VI. évfolyam 93. (15663.) sz.

2004. április 23., péntek

Internetes olvasóink figyelmébe!

Hirdessen a NÉPÚJSÁGBAN!

Külföldi üzleti hirdetéseket e-mailen is fogadunk. Négyzetcentiméterenkénti díjszabás 60 cent. Átutalás a Banca Româneasca, Bucuresti, filiala Tg. Mures, 251.10.10.35.33.00410.3007 bankszámlaszámra. E-mail címünk: impress@fx.ro

Apróhirdetések

Felveszünk apróhirdetéseket e-mailen Magyarországi ügyfelektôl. A hirdetés díját (Ft.) Budapesten a CUSTOS-ZÖLD Könyvesboltban (Margit körút 7. szám) kell kifizetni – hétfôtôl péntekig 10-18 óra között. Az e-mailen elküldött szöveg végére kérjük feltüntetni a könyvesboltban kapott elismervény vagy a postai nyugta számát. Címünk: impress@fx.ro

A hirdetések egységes tarifája 90 Ft/szó, mely magába foglalja a romániai áfát is.

Díjmentesen

fogadunk internetes olvasóinktól (kivétel Románia és Magyarország) személyi jellegû apróhirdetéseket (születés, elhalálozás, üdvözlet, egyéb családi események, emlékeztetôk) a fenti e-mail címen. Kérjük feltüntetni a feladó lakhelyének postacímét. A hirdetés díját (Ft.) Budapesten a CUSTOS-ZÖLD Könyvesboltban (Margit körút 7. szám) kell kifizetni – hétfôtôl péntekig 10-18 óra között. Az e-mailen elküldött szöveg végére kérjük feltüntetni a könyvesboltban kapott elismervény vagy a postai nyugta számát. Címünk: impress@fx.ro

A hirdetések egységes tarifája 90 Ft/szó, mely magába foglalja a romániai áfát is.

Aktuális

"Kilóg a lóláb"

(bodolai)

Románia egyre ádázabb ellenségeivé válnak a felmérések. Miközben jólfésült politikusok, jólhangzó szövegekkel bizonygatják az ország haladását az EU-s csatlakozás megkövetelte feltételek irányába, a különbözô nemzetközi szervezetek helyi kirendeltsége által végzett felmérések sorra megcáfolják azt, amit a politikum ügyesen becsomagolva próbál eladni a nemzetközi közvélemény fórumain. A napokban például a kormánypárt fôtitkára tiltakozott a GfK piackutató cég felmérése ellen, amely szerint az ország lakosságának nagy többsége a mindennapok magától értetôdô jelenségének tekinti a korrupciót. A megkérdezettek véleménye szerint a lekenyerezés, lefizetés, a csúszópénzzel történô ügyintézés aránya az egészségügyben a legmagasabb, majd az igazságügy, a rendôrség, a közigazgatás, a hadsereg és az egyház következik. Tíz személy közül kilencen azt vallották, hogy a rendôrök, a hivatalosságok és a korrupt üzletemberek olyan hálózatokat alkotnak, amelyeket szétrobbantani szinte lehetetlen. A felmérés alapján a romániai lakosok háromnegyedének meggyôzôdése, hogy a kormánynak nem érdeke, hogy hatékonyan küzdjön a korrupció ellen, és a megkérdezettek 33 százaléka nem árulná el, hogy csúszópénzzel "ügyintézett". A felmérés adatainak nyilvánosságra hozatalát követôen hangzott el a hír, hogy a kormány megerôsíti a korrupcióellenes ügyészséget, részint az ügyészek számának növelésével, másrészt a finanszírozás bôvítésével, amiben figyelemre méltó tételt jelent a tettenérés megszervezésére kijelölt összeg. Ahogy nemrégiben egy marosvásárhelyi sajtótájékoztatón a korrupcióellenes ügyészek elpanaszolták, ez az aktus esetenként egy milliódollárba is belekerül. A közvélemény-kutatás eredményeit figyelembe véve feltevôdik a kérdés, hogy e költséges és kétségbe vonható módszer helyett, az e célra szánt összeget vajon nem a szemlélet megváltoztatására kellene-e a fordítani. Hisz korrupció mindaddig lesz, amíg a csúszópénzt adják(uk), és természetesnek tekintik(jük), hogy jogtalanul vagy érdemtelenül juthatnak(unk) meg nem érdemelt elônyökhöz, és bújhatnak(unk) ki a törvény szigora alól.

Nem tartható a kétlakiság

Markó szerint Szilágyi Zsolt és Pécsi Ferenc kizárták magukat az RMDSZ-bôl

Markó Béla szerint Szilágyi Zsolt és Pécsi Ferenc RMDSZ-képviselôk "kizárták magukat" a szövetségbôl azáltal, hogy aláírásokat gyûjtöttek a Magyar Polgári Szövetség bejegyzése és az alakulat helyhatósági választásokon való részvétele támogatására. Az RMDSZ elnöke csütörtökön, sajtótájékoztatón leszögezte: azok az RMDSZ-tagok, akik egy rivális szervezet támogatására gyûjtenek aláírásokat, amint a két képviselô tette, "automatikusan megszüntetik szövetségi tagságukat".

"Ettôl a pillanattól kezdve napok kérdése, hogy mi történik. Többé nem tûrhetjük ezt a kétértelmûséget", mondta Markó.

A szövetségi elnök szerint "a cinizmus tetôfoka" az, hogy Szilágyi és Pécsi kijelentik: az RMDSZ-ben maradnak, ugyanakkor aláírásokat gyûjtenek egy politikai alternatíva létrehozására. Markó úgy véli, a két képviselô meg szeretné tartani RMDSZ- tagságát és a képviselôi logisztikát is.

"Az lett volna a becsületes, ha lemondanak a képviselôi státusról és bérezésrôl. Hagytuk ôket megnyilvánulni, de kezdôdik a választási kampány és tisztázni kell a dolgokat. Ez elkerülhetetlen, mivel kész tények elé állítottak", mondta Markó.

Az RMDSZ elnöke elmondta, tudomása van arról, hogy az MPSZ bejegyzésére támogató aláírásokat gyûjtô személyek "becsapták az aláírókat", mivel azt mondták nekik, hogy egy civil szervezet számára gyûjtenek aláírásokat, amely nem az RMDSZ ellen van és amely nem vesz részt a helyhatósági választásokon.

Az RMDSZ saját polgármesterjelöltet indít Kolozsváron

Az RMDSZ saját polgármester-jelöltet indít Kolozsváron, de továbbra is nyitott az SZDP javaslataira, miután a kormánypárt saját jelöltje, Vasile Soporan támogatására kérte a szövetséget, közölte szerdán eset Kónya- Hamar Sándor, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke.

Kónya szerint - jelenti a Mediafax - a polgármesterjelölt nevét a jövô héten hozzák nyilvánosságra, a szövetség addig még tárgyalni fog az SZDP-vel.

"Nyitottak vagyunk bármilyen javaslatra" szögezte le Kónya-Hamar Sándor, aki nem zárta ki annak lehetôségét, hogy az RMDSZ eláll jelöltindítási szándékától, ha a kormánypárttal folytatott tárgyalások megfelelô eredménnyel járnak.

A politikus elmondta, Kolozs megye más településein, különösen Désen, Szamosújváron és Bánffyhunyadon is tárgyalásokat folytatnak a jelöltek kapcsán az SZDP-vel és más pártokkal.

Kónya szerint a tárgyalások a Kolozs megyei magyarság érdekeit szolgálják. Leszögezte, nem fogadja el, hogy Gheorghe Funar esetleges gyôzelméért a magyar kisebbséget hibáztassák majd.

- Senki nem hibáztathat azért, hogy nem gondoltunk saját polgármesterjelölt indítására. Minden párt kinevezte már saját jelöltjét. Azok, akik nem voltak képesek közös jelöltet állítani, aki még az elsô körben legyôzhetné Funart, amiért mi az utolsó pillanatig harcoltunk, ne hibáztassanak bennünket, mivel nem kívánjuk a bûnbak szerepét azért, ami Kolozsváron történni fog - fogalmazott Kónya.

RMDSZ-források szerint a szövetség kolozsvári polgármesterjelöltje Máté András Levente jelenlegi önkormányzati képviselô. Máté az RMDSZ városi tanácsosi listájának elsô helyén van. Az RMDSZ hat tanácsosi mandátumot kíván megszerezni a kolozsvári önkormányzatban.

Véleménycsere a kettôs állampolgárságról

Kasza József és Ágoston András az MDF felvetésérôl

(MTI) A vajdasági magyar pártok vezetôi egyetértenek a Magyar Demokrata Fórum (MDF) felvetésével, miszerint az anyaországnak haladéktalanul meg kell adnia a délvidéki magyaroknak a magyar állampolgárságot, és Budapestnek fel kell erôsítenie diplomáciai tevékenységét a vajdasági magyarok elleni atrocitások megszaporodása miatt.

Kasza csütörtökön közölte az MTI-vel: pozitívan értékeli az MDF képviselôcsoportjának felvetését, mert miközben "Magyarország kötözködik, Szerbia arra készül, hogy megadja az állampolgárságot mindenkinek, aki egy kicsit is tud szerbül, s még a szerb származást sem fogják firtatni".

A szerb diaszpóra ügyeivel foglalkozó minisztérium készíti az állampolgársági törvény módosítására irányuló javaslatokat. Az MTI értesülései szerint a módosítások révén mindenki megkapja a "szerb" állampolgárságot, aki beszél szerbül vagy szerb ôsei vannak. Aki nem tudja bizonyítani szerb származását, annak elegendô lesz, ha kinyilvánítja, hogy saját államának tekinti Szerbiát, és elismeri az ország alkotmányos rendjét.

A VMSZ elnöke nem kívánta kommentálni Balogh József MDF-es képviselô csütörtöki kijelentését, miszerint nem elég, ha a magyar külügyminiszter felhívja Belgrádot és elmondja, hogy Budapestet aggasztják a megszaporodó magyarellenes atrocitások. Kasza ugyanis nem tudja, hogy Kovács László csak Vojislav Kostunica szerb miniszterelnökkel beszélt errôl vagy más lépésekhez is folyamodott-e.

A véleménykülönbségeket egymás között kell tisztáznia az MDF-nek és a Magyar Szocialista Pártnak. Nem kívánok közéjük állni a vitában - mondta a legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke, aki ugyanakkor messzemenôen egyetért azzal, hogy Magyarországnak erôsítenie kell diplomáciai tevékenységét, hogy a világ gyakoroljon nyomást a szerb hatalomra, s Belgrád tegyen lépéseket az atrocitások megszüntetése érdekében.

Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) elnöke közölte az MTI-vel, hogy pártja nagyra értékeli a MDF aggodalmát és segítôkészségét. A VMDP továbbra is bízik abban, hogy az állampolgárság ügye elôbb-utóbb rendezôdik, de - tette hozzá Ágoston - ez most már kizárólag a magyar politikai elit ügye.

Ágoston szerint szükség lenne arra, hogy a magyarellenes atrocitások miatt a magyar diplomácia részérôl világos és határozott állásfoglalás jusson el Vuk Draskovichoz, Szerbia-Montenegró új külügyminiszteréhez, de az illetékes nemzetközi fórumokhoz is. Megengedhetetlen, hogy a szerb belsô problémák nyomán keletkezett feszültségek kárvallottjai a magyarok legyenek.

A VMDP elnöke emlékeztetett arra: már korábban is javasolta Kovács Lászlónak, hogy Draskovic kinevezése után tegyen villámlátogatást Belgrádban, s javasolja, hogy a készülô szerb alkotmány rendelkezzen a magyar kisebbség politikai és perszonális autonómiájáról, s szavatoljon garantált helyeket a kisebbségeknek a szerb parlamentben.

A szlovének "fejetlenül lépnek be" az EU-ba

(MTI/APA) Úgy tûnik, hogy fejetlenül, stratégia nélkül, valamiféle fantáziára alapozva csatlakozunk az Európai Unióhoz, mintha csak megadnánk magunkat a sorsunknak - így jellemezte Szlovénia EU- csatlakozását egy helyi pszichológus.

Bogdan Lesnik az osztrák hírügynökségnek nyilatkozva úgy vélte: honfitársait leginkább a túlzott önbizalom és a kisebbségi komplexus keveréke jellemzi. Erre jó példa az a belpolitikai vita, amely a népesség soraiból a 90-es évek elején törölt 18 ezer egykori jugoszláv állampolgár rehabilitálása körül zajlik.

A pszichológus kritikusan vélekedik az unióról szóló bel- és külföldi propagandáról. Senki sem tudja, hogyan is fog kinézni a jövô "kétsebességû Európája" - vélte, leszögezve egyúttal: a szlovénokat - miként a több belépô ország polgárait is - nem fogják egyenrangúnak tekinteni az unióban, dacára az ezzel ellentétes hivatalos ígéreteknek.

