LIII. évfolyam 82. (14742) sz.

2001. április 7., szombat

LAPUNK TÁMOGATÓJA AZ ILLYÉS KÖZALAPÍTVÁNY

Hirdessen a NÉPÚJSÁGBAN!

Külföldi üzleti hirdetéseket e-mailen is fogadunk. Négyzetcentiméterenkénti díjszabás 60 cent. Átutalás a Banca Româneasca, Bucuresti, filiala Tg. Mures, 251.10.10.35.33.00410.3007 bankszámlaszámra. E-mail címünk: impress@netsoft.ro

Apróhirdetések

Felveszünk apróhirdetéseket e-mailen Magyarországi ügyfelektôl. A hirdetés díját (Ft.) Budapesten a CUSTOS-ZÖLD Könyvesboltban (Margit körút 7. szám) kell kifizetni – hétfotol péntekig 10-18 óra között. Az e-mailen elküldött szöveg végére kérjük feltüntetni a könyvesboltban kapott elismervény számát. Címünk: impress@netsoft.ro

Díjszabás szavanként:

Elhalálozás..............................20 Ft Évfordulók, jókívánságok.......30 Ft Lakáscsere..............................30 Ft Társkeresô..........................50 Ft Részvétnyilvánítás................…… ;..25 Ft Adásvétel-bérbeadás...............35 Ft

Keretes hirdetés esetében + 30%

Minimálisan 10 szót számláznak.

Díjmentesen

fogadunk internetes olvasóinktól (kivétel Románia és Magyarország) személyi jellegû apróhirdetéseket (születés, elhalálozás, üdvözlet, egyéb családi események, emlékeztetôk) a fenti e-mail címen. Kérjük feltüntetni a feladó lakhelyének postacímét.

Orzágos premier

Számítógép- vezérlésû hôközpont

Vajda György

– Ha európai módon akarunk gondolkodni, akkor ezen korszerû hôközpontok felszerelését kell célkitûzésünknek tekintenünk, nem azt, hogy minden tömbházban külön-külön önállô kis kazánházakat szereltessenek fel! – nyilatkozta lapunknak Socol Victor, a marosvásárhelyi Energomur Rt. igazgatója, a Budai Nagy Antal negyedben berendezett automata vezérlésû hôközpont avatásakor.

A vendégek mágneses kártyával megnyitott ajtón léphettek be a patika tisztaságú, betörésbiztos hôközpontba. "A mûszaki csodát" a vezérigazgató mutatta be a meghívottaknak. Socol Victor elmondta, hogy a város hôközpontjainak korszerûsítési programja 1996-ban kezdôdött. Azóta több kazánt cseréltek le a hôenergia-termelés hatékonyabbá tételéért. Egy kisebb kapacitású, kazánfûtô nélkül mûködô hôközpont már két éve üzemel a meggyesfalvi negyedben, de ilyen rendszerû és szintû automatizált hôközpont csak egy van az országban: itt, Marosvásárhelyen, a Budai negyedben.

Az óránként 6 Gcal hôenergiát elôállító központból 53 Celsius fokon távozik a meleg víz és összesen 935 lakrészt, 9 gazdasági egységet (üzlet, vendéglô, iskola stb.) lát el. A modernizálás nyomán a külsô hômérséklet függvényében beállított fûtésgörbének megfelelôen, önállóan állítja elô azt a fûtôközeget, illetve meleg vizet, amennyit fogyasztanak. A mûszaki adatokat számítógép ellenôrzi és továbbítja az Energomur központjában levô diszpécserszolgálathoz. A korszerûsítést 1999-ben kezdték, összesen 4 milliárd lejbe került. Ebbôl 2,2 milliárd az Energomur saját karbantartói által végzett munka, illetve a cég által készített berendezések értéke. A terveket a Rapid Proiect Kft. készítette, az automata berendezéseket a kolozsvári Termocad Kft. szerelte fel, míg az adattovábbítást-kezelést a budapesti Telecom cég dolgozta ki. Azért választották – mondhatni kísérletként – a szakemberek a Budai Nagy Antal negyedben levô hôközpontot, mert ez kevesebb lakrészt lát el, itt kicserélték már a vezetékeket, illetve figyelembe vették azt is, hogy ezek nem szállítják a hôenergiát nagy távolságon. Ehhez hasonló munkálatokat végeznek már a Szabadság utcai hôközpontnál is.

