongresszuson részt vesz Kep Enderby, az Eszperantó Világszövetség elnöke is. Számos eszperantó nyelvû színházi, ének-zenei, báb- és vetített képes elôadás egészíti ki a világfórum eszmecseréit. (Az MTI nyomán)

Gyilkos villámok

(Mûholdon) – Közönséggel teli szabadtéri színpadba csapott és két gyermeket megölt a villám vasárnap a szlovákiai Detván. A villám egy népünnepély közönsége közül „választotta ki" két áldozatát. Rajtuk kívül még több ember is megsérült. Ôket súlyos állapotban szállították a zólyomi kórházba, ahonnan késôbb helikopter vitte ôket Kassára, ahol az ország legjobb égési sebeket kezelô gyógyintézménye mûködik. A TASR hírügynökség késôbbi értesülése szerint a két áldozat nem két gyermek, hanem egy 25 éves anya és a hároméves kisfia volt. * Nyitraivánkán, ugyancsak vasárnap, fürdôzés közben sújtott a villám egy tizennyolc éves fiatalembert, aki a helyszínen, a bányató partján szörnyethalt, társai pedig súlyos égési sérüléseket szenvedtek. (Keszeli Ferenc, Pozsony / MTI)

Nancy Reagan az embriókutatás támogatását kérte Bushtól

(Mûholdon) – Nancy Reagan, Ronald Reagan korábbi amerikai elnök felesége levélben kérte George Bush elnöktôl, hogy a kormány továbbra is támogassa az emberi embriókkal végzett úgynevezett ôssejtkutatásokat. Ronald Reagan az egyelôre gyógyíthatatlan Alzheimer-kórban szenved, amelyet egyes tudósok feltételezése szerint meg lehet fordítani az embriókból nyert ôssejtek segítségével. A kutatók azt állítják, hogy az ôssejtekbôl lényegében bármilyen beteg szövet vagy akár szerv pótolható lesz. Az egyoldalas levélben a volt first lady azt írta: azt szeretné, ha nem lenne több olyan család, amelyiknek keresztül kellene mennie mindazon, ami nekik kijutott. Lapvélemény szerint a konzervatív Reagan-család szava - Ronald Reagan következetes abortuszellenes álláspontot képviselt elnöksége idején - döntô lehet abban a vitában, hogy a kormány támogassa-e a jövôben a lefagyasztott, abortuszból visszamaradt embriókkal végzett kutatásokat. (Hofer László, Washington / MTI)

Nyilas Misik kerestetnek

(Telefaxon) – Régi, egészen a középkorig nyúló hagyományokat elevenít fel a szatmárnémeti Kölcsey Kollégium: tehetséges falusi gyerekeknek biztosít teljes ellátást és szállást is magába foglaló ösztöndíjat! Méghozzá a pár éve újraindult gimnáziumi tagozat V. osztályától kezdve. Egyelôre három fiatalról van szó, akiket az olyan, szórványnak számító falvakból várnak (megfelelô ajánlások, esetleg pályázat útján), ahol és amelynek körzetében nincs lehetôség a magyar nyelven való továbbtanulásra. A kiválasztásnál a tehetség mellett az adott család anyagi helyzete (rászorultság) meghatározó. A költségeket az iskola és a Kölcsey Alapítvány állja, de várják mások (különbözô szervezetek, alapítványok és vállalkozók) támogatását is. Nem kis mértékben ettôl függ, sikerül-e már jövôre ötre növelni a tehetségkutatással felvett ösztöndíjasok számát. Aztán, ha az anyagiak engedik, akár többet is felvehetnek majd. Ezt elérendô, fordul a nyilvánossághoz a sajtón át Muhi Miklós, a Kölcsey igazgatója. (Sike Lajos)

Munkatelep a régi váradi strandon

(Telefonon) – A nagyváradiak egy része bosszúsan kommentálta szombaton délután: se víz, se zuhany, se öltözôk, s csakhamar továbbállt a 11-kor ünnepélyesen átadott régi nagyváradi strandról. Ám a forrósági rekordokat döntögetô kánikula mégis csak gyôzött, és százak éltek az ingyenfürdôzés lehetôségével. Ebben az idényben ugyanis ingyen használhatják a váradiak a régi strandot, amely 1936 óta kedvenc nyári enyhelye az embereknek, s jópár éve, még Petru Filip polgármester elôzô mandátuma alatt tönkrement. Az öltözônek használt két faépületet, tûzvédelmi okokra hivatkozva lebontották, a medencékben a csempék összetörtek a váradiak nagy bosszúságára. Most még óriási munkatelep a tengerparti fürdôhely, az 5 medencébôl eggyel - a régi hullámfürdôvel - készültek el. A kör alakú gyermekmedencét kb. két hét múlva adják át - adta ország-világ tudtára FIlip polgármester az ünnepélyes megnyitón, amelyen a fának csapott pezsgôsüveg sehogy sem akart összetörni s felavatni a félész strandot. Majdnem 7 milliárd lejt és nagyon sok munkát fektettek a felújításba: ki kellett irtani az egyre terebélyesedô bozótost, összeszedni a tornyosuló szemetet, csak utána következett a medencék csempézése. Pénzhiány miatt azonban csak kettôt fejeznek be, a többivel fokozatosan 2004 végére készülnek el. A hideg vízzel feltöltött, hullámok nélküli medencét fôleg a gyereksereg vette birtokába: visítva ugráltak a vízbe és egymás nyakába, mozdulni is alig lehetett a zsúfolt medencében. A két hátsó, óriásmedencében lábteniszezni lehet, a körben kirakodott árusoknál pedig méregdrágán sört és mititejt árulnak. A körülményeket kommentálóknak némileg igazuk volt: zuhanyozót tényleg nem szereltetett fel az üzemeltetô váradi vállalat, ám öltözô kabinok voltak, csak épp használhatatlan állapotban, mert néhányan illemhelyként használták azokat. (Balla Tünde)

Megnyílt a Bolyai Akadémia

(E–mailen) – A Kárpát-medence több mint ezer pedagógusa számára kezdôdött meg hétfô délelôtt a Bolyai Nyári Akadémia. A Márton Áron Gimnázium kápolnatermében megtartott ünnepi megnyitón a résztvevôket a Szózat felhangzása után Lászlófy Pál, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke köszöntötte (képünkön), emlékeztetve arra, hogy a tíz évvel ezelôtt létrejött RMPSZ kilencedik alkalommal szervezi meg az akadémiát. Burus Siklódi Botond, a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza igazgatója a tanügyi alkalmazottak továbbképzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint kiderült, a magyar oktatók számára rendezett továbbképzô nem részesül költségvetési támogatásból. Ez évben a résztvevôk 21 szekcióban hallgathatják a 154 szakember elôadását. A szakmai elôadások mellett a rendezvény jó alkalom új barátságok köttetésére is – hangsúlyozta Burus Siklódi Botond. A jelenlévôket köszöntötte még Ríz Ádám, a HTMH képviselôje, valamint dr. Csedô Csaba István, Csíkszereda polgármestere is. A rendezvény megnyitóján ott voltak szenátorok és képviselôk, egyházi méltóságok is. (Kép és szöveg: Daczó Dénes)

Kiégett a resicabányai tanfelügyelôség

(Telefaxon) – Szombatrról vasárnapra pusztító tûz ütött ki a resicabányai tanfelügyelôség második emeletén. Az oltást nehezítette az a tény, hogy a több mint száz éves villaépület 15 méterre van a magasfeszültségû vasúti vezetéktôl, amelyet áramtalanítani kellett. Nem igen ismerték a régi épület belsô szerkezetét, ráadásul egy kisebb nyomdát, fénymásolót, az irat- és levéltár leglényegesebb részét, illetve a könyvtárat ki kellett menteni; ez utóbbi részben sikerült. A mentésben-oltásban több mint száz szeméky vett részt, ennek eredményeként sikerült a tanügyi pályázati iratokat, az érettségi okleveleket, a képességvizsga dolgozatait, a beiratkozási dokumentumokat és több igen lényeges irattári anyagot. Sajnos, a levéltári anyagban így is jelentôs a veszteség. Lényeges vesztesége az eseménynek, hogy a nemzeti kincsek leltárán szereplô épület tornyocskáit lehetetlen volt megmenteni, akár csak a második emelet irodáinak számítógépeit és egyéb felszerelését sem. A tanfelügyelôség ideiglenesen az egyik iskolaépületben ütötte fel tanyáját. (Makay Botond)

Távirati stílusban

* Július 14-16 * Fôvárosi lapok, hírügynökségek nyomán: Az üzlet megköttetett: az ISPAT veszi meg a galaci Sidexet. Mire a francia kormányfô az UZINOR küldöttségével megérkezik, a szerzôdés alá lesz írva (Curentul). * Románia és Ukrajna megfeneklettek a tárgyalásokban. Bukarest tiltakozott a kígyók- szigeti kutatófúrások miatt, ám Kijev nem tartja magát szerzôdésszegônek (Curentul). * Basescu jobban kijön a bárónôvel, mint Bardot-val. Emma Nicholson fontosabbnak tartja az utcagyerekek sorsát, mint a kóbor kutyáékét (Curentul). * Magyarország csak a státusztörvény alkalmazási normarendszerérôl hajlandó tárgyalni (Curentul). * Adrian Nastase nem megy el az RMDSZ nyári egyetemére (Curentul). * A belga Le Soir ultranacionalistának, rasszistának, antiszemitának, demagógnak és fasisztának írja le C.V. Tudort, és attól tart, hogy a kolozsvári ellentétek országos méreteket fognak ölteni (Ziua). * Egy névtelen telefonbejelentés alapján Szófiában letartóztatták Lidia Petert, Shimon Naor izraeli fegyverkeskedô ügyvédjét, aki állítólag több ügyészt és bírót megvesztegetett (Ziua). * A román kormány ellentervezetet készít a magyar státustörvénnyel szemben (Jurnalul national). * A külügyminisztérium azzal vádolja az amerikai szakértôket, hogy rosszul informálódtak az embercsempészet ügyében (Jurnalul national). * A 65 éves, prahovai Ioan Voica büszke arra, hogy egy tíz éves kislány terhes maradt tôle (Adevarul). * A szülôk és a tanulók valóságtól elrugaszkodó opciói miatt számos gyermek 7,50-es átlaggal sem jutott be a líceumba (Adevarul). * A Sidex privatizációjáról szóló szerzôdés aláírása elôtt egy nappal a galaci kohászok tüntetni készülnek (Adevarul). * A parasztpárt a klinikai halál állapotában (Cronica Romana). * A prahovai Ion Voica a kislány édesanyjának tudtával rontotta meg a tízéves kiskorút (Ev. zilei). * A petei határátkelônél elfogták Zoe Crisan román származású osztrák állampolgárt, amint két kiskorút próbált kicsempészni az országból (Dimineata). * A fogyasztóvédelmi hatóság vezetôjének fia ételmérgezést kapott egy marok chips-tôl (Cotidianul). * Mivel nem választották újra, a kudzsiri gyár volt szakszervezeti vezetôje öngyilkos lett (Cotidianul). * Ha a bukaresti Dan Brumarescu nem kapja vissza államosított házát, a román állam 198 200 dollárt fizet neki Azi). * A bukaresti Északi Pályaudvar a vonatokon uralkodó körülmények miatt kisbuszok állomásává vedlett át, amelyek olcsóbban visznek el bárhova az országba (Ultima ora).

Paprika a Cenk alatt

Július 7-én került sor a Cenk alatti városban az elsô magyar étterem megnyitójára. A Paprika csárda a történelmi központban van, a Hirscher utcán az egykori Redut-színház közelében. Meglepôen kedves, hangulatos hely. Piros-fehér kockás asztalterítôk, zöld tányérok fogadják a betérôt, a falakon kukoricahajból Kenden készült virágkompozíciók, magyarul köszönô és szabad asztalhoz kísérô kiszolgálók, magyar zene. Hétvégén minden szombaton este 19 órától meghívott zenekar húzza a talpalávalót, hét közben kazettáról szól a nóta. A tulajdonos Nagy Gyöngyi-Klára elmondta, rendelkezik némi tapasztalattal a vendéglátóipart illetôen. Ez meg is látszik a kis vállalkozáson.

„Sok ismerôs mondta, hogy Brassóból a magyarok elmennek Sepsiszentgyörgyre, akár Kézdivásárhelyre is, itt ugyanis nincs semmiféle szórakozási lehetôség magyar fiatalok, középkorúak részére. Ha diszkóba, ha étterembe mennek, nincs alkalmuk magyarokkal ismerkedni. Ebbôl adódóan alakulnak ki a vegyes házasságok. Úgy gondoltam, megpróbálok itt Brassóban indítani egy ilyen éttermet, csárdát, ahol lehet szórakozni, találkozni, ismerkedni, magyarul beszélni. Az Aro-Palace cégtôl béreljük a helyiséget, eléggé drágán. Ha az itteni magyar közösség nem fog támogatni, látogatni bennünket, akkor kényszerûek leszünk egyébhez kezdeni."

Egyelôre azonban nem kell aggódni ezért, hisz a vállalkozó hölgy azt is elmondta: „Szombaton a megnyitónkon rengetegen voltak. Alig bírták a pincérek ellátni a sok vendéget. Éjjeli kettôkor a hangos mulatságoktól kilenc éve elszokott szomszédok ránk szóltak, hogy vigadjunk csendesebben. Én szóltam is a zenészeknek, picit halkabban muzsikáltak, de mi mindannyian remek hangulatban tovább szórakoztunk. Tizenegy alkalmazottunk van. Vigyáztunk arra, hogy legyenek tapasztalt szakmabeliek, de ugyanakkor pályakezdô fiatalok is, akik ezúton elsajátíthatják a vendéglátás tudományát. Szeretnénk továbbfejlôdni, még egy termet bérelni, több személyt alkalmazni, de egyelôre nem engedhetjük meg magunknak. A Paprika csárda jelenleg 100 vendéget tud ellátni, szervezünk keresztelôket, esküvôket, összejöveteleket is, ha van igény erre."

Az étlapot nézegetve kiderül, hogy a kínálat semmivel sem kisebb más éttermekénél, természetesen, itt lehet hagyományos magyar ételeket, specialitásokat rendelni – a város történelmi központjában lévô éttermek áraihoz viszonyítva – aránylag olcsón. Sajnos, az italok választéka, egyelôre semmivel sem különb a környezô éttermek kínálatánál.

Míg tanulmányozzuk az étlapot, a szomszéd asztaltól magyar beszéd hallatszik, egy huszonéves fiatalember és egy bájos ifjú hölgy társalog, egy távolabbi asztalnál idôsebb házaspár ül, az úriember lábával a magyar zene ritmusára koppintgat, valamit mond, a hölgy mosolyog, jól érzik magukat.

Az étlapból ízelítôül érdemes megemlíteni az Izi-bizi tálat, a vadász- karajt, a nokedlis borsos tokányt, a brassói aprópecsenyét, a cigánypecsenyét; levesek közül a szegedi módra készített halászlét, babgulyást, gulyást, parasztcsorbát, pacallevest. Leves és második után pedig lehet rendelni többek közt hortobágyi palacsintát.

Arra is kíváncsiak voltunk, miért éppen Paprika ez a csárda „Én Édenkert nevû vendéglôt akartam nyitni – mondja Nagy Gyöngyi –, de amikor beléptem az elkészített helyiségbe, s láttam, hogy mennyire domináns szín a piros, akkor csak ez a név illett rá a helyre. Kezdetben minden barna volt, ami nagyon szomorú hangulatot teremtett. A zöld sötét lett volna, a pirosat tartottuk a legmegfelelôbbnek, és a piros szín nekem a paprikát juttatja eszembe. "

TÓÁSÓ ÁRON ZOLTÁN

A sörgyártás tündöklése és bukása Nagyváradon

Robbantás rázta meg a várost, és nagy robajjal összedôlt a monstrum legutolsó épülete is. Éljen a Román Kommunista Párt – pozdorjává törött a közelmúltat dicsôítô felirat az utolszorra nyekkenô óriás alatt, porfelhôbe burkolózott Váradszôlôs, és mindörökre elveszett a nagyváradi ipartöténet egyik fontos létesítménye. Aki látta, sohasem felejtheti el. A nagy múltú Nagyváradi Sör- és Malátagyár legutolsó épületét 2001 február 15-én 60 kiló dinamittal robbantották fel. Az üzemet megvásároló Kinder tojásokat gyártó Romexa Rt. óriási bevásárló- és szabadidôközpont építését tervezi a sörgyár helyén. Nagy sajtóérdeklôdés követte a különbözô épületek rombadöntését, ám az üzem ipartörténeti jelentôségével vajmi keveset törôdtek Váradon. A jövô óriása feledtette a porrá váló gazdag múltat, az egykori Dreher-óriást, Románia egyik legjelentôsebb sörgyárát…

Képzeljük elénk a XIX. század végi, és a XX. század eleji, jelentôs gazdasági fejlôdést elérô „Pecze-parti Párist". Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai címû mongráfiájáben így ír: „Bihar vármegye földrajzi helyzeténél fogva a nyugat-európai kultúrához a múltban késôbb jutott, mint a kedvezôbb fekvésû nyugati vármegyék; de azért a mai fejlett közlekedési viszonyok segélyével velük csakhamar egy színvonalra emelkedett, sôt bizonyos tekintetben felül is múlja ôket…Az élelmezés és élvezeti ipar mindenkor egyik legjelentékenyebb iparága volt Bihar vármegyének." Hocchauser Ronald, a nagyváradi Körösvidéki Múzum ipartörténettel foglalkozó muzeológusa az üzem felrobbantása után felgöngyölítette a váradi sörgyártás teljes történetét. Kutatásainak eredményeit osztom meg az alábbiakban az olvasókkal.