"Értésünkre adják, hogy nem vagyunk (velük) egyenlôek, nem vagyunk elég érettek, elég demokratikusak, s fôként nem vagyunk elég gazdagok. Szembeötlô az a törekvés, hogy másodosztályú státusra kárhoztassanak bennünket" - állapította meg Lesnik.

Valójában azonban a szlovének semmiben nem különböznek a "régi európaiaktól" - mivel maguk is hajlamosak a megkülönböztetésre. Az itteni idegengyûlölô csoportok a társadalom elesettjein próbálják "gyógyítani" magukat. A szlovének ma is szenvednek a "fenyegetettség régi traumájától", amelynek gyökerei a több évszázados idegen uralomig nyúlnak vissza. Innen eredeztethetôk bizonyos körök "ôrült elképzelései" arról, hogy "balkáni hordák" telepíthetik be Szlovéniát.

A Jörg Haider osztrák politikus által sulykolt eszmének ("a németség megvédése a szláv hordáktól") viszont nincs szlovéniai megfelelôje. Ausztriára ebbôl a szempontból sokkal inkább rányomja a bélyegét a közös történelem, mint Szlovéniára. A Jugoszlávián belül eltöltött 80 esztendô messzemenôen elfeledtette a szlovénekkel a Habsburgok évszázados uralkodását. "Nem szabad túlbecsülni a történelmi emlékezetet. Az én nemzedékem számára például Ausztria már nem jelent többet bevásárló célpontnál" - így Lesnik.

Szavai szerint az elsô világháború után a szlovének tudatosan választották a Jugoszláviához való csatlakozást, mert féltek az olaszosítástól és a germanizálástól. Attól viszont nem tart, hogy az EU- belépés után a szlovén egyfajta "szabadidôs nyelvvé" süllyedhetne. Elvégre az olasz és a német már rég nem számít elit nyelvnek. "A többi európai néppel összeköt bennünket az angolosodástól érzett félelem" - mondta a ljubljanai pszichológus.

Megjelent a Sapientia 2004-es felvételi tájékoztatója

Október 1-jétôl új épületben tanulnak a marosvásárhelyi hallgatók

Simon Virág

A szûkös költségvetés ellenére a Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem teljesíti a felvállalt feladatokat, s a 2004-2005-ös tanévben ugyanazokkal a szakokkal, változatlan kerettel mûködik majd. A marosvásárhelyi egyetemi campus fôépülete a betervezett ütemben épül, s október 1-jétôl a hallgatók már ott folytathatják tanulmányaikat - hangzott el tegnap a Sapientia marosvásárhelyi kirendeltségén tartott sajtótájékoztatón. Az egyetem vezetôsége bemutatta a 2004-es felvételi tájékoztató füzetét, s beszámolt az akkreditációs folyamatról, a májusban szervezendô gyûjtési akciókról, a marosvásárhelyi és csíkszeredai karokon mûködô szakok összevonási lehetôségeirôl. Dr. Szilágyi Pál, az egyetem rektora többször hangsúlyozta: a szûk esztendô ellenére a Sapientia EMTE jövôje stabil.

A találkozón bemutatkozott dr. Bakacsi Gyula, a csíkszeredai karokért felelôs rektorhelyettes. A magyarországi professzor többek között az EMTE szûk költségvetésének kibôvítésére kell lehetôségeket találjon, valamint a zavartalan mûködéshez szükséges belsô szabályokat kell kidolgozza. Tôle tudhattuk meg, hogy idén az egyetem az elôirányzott költségvetési keretnek csupán 70 százalékával rendelkezik, ezért jelenleg a lehetséges pénzügyi források felkutatásán dolgoznak. Ezt kiegészítve Kató Béla, a kuratórium elnöke azt is elmondta, hogy a fennmaradó 30 százaléknyi hiány fôként a taneszközök, a felszerelés beszerzésének elhalasztásában mutatkozik majd. Az elnök azt is elmondta, hogy idén, a kerethiány miatt, felélik a tartalékokat, de jövôtôl az egyetem fejlôdéséhez, mûködéséhez feltétlenül szükség van az elmúlt években is folyósított évi 1,5 milliárd forintra.

Dr. Dávid László rektorhelyettes a tudományos életbe való bekapcsolódásért és az akkreditációért felel. Az egyetem mûködési engedélyével kapcsolatban elmondta, hogy az elsô évfolyam két éven belül esedékes államvizsgájának megszervezésével már most foglalkoznak, s reméli, hogy az akkreditációs folyamat 5-8 éven belül lezárul.

A campus fôépületének befejezéséhez hiányzó pénz összegyûjtése kapcsán dr. Hollanda Dénes dékán elmondta, hogy májusban mind Magyarországon, mind Marosvásárhelyen szerveznek gyûjtési akciókat. A megyeszékhelyen május 21-én az egyetem hallgatói rendeznek gálaestet. A dékán bizakodóan beszélt arról, hogy szeptember 20-án átadják az épületet, s az új tanév már ott kezdôdik.

A Népújság kérdésére válaszolva dr. Dávid László elmondta: igaz, hogy jelenleg még vannak átfedések a marosvásárhelyi és csíkszeredai karokon mûködô szakok között (pl. a társadalmi kommunikáció-közkapcsolatok szak mindkét karon mûködik), de ezeket folyamatosan megszüntetik, egybevonják majd. Véleménye szerint hosszú távon az egyetem úgy fog mûködni, mint egy több helyszínû, de egységes oktatási intézmény, s így szükség esetén elképzelhetô a hallgatók áthelyezése is. Az egyetem fejlôdése, új karok beindítása esetén konzultálni fognak a többi, magyar tannyelvû karokat mûködtetô egyetemmel, figyelembe véve a demográfiai mutatókat és a munkaerôpiac igényeit.

A 2004-es beiskolázási számok még nem véglegesek, elôreláthatólag azonban a csíkszeredai karokon összesen 425 helyet, Marosvásárhelyen, a Mûszaki és Humán Tudományok Karon 275 helyet, míg Kolozsváron, a Természettudományi és Mûvészeti Karon 45 helyet hirdetnek meg. A felkészítôkrôl és a próbafelvételikrôl a karok titkárságán lehet érdeklôdni, ugyanott lehet beszerezni a 2004-es felvételi-tájékoztatót is.

Nyílt kapuk a marosvásárhelyi helyôrségen

(nagy a.)

Az immár hagyományossá vált Nyílt kapuk elnevezésû rendezvény közül talán a legsikeresebb az idei volt. A tegnapi eseményre, amelyet a gyönyörû tavaszi idônek köszönhetôen ezúttal a marosszentgyörgyi lôtéren tartottak, több mint kétszázan jöttek el.

A kb. háromórás rendezvényen senki sem unatkozott, a szervezô vásárhelyi helyôrség gazdag és színes programot állított össze. Elsô momentumként a vásárhelyi ASA sportklub ökölvívói és súlyemelôi mutatták be tudásukat, ügyességüket, majd harcmûvészeti gyakorlatokat láthattak a megjelent helyi és megyei önkormányzat, a belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó alakulatok képviselôi, gyerekek, tanárok.

Viorel Filip ezredes, a helyôrség parancsnoka felszólalásában a szárazföldi alakulatok történetét ismertette. 1895-ban alakult a Független Lovasrend, amely részt vett az elsô és második világháborúban. Ezt követôen kezdôdik az az átalakulási folyamat, melynek eredményeként az ország egész területén létesítenek helyôrségeket és alegységeket. Az idôk során több alkalommal is jelen voltak a természeti katasztrófák okozta rombolás helyreállításában. 2000-ben felveszi a Horea, Closca és Crisan 6-os Harckocsidandár nevet.

A gyakorlótéren a harcászati eszközök teljes kelléktárát sorakoztatták fel: 9 milliméteres töltényû pisztolytól a gépfegyverig, a terepjáró autótól a páncélkocsiig. A gyerekek legnagyobb örömére kedvükre mászkálhattak a tankon, s fegyverrel a kezükben, golyóálló mellényben is készültek fényképek, bizonyítékként az utókornak. A hivatásos katonák fülsiketítô fegyverropogása és az aknavetôk robbanása után a bátrabbak is fegyvert ragadhattak, s a hirtelen rögtönzött vetélkedôn próbálta a saját tehetsége szerint eltalálni a céltáblát.

A szárazföldi alakulatok napja tiszteletére szervezett rendezvénysorozat részeként ma 9.30 órakor a hôsök temetôjében katonai és vallásos szertartás lesz, melyet követôen a kegyelet koszorúit helyezik a sírokra.

BEC alatt az MPSZ- lajstrom

Mózes Edith

Nem örülnek, hogy könnyen ment

A helyi választásokról szóló törvény értelmében a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok azon törvényesen létesített szervezetei, amelyek taglistát terjesztenek a Központi Választási Iroda (BEC) elé. A taglistának legalább 25000 személyt kell tartalmaznia az ország legalább 15 megyéjébôl és Bukarest municípiumból. Tegnap délelôtt 11 órakor tette le a Magyar Polgári Szövetség két képviselôje a BEC-nél a támogatói listát, amely 53.992 aláírást tartalmaz 15 megyébôl és Bukarestbôl, jelentette be Tôkés András, az MPSZ Maros megyei elnöke a szervezet tegnapi sajtótájékoztatóján.

Tôkés, bár összegyûlt a szükséges számú aláírás, attól tart, hogy "az RMDSZ-SZDP hatalom mindent megtesz, a "választók migrációjának megállításáért". Ugyanakkor kiderült, Tôkés "nem örül, hogy ilyen könnyen ment" az aláírásgyûjtés, mert azt mutatja, hogy "a magyarság elégedetlen".

Ezek után felháborítónak nevezte, hogy Markó Béla nem hajlandó szóba állni velük. - Mi lehet emögött, milyen egyezségek? - tette fel a szónoki kérdést. Egyebek között kijelentette: ha nem lesz elôválasztás, "az RMDSZ harakirit követ el önmagán". Úgy gondolja, hogy "az RMDSZ a legjobb szövetségesük az RMDSZ ellen".

A Népújság kérdésére, hogy mire gondolt konkrétan, amikor azt mondta, hogy "mindent megtesznek" majd, hogy ne fogadják el a listájukat, Tôkés András úgy vélekedett, hogy Romániában a demokrácia még "gyerekcipôben jár, ezért bármi lehetséges, formális hibákat találhatnak". Ugyanis, fejtegette, a hatalom, ha nem akart volna akadályokat gördíteni az útjukba, nem április 6-án jelentette volna meg a Hivatalos Közlönyben a szabályzót, amely
"látszólag pozitív diszkrimináció", azzal, hogy a kisebbségeknek joguk van egyesületként is részt venni a választásokon, de a "megszorítással egyenesen csúfsággá" vált.

Ezenkívül elismételték a szokásos szólamokat, kezdve attól, hogy az RMDSZ vezetése eltávolodott a magyarságtól, el addig, hogy az MPSZ "koncepciója közelebb áll az RMDSZ programjához, mint az RMDSZ-é".

Új elem az RMDSZ bûnlajstromán: véleményük szerint szándékosan halogatták az aradi Szbadaság-szobor felállítását, hogy közelebb legyenek a választások idôpontjához".

Végül reményüket fejezték ki, hogy ha a BEC kedvezôen véleményezi a listájukat, az RMDSZ hajlandó lesz részt venni velük a közös elôválasztásokon.

Az sajtótájékoztatón azt is megtudtuk, saját listával kívánnak indulni azokban a helységekben, ahol "em-bereik vannak és ahol igény van erre".

A magyar kormányfô is részt vesz az aradi Szabadság-szobor leleplezésén

Medgyessy Péter magyar miniszterelnök megerôsítette, hogy jelen lesz az aradi Szabadság-szobor vasárnapi leleplezésén, közölte csütörtökön Király András, az Arad megyei RMDSZ elnöke. Mint a Mediafax jelenti, a szoborcsoport felállítási munkálatai szerdán este befejezôdtek, az emlékmû leleplezésével egyidejûleg felavatják a Román- Magyar Megbékélési Parkot is. "A magyar kormányfô jelezte, hogy részt vesz az ünnepségen és beszédet mond a szobor talapzatánál. A román kormányfô nem lesz jelen a ceremónián, mivel budapesti rendezvényeken vesz részt", közölte Király.

Adrian Nastase távollétét az Arad megyei SZDP is megerôsítette: a miniszterelnök vasárnap Budapesten tartózkodik az ortodoxia napjai alkalmával tartott rendezvényeken. Ezzel ellentétes hír, hogy Adrian Nastase kormányfô nem vesz részt Aradon a Szabadság- emlékmû leleplezésének ünnepségén, és Gyulára sem látogat el - erôsítette meg csütörtökön Despina Neagoe a kormányfô kíséretében Berlinben tartózkodó kormányszóvivô az MTI-nek.

Korábbi értesülések szerint Nastase a magyarországi román ortodoxia napjai alkalmából utazott volna a magyar városba. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábban azt közölte, hogy a magyar és a román kormány egyaránt kapott meghívót az aradi ünnepségre. Bukarestben mindvégig lebegtették annak a lehetôségét, hogy Nastase találkozik-e Aradon vagy Gyulán Medgyessy Péter miniszterelnökkel.

