LVII. évfolyam 71. (15947.) sz.

2005. március 26., szombat

Internetes olvasóink figyelmébe!

Hirdessen a NÉPÚJSÁGBAN!

Külföldi üzleti hirdetéseket e-mailen is fogadunk. Négyzetcentiméterenkénti díjszabás 60 cent. Átutalás a BCR Tg. Mures IBAN RO 51 RNCB 3600000002490018 – euró; RO 24 RNCB 3600000002490019 – dollár bankszámlaszámra. E-mail címünk nepujsag@e- nepujsag.ro

Apróhirdetések

Felveszünk apróhirdetéseket e-mailen Magyarországi ügyfelektôl. A hirdetés díját (Ft.) Budapesten a CUSTOS-ZÖLD Könyvesboltban (Margit körút 7. szám) kell kifizetni – hétfôtôl péntekig 10-18 óra között. Az e-mailen elküldött szöveg végére kérjük feltüntetni a könyvesboltban kapott elismervény vagy a postai nyugta számát. Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Díjmentesen

fogadunk internetes olvasóinktól (kivétel Románia és Magyarország) személyi jellegû apróhirdetéseket (születés, elhalálozás, üdvözlet, egyéb családi események, emlékeztetôk) a fenti e-mail címen. Kérjük feltüntetni a feladó lakhelyének postacímét. A hirdetés díját (Ft.) Budapesten a CUSTOS-ZÖLD Könyvesboltban (Margit körút 7. szám) kell kifizetni – hétfôtôl péntekig 10-18 óra között. Az e-mailen elküldött szöveg végére kérjük feltüntetni a könyvesboltban kapott elismervény vagy a postai nyugta számát. Címünk: reklam@e-nepujsag.ro

A hirdetések egységes tarifája 150 Ft/szó, 200 Ft/cm2, mely magába foglalja a romániai áfát is.

A magyar kormány visszautasítja Ion Iliescu szavait

(MTI) A magyar kormány kénytelen határozottan visszautasítani Ion Iliescu nyilatkozatát, amelyben - román lapok híradásai szerint - a volt román államfô a magyarokat tette felelôssé a 15 évvel ezelôtti marosvásárhelyi véres eseményekért - közölte László Boglár kormányszóvivô budapesti sajtótájékoztatóján. Leszögezte: a magyar kormány megítélése szerint a nyilatkozat nincs összhangban a magyar-román kétoldalú kapcsolatok utóbbi években bekövetkezett fejlôdésével, amelynek végsô célja a tényleges és fenntartás nélküli együttmûködés, a nemritkán, fôként román politikusok által hangoztatott történelmi megbékélés.

László Boglár a magyar kormány számára érthetetlennek nevezte a tavaly decemberben leköszönt államfô szavait.

Az ugyanis a nemzetközi közvélemény elôtt is tudott, hogy a romániai magyar nemzeti kisebbség a 15 évvel ezelôtti véres konfliktus szenvedô alanya és nem kirobbantója volt - mondta László Boglár.

Hozzátette: Ion Iliescunak tudnia kell, hogy a Ceausescu-idôszak végén a romániai magyarságnak európai normák szerint megengedhetetlen, erôszakos asszimilációt kellett megélni.

Veszélyben az észak- erdélyi autópálya ügye!

Mózes Edith

Az EU-nyomás erôsebb az RMDSZ- befolyásnál?

Hamarosan kiderül. Eugen Nicolaescu liberális képviselô, a PNL szóvivôje ugyanis tegnap sajtótájékoztatón kijelentette: az észak-erdélyi autópálya ügyét a kormány az idén levette napirendrôl, mivel nincs pénz rá. Legkorábban 2006-ban beszélnek majd róla, ha betömik azokat a költségvetési "lyukakat", amelyek állítólag az elôzô hatalom miatt "kompromittálták" az idei költségvetést, és nem kell majd a "múlt kormány örökségét" nyögni.

A képviselô elmondta, hogy Calin Popescu Tariceanu miniszterelnök Brüsszelben tárgyalt az Európai Beruházási Bank (BEI) igazgatójával ebben az ügyben, illetve arról, hogy csökkent a pénzintézet által Romániának folyósított kölcsönök volumene. Philippe Maystadt azonban kijelentette, a BEI nem támogatja az észak- erdélyi autósztráda tervét, mert a Bechtel céggel kötött szerzôdés szabálytalan volt, a munkálatok kivitelezésének jogát az amerikai vállalat közbeszerzési pályázat nélkül kapta meg.

A képviselô hozzátette: a költségvetés-kiegyenlítésnél is a kiadások csökkentését tartják szem elôtt a már elkezdett beruházásoknál, tehát természetes, hogy nem fognak költségvetési összeget elkülöníteni új befektetésekre, ha a régieket sem tudják fedezni. Úgy látja, a kormány nem lehet optimistább a kelleténél, errôl ôt magát is Tariceanu gyôzte meg, mert a túlzott optimizmusnak az emberek látják kárát. Ezért tartotta jobbnak "ôszintén" megmondani, hogy az idei költségvetés "kompromittálódott", ergo, az észak-erdélyi autópálya ügye lekerült a kormány napirendjérôl.

Az észak-erdélyi autópálya az RMDSZ választási programjának része volt, Markó Béla miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke azóta is több nyilvános szereplésen hangsúlyozta, hogy az RMDSZ ragaszkodni fog a dologhoz, és mint legutóbb Marosvásárhelyen is mondta: "lesz erdélyi autópálya".

A Bechtel céggel kötött szerzôdés értelmében - amelyet még a Nastase-kabinet idején írtak alá - az építési költségek közel két és fél milliárd eurót tesznek ki. Ebbôl a Bechtel mintegy 800 millió dolláros önrészét az amerikai Eximbankon keresztül biztosítja, a román kormánynak pedig 2,8 milliárd eurós hitelért kellett folyamodnia. Azonban a Nemzetközi Valutaalap után az Európai Beruházási Bank is visszautasította a hitelt. Így a kiadások nagy részét költségvetési forrásokból kell(ene) elôteremteni, amire a Tariceanu-kormány az idei költségvetésbôl nem hajlandó.

Aktuális

Töredék

Nagy Botond

A történet szerint élt valaki, pár ezer évvel ezelôtt ezen a Földön. Valaki, akinek kiléte mindmáig homályba vész. Életérôl töredékek maradtak fenn csupán, pár évet ismerünk mindössze abból az idôbôl, amikor vándorolt ezen a golyóbison. Menekültként érkezett idegen földre kisgyerekként, ahonnan valószínûleg tovább vándorolt, mígnem fölbukkant születési helyén. Három éve volt már csak hátra. És ezen három év alatt fölforgatta a világot...

Nem tudjuk, Egyiptom után merre ment. Utalások vannak, hogy eljutott Indiába, Tibetbe, nem tudni biztosan. De visszatért. És új tanítást hozott. Nem a régi helyett, inkább azt fejlesztendô. Ahogy Ô mondta: betöltendô. Új perspektívába helyezte az ôsi tanokat, azokat a téziseket, amelyek az évezredes tapasztalatok bölcsességét az ôsi világ ösztöneivel kombinálták. És ezen új vetület friss volt. Félelmet keltô. Romboló. Érthetetlen. Mert egy addig eléggé nem értékelt emberi sajátosságot állított a középpontba. Mindent azon mért le. Mindent aszerint értékelt. És mindent aszerint határozott meg. Kezdetben rajongtak érte. Ôsi idôkbe visszanyúló álom megtestesülését látták beteljesedni. Jól látták. Csak nem a megfelelô szemszögbôl.

Aki azt képzeli, hogy pirospozsgás, délceg fiatalember lehetett, selymes modorral és finom szavakkal, óriásit téved. A világtörténelem legnagyobb nonkonformistája, lázítója elegyedett benne az elemi vadság szelídségével és hihetetlen bölcsességével. Egy világbirodalommal állt szembe. És legyôzte azt. Megengedhette magának, hiszen nem ebbôl a világból származott, és nem is fog ide visszatérni. Kényszerképzetek követik ma is a nevét. Kényszerképzetek, babonák, hiedelmek. Az emberi tudat halhatatlanságnak szentelt képzetei. Pedig nincsen itt semmilyen kényszer. Semmilyen konkrétum. Csupán a tény: hogy létezett. Hogy tanítása ma is él. És ennél ô sem kívánt többet.

Hogy nem úgy él, abban a formában és hitben - az máshova tartozik. De megfizette mindennek az árát. Értünk is. Helyettünk is. A legutóbbi újszülöttért is, és a Rolling Stones-ért is, amit most hallgatok. Mert itt keresendô a titok nyitja. És ezt a kulcsot felejtjük el mindannyian.

Mert ki gondol arra nagypénteken, hogy fulladásos halál a kereszthalál? És ki gondol arra, hogy nagypéntek van? Egyáltalán: hányan tudják még, hogy mi az a nagypéntek? Vagy a nagycsütörtök? Mert az elsôsorban nem a tanított Dsida-versrôl szól.

És hányan gondolnak arra, legalább egy villanásnyi gondolatig is, miközben majszolják a festett tojást, vagy dáridóznak az utcán, hogy ez a Valaki feltámadt? Valószínûleg kevesen. Hisz az tudományosan nem elfogadott. Sokan majszoljuk a festett tojást és sokan dáridózunk az utcán ilyenkor. És ez így helyes. Mindennek meg kell adni a magáét és mindennek meg kell adni a módját. Nincsen ebben semmi rossz. De az a villanásnyi gondolat... felidézôdik-e bennünk? Legalább egy évben egyszer... Legalább ilyenkor...

A nemzetközi sajtó képviselôivel találkozott Markó Béla

A Romániában akkreditált nemzetközi sajtó képviselôivel találkozott ma Markó Béla miniszterelnök-helyettes, szövetségi elnök Bukarestben. A találkozó során Markó Béla miniszterelnök-helyettes rövid beszámolóban ismertette a sajtó képviselôivel a választások után kialakult helyzetet mondván, hogy három hónappal a választások után letisztázódott az új kormány struktúrája, amelyben a romániai magyarság az RMDSZ révén súlyának megfelelô mértékben van jelen.

A megbeszélésen részt vevô újságírók elsôsorban a kormánykoalíció mûködésérôl, valamint az észak-erdélyi autópálya kérdésérôl érdeklôdtek.

A miniszterelnök-helyettes elmondta, annak ellenére, hogy a kormánykoalíciót alkotó pártok között létezik egy koalíciós szerzôdés, idônként akadozik a kommunikáció, az együttmûködés, emiatt nem jelenthetem ki, hogy teljes mértékben elégedettek vagyunk. Sajnos vannak olyan rendkívül lényeges és fontos kérdések, mint például az Adó- és Pénzügyi Törvénykönyv módosításának ügye, amelyben nem konzultáltak velünk -mutatott rá a szövetség elnöke.

Az észak-erdélyi autópálya kérdésérôl kérvén tájékoztatást, az újságírók megemlítették, mint ismeretes, Traian Basescu államfô, és Calin Popescu Tariceanu kormányfô a hét folyamán több ízben is kijelentették, hogy nem támogatják az autópálya megépítését.

A szövetségi elnök, a kérdésre válaszolva kifejtette: az RMDSZ programjában az észak- erdélyi autópálya megépítése fô helyen szerepel, sôt, ez a kormányprogram része is. A szövetségnek rendkívül érzékeny pontja a sztráda megépítésének ügye, hiszen ez, egyéb elônyei mellett, tulajdonképpen Erdély, számos erdélyi megye gazdaságának fellendítését jelentené. E tekintetben az RMDSZ nem érthet egyet azzal, hogy az autópálya építési folyamatát leállítsák, ismereteink szerint a szállításügyi minisztérium költségvetésében még mindig létezik erre elkülönített keret, ennek további lecsökkentését sem támogatjuk - hangsúlyozta Markó Béla. A gondolatsort folytatva rámutatott: nem hagyjuk, hogy az erdélyi megyék hátrányos helyzetben maradjanak, az RMDSZ célkitûzései szerint e megyékben minél több fejlesztési programot kell beindítani. A miniszterelnök-helyettes továbbá hozzátette, az észak-erdélyi autópálya kérdésében konzultálni szeretne a közeljövôben a kormánykoalíciót alkotó pártok erdélyi tisztségviselôivel is.

Kasza József a szerbiai társadalom állapotáról

Erkölcsi züllés

(MTI) Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szerint a milosevici politika eredményeképpen az erôszak beépült és legyökerezett a szerbiai társadalomba, amely erkölcsi züllésen esett át, s ez az oka a fiatalok és gyerekek körében elharapódzó erôszaknak. A legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke azzal kapcsolatban nyilatkozott az MTI- nek, hogy mostanság az egész szerbiai társadalmat megrázkódtatja az iskolások körében terjedô erôszak, a sajtó pedig a hatóságok tehetetlenségérôl ír.