Reményteli kezdet egy fejlôdô városban

Fejlôdött a vasút (1858–1887, átadják a vasútvonalakat), a bankélet, 1886-ban ipartestület alakult, ezek teremtettek hátteret a rohamosan fejlôdô nagyváradi iparnak és kereskedelemnek. Jövedelmezett a bor eladása és a gabona termesztése. Az 1895-ös filoxéravész után kipusztult a szôlôültetvények nagy része, ekkor kelt érdeklôdés a sör- és malátagyártás iránt. Az elsô sörház az 1850-es években épült Szôlôsön, akkor az még Váradtól különálló település volt. 1873-ban épült fel a négy emelet magas malátagyár a sörház szomszédságában, ám hamarosan leállt a termelés, a gyárat elárverezték, 1895-ben indult be ismét Nagyvárad-Szôlôsi Gôzsörgyár Löwy Ignácz néven. A Dreher- és a Haggenmacher sörök ezt a vállalkozást is gyorsan csôdbe juttatták. Legközelebb 1902-tôl Krausz Béla irányításával termelt újra a gyár évente 1200-1300 hektoliter sört. 1914-ben már 200 ezer korona volt az alaptôkéje és a Bihar megyei Takarékpénztár tulajdonát képezte a sörgyár. 1916-ban a budapesti Hazai Bank Rt. tulajdonába vándorolt, két év múlva 500 ezer koronát ért, 1920-ra az alaptôke értéke megháromszorozódott.

Dreher évek, a virágzás kora és az elmúlás

1922. A nagyváradi sörgyár részvényeinek felét a Kolozsvári Takarékpénztár, a másikat a kôbányai Dreher-Haggenmacher Sörgyár Rt. szerezte meg. Az üzem alaptôkéjét pedig 7 millió lejre duzzasztották és kezdték áttelepíteni Nagyváradra a legmodernebb gépekkel felszerelt kôbányai sörgyárat. (A fôzôház három kazánját és szûrôberendezését a müncheni Göggl és Sohn cég gyártotta 1910-ben.) Kôbányai mintára felépül egy óriási telep, és a váradi sörgyár Dreher-Haggenmacher Sörgyár Rt. néven 1924-ben kezdett termelni, és vált Románia egyik legnagyobb üzemévé. Évente 200 ezer hektoliter sört tudtak elôállítani, az üzem alaptôkéje ekkorra már 30 millió lejre nôtt. Az igazgatók között találjuk Dreher Jenôt (az alapító Dreher Antal unokáját) és Haggenmacher Oszkárt is. Vezetésük alatt Románia elsô öt sörgyára közé került a váradi. Friedmann Hermann, az 1925-ben kinevezett romániai vezérigazgató közéleti-gazdasági karriert is befut, a Sörgyárosok Egyesületének alelnöki tisztét, a Gyárosok Országos Egyesületének elnökségét, a Makebe sportegyesület és az Utazók Egyesületének díszelnökségét vállalta el. "Termelôképességét figyelembe véve a gyár hivatva van Partiunot és egész Erdélyt a fogyasztók legteljesebb megelégedésére a legkitûnôbb sörrel ellátni" - szól a korabeli krónika. Az új-aradi sörgyárat 1930-ban vásárolták meg, ám az csakhamar leállt az 1929–1933 közötti súlyos gazdasági válság következtében, ám érdekes, hogy pont ebben az idôszakban sikerült betörniük a bukaresti piacra. Ipari és kereskedelmi eredményeit elismerve, Friedmann Hermennt 1932-ben a király I. osztályú érdemkereszttel tüntette ki. Utódja, Diamanstein Mihály ugyancsak támogatta a nagyváradi kultúrát és a jótékonysági intézményeket. A második világháború idején, amikor Magyarországhoz tartozott Észak–Erdély, a váradi gyár tovább gyarapodott. Legismertebb termékei a Szent György és a Szent László világos, illetve a Bak elnevezésû duplamaláta barna sör volt.

1946-ban az újaradi telepen beindult a maláta- és sörtermelés, ám az 1948-as államosítás, majd az azt követô 1952-es pénzreform után a gyár lefelé haladt a lejtôn… Legutolsó tulajdonoscseréjét a nagy múltú vállalat nem élte túl.

BALLA TÜNDE

Panaszkodó nyugdíjasok

Elképesztô, hogy Románia megyéi közül csupán Kovászna megye az, ahol semmiféle diétás élelmiszer nem kapható. S ezt a tényállást a nyári hetek folyamán a legmostohábban kezelt réteg, vagyis a nyugdíjasok észlelték elsôként. Nyíltan is felkérték fôként a székhely, Sepsiszentgyörgy vezetôségét, hogy tárgyaljanak a helyi MOPACO kenyérgyár vezetôségével ezen állapot orvoslása végett.

E nyugdíjasok szerint, a legtöbbször – akár emiatt is! – állandó orvosi ügyeletre, valamint gyógyszerszedésre szorulnak. S mindannyian tudjuk, hogy a gyógyszerárak szintén drasztikus és már- már következetlen megugrása napról napra szintén ellehetetleníti a létezésüket. Románia lassan a „harmadik világ" civilizálatlan és kulturálatlan országainak a szintjére süllyedt, de legalábbis a közegészségügyi mutatók szerint Kelet-Európa talán legbalkánibb „fészke" lett – tesszük hozzá ezt is. Ezen állapot kialakulásának a közvetlen oka pedig az, hogy az egyfajta vadkapitalizmus miatt, mind az élelmiszer-beszerzô, mind a gyógyszerárus egyszerûen meggazdagodni óhajt. Mind bárki.

Marad tehát: a betegség. Hiszen Kovászna megyeszerte a pékségek nem szolgálhatnak só nélkül készült kenyértermékekkel, nem lehet beszerezni tömény fûszerek nélküli felvágottakat stb. Az ára miatt legnépszerûbbé váló felvágott a ciklámen színû párizsi (parizer) lett, amelynek kb. 60%-a „maradék-húsból" (illetve marhabelsôségekbôl) készül, 40% pedig már eleve megromlott állapotban kerül bele a hosszúra formázott felvágottba. S akkor nem beszéltünk még a túlontúl erôs színezékekrôl, melyek – úgymond – vonzóbbá teszik a terméket. A volt állami tulajdonként mûködô MOPACO kenyérgyár pedig olyan kenyeret és tésztaféleségeket állít elô, melyekbôl az alkalmazottak – jórészt közmegegyezés szerint – kilopják az ún. kenôanyagokat (járulékokat), hogy a termékek sülés után kb. 2-3 órával a morzsálódás miatt gyakorlatilag szinte ehetetlenné válnak. A diétásnak tekinthetô Graham-kenyér pedig jóval drágább a „közönséges" kenyérnél…

A CASALCO vezetôsége – válaszként – azt közölte a lakossággal, hogy a diétás jellegû húskészítményeket nem vásárolja fel a megcélzott lakosság (a nyugdíjasoknak tehát eszerint pénzük sincs!). A MOPACO kenyérgyár vezetôsége pedig, gyûlésre hivatkozva, nem volt hajlandó szóba állni a tisztázás végett a helyszínre kiszálló sajtó képviselôivel.

KISGYÖRGY RÉKA

Jobbágytelke - 2001

"Örvendj, hogy itt vagy!"

A cím a harmadik Marosszéki Népzene és Néptánctábor Alkotmányából való. Ez az elsô cikkely. A második: „Csak ásványvizet igyál, ellenkezô esetben hasmenésed lesz. Mi már kipróbáltuk." Hát igen... Korunk szomorú valósága. Már a kutak, források is szennyezettek.

Az elmúlt héten Jobbágytelkén állt a bál, amint ezt már jeleztük. Aki vette a fáradságot, és a Nagyernye–Szováta útról letérve a hat kilométernyi nagyon rossz úton bezötykölôdött a 800 lelkes faluba, az ott találta a Folk Center Alapítvány fôhadiszállását, és mindenekelôtt Balla Anti bácsit, aki évtizedek óta a szíve, lelke annak a Jobbágytelki Hagyományôrzô Tánccsoportnak, mely ha nem is világhírt, de kárpát-medencei hírnevet szerzett a falunak. Már a rendszerváltás elôtt is ez az együttes volt az egyik „kirakatba való", ha valakik büszkeségbôl vagy éppenséggel kényszerûségbôl („hadd lássa a világ, hogy milyen jól bánunk a nemzetiségiekkel") az erdélyi magyar népmûvészetrôl adtak számot.

Színes forgatag

A hétnapos táborozás programját dióhéjban már ismertettük. Néhány téma, adat, tudnivaló távirati stílusban: július 8-án, vasárnap este, 22 és 23 óra között volt a megnyitó; aztán a délelôtti, délutáni táncoktatás szüneteiben a hét folyamán javasasszonyokról, hiedelmekrôl, rovásírásról, népi textíliákról, táncháztörténetrôl szóltak az elôadások. A hét közepéig, amikor e sorok íródtak, csaknem 200 résztvevô érkezett a táborba - Erdélybôl, Magyarországról, Csehországból, Németországból, Ausztriából, Angliából stb. A 7 év alatti résztvevôk száma 11, a 40 év fölöttieké 12. A fô szervezôk: Ferencz Zsolt elnök, Puskás Attila szervezési alelnök, Czerán Csaba kapcsolatszervezô alelnök. Egyébként a mindenes, az újságírók "pátyolgatója" - Fülöp Emese volt. A legnevesebb résztvevôk: Vavrinecz András - budapesti zeneoktató, a Bekecs együttes prímása, vezetôje, no meg Sebô Ferenc és mások. A fô szponzorok: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma valamint a hazai mûvelôdési szaktárca kisebbségi fôosztálya. Amúgy a tábor nem túl olcsó: azoknak, akik sátorban laktak, ellátást kaptak - egy hétre 50 márka volt a részvételi díj, a falusi házaknál lakóknak ennél több... A külföldiek 200 márkát fizettek.

Sok marosvásárhelyi fiatalt ismerek, aki szeretett volna ott lenni, de nem tudott részt venni a táborozásban, mert a családi büdzsé ezt nem tette lehetôvé. Pedig máshova sem mennek nyaralni...

Tánc, dal, kézimunka

Jobbágytelke közigazgatásilag Hodoshoz tartozik, mondja Orbán Sándor polgármester. A községi tanács azzal támogatta a tábort, hogy az iskolában sok résztvevôt szállásolt el, a kultúrotthon- használatért nem kért pénzt. A táborról egyébként tudni kell, hogy ott nemcsak táncolni tanultak a gyerekek, fiatalok, középkorúak. A kézmûvesházban fôleg a kicsinyeket tanították nemezkészítésre, agyagoltak, saját készítésû kemencében kiégették a tárgyakat, figurákat; karkötôket, pénztárcákat készítettek - természetes anyagokból, szôttek, fontak - például kalapzsinórt, de a karácsonyfa- dísz készítést is elsajátíthatták. A kézmûves oktatók: a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány tagjai - Tóth- Birtan Tinka, Benkô Éva, Kolozsi Attila voltak. A fáradhatatlan táncoktatók: László Csaba és Bartha Ildikó - Udvarhelyrôl, valamint Lengyel Ildikó és Füzesi Albert, utóbbi a Maros Mûvészegyüttes táncosa. A hét elején péterlaki táncokat oktattak - két és fél napon át. A nyárádselyei táncot is több napon árt tanították. A tábor hozzáértô szervezôi kérésére választották e két falu hagyományát. Délutánonként sok volt az érdeklôdô, 30- 40-en tanulták a lépéseket, fôleg olyanok, akik már együttesek tagjai, vagy táncoktatónak készülnek. Délelôtt kevés volt az érdeklôdô, mert... minden éjjel buli volt. A népdalokat Kerekes Boglárka, a Csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes tagja tanította, oktatta.

1884-ben létesült...

Balla Anti bácsi azt mondja magáról, hogy immár közelebb áll a nyolcvanhoz, mint a hetvenhez. Úgy véli: az idén mintha szervezettebb lett volna a tábor, mint más években. Együttesének most is nagy a keletje: július végén a marosvásárhelyi várban lépnek fel a millecentenáriumi rendezvényen, augusztusban pedig már a budapesti sokadalomban szerepelnek a többi híres magyar együttessel... A tánccsoport 1884. október 9-én alakult meg. Azóta háborúk sepertek végig a tájon, impériumok omoltak össze, határok módosultak, de a dombok között megbúvó kis falu együttese mindent túlélt. A helyi gáncsoskodást, ellenségeskedést is. „Most 15 pár van. Azért csak ennyi, mert drága a szállítás. Így is azt mondták: kicsit sok... De ennyi is jó. A legfiatalabb táncos 15 esztendôs. A legvénebb a 75-öt elrúgta... mármint én... Aztán van hatvannyolc, hatvanhárom éves is... Csak helyi táncot adunk elô." Anti bácsi nem rejti véka alá, hogy a hodosi községvezetôktôl több segítséget várna. Hívták ôket az idén Üvegcsûrre szerepelni, de az útiköltséget sem állta a tanács. A táncosok berzenkednek: „táncolunk, s még fizessünk is?". „A drága Frundának is írtam levelet, mert megint kellett volna menjünk fesztiválra, de választ sem kaptam", keveri ide a politikát is Anti bácsi, aki hosszú pályafutása során sok haragost szerzett már magának, mert „ami a szívén, az a száján", viszont nélküle talán ma senki nem úgy emlegetné Jobbágytelkét, mint a népi tánc egyik erdélyi központját. Talán sehogy sem emlegetnék, mint annyi más erdélyi kis falut, ahol állni látszik az élet...

A budapesti út be van biztosítva, mert a szervezôk térítik az útiköltséget. A nyárádselyeiekkel együtt utaznak, ôket az udvarhelyi László Csaba koreográfus irányítja. Augusztus huszadikán szerepelnek a Hôsök terén. Tavaly is ott voltak. 43 fokos melegben táncoltak délután ötkor... Este a gáláról elvitte Balla Anti bácsit a mentô. „Mikor hazajöttünk, 190 volt a vérnyomásom, de aztán szottyant lefelé" - állítja fel utólag a tavalyi diagnózist. Persze nemcsak a tánc érdekli. Szívesen mesél arról, hogy Jobbágytelkén sajnos kevés a gyerek. A középkorúak jól gazdálkodnak. Jobbágytelkén soha nem volt kollektív gazdaság. Ma legalább 15 traktor van a faluban, s a többi gép sem hiányzik. Nagyon kevés a parlagon maradt föld. A tejet Szovátára viszik „a németekhez", vagy Székelykeresztúrra. Több mint 3000 tehén van a faluban. Egyes családok naponta 40 liter tejet adnak le, az idestova 200 ezer lejt ér... A feldolgozók igen pontosan fizetnek. Érdemes ezzel foglalkozni.

Elszigeteltségben

Bármennyire híres falu Jobbágytelke, mégis el van szigetelve a világtól. A megyei utasszállító vállalatot privatizálták, az új tulajdonos kénye-kedve szerint indít, illetve nem indít járatokat. Egyedül egy árva kisbusszal közlekedô magánvállalkozó szánta meg a jobbágytelkieket, hetente háromszor, minden második nap Marosvásárhelyre fuvarozza a falusi embereket, vagy onnan haza viszi ôket. Ilyenkor, nyáron. Mert mikor iskola van, akkor szombat, vasárnap kivételével iskolába szállítja a tanulókat. Úgy tudják: más falvaknak visszaállították a buszjáratokat. Korábban napi négy járat közlekedett Marosvásárhely és Jobbágytelke között. Ez a legnagyobb gondjuk. A kisbusz reggel viszi be az embereket, s három órán át tartózkodik a megyeszékhelyen. Azalatt éppen semmit nem lehet elintézni.

A Románok...

Az idei tábori sokadalom egyik érdekes színfoltja volt a Ganea-házaspár. Ôk a Románok. Ez elsôk - három év leforgása alatt. A szervezôk úgy mutogatták ôket, mint fehér hollókat. Sepsiszentgyörgyön élnek, a férfi naszódi, neje bukaresti származású, de ô régebben él Szentgyörgyön, elég jól beszél magyarul. Érdeklik ôket a népi táncok. Az erdélyi magyar néptánctáborok adatait az interneten találták meg. A Kallós-féle válaszúti táborba is elmennek majd. Egyébként nem szakmabeliek. A férfi tûzoltó, a hölgy közgazdász. „Azért szeretjük a táncot, mert felszabadítja az embert. Ahol táncolnak, ott mulatnak. Nekünk ez tetszik... De nemcsak szórakozunk, hanem a szakemberektôl valóban tanuljuk a táncot. A zene egyébként, amire itt táncolnak az oktatók, pontosan olyan, mint a Naszód környéki román zene"- mondja a férfi. De fôleg arra érdemes odafigyelni, amit neje szavakba önt: „Viszonylag olcsón töltjük itt szabad napjainkat, egyébként saját cégünk van. Egy jobbágytelki családnál kaptunk szállást. Fantasztikusan kedvesek. Az egész házukat a rendelkezésünkre bocsátották. Azt sem tudják, mivel járjanak a kedvünkben. Elbûvölôek... Mi Szentgyörgyön is magyar emberek között élünk. Én hamar megtanultam magyarul. Gyerekeim is jól beszélik a nyelvet. Sok román ember furcsállta, hogy ide készültünk, meg azt, hogy magyarul tanulunk. Azt mondták: biztosan magyar igazolványt akarunk... Ugyan, szó sincs errôl. De az üzleti életben is nagyon hasznos, ha az ember beszéli annak a többségnek a nyelvét, amellyel együtt él. Persze úgy is lehet élni Szentgyörgyön, hogy nem beszélsz magyarul. De akkor csak egy szûk körben mozoghatsz, és az nem lenne elônyös gyerekeinknek. Ezért kisebbik fiunkat magyar óvodába adtuk, és most már folyékonyan beszél magyarul, románul és angolul.."