Az aradi szoboravatási ceremónián részt vesz Razvan Theodorescu mûvelôdési és kultuszminiszter, valamint a kormány más képviselôi is.

Az RMDSZ vezetése csütörtökön közölte, a Szabadság-szobor felállítása 230.000 euróba került, az összeget közadományokból és a magyar kormány támogatásából gyûjtötték össze. A megbékélési park felavatásán a román vezetés bemutatja az 1848-as erdélyi román forradalmárok emlékére készülô diadalív természetes nagyságú modelljét.

Föld-napi "tüsténkedések"

(vajda)

Tegnap délelôtt gyerekzsivajtól volt hangos a marosvásárhelyi Somostetô alján levô erdôrész. Április 22-én, a Föld napján a Tudor Vladimirescu Gimnázium több osztályának diákjai zsákokkal, nejlonkesztyûkkel felszerelve özönlötték el a területet, hogy megtisztítsák mindattól, amit (feltehetôleg) a környéken lakók oda hordanak. A takarítás mellett a környezetvédô szervezetek iskolai vetélkedôket szerveztek, míg az Örökmozgó Természetjáró Egyesület a Népújsággal és az Aquaserv Kht.-val közösen természetfotó-kiállítást rendezett e nap tiszteletére.

Az erdôtakarítás kezdeményezôje, Gáll Ábel tanító, a Teleki Sámuel cserkészcsapat vezetôje lapunknak elmondta, tavaly is rendeztek hasonló akciót, akkor nem volt elég egy nagy konténer, most viszont azt tapasztalták, hogy kevesebb szemetet szállítottak ki az erdô szélére, talán "civilizáltabbak" lettünk, javult a köztisztasági tevékenység.

Az idén V., VI., VII. osztályos román és magyar tagozatos tanulók vonultak ki az erdôbe takarítani. Dicséret azon tanároknak (Csíki Edit, Legian Maria, Nicusan Constantin, Molos Dina, Batan Georgeta), akik így, gyakorlati neveléssel próbálják megértetni diákjaikkal, miért fontos a környezetvédelem. Gál Ábeltôl azt is megtudtuk, hogy délelôtt egy csapat a Maros régi gát és komp közötti szakaszát is bejárta, 6 mázsányi szemetet gyûjtve össze.

A Rhododendron és a Fókusz Öko Központ iskolákban szervezett vetélkedôket, hogy a tanulók környezet ismereteit gazdagítsák. Így a 16-os általános iskola a Pedagógiai Líceum, illetve a 15- ös iskola volt a vetélkedô színhelye, ahova a város több közép- és általános iskolájából is eljött mintegy 70-70 gyerek. A nyertes csapatokat a szervezôk elismerô oklevelekkel és ajándéktárgyakkal jutalmazták.

Lapzártakor fejezôdött be a marosvásárhelyi Örökmozgó Természetjáró Egyesület, a Népújság és az Aquaserv Kht. által harmadik alkalommal rendezett Foto Natura természetfotó- kiállítás, amelyre 310 alkotást küldött 37 szerzô, több kategóriában, a meghirdetett Hegyek világa témakörben. A zsûrizés után 27 fotós 70 fényképét állították ki. Az idén nemcsak az ország több helységébôl, hanem Magyarországról, a Vajdaságból és az Amerikai Egyesült Államokból is küldtek képeket. Négy kategóriában díjazták a legjobb alkotásokat a szervezôk. Egy-egy felvétel az Aquaserv, illetve a Népújság és az Örökmozgó különdíjában is részesült.

Életképes "iskolabarátság"

Mészely Réka

A marosvásárhelyi Elektromaros Iskolaközpont 2000-ben kötött együttmûködési szerzôdést a budapesti Bolyai János Gyakorló Mûszaki Szakközépiskolával. Azóta már többször jártak itt a magyarországi iskola képviselôi, tanárok és diákok, illetve a marosvásárhelyiek is ellátogattak Budapestre tapasztalat- és információcserére.

A március 29-április 4. között Budapesten tartott elektronikai versenyen immár negyedik alkalommal vett részt a négy tizenegyedikes diák Marosvásárhelyrôl - tudtuk meg az Elektromaros Iskolaközpont igazgatójától, Kálmán Francisctól. A diákokat Pethô László mérnök-tanár és Preda Pompiliu aligazgató kísérték el. A nemzetközi versenyen a budapesti szervezô iskola diákjai mellett a felvidéki Révkomáromból, a vajdasági Adáról érkeztek gyerekek, akiknek elméleti és gyakorlati, informatikai szaktudását tesztelték. A marosvásárhelyi diákoknak a harmadik helyezést sikerült elérniük. Pethô László panaszait fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az Oktatási Minisztérium gazdasági okokra hivatkozva két éve felszámolta az osztályok csoportbontását, ami ellehetetleníti a laboratóriumi munkákat és mûhelygyakorlatokat, hiszen egész osztállyal kell dolgozni. Ellenpéldaként Pethô a szlovákiai helyzetet említette meg, ott egy osztályt háromfelé osztanak, és a technikai felszereltség is messze meghaladja az ittenit. A gyerekek a verseny mellett kulturális programon is részt vettek, illetve a budapesti városnézés után ellátogattak a visegrádi várhoz és Szentendrére is.

A Julianus Alapítvány Julianus Testvériskolák elnevezésû programjának keretén belül április 13-17. között az Elektromaros vendégül látott tizennyolc diákot és tanárt a budapesti testvériskolából. A marosvásárhelyi városnézést, barátságos sportvetélkedôt követôen Segesvárra és Fehéregyházára utaztak a látogatókkal, majd egy hosszabb székelyföldi körútra is sor került Szováta, Parajd, Korond Farkaslaka, Udvarhely, Hargita-fürdô, Csíkszereda, Csíksomlyó és a Gyilkos-tó érintésével. Ezzel párhuzamosan a marosvásárhelyi iskola kosárlabdacsapata Budapesten mérkôzött meg az ottani csapattal.

Teketerem a sármásiaknak

(antalfi)

Ha a nagysármási önkormányzat megegyezésre jut egy ausztrál befektetôvel, a piaci csarnok épületében teketermet, tenisz- és görkorcsolyapályát alakíthatnak ki. Az önkormányzat közel másfél milliárd lejt szeretne kapni az ingatlanért.

Bár Nagysármás városi rangot kapott, a befektetôk nem tülekednek ide a pénzükkel. A legjelentôsebb külföldi beruházásnak a SIM bútorgyár számít. Nemrégiben egy ausztráliai befektetô jelezte szándékát, hogy a piaci csarnoképületet megvásárolná, sportkomplexumot létesítene benne. Floare Gheorghe polgármester kérdésünkre elmondta, nem ez az elsô kísérlet az épület átalakítására, de mindeddig nem sikerült megfelelô beruházót találniuk. Az ausztráliai befektetô, aki sármási lányt vett el feleségül, nem csak a csarnoképület megvásárlásában érdekelt, hanem területet is venne. Az üzlet a polgármester szerint mindkét félnek elônyös lenne, hiszen az önkormányzat szép summához jutna, míg a város lakóinak, különösképpen a fiatalságnak, modern sport- és szórakoztatási központ létesülne. Az elsô lépést a tanács megtette: a csarnoképület emeleti részét 350 millió lejért felvásárolta egy magánszemélytôl, így immár egyedüli tulajdonosként tárgyalhat a beruházóval, akirôl Floare Gheorghe úgy tudja, hogy nagyon tehetôs, szupermarketjei vannak Bécsben, Bukarestben, Budapesten. A polgármesteri hivatal a rendelkezésére bocsátotta az épület terveit, a befektetô jelenleg ügyvédeivel tanácskozik. Ha az önkormányzat pozitív választ kap, következô lépésként felértékelteti az ingatlant, amelyért azonban legalább másfél milliárd lejre számít.

Ami újdonság: az Országos Fejlesztési Alapból tornatermet építenek még idén Nagysármáson.

Soroptimisták Marosvásárhelyen

Járay F. Katalin

A marosvásárhelyi Oázis Alapítvány kedden délután sajátos szervezet tagjaival való találkozásra, tapasztalat-megosztásra teremtett alkalmat a székházban.

Civil szervezeteik, egyesületek, nôszövetségek, a helyi nôi fórum, a Pro Európa Liga, szociális gondozók stb. képviselôi ismerkedhettek meg Verlie Mc.Cann- nel, a HIV-fertôzött gyerekekkel foglalkozó otthongondozói szolgálat ügyintézôjével, Sylvia Wilsonnal és Irene Seniorral, a gyerekekkel, idôsekkel foglalkozó szociális gondozóval, Pam Greenwood iparmûvésszel, Lesley Bateman spanyol-olasz nyelv- illetve zenetanárral, Judith Gordon asszisztenssel, valamint Helen Marchall audiológussal, akik a soroptimisták szervezetének a tagjai. Ami a szó etimológiáját illeti, a latin sora-sorea azaz: nôvér valamint az optimista: derûlátó szavunkra vezethetô vissza. Ennek megfelelôen a szókapcsolat jelentése is a derûlátó nôvérek/gondozók szótársításéhoz áll közel. Középkorú, nyugdíjas, akár nyugdíjazáshoz közel álló hölgyek olyan csoportjáról van szó, akik kisebb-nagyobb emberi közösségekben (helyi klub, regionális, országos, föderatív ill. nemzetközi bizottságok) próbálják hallatni szavukat a nôk jogainak, továbbá az egyetemes emberi jogok, a gazdasági és társadalmi fejlôdés, a nevelés, a képzés, a különbözô szociális és egészségügyi intézkedések, környezetvédelem, a béke és barátság, az egyetértés védelmében. Szavukat - hisz a világ 31 országában mûködik szervezetük, úgy ezek együttmûködése számottevô erôt képvisel - hallatják az ENSZ-ben is, ahol intézkedéseket fogadnak el az általuk elôterjesztett javaslatok, tervek alapján.

Amint a felsorolásból is kiderült, a szervezet tagjai különbözô foglalkozású, szakmájú hölgyek, akik épp különbözôségük által egészítik ki egymást. Ezért is képesek színesebb, átfogóbb, sikeresebb terveket kidolgozni, megvalósítani. Sokat nyom a latban az a határtalan lelkesedés, jó hangulat, kedv, mellyel dolgoznak. E kis csoport - mint értesültünk - az angliai JOY nevû humanitárius csoportot támogatja, és ez utóbbival sokéves a közös múltja a marosvásárhelyi Oázis Alapítványnak, ill. kapcsolatban áll vele sok más helyi szervezet is. Így kerülhetett alkalom tapasztalataik megosztására is az említett szervezetekkel, melyekkel a vendégek számára közös programot állítottak össze itt-tartózkodásuk két hetére.

Különösen említésre méltó a Helen Marshall audiológus munkája, aki Kalakatróni Mária doktornô vendégeként a Gyermekek Házában szûrte ki a nagyothalló és hallássérült gyerekeket. Sôt, hosszabb távra is próbál támogatási programot kidolgozni javukra, megyei vonatkozásban is. Tenniakarásuk, szakmai ambíciójuk, töretlen munkakedvük követésre méltó - összegezte Görög Ilona pszichológus, az Oázis Alapítvány elnöke -, annál is inkább, mivel kibontakozóban, alakulóban városunkban is a soroptimisták szervezete.

Jegyzet

A csomagolás - üzlet!

- demeter -

"Nem a ruha teszi az embert" - mondjuk ki szinte öntudatlanul e szentenciát, s mi tagadás, néha így is gondoljuk. Ám rá kell jönnünk, hogy e szólás napjainkban erôsen átlényegült. Az öltözködés ma már üzlet (különösen azoknak, akik úgy istenigazából megengedhetik maguknak), életforma, nem egyszerûen csak szükséglet. "Add el magad" a lehetô legelônyösebb áron, érvényesítsd képességeidet - írják a sikertörténeteket bemutató "tanköny-vekben". Egyszóval, minden csomagolás kérdése, s ha a kivitelezés megfelelô, mindjárt másképp ítélnek meg és másként szólnak hozzád. Ebben persze pozitívumokat is fellelhetünk, például azt, hogy az ízléssel megválogatott ruhadarabok használatával önmagunkat tiszteljük meg. Ha már itt tartunk, hadd jegyezzem meg, hogy a "csomagolás" más területeken is döntô fontosságú, s a fejlôdés is abba az irányba mutat, ahol az ügyfelek (vásárlók) megtalálják számításaikat. Ezért is zavaró, hogy manapság olyan hiányosságokat tapasztalunk, amelyek húsz-huszonöt évvel ezelôtt felháborítottak volna egy átlagpolgárt. Szintén a csomagolásról van szó. Több áruházban is elôfordul, hogy a vevônek - se szó, se beszéd - kezébe nyomják az árut, jobbik esetben nejlonzacskóba teszik, amit viszont meg kell fizetni. Gyakran meg sem kérdik, hogy igényeljük-e vagy sem. Olyan vevôk is akadnak, akik nem is szólnak, vagy már megszokták, hogy ez így van rendjén(?).