Kasza emlékeztetett arra, hogy már régóta arra figyelmeztet, az iskolákban züllés van, a pedagógusok zömében nem végzik dolgukat úgy, ahogyan megkívánná hivatásuk. "A gyerekek az iskola falain belül összeverik egymást. Nem világos, hogy hol van ilyenkor az iskolaigazgató, az osztályfônök, a pedagógus és a rendôrség?" - firtatja Kasza, aki szerint egy jól mûködô demokratikus országban ilyen bûnesetek sorozata után lemondana az oktatási és a belügyi tárca vezetôje.

Kasza egy évvel ezelôtt párttársaival együtt a "magyarverések" okán tárgyalt minderrôl Vojislav Kostunica kormányfôvel, rámutatott akkoriban arra, hogy az iskolákban a másság tiszteletére kell tanítani a gyerekeket, s a toleranciára való neveléshez hosszú távú programok kellenek. A pártelnök sérelmezi, hogy a szerb kormány mindmáig nem tett semmit ez ügyben, s Belgrádban kellett megtörténnie egy halálesetnek ahhoz, hogy megmozduljanak a hatóságok. Azt firtatja, hogy felfigyelt volna-e bárki is arra, ha egy magyarral történt volna a tragédiai egy eldugott vajdasági faluban?

A politikus egyetért azzal, hogy a háborús múlt és a szegénység részben oka a fiatalok és a gyerekek körében terjedô agresszivitásnak, de a legnagyobb gond szerinte az, hogy az erôszak beépült és legyökerezett a szerbiai társadalomba, amely óriási erkölcsi romláson esett át, s ez legfôbbképpen a milosevici politika következménye.

Az országban minden tekintetben visszarendezôdés zajlik, a politikai közélet visszatér a milosevici idôk szellemét idézô nacionalista eszmékhez. Kostunica kisebbségi kormánya nyíltan szövetséget vállalt a parlamentben az ellenzéki szerbiai szocialistákkal, a szerb radikálisokkal pedig burkoltan mûködik együtt. "Ez nem meglepô, lényegében egymáshoz közel álló politikai irányzatok egybekelésérôl van szó" - mondja a VMSZ elnöke.

A VMSZ leginkább a Boris Tadic köztársasági elnök vezette Demokrata Párttal (DS) tudna közösen gondolkodni az ország jövôjérôl, de Kasza megjegyzi, hogy újabban a DS-ben is eltér a politikai irányvétel a napi megnyilatkozásoktól, a párt nem határolódik el eléggé keményen Kostunica politikájától.

A VMSZ elnöke pénteki közleményében elégedettségét fejezi ki amiatt, hogy a rendôrség két nap alatt elfogta azokat a személyeket, akik antiszemita plakátokat ragasztottak ki Belgrádban. A politikus ugyanakkor sérelmezi, hogy a Vajdaságban a legdurvább, életellenes és soviniszta falfirkák mázolóiról, a temetôrongálókról és a verekedések tetteseirôl a rendôrség jóformán egyetlen közleményt se adott ki, a tettesek évek óta rendre ismeretlenek.

Kasza kemény hangú írásában azt firtatja, hogy miért nem kerültek elô mindmáig a Magyarországra menekült szabadkai Sötét család támadói, és nincs elmozdulás a horgosi családirtás ügyében. A politikus megállapítja, hogy a bûntények tetteseit szemlátomást akkor kerítik csak kézre, ha van rá politikai akarat, a hatóságok kettôs mércét alkalmaznak a bûnügyek felderítésekor, a rendôrség pedig továbbra is politikai intézményként mûködik.

Illegális bevándorlás az Egyesült Államokban

Az illegális bevándorlók száma 8,4 millióról 10,3 millióra nôtt 2000 és 2004 között az Egyesült Államokban, és az újonnan érkezôk többsége mexikói a Pew Hispanic Center kutatóintézet hét elején közzétett adatai szerint.

Az illegális bevándorlók 485 ezer fôvel, azaz 23 százalékkal voltak többen 2004 márciusában, mint négy év korábban. A gyarapodás azóta is folyamatos és a jogellenesen az Egyesült Államokban tartózkodó külföldiek száma már 11 millió körül járhat.

A mexikóiak vannak a legtöbben, 5,9 millióan - tavaly márciusában az illegális bevándorlók 57 százalékát tették ki, 2,5 millióan Latin- Amerika többi országából érkeztek, az ô részarányuk 24 százalék.

Az Egyesült Államok népességébôl összesen 37,5 millió ember született külföldön, függetlenül attól, hogy legális vagy illegális bevándorló. A mexikóiak ebben kategóriában is a legnagyobb aránnyal, 32 százalékkal képviseltetik magukat - szám szerint 11 millióan vannak.

A legtöbb illegális bevándorló az amerikai- mexikói határon kel át. A "lyukacsos" határ amiatt a lehetôség miatt is fejfájást okoz Washingtonban, hogy a terroristák megpróbálhatnak dél felôl beszivárogni az országba.

A rendôrség napját ünnepelték

(nagy a.)

Elôléptetések és díszoklevelek

Március 25-e a román rendôrség napja. Ebbôl az alkalomból tegnap a Megyei Rendôr- felügyelôség dísztermében került sor nagyszabású ünnepségre.

A rendezvényen felolvasták Traian Basescu államfô, Calin Popescu Tariceanu miniszterelnök és Vasile Blaga belügyminiszter üzenetét. Dan Fatuloiu kvesztor, az Országos Rendôr-kapitányság vezetôje az európai rendôrség színvonalához való felzárkózás igényét hangsúlyozta üzenetében. A román rendôrség napja alkalmából 53 tisztet és 180 rendôr- ügynököt léptettek elô, köztük három városi rendôrség vezetôjét: Tolan Gheorghét (Szászrégen), Popa Vasilét (Szováta) és Petras Vasilét (Erdôszentgyörgy). A megye tiszteletbeli rendôre címmel tüntették ki Ioan Feldrihan rendôrbiztost és Costel Rosca vezetô rendôrügynök-helyettest.

Vasárnaptól nyári idôszámítás

Vasárnap kezdôdik a nyári idôszámítás, ekkor az európai gyakorlatnak megfelelôen, hajnali 3 órakor 4 órára igazítják az órák mutatóit. A nyári idôszámítás október utolsó vasárnapján zárul, ekkor nyerjük vissza a márciusban "elveszett" egy órát.

A nyári idôszámítást 1976-ban, három évvel az egész világot megrázó elsô olajár-robbanás után vezették be Franciaországban. A hatóságok a lépést azzal indokolták, hogy így 300 ezer tonna kôolajnak megfelelô energia-megtakarítás érhetô el. Az évek során több mint száz országban vették át a nyári-téli idôszámítás rendszerét, többek között az egykori EGK tagállamai 1986-ban. 2000-ben az akkor már EU-országok úgy döntöttek, hogy meghatározatlan ideig folytatják az órák évente két alkalommal történô átállítását.

Befejezték a feljárók módosítását

Dicsôszentmártonban az elmúlt héten fejezték be a tolókocsik akadálymentes közlekedése céljából kezdeményezett munkálatokat. A fôtéren, valamint a fôbb útkeresztezôdéseknél levô gyalogátjárókhoz a le- és felgördülést megkönnyítô betonlapokat helyeztek el. A polgármesteri hivatal adatai szerint Dicsôszentmártonban elenyészô a tolókocsival rendelkezô mozgássérültek száma, így elsôsorban az érvényben levô elôírások betartása érdekében volt szükség az átjárók átalakítására.

Eszméletlenre itta magát egy 12 éves gyermek

(n.a.)

A péntekre virradó éjszaka Dicsôszent- mártonba hívták a SMURD helikopterét, mivel egy 12 éves fiú alkoholfogyasztás következtében tudatvesztéses állapotba került.

A kiskorú barátaival ment le játszani, ám a játék helyett azt akarták kipróbálni, milyen érzés ittasnak lenni. A fiú életében elôször fogyasztott alkoholt, s egy adott pillanatban eszméletlenül esett össze. A hozzátartozók elôször a dicsôi mentôket hívták, azok kérték a rohammentô-szolgálat segítségét. Bár éjszaka rendkívül körülményes a helikopter landolása, tekintettel a rendkívül súlyos helyzetre, kiszálltak a helyszínre. A fiút Marosvásárhelyre szállították, ahol állapotát stabilizálták, és a tegnap reggel átutalták a megyei kórház gyermekgyógyászati osztályára.

Jegyzet

Itt a járvány, hol a járvány?

Mezey Sarolta

Két-három hete teljes gôzzel dolgoztak a mentôsök. Egyik hívás a másikat érte, a nagykórház gyereksürgôsségi rendelôjébe egymás után szállították a betegeket az egész megyébôl. Egy idôben tízen-húszan várakoztak a folyosó ülôalkalmatosságain sápadtan, gyengén, köhögve, szortyogva. A sorstársi együttérzés okán az anyukák, apukák szóba elegyedtek egymással.

- Szinte negyven fok volt a láza, s már-már az ájulás környékezte, mire megérkeztek a mentôsök. Hiába vettük elô a jó öreg Paracetamolt, vagy az elôkelônek számító Nurofent, a kézügybe akadó orrcseppeket, hiába szedtük torokfájásra az Oropivalonét, Decaseptet, semmi sem használt. A bevált házi módszerek is fuccsot mondtak, a gyermek lázban égett, ötpercenként kellett hûteni a vizes borogatást végtagjain. A láz nem csökkent, a torok nem gyógyult, az orr sem dugult ki, s a gyermek közérzete csak romlott. Amikor láttuk, hogy több kettônél, ki kellett hívni a mentôket. Már várható volt, hogy osztálytársai után ô következik a sorban, hiszen jó páran már nem jártak iskolába hasonló tünetekkel küszködve - mondja az egyik édesanya.

- Négy hétig hordoztam, kezelték légcsôhuruttal, de senkinek sem fordult meg a fejében, hogy röntgenfelvételt készítsenek a tüdejérôl. Mikor aztán idekerültünk, leküldött a doktornô a röntgenhez, hogy kiderüljön, vírusos tüdôgyulladása van, erôs Cefalosporin szárazékkal kellett kezeljük a kislányom. Még a fertôzôklinikát is megjártuk, hogy kizárjuk az agyhártyagyulladás lehetôségét - meséli az édesanya.

Az oktatás utolsó hetében nem megtizedelt, hanem megfelezett osztályok jártak iskolába. Néhol még új leckét sem vettek fel, mert fél osztálynak nem volt értelme elmagyarázni. Nem volt olyan ismerôs, akinek gyereke, szüleje, hozzátartozója ne esett volna ágynak. Járvány ez a javából! Méghozzá a legkegyetlenebb! - mondjuk mi, a szenvedô alanyok. Mire a közegészségügyiek kijelentik: mindössze huszonegy grippés beteg volt a megyében.

Nem akarok rossz lenni, de valaki mellébeszél. A hivatalos statisztika szerint nincs járvány Maros megyében. Mindannyian tudjuk, hogy van. Hogyan lehetséges, hogy az elmúlt héten csak huszonegy (!) grippés beteget jelentettek, amikor egy szál rendelôben naponta több beteg fordul meg ennél? Kinek az érdeke elhallgatni a betegek számát? Talán azoknak, akiknek kötelességük lenne az ingyenes gyógyszereket biztosítani a gyerekeknek, és nem teszik? Merthogy a betegség nagyon drága, sokba kerül a szülôknek.

Húsvéti összeállítás

Öntözni indultak a piciny legények

Locsolóversek

Régi gyászos nagypénteken

meghalt Jézus a kereszten.

Édesanyja gyászolt sírva,

eltemette sziklasírba.

De az égen harmadnapra

felsütött szép húsvét napja,

s zengve zengték az angyalok:

az Úr Jézus feltámadott!

Feltámadt a Jézus,

jámbor keresztények,

öntözni indultak a piciny legények.

Harmatos rózsától

kértünk szagosvizet,

csak azt locsoljuk meg,

ki érte megfizet!

Kelj fel párnáidról

Szép ibolyavirág!

Nézz ki az ablakon,

Milyen szép a világ.

Megöntözlek téged

Az ég harmatjával,

Teljen a tarisznyám

Sok piros tojással.

Itt a húsvét, eljött végre,

Fiúk, lányok örömére.

Mert a lányok szép virágok,

Illatos víz illik rájok.

Ha húsvétkor nem locsolnak,

Hervadt virág lesz maholnap.

Ne fuss el hát, szép virágom,

Locsolásért csók jár, három.

Kis falumban minden házban

Nyílnak szép virágok,

Muskátlik és gyöngyvirágok,

Piros tulipánok.

Icipici locsolómmal

Ôket megöntözöm,

Hogyha érte tojást kapok,

Szépen megköszönöm!