A Ganea-házaspárt néhányan gyanakodva figyelték. Azt mondották: lehet, hogy „misszióval" érkeztek Jobbágytelkére. „Téglák". Ki tudja? Azért annál a jelenkori hírszerzôk is dörzsöltebbek, mint hogy ilyen „fedezetlen" megfigyelôket küldjenek. A résztvevôk többsége elfogadta ôket olyannak, amilyennek mondják magukat. Végsô soron senkit sem zavarnak. A táborban pedig nem történtek olyan dolgok, amibôl bárki „hasznos jelentést" gyárthatna.

MÁTHÉ ÉVA

Aznapi hiányom

A magyar kultúra napján, vagy a szentivánéji álom elôtti holdas este, esetleg az egyszervolt agrártársadalmakban oly fontos napokon, mint amilyen Luca vagy Sándor–József–Benedek, megkérdezi a helyi rádió mindenese a telefonos becsörgôt, hogy milyen nap van ma? Nem, mintha ô hadiilábon állna a naptárral, ellenkezôleg, nagyon is tudja, hogy hányra harangoznak. Megkérdezi, ugyanbiza kedves uram, milyen nap van ma? Én történetesen kultúránk napját hallottam, de mondom, számos egyéb nap is jeleskedik, fényesebbnél fényesebb napok húztak el csak az utóbbi években a Maroson, akinek pedig kedvesebb, a Küküllôn…

Szóval milyen nap van ma? És miért? Hát persze, mert az irodalomtörténet e napján fejezte be Kölcsey a Himnuszt. Nyert, kedves betelefonálónk, mégpedig egy príma ebédet, lássuk csak, mi lesz a menü. – Krumplileves, borjútokány nokedlivel, gyümölcs – buzgólkodik a szakács, mert ôt is kapcsolták e napon s az alkalomból.

Azóta volt egy könyvnap, és nem vettem észre, hogy sikk lenne az alacsony (helyenként, például itt: a nulla) szerzôi jog- és egyéb díjakról siránkozni. Erdélyben az a sikk, hogy a szerzônek odanyom harminc, ha jókedvében van, ötven példányt a kiadó, öregem, érd be ennyivel, különben is tudod mit? Add be a boltba, ennyi vagy annyi százalékért eladják. A támogatást, amit kisaccoltam a magyar minisztériumtól, nem a szerzô kapja, hanem a kiadó, te csak írj szorgalmasan, s ha elkészülsz az újabb könyvvel, hozd a kéziratot, mert a bácsi megcsinálja.

Ezentúl játszani fogok a jeles világnapokon. A túravezetôk, úrvezetôk vagy csak kutyavezetôk napján, a hajósok, gyertya- és harangöntôk, a szita- és kefekötôk, az eszkimó asszonyok és a burundi férfiak napján, saját nemzeti és romániai magyar napjaimat sem feledve. Ha nyerek, megvan az ebéd. Valahol a második fogás tájékán a rádiós még hirtelen bedobja a nagy kérdést: milyen lenne a Föld kultúra nélkül? Már a gyümölcsöt eszegetem, amikor visszakérdezek, inkább csak a rádiónak: jól van, de milyen lenne a kultúra Föld nélkül? Ezzel máris megteremtettem aznapi hiányom.

OLÁH ISTVÁN

Mit írnak a lapok?

Kedd (székelyudvarhelyi ifjúsági lap, idei „nyárelôi" szám) – Zilahi Imre kommentárja az RMDSZ és a Magyar Ifjúsági Tanács közti nézeteltérésrôl, az Itthon, fiatalon mozgalom szerepérôl (Ifjúsági politika – gerinc kérdése), Lukács Csaba értékelése a státustörvény lehetséges kihatásairól (írásából egy kuriózum: az utóbbi néhány évben a budapesti piacokon hatalmas sikere volt a határon túli vásárlók körében a „Magyar vagyok, nem turista" feliratú polónak, ez azonban mintha „elmúlt" volna mostanára), egy új udvarhelyi együttes, a Murányi Tóni és zenekara bemutatása, szépirodalmi oldalak (szereplôi közül: Geréb Erzsébet, Nagy Melinda, Patkó Éva, Sebestyén Irén), interjú Zsidó Ferenc fiatal tanárral, íróval, aki lapunk kulturális mellékletének is kitartó munkatársa („Néhány tanárom fedezte föl bennem a nevetô kedvet, aztán többé nem enegdtek sírni…"), könyv- és zenealbum-szemle, a szexológiai rovatban pedig folytatódik a Hét igazság a nôk orgazmusáról címû összeállítás, ezenkívül teszt- paródiákat és a fekete humort is felkaroló vicceket (pl. Az Ön horoszkópja a következô napokra: Rengeteg dicséretet kap munkatársaitól, ismerôseitôl, virágözön árasztja el. Ezen ne lepôdjön meg, minden temetés ilyen.) találunk a lapszámban. * Érted Szól (a Temesvári Magyar Diákszervezet lapja, június 21-i szám) – erôsen vakáció elôtti hangulatú, ezért csak négyoldalas lapszám, hasábjain visszatekintéssel az épp lecsengett egyetemi év eseményeire, azoknak a kiadványban való tükrözésére, nyári programelôzetes (táborok, koncertek, túrák stb.), irodalmi alkotások a Meddô Múzsa rovatban, jegyzetek, kommentár kocsmákról és a manapság minálunk oly keresett jós- és kuruzslónôkrôl, az ôket népszerûsítô fizetett hirdetésekrôl, hírek. * Civil Fórum (civil társadalmi lap, kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány; idei május-júniusi szám) – a lapszám cimeibôl: Helyi gondok helyi megoldása? – A falugondnoki modellrôl (Biró A. Zoltán), Követhetô példa – a magyarországi falugondnokság (Szeder Tiborné Kummer Mária – Magyarország), Törvényes lehetôségek a falugondnoki szolgálat beindítására, A szociális ellátás reformja (Kerekes Károly RMDSZ-képviselô), A kistérségi irodák és a falugondnokság (Csipor Enikô), III. Civil Fórum 2001 – Kolozsvár (2001. május 5-6), Az ÁFA visszaigénylésérôl (Imecs Veronika), Többnyelvûség és interkulturalitás (Zsehránszky István), A projekttervezés, hírek, aktuális pályázati lehetôségekrôl szóló oldal. * Nagykároly és Vidéke (regionális hetilap, június 20-i, 27-i és július 4-i szám) – Gui Angéla interjúja Tóth Judittal, a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének fômunkatársával (A Schengeni Egyezmény nemcsak elônyöket hordoz számunkra), Fónyad Ernô bemutató jellegû írása (Évszázados kapcsolataink Svájccal), Dr. Németi János tudományos kutató visszatekintése (Százharminc éves a nagykárolyi vasút), összeállítás a státustörvényrôl (Martonyi János magyar külügyminiszter, Bíró Béla publicista és Tôkés László püspök értékelései), oldalnyi beszámoló a nagykárolyi Down Alapítvány jótékonysági báljáról, a szervezet tevékenységének (értelmi fogyatékosok gondozása) ismertetésével, Molnár Balázs írása (Haláltáborok), tudósítás Merli József Mezôfény története címû könyvének megjelenésérôl, annak bemutatójáról, érdekességek, hírek, sport, lapszemle, horoszkóp, viccek. * Hunyad Megyei Hírmondó (közéleti lap, idei júniusi szám) – Csatlós Erzsébet Zsófia írása a vulkáni magyar közösségrôl, ennek keretében rövid beszélgetés Magyari János ottani református lelkipásztorral, Kun Kriza Ilona interjúja Kiss Endre nyugalmazott dévai református lelkipásztorral (Isten szolgálatában), kollektív portré a dévai Traian Elméleti Líceum idei magyar végzôseirôl, Winkler Gyula RMDSZ-képviselô parlamenti krónikája, Dr. Hauer Erich tájékoztatója a napozás jótéteményeirôl és ártalmairól, hírek, beszámolók, érdekességek. * Provincia (kulturális és politikai havilap, Kolozsvár, június- júliusi szám) – Smaranda Enache cikke (Regionalizmus és integráció), reagálások, értékelések a Vajdaság Autonóm Tartomány platformjával kapcsolatban, melynek szövegét a kiadvány egyik elôzô számában közölte (Ágoston Hugó interjúja Frunda György szenátorral, Viorel Coifan liberális képviselô, Varga Attila RMDSZ-képviselô, Paul Magheru nagyromániás képviselô és Bodó Barna írásai); vita tárgya e helyen is a státustörvény, a fórumjellegû összeállítás résztvevôi, cikkeik révén: Caius Dobrescu (Regionális törekvések és identitáspolitikák), Bíró Béla (Diszkrimináció és diszkrimináció), Antonela Capelle-Pogacean (Kétértelmû nemzetek), Szôcs Géza (Kommentárok a nemzetfogalomhoz), Fey László (A többség és a kisebbség kisebbségei), Osváth Annamária fordításában a Le Monde hasábjain megjelent, Gerhard Schröder és Lionel Jospin által jegyzett kommentárok (Németország Európában, illetve Európa jövôje) rövidített szövege, Sabina Fati tanulmánya (A nemzeti eszme és a föderalizmus Erdélyben a 20. század elején), Marius Cosmeanu az „erdélyi kérdésrôl" Túl önmagunkon és a rosszon (avagy az elôször jövô és az utolsónak maradó joga) címû cikkében, Paul Drumaru és Ágoston Hugó rovatai (Kisebbségi napló, illetve Bukarest mint provincia).

SZONDA SZABOLCS

Piacgazdaság - 31

300 millió ember pénze lesz

Januártól euróval fizetünk az EU-ban

- Jövô év január 1-jétôl az Európai Unió 15 tagországából 12-ben az eddig csak bankszámlapénznek számító euró megjelenik készpénz formájában is, hivatalos fizetôeszközként. A történelmileg is páratlan pénzcserére várakozással tekint a világ. Olyan nemzeti valutákat vonnak ki a forgalomból, mint a német márka, a francia frank, az osztrák shilling, az olasz líra, a görög drahma, a spanyol pezeta, a holland forint, a portugál escudó, a belga frank, az ír font, a finn márka, valamint a luxemburgi frank. Ezek mindegyike helyébe az euró, az Európai Unió közös pénze lép.

Január 1-jétôl az EU-ban - Dánia, Anglia és Svédország kivételével - az euró törvényes fizetôeszközzé válik. Az átállás természetesen nem egyik pillanatról a másikra - mintegy varázsütésre - történik, hiszen 2002 elejétôl legfeljebb két hónapos perióduson át párhuzamosan, kétféle fizetôeszköz is rendelkezésre áll: már jelen lesz az euró, és még létezni fognak a nemzeti valuták is. Ez utóbbiak törvényes fizetôeszköz státusza legkésôbb 2002. február 28-án megszûnik.

Matrac helyett devizaszámla

Az euró bevezetése Magyarországon is változásokkal jár. Január 1-je után a magyar pénzintézeteknél már nem vásárolhatók a bevonásra kerülô pénzek, a bankok már csak eurót szolgáltathatnak. A Magyar Nemzeti Bank az ôsszel átfogó kampányba kezd, hogy az euró bevezetésének következményeire felhívja a magyar lakosság figyelmét. A már devizaszámlával rendelkezôknek szinte semmi teendôjük nincs, hiszen a bankok az elhelyezett betéteket legkésôbb január 1-jéig automatikusan euróra konvertálják át. (A számlakivonatokon már most is feltüntetik az egyes pénznemek euróban kifejezett értékét.) A változások tehát sokkal inkább a készpénzt, bankjegyet vagy érmét birtoklókra rónak némi utána járást. Az emberek többsége sokféle okból tart otthon valutát: mert maradt korábbi utazásaiból, vagy mert a megtakarításnak ezt a formáját választotta. Nem lesz célszerû e pénzeket tovább tartogatni, ízlés szerint át kell váltani forintra, dollárra, euróra, vagy más, nem az eurózónába tartozó valutára. Ebben az esetben is érdemes devizaszámlát nyitni, mert a bank automatikusan és díjtalanul ezeket a pénzeket is euróra váltja át december 31-én. Ha mégis megmaradna a 12 ország nemzeti pénznemébôl valamelyik, attól január 1-je után már csak utánajárással és esetleg költséggel lehet megszabadulni. Magyarországon a hitelintézetek és a pénzváltással foglalkozó intézmények kötelezôen 2002. február 15-éig váltják be a megszûnô valuták bankjegyeit. (Az érmékre ez nem vonatkozik, azokból eddig is csak néhány nagyobb címlet beváltását vállalták.) Az eurózóna országaiban lehetôség lesz a nemzeti törvényes fizetôeszköz státusz megszûnése után is az euróra történô átváltásra a kereskedelmi bankokban, általában 2002 június végéig, de legkésôbb december végéig. Az adott országok jegybankjai helyben még sokáig átváltják majd a forgalomból kivont nemzeti valutát, de a kiutazás költségei nyilván nem állnak arányban a beváltandó valuták értékével. Elképzelhetô, hogy idehaza is lesznek olyan pénzváltók, amelyek megveszik a lejárt bankókat, de várhatóan az eladó számára nem túl elônyös feltételekkel.

Nyilvános bemutató szeptemberben

Az euró bankjegyek elôállítása és forgalomba hozatala a nemzeti jegybankok és az Európai Központi Bank feladata. Az érmék gyártásától a tagországok kormányai gondoskodnak, a jegybankok pedig a forgalomba hozatalban segítenek. A Magyar Nemzeti Bank internetes honlapján levô tanulmány adatai jól érzékeltetik, hogy milyen óriási munkát jelent ez a történelmileg páratlan pénzcsere. Összesen 648 milliárd euró értékben 14,5 milliárd darab euró bankjegyet és 15,7 milliárd euró értékben csaknem 50 milliárd darab érmét kell legyártani. E pénzeket úgy kell forgalomba hozni, hogy 300 millió ember számára zökkenômentes legyen az átállás. A gyártáshoz szükséges fém és papír mennyiségérôl a következô összehasonlító adatok árulkodnak: a forgalomba kerülô érmék összsúlya 239 157 tonna, ami az Eiffel torony súlyának 24-szerese. Ha az érméket egymásra raknák, az oszlop magassága 78 870 kilométer lenne. Ha ezt a mennyiséget egyszerre akarnák elszállítani, 478 ezer teherautó kellene hozzá. Ha a 14,5 milliárd darab euró bankjegyet egymásra helyeznék, 1,9 millió kilométer hosszúságú „pénzutat" jelentene. A feladat tehát rendkívüli.

Az euró bankjegyeket és az érméket egyelôre féltve ôrzik, azokat teljes valóságukban a nagyközönségnek csak ôsszel mutatják be. Ez különösen a bankjegyeken levô biztonsági jelekre vonatkozik. Azokat csak szeptemberben hozzák nyilvánosságra, hogy minél inkább késleltessék az esetleges hamisításra való felkészülést. Emlékezetes, hogy tavaly az Európai Központi Bank 100 eurós címletû bankjegyek megsemmisítésére kényszerült, mert egy müncheni nyomda hibájából felmerült a hamisítás veszélye. Az olasz állami pénzjegynyomdában a biztonsági szálak fémrétegén szereplô számok megbízhatóságával is akadtak gondok. Mivel feltételezhetô, hogy az euró bankjegyek és érmék nagy valószínûséggel a hamisítók kedvencei lesznek, az ellenük való védekezés nemzetközileg koordinált.

Magyarországon a bankokban és a pénzintézetekben a valutapénztárosok részére ôsszel szerveznek tanfolyamot, hogy az új fizetôeszközt megismerjék. A jegybanknál mindenkinek azt tanácsolják, hogy csak hivatalos helyen, bankban vagy pénzváltónál vásároljanak majd eurót - semmiképpen se az utcán -, hiszen ez a pénz még annyira új lesz, hogy az esetleg hamis bankjegyet még könnyû lesz elsózni.