Tudtommal az uniós országokban nem szokás otthonról szatyorral elindulni vásárolni, a zacskó, a tasak ingyen jár. A mûanyag tasakok, a technológia, a villanyáram, a szállítás pénzbe kerül. A vevôkkel való törôdés, az ügyfelekkel való kapcsolat javítása, az udvariasság, az igyekezet azonban csak jóérzés kérdése, a konkurencia mindenkinek a nyomában van, ez azonban még nem mindenhol szembeötlô. Hogy az lesz, nem kétséges. Még idejében nem árt tehát fontolgatni: a csomagolás üzlet!

Könyv a Szabadság- szoborról

Árilis 25-én, Aradon, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szervezésében kerül sor a Szabadság-szobor visszaállításának ünnepségére.

Ez alkalomból az RMDSZ reprezentatív kiadványt jelentet meg a Szabadság-szobor történetérôl. A 76 oldalas, közel ötven fotóval illusztrált könyv végigkíséri a szobor sorsát a kezdetektôl napjainkig.

Népújság-olvasók Fortuna szekerén

Nagy Miklós Kund

Nagyon sokan szerettek volna felkerülni a szekérre, a Bernády Ház termeiben szalmaszálnyi üres hely sem volt szerda délután a nyilvános sorshúzáson, még az udvaron is álltak a nyereményre pályázó érdeklôdôk. A Népújság-évkönyv rejtvényfejtôi közül is többen jelen voltak, de a Fortuna kegyeire áhítozók nagy része a Népújság-kosarak és az egymillió lejes Hûségtombola elnyerése reményében akart személyesen is részt venni a sorsoláson. A legfrissebb lapszámok felmutatása után több mint háromszázan jutottak tombolajegy birtokába.

Huszonhárom rejtvényfejtô

nyert a 2004-es évkönyvünk pályázataira benevezett 338-ból. A többség Maros megyei, elküldték megfejtéseiket a Hargita, Bihar, Kolozs, Kovászna, Temes, Szatmár, Máramaros megyeiek is, illetve 3 magyarországi olvasónk. A Találós kérdés a rejtvényben címû pályázat 170 részvevôje közül 13 hibás megoldást adott. 157 rejtvényfejtô neve, címe került a borítékokba. A közönség közremûködésével kisorsolt nyertesek az értékek növekvô sorrendjében egy pár tollaslabdaütô, egy ébresztôóra és egy felfújható fürdômedence birtokába juthattak. Egyik szerencsés sem volt a teremben.

A Mozgókép címmel közreadott nagypályázat kemény diónak bizonyult, a beküldött 168 megoldásból 77 volt helytelen. A helyes megoldással jelentkezôk esélyei jelentôsen nôttek. 91 olvasó között oszlott meg a húsz díj, nem is akármilyen. A sorsolás hangulatának jót tett, hogy ha nem is sokan, de a nyertesek közül is ott voltak néhányan az egymásba nyíló termekben. Névsorukat alább ismertetjük. Persze, nagyobb lett volna az ujjongás, ha a nagyobb nyeremények, a porszívó, a gázkályha vagy a színes televízió újdonsült tulajdonosait is személyesen köszönthettük volna. Talán máskor. Mert szándékaink szerint évkönyv és hasonló alkalom jövôre is lesz. Kosárnyerés sokkal hamarabb. Ezt azért is hangsúlyozzuk, mivel a jelek szerint a kezdeményezés igencsak lázba hozta olvasóközönségünket. Az eltelt hetekben jöttek és jöttek a levelek a szelvényekkel. Minden olvasónk tudta, hogy

Három a kosár

és 500.000 lej értékû benne az élelmiszer. Ki ne örvendene egy ilyen ajándéknak? Rigmusok is születtek ennek hatására. Íme:

Lapunknak nincs pletykashow-ja,

Mégis sok az olvasója.

Szegény, gazdag, ifjú, koros,

Csôlakó vagy pont mint Soros,

Kinek gondja apró-cseprô,

Színész, bankár, utcaseprô,

Hidegvérû, hisztérikus,

Nemzetmentô politikus.

Takarít, fôz, mos, arat,

Megnyerné a kosarat.

Szelvényt vagdos, felpostázza,

Enyém lesz majd - magyarázza.

Száz bélyegzô, halom levél,

Ó, Fortuna, hova levél?

Csinád, Havad, Kibéd, Cséje,

Kinek lesz ma szerencséje?

A szerencse két marosvásárhelyi és egy szovátai olvasót vett kegyeibe. A helybeliek ott is voltak, cipelhették haza a nehéz kosarat.

Persze, ilyenkor fogytán a türelem, a két ifjú énekes zenész - Fehér Csaba és Nagy B. Sándor - nem is adhatta elô teljes mûsorát, a tombolahúzást is sürgôsen meg kellett tartani. Furcsa helyzet állt elô. Hiába jelentettük be a kihúzott nyerô számot, az 1255-ös tombolajegyet, annak birtokosa közben eltûnt valamerre. De a "nép" nem hagyta magát, a jelenlevôk között akarta látni a nyertest. Makkai János fôszerkesztô mentette meg a helyzetet, nagyvonalúan újabb 1 millió lejes hûségdíjat ajánlott föl. A második sorsolás már a közönség hôsiesen kitartó csapatából jutalmazta meg a kiválasztottat az 1195-ös jegy birtokosa, Kerekes Ibolya személyében.

Utána a teremben maradottak már izgalommentesen élvezhették a kellemes country-dalokat. A Népújság-kosár akció folytatódik, lehet és érdemes gyûjteni, küldeni a szelvényeket. És természetesen érdemes hûségesnek lenni és maradni lapunkhoz is.

A nyereménylistához a gratulációk mellett még tegyünk hozzá annyit, hogy a díjak április 26-tól, hétfôtôl vehetôk át a szerkesztôség 72-es szobájában 8 és 14 óra között.

Akiknek kedvezett a szerencse

Mozgókép (nagypályázat)

1. díj: színes televízió: Hajdu Csaba, 540424 Marosvásárhely, Koós Ferenc u. 3/15.

2. díj: gázkályha: Balássi Ernô, 535600 Székelyudvarhely, Tamási Áron u. 4/2.

3. díj: porszívó: Bódi Ilonka, 540015 Marosvásárhely, 1848 út C/64-es lépcsôház, 38/2. sz.

4. díj: egy pár tollaslabdaütô: Józsa Erika, 540188 Marosvásárhely, Szabadság u. 107/38.

5. díj: ébresztôóra: Cordos Erzsébet, 540530 marosvásárhely, 1918. Dec. 1. u. 211/3.

6-10. díj: egy-egy zene-CD: - Papp Magda, marosvásárhely, Rodniciei u. 29/13.

- Dr. Bzduch Zsolt-Árpád, 440020 Szatmárnémeti, Moise Sora u. 32. sz.

- Bodnár Katalin, 415300 Margitta, C. Rep. 17B/7. sz.

- Mezei Albert, 540053 Marosvásárhely, Rózsák tere 32-33, 22-es ajtó

- Tar Zelma, Marosvásárhely, Faget u. 24/14.

11-15. díj: egy-egy mûsoros hangkazetta: - Nagy Anna, 547410 Nyárádszereda, Nirajului u. 17. sz.

- Paduret Judit, 540502 Marosvásárhely, Pandúrok útja 78/13.

- Bartha Gizella, Marosvásárhely, December 22. u. 44/14.

- Kiss Tibor, 545200 Marosludas, Crinului u. 28. sz.

- Kertész Mária, 540537 Marosvásárhely, Brasovului u. 8B/24.

16-20. díj: egy-egy Impress-könyvcsomag: - Major Jenô, 540296 Marosvásárhely, Kárpátok sétány 43/39.

- Szász Lajos, 540217 Marosvásárhely, Hunedoara u. 4/14.

- Hegyi Erika, marosvásárhely, Kornisa sétány 15/17.

- Kôvári Zoltán, 540448 Marosvásárhely, Brasovului u. 1/707.

- Lôrincz Lajos, 535500 Gyergyószentmiklós, Bucsin negyed 18A/10.

*

A Találós kérdés a rejtvényben címû pályázat nyertesei:

1. díj: felfújható medence: Szôke Klára, 400202 Kolozsvár, Horea u. 77/7.

2. díj: ébresztôóra: Kertész Ágnes, 455500 Szováta, Petôfi negyed C2/10.

3. díj: egy pár tollaslabdaütô: Veress Sándor, Marosvásárhely, Hunedoara u. 4/2.

*

A Népújság-kosár nyertesei:

- Sándor Mihály, Szováta, Nicolae Balcescu u. 14.

- Szatmári Enikô, Marosvásárhely, Muncitorilor u. 19.

- Szép Margit, Marosvásárhely, Kornisa sétány 11/20.

*

A hûségtombola nyertes számai: 1255 és 1195.

Panaszosok a szerkesztôségnél

Nem kézbesítették az újságot Székelykakasdon

(mezey)

Székelykakasdi olvasóink jelezték, rendszertelenül kapják a Népújságot, amire azért fizettek elô, hogy nap mint nap kézhez kapják. Mi az oka ennek, hisz a szerkesztôséget is kellemetlenül érinti e tény - kérdeztük Iacob Emiliát, a Maros Megyei Postahivatal vezetôjét.

- A székelykakasdi postás, Cornea Marcela április 13- ától betegszabadságon van. A posta vezetôsége egyik napról a másikra abba a nemkívánatos helyzetbe került, hogy a falu postás nélkül maradt. Hiányát a postai alkalmazottak kis létszáma miatt nehéz pótolni, az újságokat, a 34 Népújságot, a marosvásárhelyi, falvakat kiszolgáló hivataltól kiküldött postás terjeszti. A nyugdíjakat is ô kézbesíti a faluban. Helyettesítôt csak akkor nevezhetünk ki, ha az alkalmazottunk betegszabadsága meghaladja a 30 napot. A postással ajánlott levélben közöltem, hogy munkaproblémák megbeszélése végett három napon belül jelentkezzen a vezetôségnél, s ha az egészségügyi állapota nem engedi meg, akkor mi szállunk ki a helyszínre, hogy megbeszéljük a helyi munkaszervezési kérdéseket.

Nem az elsô eset, hogy a falusi postai alkalmazottak "meg- lepetésszerûen" úgy mennek el betegszabadságra, sôt fizetés nélküli szabadságra, hogy a falvak postás nélkül maradnak. Ez fôleg a Segesvár és Dicsôszentmárton környéki falvakra jellemzô, hiszen a kiköltözött szászok nekik is németországi munkát keresnek, s oda mennek dolgozni. A kollektív munkaszerzôdés - hézagosságai miatt - lehetôvé teszi a fizetés nélküli szabadság igénylését, ezt ki is használják - mondta a postafônök.

Áldatlan helyzet a szerkesztôségnek, postának egyaránt. Az olvasó pedig nálunk reklamál, tôlünk kéri számon az újságot, még akkor is, ha tudja, a felelôsség a postát terheli.

Hétvégi sport

Lovaglás

Öt ország olimpikonjelölt lovastusa-versenyzôi részvételével péntektôl vasárnapig háromcsillagos nemzetközi lovastusa-versenyt szerveznek a Sziget utcai méntelep mellett kialakított versenypályán. Pénteken délután 15 órakor a díjlovaglást szervezik, szombaton 10 órakor kezdôdik a tereplovagló versenyszám, míg a sort vasárnap 11 órától a díjugratás zárja.

Teremlabdarúgás

A Románia-kupa keretében selejtezô csoport tornájának ad otthont a marosvásárhelyi sportcsarnok. Íme a teljes program: Szombat, 17 óra: Venus Bukarest - Energo Craiova; 19 óra: FC Transilvania Marosvásárhely - CS3 Bukarest. Vasárnap, 17 óra; Venus - FC Transilvania; 19 óra: CS3 - Energo. Hétfô, 17 óra: CS3 - Venus; 19 óra: FC Transilvania - Energo.

Teke

A nôi teke Bajnokok Ligája negyeddöntôjében a marosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros a Ferencváros Budapest együttesét fogadja. Az elsô mérkôzés Budapesten 4-4 arányban végzôdött. A találkozó 13 órakor kezdôdik az Elektromaros tekepályán.

Labdarúgás

Pénteken 17 órakor kezdôdnek a C-osztályos bajnokság 20. fordulójának találkozói. A játéknap két megyei ran-gadót is tartalmaz, Dicsô-szentmártonban a helybéli Chimica és a CS Armata közötti találkozón a kiesés elkerülése a tét, Szászrégenben az Avântul 2002 és Nyárádtô közötti mérkôzésen ez csak a házigazdákat érinti. A Sziget utcában a Gaz Metan ellenfele Balánbánya lesz, míg a szovátai Mobila a sereghajtó Universitatea Nagyszebent látja vendégül.