Korszerûsítési programok a fogyasztók érdekében

Socol Victor elmondta, hogy az 1997. évi 30-as kormányrendelet, illetve a 2001. február 22-én hozott helyi tanácsi határozat alapján március elsejétôl az Energomur önálló ügyvitelû vállalatból kereskedelmi társasággá alakul. Ez a lépés azért volt fontos, mert komoly beruházásokra olyan európai bankhiteleket vehetnek fel, amelyeknek a kivitelezéséhez nyugati cégek is társulhatnak. Ennek alapján az Energomur egy olyan hosszú távú fejlesztési tervet dolgozhat ki és valósíthat meg, amelynek biztosított az anyagi háttere.

A cégnek egy másik fontos célja a hôenergia- mérô mûszerek tömbházankénti felszerelése. Erre volt egy, a megyei és a helyi tanács által is jóváhagyott 5 éves program, azonban ez "elkallódott" a bürokrácia útvesztôiben. Az Energomur kidolgozta a saját 5 éves programját, amelynek megvalósításához már ez év március elsejétôl hozzáfogtak. Ennek alapján az említett idôszakban az összes marosvásárhelyi tömbházba hôenergia- mérô órát szerelnek fel. Ahol ezt már megtették, a lakóknak ennek értékét visszafizeti az Energomur, de csak akkor, amikor a hôközpont övezetében levô más tömbházaknál is szerelnek fel hasonló mûszert.

Aktuális

Húsvéti ajándék

(bodolai)

A rendszerváltás után az egyik leglátványosabban felfejlôdô szolgáltatásnak a virágkereskedelem bizonyult. Egymás után nyílnak manapság is a szebbnél szebb üzletek, ahol mind szálas virágból, mind pedig különleges cserepes növényekbôl a hajdani szegényes kínálat helyett egyre gazdagabb választékkal csábítják a vásárlókat. És elgyönyörködhetünk abban is, hogy a különbözô alkalmakra mennyi leleménnyel készülnek az ajándékok.

A virágüzletekben ugyanis eljött már a nyuszi, s meg is tojt az ünnep hangulatát idézô kompozíciók némelyikének kellôs közepébe. A giccsesebbek mellett kínálnak szép ikebanákat is, ami kedves ajándék lehet, ha ebben az idôszakban örömet akarunk szerezni valakinek, és természetesen van is rá pénzünk. Sôt, vásárolhatunk ajtóra akasztható húsvéti koszorút, s az egyik üzletben sírra való húsvéti díszt is kínáltak a gyászruhás vásárlónak.

A virágkereskedôk igyekezete mellett az idén a kormány sem akart lemaradni. Hogy késôbb ne lepôdjünk meg túlságosan, az ünnepváró hangulat fészkébe, amolyan elôzetesként, belopta az ô ajándékának a hírét is. Pontosabban azt, hogy jövô csütörtöktôl drágul a villanyáram. A lépésre már régen készülnek az áramszolgáltatók, hisz az országos energiaügynökség magyarázata szerint az áram elôállítása többe kerül, mint amennyiért az elektromos energiát a nagy- és kisfogyasztóknak továbbadják, az "árszabályozásra" tehát elengedhetetlenül szükség volt – állítják, amit a kormányfô is megerôsített, mondván, hogy egészen természetes dolog, hogy a pénzromlás befolyásolja az árakat.

A csütörtökön hozott kormányhatározat értelmében amolyan "megértô, kedves" gesztusként csak húsvét után kell 6,2 százalékkal többet fizetnünk a villanyáramért. Az esti tévéhíradóban, miután hivatalosan is bejelentették az áremelést, siettek hozzátenni, hogy a kenyérgyártók és a húsfeldolgozó cégek véleménye szerint az ármódosítás csak elenyészô mértékben fogja befolyásolni az alapélelmiszerek árát. Ami annyiban igaz is, hogy a húsfeldolgozók fürgébbek voltak (miért is ne, hisz ünnepekkor fogy a legtöbb áru), és a hús ára már április elsejétôl felfutott, s rendesen túlhaladta szinte minden termékbôl a bûvös százezret, a kenyergyártók buzgalmáról nem is beszélve. Hogy mi jöhet még ezután, hogy mi minden drágul majd május elsejétôl, hadd ne találgassuk, hisz a jövedelemnélküliek, a kisnyugdíjból, minimálbérbôl, egy keresetbôl élô családok nagyböjtje már régen elkezdôdött. Azzal a különbséggel, hogy a "feloldozást" számukra az ünnep sem hozza el. S az utána következô napok még kevésbé.