Hidak és kapuk

Az euró bankjegyek különbözô méretben készülnek, rajzolatuk nem egy-egy nemzeti nevezetességet, vagy hírességet, hanem a történelem különbözô korainak jellemzô építészeti stílusában tervezett hidakat és kapukat ábrázol. Hidak és kapuk - a közös pénzen ez jelképezi az EU tagállamainak nyitottságát és összetartozását. A bankjegyek 5, 10, 20, 50, 100, 200, és 500 eurós címletekben készülnek majd. Az érmesorozat 8 elemet tartalmaz: 1 és 2 eurós érme, valamint a váltópénzei, az 1, 2, 5, 10, 20, 50 eurócentesek. Az érmék hátlapját minden ország maga tervezhette, így ezen már megjelennek a tagországok nemzeti motívumai. A 12-féle euró érme a tagállamokban idôvel majd összekeveredik, így mindegyik országban lesz a más országokban vert és tervezett pénzbôl is. Az érméknek természetesen egyazon technikai paraméterei vannak, hogy az automaták mindenütt felismerjék az érméket, függetlenül attól, hogy melyik ország pénzverdéjében készültek. Ez a rendkívüli pénzcsere a bankszektorra különösen nagy felelôsséget ró, de a szállítmányozási, a raktározási, az ôrzési és a hamisítás elleni védekezés szakembereinek is feladja a leckét. A feladatra azonban több éve készülnek a tagországok, igyekeztek minden apró részletet kidolgozni. Az euró bankjegyeket és érméket katonai kísérettel, páncélozott teherautók ezrei szállítják majd a bankokba, a nagy kereskedelmi cégekhez és vállalatokhoz, az automatákhoz. A hitelintézetek szeptember 1-tôl kaphatják meg a pénzérméket és bankjegyeket, és még karácsony elôtt a lakosság is hozzájuthat az érmekészletekhez. Magyarország várhatóan 2004-ben csatlakozhat az Európai Unióhoz. A jelenlegi gyakorlat szerint a tagságot követôen legalább két évnek kell eltelnie, ahhoz, hogy az euró törvényes fizetô eszközzé válhasson. (Szentgáli Edit / MTI-Press)

Nagy a búzatermés

Szigorítják a behozatalt

Romániában az idén várhatóan 6,7 millió tonna búzát és rozsot takarítanak be, kétmillió tonnával többet a tavalyinál. Ez a múlt évi búzahiány réme helyett a megtermett gabona felvásárlásának, begyûjtésének és tárolásának gondját idézte elô. A termelôk, a nagykereskedôk és a bankok - a miniszterelnök személyes közbelépésére - a napokban egyeztek (?) meg a búza felvásárlási áráról. A kilogrammonkénti 3200 lejes felvásárlási ár a mezôgazdasági miniszter szerint átlag 10 százalékos nyereséget biztosít a termelôknek. (A kereskedôk és feldolgozók viszont nagyon magasnak tartják azt.) A kormány azzal is ösztönözni kívánja a minél nagyobb mennyiségû termés felvásárlását, hogy meggyôzte a bankokat: nyújtsanak hitelt a nagykereskedôknek. Miután a bankok nem óhajtották elfogadni biztosítéknak a hitelbôl vásárolt termést, kérésükre a kormány beleegyezett abba, hogy a megállapodások ellenjegyzôje a román belügyminisztérium lesz.

Ilie Sarbu tárcavezetô közölte, hogy a belsô szükségletet jócskán meghaladó terméskilátás fényében a búza és a liszt behozatalának szigorítását tervezik. Mint mondta, nem kívánják megtiltani az importot, csak a minôségi követelmények lesznek a korábbinál jóval magasabbak. A miniszter kilátásba helyezte, hogy jövôre változtatnak a termelôknek nyújtott támogatások rendszerén. A tavalyi szûkös termés és a várható búza-, illetve kukoricaválságról szóló kitartó hírek hatására a kívánatosnál jóval nagyobb területen termeltek búzát és kukoricát. A kormány - a választási ígéreteknek megfelelôen - az idén minden egyéb megfontolás nélkül egymillió lej támogatást adott minden hektár termôföld után a parasztoknak. Már az ígért támogatás kifizetésekor bejelentették, hogy ilyen többet nem lesz. Sarbu most azt közölte, hogy a jövôben annyi búza termelését támogatják, amennyi az ország belsô szükségleteinek fedezéséhez szükséges.

2,5 százalékra csökken a növekedés

Az ENSZ egyik jelentése szerint a világ idei GDP növekedése 2,5 százalékra gyengül a tavalyi 4 százalékról, jövôre azonban már erôsödik. Az ENSZ „Világgazdaság 2001" címet viselô 21 oldalas dokumentuma szerint a nemzetközi kereskedelem bôvülése 5,5 százalékra esik idén a tavalyi 12 százalékról elsôsorban az amerikai import hanyatlása miatt. Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának (ECOSOC) júliusi genfi ülésére készült tanulmány szerint az Egyesült Államok idei GDP-je 1,8 százalékkal nô a tavalyi 5 százalék után. Az eurózóna országaiban a hazai össztermék várhatóan 2,7 százalékkal emelkedik, Japánban viszont az 1 százalékos sem éri majd el.

A fejlôdô országokat különösen sújtotta az export és a nyersanyagárak múlt év végi esése, ezért a gazdasági növekedés az országcsoportban 4,1 százalékra mérséklôdik. Kínában az export gyengülését ellensúlyozza az erôs belsô kereslet; a világ legnépesebb országának GDP-je 7,3 százalékkal emelkedik, ami alig marad el a tavalyi szinttôl. India pedig idén várhatóan fenntartja a 6 százalék feletti gazdasági növekedését.

A világgazdaság egésze bôvülésének a csökkenéséért különösen az amerikai gazdaság lassulása okolható, továbbá a magas energiaárak, a részvénypiacok gyengülése és a technológiai szektort ért csapás. Az AP által idézett tanulmány szerint, ha az amerikai gazdaság élénkülése ugyan olyan gyors lesz, mint a visszaesése, akkor a világgazdaság 2002 második felében jelentôsen élénkül. Ugyanakkor fennáll annak a veszélye, hogy az amerikai gazdaság talpra állása nem lesz gyors ütemû, de még ennél is nagyobb gondot okozhat, hogy ha jelentôsen csökken az amerikai folyó fizetési deficit, amely tavaly rekordnagyságú, 450 milliárd dollár volt. A hiány 200 milliárd dollárral való csökkentése azt eredményezné, hogy a világ exportja 300 milliárd dollárral hanyatlana, amit elsôsorban a délkelet- ázsiai és a latin-amerikai országok éreznének meg.

Ausztria megháromszorozta kelet-európai beruházásait

Az osztrák vállalatok kelet-európai új môködôtôke-beruházásai tavaly 31,3 milliárd schillinget (2,27 milliárd euró) értek el, háromszor annyit, mint az elôzô két év bármelyikében - jelentette be a bécsi WIFO gazdaságkutató intézet. Különösen a szomszédos országokban és egyes „nehezebb" országokban - mint Románia vagy Horvátország - nagy az osztrák tôke aránya a termelésben - tették hozzá az elemzés szerzôi. Az osztrák cégek kelet-európai beruházásai eddig összesen majdnem 100 milliárd schillingre tehetôk, vagyis az osztrák vállalatok összesen 283 milliárd schillinges teljes külföldi mûködôtôke- beruházásaiból tavaly év végén 35 százaléka volt Kelet-Európában. Az EU-ra az osztrák befektetések 40 százaléka jutott.

Múlt év végén Szlovéniában a teljes külföldi mûködôtôke- állomány 20,8, Szlovákiában a 15,9, Horvátországban a 10,9, Csehországban a 9,7, Magyarországon a 8,1 százaléka volt osztrák, a WIFO összesítése szerint. Tavaly az új osztrák mûködôtôke-export 40 százaléka, 12,2 milliárd schilling Csehországba került. Csehország ezzel megelôzte Magyarországot, ahol a privatizáció nagyrészt véget ért - írták az elemzôk. Lengyelországba 3,9, Romániába 2,8, Szlovákiába 2,4, Horvátországba 1,9, Szlovéniába 1,4 milliárd schilling értékben került tavaly osztrák mûködôtôke.

Lakossági bankbetéti kamatok július hónapban (július 13-án)

A bank neve

Minimális lekötött összeg -lej-

Látra szóló éves kamat (%)

1 hónapra lekötött éves kamat (%)

3 hónapra lekötött éves kamat (%)

6 hónapra lekötött éves kamat (%)

9 hónapra lekötött éves kamat (%)

12 hónapra lekötött éves kamat (%)

Agrobank (BA S.A.)

500.000

7

32

33

34

34

35

Alpha Bank

2.000.000

4

33

35

34

34

36

Román Kereskedelmi Bank (BCR)

100.000-500.000

7

30

31

32

33

34

Román Fejlesztési Bank (BRD)

50.000

7

31

33

36

37

40

Transilvania Bank

500.000

7

34

35

36

37

37

Postabank Banc Post

500.000

7

33

33

33

33

34

ABN-Amro Bank

-

-

-

-

-

-

-

Romexterra

500.000

8

32

33

34

35

36

Westbank

500.000

7

34

36

37

37

37

Bankbetéti kamatok jogi személyeknek július hónapban (július 13-án)

A bank neve

Minimális lekötött összeg -lej-

Látra szóló éves kamat (%)

1 hónapra lekötött éves kamat (%)

3 hónapra lekötött éves kamat (%)

6 hónapra lekötött éves kamat (%)

9 hónapra lekötött éves kamat (%)

12 hónapra lekötött éves kamat (%)

Agrobank (BA S.A.)

2.000.000

7

32

33

34

34

35

Alpha Bank

50.000.000

4

33

35

34

34

36

Román Kereskedelmi Bank (BCR)

2.000.000

7

30

31

32

33

34

Román Fejlesztési Bank (BRD)

Fióktól függôen

7

29

30

30,5

31

31,5

Transilvania Bank

25.000.000

7

34

35

36

37

37

Postabank Banc Post

500.000

7

31

32

33

-

33

ABN-Amro Bank

150.000.000

5

27

27

28

29

30

Romexterra

10.000.000

8

32

33

34

35

36

Westbank

10.000.000

8

34

36

37

37

37

Júliusban folytatodik az egy hete elkezdôdött banki betétkamatok drasztikus csökkenése. A lakossági megtakarítások terén három bank, a jogi személyek befektetései esetében pedig négy bank módosított. A lakosságnál a Román Kereskedelmi Bank látra szóló kamatait évi 1 százalékkal, míg a többi összes lekötéseknél 2 százalékkal vitte le kamatlábait. Hasonló módosításokat eszközölt a jogi személyek esetében is. A Román Fejlesztési Bank csak a lekötött összeg kamatait csökkentette 2-2-1-2-3 százalékkal a lakossági megtakarításoknál, illetve 1 százalékkal a jogi személyek mindegyik esetében. A Romexterra újból csökkentett, ezúttal 2 százalékkal mind a lakosság ,mind a jogi személyek esetében és mindegyik lekötési csoportban. Az ABN Amro bank csökkentett a legkeményebben: a lekötési periódusok mindegyik esetében a következô évi értékekkel : 3- 8-12-11-10 százalékkal.

Tôzsdén kivüli kereskedés (RASDAQ)-2001. július 13-án(a 20 legkeresettebb értékpapír-az összforgalom csökkenô értékének sorrendjében)

Sorszám

Értékpapír

Napi átlagár

Változás %-ban

1.

Casial Déva

1700

16

2.

Grandemar Kolozsvár

5000

127

3.

Vinif.si Bauturi Galati

2160

-46

4.

Gastrotim Temesvár

6000

7

5.

Brau Union Romania S.A.

28000

4

6.

Diham Bukarest

3700

19

7.

Transcrisana Bihar

8500

183

8.

Petrom Aviation

2300

-1

9.

Tehnofrig Kolozsvár

13100

157

10.

Napoca Kolozsvár

1650

38

11.

Santier Naval Braila

22000

5

12.

Resita Nera Comexim

7000

0

13.

Calipso Temesvár

5500

0

14.

Bere si malt Robema

330

-6

15.

Cimentul Torda

63000

0

16.

Agromec Szaniszló

30000

0

17.

Griul Bukarest

2000

0

18.

Socim Suceava

450

0

19.

Flaros Bukarest

15000

3

20.

Bucur Obor Bukarest

6000

0

A tôzsdén kivüli piac részvényindexe július 13-án 4,54 ponttal, azaz 0,58 százalékkal erôsödött, s 802,26 ponton zárt (ami 16,98 ponttal nagyobb az elôzô hét záróértékénél). A részvényindex a hét elején szinte változatlan, majd július 11-én valamivel 797 pont fölé csökken, onnan aztán nagyban ível 802,26 pontig. Az összforgalom értéke igencsak cikcakkosan fejlôdik, s a hét utolsó napján 7,2 milliárd lejjel zár. Július 13-án két kolozsvári cég (a Grandemar és a Tehnofrig) árfolyama 127 illetve 157 százalékkal haladja meg az egy nappal elôbbi árfolyamokat, de a Transcrisana-papírok is 183 százalékkal nônek. Több részvény ára nem változik s látványosabb gyengülést csak a galaci alkoholüzem ér el (-46 5). E napon 3.406.302 papírt jegyeztek, s az 5173 RASDAQ-piac jegyzékén szereplô cég közül 197 iránt volt kereslet.

Azonnali kötések a Bukarest Értéktôzsdén 2001. július 13-án

Sorszám

Értékpapír

Napi záróár

Változás %-ban

1.

Alro Slatina

23300

1,3

2.

Antibiotice Iasi

1130

14,1

3.

Arctic Gaesti

820

3,8

4.

Azomures

1050

0

-2

B.R.D.

16500

1,2

6.

Banca Transilvania

1850

1,1

7.

Compa Nagyszeben

8.

Electroaparataj Bukarest

9.

Excelent Bukarest

10.

Oil Terminal Constanta

11.

Oltchim Rm.Vilcea

12.

Otelinox Tirgoviste

63500

9,5

13.

Rafinaria Astra

1000

-12

12.

Rolast Pitesti

15.

Rulmentul Brassó

590

0

16

Terapia Kolozsvár

1940

0

17.

Turbomecanica Bukarest

11900

-15

A Bukaresti értéktôzsde általános BET-C részvényindexe a múlt héten 1,31 pontos, illetve 0,26 százalékos erôsödéssel 500,15 ponton zárt. (ami 15,83 pontos esést eredményezett az elôzô hét utolsó napjának index értékéhez képest.) Az összforgalom a nyári pangás árnyékában maradt szinte egész héten, ám az utolsó napra nagyon megugrott, s meghaladta a 387 milliárd lejt. Július 13-án csak 627 ügyletet bonyolítottak a tôzsdén. Házi tôzsdénk helyzete elég gyenge. Három részvényt egyáltalán nem jegyeztek, három olyan papírt, amit eddig pár hete nem jegyeztek, most jóval olcsóbb áron adtak el (Alro, Rulmentul és Antibiotice). Gyakorlatilag csak három részvény árfolyama emelkedett: az Arctic, a Transilvania Bank és a Terapia- papíroké. Az Azomures változatlan maradt az elmúlt hét utolsó napjához képest.

Elért átlagárfolyamok(lej/részvény)

Jún. 15.

Jún.22.

Jún.29.

Júl.6.

Júl.13.

Alro Slatina

23.900

24.900

23.300

Antibiotice Iaºi

2500

3450

2500

1130

Arctic Gãesti

750

780

850

790

820

Azomures Marosv.

920

1240

1040

1050

1050

Banca Transilvania

1760

1860

1840

1830

1850

Compa Nagyszeben

790

950

1070

1070

Electroaparataj Buk.

1550

1800

1750

Oil Terminal Const.

Rulmentul Brassó

530

590

650

590

Terapia Kolozsvár

1790

1850

1880

1870

1940

Továbbra is ugyanaz kérdésünk: melyik fenti értékpapírból vásárolna és mennyit ?

A Pénzügyi Beruházási Társaságok (SIF) részvényeinek árai a BÉT-en (július 13-án)

Sorszám

Értékpapír

Napi átlagár

Változás
Elôzô naphoz%-ban

Elôzô héthez pontban

1.

SIF Banat-Crisana

680

3

50

2.

SIF Moldova

630

1,6

0

3.

SIF Transilvania

750

1,4

10

4.

SIF Muntenia

660

3,1

40

5.

SIF Oltenia

670

-2,9

30

Macskaszem

Besztercének lesz repülôtere

(Beszterce / kresz) * Legalábbis ezt ígéri Valentin Iliescu parlamenti képviselô, a szállítási miniszterrel folytatott tárgyalások után. A dokumentációt, a régi tervet feljavítva készítették el. Eszerint ez lesz az ország legmodernebb, kis méretû repülôtere, bel- és külföldi kis gépek és charter-járatok fogadására. Azért van itt egy bökkenô, mert a honatya nem nyilatkozott arról, ki finanszírozza a munkálatokat.

Sok rendelleneség az élelmiszer- forgalmazók és feldolgozók háza táján

(Beszterce / kresz) * Az állategészségügyi igazgatóság az elsô félévben végrehajtott 981 akciója során 579 kereskedelmi egység került ellenôrzés alá. Ezek között 29 szabadpiac, 90 forgalmazó és feldolgozó, 53 raktározó és 54 állattenyésztô. A kihágások miatt 29 esetben visszavonták a mûködési engedélyt, 77 esetben összesen 136 millió lej pénzbírságot alkalmaztak, 1,2 tonna húst és hústerméket, 60 hektoliter tejet, 500 kg tejterméket és 2500 db tojást koboztak el.