Fakadó rügy, szellô hozta,

Madár szállt az ablakunkra.

Nagy vidáman azt dalolta:

Itt nyílik a legszebb rózsa.

Van jó szagú rózsavizem,

Eljöttem, hogy megöntözzem.

Nesze, nesze, rózsaszál,

Soha el ne hervadjál!

Tündérország közepébôl

Gyöngyharmatot szedtem,

Akit ezzel meglocsolok,

Áldja meg az Isten!

Ma van húsvét napja,

Ti is jól tudjátok,

Én is, hogy megtudtam,

Eljöttem hozzátok.

Tiszta vizet hoztam,

Mint az ég harmatja,

Tiszta az én szívem,

S annak indulatja.

Gyönyörû az élet,

Mosolyog a kikelet,

Föltámadt a Jézus,

Mondják az írások,

Vízöntô hétfôre

Buzognak források.

Én is idejöttem

Ifjúi kedvemre,

Hogy harmatot öntsek

Kedves növendékre.

Mert ha meg nem öntöm

Ezt a növendéket,

Jövendôre nekem

Nem virágzik szépet.

Áldja meg az Isten

Ékes virágjukat,

Nyerjen az egekbôl

Dicsô koronákat.

A minap itt jártam,

Egy rózsafát láttam,

El akar hervadni,

Szabad meglocsolni?

Korán reggel útra keltem,

Se nem ittam, se nem ettem.

Tarisznya húzza a vállam,

Térdig kopott már a lábam.

Bejártam a fél világot,

Láttam sok-sok szép virágot.

De a legszebbre most találtam,

Hogy megöntözzem, alig vártam.

Piros tojás, fehér nyuszi,

Locsolásért jár egy puszi.

Összeállította: Bölöni Domokos

Élô hagyományok Székelybósban

Még a lélek is tisztább, mint máshol

Nagyhét. Foga van a napnak, de a ragyogó napsütés, a megáradt, zavaros vizû patak jelzi, végérvényesen itt a tavasz. A köves utcán egyetlen lélek sem jár, csak a kertekben fogtak a fametszéshez, a gaz eltakarításához, a száraz ágak, kocsányok égetéséhez, A levegôben érezni, ünnepre készül a 64 portás, Koronkától négy kilométerre lévô, félreesô kis falu, Székelybós.

Bár elöregedett a település lakossága, az idôs szülôk mellett nem maradtak otthon a fiatalabb generációk, a folytonosságnak biztató jelei vannak. Tizenöt házat vásároltak fel a marosvásárhelyiek, feljavították, kertészkednek, s a város zajától távol jól érzik magukat itt, a színmagyar környezetben.

László Istvánék portája már túl van a tavaszi nagytakarításon. A tojásokat kosárba gyûjtötték, s bár korai a tavasz, a bárány is vágnivaló.

Piroska néni mondja, az ünnepre összegyûl a család, hazajön Koronkáról a lánya, a marosvásárhelyi unokája. Együtt fogyasztják el a húsvéti ebédet.

- Nem szoktunk mi nagy dolgot csinálni belôle, egyszerû falusi, de hagyományos ételeket fôzünk. Salátalevest, bárányhúst és puliszkát. A bárány csontosabb részét megpörkölöm, zöldpetrezselymes tojást ütök rá. Nagyon finom, fôleg, ha friss a saláta. Idén errôl nem lehet szó, a tavaly eltett salátát vesszük elô. A bárány combját pirosra sütöm, fokhagymával megtûzdelve. Másodnapjára finom, sárga tyúkhúsleves fô, a család szereti a sóbafôttet paradicsomszósszal. A töltött káposztát is megfôzöm, ha valaki kívánja, felszolgálom. Kenyér, kalács a sütôkemencében sül. A tésztafélék közül a havasi kiflit és a citromos szeletet készítem. A lányomék finom krémes tésztákat sütnek, rengetegfélét, mondják, több mint egymillió a hozzávaló.

István bácsi pincéjében három hordó házi bor forrt a tavalyi termésbôl, az egyiket húsvétra kezdi meg. Elárulja: - Mindennap többször megfordul a pincében, húz egy-egy kicsit a kancsóba, de a kocsmában több mint két éve nem fordult meg! Azt iszom, amit megtermelek. De az élelemmel is így vagyunk. Házi kolbász, szalonna, tepertô, túró, mindig van a kamrában, nekünk nem kell az üzletbe menni vásárolni.

Bár kevés a gyerek a faluban - négyen a koronkai iskolába járnak, az óvodáskorúaknak hetente egyszer tart foglalkozást a nemrégiben ide költözött pszichológus -, ôk is szívrepesve várják az ünnepet.

Fodor Renáta és Noémi édesanyjukkal, Ibolyával együtt festik a tojást: pirosat, zöldet. - Idén megkésett a kikelet, nem lesz büröklevél, amit a tojásra helyezzünk díszítésére, amit harisnyába kötve szoktunk festeni. Hogy szép, fényes legyen, szalonnával kenjük be a színes tojást. Sok tojást festünk, sok kell. Nálunk még hagyomány, hogy a lányos házak kapujára húsvét szombatján fenyôágakat helyeznek a fiúk. Tavaly a két kislánynak tíz ágja volt. Ez azt jelenti, hogy azok a fiúk, akik az ágakat kitették kötelezôen eljönnek öntözni. A lány 5 piros tojást, egy zsebkendôt és 20-30 ezer lejt kell adjon a legénynek. Mások nem jöhetnek locsolni, jönnek, de ôk nem kapnak csak egy tojást és a pénz is kevesebb. Nem olcsó mulatság, 400-500 ezer lej is elmegy, de megéri, mert a kislányoknak nagy élmény - mondja Ibolya asszony.

Régen - mesélik - figyelték, hogy a lányok kapujára ki tesz fenyôágat, így elôre tudták, hogy másodnapján kire számíthatnak. De volt olyan, magát kiváltságosnak tartó, a lánynál exkluzivitásra törekvô legény is, aki szintén lesben állt, s eltüntette a többi fiú által kihelyezett fenyôágakat. Jel volt ez a komoly udvarlás szándékára.

Igazi húsvét lesz itt, olyan, amilyet évszázadok óta ünnepelnek az erdélyi falvakban. Székelybós elszigeteltségének köszönheti, hogy az érték érték maradt, s nem hódított teret a szupermarketek kínálta divatáruk özöne, a sablon, a giccses bóvli. S az emberek lelke is tisztább, mint máshol, s talán jobban örül a feltámadás ünnepének.

Mezey Sarolta

Szokás vagy megszokás?

Így ünnepek táján önkéntelenül mindig felvetôdik a gondolat, hogy a huszonegyedik század embere mennyire tudja tiszteletben tartani hagyományait, mennyire tudja tovább vinni azt az ezer éven át ápolt, alakult, bôvített vagy éppen csonkított szokásvilágot, amely a kérdéses ünnephez kötôdik.

Sokat lehet hallani az értékvesztésrôl, arról, hogy a mai generációk nem tartják méltóképpen becsben az ôsök által hurcolt, felékesítve továbbterjedô tradíciókat. Anyagias világunkban mindenre rátelepszik a pénz hatalma, és ez alól nem menekülnek az ünnepek sem.

De vannak még ügyes kezû óvó nénik, kreatív tanító bácsik, közösség- összetartó lelkészek, az egyetemi élet unalmából kitörni kívánó diákok, akik egy kis részt vállalnak fel a hagyományápolásból. Karácsony tájékán ajándékkészítésre, szalmadíszfonásra hívják össze azokat, akik kézügyességüket fejleszteni kívánják.

A húsvétok is azon áldásos ünnepek közé tartoznak, amelyeket még a technika kora nem tudott kiölni az emberek szívébôl, kiûzni otthonaikból. Bár jócskán rátelepedtek a 21. század elkerülhetetlen kellékei, avagy vívmányai. Míg a nagyszüleink természetszerûen kesicékkel pingálgatták ki az indás, cirádás, leveles hímes tojásaikat, addig mára már ez a viaszos festegetés idôpocsékolásnak, nyûgnek tûnhet. Helyette a tiritarkára mázolt húsvéti tojásainkra nôi vagy gasztronómiai magazinok ünnepi különszámában ajándékként adott nyuszis, csibés, báránykás matricáit nyomjuk fel. Sôt, ha igazán a locsoló legények, munkatársak, szomszédok bájos kisfiúcskáinak akarunk kedveskedni, akkor inkább csokitojást (vagy éppen nyuszitojást) vásárolunk, amit megtoldhatunk egy kis pénztárcára valóval is.

Sokan a húsvétot a kínos ünnepek egyikeként sorolják be. A nôk azon morfondíroznak, hogy miért kell nekem egész hétvégén takarítanom, puccba szednem a lakást, azért, hogy hétfôn a dorbézoló férfinépség szétromboljon mindent, minek annyit sütni-fôzni, amikor úgyis a nyakamra szárad az a sok finomság, na és akkor még nem is beszéltünk a kínkeservesen elinduló beszédfonalakról, a már agyoncsépelt témákról, amiket a locsolók a locsolni valókkal vitatnak meg. A férfiak sorsa sem annyira fényes, aggódniuk kell amiatt, hogy ki ne hagyjanak senkit, aki számít, mert abból lehet, örök harag kavarodik, egyesek örömére - mások bánatára mindenhol le kell gyûrni egy-egy adag nagymama legjobb fajta szilvapálinkát, a vidéki nagybácsi kiváló minôségû, ezüstérmes vörösborát.

A világ- vagy telefonháló révén a távolba szakadt rokonokat, ismerôsöket is üdvözölhetjük szívélyesen. Sokat nem is kell magunkat fárasztanunk, ugyanis elôre megírt e- képeslapokból, poénos húsvéti sms-ekbôl igen bô a kínálat.

Átlényegült ünnepeink mégis inkább a megszokás kínosságát, mint a szokások, hagyományok felemelô érzését hordozzák sokszor. Ezen talán úgy segíthetünk, hogy mindig csípegetünk - amíg még van amibôl - a nagyszülôk által féltve ôrzött titkokból.

Mészely Réka

Két húsvét van?

A húsvét ünnepe mozgó ünnep, azaz minden évben más idôpontra esik. A római húsvétszámítás szerint az ünnep a tavaszi napéjegyenlôséget (márc. 21.) követô holdtölte utáni vasárnapon van, legkorábban március 22-én, legkésôbb április 25-én. Története hosszú és bonyolult.

A húsvétot 150 körül Nyugaton a rómaiak az elsô tavaszi holdtöltét (Niszan 14) követô vasárnapon ünnepelték; Keleten, fôleg az Ázsia tartománybeliek a holdtölte napján, Niszan 14. Az ázsiaiak Szent János evangélistára (vö. Jn. 19, 26.) támaszkodva a húsvétban elsôsorban a kereszthalált, a rómaiak viszont Szent Péterre támaszkodva (akinek elsôként jelent meg a Föltámadott az apostolok közül) a föltámadást ünnepelték. 155 körül Szent Polikárp Rómába ment a húsvét dátumának tisztázására. Megegyezésre ugyan nem jutottak Anicét pápával (ur. 155-166), de békével váltak el. A húsvéti vita akkor robbant ki, amikor egy Blastus nevû ázsiai pap társaival Rómába jött és a húsvétot 14-én ülték meg, annyira követve a zsidó szokásokat, hogy még húsvéti bárányt is öltek. Viktor pápa (ur. 189-199) a vita eldöntésére megkérdezte az egyházakat a húsvét dátumáról. Kiderült, hogy csak az ázsiaiak követik a Niszan 14-i hagyományt Szent János apostolra hivatkozva. A pápa ki akarta ôket közösíteni, de fôként Szent Ireneusz hatására, aki Polikárpra és Anicétre hivatkozott, elállt ettôl. A húsvéti vitára a niceai zsinat tett pontot, amikor elrendelte, hogy "elhagyván a zsidó szokást, e szentséges ünnepet mindenki ugyanazon a napon ülje meg"; és az alexandriai szokás szerint a tavaszi napéjegyenlôséget követô holdtölte utáni vasárnapot jelölte ki a húsvét dátumaként. Bizonyos eltérések ezután is mutatkoztak részben amiatt, hogy Rómában III. 25. és IV. 21., Alexandriában viszont III. 22. és IV. 25. volt a húsvét legkorábbi, illetve legkésôbbi dátuma; részben, mert a görögök 19 éves, a rómaiak 84 éves holdciklust számítottak. A különbséget Dionysius Exiguus szüntette meg, aki 525- tôl 95 éves holdciklussal kezdett számolni, s ez lett a római naptár alapja. Gallia 541-ben átvette a római húsvétszámítást.

(A Katolikus Lexikon nyomán)

Baricz Lajos

Nagyik ünnepe

Hagyományos, s mégis rendkívüli találkozóra került sor csütörtökön délután az Alpha Transilvana marosvásárhelyi székhelyén. A konferenciateremben összegyûlt idôsek piros tojást festettek.

