03.09.18.
Kőrös László

Hozzászól

Bakafánt

Amikor 2001-ben Rogán Antal virulensnek nevezte a pártja által fémjelzett érát, dr. Sajó András az Élet és Irodalomban rámutatott, hogy virulens annyi, mint „betegség előidézésére, fertőzésre képes”.

Ehhez tulajdonképpen nincs is mit hozzátenni, a virulens melléknév hasonlít a magyar virul igére, a magyar nyelvhasználó fülében hatnak egymásra, pont.

Ám és de: én hallom, hogy a nagyon latinnak tűnő virulensben ott a virus főnév töve, csakhogy maga a virulens egyik latin szótáramban sincsen benne. Az Internet-kereső két nyelvben találja meg, a magyarban és a svédben. Emiatt arra gyanakszom, hogy a R. A. által bearanyozott szó e két nyelvi közegben egymástól függetlenül, saját neolatin nyelvi fejleményként jött létre. A svédek, szegények, akiknek nincs virul igéjük (l. Svenska Akademiens Ordbok), csakis mikroorganizmusokról állítják, hogy virulensek, ami megerősíteni látszik gyanúmat.

Felteszem, az történt, hogy a svédek is, mi is elvontuk a középlatin virulentus3 végéről az -us-t, az így kapott alakból visszakövetkeztettünk egy *virulent- tőre, majd az ebből tulajdonképpen kikoholható *virulens melléknévi igenévre. A zavar oka talán Saxo Grammaticus lehet, az 1200 táján élt, de később is népszerű dán történetíró és szótárszerkesztő. A virulentus3 az ő szótárában mindenesetre felbukkan, és azt jelenti, hogy mérges, csípős, heves.

Nemigen állhatom a nyelvhasználati előírásokat, tehát a világért sem követelném, hogy soha többé senki ne használja „virágzó” értelemben a virulenst, de mert mégiscsak kiugrott latintanár vagyok: ugyanezt kérve kérem. Vannak ugyanis még a hazában, akik hozzám hasonlóan álmatlan éjszakák százai során paukolták az ókortudományt, és igazoltan többre vitték benne, mint én. Őket kímélnünk illik. Amikor tudniillik egy politikus a maga értelmezésében alkalmazza az inkriminált (per se általam, hic et nunc diligenter inkriminált) szót, feláll a szőr a hátukon. Az eredeti kiindulópontról, a virus szóról ugyanis – például – a Menge-féle iskolai latinszótár azt állítja, hogy nyákot, természetes eredetű méreganyagot, undorító szubsztanciát, itt-ott pedig tisztátalanságot, lomposságot jelent.

Ebben az értelemben azt sem helyeselhetem, hogy Gyurcsány Ferenc, akkor még csak kijelölt sport- és ifjúsági miniszter nagy nyilvánosság előtt kijelentette: virulens szociáldemokráciát szeretne.