Enyhe vígasz a nándorhegyi nyugdíjasoknak

(Resicabánya / makay) * ...az a tény, hogy a nándorhegyi Nyugdíjasok Önsegélyzô és Kölcsönpénztára (NYÖK) – tekintettel arra, hogy az utóbbi idôk nyomorúságainak köszönhetôen többen is beiratkoztak – új szolgáltatást vezetett be tagjai részére. Nevezetesen: minden elhalálozó NYÖK-tag, illetve annak legközelebbi hozzátartozója ingyen koporsót, valamint 700 000 lej temetkezési segélyt kap. Nándorhegyen és környékén jelenleg 2700 a NYÖK-tagok száma. A NYÖK-nek elsôsorban a kisnyugdíjasok a tagjai, akik hiába várják a nyugdíjemelési ígéretek valóra váltását, így inkább „igénybe veszik" az ingyen-koporsót.

Fényes nappal törtek be egy vállalkozó lakásába Resicabányán

(Resicabánya / makay) * Mivel a betörést csak munkaidô után észlelték és jelentette a tulajdonos a rendôrségnek, a betörôk kézrekerítése feltehetôen több idôt fog igényelni. Annyi bizonyos, valami nagy fogást remélhettek, mert a tekintélyes könyvtárat kivéve fölforgatták az egész házat, kirámolták a szekrényeket, de amint Kolláti Gyula károsult, aki az InterGraf könyvkiadó és nyomda tulajdonosa elmondta, csak mintegy ötmillió lejnyi értékû ékszer hiányzik a lakásból.

Aktuális kérdések

(Sepsiszentgyörgy / kisgyörgy) * Július elsô felében általános közgyûlésre hívta össze tagságát a Kovászna megyei tanács, és a szavazati joggal is felruházott „tagság" végre elkerülhetetlenül fontos problémákról tárgyalt. Fölülvizsgálták néhány megyei küldött jelenlegi státusának a kérdését, valamint az önkormányzat pénzügyvitelét. Ami a gyakorlati kérdéseket illeti: az egybegyûltek megtárgyalták Sepsiszentgyörgy református temetôjének, valamint a mellette levô Vár-utcának a területi jogviszonyát, s továbbá még néhány telek-koncessziós kérdést; újból terítékre került a megyeszékhely központjában létesítendô korszerû autóparkoló létesítésének a kérdése is. A legkomolyabb probléma azonban még mndig az 1997-ben megszavazott, az utcanevekkel foglalkozó kormányhatározat némely cikkelye, mely alapján a megyében is meg fog történni az „átkeresztelés".

Környezetvédelmi gyûjtôpontok

(Sepsiszentgyörgy / kisgyörgy) * A Bukarestben székelô Környezetvédelmi Kutatóközpont tanulmányi osztálya nemrég írt alá egy olyan több éves lejáratú tanulmányi tervet, melynek címe Környezetvédelmi (ökológiai) gyûjtôpontok Kovászna megyében. A terv fô célja az egészségügyi mutatók növelése megyeszerte, illetve az általános fertôzés-megelôzés és az ökológiai egyensúly stabilitásának növelése, vagyis a környezetvédelem. A kivitelezés nehézsége elsôsorban abban áll, hogy bizonyos helyeken kb. 25 évre visszamenôen kellene „fölásni" a hulladékot, s a tervek kivitelezéséhez pedig komoly pénzalapra is szükség van.

Egy ingatlan és két telek

(Sepsiszentgyörgy / éltes) * A 10/2001.-es ingatlantörvény alapján mindeddig több mint 200 dosszié érkezett a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalhoz, az utóbbi idôben pedig napjában 10-15 kérést jegyeznek. Pethô István alpolgármester arra figyelmeztette az igénylôket, ha hiányos a dosszié, akkor is jegyeztessék a kéréseket augusztus 14-ig, mert ez az utolsó törvényes határidô. E dátum után többé nem fogadhatnak visszaigénylési kérést, de a már letett, esetleg hiányos dossziék kiegészítésre még egy év áll rendelkezésre. A sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalhoz beérkezett kérések közül eddig 15-öt sikerült megoldani, ebbôl két telek és egy ingatlan természetben kerül vissza az igénylôkhöz, a többi pedig kárpótlást kap.

Váltságdíj lovakért

(Sepsiszentgyörgy / éltes) * Július elején egyetlen nap alatt 10 kóbor lovat fogott be a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal, és ezúttal nem kegyelmeztek, gazdáiknak le kellett pengetniük az 500 000 lejt lovanként, hogy visszakaphassák jószágaikat. Czimbalmos Csaba alpolgármester szerint még így is örültek az örkôi roma gazdák, mert mostanság az a hír járja, hogy egy kis pénzért a szegényebb cigányok a mészárosok igénylésére elkötik a másik lovát, s mire az fölébred, szalámi lett a jószágból.

Sintérek Sugásfürdôn is

(Sepsiszentgyörgy / éltes) * Június-július folyamán mintegy 120 kóbor kutyát fogtak be a brassói sintérek Sepsiszentgyörgyön. Legközelebb Sugásfürdôn tesznek látogatást a polgármesteri hivatal kérésére, mert nem egy panasz érkezett már, hogy a vendégeket szabadon kószáló kutyák riogatják, sôt, már harapást is jegyeztek. E kutyák többnyire a sugásfürdôi villákhoz tartoznak, ám a villák gazdái nem veszik a fáradságot, hogy kerítésen beül tartsák a kedvenceket.

Jobb a sikeresen érettségizôk aránya

(Csíkszereda / kovács kinga) * 2522 középiskolás iratkozott az elmúlt tanévben érettségi vizsgára, a 2504 megjelent diákból 2385-en sikeresen vizsgáztak – ismertette Bartolf Hedwig tanfelügyelô. Összesen 178 dolgozatra nyújtottak be óvást azok, akik nagyobb jegyet szerettek volna elérni, a legtöbbet – szám szerint 70-et - román nyelv és irodalomból. Szintén sok óvást nyújtottak be az érettségizôk közgazdaságtanból, történelembôl, valamint magyar nyelv- és irodalomból. Összesen 91 dolgozat esetében kaptak nagyobb jegyet a fellebbezôk, Hargita megye két középiskolájában – a székelyudvarhelyi Tamási Áron- és a gyergyószentmiklósi Salamon Ernô Elméleti Líceumban mindenki sikeresen érettségizett

Hargita megye búzatermése 42%-al lesz jobb

(Csíkszereda / kovács kinga) * Az ôszi árpa betakarítása van folyamatban Hargita megyében – számolt be Texe Krisztina, a Megyei Mezôgazdasági Vezérigazgatóság osztályvezetôje. Elmondása szerint eddig a 805 hektárnyi, árpával bevetett szántóterület 45%-ról betakarították a termést, ez az elôrejelzett hektáronkénti 1254 kg átlagmennyiséget meghaladja – ismertette az osztályvezetô. A búza betakarítását augusztus elején kezdik meg Hargita megyében, a 13.905 hektárnyi területrôl 42%-al több termésre számítanak az elôrejelzések szerint, mint az elmúlt esztendôben, így összesen 37.000 tonna búzára számítanak.

Német szemmel

(Nagykároly) * Tavaly nyáron nyolc fotós érkezett Nagykárolyba Németországból. A Burghausen városi VHS Burghausen nevû fotósegyesület tagjait Franz Ritzmann Ferenc egy környékbeli faluban, Mezôpetriben született, de immár 18 esztendeje Németországban élô fotós vezette, aki George Vulturescunak, a Szatmár Megyei Mûvelôdési Felügyelôség fôfelügyelôjének a hivatalos meghívására kollégái - Ramgraber Franz, Fally Helmuth, Hetzmanseder Rudolf, Deml Christopfh, Burmeister Detlef, Fastner Reinhold, és Gratzl Franz - számára alkotótábort szervezett. A hét németországi születésû fotós Ritzmann Feri idegenvezetésével több mint egy héten át naponta fotósportyára indult a közelebbi és távolabbi környéken. Megfordultak, illetve felvételeket készítettek Nagykárolyban, Érmindszenten (ahol nagyon dicsérték az Ady- múzeumban fellelhetô sok jó minôségû fényképet), Mezôteremen, Érendréden, Szatmárnémetiben (itt fôleg a régi város tetszett nekik), Avasfelsôfaluban, Máramarosszigeten. A 3., 4. és 8. oldalainkon mellékelt felvételek e portyák gyümölcsei, egyik hétvégi mellékletünkben bôvebb válogatást is közlünk az anyagból. (Kinál György)

Szûken mértek

(Sepsiszentgyörgy / flóra) * Öt év óta elôször utaltak ki költségvetési támogatást a háromszéki árvízkárok helyreállítási kiadásának részbeni finanszírozására. A tétel szerény, már-már jelképes – mindössze két milliárd lej –, szétosztása ezért nem volt könnyû. Végül a kiutalt tétel egynegyedét a Komandóra vezetô út helyreállítására fordítják; Borosnyó a megrongált hidak megerôsítésére kapott 300 milliót, akárcsak Dobolló. Az árvíz által elárasztott iskolák felújítására Szitabodza és Komandó kapott 30-30 milliót, a Köröspataknak, Barátosnak, Elôpataknak kiosztott csekély összeg inkább a helyi erôfesztítések serkentését ösztönzik, s lám újból nem marad pénz a megrongált gátak részbeni konszolidására, pedig ha újból elerednek az ég csatornái, újabb kárlisták készülnek, amelyek már így is az idén elérték a negyven milliárdot.

Kis híján vízbefúlt a gombamérgezéses

(Szatmárnémeti / ilonczai) * Annak ellenére, hogy egyáltalán nem tud úszni, mélyvízbe merészkedett egy 11 éves kisfiú Mezôpetri közelében. A 11 éves Varga Nelu a 13-as Mezôpetri Árvaház lakója, egyik nevelôjével és több társával fürdôzni mentek a közeli tóhoz Mivel Varga nem tudott úszni, lesüllyedt. A közelben járôrözô Feraru Mircea vadôr gondolkodás nélkül utána ugrott és kimentettet. Az értesített mentôszolgálat kocsija a nagykárolyi kórházba vitte, ahol az eset súlyosságára való tekintettel még aznap éjszaka átvitték a szatmárnémeti Megyei Kórházba. A vizsgálatok alapján nemcsak a vízbefúlás utáni tünetek jelentkeztek a kiskorúnál, hanem gombamérgezésre utaló jeleket is észleltek az ügyeletes orvosok.

Elégedetlen a prefektus

(Nagyenyed / gyôrfi) * Tekintettel arra, hogy a képességvizsgára állók mindössze 60%-a kapott átmenô jegyet, Ioan Rus, Fehér megye prefektusa rendkívüli elégedetlenségének adott hangot a napokban: „Az eredmények nagyon gyengék, következésképpen mélyreható elemzést fogunk végezni a vétkesek megállapítása végett. A Prefekúra, valamint a Megyei Tanfelügyelôség képviselete átfogó elemzés alá veti a gyenge eredményeket elért iskolákat, s amennyiben a helyzet úgy diktálja, drasztikus intézkedéseket foganatosítunk, melyek a tanügyi káderek megbüntetését, valamint az iskolaigazgatók menesztését fogják eredményezni" – nyilatkozta a prefektus.

Spanyol állatgondozót téptek szét oroszlánjai

(Matapozuelos / MTI) * Gyanútlan látogatók szeme láttára ért végzetes baleset nemrég egy spanyol állatgondozót a közép-spanyolországi Walvo állatkertben: négy oroszlán egy félig nyitva hagyott átjárón kitörve rátámadt a férfira és megölte ôt. A tragédia a gondozó hibájából eshetett meg: a reggeli nyitáskor az éjszakai ketrecbôl a látogatók számára kialakított szabadtéri ketrecbe engedte át a vadállatokat, s az átjáró kapuját véletlenül nyitva hagyta. A kapun áttörve az egyenként mintegy mázsás ragadozók rávetették magukat áldozatukra és széttépték. A 25 éves Roberto Izquierdo Martin szörnyû halálának több látogató is szemtanúja volt. A szerencsétlenség pillanataiban a többi állatgondozó azonnal félretessékelte az arra járókat, és csak nyugtatólövedékek segítségével tudták lecsillapítani a négy afrikai oroszlánt

A nagyvilág hírei

Indiai-pakisztáni csúcs

Musarraf háromlépcsôs javaslata

(Agra / Szrínagar / Iszlámábád / MTI) – „Igen szívélyes, ôszinte és építô légkörû" tárgyalással kezdte meg csúcstalálkozóját a hét végén az indiai Agrában, a híres Tádzs Mahal városában Atal Behari Vadzspaji indiai kormányfô és Pervez Musarraf pakisztáni elnök. A pakisztáni elnök háromlépcsôs mechanizmust indítványozott a több mint fél évszázados indiai-pakisztáni ellenségeskedés csillapítására. Pervez Musarraf azt mondta az indiai sajtónak, hogy az elsô lépcsôn már túl is vannak Atal Behari Vadzspaji indiai miniszterelnökkel, miután több mint két esztendei szünet után ismét fölvették a párbeszéd fonalát. A második lépcsô annak elfogadása, hogy a lényegi probléma a megosztott Kasmír kérdése – vélte Musarraf, rámutatva, hogy „bátorság" kell a valóság elismeréséhez. A harmadik lépcsô a tábornok szerint azoknak a Kasmírra vonatkozó megoldásoknak az elvetése lenne, amelyek nem kölcsönösen elfogadhatók, „ha ez lehetséges".

Musarraf kifejezte reményét, hogy a második lépcsôre még a mostani csúcson felhágnak, amihez Indiának föl kell ocsúdnia az „álomvilágból", és rá kell ébrednie, hogy Kasmír az a fô probléma, amely útját állja a két szomszéd közötti több mint fél évszázados ellenségeskedés megszüntetésének. A pakisztáni elnök már Indiába érkezve megismételte: a kétoldalú kapcsolatok normalizálásának megkerülhetetlen feltétele, hogy rendezzék a zömmel muszlimok lakta kis himalájai állam hovatartozása körüli vitát. India azonban következetesen ragaszkodott ahhoz, hogy a Kasmír fölötti szuverenitás nem alku tárgya. Az indiai Dzsammu és Kasmír szövetségi államban 1989 óta muszlim szeparatista felkelés zajlik, amely emberek tízezreinek életét oltotta ki. Újdelhi rendre Iszlámábádot vádolta a felkelés szításával, amit pakisztáni részrôl rendre tagadtak. Az agrai csúcs idején sem szüneteltek a kasmíri muszlim szakadárok és az indiai katonák közötti összecsapások, amelyek két nap alatt félszáz halálos áldozattal jártak.

Eredménytelen volt a Peresz-Arafat találkozó

(Kairó / MTI) – Kézzelfogható eredmény nélkül ért véget Simon Peresz és Jasszer Arafat kairói találkozója. Az izraeli külügyminiszter határozottan leszögezte, hogy tûzharc közepette Izrael nem hajlandó tárgyalni. Követelte a palesztin elnöktôl, hogy hét napig tartassa be nyugalmat a térségben, mielôtt hozzákezdenének a Mitchell- jelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásához.

A másfél órás megbeszélésrôl Simon Peresz számolt be. – Nem általánosságokról volt szó, megpróbáltunk valóban a lényegrôl beszélni. A mi álláspontunk (Izraelé) az, hogy tûzharc közepette nem tárgyalunk, csak arról lehet szó, hogyan vessünk gátat a viszálynak – közölte a külügyminiszter. Szavai szerint Izrael azt akarja elérni, hogy „legyen vége az ellenségeskedésnek és a viszályszításnak, inkább javuljon a helyzet". – A megbeszélésen éppen arról volt szó, hogyan és milyen eszközökkel lehet ezt megvalósítani – mondta. Emlékeztette Arafatot arra, hogy a palesztinok elfogadták Powell javaslatát. – Fenn kell tartani a kölcsönös bizalmat, mert annak nincs sok értelme, hogy ha valamiben megállapodunk, a következô napon már elhangozzon, hogy ilyesmi lehetetlen – tette hozzá Peresz. Ennek ellenére közölte: olyan érzéssel hagyja el Kairót, hogy „van remény a Mitchell- jelentésben foglaltak megvalósítására".

Barak-interjú a Newsweekben

(Washington / MTI) – Az izraeli hadsereg csak végsô esetben folyamodhat ahhoz, hogy eltávolítsa Jasszer Arafat palesztin elnököt, és felszámolja a Palesztin Hatóságot – mondta Ehud Barak volt izraeli miniszterelnök a Newsweek magazinnak adott hét végi interjújában. Errôl a válságmegoldási forgatókönyvrôl a Jane’s Foreign Report brit kiadvány számolt be csütörtökön, ami után Richard Boucher amerikai külügyi azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs tudomása ilyen taktikáról. Boucher azt is hozzátette, hogy Washington sosem adott zöld fényt a palesztinok elleni izraeli katonai fellépéshez.

Barak nem cáfolta a terv létezését, de – mint mondta – ez csak akkor kerül napirendre mint ténylegesen megfontolandó alternatíva, ha minden egyéb megoldási kísérlet kifullad. A volt kormányfô szerint ez a taktika könnyen visszacsaphat Izraelre, és az izraeli érdekeket sértô nemzetközi beavatkozást idézhet elô. Ugyanakkor egyértelmûen azon a véleményen van, hogy addig nem lesz tárgyalásos béke a Közel-Keleten, amíg Arafat áll a palesztinok élén. Szerinte Arafat nem az a palesztin vezetô, akivel meg lehet állapodni a tartós békérôl.

Djindjic tárgyalni fog Thaqival?

