LXIV. évfolyam 254. (18246.) sz.

2012. november 1., csütörtök

Internetes olvasóink figyelmébe!

A Népújság interneten elérhetô a www.e- nepujsag.ro honlapon is.

Hirdessen a NÉPÚJSÁGBAN!

Külföldi üzleti hirdetéseket e-mailen is fogadunk. Négyzetcentiméterenkénti díjszabás 1,50 euró. Átutalás a BCR Tg. Mures IBAN RO 27 RNCB 0188034969090003 - euró; RO 97 RNCB 0188034969090004 - dollár bankszámlaszámra.

E-mail címünk: reklam@e-nepujsag.ro

Aktuális

Nyelvszelídítés

Nagy Székely Ildikó

Rég megszakállasodott már a "recesustaiat", azaz hidegfelvágottról és a "sare curgatoare", vagyis folyosóról szóló vicc, és bizonyára még jó pár hasonló, rekeszizomedzô történet ragadt bele az évek során földi és virtuális hálóinkba. Morcos novemberi napokon jólesik rájuk bukkanni, felvidulni tôlük, de ez csak akkor lehetséges, ha ok-okozati összefüggésektôl elvonatkoztatva, a tudatlanság fegyverzetében vihorásszuk el a lebôgéses eseteket. Mert bármennyire igaz, hogy bakizni nemcsak más nyelvén, de a sajátunkon is lehet, az, hogy sokan tizen-, huszonévesen is törik a románt, nem éppen vígjátékba illô elôzményekre vezethetô vissza. Sok kisdiák szülei megtapasztalták már, hogy nincs kellemetlenebb része a napnak – pláne a hétvégének –, mint amikor a másnapi románórára tanul(nak) a gyerek(kel). Nagyrészt természetesen pedagógusfüggô, hogy mennyire hosszú és izzasztó ez a felkészülés. Míg ugyanis egyes oktatók elvárják, hogy az újdonsült elsôs alig hat héttel a becsengetés után húsz idegen szót tegyen magáévá péntektôl vasárnapig, mások megelégszenek a napi 5 új szóval, ennyit pedig a tapasztalat szerint a legtöbb hétéves különösebb erôfeszítés nélkül el is tud sajátítani. Persze, az ígéretek ellenére továbbra is agyonzsúfolt tantervvel lépést kell tartani valahogy, csak nem mindegy, hogyan. Kívülállóként nem áll módomban igazán belelátni a pedagógusi munkába, de azt sehogy sem értem, mi értelme van annak, ha egy elsôs hétfô reggel tetôtôl talpig vissza tudja mondani testének részeit, hogy aztán gyorsan szerzett tudásából péntekre legfeljebb a "száj-szem-nyak" maradjon. Akiben pedig egy nyelv a gyerekkor végigkínlódott délutánjait, kudarcélményeit, az "IS", azaz az "elégtelen vagyok" érzés megtapasztalását idézi fel, az aligha keresi majd a kapcsolatot az elkövetkezô évtizedekben az illetô nyelvvel, kultúrával, sôt – mint egyes magyar egyetemisták is bevallották – örül, ha távol maradhat tôle. Ha viszont vidám órák emlékével tapadnak a tudatba a román szavak, bizonyára könnyebben, rugalmasabban állnak szolgálatunkba a késôbbiekben is. Ezért jó az, hogy egyre több az iskolába készülô, illetve kisiskolás gyerekek játékos, tantervtôl független románnyelv- oktatását biztosító civil kezdeményezés. Milyen szép lenne, ha egyszer arra is lenne igény, hogy a román szülôk gyerekei magyar nyelvû játszóházba járjanak. Nem azért, hogy az iskolában megállják a helyüket, csupán abból a meggondolásból, hogy mostani és késôbbi "játszótereiken" jobban boldoguljanak.

Újra áll Borsos Tamás mellszobra

Visszakerült talapzatára a várépítô Borsos Tamás, az egykori fôbíró szobra, amelyet 2000. június 23-án avattak fel. Kiss Levente szobrászmûvész alkotását többször megrongálták. Talapzatára különbözô feliratok kerültek. A szobrot idén május 5-én lopták el ismeretlen tettesek. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felvállalta a szobor újraöntésének költségeit. A szobor szeptemberben elkészült, a költségek törlesztése is lehetôvé vált a költségvetés kiegészítésével.

Virágkiállítás és -vásár a fôtéren

Tegnap délben Marosvásárhely központjában megnyílt az az eladással egybekötött halottak napi virágkiállítás, amelyet a polgármesteri hivatal – a piacigazgatósága és a virágkertészete révén – a megyei nyugdíjas egyesülettel szervezett. A termelôi áron kinált cserepes krizantémokat november 8-ig lehet megvásárolni.

Az egyházaknak és a koldusoknak adományoznak az emberek

(menyhárt)

Törvénymódosítást kezdeményeznek

Törvénymódosítást kezdeményez a civil szféra annak érdekében, hogy adózáskor kedvezményben részesüljenek azok a cégek, magánszemélyek, amelyek/akik civil szervezeteket támogatnak anyagilag. Ezáltal szeretnék ösztönözni az adományozási kedvet, ami országunkban egyelôre igen csekély. A kezdeményezést tegnap a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban megtartott kerekasztal-beszélgetésen ismertették a szervezôk: a United Way Románia Alapítvány, a Maros Közösségi Alapítvány, az Alpha Transilvana Alapítvány, valamint a Ratiu Központ a Demokráciáért. A rendezvényen részt vettek a Maros megyei nemkormányzati szervezetek képviselôi.

Gál Sándor, a Maros Közösségi Alapítvány igazgatója egy 2007-ben készült felmérésre alapozva elmondta, 2007-ben Románia lakosságának 35 százaléka adományozott pénzt valamilyen célra. Az adományok 42 százalékát az egyházak, 22 százalékát a koldusok, 10 százalékát a természeti katasztrófák áldozatai kapták, és alig 8,9 százalék jutott nemkormányzati szervezetekhez. 2007-ben az átlagos összeg, amely adományként egy civil szervezethez került, 242 lej volt.

Andreia Moraru, az Alpha Transilvana illetékese elmondta, alapítványuk évi bevéte-lének átlagban a tíz százalékát teszik ki az adományok, amelyek nagy része a személyi jövedelemadó felajánlható 2 százalékából származik. A civil szervezeteknek mindenképpen nagy lehetôség ez a kampány, viszont Maros megyében az emberek nagy része nem valamely nem-kormányzati szervezetnek, hanem a SMURD-nak ajánlja fel személyi jövedelemadójának a két százalékát – mutatott rá Andreia Moraru. Ugyanakkor beszámolt alapítványuk tapasztalatairól az adománygyûjtés terén. Mint mondta, a nagy cégeknél általában nagyon nehéz eljutni a vezetôhöz, akinek a kezében van a döntés, és sok esetben a kisebb cégek azok, amelyek kisebb összegekkel ugyan, de folyamatosan támogatják a civil szervezeteket. – Tapasztaljuk, hogy célravezetôbb, ha konkrét tényekkel keressük fel a cégvezetôket – például elmondjuk, hogy 2010 óta gyûjtünk új kisbuszra, amivel a sérülteket szállítanánk, eddig összegyûlt tízezer euró, nem tudna-e belepótolni –, mint hogy csak úgy pénzt kérjünk – véli Andreia Moraru. Ugyanakkor az is hátráltató tényezô, hogy annyira bonyolult az ügyintézés, ha valaki cégen keresztül adományozna, hogy sok cégtulajdonos inkább kivesz kétszáz-háromszáz lejt a zsebébôl és azt adja oda.

Adókedvezmény adományozó cégeknek és magánszemélyeknek

A civil szféra által a pénzügyminisztériumhoz benyújtott törvénymódosítási javaslat értelmében azok a vállalkozó magánszemélyek is kedvezményben részesülnének az adózásnál, akiknek nincs ugyan állandó jövedelmük, de osztalékból, ingatlaneladásból, - bérlésbôl bevételre tesznek szert, és ebbôl anyagilag támogatnának egy civil szervezetet. A tervezet másik pontja értelmében azok a vállalkozó magánszemélyek, akik száz minimálbér értékét meghaladó összeget adományoznak nemkormányzati szervezetnek, tíz százalékot írhatnának le az adóalapból. Jelenleg a "civileknek" adományozó magánszemélyek számára nincs adókedvezmény. Egy másik fontos módosítás az lenne, hogy cégek esetében 0,3- ról 0,6 százalékra növeljék az éves üzleti forgalomból leírható határt. Ugyanis jelenleg, hogy egy cég leírjon egy ezer euró értékû adományt, az üzleti forgalma meg kell haladja a 300 ezer eurót.

A beszélgetésen jelen lévô Peti András városi tanácsos elmondta, nagyon hasznosnak tartja a kezdeményezést, viszont bele kellene foglalni azt a javaslatot is, hogy az állam duplázza meg az összeget, amit egy civil szervezet begyûjt a felajánlott személyi jövedelemadók 2 százalékából. A jelenlevôk egyetértettek abban, hogy az elhangzott javaslatok mindenképpen ösztönöznék az adományozási kedvet mind a cégek, mind a magánszemélyek esetében, viszont többen is rámutattak, nem valószínû, hogy a döntéshozó szervek rábólintanak a módosító javaslatokra, ugyanis ezáltal csökkenne az államkasszába az adókból befolyó jövedelem.

Halottak napjára krizantém

Mezey Sarolta

Vállalkozni érdemes – állítja a mezôpaniti Barabási Enikô, aki férjével, Antallal vágott bele a virágtermesztésbe. A családi hagyományt folytatva, úgy döntöttek, hogy saját vállalkozásukból élnek meg. A fiatal házaspár kertészete is fiatal, évrôl évre fejlesztenek, egymás után húzzák fel a fóliasátrakat, s bôvítik a termesztett fajtákat. Idén gondok voltak a vízellátással, hiszen az aszály miatt elapadt az egyik kút vize. A másiknak pedig olyan kénes a vize, ami tönkreteszi a virágokat. Új kutat kellett fúrni, de vizet csak 42 méter mélységben találtak.

– Kora tavasszal palántákat nevelünk, ezt visszük a piacra. Nyárára többnyire nemes álló- és folyómuskátlit, petúniát, paprikavirágot, egynyári virágokat termesztünk. Ôsszel krizantém az idényvirágunk, hiszen halottak napjára ezt vásárolják legtöbben. A kisebb cserepek ára 6-7 lej, míg a nagyobbaké 10 lej. De van árvácskánk is, amit ilyenkor is szívesen ültetnek ki a kertekbe, gruppokba. Az árut többnyire Szeben megyébe, Medgyesre szállítjuk, mert a környéken elég sok virágtermesztô van, akik ellátják a marosvásárhelyi piacokat, virágboltokat. A virágkertészet folyamatos munkát és odafigyelést igényel. A mulasztás megbosszulja magát. Nem mindegy, hogy milyen talajt, milyen vegyszereket használunk, hiszen tavaly egy fertôzött földszállítmány tôzeglepkével fertôzte meg az egész ültetvényt és óriási kárt okozott – mondta Barabási Enikô, aki végigvezetett a fóliasátrakon.

A halottak napi krizantémmal nagyjából lejár az idei virágértékesítés, ami nem azt jelenti, hogy a kertész leáll a munkával. A jövô évi dugványok teleltetéséhez állandóan fûteni kell, ami azt jelenti, hogy a kertész éjjel-nappal "szolgálatban" van és figyeli a hômérséklet alakulását. – Szeretjük a virágokat, ezért is adtuk a fejünket kertészkedésre. Nekünk megéri ezzel foglalkozni! – mondja a fiatalasszony, akinek nemcsak saját termesztésû virágai vannak, hanem csodálatos orchideák is pompáznak a ház ablakában.

Még változtatható a jelenlegi állás a Szüreti vigadalomban

Az Erdélyi Magyar Televízió Szüreti vigadalom címû mûsora a végéhez közeledik.

Hétrôl hétre sok szavazat érkezett, és a vetélkedô települések között nagyon szoros állás alakult ki. Éppen ezért a nézôk elôtt a televízió felfedi a november 1-jei adásban a szavazatok állását. Pontosabban az elsô és utolsó helyen álló település nevét.

November 1-8. között szavazhatnak, változtatva vagy erôsítve a jelenlegi állást.

Aki már szavazott, újból megteheti, azonban második szavazatával már nem vehet részt a sorsoláson, csupán kedvenc települését segítheti hozzá a fôdíj elnyeréséhez. A legtöbb szavazatot kapott településrôl, annak múltjáról, jellegzetességeirôl, hagyományairól az Erdélyi Magyar Televízió készít bemutatófilmet, egy éven át követve a település rendezvényeit, életét.

Aki most szavaz elôször, szintén részt vehet a sorsoláson, ahol kétszemélyes külföldi utazást, valamint azok között, akik a nyertes településre szavaznak, egy kismalacot sorsolnak ki.

10 év, 300 díjazott, 330 ösztöndíj

November 4-én, vasárnap este 8 órától látható az Erdély TV saját készítésû riportsorozata, amely a 2003-ban erdélyi magyar fiatalok támogatására létrehozott alkotói ösztöndíj elmúlt tíz évét összegzi.