Bournemouth küldöttsége Marosvásárhelyen

Antalfi Imola

Közös programok

Csütörtökön érkezett Marosvásárhelyre az angliai testvérváros, Bournemouth 11 tagú küldöttsége, amelyet tegnap a Városházán dr. Dorin Florea polgármester és Fodor Imre alpolgármester fogadott. Ben Grower polgármester és Bob Chapman, Bournemouth tanácsának elnöke mellett az angol delegációban részt vesz többek között Phil Robinson restaurátor és designer igazgató, Joanna Gozlan, a nemzetközi kapcsolatok szakértôje, Geoff Bevans felmérô, Roy Edgely szállítási, John Shackleton kereskedelmi szakemberek.

Fodor Imre, a két város közötti jó kapcsolatokra kitérve, hangsúlyozta a repülôtér nemzetközi státusát. Been Grower polgármester, aki utoljára 1997-ben járt Marosvásárhelyen, abbeli reményét fejezte ki, hogy a két város közötti kapcsolatok Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozásával feljavulnak, a külföldi beruházók nagyobb bizalommal fektetnek be Marosvásárhelyen is. Dorin Florea hangsúlyozta, hogy tudatában van azoknak az erôfeszítéseknek, amelyeket a csatlakozás érdekében kell tenni, elsôsorban a kormánynak, de helyi szinten is mentalitásváltásra van szükség. Az önkormányzat számos kedvezményt próbál biztosítani az esetleges beruházók számára, és igyekszik két év alatt rendbetenni az infrastruktúrát – tette hozzá a polgármester, aki a vendégeket meghívta, hogy az ôsz folyamán ismét látogassanak el Marosvásárhelyre, amikoris nagyszabású kulturális rendezvényeket szerveznek a városközpontban.

Kérdésünkre Phil Robinson, aki immár nyolcadik alkalommal jár Marosvásárhelyen elmondta, hogy eddig három közös programot szervezett a két város önkormányzata: a hulladékgyûjtés, a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal informatizálása, valamint az idôskorúak és tizenévesek számára nyújtott szociális szolgáltatások terén. Mindhárom programot kifuttatták, a jelenlegi látogatás célja a tájékozódás újabb közös tervek kidolgozásához. Az angol küldöttség öt napig tartózkodik Marosvásárhelyen, mialatt nemcsak iskolákba, árvaházakba, vállalatokhoz látogat el, hanem a helyszínen ismerkedik meg a jelenlegi városvezetés olyan terveivel, mint az ipari park létrehozása, a Víkendtelep, a Vár felújítása, a szakmai találkozók keretében pedig találkozik a kereskedelmi és iparkamara képviselôivel, a Közszállítási Rt. és a Siletina Kft. vezetôivel találkozik.

Magyarországi küldöttség a megyei tanácsnál

Rövid munkalátogatásra megyénkbe érkezett a magyarországi Gyôr-Moson-Sopron megye küldöttsége, melyben a Maros megyével régóta szoros kapcsolatokat ápoló adminisztratív egységet irányító tanács elnöke, alelnöke, két tanácsosa, valamint a közigazgatásban dolgozó munkatársak kaptak helyet.

A látogatás célja a viszony szorosabbra fûzése volt, különös tekintettel a gazdasági kapcsolatokra. A vendégek a nagy hírnek örvendô Mobex bútorgyárba látogattak el, s csak szûk programjuk miatt nem tudtak Szászrégenbe utazni, ahol a neves Gliga hangszergyárat tekintették volna meg. A programban Segesvár éz Szováta, valamint a megyeközpont nevezetességei, Korond és Parajd felkeresése szerepelt. Marosvásárhelyen a látogatók megtekintették a Jacques és gazdája címû elôadást is, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának elôadásában.

Zsákban a Látó, zsákban a Vatra, de mi legyen az Újságírók Egyesületével?