(Belgrád / MTI) – Jól értesült koszovói albán források szerint Zoran Djindjic szerb kormányfô július végén, valószínûleg Koszovóban, tárgyalni fog Hashim Thaqi egykori gerillavezetôvel a szerbiai tartományban eltûnt személyekrôl – jelentette a Beta belgrádi hírügynökség. A jól értesült pristinai albán forrásokra hivatkozó értesülés szerint Djindjic és Thaqi már többször beszélt telefonon, Djindjic pedig korábban kérte a koszovói ideiglenes közigazgatástól a Thaqival és egy másik volt gerillavezérrel, Agim Cekuval való találkozó megszervezését. Pristinai források szerint Djindjic és Thaqi a Koszovóban az elmúlt két évben eltûnt 3500 személy sorsáról folytatna megbeszélést. Amennyiben a találkozó létrejön, szerb kormányfô elôször találkozik majd az egykori szakadár albán Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) volt politikai (Thaqi) és katonai vezetôjével (Ceku).

Egy Djindjic-Thaqi találkozó várhatóan éles visszhangot kelt majd Szerbiában, ahol sokan terroristának tartották-tartják az egykori UCK- gerillákat. Djindjic igazságügy-minisztere, Vladan Batic az elmúlt idôben pedig többször sürgette, hogy szerbekkel szembeni háborús bûnök miatt a hágai törvényszék emeljen vádat koszovói albánok ellen. A találkozó bizonyára élénk visszhangot keltene Koszovóban is. Thaqi a koszovói fegyveres harcok 1998-as kiterjedése és a tavalyelôtti NATO-csapások alatt a legnépszerûbb albán vezetô volt Koszovóban, de népszerûsége azóta igencsak megkopott, és a második helyre szorult vissza a mérsékelt Ibrahim Rugovával szemben.

Tiltakozások a koszovói segély feltartóztatása miatt

(Belgrád / MTI) – Zoran Djindjic szerb kormányfô és az általa vezetett Demokrata Párt (DS) éles tiltakozását váltotta ki, hogy a koszovói nemzetközi békeerô feltartóztatta a DS koszovói segélyszállítmányát. A belgrádi híradások szerint több mint száz tonnányi, koszovói szerb beékelôdéseknek szánt segélyt szombat reggel tartóztatták fel a békeerô (KFOR) belga katonái. A belgrádi média elsô jelentései szerint a koszovói nemzetközi hatóságok inkább politikai érdekbôl fakadónak, mint humanitárius segélynek tekintették a szállítmányt; késôbb koszovói nemzetközi tisztségviselôk olyan nyilatkozatait idézték, amelyek szerint a KFOR-t meglepte a segéllyel együtt utazó nagy számú kíséret, illetve az okozott gondot, hogy nem jelentették be idôben a szállítás tényét. A KFOR teherautóira átrakott segély végül szombat este jutott el az észak-koszovói Vucitrn közelében fekvô szerb beékelôdésekbe.

Djindjic a B92 belgrádi rádióban tiltakozásának adott hangot, a „végletekig tarthatatlannak" nevezve, ahogyan a nemzetközi közösség koszovói képviselôi a szerb intézményeket és politikusokat kezelik. Szerinte korábban megállapodtak abban, hogy Belgrádból és Szerbiából 100-200 fô havonta egy hét végén felkeresi a kis falvakban élô koszovói szerbeket.

Interjú a globalizáció-ellenes bizottság tagjával

(Párizs / MTI) – A társadalmi egyenlôtlenségek elleni harcot és a harmadik világ országai adósságának eltörlését tekinti a fô feladatnak Christophe Aguiton, az antiglobalizációs mozgalom francia bizottságának tagja. Az AFP-nek adott interjújában a mozgalomnak 1999 decembere, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) seattle-i tanácskozását követô megélénkülését mindenekelôtt a kapitalizmusnak a pénzvilág nyomásával jellemezhetô új szakaszával magyarázta, amelyben egyre többen akarnak megszabadulni gyáraiktól, ugyanakkor minden piac, a mezôgazdasági termékekétôl a szolgáltatásokig kinyílt a világméretû konkurencia elôtt. – Ez a kapitalizmus felgyorsítja a társadalmi egyenlôtlenségek növekedését, nem törôdik sem a környezettel, sem a demokratikus szabályokkal: a globalizáció az eszköze minden multinacionális cégnek, hogy megváltoztasson egy országot, amennyiben polgárainak választása nem tetszik neki – vélekedett.

A mozgalom genovai – a jövô héten itt tartják a világ hét leggazdagabb ipari állama és Oroszország csúcsértekezletét – céljairól szólva Aguiton kijelentette, hogy mindenekelôtt a harmadik világ adósságát kell eltörölni. – Aztán rá kell bírni a világ fô hatalmainak vezetôit, hogy vessenek véget az eddigi törekvéseknek: akadályozzák meg, hogy a multinacionálisok kiírtsák az esôerdôket, megkaparintsák a szegény országok genetikai erôforrásait, és megfizethetetlen áron juttassanak nekik AIDS elleni gyógyszereket – mondta.

A francia aktivista elismerte, hogy az olyan erôszakos cselekmények, mint amilyenek a göteborgi Európai Uniós csúcsot kísérték, árnyékot vetnek a tüntetôk követeléseire, de egyúttal a rendfenntartók durva fellépését is kárhoztatta a súlyos incidensekért. – Az a fontos, hogy Genovában garantálják a tüntetéshez való jogot, és akkor nem lesz erôszak – közölte Christophe Aguiton.

A kínai elnök Oroszországban

(Moszkva / MTI) – Az orosz-kínai barátsági és együttmûködési szerzôdés aláírása új fejezetet nyit a kétoldalú kapcsolatokban – hangoztatta moszkvai érkezését követôen közzétett sajtónyilatkozatában Csiang Cö-min kínai államfô. Csiang hétfôn ült tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyin elnökkel. A kétoldalú kapcsolatokról és természetesen a „kölcsönös érdeklôdésre számot tartó" nemzetközi és regionális problémákról – így minden kétséget kizáróan az amerikai rakétavédelmi programról – folytatott eszmecseréket követôen aláírják a 20 évre szóló alapszerzôdést, továbbá egy közös nyilatkozatot is.

A kínai államfô sajtónyilatkozatában örömét hangoztatta a „szomszédos és baráti Oroszországba" tett látogatása miatt, kiemelve, hogy az új kétoldalú szerzôdés szilárd alapja lesz az orosz-kínai kapcsolatoknak az új évszázad elsô évtizedeiben. Megállapítása szerint a kétoldalú viszony „egészséges alapokon, dinamikusan fejlôdik", ami nem csak a két nép érdekeit szolgálja, hanem hozzájárul a régió és az egész világ stabilitásához. Moszkva és Peking emellett nagyon közeli nézeteket vall a rakétaelhárító rakétavédelmi rendszerek korlátozásáról szóló ABM- szerzôdésrôl, amelyet a hadászati stabilitás alapkövének tekintenek – ezért egybehangzóan ellenzik a szerzôdés felülvizsgálatát, a washingtoni rakétavédelmi tervek megvalósítását. A húsz fejezetbôl álló orosz-kínai barátsági szerzôdés a kétoldalú együttmûködés fejlesztéséhez szabja meg az irányokat, egyebek között nemzetközi problémák tekintetében is, de állítólag nem tartalmaz titkos záradékokat.

Greenpeace-tiltakozás

Kína körültekintésre inti az USA-t

(Peking / Moszkva / Sydney / MTI) – Kína hétfôn sürgette az Egyesült Államokat, hogy vegye tekintetbe a rakétavédelmi terveivel szembeni széles körû nemzetközi ellenállást. Az Egyesült Államok elôzô nap sikeres rakétaelhárító kísérletet hajtott végre a Csendes-óceán fölött, elfogórakétával eltalálva egy interkontinentális célrakétát, és a Pentagon bejelentette, hogy „számos más" kísérlet következik a vitatott rakétavédelmi rendszer létrehozása céljából.

„Kína úgy véli, hogy az Egyesült Államok figyelmen kívül hagyja a nemzetközi közösség fenntartásait és ellenállását, ragaszkodva egy olyan rakétavédelmi rendszer telepítésére irányuló tervhez, amely ellentétben áll a ballisztikusrakéta-elhárító rendszereket korlátozó ABM-szerzôdéssel" – hangoztatta a pekingi külügyminisztérium illetékese, rámutatva, hogy „ez nem kedvez a globális stratégiai stabilitásnak és egyensúlynak". A kínai tisztségviselô „felhívta az amerikai felet, hogy vegye figyelembe más országok véleményét és aggodalmát, és legyen körültekintô ezen a téren" – toldotta meg.

Mind a kínaiak, mind az oroszok ellenzik az amerikai rakétavédelmi terveket. De amíg Peking kategorikusan elutasítja azokat, addig Moszkva hajlandónak látszik elfogadni egyfajta korlátozott, hadszíntéri rakétavédelmet – jegyezte meg az AFP, hozzátéve: Kína attól tart, hogy a rakétavédelmi ernyô kiterjedhet Tajvanra is, amelyet szakadár tartományának tekint. Alekszandr Jakovenko, az orosz külügyminisztérium sajtófôosztályának vezetôje megerôsítette Moszkva elvi álláspontját, amely szerint meg kell ôrizni, sôt meg kell szilárdítani az ABM-szerzôdést. Egyútt megismételte Oroszország készségét a felmerülô problémák megvitatására a szerzôdésben vállalt kötelezettségeivel összhangban.

A nemzetközi környezetvédô csoport, a Greenpeace nyilatkozatban tiltakozott az Egyesült Államok rakétakísérlete ellen, azt állítva, hogy ezzel új nukleáris veszélyt teremt a csendes- óceáni térségben. Dél-Koreában a kísérlet elleni tüntetôk csaptak össze a rendfenntartó erôkkel. – A csillagháborús terv új fegyverkezési verseny megindulásával fenyeget – hangoztatta Samantha Magick, a Greenpeace szóvivôje. – A csendes-óceáni szigetországok, amelyek még mindig a több évtizedes atomkísérletek utáni kártérítésre várnak, most újabb fenyegetésnek vannak kitéve. Az amerikai kísérlet célrakétájának felbocsátását rövid idôre késleltette négy Greenpeace-aktivista tiltakozó akciója a kaliforniai Vandenberg támaszponton, de ôrizetbe vételük elhárította az akadályt a hajnali rakétakísérlet útjából.

Néhány sorban

* Nagyszabású tisztogató akciókba kezdtek a hét végén Groznijban az orosz erôk, gyakorlatilag megbénítva a csecsen fôváros életét. Az Eho Moszkvi rádióállomás szerint Groznijt több szektorra felosztották: a rendôri, belügyi és katonai egységek módszeresen átfésülik a várost, ahol becslések szerint félezer szakadár fegyveres bújhat meg.

* Ketten meghaltak és hatan súlyosan megsérültek Párizsban a nemzeti ünnepet követô óriási forgalomban. Több településrôl gépkocsi- gyújtogatásokról érkezett jelentés.

* Az észak-angliai térség településeit sújtó faji jellegû zavargások a hét végén átterjedtek Stoke-on-Trent városára, ahol a rendôrség huszonhárom személyt vett ôrizetbe a helyi fiatalok randalírozása nyomán.

* Petar Sztojanov bolgár elnök hivatalosan felkérte II. Simeon volt királyt, hogy alakítson kormányt. A kormányalakításra a volt királynak -azután nyílt lehetôsége, hogy a nevét viselô párt – Simeon Nemzeti Mozgalma – megnyerte a múlt havi választásokat.

* Szélsôjobboldali tüntetôk és baloldali ellentüntetôk összetûzései, valamint szélsôjobb rendzavarások adtak munkát a hét végén a rendôröknek Németország több városában. Legkevesebb 14 személy – 12 tüntetô és két rendôr – megsérült, 44 baloldali tüntetôt ôrizetbe vettek.

* Maratoni vitát követôen hétfô hajnalban bizalmat szavazott a kormánynak a horvát parlament. A kabinet az egy héttel ezelôtt hozott, két háborús bûnös kiadatásáról szóló rendeletére kért bizalmat a törvényhozástól.

Sport

Forma-1 - Brit Nagydíj

Häkkinen 19. gyôzelme

A felvételûnkön is látható kétszeres világbajnok finn Mika Häkkinen (West-McLaren-Mercedes) 14 futamból álló nyeretlenségi sorozatának vetett véget Silverstone-ban: nagyon simán gyôzött a háromszoros világbajnok Michael Schumacher (Ferrari) és a brazil Rubens Barrichello (Ferrari) elôtt. A német pilóta 37 pontra növelte elônyét a Brit Nagydíj elején búcsúzó skót David Coultharddal (West-McLaren- Mercedes) szemben.

Az elsô kockából induló M. Schumacher simán megôrizte pozícióját Häkkinen elôtt. A vb-pontverseny 2. helyén álló skót David Coulthard (West-McLaren-Mercedes), valamint Jarno Trulli (Jordan-Honda) az elsô kanyar után ütközött, az olasz a verseny feladására kényszerült. A 3. körben Coulthard megpördült, kisodródott a pályáról, s a Brit Nagydíj kétszeres gyôztese ezzel be is fejezte a versenyt.

A roppant gyors Häkkinen ezt követôen simán megelôzte az élen autózó M. Schumachert. A 17. körben a célegyenes végén a kolumbiai Juan-Pablo Montoya (BMW-Williams) is könnyen elment M. Schumacher mellett, és feljött a 2. helyre, amelyet végülis nem tudott megtartani.

A hajrában már nem változott az élboly, Häkkinen Forma-1-es pályafutása 19. futamgyôzelmét aratta. A további pontszerzôk: M. Schumacher, Barrichello, Montoya, Räikkönen (finn, Sauber-Petronas), Heidfeld (német, Sauber-Petronas).

A Forma-1-es világbajnokság állása a 11. futam után:

Pilóták: 1. M. Schumacher (német, Ferrari) 84 pont, 2. Coulthard (skót, West-McLaren-Mercedes) 47, 3. Barrichello (brazil, Ferrari) 34, 4. R. Schumacher (német, BMW-Williams) 31, 5. Häkkinen (finn, West-McLaren-Mercedes) 19, 6. Montoya (kolumbiai, BMW-Williams) 15, 7. Heidfeld (német, Sauber-Petronas) 10, 8. Räikkönen (finn, Sauber-Petronas) és Trulli (olasz, Jordan-Honda) 9-9, 10. Villeneuve (kanadai, BAR-Honda) 7

Konstruktôrök: 1. Ferrari 118, 2. West-McLaren-Mercedes 66, 3. BMW-Williams 46, 4. Sauber-Petronas 19, 5. Jordan-Honda 15, 6. BAR-Honda 12.

Mika Häkkinen: - Nyilvánvalóan nagyon jó érzést jelent a gyôzelem. Különösen, hogy Silverstone-ban szakítottam meg rossz sorozatomat. Azt terveztem, hogy keményen vezetek, s nagy elônyt szerzek a hajrára. Bízom abban, hogy leszek még futamgyôztes ebben a szezonban.

Michael Schumcher: - Mika sokkal jobb volt a vártnál. Gyorsan megelôzött, s el is húzott tôlem. A csapat döntött arról, hogy csak egyszer állok ki kerékcserére, most így sikerült.

Rubens Barrichello: - Megpróbáltam nagyon gyors lenni, az autóm kiválóan viselkedett. Az új kerekekkel még jobb lettem, el is tudtam húzni Montoyától.

David Coulthard: - Elromlott a hátsó felfüggesztésem, azt hiszem, ezt az elsô körben történt ütközésnek köszönhettem. Gyakorlatilag teljesen tönkrement a szerkezet. A lehetô legtöbb helyet hagytam Trullinak, ki akartam térni. Ez egy tipikus versenybaleset volt, de szeretném Jarnóval személyesen is megbeszélni a történteket.

Javultak Budapest esélyei?

Személyes köszönetét fejezte ki Schmitt Pálnak Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter azért, hogy vállalta a megmérettetést és pályázott a NOB elnöki posztjára.

- Azt hiszem, hogy a magyar sport, a hazai olimpiai mozgalom, de nyugodtan mondhatom; az egész nemzet köszönetét tolmácsolom, elvégre Schmitt Pál nagy szolgálatot tett Magyarországnak a kandidálásával - tette hozzá az MTI-nek nyilatkozó Deutsch Tamás. - Az ország erejét is demonstrálja, hogy az ô jóvoltából a világ legjelentôsebb lapjainak címoldalára kerültünk.

A sporttárca elsôszámú vezetôje szerint egy nappal a moszkvai elnökválasztás elôtt megállapítható: egyrészt Schmittet segítheti a 2012-es olimpia megrendezésérôl kinyílvánított magyar szándék, másrészt ez fordítva is igaz, vagyis a MOB-elnök jelentôs szerepvállalása erôsíti a házigazdasággal kapcsolatos elképzelések megvalósulását.

Deutsch Tamás Peking gyôzelmével kapcsolatban három, magyar szempontból is tanulságos párhuzamot említett:

- A kínai fôváros pályázatáról hivatalos és nemhivatalos értékelések is elsô helyen említették, hogy az összes jelentkezô közül a legerôsebb kormánytámogatást garantálja. Ez épp így igaz lenne a budapesti kandidálás esetében is. Mint ahogy az is szembetûnô párhuzam, hogy Pekingben egyetlen egy létesítmény sincs még kész, s az ennek ellenére megnyilvánuló szimpátia jelzi: pontos, mindenre részletre kiterjedô tervek kellenek ahhoz, hogy a voksolók bízzanak a magas színvonalú megvalósításban. Emellett igaz mind a kínai, mind a magyar sportra, hogy képviselôi fôszereplôk a világversenyeken.