Kötelesség, feladat teljesítése azokkal a fiatalokkal szemben, akik tehetségesek és kulturális értékeket teremtenek – fogalmazta meg Markó Béla, az alkotói ösztöndíjbizottság elnöke az alkotói ösztöndíj lényegét.

A filmben szaktestületi tagok és díjazottak szólalnak meg. Az interjúsorozatban a következô kérdésekre válaszolnak: Kinek mit jelentett az egyéves ösztöndíj? Milyen lehetôségekkel járt együtt? Mennyire segítette pályakezdôként ôket?

A díjakat öt kategóriában osztják ki (színházmûvészet, képzômûvészet és fotográfia, zenemûvészet, irodalom, film és televízió), figyelve arra, hogy az ösztöndíjakkal a legszélesebb területen segítsék az erdélyi magyar fiatal tehetségek elindulását.

Film a Communitas Alapítvány alkotói ösztöndíjáról és a díjazottakról november 4-én este 8-tól, az Erdélyi Magyar Televízióban.

Elutasították Csegzi Sándor jelöltségét

Antalfi Imola

A volt alpolgármester óvást nyújt be

A Maros megyei választási iroda tegnap formai okokra hivatkozva elutasította Csegzi Sándor jelölését. Marosvásárhely volt alpolgármestere függetlenként indult volna a december 9-i parlamenti választásokon a parlamenti képviselôi tisztség megszerzéséért, iratait és a támogatói listákat kedden tette le a választási irodához. Ennek elnöke, Szôcs Barna a Népújságnak elmondta, Csegzi Sándor nem tartotta be a 2008. évi 35-ös törvény illetve az Országos Választási Iroda 2012. szeptember 20-i határozatának vonatkozó elôírásait, és ezektôl eltérve csupán egy eredeti iratokat tartalmazó dossziét nyújtott be, a másik háromban közjegyzô által hitelesített dokumentumokat tett le. Szôcs Barna hozzátette: Csegzi Sándornak a kiközléastôl számítva 48 órája van arra, hogy óvást nyújtson be a Maros Megyei Törvényszéken a megyei választási iroda határozata ellen. Csegzi Sándor megkeresésünkre elmondta, úgy járt el, ahogy a helyhatósági választások alkalmával is június 10-én. Kijelentette, egyenértékûnek tartja az eredeti támogatói listákat ezek közjegyzô által hitelesített másolataival, és úgy véli, nagy erôfeszítés lett volna a támogatóktól elvárni, hogy négy példányban töltsék ki az íveket, a jogszabály erre vonatkozó cikkelyei szerinte megnehezítik a függetlenül induló jelöltek helyzetét. Közölte, élni fog az óváshoz való jogával.

Vita a fakivágásról

Vajda György

Úgy tûnt, mintha forgatókönyv szerint rendezték volna kedden a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által meghirdetett nyilvános vitát, amelyen a 2012/2013-as fakivágási, -metszési és csemete-, valamint díszcserje-ültetési programot mutatták be. A korábbi hasonló találkozókon is tapasztaltak szerint a környezetvédô szervezetek élesen bírálták a hivatal képviselôit, a lakótársulások vezetôi védték, dicsérték a városgazdákat. Az utóbbiak megígérték, hogy minden véleményt figyelembe vesznek, aztán végrehajtják a programot úgy, ahogy meghirdették.

Tegnap délután a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Mûvelôdési Központ klubtermében több mint 50 lakótársulás vezetôje, civil szervezetek képviselôi, magánszemélyek és a média képviselôi gyûltek össze, hogy asszisztáljanak az évente megrendezett fakivágási, -metszési, valamint a csemeteültetési program vitáján, amelyet a polgármesteri hivatal – kötelezôen – több esztendeje megszervez, miután évek óta éles vitát vált ki a zöldövezetek kezelése, a város környezetvédelmi politikája. S bár ezt megelôzendô a helyi tanács kezdeményezésére megalakult az a bizottság, amely a gyakorlatban felülvizsgálja a fakivágásokat, s ennek tagjai között vannak a zöldek képviselôi is, valahogy a gyakorlatban mindig a hivatal elképzelése érvényesült. Ezen túl, az elvárásoknak megfelelôen ez a fórum kellene lehetôséget teremtsen arra, hogy e témában – a közösség bevonásával – valós párbeszéd alakuljon ki a lakók és a hatóságok között, azonban évek óta mindig ugyanaz történik. A tegnap még az is különös volt, hogy bár jelen volt a két alpolgármester, Ionela Ciotlaus és Józsa Tibor, a vitavezetô Claudiu Maior tanácsos volt. De lássuk dióhéjban, hogy mi is történt.

Elôször a környezetvédelmi szervezetek képviselôi kértek és kaptak szót. S míg Szakács László, a Rhododendron környezetvédelmi szervezet vezetôje ellenérveit (sz. m.: korábbi lapszámunkban már közöltük) viszonylag türelemmel fogadta a hallgatóság, a vitát Calin Tocaciu, a Nap völgye (Valea Soarelui) egyesület elnökének hozzászólása váltotta ki. Éles, vádoló hangnemben fejtette ki, hogy a polgármesteri hivatal nem tartja be a városi zöldövezetek kezelésére vonatkozó 24/2007-es törvényt, nincsen pontos nyilvántartás a zöldövezetekrôl, a város fáiról és a kivágásokat, metszéseket önkényesen végzik, szakbarbár módra. "Önök (fa)gyilkosok!" – jelentette ki a mérnök. S bár ez már robbanásig feszítette a hangulatot, azért még szót adtak a környezetvédôknek. Volt, aki azt kérdezte, miként kerülhetnek be a zöldek képviselôi a bizottságba. Aztán a Facebook közösségi oldalon elindított Ne vágj ki minden fát! csoport nevében 680 aláírást tartalmazó beadványt nyújtottak át a hivatal képviselôinek, amelyben – szintén a 24-es törvény elôírásaira hivatkozva – többek között az eljárás miatt, felelôtlenséggel vádolták a város vezetôségét.

Majd megindult az ellenvélemények áradata a zöldek ellen. Jól meghatározott sorrendben kaptak szót a lakótársulások vezetôi. Egyesek már nem is a saját környezetükben levô fákkal, zöldövezetekkel kapcsolatosan beszéltek. Néhányan elítélték, sôt, ellenségnek titulálták a környezetvédôket, mondván, hogy csak tiltakoznak, nem tesznek semmit, egy fát sem ültettek, nem jönnek konkrét javaslattal, gátolják munkájában a városvezetôséget. S a nyomaték kedvéért dicséreteket zengtek: nagyon sok fát ültetett a hivatal, rendbe tették a városnegyedek- beli zöldövezeteket, köszönhetôen Dorin Florea polgármesternek és Claudiu Maior "alpolgármesternek".

A vita majdnem tettlegességig fajult – ezt Bretfelean Valentin, a közösségi rendôrség vezetôje akadályozta meg, aki a háttérbôl mérsékletre intette a lakótársulások vezetôit. Calin Tocaciut pedig többször megfenyegették, hogy kiteszik a terembôl. Aztán felszólalt az Egészség és reménység egyesület (?) vezetôje, aki saját példáját hozta elô: "Én elôször elmegyek a polgármesteri hivatalba, megkérdem, mit segíthetek, s aztán kritizálok" – mondta többek között Calin Tocaciunak. Hozzászólását hosszan tartó tapssal és ovációval jutalmazták. A környezetvédôk becsületét némiképpen Gáspár Sándor, a Civitas Nostra városvédô szervezet képviselôje védte meg, akinek nagy nehezen adtak szót. A rádiószerkesztô elmondta, nem lehet egy kalap alá venni a nemkormányzati szervezeteket, ezért elutasítja azokat a vádakat, sértéseket, amelyek a lakótársulások felszólaló vezetôitôl elhangzottak. El kell különíteni a zöldövezetek-beli fakivágásokat az utcai fasorok rendezésétôl, illetve a közterület- kezeléstôl – minden évben ez okoz félreértést és vitát. Azt is el kell fogadni, hogy vannak városrendezési követelmények, amiért ki kell vágni fákat, de ha a hivatal és a civil szervezetek, a lakosság között jobb a párbeszéd e téren, akkor talán hatékonyabban lehetne az ügyet kezelni. Arra kérte a városvezetôket, hogy minden esetben szakszerûen járjanak el és a sajtón keresztül a fakivágási vagy metszési munkálatok ELÔTT és ne utólag értesítsék a környezetvédô szervezeteket és a lakókat, így valószínû, hogy elkerülhetô lenne a parttalan vita. Claudiu Maior megígérte, hogy ez így is lesz.

Aztán a hivatal képviselôinek felszólalásaiból egy kicsit árnyaltabb képet kaphattunk. Józsa Tibor alpolgármester többször is elismerte, nem szakértôje a témának, de korábban igazgatóként többször járt a városban és látta, hogy vannak idôsebb fák, amelyek megrongálódtak, a "fakérget ledörzsölték a gépkocsik", ugyanakkor a tömbházak környékén a parkoló autókat veszélyeztetik, mások benôttek az ablakon, sôt olyan esetrôl is tud, hogy a gyökér a földszinti lakások alá húzódott és a padlót is megemelte – ehhez nem kell szakértelem, ki kell vágni – mondta, majd hozzátette: az is szomorú, hogy a kiültetett facsemetékbôl kevés marad meg. A tavalyi ültetések nagy része is elszáradt, mert a hivatal nem vette figyelembe az aszályt. S azt is elismerte, valóban nincs nyilvántartás a zöldövezetekrôl. (Sz. m.: tudomásunk szerint 2002-ben, az Agenda 21 fenntartható környezetvédelmi stratégia összeállításakor néhai Kiss "Bill" István önkéntesen feltérképezte a zöldövezeteket.) Ionela Ciotlaus azzal kezdte beszédét, hogy még nem volt nyilvános vitán, ezért meglepte a hangnem. Bár konkrétumokat nem igazán mondott, kifejtette, figyelembe kell venni a környezetvédôk javaslatait, mert nem minden esetben van a hivatalnak igaza, s meg kell találni a hatékony módszert (!) a környezetvédelem érdekében. Peti András tanácsos ehhez többek között hozzátette, mindenképpen a törvények tiszteletben tartásával intézkedhet a polgármesteri hivatal, s ha valami nem mûködik megfelelôen, ha nem elég konkrétak az elôírások, akkor a tanács kötelessége határozattal pontosítani, kiegészíteni a szabályokat, amelyeket viszont a végrehajtónak tiszteletben kell tartania.

Végül Anca Teban, a zöldövezet-kezelô osztály vezetôje elmondta, a programban találhatóktól eltérôen újabb sürgôsségi fakivágást helyeztek kilátásba. A Hôsök parkjában rovartámadás miatt kiszáradt 70 fenyôfa (sz. m.: sajnos a jelenség országos méretû, hiszen vannak övezetek, ahol több száz hektár megbetegedett), ezért azonnali intézkedésre van szükség, sôt az orvosi egyetem dendrológiai parkjában is mintegy 30 évtizedes fenyô esett áldozatul a betegségnek.

A vitazárást követôen néhány lakótársulás-vezetô újabb konkrét fakivágási kérelmet nyújtott be, végül mindenki békésen távozott.

Regionális nyelvvé tenné a magyart Erdélyben az RMDSZ

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség olyan alkotmánymódosítást javasol, amely regionális nyelvként ismerné el a magyart Erdélyben – közölte Kelemen Hunor, a szövetség elnöke szerdán, amikor bukaresti sajtóértekezletén az RMDSZ választási programját ismertette.

"A programunk egyik része a nemzeti közösségek, a magyar közösség kollektív jogaira vonatkozik, a nyelvhasználattól az autonómiáig. Fontos célkitûzés, hogy a magyar nyelv regionális nyelvként jelenjen meg az alkotmányban, ezt az alkotmánymódosító tervezetünkbe is bevettük" – mondta Kelemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke szerint a választások után a parlament elsô teendôje lesz az alkotmány módosítása, amelyhez kétharmados többség szükséges. Kelemen Hunor szerint 2013-ban Romániának új fejlesztési régiókat kell kijelölnie, hogy az Európai Unió következô, 2014-2020 közötti költségvetési idôszakában hatékonyabban hívhassa le az európai forrásokat.

Rámutatott, a következô idôszakban Románia 31 milliárd eurónyi – az éves állami költségvetéssel azonos nagyságrendû – összeget hívhat le uniós forrásokból, de ennek hatékony felhasználásához szerinte koherens fejlesztési régiókat kell kialakítania. Az RMDSZ 13- 16 fejlesztési régiót javasol a jelenlegi hét helyett, amelyeket a belsô történelmi, gazdasági, kulturális kötôdésekre alapozva rajzolnának meg – magyarázta Kelemen Hunor, azokra a román politikai törekvésekre utalva, amelyek Székelyföldet különbözô fejlesztési régiók között osztanák fel.

Az RMDSZ választási programjában vázolt gazdasági célkitûzések szerint Romániának legalább két évig meg kell ôriznie az egykulcsos adórendszert, csökkentenie kell a tb- járulékokat és 2015-ig vissza kell térnie a 19 százalékos áfára.