Az ügyet senki nem vette komolyan

(lokodi)

Nemrég arról kérdeztük Gálfalvi György fôszerkesztô-helyettest: mi lesz a Látó szerkesztôségével, egyáltalán mi lesz a Városháza utca 1. szám alatti Thoroczkai Wigand Ede mûépítész által tervezett épületben mûködô szerkesztôségekkel, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületével, mert mint köztudott, a Kereskedelmi és Iparkamara bírósági úton visszaigényelte az ingatlant, és távozásra szólította fel a szerkesztôségeket. Gálfalvi György akkor azt mondta: a szerkesztôségeknek nincs hova menniük. A kamara által megszabott kiköltözési határidô pénteken délben lejárt. A szerkesztôség tegnap délben már nagyrészt összecsomagolt, zsákban voltak a könyvek, ládákban a számítógépek, és ládában láttam Székely János szomorú arcképét is. Délben a szerkesztôségi vezetôk Burkhardt Árpád alispánhoz mentek, onnan a kamarához, és szerzôdést kötöttek egy-egy szoba átadásáról.

Az alprefektus péntek délben a tájékoztatta lapunkat: – Az Iparkamara "megtört", két helyiséget átengedett a Látónak és a Vatrának, hétfô reggel a szerkesztôségek megkapják a termek kulcsait, amelybôl az egyik majdnem akkora, mint az én szobám. Nem kell fizessenek se villanyt, se házbért, vizet, semmit, addig, amíg a kamara át nem költözik a Városháza utca 1. szám alá. Persze, a szerkesztôségeknek illeszkedniük kell a kamara programjához. A jövô héten a megyei tanács elintézi a kiutalást azokra az irodákra, amelyeket majd megkap a két folyóirat, legkésôbb szeptember 15-ig.

– Hogy folyik addig a szerkesztôségi munka?

– Azt is megbeszéltük, hogy mindenki otthon fog dolgozni, oda csak azért kell bemenniük a szerkesztôknek, mert ott lesz a telefon és az internet. Mindenki vállalta, hogy az irodalmi munkát ebben a periódusban otthon végzi.

– Még egyszer tisztázzuk: a Tusnád utcai ingatlan, a kamara jelenlegi székhelye a megyei tanács tulajdona?

– A tanács tulajdonában van, ô fog adni kiutalást a megfelelô felületekre, amennyi a normatív rendszer szerint jár. Ha megkapják az épületet, mind a Vatra, mind a Látó nyer, hiszen elegáns, kellemes épületrôl van szó.

– Miért eddig annyi hercehurca?

– Azért, mert az ügyet senki nem vette komolyan.

Gálfalvi György tegnap délben 1 órakor érkezett a szerzôdéssel: – Nagyon-nagyon nehéz szívvel aláírtam egy protokollumot, miszerint bemegyünk egy szobába a kereskedelmi kamaránál. Bemehetünk a bútorainkkal, de hogy miért ragaszkodott Burkhardt alprefektus ahhoz, hogy maradjanak ott a kamara bútorai, azt én nem tudhatom. Hétfôn reggel húsz csendôr jelenlétében átviszik a bútorainkat a prefektúra 30-as szobájába, Toganel úr kihallgatótermébe. Ez vonatkozik a Vatrára, a Látóra. Szerzôdésileg nem kaptam biztosítékot arra, hogy ôk milyen dátummal fognak teljesen kiköltözni onnan, de alispáni becsületszóra szeptember 15-ig megkapjuk a többi termet, és hétfôn Virág Györgytôl megkapom a kiutalást a másik hat szobára. Hétfôn megnyitják a munkatelepet, és a villanyórát átállítják ipari áramra.

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének, a Rompres hírügynökségnek, a Romániai Magyar Szó fiókszerkesztôségének pénteken még semmi elfogadható, konkrét megoldást nem ajánlottak. Egyelôre itt tartunk.

Országos állásbörze-akció

Állásbörze országos szinten

Korondi Kinga

A Munkaügyi Minisztérium döntése nyomán tegnap az ország összes Munkaerô-átképzési és Foglalkoztatási Ügynöksége állásbörzét szervezett. Megyénkben a helyi ügynökség nem csak Marosvásárhelyen hanem a megyében levô munkapontjain: Szászrégenben, Segesváron, Dicsôszentmártonban, Marosludason és Szovátán is az álláskeresôk és kínálók rendelkezésére bocsátotta az kirendeltségek székhelyeit.

Marosvásárhelyen a rendezvényre a Kultúrpalota elôcsarnokában került sor. Maga a börze igazi piachoz hasonlított, ahol egyes munkáltatók már a délelôtti órákban megtalálták az alkalmasnak tûnô munkaerôt és meg sem várták a rendezvény hivatalos záróráját.