A miniszter a péntek esti, Peking melletti moszkvai döntés óta napvilágot látott reagálásokból arra következtet, hogy a 2012-es olimpia európai megrendezésének - s ezen belül a magyar pályázatnak is - javultak az esélyei.

Olimpia 2012

Máris nagy a tolakodás

A több ezer magabiztos torontói, akik a belvárosi óriás kivetítôn élôben követték nyomon a moszkvai szavazást, a pekingi gyôzelem hírére némán, szomorúan folytatta a megkezdett partit. Feltehetôen azért sem mentek haza, mert minden étel és ital ingyen volt. Paul Henderson, a 11-12 évvel ezelôtt az 1996-os olimpia rendezésére is sikertelenül pályázó torontói bizottság elnöke szerint érdemes lenne újra próbálkozni: - Az erôviszonyokat tekintve úgy látom, hogy 2012-ben csak mi gyôzhetünk. Most másodikok lettünk, négy év múlva elsôk leszünk. Most is kitûnô munkát végeztünk és tanulunk a hibákból.

Isztambul olimpiai pályázatának elôkészítôi tanulni szeretnének az elkövetett hibákból és kijelentették: bár harmadik próbálkozásuk sem járt sikerrel, a jövôben újra benyújtják kandidálásukat. - Legközelebb jobban fel kell készülnünk - mondta Ali Müfit Gürtuna polgármester. - Az azonban vigasztaló, hogy Párizzsal és Torontóval együtt veszítettünk. Sinan Erdem, a NOB török tagja kissé csalódottan hozzátette: szerinte Isztambul pályázata tökéletes volt, de a vereség nem csökkenti lelkesedésüket, és addig fognak pályázni, amíg végre otthont adhatnak az ötkarikás játékoknak. Törökország legnagyobb városát - elsôsorban nem megfelelô infrastruktúrája miatt - esélytelennek tartották a pénteki választás elôtt.

A párizsi delegáció valamennyi tagja úgy foglalt állást, hogy a jövôbeni kudarcok elkerülése érdekében tanulni kell a mostani leckébôl. A moszkvai szavazás elsô körében a francia fôváros kevesebb voksot gyûjtött, mint az esélytelenek közé sorolt Isztambul. Igaz, a második körben már Párizs elôzött, de Peking ekkor már fölényesen gyôzött. - Megvizsgáljuk, hogy pályázunk-e újra. A konzekvenciákat így is le kell vonni - mondta Henri Serandour francia NOB-tag. - Nagyon sokkal maradtunk el a gyôztestôl. Lényegesen több szavazatra számítottunk.

Alfredo Goyeneche, a Spanyol Olimpiai Bizottság elnöke szerint Madridnak vagy Sevillának a NOB pénteki döntése után mindenképpen érdemes pályázni a 2012-es nyári játékok rendezésére. - Mivel 2008-ban Peking lesz a házigazda, szinte biztos, hogy négy évvel késôbb Európában kerül sor az olimpiára. Nagyon szurkoltunk Kínának, Párizs sikere esetén nem pályáztunk volna. Goyeneche hozzátette: egyelôre nem dôlt el, hogy Madrid vagy Sevilla jelentkezik-e.

Az olasz politikai vezetôk szombaton bejelentették: támogatják Róma 2012-es olimpiai pályázatát, miután szerintük Peking diadala azt jelenti, hogy 2008 után európai városnak van a legnagyobb esélye a házigazda szerepkör elnyerésére. Silvio Berlusconi miniszterelnök és Gianni Petrucci, az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke egyaránt optimista a NOB pénteki döntését követôen. Mario Pescante, a 2004-es ötkarikás játékokért folytatott versengésben alulmaradt római pályázat irányítója azonban óvatosságra int: - Vannak íratlan szabályok, és szerintem az amerikai kontinens lesz soron. Szeretem a küzdelmet, de úgy gondolom, hogy a 2012-es kandidálás „nagy falat" lenne.

Féltucat német város érdeklôdik a 2012-es nyári olimpia rendezése iránt. Thomas Bach, a NOB német alelnöke úgy véli, mivel Peking rendezi a 2008- as játékokat, így jelentôsen megnôtt annak az esélye, hogy négy évvel késôbb európai házigazdája legyen az eseménynek. Düsseldorf és Stuttgart megfigyelôket küldött Moszkvába, de ezen kívül még Frankfurt, Lipcse, Hamburg és Berlin is hamarosan eldönti, hogy pályázik-e. Bach úgy gondolja, hogy a 2012-es rendezô minden valószínûséggel európai város lesz, hacsak nem fut be egy nagyon-nagyon erôs dél-amerikai vagy afrikai kandidálás, ugyanis ez a két kontinens még soha nem volt rendezô.

A nyári olimpiák helyszínei:

1896 - Athén
1900 - Párizs
1904 - St. Louis
1908 - London
1912 - Stockholm
1920 - Antwerpen
1924 - Párizs
1928 - Amszterdam
1932 - Los Angeles
1936 - Berlin
1948 - London
1952 - Helsinki
1956 - Melbourne
1960 - Róma
1964 - Tokió
1968 - Mexikóváros
1972 - München
1976 - Montreal
1980 - Moszkva
1984 - Los Angeles
1988 - Szöul
1992 - Barcelona
1996 - Atlanta
2000 - Sydney
2004 - Athén
2008 - Peking

21 év mérlege

Samaranch érdemei és hibái

A hétfôn leköszönt NOB-elnök, Juan Antonio Samaranch 1980. július 16. óta állt a szervezet élén. Külön érdekesség, hogy Moszkvában választották meg és 21 évvel késôbb éppen az orosz fôvárosban adja át a helyét utódjának.

A spanyol sportvezetô rendkívül feszült politikai légkörben vette át a világ legjelentôsebb sportszervezetének irányítását. Az 1980-as moszkvai olimpiát a kapitalista, az 1984-es Los Angeles-i játékokat a szocialista országok többsége bojkottálta. Ráadásul az 1984-es rendezésre egyedül az amerikai város jelentkezett, az olimpiai mozgalom - a dpa német hírügynökség szóhasználata szerint - a klinikai halál állapotában volt.

Ebben az idôben az amerikai televízió mindent elkövetett azért, hogy saját szája íze szerint alakítsa át a játékokat, Samaranch azonban ellenállt a csábító, többmillió dolláros ajánlatnak. Kemény harcok árán elérte, hogy a versenyeken továbbra sincsenek hirdetések és a különbözô sportágak eseményeinek lebonyolítási rendjérôl a döntô szót továbbra is a NOB mondja ki.

Elnökösködése idején a NOB a közvetítési- és marketingjogok értékesítésébôl összesen 11 milliárd dollárra tett szert. Ebbôl a pénzbôl jelentôs támogatást kaptak a mindenkori rendezôk, de bôven jutott a szegényebb országok olimpiai bizottságainak megsegítésére is.

- Az olimpiai mozgalom soha nem volt olyan egységes, mint napjainkban - hangoztatta többször is Samaranch.

Samaranch érdeme, hogy a játékokon most már nem az amatôrök, hanem a legjobbak mérik össze tudásukat.

Az olimpia egyre jövedelmezôbb üzlet lett, Samaranch kritikusai szerint azonban a vezetôt túlságosan is elvakította a siker és nem tett meg mindent a NOB-on belül a korrupció megakadályozásáért és nem vette elég komolyan a doppingellenes harcot sem.

A NOB tagjait látszólag demokratikus úton választották meg, valójában azonban Samaranch döntötte el, hogy ki léphet be a szervezetbe.

- A Samaranch-rendszer tökéletesen mûködik, az elnök mindenkirôl mindent tud, így tudja kézben tartani a többieket, kínosan ügyelve arra, hogy ne engedje közel magához azokat az embereket, akik veszélyeztethetik a pozícióját - mondta róla néhány évvel ezelôtt Nikolaosz Nissziotisz, a NOB egykori görög tagja.

Samaranch érdeme, hogy az olimpia valóban univerzális lett, a világ legjelentôsebb, legtöbb embert érdeklô eseményévé nôtte ki magát. Ugyanakkor a NOB felépítése nem követte a játékok fejlôdését, ezért az új elnök egyik legfontosabb feladata a struktúra átalakítása, az érdemi munkát lassító bizottságok számának drasztikus csökkentése és egy rugalmas, dinamikus szervezet létrehozása lesz.

Labdarúgás - Copa America

Végre gyôzött Brazília

A brazil labdarúgó-válogatott egy korai (10. perc) és egy hajrában (85.) esett góllal gyôzte le Perut a Kolumbiában zajló Copa America B-csoportjának 2. fordulójában, így az egykoron szebb napokat megélt gárda négy vereség - hat nyeretlen találkozó - után diadalmaskodott ismét.

Brazília utoljára május 31-én a Konföderációs Kupán gyôzött, akkor a már biztos vb-résztvevô Kamerunt verte 2-0-ra.

Luiz Felipe Scolari, az új szövetségi kapitány elégedett volt a látottakkal, de azért talált hibákat a Peru elleni játékban:

- Most az volt a lényeg, hogy gyôzzünk, és ez sikerült is. Jobban örültem volna, ha nem az utolsó percekben biztosítjuk be a sikerünket. Szerencsére jó esélyünk van a továbbjutásra.

A B-csoport állása a 2. forduló után: 1. Mexikó 4 pont (1-0), 2. Brazília 3 (2-1), 3. Paraguay 2 (3-3), 4. Peru 1 (3-5)

A záró fordulóban Brazília Paraguay együttesével, Mexikó pedig Peruval mérkôzik. A csoportgyôztes és a 2. helyezett biztosan, a 3. pedig a másik két csoport eredményeitôl függôen jut be a negyeddöntôbe.

B-csoport, 2. forduló: Brazília-Peru 2-0 (1-0), gólszerzôk: Guilherme (10), Denilson (85); Mexikó-Paraguay 0-0.

Atlétika - ifjúsági vb

Magyar szám a kalapács

Horváth József 80.11 méterrel aranyérmet nyert kalapácsvetésben a debreceni ifjúsági atlétikai világbajnokságon. A korosztályában ranglista vezetô szombathelyi versenyzô a legjobb eredménnyel jutott döntôbe, ahol egy percig sem hagyott kétséget afelôl, hogy csakis ô állhat a dobogó legfelsô fokára. Elsô dobásával új vb-csúcsot ért el. Fölényére jellemzô, hogy második (79.90) és hatodik (79.76) kísérlete is a gyôzelmet jelentette volna számára.

A hagyományosan magyar számnak számító kalapácsvetésben két éve, a lengyelországi elsô ifjúsági vb-n Pars Krisztián diadalmaskodott. Debrecenben szombaton a nôk között Kéri Andrea bizonyult a legjobbnak.

Férfi kalapácsvetés: 1. Horváth József 80.11 m, 2. Werner Smit (dél-afrikai) 79.48, 3. Kirill Ikonnyikov (orosz) 77.75.

- Nem távolságban gondolkodtam, az aranyérem megszerzése volt a célom. Azért örülök, hogy 80 méter fölötti dobással sikerült nyernem - mondta Horváth József a kalapácsvetés elsô helyezettje. A Haladás versenyzôje hozzátette: nagy lökést adott neki Kéri Andrea szombati sikere.

A magyarok két aranyérmet szereztek, egy ötödik, két hatodik és egy hetedik helyezést értek el a vb- n. Románia, aki egy arany-, ezüst- és bronzéremmel a 13. helyen végzett.

Debrecen a záró ünnepség - amelyen a 2003-as ifjúsági vb házigazdája, a kanadai Sherbrooke polgármestere átveszi az IAAF lobogóját - után koncertekkel, utcabállal és tûzijátékkal búcsúzott az eddigi legnagyobb, 156 ország versenyzôinek részvételével rendezett hazai sporteseménytôl.

Eredmények:

Férfiak: 800 m: 1. Szalem Amer al-Badri (katari) 1:50.15 p, 2000 m akadály: 1. David Kirwa (kenyai) 5:33.40 p, gerelyhajítás: 1. Teemu Wirkkala (finn) 76.18 m, hármasugrás: 1. Jonathan Moore (brit) 16.36 m, rúd: 1. Artem Kupcov (orosz) 5.15 m, svédváltó: 1. Lengyelország 1:50.46 p.

Nôk: magas: 1. Aileen Wilson (brit) 1.87 m, váltó: 1. Egyesült Államok 2:03.83 p,... 3. Románia 2:09.70.

A debreceni ifjúsági atlétikai világbajnokságon 34 ország versenyzôi szereztek érmet. A legeredményesebbek 15 medállal - ebbôl 5 arany - az amerikaiak voltak.

A

E

B

Egyesült Államok

5

7

3

Kenya

4

4

2

Oroszország

3

4

2

Ausztrália

3

3

1

Németország

3

2

1

Katar

3

2

1

Lengyelország

2

1

1

Nagy-Britannia

2

1

1f

Magyarország

2

-

-

Kína

2

-

-

Jamaica

1

2

3

Etiópia

1

2

2

Románia

1

1

1

Finnország

1

-

1

Trinidad

1

-

1

Brazília

1

-

-

Bulgária

1

-

-

Észtország

1

-

-

Új-Zéland

1

-

-

Szíria

1

-

-

Atlétika - U23 Eb

Három arany után... bronz

Vasárnap, a záró napon is szereztek érmet a magyarok a 23 éven aluli atléták Európa- bajnokságán, Amszterdamban. Csillag Balázs 5000 méteren harmadik lett. A szekszárdi versenyzô 14:04.84 perccel ért célba. A magyar csapat három arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel zárta az Eb-t.

A gyôztesek: Férfiak: 4x100 m: Lengyelország 39.41 mp, 800 m: Reina (spanyol) 1:47.74 p, 5000 m: el-Nasri (spanyol) 14:02.97 p, ... 3. Csillag Balázs 14:04.84, rúd: Borgeling (német) 5.60 m, kalapács: Fiegre (francia) 80.88 m, ... 9. Botfa Péter 70.94, súly: Konopka (szlovák) 19.79 m, 110 m gát: Budzillo (lengyel) 13.76 mp, 4x400 m: Nagy-Britannia 3:05.24 p, távol: Domeneck (francia) 8.00 m.

Nôk: 100 m gát: Kallur (svéd) 12.96 mp, 4x100 m: Nagy- Britannia 44.31 mp, 800 m: Zagorska (lengyel) 2:07.27 p, magas: Beitia (spanyol) 1.87 m, hármas: Vasziljeva (orosz) 13.80 m, 4x400 m: Nagy-Britannia 3:31.74, diszkosz: Michon (francia) 58.52 m, hétpróba: Klavina (lett) 6279 pont.

„Vízes" sportok vb-je

Rajt Fukuokában

Magyar idô szerint hétfôre virradóra, hajnali 2- kor a nôi 5 km-es hosszútávúszással megkezdôdött a japán szigetvilág dél-keleti részén lévô, 1,3 millió lakosú Fukuokában a „vízes" sportok (úszás, vízilabda, mûugrás, mûúszás, hosszútávúszás) 9. világbajnoksága. Két hét alatt összesen 61 számban hirdetnek eredményt.

A világbajnokságok történetében a magyarok már csak azért is jelentôs szerepet játszottak, mert az elsô ilyen jellegû komplex eseményen (1973, Belgrád) - amikor csupán 37 aranyat osztottak ki - két gyôzelmet szereztek: a vízilabdázók (még csak a férfiak „léteztek") 9 sikermentes esztendô után nyertek, s ezzel megalapozták az 1976-os montreali olimpiai bravúrt, s elôször ért a csúcsra a hetvenes évek vegyesúszó fenoménje, Hargitay András is.

A késôbbiekben ugyanô, majd méltó társainak és utódainak sora (Verrasztó Zoltán, Darnyi Tamás, Szabó József, Egerszegi Krisztina, Rózsa Norbert, Kovács Ágnes) gondoskodott arról, hogy - kettô (1978, Nyugat-Berlin és 1982, Guayaquil) kivételével - ne múljon el úszó vb magyar Himnusz nélkül. A pólósok azóta sem voltak világbajnokok.

A sportvilág most négy fantasztikus hét elôtt áll: a „vízesek" erôpróbáját négy nap szünet után követi az edmontoni atlétikai vb. Elôbbiek a jelek szerint nem szeretnének lemaradni a szárazföldiek mögött, ezért jócskán feldúsították a programjukat: legutóbb, 1998. januárjában Perthben a mostaninál 11-gyel kevesebb bajnokot avattak.

A magyarok perthi szereplése felemás volt: Kovács Ágnes itt indult világhódító útjára, viszont csôdöt mondott két atlantai olimpiai bajnok (Rózsa Norbert és Czene Attila), s az elôzô évi Eb-gyôzelem után „csak" második lett a férfi pólócsapat.

Most olyan a vb menetrendje, hogy a „vízes" sportágak híveinek is lehetôséget biztosít az akklimatizálódásra (erre már csak azért is szükség van, mert 7 óra az idôeltolódás Fukuoka „javára" Budapesthez képest). Hétfôre virradóra a hosszútávúszók 5 km-es versenyeit bonyolították le a Hakata-öbölben, s kezdenek a szinkronúszók is (egyéni és páros selejtezô, magyarok nélkül).