Kelemen Hunor az 1989 elôtt államosított ingatlanok helyzetének rendezését is a következô törvényhozási ciklus fontos teendôi közé sorolta. Rámutatott, az RMDSZ a meglévô épületek természetbeni visszaszolgáltatásának a folytatását sürgeti, és elutasítja az olyan megoldási javaslatokat, amelyek az elkobzott ingatlanok értékének 15-20 százalékára korlátoznák a kárpótlást.

"Folytatni kell a reformokat"

Romániában folytatni kell a reformokat és a korrupcióellenes harcot, hiszen az eredmények még nem kielégítôek ezen a téren – jelentette ki szerdán Martin Schulz, az Európai Parlament (EP) elnöke a román parlament elôtt mondott beszédében.

Az EP elnöke emlékeztetett arra, hogy éppen szerdán kapta meg a román kormány azokat a leveleket, amelyben Brüsszel értesíti Bukarestet három romániai ágazati operatív program felfüggesztésérôl.

Schulz szerint a közbeszerzéseknél tapasztalt súlyos rendellenességek miatt hozott döntés azt mutatja, hogy nem sikerült végigvinni Romániában a reformokat és a korrupcióellenes harcot. Ugyanakkor arról biztosította Romániát, hogy ebben a törekvésében az Európai Unió intézményeinek teljes támogatását élvezi.

Kifejtette: az Európai Unió az emberi jogok és értékek olyan közössége, amely valamennyi tagállamától elvárja ezt a közös értékrendet, nem csak Romániától. Emlékeztetett arra, hogy az európai törvényhozásnak éles vitája volt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, így tehát nem csak Románia esetében merültek fel hasonló nézeteltérések.

Az EP elnöke arra utalt, hogy az EU vezetôi az elmúlt idôszakban élesen bírálták Romániát, miután a szociáldemokrata Victor Ponta miniszterelnök vezette kormányzati többség felfüg- gesztette tisztségébôl Traian Basescu államfôt.

Schulz megdicsérte Pontát, aki – mint mondta – nyitott volt a bírálatokra, és alkalmazni kezdte az Európai Bizottság által megfogalmazott javaslatokat. Schulz hangsúlyozta: nem szabad belpolitikai ellentétekkel veszélyeztetni a korrupcióellenes harcban és a korszerû igazságszolgáltatás kiépítésében Románia által elért eddigi eredményeket.

Az EP elnöke Traian Basescu államfôvel is találkozott szerdán a fôvárosban.

Új autós biztonsági szabályok

Új biztonsági felszerelésekkel kell ellátni a 2012. november 1. után engedélyezett autótípusokat, hogy megfeleljenek a 2009-ben elfogadott úgynevezett általános biztonsági szabályozásnak – tudatta szerdán az Európai Bizottság.

A jövôben engedélyezett típusoknál kötelezô lesz minden autóba olyan berendezést beépíteni, amely hang- és fényjelzéssel figyelmezteti a vezetôt, hogy kösse be a biztonsági övét, a jelzés pedig akkor sem szûnhet meg, ha az autó elindul.

Az áramütés elkerülése érdekében szigorúbb biztonsági elôírásokat határoz meg a jogszabály az elektromos jármûvek számára.

A jövôben az autók hátsó üléseinek elég erôsnek kell lenniük ahhoz, hogy megakadályozzák, hogy a csomagok egy esetleges ütközéskor betörjenek az utastérbe. Emellett pedig a hátsó ülésekbe két, úgynevezett ISOFIX rögzítô pontot kell majd beépíteni, amely a jogalkotó szándéka szerint a gyerekülések egyszerûbb és biztonságosabb rögzítését teszi lehetôvé.

Újfajta matricák figyelmeztetnek majd arra, hogy az elsô utas ülésre nem szabad a menetiránnyal szemben babahordozót elhelyezni, ha a mûszerfal jobb oldalán is van légzsák.

Kötelezô lesz a keréknyomás-figyelô berendezés, amellyel a bizottság reményei szerint sok defektbôl fakadó súlyos baleset lesz megelôzhetô.

A november 1. után engedélyezett típusokba mindezeken túlmenôen egy olyan kijelzôt is be kell majd építeni, amely a sebességváltás szükségességére figyelmezteti a vezetôt, amivel a bizottság szerint üzemanyag takarítható meg, az autósok vezetési stílusa pedig ezáltal környezetkímélôbb lehet.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke elmondta: "ezek az újítások lényegesen növelik a biztonságot azáltal, hogy csökkentik a balesetek valószínûségét, továbbá mérséklik a következmények súlyosságát. Ez az Európai Unió egyik nagyon is kézzelfogható eredménye".

A bizottság azt is tudatta, hogy 2014-tôl az új szabályok minden olyan új autóra vonatkoznak majd, amelyet az Európai Unióban terveznek értékesíteni. A bizottság célja, hogy 2020-ra az Európai Unió útjain bekövetkezett halásos balesetek száma legalább a 2010. évi felére csökkenjen.

Kevés a magyar a leggazdagabb romániaiak között

Alulreprezentált a romániai magyarság a dúsgazdag romániaiak listáján, ráadásul az itt szereplô romániai magyarok vagyona elmarad a román társaikétól – derül ki a háromszáz leggazdagabb romániai üzletembernek a Capital gazdasági hetilap által közzétett listájából.

A listán szereplô 11 magyar kötôdésû üzletember vagy család becsült összvagyona meghaladja az egymilliárd eurót.

Az elmúlt évekhez hasonlóan Teszári Zoltán nagyváradi üzletember a leggazdagabb romániai magyar. A telekommunikációs piacon Magyarországon is jelen levô üzletember a 750-800 millió eurósra becsült vagyonával a romániai gazdaglista hatodik helyén szerepel, és az ô vagyona teszi ki a listán szereplô magyarok vagyonának a háromnegyedét.

Teszárit a gazdaság megannyi területén jelen levô Verestóy Attila követi a rangsorban. Az RMDSZ szenátorát 60-65 millió eurósra becsült vagyonával a kilencvenedik helyre sorolták a Capital munkatársai.

Pászkány Árpád, a CFR Kolozsvár futballcsapat tulajdonosa a harmadik leggazdagabb romániai magyar. A rangsorban a 109. helyen feltüntetett üzletember vagyonát 50-51 millió euróra tették. Pászkány azon kevesek közé tartozik, akinek a gazdasági válság körülményei között is sikerült gyarapítania vagyonát.

A kereskedelemmel és ingatlan-beruházásokkal foglalkozó nagyváradi Mudura Sándor és azonos nevû fia 40-42 millió eurós vagyonnal a 132., a munkavédelmi felszerelések forgalmazásával foglalkozó marosvásárhelyi Szász testvérek, Orlando és Roland 32-33 millió eurós vagyonukkal a 164., az energetikai berendezések gyártásával foglalkozó kolozsvári Péter Pál 30-31 millió euróval pedig a 178. a listán.

A 24-27 millió eurós sávban négy erdélyi magyar üzletember is szerepel. A kézdivásárhelyi Szarvadi Loránd és Hegedûs Ferenc valamikor együtt kezdtek foglalkozni elektronikai cikkek kereskedelmével. A 203., illetve a 207. helyen szerepelnek a listán. A mobiltelefon-üzletben utazó marosvásárhelyi Fodor házaspárt a 211., a tôke és ingatlanpiacon tevékenykedô kolozsvári Urási Bélát a 222. helyre sorolta a Capital.

A romániai magyar vállalkozók közül Pálfi Miklós került fel még a 300-as listára. A borszéki ásványvíz-palackozó kisebbségi tulajdonosa 15-16 millió eurós vagyonával a lista 292. helyén áll.

Csütörtöki kimenô

Fogalmazás az ôszrôl

Sebestyén Mihály

Alsóbb osztályokban, amikor még fontosnak gondolták nem csupán tanügyi, de életpálya- modellezési szempontból is a helyes és tiszta fogalmazást, akkoriban, mondom, a rettentô ötvenes évek derekán elsô fogalmazás gyanánt a tanci vagy tanárnô így kiáltott fel egy szép verôfényes napon: írjatok, gyerekek, fogalmazást... itt gondolkodóba esett, habozott egy keveset, mintha ekkor keresgélne elô a rengeteg rendelkezésre álló témából egy, az életkorunkhoz illô és érdeklôdésünkre méltán számot tartható szüzsét, holott ez már benne volt évtizedes pedagógiai rutinjában, ezt maga is így örökölte tanügyi felmenôitôl, ez látszott a legsemlegesebbnek és legkevésbé robbanékonynak, nos, írjatok fogalmazást az Ôszrôl!

Mi felvettük a tollakat, ceruzákat (a "pix", avagy szabatosan Bíró-féle golyóstoll még fel sem volt találva Kelet-Európa számára, a Mont- Blanc márkájú töltôtoll csak Baky mester Bolyai utcai javmûhelyének kirakatában volt megpillantható, és azt is mondták, hogy valódi arany tollszem van benne, de Albu Pityu, a nagy realista a Temetô utcából óva intett, hogy bedôljünk ennek az ócska hantának, figyelmeztetett, hogy ne higgyük, hiszen a nagybátyja megmondta, hogy akkor már régen betörték volna érte a kirakatot a Turbucz testvérek, a város legfélelmetesebb gengszterei).

Szóval a ragyogó délelôtt dacára – így voltunk idomítva – felvettük írószerszámainkat, a vonalas füzetek fölé görnyedtünk és gályázni kezdtünk az ôszrôl. Persze ôsszel a természet kicsit meghal, de tavasszal feltámad, a szorgalmasabbja Petôfi Sándor örökbecsû ôszi versével ült ki a dicsôség dombjára, onnan nézett szerteszét, amíg belésietett a kis Túr és az ihlet. Hulltak a sárga és piros levelek, Tökés Ilonci annyira belejött, hogy neki még kék levelek is alápörögtek ebben a színkavarodásban. Volt must és szüret, mulatság, esô-sár és ôszi vásár a Bulevárdon.

Csak Balla Peti ült csöndben és egyetlen sort sem írt le szinte a kicsengetésig. A tanító néni nem zavarta, nem faggatta, nem nógatta. Elsétált mellette, láttam, amint a tekintetét is elfordította.

Mondom, már csak pár perc volt hátra a kicsengetésig, amikor Balla Peti leírta a végzetes mondatot. Ôsz van. Tegnap édesapámat elvitték a bôrkabátos emberek.

Én véletlenül láttam ezt a mondatot. Valahogy úgy tartotta Peti, hogy láthassam, hogy elolvashassam.

Aztán néhány nap múlva eltûnt. Állítólag kivették a mi iskolánkból. Vagy kicsapták volna, nem tudom. És ma, 56 év után már nincs is akit megkérdezzek. Mind eltûntek mellôlem az osztálytársak, a tollak, a tancik. Leperegtek, mint az ôsz piros-sárga- kék vagy az idô piros-fehér-zöld levelei...

Bolyalimpia a Kultúrpalotában

Barabás Szidónia

Bemutatkoztak a gólyák

Igen nagy érdeklôdés elôzte meg az idei bolyais gólyabált, hiszen már jó fél órával kezdés elôtt zsúfolásig megtelt a terem. Az elôadásra való hangolódásban segített a 2012-es nyári londoni olimpiai játékok hangulatát felidézô fényképek és kisfilm – nem véletlenül, ugyanis a gólyabál témája az olimpia volt.

A részt vevô országok

A gólyák a líceumból indulva stafétával hozták a "bolyalimpiai" lángot a Kultúrpalotába. Akárcsak Londonban, itt is felvonultak a részt vevô "országok" zászlójukkal és képviselô gólyáikkal az élen. A hat kilencedikes osztály jobbnál jobb, rájuk illô országneveket választottak: Agyiptom (Bustya Orsolya, Pádár Zsuzsanna), Béland (Antalka Gergô, Blága Annamari Krisztina), Césland (Tôkés Bálint), Deutschitalia (Smajda Anna), Tematikaland (Kiss Gergô, Lackó Richárd), Fantátum (Szakács Kincsô), Guglandia (Osztián Pálma, Nagy Péter), Heuréka-szigetek (Somai Zoltán).

Általános mûveltségi teszt és külön produkció

Bevezetôként igen humoros hangvételû bevezetô beszédet hallhattunk, majd a gólyák egy közös tánccal vonultak fel a színpadra, amelyet sportbemutató is fûszerezett, elvégre a téma az olimpia volt. Ezután a vetélkedôre jelentkezô párok tudásukat, táncképességüket mutatták be. Minden
"olimpikon" a játékokkal kapcsolatos négy- négy kérdésre kellett válaszoljon. S hogy mennyire kötôdik az iskola az olimpiákhoz, igazolta az is, hogy néhány, Bolyaiban végzett – késôbb olimpiáig eljutó – volt diák neve is elhangzott. S a választ adók dicséretére legyen mondva – nem hoztak szégyent az iskolára, mivel kiválóan válaszoltak. Aztán egy improvizációs gyakorlaton is átestek a versenyzôk. Azt kellett elképzelniük, hogy az olimpiai játékokon vannak és bizonyos, ehhez kapcsolódó helyzeteket miként oldanak meg. Majd külön produkciójuk is volt, amelyet tánccal zártak. Volt, aki zongorázott, énekelt, más titkosügynökként kereste az olimpiai lángot, s ezzel a mûsorszámmal is sikerült jó hangulatot teremteni. Majd a gólyák, Shakira: Waka-Waka címû számára táncoltak, s ebbe legalábbis ami az éneklést illeti, a közönség is bekapcsolódott.