A délben 3 órakor záruló rendezvény után Râsnovan Marinela, a minisztérium képviselôje, valamint Farcas Reghina, a megyei ügynökség igazgatónôje sajtótájékoztatón ismertette az elsôdleges összesítés eredményeit. Megtudtuk, hogy ez alkalommal 83 cég 1182 munkahelyet ajánlott megyeszerte. Összesen 986 személy adatait vették fel – de ennél természetesen többen fordultak meg a börzén – és 504-gyel további tárgyalásokat folytatnak alkalmazásuk érdekében.

Az adatokat közelebbrôl, városokra lebontva megvizsgálva látható, hogy míg Marosvásárhelyen 35 cég 440 helyre 380 esélyes munkavállalót talált, addig Dicsôszentmártonban 214 helyre mindössze 13-at. Az ügynökség képviselôi szerint a 214 munkahelybôl 200-ra fafeldolgozó munkást keresett a Tehnolemn. Míg Dicsôszentmártonban a kínálat egyhangúságában kereshetjük a sikertelenség okát, addig érthetetlen, hogy Segesváron a 285 munkahelyre mindössze 12 személyt kértek fel, hogy jelentkezzen további beszélgetésre.

Az ügynökség vezetôsége a közeljövôben megvizsgálja, hogy a munkáltatók igényei túl magasak, az általuk ajánlott fizetés túl alacsony, vagy a munkavállalók nem elég képzettek. Ez utóbbi esetben, miután a munkáltató igényeit is felmérik, tanfolyamokat szerveznek a szóban forgó szakmákban.

Bár a korábbi állásbörzékhez viszonyítva a mostani sikeresnek mondható, nem érzékelhetô változás a munkanélküliek érdeklôdését illetôen. Érthetetlen, hogy míg megyénkben több mint 20.000 munkanélküli szerepel a nyilvántartásokban, és ennél jóval többen már a munkanélküli segélyre sem jogosultak, addig a meghirdetett 1182 helyre mindössze 713 munkanélkülit sikerült munkainterjúra meghívni, és közülük is csak 190-nek ajánlották fel a további tárgyalások lehetôségét. Ennek okai azonban nem csak a munkanélküliek érdektelenségében rejlenek (bár ez is szerepet játszik): a cégek ajánlatai sem vonzóak. Ez annál is inkább meglepô, mivel még mindig érvényben van az a törvény, amelynek értelmében kedvezményes hiteleket igényelhetnek azok a cégek, amelyek munkanélküliek foglalkoztatása érdekében bôvítik tevékenységüket.

Az gynökség egyébként a börze tanulságait levonva újabb tanfolyamokat fog indítani. Ugyanakkor már most lehet tudni, hogy augusztusban az idei végzôsök számára nagyszabású állásbörzére kerül sor, de ez nem zárja ki más, hasonló rendezvények megszervezését korábban is.

Jegyzet

Virágvasárnap

Simon Virág

Székely ruhába, copfba fonott hajjal vonultam végig a Tudorból a Gecse utcai kistemplomba. Konfirmálni. A készülôdés, az utolsó megbeszélések és a közös fénykép miatt kissé korábban kellett indulnom, mint családom tagjai. Gyalog mentem. Nagyon büszke voltam. A parókia udvarán volt a gyülekezô. Abban az évben 142-en tettünk vallást hitünkrôl. A fényképész nehezen tudott összegyûjteni és sorba állítani. A fészkelôdés miatt egyik deszka, amelyen elég sok fiatal állt, eltörött. Senki nem sérült meg. Zsúfolásig tömve volt a templom. Kissé félénken vonultunk be a nagy tömegbe, szemünkkel szüleinket, hozzátartozóinkat keresve. Biztosítéknak. Gond nélkül zajlott a szertartás, s a borral teli kelyhet nem loccsintotta ki, nem ejtette el egyikünk sem. Otthon az ünnepi ebéd során megkérdezték, mit jelent számomra a konfirmálás. Nem emlékszem, mit feleltem. Biztosan valami betanult mondatot mormoltam, hiszen a vallástétel és az akkori ígéret lényegét csak késôbb értettem meg. S az is csak késôbb tudatosult bennem, hogy akkor, a virágvasárnapi konfirmáláskor elindultam egy úton. Lehet, hogy nem egészen önként választottam a hit útját, a krisztusi törvények által szegélyezett utat, de tudatosan maradtam rajta.