A D-osztályban szombaton 11 órakor rajtol a rájátszás, az elsô fordulóban a Gliga Companies - Marosoroszfalu; Segesvár - Trans-Sil; Marosludas - Erdôszentgyörgy találkozókkal. Szerdán 17 órától a 2. fordulóban: Marosoroszfalu - Erdôszentgyörgy; Trans-Sil - Marosludas; Gliga Companies - Segesvár.

A megyei bajnokságban a 20. forduló következik, az alábbi mérkôzésekkel. Északi csoport, szombat 17 óra: Sáromberke - Görgénysóakna; vasárnap 12 óra: Görgényoroszfalu - Holtmaros; Görgényszentimre - Bátos; Lövér - Soropháza; Déda - Marosvécs; Alsóidecs - Marossárpatak. Déli csoport, szombat, 17 óra: Mezôzáh - Náznánfalva; Marosszentanna - Vámosgálfalva; Mezôbánd - Mezô-fele; Nyárádszereda - Mezôpanit; Kiscserged - Küküllôdombó; vasárnap, 12 óra: Csittszentiván - Harasztkerék (Mezôpaniton); Marosgezse - Csatófalva.

A Marosvásárhely körzeti falusi bajnokságban, vasárnap 16 órától: I. csoport: Mezômajos - Galambod; Mezôszabad - Mezôpagocsa; Mezôkirályfalva - Mezôbergenye; Mezôménes - Mezôszentmárton. II. csoport: Szentgerice - Cikmántor; Jedd - Somosd; Koronka - Székelymoson; Gyulakuta - Búzásbesenyô; Harcó - Kibéd.

Kerékpározás

Szombaton délelôtt a Somostetôn kialakított versenypályán rendezik meg az országos hegyikerékpározó-bajnokság elsô fordulóját. A leigazolt kerékpárosok 11 órakor rajtoló versenye elôtt a hobbi kategóriában 9 órától a kerékpározás bármely szerelmesét szívesen látják a rajtnál a szervezôk.

Kézilabda

Az A-osztályos nôi bajnokságban a marosvásárhelyi Muresul Buzauban vendégszerepel, míg a férfiaknák a HC Segesvár Lugosra látogat.

Terepfutás

A Marosvásárhelyi Rádió szombaton 11 órától a Rózsák terén terepfutó versenyt rendez. Beiratkozni a helyszínen lehet.

Hétvégi mûsorkalauz

Szerkeszti: Simon Virág

Színház

Vendégjáték

A marosvásárhelyi Timton Egyesület és az Ariel színház meghívására Marosvásárhelyen vendégszerepel a Kolozsvári Állami Magyar Színház a Játék címû Stúdió-elôadással. Szereplôk: Szilágyi Enikô, Buza Tímea, Keresztes Sándor. Rendezô: Tompa Gábor. Az elôadásokra kedden este 7 és 9 órakor kerül sor a marosvásárhelyi Ariel színházban.

Egy nôt szeretni - a Tompa Miklós Társulat bemutatója

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata újabb bemutatót tart. A Felolvasó színházi estek sorozatának soron következô elôadása az Egy nôt szeretni címû összeállítás, melyet Karinthy Frigyes mûveibôl válogatott Tatai Sándor. A mûsorban monológok, jelenetek, paródiák és eszmefuttatások kaptak helyet, melyek a nôhöz kapcsolódnak, a nôi lélek rejtelmeit kutatják, a nôk jellemzô vonásait kísérelik meg felvázolni - Karinthy szellemes, intellektuális humoros stílusában. Elôadják: B. Fülöp Erzsébet, Berekméri Katalin, Darabont Mikold, Fülöp Bea, Henn János, Kárp György, László Csaba, Nagy Dorottya, Sebestyén Aba, Tatai Sándor. Rendezte: Tatai Sándor. Színpadkép: Szabó Annamária. Mûvészeti tanácsadó: Kovács Levente. A felolvasó-bemutatóra szombaton este fél 8-tól kerül sor a színház kistermében.

A Tompa Miklós társulat vasárnap 19.30 órától a kisteremben viszi színre Füst Milán Boldogtalanok címû drámáját. Szintén a kisteremben lehet megnézni kedden este fél 8-tól Hatházi András A dilis Resner címû darabját. Szerdán a nagyteremben a Nyolc nô címû elôadást játsszák. Nem marad ki a mûsorból Schmitt Rejtélyes viszonyok címû dialógusa sem, erre csütörtökön 19.30 órától lehet jegyet váltani. Április 30-án, pénteken 19 órától a nagyteremben az Édes Anna címû darabot tûzték mûsorra.

Stúdió-elôadások

A Marosvásárhelyi Színmûvészeti Egyetem Szentgyörgyi István tagozatának végzôsei kedden és csütörtökön 19 órától a Szomorújáték címû elôadással várják a közönséget a Stúdió-teremben. Jegyek elôvételben a Köteles Sámuel utca 6. szám alatti jegypénztárnál.

Tankó Erika, a színmûvészeti egyetem negyedéves hallgatója Curva pericolosa címû egyéni elôadását szombaton 20 órától az Ariel színház teraszán adja elô.

Haragos úr és Majolenka

Az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház magyar tagozata hétfôn 9.30, 11 és 12.30 órától Haragos úr a bábszínházban címû elôadással várja a kicsiket s nagyokat. Majolenka hercegkisasszony történetével szerdán 10 és 11.30, csütörtökön 9.30, 11 és 12.30 órától a marosvásárhelyi gyerekek, míg április 30-án, pénteken 10 órától a marosludasi, míg 12.30 órától a radnóti nézôk ismerkedhetnek meg.

Színpadon a Madártej

A marosvásárhelyi cserealji Madártej Ifjúsági Színtársulat vasárnap 19 órától a Stúdió teremben mutatja be A miniszter félrelép címû elôadást. Az immár egy éve tevékenykedô társulat vezetôje Czikó László.

Hangversenyek, koncertek

Andrada Stoica zongoraestjére kerül sor kedden 19 órától a Kultúrpalota nagytermében. Mûsoron: Bach-, Beethoven- és Chopin-mûvek.

Csütörtökön a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus hangversennyel várja a 28-as számú hangversenybérlet tulajdonosait. Vezényel Shinya Ozaki (Japán), zongorán játszik Misako Shimomura, Ryoko Shirai, Chiyo Higuchi, Asako Kawase japán mûvész. Mûsoron: Grieg á-moll zongoraversenye, Beethoven 3. c-moll zongoraversenye, Mozart G-dúr és c-moll zongoraversenye.

A Sebô együttes Marosvásárhelyen

Balassi Bálint születésének 450. évfordulója alkalmából a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Intézete és a Maros Megyei Tanács meghívására a budapesti Sebô együttes Marosvásárhelyen koncertezik. Az elôadásra ma (péntek) este 7 órakor kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. A koncert bevételét a felállításra kerülô Rákóczi-szobor javára ajánlják fel.

Rendezvények

Mikszáth a KZST-n

A Kemény Zsigmond Társaság kedden délután 6 órakor tartja összejövetelét a Kultúrpalota kistermében. A találkozón dr. Parznovszky Mihály irodalomtörténész, a veszprémi Eötvös Ká-
roly Megyei Könyvtár igazgatója Mikszáth Európában címmel tart elôadást. Közremûködik Csizmadia Éva, a Mûvészeti Líceum XII. oszályos tanulója (hegedû), zongorán kíséri Szônyi Márta tanárnô.

Marosvásárhelyen a Szabad Európa Rádió munkatársa

A Szabad Európa Rádió egykori munkatársa, a Budapesten élô Skultéty Csaba, valamint Havasi Péter, a Kassai Figyelô fôszerkesztôje tart elôadást a Szabad Európa Rádióról és a kisebbségi sajtó szerepérôl a Kárpát-medencében, a marosvásárhelyi Bernády Házban, április 27- én, kedden délután 5 órától.

Belvárosi szerdák

A Hét szerkesztôségével találkozhatnak az érdeklôdôk szerdán 18 órától a Deus Providebit Tanulmányi Ház II. emeleti Kápolna termében. A Belvárosi szerdák rendezvénysorozat meghívottjai: Ágoston Hugó, Parászka Boróka, Papp Sándor Zsigmond, Szabó Géza, Irsai Zsolt.

Szociális és lelki egészségvédelem

Ma 10 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban kezdôdik a Harmónia KLM Lelkigondozó Egyesület által szervezett Az erdélyi magyar családok szociális és lelki egészségvédelme a XXI. században címû elôadássorozat. Tallózunk a mai elôadásokból: Kommunikációs formák a családban (10.30 óra), A szülô-gyermek kapcsolat aktuális kérdései (11.10 óra), A válás - a családi kapcsolatok krízise (13 óra), Családterápia (16 óra). Szombaton 10 órától magyarországi szakemberek a család funkcióiról, a szenvedélybetegségekrôl, a személyiségzavarokról tartanak elôadásokat.

Erdôszentgyörgyi Napok

Erdôszentgyörgy várossá válását is megünneplik a helybéliek az idei Szent György-napi rendezvényeken, szombaton és vasárnap. A polgármesteri hivatal által szervezett rendezvénysorozat szombaton 10.15 órakor kezdôdik a helyi kultúrotthonban. A programban többek között emléktábla- leleplezés, bonszaj- és festménykiállítás, környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés, táncest, ír zene, Dancs Annamari- és Junior Jocó-koncert szerepel.

XI. Erdôcsinádi Néptánctalálkozó

Népmûvészeti és fotókiállítás színesíti az idei, immár XI. alkalommal megszervezett erdôcsinádi néptánctalálkozó programját. A rendezvény, amelyre magyarországi és osztrák néptánccsoportok is jelezték részvételüket, szombaton 10 órakor kezdôdik.

Hétvégi program a rádióval

Szombaton a Marosvásárhelyi Rádióstúdió egész napos szórakoztató programot szervez a megyeszékhelyen. 11 órától a Rózsák terén az V-XII. osztályos, sportot kedvelô gyerekeket, fiatalokat futóversenyre várják. Rendkívüli díjak! 18.30 órától a Nemzeti Színházban a Ca$$a Loco, az ASIA, a Stigma és Alina Sorescu koncerteznek. A szórakoztató mûsor 22 órakor a Club Joe-ban folytatódik, ahol rendkívüli karaokeverseny lesz.

Táncház, játszóházak

A Folk Center Alapítvány Forradalom utca 8. szám alatti székházában hétfôn 19 órától ifitáncházat tartanak, moldvai táncokat oktatnak, muzsikál az Öves együttes. 20 órától a szokásos táncházban mezôségi táncokat tanít Ferencz Zsolt. Muzsikál Moldován István és bandája. A 3-6 éves gyerekeket kedden 18 órától, a 6-10 éveseket szerdán délután 6 órától várják ugyanoda játszóházba. Az alapítvány gyermektáncházat csütörtökön délután 6 (3-6 éves gyerekeknek), illetve 7 órától (6-10 éveseknek) szervez, szintén a Forradalom utca 8. szám alatti székházban.

Kiállítások

Hegyek világa természetfotó- kiállítás

A Népújság és a marosvásárhelyi Örökmozgó Természetjáró Egyesület harmadik alkalommal szervezte meg a Fotó Natura természetfotó-kiállítást a Bernády Ház felsô emeleti kiállítótermében. A Hegyek világa témájú tárlatra 37 szerzô több mint 300 képet küldött be. A zsûri több mint 70 alkotást tartott kiállításra érdemesnek, tegnap délután négy kategóriában - állatfotó, ember és természet, makrofotó, illetve tájkép - osztottak díjakat. Érkeztek munkák Németországból, az Amerikai Egyesült Államokból, Szerbiából, Magyarországról és természetesen Románia több váro-
sából.

Ariadné 2004

A textilmûvészek Ariadné nevet viselô közös kiállítása tekinthetô meg a Kultúrpalota földszinti galériáiban. A marosvásárhelyi alkotók mellett kolozsvári, temesvári, nagyváradi, brassói, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi textilmûvészek, illetve képzômûvészetis egyetemi hallgatók hagyományos és újító törekvéseket tükrözô textíliái láthatók.

XX. Megyei tavaszi tárlat

A Képzômûvészek Maros Megyei Egyesülete április 24-május 20. között szervezi meg a XX. Megyei tavaszi tárlatot. A kiállítást a marosvásárhelyi Unirea mûvészeti galériában (Köztársaság tér 9. szám) tekinthetik meg az érdeklôdôk a fenti idôszakban. A megnyitóra szombaton 11 órakor kerül sor. Az alkotásokat Nicolae Tunaru, az egyesület elnöke méltatja, valamint Opris Ilarie alelnök és Vasile Muresan muzeográfus.

Filmklub

A Philothea Filmklubban (Kossuth utca 2. szám) szombaton este 7 órától Aki Kaurismaki Gomolygó felhôk címû filmjét vetítik.

Mit láthatunk a mozikban?