Meglepetéspróbák

Nemcsak a közönség, hanem a résztvevôk számára is tartogatott meglepetést a program. A téma a sport maradt. Egy lány a vászonra vetített alakjával valamilyen sportot jelenített, meg, amelyet fiú társa élôben kommentált, majd helyet cseréltek. A mûsorszámok bemutatása után a zsûri elbírálta a produkciókat. Közben a teremben kisfilmek segítségével nyújtottak betekintést a szervezôk a gólyák elôválogatójába.

Fogadalomtétel és díjazás

A zsûri döntése elôtt a jelen levô kilencedikes diákok megfogadták, hogy a könyvtárban elmondják a harmadunoka-testvéreik gyerekeinek óvodai jelét, soha nem mozdítanak ki egyetlen tanárt sem a nyugalmi állapotából, nem doppingolják magukat paradicsomokkal a sportpályán, szakdolgozatot írnak az angol királynô teázási szokásairól, minden este latinul imádkoznak és napi háromszor megváltják a világot.

Az eskütételt követôen a végeredményt Sebestyén Aba színmûvész, a zsûri elnöke hirdette ki. Kelemen Katalin – a Bolyai biológia szakos tanárnôje, aki cselgáncsozóként részt vett olimpián – osztotta ki az érmeket a nyerteseknek. A népszerûségi díjat a közönség sms- szavazatai nyomán Osztián Pálma és Antalka Gergô nyerte el. A dobogó harmadik fokára Blága Annamari Krisztina és Antalka Gergô állt, ezüstérmes lett Osztián Pálma és Nagy Péter, míg a bálkirálynôi címet Szakács Kincsô nyerte el, aki mint kiderült, születésnapján vehette át a díjat, társa a bálkirály, Kiss Gergô lett.

Az idei gólyabál a M. Eminescu Ifjúsági Ház klubjában éjfélig tartó bulival zárult.

Megyei focikörkép

* 5. liga, I. csoport, 8. forduló: Palotailva – Disznajó 2-6, Görgényszentimre – Mezô- királyfalva 10-0, Holtmaros – Dedrádszéplak 1-6, Görgénysóakna – Marosvécs 2-1, Alsóidecs – Marosfelfalu 4-3, Nyárádremete – Lövér 2- 2. Az élcsoport: 1. Lövér 19 pont, 2. Disznajó 17, 3. Görgényszentimre 15.

* 5. liga, II. csoport, 8. forduló: Cikmántor – Harangláb 2-5, Kerelôszentpál – Mezôceked 4-1, Uzdiszentpéter – Marosgezse–Marosludas II 3-6, Mezôszabad – Marosugra 4-1, Mezôszengyel – Balavásár 4-4, Szentgerice – Bergenyei Egyesülés 4-0, Mikefalva – Radnót II 2-1. Az élcsoport: 1. Balavásár 22 pont, 2. Radnót II 19, 3. Szentgerice 15.

* 6. liga, I. csoport, 8. forduló: Egrestô – Nyárádszentlászló 0-3, Makfalva – Nyárádmagyarós 3-2, Csíkfalva – Szováta II 4-1, Szentháromság – Hármasfalu 1-2, Székelybere – Nagykend 3-0, Gyulakuta – Kibéd 2-1. Az élcsoport: 1. Nyárádszentlászló 18 pont, 2. Makfalva 17, 3. Hármasfalu 17.

* 6. liga, II. csoport, 8. forduló: Szabéd – Galambod 1-0, Tuzson – Mezômajos 2-2, Székelykál – Somosd 1-3, Jedd – Bergenyei Jövô 5-0, Csittszentiván – Mezôfele 5-2. Az élcsoport: 1. Szabéd 21 pont, 2. Jedd 18, 3. Harasztkerék 18.

Európai focikörkép

* Magyarország, 12. forduló: Siófok – Kecskemét 0-2, Eger – Pápa 1-1, Honvéd – Újpest 2-2, Diósgyôr – Kaposvár 0-1, Szombathely – Pécs 1-1, Paks – MTK 0-0, Videoton – Debrecen 3-1, Ferencváros – Gyôr 1-1. Az élcsoport: 1. Gyôr 27 pont, 2. Debrecen 25, 3. MTK 22.

* Anglia, 9. forduló: Aston Villa – Norwich City 1-1, Arsenal – QPR 1-0, Reading – Fulham 3-3, Stoke City – Sunderland 0-0, Wigan – West Ham 2-1, Manchester City – Swansea 1-0, Everton – Liverpool 2-2, Newcastle – WBA 2-1, Southampton – Tottenham 1- 2, Chelsea – Manchester United 2-3. Az élcsoport: 1. Chelsea 22 pont, 2. Manchester United 21, 3. Manchester City 21.

* Spanyolország, 9. forduló: Espanyol – Má- laga 0-0, Betis – Valencia 1-0, Celta Vigo – Deportivo 1-1, Rayo – Barcelona 0-5, Zaragoza – Sevilla 2-1, Levante – Granada 3-1, Bilbao – Getafe 1-2, Atlético Madrid – Osasuna 3-1, Mallorca – Real Madrid 0-5, Valladolid – Real Sociedad 2-2. Az élcsoport: 1. Barcelona 25 pont, 2. Atlético Madrid 25, 3. Málaga 18.

* Olaszország, 9. forduló: Siena – Palermo 0-0, Milan – Genoa 1-0, Catania – Juventus 0-1, Bologna – Inter 1-3, Fiorentina – Lazio 2-0, Pescara – Atalanta 0-0, Sampdoria – Cagliari 0-1, Torino – Parma 1-3, Napoli – Chievo 1-0, Roma – Udinese 2-3; 10. forduló: Palermo – Milan 2-2. Az élcsoport: 1. Juventus 25 pont, 2. Napoli 22, 3. Internazionale 21.

* Németország, 9. forduló: Augsburg – Hamburg 0-2, Düsseldorf – Wolfsburg 1-4, Freiburg – Dortmund 0-2, Greuther Fürth – Werder 1-1, Mainz – Hoffenheim 3-0, Schalke – Nürnberg 1-0, Stuttgart – Frankfurt 2-1, Bayern München – Leverkusen 1-2, Hannover – Mönchengladbach 2-3. Az élcsoport: 1. Bayern München 24 pont, 2. Schalke 20, 3. Frankfurt 19.

Bajnoki ezüstérmes Moldován Albert és Rares Popescu

Öt éremmel tértek haza Maros megye fiatal birkózói az országos egyéni szabadfogású birkózó-bajnokság döntôjérôl. Az 1997–1999-es születésû gyerekek, valamint a nôk mezônyében jelentôs részvétellel (összesen 354-en neveztek) megtartott versenynek a mi szempontunkból legértékesebbnek tekintett eredményét Moldován Albert és Rares Popescu produkálta, akik a dobogó második fokára állhattak fel a küzdelemsorozat végén.

A Maros megyeiek eredménysora:

* nôk, 44 kg: Varga Csilla (Maros SK) – bronz

* gyerek, 32 kg: Sükösd János (Maros SK) – bronz

* gyerek, 42 kg: Cotoi Mihai (Szászrégeni ISK) – 5. hely

* gyerek, 53 kg: Stoica Viorel (Szászrégeni ISK) – 5. hely

* gyerek, 59 kg: Moldován Albert (Maros SK) – ezüst

* gyerek, 73 kg: Rares Popescu (Marosvásárhelyi ISK) – ezüst; Marosán Zsolt (Maros SK) – bronz

* gyerek, 85 kg: Fattal Mohamed-Wadah (Maros SK) – 5. hely

Az edzôk: Márton József, Simon László és Szász Sándor – Maros SK, Gyarmati Ferenc és Fazakas Csaba – Marosvásárhelyi ISK, Peres Miklós – Szászrégeni ISK.

Harmónia

Szerkeszti: Bodolai Gyöngyi és Ferenczi Ilona

Dohányzáskutatási képességfejlesztés Romániában

Az észak-karolinai Davidson College (USA) és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem együttmûködésében egy öt évre szóló dohányzáskutatási projekt vette kezdetét, melynek támogatója a Fogarty Alapítvány. A kutatást megpályázó Kristie L. Foley irányításával, Balázs Péter professzorral való kooperációban (Semmelweis Egyetem, Budapest) most fejezôdik be a Magyarországra kiterjedô szerteágazó kutatás, amelynek a folytatásának tekinthetô a romániai dohányzáskutatási tevékenységeket és képességfejlesztést támogató jelen projekt.

Mivel Romániában az aktív és a passzív dohányzás prevalenciája, valamint a naponta elszívott cigaretták száma igen magas, ugyanakkor itt a legalacsonyabb az Európai Unió országai közül a sikeresen leszokott dohányosok aránya, miközben a leszokási kísérletek száma az átlagosnál magasabb, mindez a dohányzással kapcsolatos kutatások létjogosultságát, a megelôzéssel és leszokással kapcsolatos tevékenységek bôvítését támasztja alá. A terv szerint összesen hét témakörben zajlik majd a tevékenység, amely kiterjed az általános iskolások és középiskolások, szociális intézményekben élô fiatalok, várandós anyák, szívbetegek dohányzási szokásainak a követésére, különbözô megelôzési és leszokási tevékenységek megszervezésére, az alkalmazott módszerek hatékonyságának a vizsgálatára, gazdasági hatástanulmány végzésére, sôt a cigarettafüst okozta levegôszennyezés monitorizálására is.

A napokban a MOGYE Közegészségtani Tanszéke négy amerikai és hét magyarországi kutatót látott vendégül, akik a romániai szakemberekkel közösen munkálkodnak az egyes kutatási tervek véglegesítésén. A "Dohányzáskutatási képességfejlesztés Romániában" címû projekt így hát széles körû személyes és intézményes együttmûködésre, magas szintû kutatásra és ismeretszerzésre, közlési és kongresszusi részvételi lehetôségekre, különbözô intervenciós módszerek alkalmazására, akár a dohányzáspolitika befolyásolására nyújthat alkalmat.

Prof. dr. Ábrám Zoltán, romániai projektfelelôs

Visszafordíthatatlan lehet egy idô után az elhízás

Állandósulhat a régóta elhízott emberek kövérsége a diéta és a mozgás ellenére, mert szervezetük átprogramozza magát "túlsúlyos" üzemmódba – vélik amerikai kutatók állatkísérletek alapján.

Malcolm Low, a Michigani Egyetem munkatársa és kutatócsoportja elhízott egereken tanulmányozta, hogy a túlsúly idôtartama befolyásolja-e a kövérség visszafordíthatóságát. Úgy találták, hogy egy bizonyos ponton túl az egerek szervezetében egy meghatározott genetikai kapcsoló "átkattant", és az elhízás visszafordíthatatlan lett a szigorúan megtartott diéta és a mozgás ellenére.

"Ha az elhízás régóta fennáll, úgy tûnik, hogy valahol az úton átállít a szervezet egy kapcsolót, amely egy nagyobb testsúlyra programozza át a normál testsúlyt. Még nem ismerjük a pontos mechanizmust, amely ezt a váltást okozza, és további tanulmányokra van szükség annak megértésére, hogy miért válik szinte elkerülhetetlenné a lefogyott súly visszaszedése".

A túletetett és emiatt elhízott egerek lefogytak ugyan valamennyit a szigorú diéta és az étrend hatására, ám nagyon gyorsan visszaszedtek a leadott súlyból és végig kövérebbek maradtak, mint a soha el nem hízott rágcsálók.

A fizikai terhelés rákellenes hatású lehet

Védetté válhatnak a rákos folyamat kiújulásával szemben a rosszindulatú daganatok miatt gyógyszerekkel kezelt betegek a terápia befejezése utáni speciális mozgásprogram segítségével, az immunsejtek aktivizálódása révén – vált ismertté a Testmozgás Integrativ Biológiája elnevezésû konferencia egyik nagy figyelmet keltô elôadásából.

A Nebraskai Egyetem munkacsoportja Laura Bilek vezetésével 16 rákbetegséget túlélt pácienst vont be gondosan megtervezett tornaprogramjába. A jól fölépített mozgásrendszer 12 héten keresztül tartott, a hatást pedig részletes laboratóriumi mérésekkel igyekeztek igazolni.

A szervezetünk épségét védô immunrendszer mûködésének egyik módja a különleges fehérvérsejtek, az úgynevezett T- limfociták mozgósítása. Ezek a T-immunsejtek megtámadják és tönkreteszik a kívülrôl bejutó baktériumokat vagy a kifejlôdô daganatsejteket, különösen akkor, ha azok egy része túléli a rákellenes gyógyszerek hatását.

Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy az immunsejtek jelentôs része megöregszik, és így nehezebben tud megbirkózni a szervezetünket támadó kórokozókkal. Bizonyították azt is, hogy sok T-sejt a daganatellenes kezelés következtében öregedô állapotba kerül, és ezáltal nem tudja védô feladatát megfelelôen ellátni.

A fizikai terhelés bizonyos daganatformák kifejlôdését gátolja, és a beteg életkilátásait javítja. Az is kiderült, hogy a mozgás csökkenti a daganatsejtek megújulását. A kutatók vizsgálták a betegek vérében az öregedô és a fiatal aktív T-sejtek arányának alakulását a mozgásprogram hatására.

A testgyakorlatokat egyénileg, a betegek fizikai képességei szerint építették fel. Azokat a képességeket igyekeztek gyakoroltatni, melyekre az adott betegnek a legnagyobb szüksége volt. A program végére az aktív fiatal T-sejtek aránya jelentôsen növekedett az öregedô sejtekhez képest.

"Eredményeink azt jelzik, hogy a fizikai mozgással szervezetünk igyekszik megszabadulni a kiöregedô védôsejtektôl, és helyet adni a fiatal, aktív sejteknek" – mondta Laura Bilek. "Meg kell tanulnunk, hogy a mindennapos mozgás alapvetô része az egészséges életnek" – hangoztatta.

Szemészeti elôadások

November 7–9 között dr. Süveges Ildikó, a budapesti Semmelweis Tudományegyetem Szemészeti Klinikájának professzora lesz a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület 44. továbbképzô ülésszakának vendége. A budapesti professzor asszony szerdán A cornea sebgyógyulása – a szemfelszín bakteriális fertôzéseinek kezelése. Uveitisek témával tart elôadást. Csütörtöki elôadásának címe: Vitrectomia vagy keratoplasztika? Sérülések ellátása. A pénteki program: Cornea dystrophiák. Esetdemonstrációk, mûtétek videón. Vizsga. Az elôadásokon való részvétel ingyenes. Az orvosoknak 50 kreditpontos diplomát állítanak ki. Az elôadások délutánonként 16-20 óra között a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban hangzanak el (Rózsák tere 61. sz.)

Rivális "jó" baktériumokkal való kezelés

A veszélyes Clostridium difficile (C. difficile) baktériumokkal rivalizáló "jó" baktériumokból álló koktél egérkísérletekben sikeresen gyûrte le a kórokozó okozta fertôzést – számoltak be eredményükrôl brit kutatók.

Ha a Clostridium difficile elnevezésû baktérium elszaporodik az ember bélrendszerében, halálhoz vezethet. Különösen nagy gondot okoz, hogy nehéz antibiotikumokkal kezelni, mert a legtöbb típussal szemben már ellenállóvá vált. A brit kutatók bebizonyították, hogy hat "jó" baktérium kombinációjával eltüntethetô a fertôzés.

A C. difficile baktérium sok száz másik baktériumtörzs mellett számos ember emésztôrendszerében jelen van, ahol a különbözô baktériumfajok mindegyike verseng a többivel az élôhelyért és az élelemért. Gyakran elôfordul, hogy egy rosszul megválasztott antibio-tikumkúrával elpusztítják a versengô hasznos baktériumokat, aminek hatására a kártékony C. difficile baktérium nagyobb teret nyer magának, száma robbanásszerûen megemelkedik, így nagy mennyiségû toxint termel. Az emberi testben ezek a toxinok súlyos hasmenést váltanak ki, amely akár halállal is végzôdhet.

Egyes esetekben a hatástalanná vált antibiotikumok helyett végsô megoldásként a "székletátültetéshez" fordulnak az orvosok. Ebben az eljárásban egy egészséges donor székletét használják fel arra, hogy a benne lévô hasznos baktériumok segítségével helyreállítsák a beteg bélflórájának összetételét. Alisdair MacConnachie szerint, aki a glasgow-i Gartnavel Általános Kórházban egyedüli brit orvosként alkalmazza a módszert, az esetek 90 százalékában sikeres az eljárás, bár – mint a BBC hírszolgálatának elmondta – "utolsó menedék és ôszintén szólva gusztustalan".

A cambridge-i Sanger Intézet kutatói azt keresték, hogy pontosan mely baktériumok miatt sikeres a székletátültetés, melyek azok a hasznos baktériumok, amelyek a leghatékonyabbak a fertôzés legyôzésében. Különbözô baktériumokat tenyésztettek tovább laboratóriumban egerek ürülékébôl, majd ezek más-más kombinációjával kezeltek fertôzött egereket.

Végül hat baktérium kombinációját találták a leghatékonyabbnak, amelyek közül három korábban ismeretlen volt. A hatféle baktériumból álló "szuperkoktéltól" valamennyi fertôzött egér meggyógyult, bélflórájuk egészséges összetétele helyreállt. További elôny, hogy ezeket a baktériumokat laboratóriumban lehet tenyészteni, nem szükséges újabb mintákat venni egészséges donoroktól.

Mivel az egerek és az emberek bélflórája között vannak különbségek, a kutatás következô lépésében azt vizsgálják meg, hogy az embernél melyek a leghatékonyabb hasznos baktériumok, amelyek koktéljával a C. difficile fertôzés legyôzhetô.

Megküzdeni a fájdalommal

A fájdalom végigkíséri az életünket, s idôrôl idôre szinte minden formáját kénytelenek vagyunk elviselni. Beszélünk éles, tompa, sajgó, égô, görcsös, kínzó, maró, gyötrô, rövid ideg tartó és szûnni nem akaró fájdalomról is, s valamennyinek más- más oka van. A fájdalom feladata kétféle: egyrészt figyelmezteti az egyént, hogy hagyja abba azt a tevékenységet, ami a fájdalmat okozza, s kímélje meg az érintett szervét, másrészt jelzi a betegséget a szervezetünkben.

A fájdalom pszichológiája, a fájdalomcsillapítás pszichológiai eszköztára – ez a téma is szerepelt dr. Kállai János, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának professzora, az Általános Orvosi Kar Magatartás-tudományi Intézete vezetôjének elôadássorozatában. A pécsi professzor a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület által szervezett ülésszakon részt vevô hallgatóknak tartott továbbképzést.

– Bár mindenki érzi, a laikusnak nehéz szavakban megfogalmazni, hogy mi is a fájdalom. A pszichológus ezt hogyan látja?

– A fájdalmak többsége esetén szöveti károsodás következtében létrejött kellemetlen érzésrôl beszélünk. A fájdalom intenzitásának mértéke nagymértékben függ a saját érzelmi állapotunktól, a különbözô fájdalmakkal kapcsolatosan ôrzött emlékeinkrôl, s attól, hogy mennyire látunk lehetôséget egy adott helyzet eredményes megoldására. Továbbá függ attól is, hogy mennyire bizakodunk a saját testünkben és lelki egyensúlyunkban, hogy egy nem kívánt állapotot távol tudjunk tartani magunktól. Minél inkább félünk a fájdalomtól, annál inkább számíthatunk arra, hogy a fájdalom erôsségének a megélésében a félelem okozta stressznek következménye lesz. Ilyen értelemben tehát a saját érzelmi állapotunk, gondolkodásmódunk, szokásaink, eddigi élettapasztalataink befolyásolják azt, hogy miképpen fogjuk észlelni a fájdalmat, ami bekövetkezik. Másrészt nem mindegy, hogy milyen körülmények között éljük át magát az érzést. A gyermekeknél is jól megfigyelhetô: abban az esetben, ha idegen környezetben kell a fájdalmas eseménnyel, a sérüléssel megküzdeniük, akkor intenzívebben élik át a fájdalmat. Ha az anya, a szülô, a barát jelen van, akkor a fájdalom erôssége alacsonyabb, az oltalom megjelenése esetén gyorsan el is múlik. A példákból kitûnik, hogy a fájdalomélményben meglehetôsen sok a lélektani összetevô. Ezzel kapcsolatosan gyakran fölvetôdik: ha ez így van, akkor az ember, aki "saját lábon" hordja ki a fájdalmát, hogyan tudja elkerülni ennek az érzésnek a felerôsödését és milyen befolyással lehet a saját fájdalomélményére.

– Megkérem, sorolja fel a lehetôségeket.

– Az egyik legfontosabb a társ, a biztonságot adó partner jelenléte, ami enyhíti a fájdalmat. Sokat jelent az is, ha többet tudunk az esetlegesen bekövetkezô fájdalom környezetérôl, például egy orvosi beavatkozáskor vagy bármely más esetben. Ha információnk van a várható történésekrôl, akkor sok dolog nem meglepetésként ér bennünket. Ha várakozásaink vannak a fájdalomról, akkor fel tudunk készülni arra, hogy miképpen hat majd ránk, mennyire fog az arcunkon meglátszani, mennyire rándítja össze az izmainkat. Ha ez megtörtént, ha biztonságban érezzük magunkat, a fájdalom hatása lényegesen kisebb lesz, és ez a lélektani tényezô szerepe.

– A professzor úr említette, hogy a társ segít a fájdalom leküzdésében. Nemrégiben egy vidéki út során idôs asszony bizonygatta: annyira egyedül van, hogy neki nem fájhat semmije. Az ember hosszabb idôre beprogramozhatja magát vagy csak egy ideiglenes hárításra futja az erejébôl?

– Teljesen jogosan veti fel ezt a kérdést. Nyilvánvalóan vannak egyedi okai annak, hogy az idôs hölgy, akinek egyedül kell szembenéznie a nehézségekkel, nem engedheti meg magának, hogy fájjon valahol. De mielôtt ebbe a helyzetbe került volna, hosszú élettapasztalatot gyûjtött, ami egyrészt tanulsággal, másrészt pedig kapcsolatokkal, barátokkal, társakkal volt telített, s ez annyira meg tudja erôsíteni az embert, olyan tartást ad, ami a veszteség után is fennáll. Ez a tartás az egyedül élô embereknél nagy jelentôségû, értéket jelent, s meg kell érte becsülni ôket.

– Volt egy ismerôsöm, aki azt állította, hogy soha életében nem érzett fájdalmat. Lehetséges-e ez, vagy csak a férfiúi büszkeség mondatta vele?

– Vannak emberek, akik fájdalomérzô képesség nélkül születnek, de amit említett, nem ilyen esetnek tartom. A fájdalomnak az ember életében nagyon fontos súlya van, sok esetben a veszélyek elhárítására, a nehézségekre való alaposabb fölkészülésben segít. Ilyen kijelentést a férfiember különösen a nôk jelenlétében szokott tenni, hiszen a fájdalom sok ember szemében a gyengeség jele, és miért ne legyünk erôsek mi, férfiak.

– Az ízületi és gerincfájdalmak mellett a leggyakrabban a fejünk hasogat. Van, aki egész életében fejfájással küzd, anélkül, hogy pontosan meg tudná határozni, hogy mi lehet az oka. Ez is valamilyen lelki tényezô következménye?

– Egyértelmû válasz nincs, hisz mindenkinek tudnia kell, hogy tartós fájdalom esetén az okot kell kivizsgálni, s amennyiben megtalálták, annak megfelelôen kell eljárni. A fejfájásnak nagyon sokszor neurológiai, hormonális változásból eredô oka lehet, vagy a levegô összetételében bekövetkezô ionváltozásokra való érzékenység, gondolok itt az idôjárási frontokra.

– Valójában mi történik a frontok átvonulásakor?

– A fejfájás magyarázatában sokszor kerül szóba a koponya felszínén levô érhálózat spasztikus, görcsös mûködése. Ezt a különbözô hormonok és külsô tényezôk befolyásolják, amelyek az emberi élet természetes kísérô jelenségei. Nyilvánvalóan nem tekinthetjük betegségnek, ha a frontátvonulás idôszakában az ember egy kicsit szédül vagy fáj a feje, s hozzá lehet szokni a menopauzában megjelenô fájdalmakhoz is, de a legfontosabb az ok tisztázása. Ha az orvosok nem találnak semmilyen rendellenességet, akkor komolyan el kell gondolkodni azon, hogy milyen életmód-, táplálkozás- és fizikai aktivitásbeli változásokat kell igénybe venni, amelyek lényegében nem jelentenek pénzügyi erôforrást. Nem arról van szó, hogy sokkal több A- vagy E-vitamint kellene szedni, hanem arról, hogy az ember végiggondolja: a friss levegôn társak jelenlétében végzett céltudatos tevékenység ezeket a problémákat jelentôs mértékben csökkenti. Különösen konkrét betegségek rehabilitációs programjában szerepel, hogy "mozogjon többet", csak mindig elfelejtik hozzátenni, hogy egyéni program szerint, fokozatosan, s társ jelenlétében tegye. A társakkal közösen végzett tevékenység, a kölcsönös érdeklôdés, az azonos hobbi, problémák, kérdések, gondok, ügyek elintézésének a megbeszélése, a mindennapok terhének a megosztása, fiziológiai szempontból stresszcsökkentô tényezôk, és biztosan jól használhatók.

– A megküzdési stratégiákról kérdezném, de a legfontosabbról már szó volt.