Virágvasárnapján Jézus Jeruzsálembe való bevonulását ünnepeljük. Erre emlékezünk. Az éljenzô, ruháikat, faágakat a földre terítô tömeg közé szamárháton bevonuló Jézusról szólnak majd a vasárnapi istentiszteletek. És arról, ami azután következett: templomtisztítás, gyógyítások, áldások és átkok, példabeszédek. Nehéz megértenem, miért ment el, vonult be Jeruzsálembe Jézus, tudván, hogy mi vár rá. Mert megfordulhatott volna, eltérhetett volna, meggondolhatta volna magát. De ô bevonult. Tudta, hogy az akkor éljenzôk rövid idô múlva feszítsd meg-et fognak kiáltani, s értetlenkedve fogadják áldozatát. Mégis folytatta az utat. Ment a golgotai cél felé.

Virágvasárnap: a virágok vasárnapja, a tavaszi napsütés, a virágzó fák, a barkát szentelô, konfirmáló fiatalok napja. Egy új kezdet lehetôségét nyújtó nap.

Országos matematika tantárgyverseny

Marosvásárhely ad helyet az 52. Országos matematika tantárgyversenynek. A diákok és tanáraik ma érkeznek megyeszékhelyünkre, a tantárgyverseny hivatalos megnyitóját vasárnap 10 órakor tartják a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. A verseny hétfôn 9 órakor kezdôdik az Unirea és Papiu Ilarian kollégiumokban, valamint a Bolyai Farkas líceumban. Az eredményeket kedden este függesztik ki, az óvásokat szerdán fogadják és oldják meg. Csütörtökön dr. Weszely Tibor, dr. Lucian Gavrila, Alexandru Mironov, dr. Magda Stavinksi tartanak szakelôadást a Bolyai Frakas Líceum dísztermében. A díjazásra pénteken 10 órakor, a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban kerül sor.

Dísznövény- kiállítás

(kilyén)

A Maros Megyei Erdészeti Igazgatóság és a polgármesteri hivatal erdészeti kertkiállítást szervezett Marosvásárhely fôterén. Már a hivatalos megnyitó elôtt sok látogatója volt a rendezvénynek, amelyen több cég képviseltette magát. A megyeközpontbeli virágkertészet nem kevesebb, mint 45 fajta virágot és dísznövényt állított ki, ami gyakorlatilag száznál több növényt – virágot, díszcserjét, csemetét – jelent. Muresan Gheorghe mérnök, a virágkertészet vezetôje elmondta, hogy a kiállított dísznövényekbôl vásárolni vasárnap délelôtt lehet.

A szervezôk más megyékbe is küldtek meghívókat, pénteken, a megnyitó elôtt azonban csak egy sátrat láttunk Enyedrôl. Továbbá jelen volt a segesvári Ves Rt. hat termékével, szénnel és gázzal mûködtetett grill- és flekkensütôkkel, a nyárádremetei Ace-Brad Prod Kft., fából készült kerti bútorokat mutatott be és egy filegóriát keményfából készített asztallal, székekkel. Jelen volt még a Marosvásárhelyi Makona Kft. gépesített kerti szerszámokkal, a Loriand Duoplast Kft. mûanyag kerti bútorokkal, karosszékekkel, asztalokkal, napernyôkkel, kerti ülôpárnákkal, szárítókkal, kis medencékkel, és más kiegészítôkkel.

A borongos idô ellenére a Rózsák téri parkba nagyon sokan látogattak el. A kiállítás valóban szemet gyönyörködtetô. A szervezésnek egy hibája volt: a beharangozóban úgy tájékoztatták a közvéleményt, hogy eladással egybekötött kiállítás. Nos, a világon mindenhol a kiállítás utolsó napján értékesítik a termékeket. Azok, akik a tegnap vásárolni szerettek volna – és sokan voltak – csalódtak. Majd vasárnap.

Délután egy óra után dr. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere nyitotta meg hivatalosan a kiállítást. Kifejtette, hogy a polgármesteri hivatal alapos programmal rendelkezik, amelynek megvalósítása nyomán a megyeszékhely visszanyerheti régi megnevezését: a virágok városa. Kifejezte reményét, hogy a kiállításon látható virágok, dísznövények, cserjék közül nagyon sok eljut majd a magánházak udvaraira, lakónegyedekbe, a tömbházak környékét fogják szebbé varázsolni. Dogaru Ioan Anton, a megyei Erdészeti igazgatóság vezérigazgatója felhívással fordult a jelenlevôkhöz: "Az erdônek, a növényeknek gazdasági, társadalmi és ökológiai funkciójuk van. Emellett ki nem szereti a virágot? Az erdô az egyik legféltettebb kincsünk, azért is, mert oxigént termel számunkra. Megannyi indok arra, hogy védjük, féltsük az erdôt, növényeinket. Többek között ezt a célt is szolgálja a második erdészeti és kertinövény-kiállítás. A csemeték az erdô fiai, amelyekre mindannyian ügyelnünk kell, úgy, mint saját gyermekeinkre".