- 2002-tôl mûködik az Otthon, nagyiéknál program, kéthetente tartjuk a nagyik klubját. Pszichológusok segítségével próbálunk megoldást találni a negyven 65 éven felüliek gondjaira, problémáira - mondja Ferenczi Enikô, a program koordonátora. Az ünnepek alkalmával azonban különleges színt varázsolnak a klubtagok életébe: karácsonykor gyerekek daloltak, a farsangra álarcokat készítettek, március 8-án pedig virágokkal lepték meg ôket. "Alig kaptuk ki a kicsi nyugdíjt, máris kell fizetni a számlákat és vásárolni a gyógyszereket" - panaszkodnak a klubtagok. Gyorsan kerülnek elô a fôtt tojások, festék, szalonnadarab. Az asszonyok az asztal köré sereglenek, ám a férfiak sem engedik háttérbe szorítni magukat. Mindenki a legszebb festett tojást szeretné elkészíteni. Leveleket fognak a harisnyába, mások késéllel karcolnak mintát a vérvörös felületbe. S közben Erdély különbözô tájainak hagyományai elevenednek fel. "Minden lányos háznál megkínálták a fiúkat, akik a falu végigjárása után a kultúrházban gyûltek össze, ott a házaknál kapott szalonnát és tojást megsütötték, elôkerültek a butykosok, s reggelig mulattak" - hangzik el a nyárádgálfalvi hagyomány. Kis Zsigmond az illatos víz készítésének titkát árulta el: az ibolya szirmait 8-10 napig vízben áztatták, attól kellemes illata és szép kék színe lett. "Mezítláb szaladtam ki a fagyos földre, ibolyát szedni, amit nagypéntek délután a templomban helyeztem el. Majd megfestettük a tojásokat. Szombaton reggel vágtuk a bárányt. A szegényeknek édesanyám a bárány fejét adta oda. Délután kenyeret, kalácsot sütöttünk, utána a töltött bárányt sütöttük meg a kemencében. Vasárnap az ételt a kosárba helyeztük, s felszenteltettük" - mondja a szentkirályi születésû Kászoni Erzsébet.

Az elkészült piros tojásokat a klubtagok hazavihették, akárcsak az alapítványtól kapott élelmiszereket, tisztítószereket, tojásfestéket, s fagyasztott csirkét tartalmazó szeretetcsomagot.

Nagy Annamária

Bölöni Domokos

Berci és a gonosz angyalok

Abban az esztendôben úgy jártak a csillagok a Gyertyános felett, mint anyám lába alatt a négynyüst az osztovátában. Akik értették a régiek jeleit, azt suttogták, nem lesz jó vége, megáradnak a vizek, májusi fagy öli ki a vetést, utána olyan kegyetlen szárazság következik, szeptemberre koldusbotra jutunk mind.

Koldulnunk még nem kellett, de az ínség nem volt ismeretlen. "Márftás, káfofta, fufujka, pityóka" - rigmusoltuk. Szeles ételeket ettünk, húst csak sátoros ünnepeken.

A csillagokban idônként világháborúk dúlnak, magyarázta Cipó Samu bá, éppen úgy, mint idelent, a földön. Ott is vannak jó angyalok és rossz angyalok, üdvözült és kárhozott lelkek, és ezek nem férnek össze ott sem. Aztán hol az egyik, hol a másik kerekedik felül, mert persze Isten nagyjából a jók pártján áll, a gesztenyét azért senkinek sem kaparja ki ingyen, a gyôzelemért meg kell küzdeni. A nagy csetepaté hevében pedig mindenféle hulladék pottyan a Földre, emlékezzetek csak, emelte fel mutatóujját Cipó Samu bá, és fehér szemöldöke összefutott, mint a negyvenes határ, jusson eszetekbe az a tévelygô lélek, akit a kórérakásban találtunk. Megfagyva.

Mert a mennyei hullomás nincs szokva a földi állapotokhoz - odafenn nincsen se hideg, se meleg, legalábbis földi értelemben nincsen, hanem csak a lélek drága hômérséklete, amely az Úrtól jön. Ezt kevesen értették, Cipó Samu csakhamar magára maradt fura teóriájával.

A kórérakásban talált embert sokáig emlegették, a hatóság nem tudott mit kezdeni vele, végül két pappal parentáltatták, románnal is, magyarral is, egyikük csak eltalálja a vallását, ha volt neki. A két temetô határsávjában lelt örök nyughelyre, az ortodoxia és a reformáció kerítés nélküli, láthatatlan demarkációján.

Volt a zsebében egy oltóbicska, egyéb semmi, talán korábban már kirabolták, aki rátalált, Borzina Jóska azt állította: hóna alatt olyasféle csírák sarjadtak, mint az orgonabokron, ebbôl véli angyali voltát. De a hatóság nem tapasztalt semmi különöset, a duzzanatok nem utaltak betegségre. Békében hantolták el.

A járvány aztán nemsokára felütötte a fejét. Elôbb a Borzina Jóska kisfiát kapta el, lázában a fekete angyallal perlekedett a kis Józsi, gyorsan szekérre rakták és bevitték a községi rendelôbe Tájfel doktorhoz, onnan meg a határon átcsempészve a járási kórházba.

A határ ott húzódott, ahol a piacosok egyik vállukról a másikra billentik át súlyos átalvetôjüket, a csergedi, a lackodi tetôkön, csak arra kellett vigyázni, hogy az ember ne kerüljön a román határôrök puskája elé, mert akkor fizetni kell az átjutásért.

Józsika felgyógyult, de sem ô, sem a szülei nem jöttek többé haza. Elsodorta ôket a háború.

Mind több kisgyermeket támadt meg a titokzatos járvány. Holott akkor már senki sem járt iskolába, pedig a hatóság szigorúan büntette az iskolakerülést. De ahol nincsen tanító, ott tanítás sincsen. Az történt, hogy Horváth igazgató-tanító úrnak a nyakába ültettek egy új igazgatót, egy jövevényt, aki addig zaklatta különbözô
"állami követelményekkel" - így mesélték késôbb a felnôttek -, míg egy szép téli estén úgy ellátta a baját, hogy deszkából eszkábált hordágyra fektetve vitték el a faluból. Horváth tanító úr pedig négy regrutával, akik a sor elôl menekültek, szintén átkelt a "határon", és ôróla sem hallottunk aztán semmit.

Csak az lehet, mondotta Cipó Samu, hogy a fekete angyalok alul maradtak a döntô csatában, aztán az Úr kirúgta ôket országából, s csökött maradváik szépen leejtôernyôztek az emberek világába, nekünk pedig egy ilyen lázkeverô gazember jutott, aki a gyermekeket sorvasztja, lám, már a negyediket csempészik Marosvásárhelyre, aztán ki tudja, hazajönnek-é, vagy sohasem.

Imádkoztak mindkét templomban a gyermekekért. Mikor aztán az ortodox lelkész fiacskája, Milu is beteg lett, küldöttség járult a parancsnokság elé: engedélyezzék a betegek szabad szállítását a városi kórházba, különben kipusztulunk.

Hivatalos engedélyt nem kaptak, de attól kezdve a pópa intézte a határátkeléseket, ô kasszírozott, a pénzen szépen osztozott a parancsnokokkal.

Asztalos Sanyikát is elvitték, Ozsváth Janit is. Egy ideig az a hiedelem keringett, hogy az Ozsváth Jani macskáiba költözött a fekete angyal rozsdája, onnan terjeszkedik a többi gyerekbe. Jani egyszer csinos versikével lepte meg a társaságot. "Tanító bácsi, csináltam egy verset!" "Na, mondd el ügyesen, Jani." "A mi macskánk, a Szürke, tegnap este besurrant a csûrbe. Reggel lássatok csodát: hat kiscicát!"

Ilyen tehetséges volt Ozsváth Jani, annál aljasabb dolog ráfogni, hogy macskái terjesztik az angyalkórt.

Mit lehetett tenni, Jani a kedvencei nélkül került át Magyarországra. Egyébként ô volt az elsô, akit épségben hoztak haza - de akkor már senki sem tudta, minek hol a határa...

A macskákat mindenesetre kiirtották. Aki tudja, milyen nehéz agyonütni egy macskát, elgondolhatja, micsoda kegyetlenség kellett hozzá. Végül követ kötöttek a nyakukba, és belehajították ôket az istálló mellett bûzlô trágyalé- gödörbe.

Cipó Samu bá azt mondta: száz macska halála árán sem lehet elpusztítani a gonosz angyalt, mert az vissza-visszatér mindenféle-fajta élôlényben.

Emberben is? Kérdezték álmélkodva a szájtátiak. Abban pláne, mondta Cipó Samu. Abban csak aztán a veszedelmes.

Mind kevesebb hadfi érkezett haza, mind ritkábban jött lap a frontról, mind többen szökdöstek át fiatalok az új határon.

Akik maradtak, kényszerbôl maradtak, gyanakodva méregették egymást: melyikôjükben lappang a gonosz angyal.

Aki a Seholból jött, és a Seholba megy vissza, mikor az Úr rávág hétágú tüzes korbácsával.

Zsenge tavasz volt, fagyos reggelek, hûvös délutánok, legfeljebb csak szárazvillámban reménykedhettünk, de az is világos volt, hogy húsvét elôtt a Jóisten nincsen korbácsoló kedvében, hiszen arra készül, hogy szent fia fogadása minél simábban menjen, ezért aztán keveset törôdik azokkal, akiket az ég biztonságáért a földre taszít.

Szünet nélkül köhögtem, nagy vörös láng volt a torkom, anyám törülközôkendôt melengetett a lerben, azt rakta mellemre, hogy
"felszakadjon a flegmám", és igen, emlékszem, én is a gonosszal hadakoztam, mert indultam volna locsolkodni, tanulgattam a versikét,
"Húsvét másod napján mi jutott eszembe? Cukros vízipuskát vettem a kezembe", vízipuskám valóban volt, bürökbôl vagy bodzából csináltam, de az nyári szórakozásra szolgált, igaz ugyan, hogy az ínséges idôre való tekintettel kölnire nem tellett, de nagyanyám értett a szagosvíz- készítéshez, az ibolyák pedig az akácos délre nézô oldalain boldogságos kék bokrocskákban már ott virítottak, segített egy kis illatos szappan is talán, végül valóban finom locsoló folyadék sikeredett a fôzetbôl, csak egy kissé fehéres volt a színe, ezért nagyapám addig kutakodott a kukoricás kas alatti lomok között, míg felfedezett egy rózsaszínû orvosságos üvegcsét, no, azzal bízvást indulhattam volna öntözni.

Ha bírtam volna. A gonosszal. Bizonyára a véremmel kívánta megcsúfolni a Megváltó ünnepét. (Mai eszemmel azt hiszem, ezek a sátánforgács gonoszok a pamflet mûfajában mûködtek: tudták, hogy a Teremtô is hiú, hát a legérzékenyebb pontján sértegették.)

Rávetette átok szemét a kisbárányomra is. Pár napja született, cucliból itta a tejet, ott feküdt mellettem az ágyon, én köhögtem, ô bégetett keservesen, mégis összebarátkoztunk, neki köszönhetem, hogy nem kerültem kórházba.

Tájfel doktor felruccant a kétkerekû kocsin, megvizsgált, dicsérte anyámat a meleg törülközôkért. Azt mondta, valami dús táplálék kellene a legénykének. De hát mit adhatunk, doktor úr? Nyomorúság van.

Mit? Például zsenge báránycombot, mormogta az öreg, s az ilyen-amolyan fösvény-fukari-faszari, huncut parasztjairól elmélkedett egy kicsit, majd dohogva távozott.

Persze, hogy hallottam mindent. - A Bercit nehogy levágják! - sírtam fel, s ismét erôs köhögés jött rám, ugattam, mint egy makszimka. - Ha levágják Bercit, én felakasztom magam! - fogadkoztam nagyosan. Szülôim tudták, az ilyesmivel nem jó tréfálni. Tavalyelôtt kaptányba lépett a Jancsikó Gézuka vaddisznózó kutyája, a Hunor. A tölgyes közepében találta Gézuka, döglegyek dongták. Gézukára a csapdát állító orvvadász, Szalma Péter bukkant. Ott lengett kedves kutyája fölött, az ágon.

Kiharcoltam: mellettem maradt Berci. Mivel ô az egyetlen bárányunk, nagyapám átkutyagolt a szomszéd faluba, ahol módos szászok élnek, a fegyverfogható férfiakat besorozták a németek, asszonyaik irányítják a gazdaságot, lehet alkudozni. Karján elmaradhatatlan szekercéje, bárány lett volna elég, de pénz, az nem kellett a szásznéknak, tudhattak valamit, amit nagyapám nem is sejtett. Hogy nem lesz megnyerve a háború. Meglátták a szekercét jobb könyökhajlatában: no, ezért választhat egy barikát, mondták. Fejsze nélkül, de kövér báránnyal érkezett haza nagyapa.