– A gyakorlatban két nagy megküzdési stratégiát emlegetnek. Az egyik esetben az egyén az érzelmekre összpontosít, érzelmileg akarja megoldani a problémát. A másikban stratégiailag gondolja végig, hogy mi is a probléma, honnan ered, mi okozza, kik vesznek részt a kiváltásában, s milyen lehetôségek vannak a megoldására. Föl kell sorolni, le kell írni egy papírra, s számba kell venni, hogy melyik milyen módon oldható meg: mennyi idôbe telik, mennyi energiát kell ráfordítani, milyen érzelmi súlyt jelent, mennyire lehet társakat találni hozzá és végeredményként mi az a kívánatos, kellemes állapot, ami be fog következni. Ha ezeket sikerül világossá tenni, már járható az út.

Bodolai Gyöngyi

Beszélô kéz, halló szív

Siketként nálunk és odaát

Szemükkel itták a szót, kezükkel örültek, helyeseltek vagy csodálkoztak azok a marosvásárhelyiek, akiket a kívülálló sokszor áthatolhatatlan csendcellák lakóinak tekint. A Romániai Siketek Országos Szövetségének marosvásárhelyi fiókja által másodszor megszervezett A siketek mint kulturális és nyelvi kisebbség címû szemináriumon bebizonyosodott, mennyire téves ez a feltevés. Múlt csütörtökön és pénteken ausztriai vendégek elôadásait, beszámolóit hallgatták a szó legszorosabb értelmében a romániai egyesület kirendeltségeit képviselô siket személyek, és a jelnyelven zajló kommunikáció alatt olyan közvetlen, családias légkör lett úrrá a marosvásárhelyi székház zsúfolásig telt termén, amilyen különbözô anyanyelvûek elsô találkozásakor ritkán érzékelhetô.

Megvetéstôl az elismerésig

Klaus Patzak, a felsô-ausztriai siketek jogait védô szervezet elnöke a legrégebbi idôkre vezette vissza a nemhallók történetét. Az ókori birodalmakban vízbe dobták a siketen született csecsemôket, maga Platón és Arisztotelész is úgy vélte, hogy ez a fogyaték képtelenné teszi a személyt a hallott beszéd által megvalósuló fejlôdésre, ugyanakkor viszont a különbözô nyelveken kommunikáló kereskedôk is jelnyelvet használtak portékájuk értékesítésekor. Bár az ókoriak úgy tartották, hogy a nemhallók nem tudnak kapcsolatba lépni Istennel, a siketek védelmezése a Szentírásban többször is kifejezésre jut – mondta az elôadó, akitôl azt is megtudhatták az egybegyûltek, hogy a siketek házasságkötését III. Ince pápa engedélyezte elôször. Ha egy gazdag embernek siket gyermeke született, azt kolostorba küldte. A kolostorokban élô szerzetesek, a siket gyermekek tanítói fedezték fel, hogy nemhalló védenceik jelekkel értetik meg magukat, és ezek a jelek rendszerbe szervezôdnek. A szerzetesek megtanították írni-olvasni a gyerekeket, és ezzel bebizonyították, hogy fejlôdôképesek – tette hozzá Klaus Patzak, majd az elsô siketek számára létesített iskolákról, a siketek elsô – Amerikában alapított – egyetemérôl, az 1860-as években képzett siket tanárokról, illetve az 1880-as milánói kongresszusról szólt, amelynek következményeként a siket pedagógusokat hallókkal helyettesítették. A siketek egyesületekbe, klubokba való szervezôdését a tizenkilencedik század utolsó évtizedeiben érzékelhetô hátrányos megkülönböztetés váltotta ki. Jogaikat 2010-ben ismerték el, ekkor Milánó nyilvánosan elnézést kért a 130 évvel korábban elkövetett tévedésért – tudtuk meg Klaus Patznaktól.

Népes kisebbség – négy európai parlamenti képviselô

Az elôadó a siketek nemzetközi szervezetével, illetve az Egyesült Nemzetek Szövetségével kapcsolatban lévô, 1913-ban alapított ausztriai egyesületet is bemutatta, amelynek minden megyében vannak fiókjai, közben pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi szervezethez 70 millió személy és 130 ország tartozik, a siket közösség tehát egy igen népes kisebbségnek számít. A nemzetközi szervezet négyévente tart kongresszust, amelyre minden országból két képviselôt küldenek. A következô ilyen alkalomra 2015-ben Isztambulban kerül sor, miért ne lehetne 2019-ben Románia a házigazda? – hangzott el a költôi kérdés, melyet az egybegyûltek tetszésnyilvánítása követett. Klaus Patzak arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai parlamentben négy siket parlamenti képviselô – köztük egy ausztriai és egy magyarországi – is van. Az ausztriai egyesület történetének fényképekkel illusztrált bemutatásakor azt tanácsolta a házigazdáknak, hogy gyûjtsék össze a romániai egyesületrôl szóló adatokat, a siketek identitástudatának erôsítésekor ugyanis nagyon fontos, hogy az érintettek ismerjék elôdeiket, múltjukat. Az ausztriai modell kapcsán elmondta, hogy náluk is érzékelhetô volt a fiatal nemzedék távolmaradása, éppen ezért egy fiataloknak szóló egyesületet is létrehoztak, melynek tagjai táborokban, külföldi tapasztalatcseréken vesznek részt. Az ausztriai egyesületnél gazdasági tevékenység is zajlik, ugyanakkor felléptek a kétnyelvû iskolák ügyében – az ilyen jellegû oktatás egyetemi szinten máig nem valósult meg –, a tévémûsorok százszázalékos feliratozása érdekében – míg 1995-ben a mûsorok 10 százalékánál, jelenleg 60 százalékuknál látható felirat –, illetve egy olyan internetes szolgáltatást is mûködtetnek, amely lehetôséget nyújt arra, hogy a siket személyek egy közvetítô segítségével fontos üzeneteket továbbítsanak. Az ausztriai egyesületi elnök elismerôen szólt arról, hogy az általa látott romániai tévémûsorokban volt jeltolmácsolás, illetve a siketeknek szóló romániai internetes tévérôl is említést tett, amelyrôl a szeminárium résztvevôi közül sokan bizonyára ekkor hallottak elôször. A következô órákban a jelnyelv fontosságáról, a jelnyelvi tolmácsolásról, illetve a siket büszkeségrôl is szó esett.

Láthatatlanok

A találkozó szünetében Takács Évát, a Romániai Siketek Országos Szövetsége marosvásárhelyi fiókjának ügyvezetôjét kérdeztük a Maros megyében élô nemhallók helyzetérôl, lehetôségeirôl.

– A marosvásárhelyi egyesület 59 éve mûködik, jelenleg 300–320 aktív – nem csak megyeszékhelyi, hanem Maros megyei – tagja van, az adatbázisban 400-450 személy szerepel. Az elmúlt idôszakban csökkent az egyesület tagjainak száma, mégpedig azért, mert ma már kevesebb a nemhalló, mint évtizedekkel ezelôtt, amikor még kevésbé volt fejlett az orvostudomány, és gyakran antibiotikumos kezelés következtében károsult a hallás – mondta Takács Éva. Az ügyvezetôtôl azt is megtudtuk, hogy a romániai siket személyek egy szinte láthatatlan társadalmi kategóriának számítanak a központi hatalom szemében.

– A kommunizmus idôszakában létezett egy jól mûködô kommunikációs hálózat, az egyesület kapcsolatban állt a helyi önkormányzatokkal, a körzeti orvosokkal, és tudott minden siketen született gyerekrôl, akinek oktatását, szakmai felkészítését az állam felkarolta. Ma már mindebbôl semmi sem maradt. Siketek számára egyetlen oktatási intézmény mûködik az országban, a kolozsvári, ahova hároméves korukban bentlakókként kerülhetnek be a gyerekek, és ahol általános iskolai tanulmányaik után szakiskolai képesítést kapnak. Az egyik gond az, hogy a legtöbb szülô nem akarja elengedni a gyerekét, a másik a szakiskolai oktatás színvonala. Ezek a diákok nagyon gyenge szakmai felkészítést kapnak, és olyan mesterségeket tanulnak, amelyekre nincs igazán kereslet a munkaerôpiacon. Szellemi munka elsajátítására nincs is lehetôségük, pedig képesek lennének rá, például fogtechnikusként, mûszaki rajzolóként, illetve a számítógép elôtt is kiválóan megállnák a helyüket, hiszen a kifinomult kézmozgást igénylô feladatokra különösen alkalmasak – tette hozzá Takács Éva, majd a korlátozott munkalehetôségek kapcsán az alkalmazók visszafogottságáról is említést tett.

– Az is elôfordult már, hogy valaki azért nem vett föl egy nemhalló hölgyet takarítani, mert úgy gondolta, hogy alkalmazottja nem hallaná a porszívó hangját. Az eszébe sem jutott az illetônek, hogy más módon is észreveheti a hölgy, hogy mûködésben van-e a szóban forgó háztartási gép.

A továbbiakban a marosvásárhelyi egyesület mindennapjai körvonalazódtak.

– A siket személyek identitástudatát akarjuk erôsíteni, lehetôséget adunk arra, hogy ismerkedjenek, barátkozzanak. Olyanok vagyunk, mint egy nagy család, ahol mindenki mindenkirôl tud mindent. Keddenként klubdélutánt tartunk, számos kulturális tevékenységünk van, megünnepeltük a siketek világnapját, az idôsek világnapját, jövô hónapban részt veszünk a szépet alkotó siketek találkozóján Máramarosszigeten. Nem könnyû bevonni ezeket az embereket az egyesület életébe, ugyanolyan kedvetlenek, ugyanúgy aggódnak a megélhetésért, mint bárki más. Az idén azt mondta egy szülô nekem, hogy nem tudta, hogy létezik ez az egyesület. Számomra ez felfoghatatlan. Persze, hogy létezünk, mindenki létezik, a nemlátók is, nekik is van egyesületük, és az összes többi, sokszor láthatatlannak tûnô társadalmi kategória érdekeit is védi valaki.

Nagy Székely Ildikó

Az erdélyi népviseletek (33.)

A marosszéki nyárádmenti viselet összefoglalása

A Maros megyei tájegységek magyar népviseletérôl 2012. február 9-én indítottunk sorozatot a Népújságban. A bevezetô tanulmányok után Marosszék nyárádmenti falvainak a XIX. század végétôl az 1960–70-es évekig tartó viseletét mutattuk be. Az adatközlôink nagyszüleik, szüleik és a saját székely ruhájukról számoltak be.

A nyárádmenti viseletrôl szóló sorozat végén megállapíthatjuk, hogy a vizsgált korszak két részre tagolódik. Az I. világháború elôtti idôszakra jellemzô ünneplô viselet a nôknél a bokáig érô szoknya és az asszonyi fôkötô, a férfiaknál a székely harisnya volt. A szoknya az 1920-as évek után rövidült meg lábszárközépig érôre, a fiatal férfiak pedig a priccsesnadrágot kezdték el hordani. Ez a változás minden nyárádmenti településen végigkövethetô, de az általános jegyek mellett – ahogy az adatközlôk szavaiból kiderül – minden faluban voltak sajátos jegyei a viseletnek. A Felsô- Nyárád mente a dúsan zsinórozott piros férfilájbik, a gazdag tulipános zsinórdíszítéssel készült harisnyák világa volt, a Közép- és Alsó- Nyárád mentén egyszerûsödött a férfiruhák díszítése. A nôk mindenütt hímes rokolyát hordtak. A falvak hajdani gazdagsága és szegénysége is befolyásolta a viseletet, s az egyéni leleményes változtatások is meglepôek. A vásári ruhadarabok mellett a viselô kenderszôttes és gyapjúruha a XX. század közepéig fennmaradt. Érdekesség az is, hogy a Felsô-Nyárád mente nôi viselete 1940–50 között élt, míg az Alsó-Nyárád menti 1930-ig. A férfiviselet pontosan ennek a fordítottja, a bekecsalji eltûnt, felváltotta a polgári ruha (néhány öreg harisnya- és ujjasviseletétôl eltekintve), míg az Alsó- Nyárád mentén a férfiak a régi ruhadarabokat (fôleg télen), mindmáig használják. Míg Jobbágytelkén ma is jelen van a gyöngyös nôi lájbi, Székelykakasdon már 1920-tól eltûnt a használatból. Az Alsó-Nyárád mentén megjelent a porcelánnadrág (fehér gyapotszôttes harisnyaszerû ruhadarab), a porcelánszoknya, s ugyanakkor a kenderszoknya is, amely "megállt a lábán", ha a földre tették. Néhol körbehímezték virágokkal. A falvankénti viseletváltozások egyrészt utánzásból, másrészt a szabók, varrónôk ötleteibôl származtak. Ma már ritka, hogy faluja eredeti ruhájába öltözzön egy tánccsoport, énekkar, mivel megszületett egy ún. "székely ruha", amely egységesíti az úgynevezett "székely ruhás" elemeket. Jó volna visszatérni az eredeti ruhához alkalmi viseletként.