A marosvásárhelyi Mûvész moziban április 23-29. között A passió címû filmet tûzték mûsorra. Kezdési idôpontok: 11, 14, 17, 20, 23 óra. Hétvégén a 23 órától kezdôdô, valamint hétfôn minden elôadásra olcsóbb jegyet lehet váltani. Az Ifjúsági filmszínházban a Mackótestvér címû filmet vetítik naponta 14.30 órától. 17 és 19.30 órától a Magyar vándor címû filmet lehet megtekinteni. Kedvezményes árú jegy a hétvégi 22 órai és a keddi elôadásokra váltható. A szászrégeni Patria moziban az Igazából szerelem címû film van mûsoron naponta 15, 17.15 és 19.30 órától. Hétvégén 22 órától és hétfôn minden vetítésre kedvezményes árú jegy vásárolható.

A nap hírei

Pascu: Románia egyelôre nem kapott hivatalos felkérést az iraki csapatok létszámának növelésére

Ioan Mircea Pascu honvédelmi miniszter csütörtökön, Brassóban kijelentette, a szaktárca nem kapott hivatalos felkérést az Irakban küldetésen levô román csapatok kiegészítésére. Pascu kifejtette: Románia nem bocsáthat "jelentôs" kiegészítô erôket a koalíció rendelkezésére, amíg a haderôreform "nem eredményez nagy, operacionalizált egységeket". "Természetesen, ha ezek az erôk létrejönnek, szigorúan technikai szempontból megoldható a kérdés. A problémát összességében politikai szinten kell rendezni", mondta a miniszter. Pascu emlékeztetett, hogy a Legfelsôbb Védelmi Tanács legutóbbi ülésén Románia "határozottan" elkötelezte magát csapatai Irakban tartása mellett, de a létszámkiegészítés kérdése nem merült fel. "Hivatalos felkérés esetén konkrétan tárgyalunk, a felkérés megfogalmazása függvényében", tette hozzá.

Michael Guest avatta fel az Ásványvizek Útját

Michael Guest, az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövete csütörtökön, Csíkszeredában felavatta az Ásványvizek Útját, amely 30 kilométeren több száz ásványvízforrást érint. Guest elmondta, e "zöldmezôs" beruházás alapgondolata a környezet megôrzése a jövô generációk számára. "Talán túlzás azt mondani, hogy az Ásványvizek Útja összekapcsolja Romániát Nyugat-Európával, viszont kapcsolat lehet az itteni és a nyugati mentalitás között", fogalmazott a nagykövet. Az Ásványvizek Útja Csíkszereda és Tusnád között halad, létrejötte a Partnerségért Alapítvány és a csíkszeredai Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület együttûködésének eredménye. "Reméljük, hogy ez az idegenforgalmi kezdeményezés több turistát vonz majd Hargita megyébe", mondta Jánosi Csaba, a csíkszeredai Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület elnöke. Potoczky László, a Partnerségért Alapítvány elnöke elmondta, az Ásványvizek Útján több turisztikai látványosság van, ilyen a Mohos láp, a nádasfürdôi rezervátum és az augusztusban felavatásra kerülô tusnádi ásványvízmúzeum.

Lange: az EB a valóságra alapoz az országjelentésben

Az Európai Bizottság támogatja Romániát az uniós csatlakozásra való felkészülésben, és a tárgyalások idei lezárásában, az országjelentés megállapításai pedig az országbeli realitásra alapoznak majd, tájékoztat az Európai Integrációs Minisztérium. A szaktárca közleménye szerint, amelyet csütörtökön juttattak el a Mediafaxhoz, Dirk Lang, az EB Bôvítési Fôigazgatósága Romániával foglalkozó részlegének vezetôje szerdán találkozott Alexandru Farcas integrációs miniszterrel és Vasile Puscas uniós fôtárgyalóval. Lange hangsúlyozta: a csatlakozási tárgyalások idei lezárása megvalósítható célkitûzés, Románia pedig számíthat az EB támogatására az integrációs felkészülés során. A román fél kifejtette, Románia idei prioritása a csatlakozási feltételek teljesítése, hogy ez tükrözôdhessen az EB ôszi országjelentésében.

Az iraki rendôrök több mint 40 százaléka távozott félelmében a belügyi egységektôl

Megtorlástól tartva az iraki rendôrök több mint 40 százaléka távozott a belügyminisztérium kötelékébôl, s jórészük átállt a fegyveres ellenállók oldalára. Mint Martin Dimpas amerikai tábornok, az 1. páncélos hadosztály parancsnoka csütörtöki rádiónyilatkozatában elmondta, a belügyi szolgálatból távozó rendôrök közül minden tizedik átállt a fegyveres ellenállókhoz, s az amerikaiak által kiképzett rendfenntartóknak csak mintegy a fele maradt hû a koalíciós erôkhöz. A tábornok nem beszélt arról, hogy milyen fenyegetést kaptak a rendôrök, azt nyíltan elismerte, hogy a harci helyzet (amerikai szempontból) egyre súlyosabb. Nyilatkozata azt követôen hangzott el, hogy a napokban Bászrában három rendôrörs ellen hajtottak végre támadást, amelynek következtében 69-en meghaltak és 235-en megsebesültek.

Jasszer Arafat elûzte fôhadiszállásáról az al-Aksza Mártírjainak Brigádjai 21 tagját

Jasszer Arafat palesztin elnök csütörtökre virradóra elûzte rámalláhi fôhadiszállásáról az al-Aksza Mártírjainak Brigádjai nevû fegyveres csoport 21 aktivistáját. A csoport a palesztin vezetô Fatah mozgalmához kötôdik. Arafat akciójáról a fôhadiszállásról elûzöttek egyike számolt be csütörtökön reggel. Mint Ali Barguti, az al-Aksza Mártírjainak Brigádjai egyik ciszjordániai vezetôje elmondta, hogy Arafat felszólította ôket: távozzanak a fôhadiszállásról. - Arafat elhagyott bennünket, s ez bûn, mert mi elsôsorban a Fatahnak vagyunk a tagjai, és védeni kell bennünket. Izraeli parancsnak engedelmeskedett, hogy elkerülje a fôhadiszállás ellen kilátásba helyezett támadást - tette hozzá Ali Barguti. Azt is elmondta, hogy társaival együtt mintegy három évvel ezelôtt keresett menedéket az épületben. Maga Arafat is 2001 decembere óta kénytelen rámalláhi fôhadiszállásán meghúzódni.

Sürgetik Romániát, hogy folytassa a háborús bûnösök üldözését

A náci háborús bûnösök után kutató Simon Wiesenthal Központ szerdán bírálta Romániát mert nem folytat nyomozást és eljárást a háborús bûnösök ellen. Romániában, amely a második világháború idején a náci Németország szövetségese volt, több százezer zsidót öltek meg, ám a múlt évben vezetô tisztségviselôk tagadták, hogy az országban zsidóüldözés, holokauszt lett volna. E nyilatkozatok miatt éles vita bontakozott ki Románia és Izrael között. A Wiesenthal-központ jelentésében rámutatott: Romániában nem tettek gyakorlati lépéseket a háborús bûnök feltárására, és nem vonták vissza azt a rendelkezést, amelyben kegyelemben részesítettek két, háborús bûnökért elítélt egykori ezredest. Efraim Zuroff, a Simon Wiesenthal Központ igazgatója közleményében hangsúlyozta: Romániában a demokrácia kezdete óta nem történt egyetlen kezdeményezés sem annak érdekében, hogy elítéljék mindazokat, akik aktívan részt vettek a holokauszt bûntetteiben. A múlt évben Romániában is megkezdték az Utolsó esély elnevezésû nácivadász akciót, amelynek során korábban a balti államokban több háborús bûnös nyomára akadtak. Az akció szervezôi felszólítják a román lakosságot, hogy azonosítsák és adják a bíróság kezére a háborús bûnösöket. Efraim Zuroff közölte, hogy a Wiesenthal- központ hat-nyolc héten belül átadja a romániai hatóságoknak a gyanúsítottak listáját.

Megyei hírek

Hírszerkesztô: Nagy Botond

Gazdasági és etikai kérdések az egészségügyben

Méltányosság az egészségügyben: gazdasági és etikai kérdések címmel tart elôadást dr. Lorenzovici László, egészségügyi közgazdász április 29- én, csütörtökön este 6 órától a Philothea Klubban. Az elôadást beszélgetés követi arról, hogy befolyásolhatják-e az orvos szakmai döntéseit az anyagi korlátok.

Autonómia - helyzetértékelô

A Székely Nemzeti Tanács 2004. április 24-én, szombaton délelôtt 10 órától tartja ülését a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Az ülés a Székelyföldi Autonómia statútum-tervezetének képviselôházi elutasítását követôen kialakult helyzetet értékeli és cselekvési programot dolgoz ki. A tanácskozás nyitott, a szervezôk kérik a lakosságot, részvétellel támogassa az autonómia-törekvést.

Magyartanárok figyelmébe!

Április 24-én, szombaton a magyartanárok módszertani körét a szentannai általános iskolában tartják. Az elôadás mellett sor kerül az Új tollak nevet viselô tehetségkutató verseny gyôzteseinek díjazására is. Indulás szombaton reggel fél tíz órakor, különbusszal a panovi buszmegállóból.

Európai díszplakett Segesvárnak

Holnap délelôtt adják át az Európa Tanács díszplakettjét Segesvárnak. A plakett a városbeli európai értékek megôrzésének és ápolásának, az európai szellemiségû tevékenységek elismeréseként adatik át Segesvár elöljáróinak. A plakettet a helyi közigazgatások éves jelentései alapján ítélik meg különbözô európai városoknak. Az ünnepségen részt vesz az Európa Tanács küldötte, Szolony Tuka Árpád, Románia Parlamentjét Frunda György szenátor képviseli. Az ünnepség kulturális mûsorral ér véget.

A kutatók segítik a gazdákat

A Marosvásárhelyi Szarvasmarha-tenyésztô Kutatóállomás 2004. április 30-án, 9.30 órai kezdettel megszervezi a Kísérleti állomás nyitott kapukkal - 2004 nevet viselô rendezvényt. A találkozó célja tanácsokkal segíteni a szarvasmarha-tenyésztôket, akik többek között a szarvasmarha-nemesítés idôszerû kérdéseirôl, a borjak hízlalásáról, a legelôk ésszerû kihasználásáról, az EU-s követelményekrôl hallhatnak rövid elôadásokat, értekezéseket.

A Watermark együttes Marosvásárhelyen

Az európai turnén lévô amerikai Watermark együttes április 28-án, szerdán este 18 órától Marosvásárhelyen a Bolyai líceum udvarán koncertezik, valamint április 29-én, csütörtökön, este 18 órától a várszínpadon. A belépés díjtalan.

Tömeg- vagy népevangelizáció?

Szombaton, április 24-én a Szkepszis vendége Pap László római katolikus lelkipásztor lesz, a Mustármag megújulás-szolgálat munkatársa, és Csató Béla fôesperes, telefonon. A Marosvásárhelyi Rádió élô, közel egyórás beszélgetômûsora a háromórai híreket követôen kezdôdik, szerkesztô-mûsorvezetôje Henn János. A mûsor témája: Tömeg- vagy népevangelizáció? A hallgatók a 307-777-es telefonszámon kapcsolódhatnak a beszélgetésbe.

Kiállítás a Philotheában

A Mûvészeti Líceum VIII. D osztályos tanulóinak festészeti és grafikai munkáiból nyílik kiállítás a Philothea Klubban április 26-án, hétfôn 17.30 órától. A szervezôk minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Tanácsadói iroda Mezôsályon

Ma délelôtt 11 órakor nyílik meg a mezôsályi Tanácsadói iroda, amely az Andrei Povita Alapítvány és a Mezôsályi Polgármesteri Hivatal közötti együttmûködés eredményeként valósult meg. A Phare-pénzekbôl finanszírozott iroda szolgáltatásai ingyenesek és bárki számára hozzáférhetôk, a személyzetet a Tanácsadói Irodák Országos Egyesülete készítette fel, adatbázisuk 12 igen fontos területen képes információkat nyújtani az érdeklôdôknek.

Terepjáró gázolta el a kislányt

40 percnyi forgalomfeltartóztatással járó baleset történt tegnapelôtt délután az E60-as nemzetközi úton, Nyárádtôn. Figyelmetlenségének áldozata lett a nyolcéves L. Izabela, akit a buszmegállóban várakozó busz mögül kilépve a szembôl jövô, záróvonalon elôzô, 62 éves olasz Renzo Corrado, Land Rover Defender márkájú terepjárójával elgázolt. Az autó szerencsére nem haladt nagy sebességgel, az áldozat lábtöréssel és ijedséggel megúszta.

Súlyosan megsérült a hétéves gyerek

2004. április 20-án, délután baleset történt az E60-as nemzetközi úton, ezúttal Szászkézd községben. A medgyesi illetôségû, 32 éves P. Ioan Dacia Solenza márkájú gépkocsijával elütötte a hétéves szászkézdi N. Ioan tanulót, aki tiltott helyen, figyelmetlenül szaladt át az úttesten. A kisgyerek súlyos sérüléseket szenvedett.