Húsvétra felépültem.

Locsolkodni Bercivel indultam. Értettük egymást. Amint végeztem a verssel, annyit mondtam: Berci, és ô aranyosan megrázta fehér foltos fejecskéjét, ekkor megszólalt a csengô a nyakában. Pirostojás tarisznyámba, szalag a Berci nyakába! Úgy néztünk ki délre, mint valami színesen felszalagozott kétszemélyes lakodalmi menet.

(Szebb húsvétom csak egy volt, amikor csókot válthattam egy ibolyaillatú kislánnyal, Bercit már- már elfelejtettem, a csókot máig érzem.)

Cipó Samu bá állítólag Bercibe halt bele.

Ezen ma is kacagnék, ha tudnék. De nem tudok, mert szerintem a gonosz mindvégig Cipó Samu bában rejtôzködött, és hogy ki ne tudódjék, mindenféle rágalmakat zúdított az aszály sújtotta falu szerencsétlen állataira.

Cipó Samu bából végül Berci kergette ki a fekete angyalt. Az meg addig s addig lappangott a levegôben, míg egy másik rosszféle ember jár arra, hogy beléfurakodhasson.

Berci nagy komor berbéccsé fejlôdött, megtanítottam döfni. Ha valaki megjelent az udvar alsó részén, az ô felségterületén, orvul a hátába került, aztán lendületet vett, és akkorát lökött a farába-derekába, hogy ordítva menekült a szerencsétlen. Berci terrorizálta az alsó udvart, és ha véletlenül sikerült átlopakodnia, akkor mindent és mindenkit a másik fertályon is. Házôrzô kutyánk Berci miatt kis híján állástalanná vált.

Bennünket, háziakat is megtámadott. Legnagyobb élvezete éppen az volt, ha el tudott kapni, úgy, hogy ne legyen idôm rászólni: Berci, ne! Mert akkor megállt.

De ha azt mondtan halkan: Berci! Csiktánpuff!, akkor a "célszemély" már bucskázott is a fején keresztül.

No, mi aztán bosszút álltunk Cipó Samu bán.

Jött az utcán lefelé, bal bajusza jobbra lógott, jobb bajusza balra lengett, köhögött-möhögött, büdös pipa a szájában, mindig szidalmazott valakit vagy valakiket, kampós botját állandó készenlétben tartva, mégis kifogtunk mi rajta.

Csiktánpuff! Mondtam Bercinek. És kész.

Úgy szedték ki az öreget a sáncból.

Aztán kezdte terjeszteni, hogy Berciben van a fekete gonosz.

Hiszen addigra már alig volt valaki, akit fel ne borogatott volna a derék berbécs. A pohár akkor telt be, mikor egy elöljáróféle került a faluba, és Berci szembement vele. A pókhasú elöljáró nyájasan tartotta oda a tenyerét, mintha kenyérrel kínálná a derék kost, csakhogy Bercit nem lehetett átverni, látta, hogy be akarják csapni, hát ô csapott oda. Az úr megismerkedett településünk földjével, orrán-száján ömlött a vér, elvegyült nagyutcánk finom porával.

Ez lett Bercinek a végzete. Levágták azonnal. Nagyapámnak odavetettek valami híg pénzt, félzsáknyit, ami annyit sem ért, mint egy aszott tehénlepény. Igaz, kapott kilónyi húst is - a saját birkájából. Legyen boldog, mondták, hogy megúszta ennyivel. Le is lôhette volna, Bercit is, meg az unokáját is, a Propagandista Elvtárs.

Szerintem a gonosz fekete angyal, a menny roncsa, az ég rozsdája: direkt abba a kövér pacákba költözött. A járvány ugyanis megszûnt, szárazság jött ugyan és éhezés várt ránk, de az édes tavasz, a meleg nyár kacagó ígérete végleg elkergette a kórt, boldogan terelgettük maradék állatainkat, libáinkat, rucáinkat, juhainkat és barmainkat a pázsintos réteken, legelôkön.

Cipó Samu mikor ment el, nem tudhatom. Addigra eldôlt, hogy iskoláztatni fognak, bentlakásokban darvadoztam. A Seholból jött gonoszakkal továbbra is gyakran találkoztam. De olyan segítségem, olyan harcostársam, mint Berci, azóta sem akadt.

Gazdasszonytippek

Konyha és háztartási tanterem. Eddig ismeretlen fogalmak voltak a háziasszonyok, hölgyek, lányok számára. Néhány éve viszont sokan megfordultak ezekben a korszerûen berendezett helyiségekben az Agrom-Ro Egyesület jóvoltából. Egyre többen látogatnak Marosszentgyörgyre a kísérleti állomás egyik épületegységében szervezett felnôttképzô tanfolyamokra. Kiss Borbély Tünde és Magyarosi Éva, miután Svájcban gazdasszonyképzô tanfolyamon vett részt, most a helyieket ôk oktatják. Szerdán az egynapos elméleti és gyakorlati tanfolyamon 12 háziasszony vett részt Nyárádszeredából, Szabédról, Nyárádremetérôl, Marosszentgyörgy-rôl. Csütörtökön 17-en jelentkeztek a tanfolyamra Torboszlóból, Csíkfalváról, Jobbágyfalváról, nyárár- dszentmártonból. Nagypénteken a márkodi lányok, asszonyok "bérelték" ki a Agrom-Ro háztartási termét. Összeállításunk szerdán készült.

Zöldséggel töltött báránytekercs és nyuszikák kelt tésztából

Odaérkeztünkkor az oktatók a hallgatóikkal együtt ünnepi asztalt terítettek. Ebédeltek. Meghívtak. A húsvéti asztalon lévô ételek, a különbözô természetes anyagokból készített díszek, a virágok elhelyezése, a nagy ünnepi asztal látványa varázsként hatott. Az ebéd meghitt családi hangulatban zajlott, pedig hát azok, akik ott voltak, akkor találkoztak elôször. A húsvéti ünnepkör nagyszerdáján bennünket férfiakat, valósággal elkényeztettek a hölgyek. Sûrûn köszöntük meg a finomabbnál finomabb és eddig számunkra ismeretlen ételeket mint: zöldséggel töltött báránytekercs, csirkés csôben sült, böjti káposzta, óvári sertésszelet vegyes körettel. Nem kóstólhattunk meg mindent, pedig biztattak, együnk nyugodtan, mert az étrend koleszterinmentes.

Mosogatás után a tevékenység újraindult. Következett a tojásfestés. Szemünk elôtt zajlott le miként érték el a tanfolyamon résztvevôk a szebbnél szebb és tartósabb hatásokat. A hat színt mind-mind zöldségekbôl állították elô. A tojásírás titkait is szórakozva sajátították el az asszonyok, lányok. Aztán láthattunk karcolt, vakart tojásokat, szivaccsal festett tojásokat, fröcskölt, pöttyös tojásokat, tésztás, homokos és gumis tojásokat, tojásfejeket. Megannyi Svájcból származó ötlet, amelyek kiegészítik hazai húsvéti hagyományainkat - vélekedett Geczô Mária nyárádszeredai tiszteletes asszony, aki elárulta azt is, hogy idén meglepetéssel várja a locsolókat, akiknek fôleg írott tojást, kókuszos tojáskákat kínál majd hétfôn. A szerdai húsvéti tanfolyamon a legfiatalabb Tôkés Zsófia, nyárádszeredai kilencedikes osztályos tanuló volt. Érdemes volt eljönnie, nagyon sokat tanult ô is, idén elôször készít majd a locsoló vendégeknek írott tojást, nyuszikákat kelt tésztából. De kifüggeszti a húsvéti ablakdíszt is, amelyet szerdán készített el minden egyes asszony, az oktatók irányításával, ki-ki a maga elképzelése szerint. Délután öt órára, mindenkinek beindult a fantáziája és elkészültek a szebbnél szebb húsvéti ablakdíszek.

Túlélô tippek húsvétra - ezek a tippek nem a túlélést célozzák, hanem azt, hogy minél szebb legyen a kétnapos ünnep amely a feltámadást, a tavasz beköszöntét jelenti. A oktatók a résztvevôknek elméleti tananyagot is átadtak, amelyben a húsvéti jelképekrôl, tojásfestési tanácsokról, különbözô díszítési eljárásokról olvashatunk.

Kilyén Attila

Nemzetek húsvéti asztala

A téltemetést és a tavasz beköszöntét szinte minden nép megünnepli. A húsvét a keresztény valláskörben azonban más jelentôséggel bír. Az ünnepi szokások részei, a böjtöt követôen, a tipikus ételsorok is. Vajon hogyan ünnepelnek és mit kínálnak húsvét ünnepén egyes nációk fiai? Nemzetközi körképünk ebbe nyújt betekintést.

Magyarországon a húsvét elképzelhetetlen fôtt sonka, torma, fôtt tojás és kalács nélkül. Az ünnepi asztalon, melyet sok helyen üde tavaszi virágok - nárcisz, jácint, barka, tulipán - díszítenek, megtalálhatók a friss tavaszi zöldségek, az újhagyma, a retek, az uborka is. A locsolkodás, a hímes tojások festése, a nyuszi-, kacsa-, csibe- és libaözön nagy várakozással tölti el honfitársainkat.

Magyar jellegzetesség, hogy húsvétra kalácsot süt a háziasszony, amit más népeknél szokatlan módon, a sonka tálalásakor "törnek meg". A húsvéti sonka mellé adott, kifliburgonyából készített, hidegen tálalt hagymás burgonyasaláta fôleg északi országokban népszerû. Mediterrán térségekben a sonkához friss déligyümölcsök is társulhatnak - a világhírû pármai sonkát az olaszok elôszeretettel fogyasztják sárgadinnyével -, sôt porcukorban megforgatott, aszalt datolya is. A kárpátaljai magyarság körében, például Nagydob-ronyban, e jeles alkalomkor oltott tejet készítenek a húsos ételek kiegészítése, ellensúlyozása végett. A técsôi magyarság asztalára a füstölt "disznóságok" mellé töltött tyúk kerül.

A szláv népességû Lengyelországban nagypénteken szigorú böjt van, a háziasszonyok fôleg halételeket készítenek. Aztán annál nagyobb étvággyal fogyasztják ôk is a húsvéti sonkát - gyakran hideg babsalátával.

Olaszországban sonka helyett Corallina nevû szalámit falatoznak a fôtt tojás mellé, és akárcsak karácsonykor, húsvétra is megsütik a híres kalácsot, a panettonét. Az olasz húsvéti ételreceptek és szokások az antik földmûves világból erednek. Vagyis a hajdanán rendelkezésre állt kevés alapanyagból (liszt, tojás, cukor, olívaolaj) készítenek különbözô süteményeket, édességeket. Hogy változatosabbá tegyék ôket, különféle ehetô formák - galamb, baba, nyúl, harang, lovacska - kerülnek az asztalra.

Franciaországban inkább sült bárányt fogyasztanak, természetesen a kellemes vörösborok társaságában. Németországban kalácsot, tormás sonkát, csülköt és kemény tojást tesznek az ünnepi asztalra. És nemcsak sört isznak, - húsvétkor divatosak a tojás- és mandulalikôrök is. Még északabbra, a finneknél egyedülálló húsvéti édes csemege a "ma:mmi", ez a rozslisztbôl és malátából készült, formába öntött barna édesség, amelyet cukorral, tejjel vagy tejszínnel esznek.

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy Afrikában azt sem tudják, mi fán terem ez a tavaszi ünnep, hiszen jobbára csak két évszakot ismernek. Ám sok afrikai nép katolikus, így a fekete kontinensen is megünneplik a húsvétot. Ugandában böjt elôzi meg a többségében katolikus, kisebb részben protestáns és iszlám hitû lakosság egyik nagy ünnepét. Ilyenkor fôleg halat, zöldséget, köreteket, édességeket, gyümölcsöket fogyasztanak.

Az északi országokban élôk húsvétja többször fehér. Stockholmban ilyenkor sem ritka a hóesés, fentebb, az Északi-sark felé pedig teljesen megszokott. Sokan ezért síelni mennek az ünnepek alatt. Az otthon maradók Gyümölcsoltó Boldogasszony napján ostyasütéssel kezdik az ünneplést. Az ostyát eper- vagy málnalekvárral és tejszínhabbal koronázzák meg, mellé tejet isznak. Mostanában az ostyába répát reszelnek vagy spenótot, és ezt a sós változatot könnyû vacsoraként tálalják. Tejföllel, vöröshagymával, kaviárral is kedvelik. A svéd húsvéti reggeli marcipánnal töltött, tejszínhabos zsemle. Az ünnepi étel pedig sózott heringgel és hagymával lerakott burgonya tejszínnel sütve. Újabban a skandinávok is kezdik más országok húsvéti ételeit kipróbálni, mint például a görög húsvéti kenyeret, amelyben fôtt tojások lapulnak.