Elôbbieket megzavarhatja, hogy Fukuokában ugyan nagy a meleg (általában olyan, mint napjainkban Magyarországon, s éjszaka sem csökken 24 fok alá a hômérséklet), ugyanakkor rendkívül nedves a klíma: az elôrejelzés szerint csütörtökig több lesz az esô, mint a napsütés, a levegô páratartalma 80-90 százalékos. Utóbbiak viszont - hasonlóan a mûugrókhoz és a vízilabdázó hölgyekhez - az úszókkal együtt abban a Marine Messe nevet viselô fedett létesítményben szállnak vízbe, amely ideiglenes építmény, s a múlt vasárnap avatták fel.

A vízilabdázók szerdán (nôk, magyar- görög) és csütörtökön (férfiak, magyar-kazah), az úszók és a mûugrók jövô vasárnap kezdenek. A magyar színeket összesen negyvenen képviselik: 13-13 férfi és nôi vízilabdázó, 7 úszó, 5 hosszútávúszó és 2 mûugró.

A vb-re a szervezôk mintegy 130-140 ország körülbelül másfélezer sportolóját várják.

Az elsô eredméynek: hosszútávúszás: nôk, 5 km, világbajnok: Viola Valli (Olaszország) 1:00:23 óra, 2. Peggy Büchse (Németország) 1:00:49, 3. Hayley Lewis (Ausztrália) 1:00:52.

Hosszútávúszás: férfiak, 5 km, világbajnok: Luca Baldini (Olaszország) 55:37 perc, 2. Jevgenyij Bezrucsenko (Oroszország) 56:31, 3. Marco Formentini (Olaszország) 56:42.

Húszgólos gyôzelmet aratott a férfi vízilabda-válogatott felkészülési mérkôzésen a Koreai Köztársaság ellen.

Eredmény: Magyarország-Koreai Köztársaság 25-5 (9-0, 7-0, 4-4, 5-1).

A dél-koraiak kérésére hivatalos mérkôzést is játszott a fukuokai világbajnokságot megelôzôen Szöulban akklimatizálódó magyar válogatott. Különösen az elsô két negyedben játszott frissen és eredményesen Kemény Dénes szövetségi kapitány csapata.

Kerékpár -Tour de France

Doppinggyanú miatt feladta

A spanyol Txema Del Olmo feladta a francia kerékpáros körversenyt. Az Euskaltel versenyzôje doppinggyanúba keveredett. - A Tour szervezôi szóltak, hogy valami nincs rendben. A nemzetközi szövetségtôl azonban egyelôre semmilyen értesítést nem kaptunk és azt sem tudjuk, hogy Del Olmónak a vér-, vagy a vizeletmintájával akadt gond - mondta Miguel Maragadi, a csapat vezetô igazgatója. Egyébként a holland Erik Dekker nyerte a Tour de France profi kerékpáros körverseny nyolcadik szakaszát. Összetettben egy nap szünet után ismét az ausztrál Stuart O,Grady állt az élre.

A Colmar és Pontarlier közötti 222.5 km-es etapon egy szokatlanul hosszú szökésre került sor, néhányan már 5 km-rel a rajt után elhúztak a mezônytôl. A táv során az éllovasok és az „üldözôk" közötti legnagyobb különbség fél óránál is több volt. A befutóra négyen maradtak, közülük Dekker kerekezett a leggyorsabban, mögötte a spanyol Aitor Gonzalez, a holland Servais Knaven és - négy másodperces hátránnyal - a belga Marc Wauters ért a célba.

O'Grady több mint két és fél perccel lemaradva - egy kisebb csoport élén - ötödikként fejezte be a szakaszt.

Kajak-kenu - Maratoni Eb

Vasárnap taroltak

Magyar aranyérmekkel kezdôdött és végzôdött Gyôrben a Vivendi maraton kajak-kenu Európa-bajnokság. Szombaton délelôtt az ifjúsági egyes számokat rendezték meg. Férfi k-1-ben Varga Dávid, c-1-ben pedig Kósdi Balázs gyôzött, ezenkívül még három érmet szereztek a magyarok.
Eredmények, ifjúsági Európa-bajnokság:
Férfiak: k-1: 1. Varga Dávid 1:27:16.046 ó, 2. Neil Fleming (ír) 1:27:18.124, 3. Botond Balázs 1:27:19.889; c-1: 1. Kósdi Balázs 1:40:13.185 ó, 2. Kósdi Péter 1:40:48.372, 3. Lubomir Hagara (szlovák) 1:46:42.700.
Nôk: k-1: 1. Jenny Spencer (brit) 1:38:48.388 ó, 2. Bartha Nikolett 1:39:23.794, 3. Joana Sousa (portugál) 1:39:24.153.
Ezüstérmet – és aznap már semmi egyebet! – hozott Gyôrben a hazaiaknak a kajak-kenusok szombat délutáni elsô felnôtt száma. A kajakos Jámbor Attila kitûnô versenyzéssel másodikként ért célba a világbajnok spanyol Busto Fernandez mögött. A címvédô Salga István az elsô körben felborult, majd késôbb feladta a küzdelmet.
Eredmények, felnôttek:
Férfiak: k-1: 1. Manuel Busto Fernandez (Spanyolország) 2:36:04.781 ó, 2. Jámbor Attila 2:37:14.828, 3. Magnus Siverbrant (Svédország) 2:37:46.110; c-1: 1. Rus Radoslav (Szlovákia) 3:02:13.652 ó, 2. Pétervári Pál 3:02:39.856, 3. Pavel Bednar (Csehország) 3:03:18.918.
Nôk: k-1: 1. Elisabeta Introini (Olaszország) 2:54:08.544 ó, 2. Garcia Mara Santos (Spanyolország) 2:54:13.732, 3. Marianne Fjeldheim (Norvégia) 2:54:16.903.
Vasárnap már fölényes magyar gyôzelmekkel folytatódott Gyôrött a Vivendi 4. maraton kajak-kenu Európa-bajnokság. Az ifjúsági kettesek küzdelmeiben a férfiaknál és a nôknél egyaránt két-két érem jutott a hazaiaknak.
Eredmények, ifjúsági Európa-bajnokság:
Férfiak, k-2: Gál Zoltán, Szabó Gergely 1:19:56.531 ó, 2. Stér Tibor, Sasvári Gábor 1:21:09.562, 3. Vieira Mauricio, Ricardo Oliveira (Portugália) 1:22:59.546.
Nôk, k-2: Szabó Gabriella, Benedek Linda 1:30:00.781 ó, 2. Isa Ed, Frida Cruetzberg (Svédország) 1:31:18.718, 3. Haller Szilvia, Faragó Renáta 1:32:14.171.
Eredmények, felnôtt Európa-bajnokság:
Férfiak, k-2: 1. Salga István, Jámbor Attila 2:25:40.813 ó, 2. Julio Martinez Gomez, Rafael Quevodo (Spanyolország) 2:25:50.219, 3. Linde de Dolph, Nijs de Edwin (Hollandia) 2:26:06.109; c-2: 1. Györe Attila, Csabai Edvin 2:50:50.827 ó (felvételünkön), 2. Koncz István, Gajárszki Áron 2:53:33.639, 3. Gilányi Zsolt, Hervet Maigrot (Franciaország) 2:55:29.155.
Nôk, k-2: 1. Csay Renáta, Szonda Kornélia 2:39:03.468 ó, 2. Hudy Bernadett, Harkai Orsolya 2:45:09.546, 3. Barbara Przybylaka, Magdalena Sendal (Lengyelország) 2:49:18.014.
A minden várakozást felülmúló szereplésrôl Borsodi Géza, a magyar válogatott szakvezetôje így nyilatkozott az MTI-nek: - Két felnôtt aranyat szinte biztosan vettem, mert gyôzelmet vártam a világbajnok Györe, Csabai kenupárostól illetve a Csay, Szonda nôi kajak kettôstôl. Titkon reménykedtem éremben a Salga, Jámbor férfi kajakpáros esetében és nagy-nagy öröm, hogy sikerült gyôzniük. Elsôségük értékét növeli, hogy szombaton Jámbor egyéniben második lett, s Salga is szinte a teljes távot végigevezte. A mezôny erôsségére jellemzô, hogy újonc létükre a legutóbbi vb elsô négy helyezettjét utasították maguk mögé.

Jacques Rogge a NOB új elnöke

Jacques Roggét választották a NOB moszkvai ülésén a 21 év után távozó Juan Antonio Samaranch utódjául az ötkarikás világszervezet elnöki posztjára.

A hivatalos bejelentésre mintegy háromnegyed órával azt követôen került sor, hogy a szavazás második fordulójában a belga sportdiplomata - megszerezve a 110 voksból az abszolut többséget - megelôzte még versenyben lévô riválisait: a kanadai Dick Poundot, a koreai Kim Un Jongot és Schmitt Pált.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 112. moszkvai ülésszakán hétfôn hét új tagot is választott, köztük az ifjabb Juan Antonio Samaranchot, a most leköszönô NOB-elnök fiát.

A 41 éves ifj. Samaranch jelölését korábban számos kritika érte, de a Nemzetközi Öttusa Szövetségben már régóta tevékenykedô sportvezetô - ô a szervezet alelnöke - mégis különösebb gond nélkül, 71 támogató, 27 nem szavazattal lett tag, 27-en tartózkodtak.

A választást megelôzôen az új- zélandi Tenant Wilson ismét azt javasolta, hogy csak akkor döntsenek a NOB-tagokról, ha már van új elnök, vagyis halasszák el a voksolást fél évvel. Ugyanakkor elállt attól az ötlettôl, hogy ez ügyben határozati javaslatot terjesszen az ülés elé. Wilson már korábban kifogásolta az ifjabb Samaranch jelölését.

A hozzászólók ellenérvként azt hangoztatták, hogy a NOB elnökének nincs jelölési joga, a szóba kerülô „újoncokat" a jelölôbizottság rostálja ki, s a végrehajtó bizottság terjeszti az ülés elé, s ez a két utóbbi testület az elnökválasztást követôen sem változik különösebben.

A belga volt az esélyes

Az amerikai Anita DeFrantz alighanem a legesélytelenebb a NOB elnöki posztjára pályázó három „futottak még jelölt" közül - írta hétvégi számában a Süddeutsche Zeitung címû lap, amely egyértelmûen a belga Jacques Roggét és a dél-koreai Kim Un Jongot tartja potenciális befutónak. A liberális német újság meglátása a 48 éves amerikai hölgy mellett a magyar Schmitt Pálnak ad hasonlóan kevés esélyt a sikerre. A kanadai Richard Poundtól, „akinek beceneve Cowboy, mindenképpen kitelhet egy csípôbôl leadott lövésre". Míg ugyanis DeFrantz „csupán nôként és színesbôrûként lépett szorítóba, és Schmitt csak arra hivatkozhat, hogy ô szállt harcba elsôként, ezen kívül pedig a NOB protokollfônöke, addig Pound valóban rendelkezik befolyással az ötkarikás színtéren. Az egyik legnagyobb kanadai ügyvédi kamara résztulajdonosaként arra használta fel összeköttetéseit, hogy a Samaranch- korszakban 12 milliárd dollárt gyûjtsön össze a NOB számára. Ezzel párhuzamosan fontos bizottságok élére küzdötte fel magát, s ott szigorú válságmenedzserként szerzett hírnevet."

Kim megvesztegetési kísérlete

Kim Un Jong, a NOB dél-koreai elnökjelöltje vasárnap öt újságíró elôtt kijelentette, hogy amennyiben a hétfôn leköszönô Juan Antonio Samaranch helyett ô kerül a szervezet élére, akkor valamennyi NOB-tag évi 50 ezer dolláros fizetést kap. Nyilatkozatát rögzítették.

- Nekem ez nem olyan nagy összeg, de sokan vannak köztünk, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, tôlük nem lehet elvárni, hogy ingyen dolgozzanak a világ legjelentôsebb sportszervezetében - mondta Kim. - Az összeg elôteremtése nem okozhat gondot.

Marc Hodler, a NOB svájci tagja felháborodottan reagált Kim nyilatkozatára. (Hodler jelentette ki elôször a nyilvánosság elôtt, hogy a 2002-es Salt Lake City-i téli olimpia szervezôi több szavazatot is megvásároltak.)

- Kim esetével az etikai bizottságnak kell foglalkoznia, számomra egyértelmû, hogy megvesztegetési kísérlet történt. A dél-koreai óriásit hibázott, hétfôn már csak négyen versenyeznek komoly eséllyel az elnöki tisztségért.

A dpa szerint a többi elnökjelölt közül egyedül Schmitt Pál, a MOB elnöke mondott véleményt Kim javaslatáról: - Minden költségünket fedezik, nem hiszem, hogy további juttatásra lenne szükségünk.

Hírkígyó

• A Haller Ákos, Petô Tibor kétpárevezôs egység megnyerte az összetett evezôs Világ Kupát, miután a sorozat utolsó, müncheni versenyen is az élen végzett. A VK záró regattáján a könnyûsúlyú egypárevezôsök között Varga Tamás bronzérmet szerzett, Kulifai Krisztina és Barcz Gitta (kétpár) hatodik lett.

• Labdarúgó elôkészületi mérkôzésen Bölöni László csapata, a Sporting Lisboa (portugál) 3-0 (2-0) arányban gyôzött a Kaiserslautern ellen.

• Bekerült a tenisz halhatatlanjai közé a csehszlovák származású amerikai Ivan Lendl és az ausztrál Mervyn Rose. A két klasszist méltán választották be a Hírességek Csarnokába: Lendl az 1980-as években egyhuzamban 157 (összesen 270) héten keresztül vezette a világranglistát, pályafutása során 94 tornát nyert egyesben. Dicsôséglistáján három-három U.S. Open- illetve Roland Garros-siker található és kétszer az ausztrál nyílt bajnokságot is megnyerte.

• Maurice Greene nem áll rajthoz pénteken a monacói atlétikai Golden League-versenyen. A 100 méteres síkfutás amerikai olimpiai- és világbajnoka, világcsúcstartója kisebb térdsérüléssel indokolta távolmaradását. A múlt pénteki oslói viadalon azért nem indult el, mert nem tudott megegyezni a szervezôkkel a rajtpénzrôl.

• Az elsô három helyezett a világ idei legjobb eredményét felülmúlva ért célba az orosz atlétikai bajnokság nôi 800 méteres döntôjében. Szvetlana Cserkaszova 1:57.59 perccel gyôzött, megelôzve Natalja Zsiganovát (1:57.97) és Irina Misztyukevicset (1:58.02).

• A házigazda olasz nôi röplabda-válogatott nyerte az urbinói selejtezôtornát, miután a csoportelsôségrôl döntô találkozón legyôzte Romániát. Eredmény: Olaszország- Románia 3-1 (18, -21, 13, 17), A vb-selejtezôtorna végeredménye: 1. Olaszország 6 pont, 2. Románia 5, 3. Magyarország 4, 4. Svájc 3.

• Aranyérmet nyert a nôi váltó a lengyelországi Spalában rendezett ifjúsági négytusa Európa-bajnokságon. A férfi staféta a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A lányok sikere azért különösen értékes, mert - az összes számot figyelembe véve - az oroszokon kívül csak ôk tudtak gyôzni.

• Lékó Péter világossal döntetlent ért el az indiai Viswanathan Anand ellen a dortmundi, egymillió márka összdíjazású sakktorna negyedik fordulójában. A szegedi nagymester ezzel 2.5 pontos. Az élen 3 ponttal az orosz Kramnyik áll, aki vasárnap honfitársát, Morozevicset gyôzte le.

• Az Austria Wien alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett labdarúgó gálamérkôzésen: Austria Wien- Bayern München 1-2 (1-1). A találkozó elôtt a két csapat szurkolói csaptak össze egymással, a rendôrség 37 drukkert ôrizetbe vett, egy nézôt fejsérülésekkel szállítottak kórházba.

• Berti Vogts vasárnap délután cáfolta, hogy elvállalta a kuvaiti labdarúgó-válogatott szakmai munkájának irányítását. Többször beszéltem a kuvaiti szövetség vezetôivel, de semmiben nem állapodtunk meg. Meghívtak, hogy a helyszínen ismerjem meg a körülményeket, de nem szeretnék az ázsiai országban dolgozni, ezért nem utazok el Kuvaitba. Mohammed Otman al-Failakavi, a kuvaiti szövetség fôtitkára meglepôdve értesült Vogts kijelentésérôl.

• Az Osztrák Olimpiai Bizottság (ÖOK) Kitzbühel és Salzburg közös pályázatát tartja a legesélyesebbnek a 2010-es téli olimpiai megrendezésére. Az ÖOK-val való egyeztetés után a városok lemondtak a „tisztán" tiroli kandidálásról, korábban ugyanis Kitzbühel Innsbruck mellett tette le a voksát.

• Kilenc hónappal azután, hogy utoljára ült a Bayer Leverkusen labdarúgócsapatának kispadján, edzôként tért vissza hazájába Christoph Daum, a kokainbotrány miatt menesztett tréner. Együttese, a török Besiktas Isztambul felkészülési mérkôzésen 3-0-ra legyôzte a harmadosztályú Bonner SC gárdáját. Daum további barátságos találkozókat tervez az 1. FC Köln és a Borussia Mönchengladbach ellen. •

Copyright © RMSz - 2000