Adatközlôk a nyárádmenti székely népviseletrôl

2011-2012-ben

Szentené Kiss Kinga 53 éves, Simon Magda 74 éves, Papp Antal 76 éves – Székelybô; Lakó György 62 éves, Lakóné Fehér Anna 59 éves, Kovácsné Balogh Rozália 70 éves – Nyárádremete; Lokodiné Kacsó Rozália 70 éves – Kendô, Lokodi Imre 52 éves, Lokodi Alpár- Imre 20 éves, Szilveszter Ibolya 30 éves, Salatné Tóth Jolán 75 éves – Mikháza; Zajzonné Balázs Mária 53 éves, Makkainé Szövérfi Gizella 75 éves; Mátyásné Gombos Gizella 80 éves, Makkai Lajos 78 éves, Konczné Szabó Gabriella 40 éves – Backamadaras; Kissné Moga Melinda 44 éves, Moga Margit 69 éves – Nyárádmagyarós; Kissné Miklós Erzsébet 73 éves, Tinka Kincsô 24 éves, Mihály József 47 éves, Balla Attila 28 éves – Jobbágytelke; Tordainé Tordai Póli 70 éves, Losonczi Berta 70 éves, Kovács Béni 84 éves, Kovács Klára 72 éves – Nyárádszentimre; Adorjáni Albert 83 éves, Bíró Beáta 32 éves, Adorjániné Bereczki Lujza 70 éves – Demeterfalva; Rigmányiné Székely Rozália 80 éves, Rigmányiné Veress Jolán 55 éves – Rigmány; Kacsó Ferencné Marton Irma 75 éves, Majláth Irma 50 éves – Márkod; Moldován Tibor 65 éves, Moldován Zita, Kacsóné Forrai Irma 63 éves – Nyárádselye; Adorjáni Gizella 76 éves, Szász Ilona 59 éves, Feketéné Tanászi Emma 91 éves, Kovácsné Simon Rozália 93 éves, Kelemen Vera 37 éves, Bustyané Szôcs Irén 84 éves, Gyarmatiné Máthé Piroska 84 éves, Debreceniné Berei Emília 61 éves, Tóthné Kalapács Margit 81 éves – Nyárádszentlászló; Farkasné Nagy Rozália 78 éves, Tóth Gyuláné Horváth Ilona 74 éves, Dósáné Farkas Orsolya 45 éves, Pásztor Katalin 80 éves, Mezei Enikô 46 éves, Tóth Gyuláné Horváth Ilona 74 éves – Cserefalva; Szabadosné Kercsák Júlia 59 éves, Szövérfi Zoltán és Zsuzsánna, Magyariné Szabados Lilla 78 éves, Kissné Szakács Irma 75 éves, Bordi István 47 éves – Teremiújfalu, Imreh Albert (1981-es gyûjtés), Bajcsiné Kovács Zsuzsánna 74 éves (1981-es gyûjtés), Szép Gergely 79 éves (1981-es gyûjtés), Szépné Gidófalvi Eszter 72 éves (1982-es gyûjtés), Csegziné Szép Klára 69 éves (1982-es gyûjtés), Tövissi Géza Tövissi Antal 62 éves, Asztalosné Ágoston Juliánna 88 éves – Székelykakasd.

A mellékelt képek vagy ma is fellelhetô ruhadarabokról készültek, vagy régi fényképekrôl, melyek mostanig sehol nem jelentek meg. A képek mellett a régi fotók gyûjtôinek s az új fényképek készítôinek neve is szerepelt. Megköszönöm a Nyárád mente lelkipásztor-családjainak, az iskolák tanárainak és titkárainak az anyag- és adatközlô- kutatásban nyújtott segítségét.

Asztalos Enikô

Öltönyök

A férfigardrób elengedhetetlen kelléke, és általában azt gondoljuk róla, hogy minden szezonban más és más formájú az épp divatos. Azt viszont a tervezôk és divatszakértôk is elismerik, a régi filmeket nézegetve minden korszakból találunk olyan öltönyöket, melyek itt és most is népszerûek lennének, hiszen az új trendek inkább anyag-, szín- és mintahasználatról szólnak. Az öltöny attól lesz divatos, hogy jól választjuk, így idôtlennek és klasszikusnak tûnik. Ehhez szeretnék néhány tanácsot adni.

Legyen szó mindennapi viseletrôl, üzleti életben, elegáns alkalomra szükséges öltözetrôl, vagy egyszerûen csak valakirôl, aki szívesen hord öltönyt, beláthatjuk, a jó megjelenés feltétele nem a minél drágább darab. Persze, az eleganciát kizárja néhány feltûnô és helytelenül használt részlet, amitôl óvakodjunk, így például az erôs kontrasztú fehér csíkok, a színes és nem klasszikus árnyalatú kockás szövetek, valamit sok esetben a duplasoros gombolású zakók is. Arra is vigyázzunk, hogy színes vagy mintás anyag esetében jobban látszanak a mûanyag összetételû és gyakran gyengébb minôségû szövetek, a szürke, fekete, sötétkék sokkal biztonságosabb. Üzleti életben a mintás öltöny általában, fôleg magasabb pozíciókban egyáltalán nem elfogadott.

Igazából viszont az a fontos, hogy az öltöny pont a viselôjére legyen szabva, ami az anyag vagy a részletek hibáit is feledtetni tudja. Az alábbi kritikus pontokra érdemes különös figyelmet szentelni:

A váll ne csússzon le a viselôje válláról, és ne lógjon, illeszkedjen pontosan. Teljesen normális, hogy mozgáskor kicsit szûk a karöltô. Próbáljunk méretünknél kisebbeket is fel, hogy biztosak legyünk, és semmiképp ne vegyük meg, ha a válla nagy. Ne legyen túl bô az ujja, ebbôl akár be is vetethetünk, bárki számára elônyösebb a szûkebb ujj. Fontos részlet, hogy még a csukló fölött végzôdjön, 1-2 cm-t szabadon hagyva az ing kézelôjébôl.

Mindig olyan zakót válasszunk, mely mellbevarrást tartalmaz, és mely rááll a mellkasra, akár erôteljesebb a vásárló felsôteste, akár nem, hiszen a túl bô darab pont a kellemetlen részekre fogja irányítani a figyelmet. Legyen hasíték hátul. A nadrág szára legyen egyenes, és érjen a bokánál véget, épp csak érintse a cipô szélét, de ne takarja el, fontos megjegyezni, hogy a térd alatti anyagtöbblet a fölösleges kilók érzetét adja, és a teljes alakot rövidebbnek láttatja. Legtöbb vásárlónak rövidebb nadrágra lenne szüksége, mint gondolná.

Ezenkívül a díszzsebkendô mindig a mellkasra tereli a figyelmet az esetleges problémás részek helyett, és szintén alakformáló, ha a gombok alacsonyan vannak, a zakó pedig mellkas alatt záródik. A három részbôl álló öltöny is elônyös megjelenést kölcsönöz, a mellény takarja el a nadrágszíjat, és kényelmes de lehetôleg testhezálló legyen. Mindezeket egybevetve, figyeljünk arra, hogy az öltöny egyszerre a protokoll és az esztétika szabályainak is megfeleljen, és ne sajnáljuk a befektetést, akár csak átalakíttatásra is, hiszen a tömegárut az eladhatóság kedvéért bôre és hosszúra szabják.

Oláh-Gál Boróka divattervezô

A hét gondolata

A kontrollálatlan, szétszórt és felesleges gondolatok olyanok, mint egy száguldó autó. Ha nem fékezel, karambolozol. Használd a féket, ha azt akarod, hogy a tudatod természetesen mûködjön. Csak egy békés tudat képes tisztánlátásra.

Az emlékezés fonalán

Életünk során folyamatosan hárítjuk a halál gondolatát. Fiatalon vagy középkorú felnôttként nap mint nap úgy teszünk, mintha örökké élnénk. Ritkán, egy-egy családi veszteség vagy az ismerôsök, barátok körében történt tragédia ébreszt rá arra, hogy földi létünknek elôbb-utóbb vége szakad. A halottak napja is olyan esemény, amikor beszivárog tudatunkba a halál, az elmúlás gondolata. De nem is annyira a sajátunké, elvesztett szeretteink iránt erôsíti meg bennünk az emlékezés szakadozó fonalát. S ahogy elôre, pontosabban visszafele tartunk az idôben, úgy kerülünk mind közelebb azokhoz, akik látszólag eltávoztak, de valójában bennünk élnek. Egyre többször csodálkozunk el azon, amikor észrevesszük, hogy "ôk mozdulnak bennünk", s az érzéseikre, gondolataikra ismerünk a sajátunkban, ahogy a gyermekeinkkel vagy az unokáinkkal való kapcsolatban a nemzedékek közötti szakadék szélén egyensúlyozunk mi is.

A keresztény világban azért nyilvánították immár több mint ezer éve a halottak napjának november 2-át, hogy az élô hívek imájukkal segítsék a holt lelkeket a megtisztulásban. De vajon kinek van nagyobb szüksége erre? A sírjukat pedig azért tették rendbe, díszítették virággal, hogy ne legyen kedvük visszatérni az élôk országába. De vajon hárítani tudjuk-e és egyáltalán kell-e hárítani azt, ahogy szeretteink, akikre felnéztünk, akiket tiszteltünk vagy gyûlöltünk valamiért, egész lényükkel úgy alakítottak, formáltak, hogy közben szívük, lelkük, tudásuk tégláit rejtették el bennünk? És ki a halott? Akinek emlékét szeretettel ôrizzük, ápoljuk, s nehéz perceinkben a segítségéért folyamodunk, vagy akire már nem emlékszik senki?

És valójában mi is a halál? Amikor megáll a szív, vagy az utolsó lélegzetvétel utáni állapot, ahogy századokon át magyarázták? Ma már tudjuk, hogy mind a szív mûködését, mind a légzést vissza lehet állítani, sôt a szívet pótolni is lehet. Miután hosszú éveken át az élve eltemetés lehetôsége kergette hisztériába az emberiséget, egy évszázad elteltével, az 1960-as évek derekán a harvardi egyetemen fogalmazták meg az agyhalál gondolatát. Miközben a klinikai halál állapotából, amikor "az életjelenségek átmenetileg szünetelnek", lehet visszatérés, az agyhalál azt az állapotot jelöli, amikor az agy már nem képes "a szervezet tudatos irányítására", a biológiai halál pedig "az élô szervezet mûködésének a teljes leállását jelenti". A vallások többsége a földi élet végének tekinti a halált, amely után az egyén a másvilágra kerül, s vannak vallások, amelyek a lélek más alakban történô újjászületését vallják. Miközben a biológia szempontjából már tisztázottnak tûnik a kérdés, a halál lelki vonatkozásainak feltárásában még sok titkot kell megfejtenie az emberiségnek. De addig is, ilyenkor, halottak napján nyissuk jól ki az emlékezés ablakait, s merítsünk erôt abból a titokzatos szeretetbôl, ami beárad azon.

(bodolai)

Ország - világ

Lezárták a transzfogarasi átjárót

Szerda éjszaka lezárták a közlekedés elôtt az Erdélyt Havasalfölddel összekötô 7C jelzésû országút, azaz a transzfogarasi átjáró Bâlea vízesés (Szeben megye) és Piscu Negru (Arges megye) közötti szakaszát. Az utat 2013. június 30-án nyitják meg újra. Az Országutak és Autópályák Országos Vállalatának képviselôi szerint a döntést a Transzfogarasi út mûködési szabályzatában elôírtaknak megfelelôen hozták meg, figyelembe véve a kedvezôtlen idôjárási viszonyokat, melyek veszélyeztethetik a közlekedési biztonságot".

Forgalomkorlátozás Magyarország területén

A közlekedésrendészet közleménye szerint tegnap este 11 órától tilos Magyarországra behajtani a 7,5 tonnásnál nagyobb gépjármûveknek a humanitárius segélyt, romlandó árut vagy élô állatokat szállítók kivételével. A tilalom november 4-én 23 óráig érvényes. A közlekedésrendészet azt tanácsolja az érintett jármûvezetôknek, hogy úgy tervezzék az útjukat vagy a pihenôhelyeket, hogy tiszteletben tarthassák a magyar forgalomkorlátozást.

Megemlékezéseket tartanak a nemzeti gyásznapon

Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékeznek Magyarországszerte november 4-én, vasárnap, a nemzeti gyásznapon, a forradalom leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 56. évfordulóján.

A többség nem költözne külföldre

A romániai magyarok 80 százaléka sem az életkörülményeinek javítása, sem tanulás vagy munkavégzés miatt nem költözne külföldre – derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem egyik intézete és a BellResearch Kft. reprezentatív felmérésébôl, amelyet Erdély két régiójában végeztek. A legrugalmasabbnak a magyar határ közelében élôk tekinthetôk, ám az ott megkérdezetteknek is csak a 17 százaléka költözne biztosan Nyugat- Európába.A felmérés több mint 1 800 ember utcai megkérdezése alapján készült augusztus 21. és október 3. között Bihar, Szatmár, Szilágy, Maros, Hargita és Kovászna megyében.

