Működik az Illyés Archívum

Az Illyés Gyula Archívum és Műhely a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete keretein belül kezdte meg működését. Az Archívum létrehozása a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, és az Oktatási Minisztérium együttműködésének köszönhető. Az Archívumban kapott helyett Illyés Gyula könyvtárának, és kéziratos hagyatékának jelentős része. A könyvtár nagyrészt az Illyés Gyulának dedikált köteteket tartalmazza. Eredeti állapotát Takács Mária, Illyés Gyula könyvtára című két kötetes munkája őrzi. Az Archívumba került könyvek számbavétele és újrarendezése folyamatos.

A kéziratos hagyaték (a megjelent művek kéziratai, naplójegyzetek, gépiratok,) Illyés Gyuláné (Kozmutza Flóra) és az általa felkért szakemberek segítségével kialakított (tematikus) rendezési elvet követve került az Archívumba. A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára Kroó Norbert és az író leánya Illyés Mária által aláírt szerződés szerint, a kéziratos hagyaték az Akadémiai Könyvtár Kézirattára szabályait követve kerül újrafeldolgozásra. A feldolgozás folyamatos. A kéziratos hagyatékban található anyagokról számítógépes jegyzékek alapján tudunk tájékoztatást adni az érdeklődő szakembereknek. Ugyanígy tájékoztathatjuk a kutatót az író levelezésével kapcsolatban is.

Az Illyés Archívum ünnepélyes megnyitója 2003. április 15-én volt.

Illyés Gyula Archívum és Műhely
(MTA Irodalomtudományi Intézet)
Cím: Budapest, VI. Teréz krt. 13. I. em.
Levélcím: Bp., Teréz krt. 13. I. em., H-1067
e-mail cím: illyesarchivum@iti.mta.hu
Telefon: (36-l) 322-0425/135, telefon és fax: (36-1) 321-1141

Az Archívum látogatható: kedd: 12-19 óráig
szerda: 12-17 óráig
csütörtök: 10-15 óráig
péntek: 10-15 óráig.