Halálos baleset Nagyernye mellett

Április 22-én, éjjel fél háromkor, a 15- ös nemzeti úton, Nagyernye község közelében a 34 éves szászrégeni A. Calin Volkswagen márkájú személygépkocsijával halálra gázolta az 50 éves nagyernyei K. Irént, aki szabálytalanul kelt át az úttesten.

Apróhirdetések

JÓKÍVÁNSÁG

FARKAS MIHÁLYNAK és feleségének, ERZSÉBETNEK Székelyhodosra 50. házassági évfordulójuk alkalmából minden elképzelhetô jót kívánnak gyermekeik, Elvira, Dezsô és azok családja. (72899)

ADÁSVÉTEL

ELADOK vagy elcserélek Pentium I-es számítógépet monitor nélkül (nem számítógéppel). Tel. 214-241. (72154)

ELADÓ 16 tonnás, 1991-es kiadású ponyvás LIAZ teherautó, 2X0,70 méteres hûtôvitrin. Tel. 323-520, hétköznap 7-13 óra között, 0745-300-599. (72304)

ELADÓ U650-es traktor ekével, jó állapotban levô gereblyegép alkudható áron. Tel. 587-256, 0742-248-651. (72853)

AUTÓBONTÓ személygépkocsikat vásárol bontásra. Tel. 0745-879-288. (71097)

FESTMÉNYEKET, antik bútort és mindenféle antik tárgyat vásárolok magas áron. Tel. 255-012, 0742-005-180. (72131)

ELADÓK építkezési gépek: homlokrakodó Zettelmeyer 40002zl, 4,5 köbm kanál; homlokrakodó Schopf 100 L, 2,0 köbm kanál; gumikerekes forgókotró Atlas 1602, 0,8 köbm kanál; JCB 200LC lánctalpas forgókotró, 22 t, 1,2 köbm kanál; Atlas 1902 lánctalpas forgókotró, 29 t, 1,5 köbm kanál; Caterpillar lánctalpas dózer; O&K önjáró földgyalu; HAMM 12 t úthenger valamint különbözô Claas típusú kombájnok: Dominator 76-os, 4,00 m vágóasztal; Dominator 80-as, 3,60 m vágóasztal; Dominator 100-as, 5,10 m vágóasztal; Dominator 106-os, 5,10 m vágóasztal; Dominator 108sl, 5,10 m vágóasztal. Frissen behozva az országba. Tel. 0744-604-685. (ko.)

ELADÓ szemes kukorica. Tel. 242-545. (72570)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 311-179, 0745-658- 585. (72650)

ELADÓK színes tévék, automata mosógépek, hûtôk, kombinált hûtôk német importból. Árengedmény. Új aragázkályhák! Tel. 269-301. (72709)

ELADÓ fagylaltgép, mélyhûtôs vitrin, kenyerespolc. Tel. 0744-686-573. (72732)

ELADÓ 120 l-es Bosch hûtôszekrény és babakád. Tel. 231-566, 15 és 21 óra között. (4439886)

ELADÓ 210 véka kukorica. Tel. 764-134. (72742)

ELADÓK olcsón használt kicsi Arctic és nagy Zil hûtôszekrények, Albalux mosógép, két porszívó, fekete-fehér sporttévé, öntvény mosogatókagyló, elektromos írógép német betûkkel és két db rádiókazettofon hangfalakkal. Te. 236-861. (72745)

ELADÓ 1984-es kiadású 1310-es Dacia jó mûködési állapotban. Tel. 236-632, 0740-028-897. (72765)

ELADÓ bontásból származó tégla, cserép, ajtó, ablak, kagylók, autogájzer. Tel. 311-447. (72719)

ELADÓ olcsón nôi mountain bike jó állapotban, eredeti aktákkal. Tel. 312-478, 0742-945-727. (72677)

ELADÓ 25 család méh alkudható áron. Tel. 477-421, 0745-405-081. (1)

ELADÓ fajanszozott fôzôkályha. Tel. 212-604. (72766)

ELADÓ Atrovent spray, Gopten (fele ár alatt), Polski Fiat-kapcsolószekrény, alkatrészek, perzsaszônyeg, csillár, zsírosbödön, bontott csatorna, tégla, csempe. Tel. 231-121, délután. (72795)

ELADÓ sarokkanapé, Albalux mosógép, hûtôszekrény. Tel. 580-218. (72747)

ELADÓ 4 bokszpalett és egy 140 cm-es öntvény fürdôkád. Tel. 230-357. (72851)

ELADÓ szívó-nyomó kézi vízpumpa (kútpumpa). Tel. 259-019, 19 óra után. (72886)

SÜRGÔSEN eladó egyszemélyes ágy, konyhaasztal négy székkel. Tel. 0740-286-376. (72892)

ELADÓ falra akasztható, natúrszínû konyhabútor. Tel. 214-873. (72897)

VÁSÁROLOK kalorifereket. Tel. 263-514, 0740-561-322. (72901)

ELADÓ modern gyermekkocsi. Tel. 254-549. (72600)

SÜRGÔSEN eladó 1991-es kiadású fehér, dízel VW Passat CL 1900. Irányár: 5.800 euró. Tel. 0745-128-042, 0745-128-190. (72912)

ELADÓ 3.500 m2-es beltelek Koronka környékén. Alkudható ár. Tel. 254-214, 0744- 617-459. (72885)

NE HAGYJA KI! ELADÓ importból 7 mm-es, hengerelt, klikkes, 8 mm-es osztrák, ragasztós parketta - 199.000 lej HÉA-val. Tel. 0744-640-875. (72473)

ELADÓK Sztelek N.-, Csikós A.-festmények. Tel. 0740-235-112. (72778)

NAPOS húscsirke eladó az egész szezonban. Cseresznye u. 1. sz. Tel. 269-669. (72685)

ELADUNK hûtôszekrényeket, fagyasztókat, kombinált hûtôszekrényeket és hûtôvitrineket, automata mosógépeket. Tel. 265-373, 0744-626-544. (72566)

VESZEK Romexterra-részvényeket. Tel. 0722-388-551. (71766)

ELADÓK német kaszagépek 120-140 cm-es vágóasztallal, jó állapotban. Tel. 0740-094-639. (72597)

A BIROTECH KFT. forgalmaz homologált taxiórákat, pénztárgépeket, elektronikus mérlegeket, pénzszámoló gépeket, fénymásoló gépeket, PC számítógépeket. Szervizt biztosítunk. Tel. 269-304, 264-072, 444-862. (72029)

ELADÓ 10-20 család méh. Tel. 588-246. (72837)

ELADÓ nemesszôlôs, 1 éves. Tel. 0723-429- 019. (72779)

ELADÓ sürgôsen 7 ár építkezésre alkalmas földterület a Rodnei utcában. Ára: 35.500 euró. Eladó 2,4 ha beltelek Jedden. Ára: 7,5 euró/m2. Tel. 254-641, 0744-775-261. (72874)

DISZPERZIÓS alapú beltéri festék eladó. Tel. 433-362. (72854)

ELADÓ fejôstehén. Galambod 45. sz. (72953)

ELADÓ nagy Arctic hûtôszekrény és egy 120 literes hûtôláda. Tel. 262-428. (72932)

ELADÓ Trental, Doxilek, kihúzható fotel olcsón. Tel. 263-331. (72906)

ELADÓ egy motorinával mûködô fôzô-melegítôkályha, egy új hintaszék és egy pince a Pandúrok sétány 109. sz. alatt. Tel. 245-371. (72908)

ELADÓ egy 900 literes permetezôgép és egy munkatelepi, hôszigetelt, vontatható barakk, átalakítható méhkaptárak részére is (2,40 x 6,00 m). Tel. 0744-781-522. (72939)

ELADÓ NPK 15-15-15 típusú zsákos mûtrágya 50 kg-os zsákban, 450.000 lejért. Tel. 233- 358, mobil: 0744-575-667. (72937)

ELADÓK fotelek: 2 db szimpla (78X78 cm); 2 db kihúzható és egy kétszemélyes kihúzható, magasfényû tálaló. Tel. 245- 107. (72921)

ELADÓ varrógép, kicsi szekér, rádió és alkatrészek, díszmagyar ruha, fürdôkád, kagyló, vécékagyló, bútordarabok, mérleg, szövetek, párna, aragázrezsó, kerékpár, fogas, 15 db báránybôr. Tel. 242-342. (72962)

ELADÓ az Erdô utcában eg 1.400 m2 panorámás beltelek. Tel. 0744-664-456. (72966)

ELADÓ bontásból származó fenyôgerenda. Tel. 311-447. (72975)

ELADÓ Renault 16 TL felújított állapotban. Tel. 214-548, 0745-363-903. (72983)

ELADÓ 3 égôs aragázkályha. Tel. 247- 806. (72985)

ELADÓ Parkinson-kór elleni Madopar gyógyszer, összecsukható vaságy, új német mûanyag szemetesláda. Tel. 227-070. (72990)

ELADÓ konyhaszekrény asztallal, két székkel, egy fiókos asztal, háromégôs aragázkályha, két sezlon, ágynemûtartó, Albalux mosógép, standard nôi bicikli, 100/75-ös tükör. Tel. 224-170, reggel vagy 17 óra után: 311-546. (72991)

LAKÁS

ELADOM 2 szobás, 2 balkonos tömbházlakásom a Tudorban. Tel. 257-946. (71959)

ELADÓ családi ház Nyárád- szeredában. Tel. 576-442, 576-091. (72587)

ELADÓ tömbházlakás. Tel. 0742-404-112. (1149118)

ELADÓ 2 szoba-összkomfort, elôszoba, nyári konyha, pince, melléképületek, 1421 m2-es telek Marosvásárhelyen. Irányár: 90.000 euró. Tel. 8-17 óra között 0265/266-349, hétfôtôl péntekig vagy 0745-106-990. (71056)

ELADOM a Kövesdombon (1848. út) 3 szobás, nagy elôszobás, nagy pincés lakásomat. Tel. 262-658, 219- 214. (4439883)

ELADÓ emeletes, kertes ház Nyárádszeredában, a Szentanna út 32. sz. alatt. Tel. 00-36-70-56-33-714. (4439882)

ELADÓ 4 szobás magánlakás Székelykakasdon. Ára: 22.000 euró. Tel. 0742-278-512. (72716)

ELADÓ a régi Tudorban garzon és egy 3 szobás, garázsos tömbházlakás igényesnek. Továbbá 50 ár gyümölcsös, 3 m3 jó minôségû gerenda, faanyagok, fából készült garázsajtó (2,40X1,90 m) és egy kazán központi fûtéshez. Tel. 245-040. (72773)

ELADÓ I. osztályú, II. emeleti 2 szoba- összkomfort a Godeanu utca 2/12. sz. alatt. Tel. 0742-783-931. (72460)

ELADÓ magánház a Kishegyszôlô utcában. Érdeklôdni szombaton 16-20 óra között, vasárnap 14-20 óra között a 224-455- ös telefonon. (72796)

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, I. osztályú tégla tömbházlakás a Székely Vértanúk utcában, a November 7 negyedben. Tel. 213-789, mobil: 0745-653-438. (72862)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás III. emeleten, a November 7 negyedben, 18.800 euróért. Tel. 0744- 843-857. (72842)

ELADÓ egyszobás, földszinti lakrész az 1918. December 1. út elején, alkalmas üzlet, rendelô vagy iroda kialakítására. Ára: 25.000 euró. Tel. 247-119, délután. (72870)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, nagy elôszobás lakás az 1848-as úton. Ára: 935 millió lej, alkudható. Tel. 311-428, 18-22 óra között. (72898)

ELADÓ garzon. Tel. 236-711, 0745-325-018, 236-491. (72896)

ELADÓ 2 szobás, földszinti lakás a Tudorban, alkalmas privatizálásra is. Muncii u. 3/1. sz. Tel. 244-431. (72914)

ELADÓ ház Deményháza központjában. Tel. 334-165. (72877)

ELADÓ 3 szoba-összkomfortos családi ház gazdasági épületekkel és 50 ár kerttel Kisadorjánban, a 40. sz. alatt. Tel. 586-287. (72844)

ELADÓ négyszobás, I. osztályú, II. emeleti tömbházlakás a Kövesdombon. Ára: 35.000 euró. Tel. 267-275, este; 0744-523-309. (72839)

ELADÓ 2 szobás, földszinti lakrész az Argesului utcában, 730 millió lej. Közvetítôk nélkül. Tel. 211-467, 0744-663-516. (72869)

ELADÓ központi fekvésû magánház. Tel. 0265/261-216. (72959)

ELADÓ 2 szoba-összkomfortos lakás a Színház téren. Tel. 266-063. (72964)

ELADÓ sürgôsen 2 szobás, I. osztályú, földszinti tömbházlakás pincével a Dózsa György utcában. Megfelel privatizálásra is. Tel. 230-936, 0742-816-192. (72955)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a Savinesti negyedben 15.900 euróért. Tel. 0745-622-234. (72915)