Receptek

Tarka töltött tojások: hozzávalók (16 darabhoz): 8 fôtt tojás, 15 dkg túró, 25 dkg vaj vagy margarin; sonkásan: 4 vékony szelet sonka, friss kakukkfû vagy petrezselyem; hallal: 4 vékony halszelet, friss kapor; zöldséges: 1 murok, só, savanyú uborka.

Elkészítés: A fôtt tojásokat meghámozzuk, majd hosszában félbevágjuk. Mindenik aljából egy vékony szeletet levágunk, hogy a tányéron jobban megálljanak. Sárgájukat tálba kaparjuk, a puha vajjal és az áttört túróval simára keverjük. Megsózzuk, megborsozzuk, egy kevés mustárral ízesítjük, majd kanállal a tojások üregébe töltjük. A füstölt sonkát és a halat feltekerjük és 4-4 tojás tetejére fektetjük. Az elôbbit kakukkfûvel vagy petrezselyemmel, az utóbbit kaporral díszítjük. A zöldségeshez a murkot megtisztítjuk, kis hasábokra vágjuk, enyhén sós vízben félpuhára fôzzük, leszûrjük, majd hûlni hagyjuk. Az uborkát a murokhoz hasonlóan feldaraboljuk és 4 fél tojást feldíszítünk velük.

Kókuszos tojáskák: hozzávalók: (35 darabhoz): 2 tojás, 15 dkg cukor, 8 dkg vaj, 20 dkg kókuszreszelék,. egy evôkanál finomliszt, 8 dkg csokoládé. Elkészítés: A tojásokat a cukorral habosra keverjük, s a megolvasztott vajat belecsurgatjuk. A kókuszreszeléket lisztbe forgatjuk, s a masszához öntjük. Az apróra vágott csokoládét beletesszük. Sütôpapírral bélelt tepsibe evôkanállal tojásformákat készítünk és elômelegített sütôben közepes hômérsékleten 8-10 percig sütjük. A papírról még forrón vesszük le.

Zöldséggel töltött báránytekercs: hozzávalók 6 személyre: 1 cukkini, 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 evôkanál margarin, 3 paradicsom, rozmaring, zsálya, 2 evôkanál reszelt sajt, 1 tojás, 75 dkg juhsajt, só, bors * 1,2 kg kicsontolt, lapos szeletekre vágott bárányhús, 2 evôkanál margarin. Elkészítés: A cukkinit megtisztítjuk, finomra reszeljük. A hagymát és fokhagymát megtisztítjuk, finomra aprítjuk, majd megpirítjuk a felhevített margarinban. A paradicsomot forró vízbe mártjuk, lehúzzuk a héját, kis kockákra vágjuk. Összekeverjük a finomra reszelt cukkinival, a zöldfûszerekkel, a sajttal, a tojással és a finomra morzsolt júhsajttal. A tölteléket sóval és borssal ízesítjük. A húst leöblítjük és leitatjuk róla a nedvességet. Mindkét oldalát sózzuk és borsozzuk. A tölteléket a húsra simítjuk, majd szorosan felcsavarjuk és cérnával átkötjük. A felhevített margarinban megpirítjuk a hús minden oldalát. Öntünk alá 2,5 dl vizet és fedô alatt, közepes lángon 7090 percig pároljuk. Közben fokozatosan hozzáöntünk még 2,5 dl vizet. A húst kivesszük és alufóliába csavarva kb. 10 percig pihentetjük. A pecsenyét sóval, borssal ízesítjük. A sültet felszeleteljük és krumplival, párolt zöldségekkel tároljuk.

Nyuszikák kelt tésztából: 1 kg liszt, 1 evôkanál só, 100 gr margarin vagy vaj, 40 gr élesztô, 5-6 dl víz. A hozzávalókat jól összegyúrjuk és kelni hagyjuk. Kelés után formázzuk, majd sütjük.

Csokoládés hullám: hozzávalók (40 darabhoz): 16 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 2 evôkanál kakaó, 1 csomag vanília, 18 dkg finomliszt. Elkészítés: a vajat cukorral habosra verjük, a lisztet, vaníliát, a kakaót beledolgozzuk. A masszát habzsákba töltjük és kizsírozott tepsibe 6-8 cm hosszú hullámokat teszünk. Elômelegített sütôben közepesnél kisebb hôfokon kb. 10 percig sütjük.

(kilyén)

A nap hírei

Drágít a Petrom

A Petrom 300 lejjel drágítja a benzint a jövô héttôl, a gázolaj ára változatlan marad, tájékoztat közleményben a kôolajipari társaság. "Az új árak igazodnak a kôolajipari termékek nemzetközi árszintjéhez, de a helyi versenyhelyzet is befolyásolja az üzemanyagok árát", áll a közleményben. Az Eco Premium benzin ára a jövô héten 30.400 lej lesz, míg az Euro Premium és az ólommentes Premium benzin 30.000 lejes literenkénti áron lesz megvásárolható a Petrom töltôállomásainál. A gázolajak ára változatlan marad: a Super Euro Diesel és az Euro Diesel gázolaj továbbra is 29.600, illetve 28.900 lejes áron vásárolható.

Elhalasztják a kamat- és tôkenyereség adó emelését

A kormány csütörtökön bejelentette, hogy egy hónappal elhalasztja, csak május 1-jén vezeti be azt a kamatemelést, amely a betétkamatok és a tôkejövedelmek adóját az eddigi 1 százalékról 10 százalékra emeli.- A lépést azzal indokolták, hogy idôt akartak hagyni a piacoknak az alkalmazkodásra, a felkészülésre, így a bankok és brókercégek számviteli szoftvereinek átalakítására. A kormány egy olyan adó bevezetését is tervbe vette május 1- jétôl, amely 10 százalékos adóval sújtaná a spekulatív célú - a vételt követô három éven belül sorra kerülô - ingatlaneladásokat.

Az EdF érdeklôdik a román Electrica Muntenia Sud iránt

A francia Electricité de France (EdF) energiakonszern érdeklôdését fejezte ki az Electrica Muntenia Sud privatizációja iránt. A Ziarul Financiar híre szerint a Muntenia Sud privatizációja várhatóan júniusban kezdôdik, és novemberig akarják lezárni. Eddig a román elektromos mûvek nyolc regionális egységébôl már kettôt eladtak a cseh CEZ-nek és a német E.ON-nak. Megelôzôen az olasz Enel vásárolt meg két további társaságot, 112 millió euróért. A Muntenia Sud elsôsorban Bukarest és környéke mintegy hárommilió lakosú térségét látja el árammal. Románia az EU-csatlakozási tárgyalásain elfogadta, hogy 2007-re liberalizálja energiaszektorát. A megállapodást szerint 2007-re, a tervezett EU-csatlakozással egy idôben erôteljesen csökkenti az állami támogatást, és felszabadítja az áram és a gáz árát, az EU szabályainak megfelelôen.

Megkésve ébrednek téli álmukból a medvék

Véget ért a téli álom: a tavaszias idôjárás és a napsütés hatására - három hetes késéssel - elôkecmeregtek téli álmukból a medvék, és Felsô-Ausztriában egy behavazott hegyoldalon barnamedve nyomait pillantották meg. Az Ausztriában élô 25-50 medve csaknem öt hónapos pihenô után még meglehetôsen lassan vonszolja magát, elôbb hozzá kel szokniuk az ébrenléthez, s nem is éhesek még, mert a medvék emésztôrendszerének a hosszú szünet után idôre van szüksége, hogy mûködésbe lépjen - mutatnak rá állatvédôk. Még ezután vetôdik csak fel az izgalmas kérdés, hogy vajon születnek-e medvebocsok az ausztriai medveállomány szaporítására. Tavaly sajnos nem volt szaporulat és a medvék élettere egyre szûkül - figyelmeztetett Norbert Gerstl szakértô. Ausztriában egyébként a barnamedvéknek saját ombudsmanjuk van, aki törôdik az állománnyal, valamint azzal, hogy az emberek és a medvék konfliktusoktól mentesen éljenek egymás mellett. Az EU által szorgalmazott Life - vagyis élet - projekt célja pedig vándorlási folyosók biztosítása, ami lehetôvé teheti, hogy a mackók, ha kedvük tartja, Szlovéniából Ausztriába költözzenek.

Izraelben milliárd dolláros üzlet az emberkereskedelem

Izraelben az emberkereskedelem évente közel egymilliárd dolláros (190 milliárd forintos) jövedelmet biztosít a bûnözôknek. Egyes becslések szerint az elmúlt négy évben az országba 3-5 ezer nôt "importáltak", jelenleg mintegy tízezer külföldi prostituáltat kényszerítenek Izraelben szexuális szolgáltatásokra - olvasható a Lenta címû orosz hírportálon. Egy parlamenti vizsgálóbizottság adatai szerint az emberkereskedôk 8-10 ezer dollárért (1,5-1,9 millió forintért) adják el a nôket a futtatóknak. A külföldi prostituáltakra sanyarú sors vár, hiszen napi 14-18 órát dolgoztatják ôket. Egy-egy ügyféltôl általában 120 sékelt (valamivel több mint 5000 forintot) kapnak, ám a lányoknál csak az összeg hatoda - 20 sékel marad.

Nem jött el az ideje a termelésnövelésnek

Az OPEC olajtermelôk szerint nem jött el az ideje az olajkartell termelési kvótájának napi 500 ezer hordóval történô emelésének - jelentette be szerdán késô este a szervezet elnöke azután, hogy jelentôsen csökken a kôolaj ára. Szerdán az északi-tengeri Brent májusi jegyzése 1,55 dollár csökkenéssel 53,04 dolláron zárt a londoni Nemzetközi Olajtôzsdén (IPE). A New York-i árupiacon (NYMEX) a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) amerikai könnyûolajfajta májusi jegyzésének hordónkénti ára 2,22 dollárral 53,81 dollárra hanyatlott. Ahmad el-Fahd azt mondta, hogy még nincs itt az ideje a termelésnövelésnek, de a kérdésrôl folynak az egyeztetések. A múlt héten az OPEC arról döntött, hogy ha folytatódik a kôolaj áremelkedése, akkor az OPEC elnöke konzultál a tagországokkal a termelési kvóta napi 500 ezer hordóval történô bôvítésérôl.

Hangyainvázió fenyeget a globális felmelegedés miatt?

A globális felmelegedés miatt az emberiségnek a nem túl távoli jövôben óriási hangyainvázióval kell majd szembenéznie - véli egy amerikai kutató. Michael Kaspari, az oklahomai egyetem kutatója az amerikai kontinens különbözô ökorendszereiben lévô hangyakolóniákat tanulmányozta, s úgy találta, hogy a klimatikus viszonyoktól függôen óriási különbségek mutatkoznak az ún. aratóhangyák számában - olvasható a MIGnews címû orosz nyelvû hírportálon. A hidegebb égövön lévô kolóniákban a "dolgozóhangyák" száma átlagosan 63. Ugyanakkor a forró égövön, a sivatagban található hangyakolóniákban számuk meghaladhatja a kilencezret. A tudós tapasztalatai szerint a legkisebb hangyaboly nem haladta meg egy mûanyagpohár méretét, míg a legnagyobbak szemeteskuka nagyságúra "terebélyesedtek". A felmelegedés miatt, mint véli a tudós, nagy számban jelenhetnek meg mutáns hangyák, amelyek egyharmaddal lesznek kisebbek "normális" fajtársaiknál. A kisebb méretû egyedek pedig sokkal termékenyebbek, ezáltal sokkal hatékonyabban "hódíthatnak meg" újabb és újabb területeket. Így a globális felmelegedés következtében a hangyainvázió reális veszéllyé válhat.

Megyei hírek

Hírszerkesztô: Simon Virág

Színházi lyukasóra

A színházi világnap tiszteletére a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata és a Kemény Zsigmond Társaság színházi tematikájú feladványokkal várja a gyerekeket. A mûsor házigazdái: Csíky Boldizsár zeneszerzô, a Kemény Zsigmond Társaság elnöke és Kárp György, a Tompa Miklós Társulat mûvészeti vezetôje. Díszvendégek: az egykori Székely Színház tagjai. A mûsort vezeti Kovács Levente rendezô, a Színmûvészeti Egyetem dékánja. A feladványokat összeállította Jászberényi Emese, a Marosvásárhelyi Területi Rádióstúdió szerkesztôje és Kiss Éva Evelyn, a Tompa Miklós Társulat irodalmi titkára. Az ünnepi rendezvényre március 29-én, kedden délután 6 órától kerül sor a Kultúrpalota kistermében.