Négyes csillagrendszerhez tartozó bolygó

A Notre Dame Egyetem tudósai négyes csillagrendszerhez tartozó bolygót fedeztek fel. Mindössze hat olyan bolygó ismert, amely kettôs csillagrendszer körül kering, az úgynevezett cirkumbináris rendszerek ugyanis igen ritkák. A PH1 katalógusjelû bolygó viszont az elsô planéta, amely egyszerre négy naphoz kötôdik".A 3200 fényévnyire lévô bolygóra a Kepler amerikai bolygóvadász ûrteleszkóp felvételein elsôként amatôr csillagászok figyeltek fel.

Angliába tévedt egy hantmadár

Arábia helyett Angliába érkezett Ázsiából egy hantmadár, és ideiglenes otthont épített ki magának egy essexi homokbányában. Ez a madárfajta (Oenanthedeserti) Ázsia nyugati részérôl vagy a Közel-Keletrôl vándorol ôsszel Szaúd-Arábiába vagy Kelet-Afrikába. Az angol földre tévedt példány csaknem ötezer kilométerrel repült félre, és vagy nem túl jó földrajzból, vagy nem túl szerencsés: ornitológusok szerint erôs keleti szelek téríthették el. A hantmadár kistestû, vörösbegy nagyságú.

Megyei hírek

Hírszerkesztô: Antalfi Imola

Közvita Segesváron

A segesvári tanács november 29-i soros ülésén hoz határozatot a 2013-as helyi adókról és illetékekrôl. A határozattervezetet és mellékleteit a www.sighisoara.org.ro weboldalon és a helyi polgármesteri hivatal hirdetôtábláján november 7-ig tanulmányozhatják illetve véleményezhetik az érdekeltek, javaslataikat a 0265/771-278-as faxszámra valamint a primaria@sighisoara.org.ro címre küldhetik el.

Négyezren támogatták eddig a Hifát

A Hifa Románia Egyesület október 15-én megkezdett gyûjtési kampányára már közel négyezren válaszoltak azáltal, hogy a 8845-re sms-t küldtek, 2 euróval támogatva a HIFA-park elnevezésû projektet. A szóban forgó terv olyan épületegyüttes létrehozását célozza, ahol a fogyatékkal élô, egyedülálló személyek számára megfelelô gondozást, szociális szolgáltatásokat nyújtanának. A telefontársaságok által támogatott kampányt egy hónaposra tervezték, de van remény arra, hogy január közepéig futtassák. Simon Judit, az egyesület elnöke köszönetet mond mindenkinek, aki sms elküldésével támogatta a Hifa-projektet.

Magyar Termék Nagydíj- vándorkiállítás

A korábban megszervezett móri és csíkszeredai állomás után a Magyarországon Magyar Termék Nagydíjjal kitüntetett termékek és szolgáltatások a Marosvásárhelyi Ôszi Vásár keretében is bemutatkoznak. A kiállítás november 1-4. között, a Marosvásárhelyi Ôszi Vásár teljes ideje alatt megtekinthetô. A kiállítás megnyitóján köszöntôbeszédet mond Radetzky Jenô miniszteri biztos, a Fejér Megyei Kereskedelmi Kamara elnöke, a Kárpátia Magyar–Román Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnöke.

Bírságoltak a munkafelügyelôk

A Maros Megyei Munkafelügyelôség alkalmazottai 42 ellenôrzést végeztek október 22-26. között a feketemunka felderítésére, illetve a munkavédelmi szabályok betartását vizsgálandó. A felügyelôk 21, munkaszerzôdéssel nem rendelkezô személyt találtak, nyolc céget bírságoltak emiatt 190.000 lejre. A munkavédelmi elôírások megszegése miatt csupán egy céget bírságoltak meg. A szóban forgó idôszakban öt munkabaleset történt, ezek közül egy halálos kimenetelû.

MMDSZ-party

November 1-jén, ma este 10 órától az MMDSZ-parti szervezôi újabb fergeteges buliba várják a szórakozni vágyókat a Jazz&Blues Clubba, a Sinaia utca 3. szám alá. A belépô 8 lejbe, MMDSZ-tagoknak 5 lejbe kerül. Asztalfoglalás a 0724-400-322-es telefonszámon.

Tisztán magyarul

November 12-én 17 órára meghívják mindazokat az érdeklôdôket, akiknek fontos a magyar nyelv tisztasága és tenni akarnak ennek érdekében, az unitárius egyházközség Dersi János- termébe (Marosvásárhely, Bolyai tér 13. szám).

Kosárlabdázó-toborzó

A Sirius Kosárlabdaklub november 3-án, szombaton 10 órakor a Liviu Rebreanu Gimnázium sporttermében (Marosvásárhely, Surianu utca 1-3) elôválogatásra várja a kosarazni akaró, 2000- 2006 között született lányokat és a 2002-2007 között született fiúkat. A klub, amely 46 év szünet után nôi kosárlabdában újra érmet szerzett Marosvásárhelynek, évente nemzetközi nôi kosárlabdatornát szervez, csapatai képviselik a várost az országos kosárlabda- bajnokságon. A Sirius edzôi minden kis kosarast anyanyelvén tanítanak, a klub nyaranta külföldi képzést, tornát is biztosít.

MAROTA – Marosvásárhelyi Rockzenészek Találkozója

November 2-4. között a Brick Factory Egyesület és a Jazz&Blues Club harmadik alkalommal szervezik meg a MAROTA-t, vagyis a Marosvásárhelyi Rock-zenészek Találkozóját a Jazz&Blues Clubban. A program szerint november 2-án 17 órakor Mihály Ferenc (ex-Polifon és Crusade) sírjánál, a marosszentgyörgyi temetôben, 17.30 órakor Szép Attila (ex-Fortuna), Tóth Márton (ex-Büsz), Vojt László (ex-Telex) sírjánál, a katolikus temetôben gyújtják meg az emlékezés gyertyáit, este 7 órától a kisteremben filmvetítés lesz, amit kötetlen beszélgetés követ a marosvásárhelyi magyar rockzenérôl. November 3- án 17 órától a zenekarok faültetési akción vesznek részt Marosvásárhely területén, 19 órától Egy zöldebb városért címmel fotótárlat nyílik a kisteremben, ahol 20 órától koncertek zajlanak. November 4- én a koncertek a nagyteremben kezdôdnek este 7 órától.

Apróhirdetés

Szolgáltatás * Üzleti ajánlat

FAIPARI CÉG keres IRODAI MUNKÁRA KOLLÉGÁT a gyártási dokumentációk összeállításához. Követelmények: minimum érettségi bizonyítvány, a Microsoft Excel program ismerete, dinamizmus. Elônyt jelent: a bútorgyártás technológiájának ismerete, az Autocad vagy Inventor (esetleg más CAD-alapú) program ismerete. Az önéletrajzokat az office@markholz.ro e-mail címre várjuk, illetve személyesen a Cernavoda utca 2. szám alatt található irodánkba. (11219-I)

KFT. alkalmaz VILLAMOSMÉRNÖKÖT. office@electrostar- mures.ro Tel. 0744-394-468. (11217-I)

FÛTÉSTECHNIKAI CÉG SZERVIZTECHNIKUST alkalmaz. Felsôfokú végzettség, tapasztalat elônynek számít. Elérhetôségünk: secretariat@deltatherm.ro e-mail cím. (11214-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz sofôrt B, C kategóriával. Tel. 0744-644-026. (11239-I)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ fürjtojás és 2 hónapos japánfürjek. Tel. 0265/433-080. (18106-I)

LAKÁS

KÖRTVÉLYFÁJÁN ház eladó 22 ár telekkel. Tel. 0727-801-020. (11234-I)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás. Tel. 0749-205-311. (18110-I)

MINDENFÉLE

HÁZÉPÍTÉS, ÁCSMUNKÁK, lakásfelújítás, szigetelések elérhetô áron. Tel. 0748-682-125. (17165-I)

LÉPCSÔHÁZFESTÉS féláron. Tel. 0748-682-125. (17165-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külsô mûanyag redônyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán PVC- nyílászárókat. Tel. 0744-121-714, 0265/218-321, 0365/416-454, 0766-214-586. (17626-I)

CSARNOKOK építése, átalakítása, felszerelése szigetelt szendvicspanelbôl vagy lemezbôl kedvezményes áron. Tel. 0766-519-187. (sz.–I)

MAGÁNHÁZAK építése pirosban vagy kulcsrakészen, felújítások, belsô- külsô átalakítások a legalacsonyabb áron. Tel. 0766-519-187. (sz.–I)

ELADUNK ÉS BÉRBE ADUNK ôrbódékat, iroda-, mosdó-, vécé- és raktárkonténereket. Tel. 0766-519-187. (sz.–I)

TERMOPÁN PVC-ajtók és -ablakok, teraszok beépítése termopánnal és teljes szigetelése, központifûtés-szerelés a legalacsonyabb áron. Tel. 0766-519-187. (sz.–I)

INFRAVÖRÖS FÛTÔPANELEKET importál Németországból és szerel elérhetô áron a RIFER TECHNOLOGY KFT. Érdeklôdni Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 28. szám alatt. Tel. 0722-404-679. (11246-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk november 1- jén a székelyvéckei születésû BIRTALAN JÓZSEFRE halálának elsô évfordulóján. Emlékét ôrzi szeretô felesége, lánya, veje, fia, menye és három unokája.
Fájdalom költözött egy éve szívünkbe, nem múlik el soha, itt maradt örökre. Nem hallhatjuk hangod, nem foghatjuk dolgos kezed. Maradt a fájó emlék és mindent köszönünk neked. Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél és akiket nagyon szerettél.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Hiába omlott rád a sír komor göröngye,
Lelked Istennél és szívünkben él örökre. (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS

Szívünk mély fájdalmával, de az Úr akaratában megnyugvást keresô hittel tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédmama, ükmama, özv. KOVÁTS DOMOKOSNÉ szül. ZSIGMOND ANNA tanítónôéletének 98., házasságának 78., özvegységének 15. évében, 2012. október 30-án elhunyt. Felejthetetlen halottunkat 2012. november 2-án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra unitárius szertartás szerint a nyárádgálfalvi temetôkertben. Emlékét szívünkben életünk végéig megôrizzük! A gyászoló család.

*

Az elhunyt kívánságának eleget téve, koszorúmegváltás címen, kérjük hozzájárulásukat letétbe helyezni a ravatalnál elhelyezett perselybe. Az összegyûlt összeg a nyárádgálfalvi unitárius egyházközség templomának javítására lesz felhasználva. Köszönjük! (18112)

Szomorú, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, jó szomszéd, BENEDEKFI RÓZA (Szegedi) rövid szenvedés után, 90 éves korában megpihent. Temetése 2012. november 1- jén du. 3 órakor lesz a marosvásárhelyi Jeddi úti temetôben. Emlékét ôrzik: fia, Sanyi, leánya, Gizella és családjuk. (18107)

Szomorúan tudatom, hogy drága, szeretô édesanyám, VÉGH ILONA beteg szíve rövid szenvedés után, október 30-án megszûnt dobogni. Temetése 2012. november 1- jén 13 órakor lesz a szôkefalvi ravatalozóból. Emlékét örökké szívünkben ôrizzük. Gyászolja egyetlen leánya, Annamária és családja Németországból. (18077)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy forrón szeretett nôvérünk, VÉGH ILONA életének 82. évében, rövid szenvedés után, elhunyt. Gyászolja öt leánytestvére és azok családja. Nyugodjon békében. (18077)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖLVEDI ERZSÉBET szül. Vajda a szeretett feleség, édesanya, testvér, anyós, nagymama szeretô szíve 76 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. A jó Isten adjon csendes, békés, örök nyugodalmat neki. Temetése pénteken, november 2-án du. 3 órakor lesz a református temetôben. Gyászoló szerettei. (18088)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FÜLÖP ZOLTÁN 2012. október 30-án meghalt. Temetése Meggyesfalván lesz 2012. november 2-án, pénteken 13 órakor a meggyesfalvi református temetôben. Legyen békés nyugodalma. Búcsúznak tôle: felesége és gyermekei. (18147)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, a makfalvi születésû id. BARABÁS IMRE életének 78. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése november 2- án, pénteken 13 órakor lesz a Jeddi úti temetôben. Búcsúzik: drága felesége, Magdi és családja, gyermekei, Imi és Csaba családjukkal.

"Ha emlegettek, köztetek leszek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek. Ne sírjatok, én már nem szenvedek, a fájdalom az, hogy már nem lehetek veletek. Búcsúztam volna, de erôm nem engedett, csak a szívem súgta halkan: isten veletek!" (18149)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a makfalvi születésû id. BARABÁS IMRE életének 79. évében, hosszas szenvedés után elhunyt. Búcsúznak szeretett testvérei és azok családja. Ott hagytál mindent, amiért küzdöttél. Elváltál azoktól, akiket szerettél. Az idô múlhat, de emléked örökké megmarad. (18150)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendült szívvel értesültünk szeretett RÓZSA MAMA (Benedekfi Rozália) elvesztésérôl. Teljes mértékben osztozunk családunk mély bánatában. A viszontlátás reményében kívánjuk, hogy valamennyiünk fájdalmát enyhítsék az Ézsaiás 26:19 szavai:
"Élni fognak halottaid… a föld világra hozza a tehetetlen halottakat."
Unokái: Emese, Melinda és családjuk. (v.-I)

Copyright © Népújság - 1999