Gyógyítónk, a természet

A légzés és mozgásgyakorlatok szerepe a stresszoldásban (IV.)

Bernád Ilona

A légzô- és mozgásgyakorlatokat is bevonhatjuk a stressz és káros hatásai elleni harcba. Ha bárki jól megnézi az európai embert, észreveheti, hogy az nem lélegzik, hanem piheg, testtartása helytelen. Tüdônk kapacitásának csak a húsz százalékát használjuk ki. Stresszes állapotban ez az arány romlik, ilyenkor még helytelenebbül lélegzünk és sejtjeink nem kapnak elegendô oxigént. Mivel szervezetünk az éltetô erôt nemcsak a táplálékból, hanem a levegôbôl is kapja, nagyon fontos a helyes légzés. Mindennap fordítsunk egy kis idôt a helyes légzés kialakítására, s ezáltal egészségünk fokozatosan megjavul. Ajánlatos napi ötperces légzôgyakorlattal kezdeni. Háton fekve húzzuk fel a térdünket, talpunk maradjon a földön. Mindkét kezünket tegyük a hasunkra. Lélegezzünk be lassan az orrunkon és figyeljük, ahogy a mellkasunk kitágul és a hasunk emelkedik, kigömbölyödik. A kilégzés a szájon át történjék, a hasunkat húzzuk be, ekkor bordáink is visszahúzódnak. Néhány másodperc légzésszünet után ismételjük meg. Ha kevesebb idônk van otthon, vagy ha a munkahelyünkön tartunk szünetet, legalább ötször végezzük el a gyakorlatot. Ha egy picit mindennap odafigyelünk, néhány hét alatt légzésünk optimálissá válik.

Helyesen lélegezni csak helyes testtartással lehet. Hogy milyen ez a testtartás? Álljunk egy fal mellé, a sarkunk, a vállaink és a fejünk érintse a falat! Ugye, hogy a kidomborított, megnyílt mellkasunkba milyen könnyen árad a levegô? Lélegezzünk mélyeket! Hunyjuk be a szemünket és tudatosítsuk ezt a testtartást és örömteli légzést. Gyakoroljuk ebben a testhelyzetben is az elôbb leírt hasi légzést! Naponta többször álló vagy ülô helyzetben is visszatérhetünk erre az összetett gyakorlatra és ezután igyekezzük tudatosan megjavítani testtartásunkat, valamint légzésünket.

Egy másik stresszoldó lehetôség, ha zaklatottak, idegesek vagyunk: csukott szemmel, hasi légzés végzése közben az orrunk alatt ki-bejáró lélegzetre kell összpontosítani. Ezután megnyugszunk, figyelmünket eltereljük a külvilágról, a stresszforrásokról. Éneklés alatt megnônek és rendszerezôdnek a légzômozgások, megélénkül a légzés. Szorongásaink feloldódnak, jókedvre derülünk. Énekeljünk minél többet! A hetente legalább egyszer végzett testmozgás csökkenti a fáradtságérzetet, kikapcsol és jó közérzetet, jókedvet okoz. Hozzájárul ahhoz, hogy az ember lazának, kipihentnek érezze magát. A jólesô kifáradást és ellazulást eredményezô hosszú séta, a kerékpározás és az úszás ajánlott. Mivel az egészséges gerinc testi jólétünk egyik alapja, nagyon hasznos annak mindennapi karbantartása, ellazítása. A következô gerinclazító tornát végezzük naponta: sarokülésbôl hajoljunk elôre, és homlokunkat támasszuk a földre. Karjainkat a sarok mellett nyújtsuk hátra, a tenyerünket fordítsuk felfele. Normál légzés mellett hosszabb ideig maradjunk ebben a testtartásban, amíg jól esik, amíg ellazultunk, feltöltôdtünk.