Húsvét a marosvásárhelyi börtönben

Tegnap délelôtt a Keresztyén Börtönmisszió munkatársai igét hirdettek, majd beszélgettek a marosvásárhelyi fegyintézetben levô elítéltekkel. Hétfôn, a hagyományokhoz híven római katolikus és református lelkészek tartanak húsvéti istentiszteletet. A húsvéti ünnepekre való tekintettel csütörtökön az ítéletüket töltô 14 fiatalkorú személynek megengedik, hogy az intézet klubtermében találkozzanak családtagjaikkal. Ugyanakkor 30 elítélt nô láthatja újra gyermekét, férjét.

15 lépcsôház meleg víz nélkül

Tegnap a Cutezantei, Înfratirii és Bucinului utcák egy- egy lépcsôházában indították el újra a melegvíz-szolgáltatást. Mint beszámoltunk róla, a nagy adósságok miatt 44 marosvásárhelyi tömbházban megvonták a melegvíz-szolgáltatást. Mint Bota Edit elmondta, 15-re csökkent a meleg víz nélkül maradt tömbházak száma, s remélik, hogy az elkövetkezô idôszakban a megszorító intézkedéssel sújtott tulajdonosi társulások képviselôi is jelentkeznek a szolgáltatónál, s törlesztik a kintlevôségeket. Az érintett lépcsôhazák nagy többsége a Meggyesfalvi negyedben van.

Családorvosok gyûlése

Az aktuális kérdések, problémák megbeszélése érdekében tartanak március 31- én, csütörtökön 13.30 órától közgyûlést a családorvosok. A Családorvosok Egyesületének tagjait a megyei kórház amfiteátrumába várják.

Nyárádtôn a fôispán

Cipirian Dobre fôispán és Eugen Nicolaescu, a Nemzeti Liberális Párt Maros megyei szenátora ma 17 órakor a nyárádtôiekkel találkozik. A liberális párt székházában tartott fogadóórán az érdeklôdôk elmondhatják panaszaikat, észrevételeiket, s kérdéseket tehetnek fel a vendégpolitikusoknak.

Korlátozzák vagy beszüntetik a szolgáltatást

A szászrégeni közüzem 95 felszólítást küldött szét a nagy adósságokat felhalmozó háztartási és ipari fogyasztóknak. Az írásbeli figyelmeztetés értelmében amennyiben jövô hét végéig nem törlesztik a kintlevôségeket vagy nem jelentkeznek a fizetési ütemtervvel, ivóvíz nélkül maradhatnak. A közüzem vezetôsége még nem döntötte el, hogy teljesen megvonja vagy pár órára korlátozza a szolgáltatást.

A rendszeres ellenôrzés eredménye

A megyei közúti rendôrség rendszeresen ellenôrzi a megye közútjain közlekedô gépkocsivezetôk iratait. Mint a rendôrség sajtóirodájából megtudtuk, március 24- én két olyan sofôrt azonosítottak, akik megszegték az érvényben levô elôírásokat. Hadréven állították meg és ellenôrizték a tehergépkocsit vezetô 37 éves aranyosgyéresi P.A.-t. Az iratok vizsgálata nyomán kiderült, hogy a gépkocsivezetô szállítási engedély nélkül szállítja az árut. Segesváron érték tetten az 50 éves helybéli F. A-t, aki jármûvével forgalomba be nem íratott utánfutót vontatott a Mihai Viteazul utcában. Mindkét gépkocsivezetô ellen bûnvádi eljárást indítottak.

Jogügyi tanácsadó

Szerkesztôségünk - Dózsa György utca 9. szám, II. emelet - , március 30-án, szerdán délután 3 órától jogügyi tanácsadót tart. Az érdekeltek ne feledjék el magukkal hozni elôfizetési szelvényüket, s az üggyel kapcsolatos irataikat, amelyben a szakember véleményét kérik.

Halálos közúti baleset

Csütörtökön este két halálos kimenetelû közúti baleset történt megyénkben. Marosludason B. Zoltán helybéli gépkocsivezetô ittas állapotban vezette Dacia személygépkocsiját, s elütötte a szabályosan közlekedô 74 éves T. Ludovic gyalogost. A baleset nyomán az idôs férfi elhunyt. Dános községben is emberéletet követelt a gépkocsivezetô és a gyalogos elôvigyázatlansága. A helybéli L. Maria figyelmetlenül vezetett, s elgázolta a Hargita megyei 41 éves B. Mihailt, aki szabálytalanul, az úttesten közlekedett - olvasható a rendôrség sajtóközleményében.

Apróhirdetések

JÓKÍVÁNSÁG

Marosvásárhelyre, GÁLFALVI MIHÁLYNAK, a drága jó férjnek, édesapának 70. születésnapja alkalmából egészséget, boldogságot kíván szeretô családjának minden tagja. (14420)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ Toyota Land-Cruiser terepjáró gépkocsi. Tel. 0744-572-896. (13390)

ELADÓK osztrák és német kaszálógépek 120-150 cm-es vágóasztallal. Tel. 0740-094-639. (13982)

ELADÓ 8 ár és 20 ár földterület a Vácmányon tartozékokkal (fizikai személy). Tel. 0744-666-062, 10-18 óra között. (14303)

ELADÓ egyéves Dacia utánfutó, 500 kg teherbírású, 2 év mûszakival. Tel. 586-276. (13874)

ELADÓ szemes kukorica nagy mennyiségben. Nedvességtartalma: 15%. 3.500 kg. Tel. 0744-618-522. (14456)

ELADÓ kalapácsmalom. Tel. 241-256. (7306986)

ELADÓK fekete uszkár kölykök bajnok szülôktôl. Tel. 216-894. (7306990)

ELADÓ Ford traktor. Tel. 0744-585-819, 0265/314-261. (14484)

ELADÓ konyhabútor, újonnan készült, rendelésre; Valera garnitúra, kanapé, két fotel; Bogdan típusú sôberágy, íróasztal székkel; G76E típusú komplett szobabútor; Melodia típusú tévészekrény; Dana típusú könyvesszekrény - 5 db (polc). Tel. 216-464. (14491)

ELADÓ jó minôségû lucernamag nagyobb mennyiségben, megegyezés alapján. Tel. 0742-422-033, Marosvásárhely. (14500)

ELADÓ Bromocriptin 2,5 mg kedvezô áron. Tel. 244- 370, 0745-940-603. (14192)

EGYEDI alkalom! Eladó 7 mm-es, klikkes szalagparkett. 189.000 lej/m2 héával. Tel. 0744-640-875. (7306700)

MINÔSÉGI fehérborok eladók termelôi áron, azaz 30.000 lej/l. Ugyanitt kapható ültetni való fehér és piros burgonya, 4.000 lej/kg. Tel. 231-166, 0745-540-233. (14336)

ELADÓK húscsirkék. Tel. 319-687, 0722-489-077. (14437)

BÚZAKORPA eladó a koronkai malomnál. Nagy tételben 3.400 lej/kg. Tel. 0722-396-107. (7306979)

ELADÓ új, német, csuklóra szerelhetô vérnyomásmérô. Garanciát vállalok. Tel. 255-178, 0740-344-796. (14367)

ELADUNK elônevelt húscsirkéket Kakasdon. Tel. 0744-613-668, 0744-431-222, 0742-788-536. (14448)

ELADÓK olcsón színes televíziók. Színes televíziókat veszek alkatrésznek. Tévéjavítás a kliens lakásán. Tel. 232-751, 0740-527-205. (14527)

ELADÓ VW Transporter áruszállításra. Tel. 252-180, 254-555. (14526)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás családi ház Nyárádtôn 13 ár kerttel. Tel. 328-283, 17-22 óra között. (14465)

ELADÓ III./IV emeleti garzon a November 7 negyedben. Tel. 257- 167, 0741-277-112. (7306988)

ELADÓ 2 szobás lakás a Pandúrok útján. Igényesek, figyelem! Garázzsal is. Tel. 257- 167, 0741-277-112. (7306988)

KIADÓ 2 szobás lakás a Kövesdombon. Tel. 262-782. (14501)

ELADÓK új tömbházban lakrészek a Somostetôn. Felületük: 150 m2 és 180 m2. Áruk: 50.000 euró + garázs 10.000 euró. Tel. 0723-551-235. (14486)

ELADÓ új villa - 8 ár - a Somostetôn. Ára: 150.000 euró. Tel. 0727-229-399. (14486)

ELADÓ családi ház Ludas központjában, garázs, mellékhelyiségek, nemesszôlô- ültetvény. Összterület: 20 ár. Tel. 0265/411-915. (14287)

ELADÓ sürgôsen háromszobás kövesdombi tömbházlakás a Bulevárdon. Tel. 0723- 524-737, 266-811, este. (14428)

ELADÓ 3 szobás, II. osztályú, III. emeleti tömbházlakás a Hunedoara utca 17/A szám alatt. Tel. 241-593. (14352)

ELADÓ 40 ár beltelken 3 szobás, fürdôszobás, konyhás magánház nagy garázzsal Maroskeresztúron és II. emeleti garzon Marosszentgyörgyön. Tel. 224-148, 0742-566-908. (13396)

ELADÓ sürgôsen 3 szobás, I. osztályú tömbházlakás. Tel. 242-075. (14406)

ELADÓ azonnal beköltözhetô kertes ház Nyárádszeredában, a Trandafirilor utca 73. sz. alatt. Tel. 576-417. (14524)

ERDÉLYBEN, fürdôhöz közeli településen kertes házat vagy nyaralót vásárolnék. Fényképes visszajelzést várok árajánlattal. Cím: 4030 Debrecen, Kassai út 62/3. sz. Tel. 00-36-70-20-82-168. (14529)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Csiszér Tamás névre szóló munkahelyi igazolványomat. Semmisnek nyilvánítom. (14499)

MINDENFÉLE

ÉPÍTKEZÉST, belsô-külsô munkákat, gyárak, magánházak, lakások teljes felépítését, felújítását, átalakítását vállaljuk. Tel. 0744-572-889. (13548)

MÁSODÁLLÁSBAN végezhetô tevékenység. Napi kétórai munkával megteremtheti pénzügyi szabadságát. Tel. 0745-141-974. (14316)

NINCS pénze új ajtókra és ablakokra? Hívjon most és megoldjuk a problémát. Magas fokú technológiával hang- és hôszigeteljük ablakait és ajtóit. Tel. 233-767, mobil: 0740-836-808. (14361)

MEGFELELÔKÉPPEN kezelt, osztrák és német erdôkbôl származó fából készült, 8 mm-es, dupla klikkes, hengerelt parkettet ajánlunk különleges árnyalatokban, 259.000 lej/m2 (héával együtt) áron. Tel. 0744-640-875. (13885)

KÉSZÍTÜNK és szerelünk külsô redônyöket, szalagfüggönyöket. Tel. 218-321, 0744-121- 714. (13620)

HÛTÔK, automata mosógépek javítása. Tel. 0745-789-255. (13963)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel. 312-828, 0746- 871-562. (14472)

GONDOZÓNÔT keresek kétéves kisfiú mellé a Tudorból. Tel. 306-063. (14478)

AZ ELECTROMECANICA SZRT - Marosvásárhely, I. H. Radulescu utca 2. szám alatti székhellyel - meghirdeti a kifüggesztésre kerülô szövetkezeti tagok névsorát 2005. március 29-i dátummal a részvénytársaság székhelyén. A tagok a kifüggesztéstôl számított 30 napon belül benyújthatják kifogásukat e nyilvántartással kapcsolatban. Ezen intézkedés az 1/2005-ös szövetkezeti törvény alkalmazása érdekében történik. (14339)

A Marosszentannai Mezôgazdasági Társulás vezetôsége értesíti tagjait, hogy 2005. március 30-án lesz a 2004-es évi beszámoló a szentannai kultúrotthonban, 10 órai kezdettel, amelyre meghívunk minden egyes tagot. Abban az esetben, ha a gyûlés nem lesz határozatképes, a következô gyûlést meghirdetjük 2005. április 5-ére, ugyanabban az órában és helyen. A vezetôtanács. (14469)

ÁTADOK esküvôi programálást július 9-ére a Diamant vendéglôben. Tel. 246-086. (14460)

CSEMPEKÁLYHARAKÁS, -javítás. Anyag van. Tel. 322-197, este. (14351)

LÁSZLÓ TIBOR ismét javítja a színes televíziókat. Tel. 211-886. (14498)

KÉREM Nagy Sándor urat, hogy hívjon fel (dió). Tel. 262-015. (14493)