ELADÓ II. osztályú, külön bejáratú, 3 szobás tömbházlakás a Kövesdombon, a Godeanu utcában. Alkudható. Tel. 251-862. (72934)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a Kornisán, hûtôszekrény, aragázkályha és konyhabútor. Tel. 236-149. (72924)

BÉRBE adok magánházat külön udvaron, a Hadsereg tér környékén, hosszú idôre: 2 szoba, melléképületek, garázs, pince. Megfelel lakásnak vagy irodának 230 euró. Tel. 0740-851-112. (72923)

ELADÓ I. osztályú, 3 szobás tömbházlakás a Kövesdombon. Tel. 216-430, 0740-470-000. (72941)

ELADÓ 2 szobás, II. osztályú, I. emeleti tömbházlakás a Tudorban. Tel. 0744-507-989. (72909)

ELADÓ 2 szobás, földszinti lakás a Tudorban, az 1918. December 1. úton. Tel. 216-163. (72925)

ELADÓ 3 szobás, 2 fürdôszobás, konyhás, kamrás, elôszobás, saját hôközpontos tömbházlakás. Tudor Vladimirescu u. 61/14. Tel. 264-023, 268-044. (72974)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, IV. emeleti tömbházlakás a klinikák körzetében, a Mihai Viteazul utcában. Víz-, gázóra van. Irányár: 21.500 euró. Tel. 213-585. (72976)

ELADÓ ház Sárpatakon. Tel. 214-332, este 7 óra után. (72970)

ELADÓ Somosdon (Cornesti) családi ház (2 szoba, nyári konyha, garázs, gáz, kút az udvaron) 10 ár kerttel, csendes helyen. Ára: 650 millió lej. Tel. 242- 930. (72973)

TÁRSKERESÉS

25-35 ÉV KÖZÖTTI, csinos, karcsú, szép, gyermektelen hölgy ismeretségét keresi egy jólszituált, fiatalos, középkorú magyarországi férfi. Fényképes levelet várok: Nagy Nándor, 4200 Hajdúszoboszló, Móricz Zs. 20. (72836)

KULTURÁLT, 47/170/75, egyedülálló hölgy megismerkedne ôszinte, független úrral komoly kapcsolat céljából. Választ "Mérleg" jeligére várok. (72920)

NÔIES, 40 éves, természet-, mûvészet- , irodalomkedvelô, rendezett körülmények között élô értelmiségi nô vagyok, keresem páromat. Levelet a szerkesztôség 72-es szobájába "Szeretetben élni" jeligére várok. (72933)

SZÓRAKOZÁST, bulizást kedvelô lányt keres 30 éves, jóképû üzletember rendszeres vásárhelyi kiküldetésein. SMS: 00-36-20-43-03-728. (fu.)

ELVESZETT

ELVESZETT 2004. április 15-én 3 éves, Rex névre hallgató rottwailer. Jelentôs jutalmat ajánlok. Ajándékozok 2 hónapos, szép kiscicát. Tel. 260-618, 0744-573-699. (72942)

ELVESZETT a Negoiului utcából egy Gazsi névre hallgató, kistermetû, fekete, sima szôrû, korcs kan kutya. Nyomravezetôjének jutalmat ajánlok. Tel. 266-760. (72992)

MINDENFÉLE

A REXOGOLD zálogház pénzt kölcsönöz. Tel. 251-111; 0745-251-111. (67542)

VIRÁGÜZLET a Budai negyedben! Bobâlna (volt Kriza János) utca 6A. Nyitva szombaton, vasárnap is. Tel. 0741-078-899. (71889)

MINÔSÉGI videofilmezést vállalok, vidéken is. Tel. 314-062. (72810)

ANGOL nyelvórák a legérdekesebben, leghatékonyabban gyerekeknek, felnôtteknek. www. peterszabo.go.ro. Tel. 266-956. (72179)

A kolozsvári Báthory István Líceum április 28-május 2. között ünnepli az iskola 425 éves fennállását. Ebbôl az alkalomból iskolatalálkozót szervez, amelyre minden volt diákot és tanárt szeretettel meghív. A rendezvény idején az iskolában mûködô fogadóbizottságnál kell minden volt diáknak jelentkeznie. A rendezvénysorozat tartalmából: április 28-30.: Báthory-napok: elôadások, vetélkedôk, bemutatók, kiállítások; április 30., 17 óra: záróünnepély a Filharmónia nagytermében, Szigligeti Ede: Liliomfi címû színdarabját mutatják be az iskola diákjai; május 1.: nagytalálkozó és ballagás minden mai és volt tanár, ill. diák részvételével; május 2.: nosztalgiakirándulás a létai ásatási tábor helyszínére. Részletek: www.bathory-szuloi- szovetseg.ro. (ko.)

JÓSOLOK kártyából. Tel. 0724-396-495. (72861)

LAKÁSFELÚJÍTÁS anyagbeszerzéssel, garanciával! Szobafestés, csempeburkolás, kômûvesmunkák, gipszkartonozás, parkettázás, villanyszerelés, vízszerelés! Tel. 0741-569-948. (72551)

HÛTÔK, mélyhûtôk javítása engedélyezve, garanciával. Tel. 264-395, 0744-297-433. (69913)

ANYAGI támogatást, gondozást, segítséget ajánlok gyermektelen, idôs személynek (párnak) örökség ellenében. Tel. 0744-660-151. (72479)

HÛTÔK javítása lakásán. Hûtô-Szerv. Ötvös. Tel. 263-783, 0742-783-931. Garancia. (71258)

MENYASSZONYIRUHA-SZALON kölcsönöz márciusban érkezett, 2004-es, legmodernebb, külföldi nyári modelleket különleges kiegészítôkkel: fejdísz, slájer, kesztyû nagy választékban és koszorúslányruhákat. Înfratirii u. 20/3. sz. Tel. 249-977, mobil: 0745-762-011. (71989)

BÚTORT készítünk rendelésre import préselt lemezbôl. Tel. 0740-110-890. (72374)

KIADÓ 200 m2-es ipari, raktározási, kereskedelmi célra megfelelô helyiség Nyárádszeredában. Tel. 311-179, 0745-658-585. (72650)

BÔRDÍSZMÛJAVÍTÁS. Bailor u. 6/1. (4439878)

KIADÓ kert Marosvásárhelyen. Eladó garázsajtó, Mobra motorbicikli. Tel. 257-486. (72661)

VÁLLALOM vaskapuk, rácsok készítését, balkonbeépítést (termopán is). Tel. 0745-370-021, 260-364, 0740-687-350. (71543)

KIADÓ garázs udvarban, a Mestecanisului utca 29. sz. alatt. Tel. 234-868. (72775)

KÁRPITOZÁST vállalok lakásnál is. Tel. 224-471. (72857)

FESTÉST, fali- és padlócsempézést, belsô munkálatokat vállalunk. Tel. 269-798, 0745-415-852. (72820)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok porszívós csiszológéppel. Tel. 224-855, 241-717. (72880)

TÉVÉ- és képernyôjavítás a kliens lakásán, gyorsan, a legkisebb munkadíjjal, falun is. Tel. 244-748, 0742-822-599. (4439890)

ANGOL és NÉMET magánórákat adok minden szinten. Tel. 216-548, 0726-215-829. (72900)

MOBIL nôi fodrászat az önök rendelkezésére. Programálás a 0740-947-059-es telefonszámon. (72902)

VIDEO-MEGFIGYELÔ rendszerek a legjobbtól a legolcsóbbig. Tel. 0745-660-922. (72859)

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS a kliens lakásán. Tel. 0744-620-373. (72911)

KÉSZÍTÜNK és szerelünk külsô redônyt és szalagfüggönyt. Tel. 218-321, 0744-121-714. (71977)

HÛTÔSZEKRÉNYEKET javítunk lakásán. Garancia, gyorsaság és professzionizmus. Tel. 0740-625-817. (72320)

KIADÓ bérbe esküvôkre hûtôautó élelmiszerek és italok hûtésére. Tel. 0744-563-363, 311-506, 0745-251-582. (72377)

KIADÓ 720 m2-es ipari csarnok, 2003-as építmény. Ára: 3 euró+HÉA/hónap. Tel. 0744-626-944. (72672)

AUSZTRIÁBA, idôs férfi mellé ápolónôt keresek. Érdeklôdni a +43-69-91-21-14- 743-as vagy a 0724-413-288-as telefonszámon. (72783)

A NELLY MEDICA fogászati laboratórium alkalmaz minimum 5 év régiséggel rendelkezô fogtechnikust. Ugyanitt bérbe adó felszerelt hely fogtechnikusnak. Tel. 0744-232-491. (72828)

LAKÁSFELÚJÍTÁS anyagbeszerzéssel. Falazást, vakolást, festést, glettolást vállalunk. Tel. 230-333, 20-22 óra között, 0740-212-144. (72938)

MEGEMLÉKEZÉS

Vasárnap, április 25-én 10 órakor a marosvásárhelyi, Aurel Filimon utca 23. sz. alatti zsinagógában megemlékezésre kerül sor, a zsidók kivégzôlágerekbe deportálásának 60. évfordulóján. 11.30 órakor egyperces néma tiszteletadással adózunk az elhunytak emlékének a Calarasilor utcai Holokauszt- emlékmûnél. A Marosvásárhelyi Zsidó Közösség vezetôsége. (72835)

Megállunk némán sírod mellett és könnyes szemmel áldjuk emlékedet. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk április 23-án a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, SOÓS ALBERTRE halálának 19. évfordulóján. Emlékét ôrzi bánatos felesége, leánya és három unokája. (72670)

Fájó szívvel emlékezünk április 25-én a backamadarasi ifj. TÔKÉS JÁNOSRA (volt traktorista) halálának 6. évfordulóján. Emlékét ôrzi édesanyja, két testvére és azok családja. (72638)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk április 23-án a marosjárai születésû id. HORVÁTH SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján. Emlékét ôrzi felesége, két gyermeke: leánya, Hajnal, fia, Sándor, veje és menye, két unokája, Eliz és Szilárd. Nyugodj békében. (72789)

Üres az udvar, üres a ház, nincs, aki minket hazavár. Fájó szívvel emlékezünk április 23-án drága szüleimre, a nagyteremei id. ELEK SÁNDORRA halálának 16. évfordulóján és ELEK ERZSÉBETRE, aki 6 hónapja távozott el közülünk. Emléküket ôrzi bánatos leányuk, Erzsi, vejük, Árpi, unokáik, Attila és családja, Réka és a kicsi dédunoka, Barnika. (72840)

Szomorúan emlékeztünk április 22-én DEÁKY LORÁNDRA halálának 25. évfordulóján. Emlékét ôrzi leánya és felesége. (72924)

Eltelt egy év, mégsem hisszük, hogy akit szerettünk, nincs már közöttünk. Feledni téged nem lehet, hisz oly szomorú élni nélküled. Fájdalommal emlékezünk április 24-én a drága férjre, édesapára, apósra, nagytatára, dédtatára, a maroskeresztúri: BALÁZS IMRÉRE (Albet). Emlékét ôrzik szerettei. (72926)

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk április 23-án ifj. KULCSÁR LAJOSRA (Kuli) halálának 6. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szerettei. (72956)

Szomorúan emlékezünk ma szeretett keresztanyámra, MÓRÉH MÁRIÁRA halálának 18. évfordulóján. Hiánya azóta is mély ûrt hagyott szívemben. Keresztleánya, Melinda, valamint Ilona. (4439890)

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezem drága testvéremre, MARTON ERNÔRE, aki 6 hónapja távozott az élôk sorából. Emléked örökre szívemben ôrzöm. Nyugodj békében. Jutka. (73002)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a marosvécsi születésû VARRÓ JÁNOS nyugalmazott fôiskolai tanár, irodalomtörténész, író, 77. évében, sok szenvedés után Kecskeméten szíve megszûnt dobogni. Szeretô testvére, Pista és családja. (72784)

Mély fájdalommal tudatjuk a rokonokkal és ismerôsökkel, hogy a szeretett édesanya és nagymama, özv. MAJOR PÁLNÉ szül. Nagy Vilma nyugalmazott tanárnô, végtelen önuralommal viselt szenvedés után beteg szíve örökre megpihent. Temetése 2004. április 23-án 15 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetôben, református egyházi szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Gyászoló leánya és unokája. (72916)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, sógor, nagybácsi, jó barát, a nyárádandrásfalvi születésû MAGOS (KORNYA) SÁNDOR életének 73. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunk temetése 2004. április 24-én, szombaton 14 órakor lesz a nyárádandrásfalvi családi háztól. A gyászoló család. (72994)

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett SANYI SÓGORTÓL. Id. és ifj. Csizmadia György és családjaik. (72996)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Ezúton búcsúzunk szeretett kolléganônktôl, ZOLNAI ESZTERTÔL és ôszinte részvétünket fejezzük ki gyászoló szeretteinek. Dénes és Lídia. (72954)

Copyright © Népújság - 1999