DR. SÁNTA DÓRA és dr. KEDVES TÜNDE családorvosok értesítik az érdekelteket, hogy új jelentkezôket is fogadnak listáikra, felnôtteket és gyermekeket egyaránt. Feliratkozni a családorvosi rendelô székhelyén lehet (Marasesti tér 20. sz.), tel. 217-017. Elônyök: permanens orvosi alapellátás, elkötelezett, tapasztalt asszisztenscsapat, civilizált, vonzó rendelési feltételek, kedvezményes szakorvosi szolgáltatás, helyben végzett, ingyenes laborvizsgálatok (a biztosítási keret határain belül). (14492)

KIADÓ raktár- és irodahelyiségek. Tel. 222-010, 0745-611-917. (14512)

VASMUNKÁT vállalunk kerítések, kapuk, teraszok stb. Tel. 335-241. (14517)

KERTÉSZEKET keresünk olaszországi munkára. Tel. 268-761, 0723-089-808, 0745-450-701. (14520)

MEGEMLÉKEZÉS

Örök fájdalommal emlékezünk a hét éve, Németországban, tragikus körülmények között elhunyt fiamra, ALBERT TATÁR SÁNDORRA. Nyugodjon békében. Özvegy édesanyja és testvére családjával. (14194)

Kegyelettel és szeretett emlékét áldva emlékezünk március 27-én egyetlen gyermekünkre, ifj. TROZNAI LAJOSRA, akinek jóságos szíve hét éve megszûnt dobogni. Szorgalma, alázatos szíve, szeretete szívünkben mindig él. János 11:25. "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él." A viszontlátás igaz reményében, Uram Jézus, te adj erôt és kegyelmet nekem a keresztet hordozni halálunkig, csendesen. (14141)

Kegyelettel emlékezünk március 28-án a drága jó férjre, édesapára, nagytatára, apósra és rokonra, id. LÁSZLÓ KÁLMÁNRA halálának 30. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. Szerettei. (14224)

Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk a drága jó édesanyára, nagymamára, dédire, a néhai kisadorjáni SZILÁGYI RÓZÁRA halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szerettei. (14265)

Március 29-én emlékezünk a szeretett férjre, imádott édesapára, GÁL GYÖRGYRE halálának 12. évfordulóján. Isten akarata elôl nincs menekvés, de ô erôt is ad elviselni fájdalmunkat. Soha nem múló szeretettel gondolunk rád. Mindig hiányozni fogsz nekünk. Feleséged, Anikó, kislányod, Csilla. Nyugodj békében, mi ôrizzük álmodat. (14255)

Nem halnak meg soha, kik szívünkben élnek, hiába repülnek az évek. Szeretettel emlékezünk drága jó édesanyánkra, a székelyszentistváni születésû ALBERT RÓZÁRA szül. Szente halálának 20., valamint apánkra, ALBERT LAJOSRA halálának 13. évfordulóján. Emléküket ôrzik szeretteik. (13945)

"Szerettem volna még köztetek élni, de a halál legyôzött, el kellett menni. Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyes szemetek. Március 29-én egy éve, hogy a kegyetlen halál elragadta az élni akaró, drága jó férjet, édesapát, apóst és nagyapát, id. BELÉNYESI ANDRÁST. Fáradozás volt élete, legyen csendes pihenése. Emlékét megôrzi bánatos felesége, leánya családjával és fia családjával. (13796)

Fájó szívvel emlékezünk március 28-án, halálának 5. évfordulóján a nagyon szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, FINNA ANNA ny. tanítónôre. Emléke örökké élni fog. Szeretô férje, lánya, menye, veje és unokái. (14115)

Fájó szívvel emlékezünk március 28-án KERTÉSZ ERZSÉBETRE, a néhai marosszentkirályi tanárnôre halálának 12. évfordulóján. Szép emléke, jósága örökké élni fog szívünkben. Szerettei. (14374)

Fájó szívvel emlékezünk március 28-án, amikor a drága édesapa, nagytata, dédtata, id. SZÉKELY SÁNDOR négy éve, hogy eltávozott közülünk. Emlékét ôrzi fia, Sanyi és családja. (14407)

Bús temetô csendes susogása, kimegyünk oda, az maradt csak hátra. Megállunk néma sírod mellett, könnyes szemmel áldjuk emlékedet. Összetört szívvel emlékezünk március 26-án a szeretett nagymamára és anyára, id.
KÁLMÁN ANNÁRA halálának 2. évfordulóján. Emlékét ôrzi leánya, Ani és két unokája, Animi és Öcsike. (14405)

Szomorú szívvel emlékezünk március 28- án ifj. MEDVÉS ISTVÁNRA halálának 7. évfordulóján. Özvegy édesanyja, testvérei, Lajos, Mihály, Baba és azok családja. Nyugodj békében, drága gyermek és testvér. (14401)

Fájó szívvel gondolunk március 28-án a szeretô férjre, édesapára, nagytatára és apósra, ifj. MEDVÉS ISTVÁNRA halálának 7. évfordulóján. Felesége, lánya, fia és azok családja, valamint anyósa. Nyugodj békében. (14401)

Az emlékezéshez szeretet kell és akit szeretünk, nem feledjük el. Szomorú szívvel emlékezünk március 29-én MIHÁLY JÓZSEFRE halálának 5. évfordulóján. Emlékét ôrzi felesége, két nevelt leánya családjukkal. (14398)

Csend ölel át és a szeretet. Fájó az út, amely sírodhoz vezet. Hat év elteltével emlékezem március 29-én férjemre, HANZI ALBERT volt marosszentgyörgyi élettársamra. Isten és szeretetem ôrködjön pihenésed felett. Szeretett feleséged, Irén. (14396)

Most egy éve volt, amikor összetört szívvel, visszafojtott könnyekkel, tehetetlenül álltunk betegágyad mellett. Tudtuk, hogy beteg vagy, hogy fáj az életed, láttuk, hogy titkolod, nem mondod senkinek. Panaszszó nélkül, befelé könnyeztél, búcsúzás nélkül, csendesen elmentél. Bárhogy is akartál velünk maradni, nem tudtunk rajtad segíteni. Szomorú az út, melyen hozzád járunk, hogy csak néma sírodra találunk. Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára március 26- án, amikor egy éve ragadta el a kegyetlen halál a galambodi születésû ZOLYOMI ANTALT. Emlékét örökké megôrzi felesége, három gyermeke, két menye, veje és négy unokája. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. (14392)

Kegyelettel emlékezünk a nyárádszentmártoni id. MARTON ATTILÁRA halálának elsô évfordulóján és MARTON ERZSÉBETRE, aki másfél éve távozott szerettei körébôl. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes. Szeretteik. (2)

Szomorú szívvel emlékezünk március 26- án dr. SZÛCS KÁLMÁN fôorvosra halálának 4. évfordulóján. A Veress család. (14458)

Szomorú szívvel emlékezünk március 28- án MEZEI JUDITRA szül. Schmejkál halálának 5. évfordulóján. Szívünkben mindig élni fog. Gyászoló szerettei. (14450)

Március 29-én, halálának 10. évfordulóján kegyelettel emlékezünk felejthetetlen halottunkra, ANDERKA SAROLTÁRA. Gyászoló szerettei: lánya és családja. (14449)

Március 26-án öt éve távozott el az élôk sorából a marosvásárhelyi id. JÁNOSI SÁNDOR. Drága emlékét kegyelettel ôrzi szeretô családja. (14447)

Fájó szívvel emlékezünk március 27-én BOZSI LAJOSNÉRA szül. Nagy Anna halálának 16. évfordulóján. Férje, Lajos, fiai, József, Árpád és unokái. Nyugodj békében. (14477)

Mély fájdalommal emlékezünk március 28- án, amikor a drága jó édesanya és szeretô feleség, IPÓ GABRIELLA egy éve elhunyt, fájó ûrt hagyva szívünkben. Emlékét ôrzi férje, leányai, családja és az ismerôsök. (14511)

Kegyelettel emlékezünk március 28-án szeretett édesapámra, id. SZÉKELY SÁNDORRA halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Leánya, Ella, veje, Levente. (7306991)

Ma van GAGYI ERZSÉBET halálának 20. évfordulója. Jóságos szíve emlékét kegyelettel ôrzi fia, menye, két unokája, Péter és Csaba. Pihenj békében, drága Oma. (7306989)

Kegyetlen nap, amikor a szívbôl szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és jó szomszéd, a marosszentgyörgyi GAZDA ANTAL ma 12 éve eltávozott életünkbôl. Emlékét ôrzik szerettei: felesége, lánya, veje, fia, menye, unokái és dédunokái. (sz.)

Fájó szívvel emlékezünk március 27-én a szeretett édesanyára, KATONA DOMOKOSNÉRA szül. Szabó Éva mezômadarasi lakosra halálának 3. évfordulóján. Emlékét szívünkben ôrizzük. Gyermekei: Lajos, Irén, Márta és családjuk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. (14535)

Emlékeinkben együtt élsz velünk, hisz te voltál a legdrágább nekünk. "Nem néz rátok többé szemem, megtört fénye, nem látjátok a kezem búcsút intve. Ajkamra nem tudott panaszt csalni a fájdalom, a halál legyôzött, nem volt irgalom. Fekete földet rám hiába szórtatok, a lelkem mégis szabad lett és boldog, nem süllyedt a testemmel a mélybe, fehér galambként szállt fel az égbe. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, hisz én már Istenhez oly közel vagyok." Nem hal meg, akit eltemetnek, örökre él, akit emlegetnek. Fájdalmad titkoltad, nem mondtad senkinek. Panaszszó nélkül, befelé könnyeztél, búcsúzás nélkül, csendesen elmentél. Elfeledni téged úgysem lehet, csak meg kell szokni élni nélküled. "Borulj a síromra halkan, csendesen, ne félj, nekem már úgysem fáj semmi sem." Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal emlékezünk március 27-én TÉTH FERENC ZOLTÁNRA, a legdrágább gyermekre. Édesanyja, testvérei, Éva, Anna és Idu nénje. Emlékét szívünkben ôrizzük. Aludj jól, drága gyermekem. (14425)

Az Úrnak az volt a bölcs rendelése, hogy a te lelkednek lenne hozzá menése, ne bujdosna a szenvedés völgyében, sôt venne részt a menny dicsôségében. "Mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten." Nem halnak meg soha, kik szívünkben élnek, hiába szállnak, repülnek az évek. Virágot viszünk a sírodra, de szomorú, hogy ezzel nem hozhatunk vissza. Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom. Mindent megtettél volna életedért, de a halálnál nincs hely kegyelemért. Örök fájdalommal emlékezünk és emlékeztetjük mindazokat, akik ismerték és szerették a szentháromsági születésû TAMÁS LÁZÁRT, hogy március 28-án van halálának 10. évfordulója. Emlékét ôrzi felesége, két fia, két menye, valamint három unokája, Merci, Robi és Nóra. (14445)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a kutyfalvi születésû gróf DEGENFELD-SCHONBURG ILONA életének 93. évében 2005. március 20- án Maina-Frankfurtban elhunyt. Emlékét ôrzik gyászoló szerettei. (14513)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, anyatárs, közeli és távoli rokon, jó szomszéd, PATKOS ANNA szül. Fábián életének 89. évében 2005. március 25-én elhunyt. Búcsúztatása 2005. március 27-én du. 2 órakor lesz a maroskeresztúri kápolnában. Temetése aznap du. 3 órakor a lôrincfalvi temetôben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család. (14516)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, jó szomszéd és ismerôs, HÚKA ANDRÁSNÉ (Rózsika néni) március 24-én örökre megpihent. A gyászoló család. (14531)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, anyós, testvér, anyatárs, sógornô, rokon, jó szomszéd és jó ismerôs, özv. MÁTYÁS JÁNOSNÉ szül. Zudor Jolán marosszentannai lakos, rövid szenvedés után 83 éves korában visszaadta lelkét Teremtôjének. Temetése március 28-án, hétfôn 14 órakor lesz református szertartás szerint a családi háztól. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család. (14540)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GYULAI SÁNDOR a konzervgyár volt dolgozója életének 73. évében 2005. március 25-én elhunyt. Drága halottunk temetése március 29-én 14 órakor lesz a római katolikus temetôben. Búcsúznak tôle: felesége, leánya, öccse, húga, sógornôje, sógora, a rokonok. Emléke legyen áldott. (-)

Fájó szívvel búcsúzunk és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon és jó szomszéd FAZAKAS JULIANNAszül. Buslig 2005. 03. 25- én, életének 67. évében, hosszas szenvedés után elhunyt. Drága halottunkat 2005. 03. 29-én 3 órakor ravatalozzuk a református temetôben és a Nyár utcai temetôben helyezzük örök nyugalomra. Emléke legyen áldott. A gyászoló család. (-)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fogadjátok ôszinte részvétünket DOMBI MAMA elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében. A Grün család. (14530)

Megrendült szívvel küldjük utolsó üdvözletünket hirtelen elhunyt kollégánk, MAIORESCU TITUS utolsó útjára. A 2-es Postahivatal alkalmazottjai. (14542)

Copyright © Népújság - 1999