Német kutatóorvosok arra a meglepô megállapításra jutottak, hogy depresszió ellen a mozgásgyakorlatok jobb hatásúnak bizonyultak, mint a gyógyszerek. Izomaktivitás alatt az agyban boldogsághormon szabadul fel és kerül a véráramba. Ha rossz a kedvünk, mozogjunk és végezzünk minél szélesebb mozdulatokat a karunkkal!

A légzô, valamint a mozgásgyakorlatokat a leghatásosabb a természetben végezni. Napfényben, fûben, folyó vagy patak mellett, egy tisztáson, erdôben, ahol a természet ereje segít megtisztulni, megerôsödni. Ha munkahelyünkön vagy otthon végezzük, ajánlatos elôtte jól kiszellôztetni, vagy az ablakokat nyitva hagyni amíg befejeztük.

Bibliográfia: Elixír Magazin, 1997. Szeptember, Természetgyógyászat Magazin, 1997. Június.

II. Rákóczi Ferenc, Erdély utolsó fejedelmének beiktatása

Keresztes Gyula

A marosvásárhelyi Vártemplom sokszor volt országos jelentôségû események színhelye. 1439 és 1707 között harminchárom alkalommal tartottak benne országgyûlést. Utolsó ízben 1707. április 5-én, amikor a három évvel elôbb, Gyulafehérváron közfelkiáltással Erdély fejedelmévé választott II. Rákóczi Ferencet Marosvásárhelyen iktatták be fejedelmi székébe.

Az ünnepélyes fogadtatást a Maros-hídon inneni szabad területen – a dinnyeföldön – tartották. Ma azon a területen a mezôgazdasági szakiskola áll. A fejedelem ünnepélyes fogadtatás után vonult be a város központjába, a Nagypiacra (Rózsák tere). Itt akkor a jezsuiták fatemploma állt, melyben szentmisén vett részt. A jezsuiták a XVIII. század elsô éveiben elôbb egy fatemplomot (kápolnát) építettek a jelenlegi kéttornyú római katolikus templom mögötti udvar területén. A mise után Rákóczi Ferenc a Vártemplomba ment át, ahol az országgyûlést tartották. Ennek keretében iktatták be fejedelmi székébe.

II. Rákóczi Ferenc fejedelmi székbe való iktatásának emlékére a város polgársága, a szoborbizottsággal, valamint dr. Bernády György polgármesterrel karöltve mellszobrot állított és azt 1907. október 29-én leplezték le az Arany János utca kiágazásánál lévô téren, ahol jelenleg Petôfi Sándor szobra áll. Rákóczi mellszobrát Székely Károly ifjú szobrászmûvész alkotta. A terméskôbôl rakott talapzatra a szobrász egy kuruc harcosfejet is helyezett.

Az említett Maros-híd helyett a XIX. század elején készült a fából ácsolt Bodor- híd, melynek helyére a város a vashidat készíttette, amelyet 1911. május 19-én adtak át a forgalomnak. Tiszteletbôl a híd II. Rákóczi Ferenc nevét viselte.

Rákóczi szobrát az elsô világháború után a megváltozott államhatalom döntötte le, a Rákóczi-hidat a második világháború semmisítette meg.

Autók és egyebek

Cobra Corsa

(A)

Jóllehet a versenycélokra tervezett Corsát még a 2000 decemberében megrendezett németországi Essen Motor Show-n bemutatták, egy olyan autóról van szó, amely nem hagyta teljes mértékben maga mögött a tervezés és kísérletezés fázisát, és amellyel a remények szerint csak 2002- ben aratnak majd jelentôs sportsikereket. Igaz viszont, hogy a nemrégiben létrehozott Super 1600-as kategóriában már az idén sor kerül az elsô megmérettetésekre. Az említett géposztály szabályzata elônyben részesíti az egyénileg benevezô személyeket és csapatokat. Elôírja többek között, hogy az aszfaltúti versenyzésre alkalmas gépkocsi eladási ára nem haladhatja meg a 100.000 dollárt. Az elôállítási költségek korlátozása céljából a FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség) – néhány kivételétôl eltekintve – megtiltja olyan drága anyagok fölhasználását, mint a titán, a magnézium és a szénszálas mûgyanta. A továbbiakban a szabályzat leszögezi, hogy a homologálási idôszakban nem szabad a kocsi számos részletén változtatni, mert ezáltal is növelhetnék az értékét.

A Cobra mintapéldányát a múlt nyáron hozta össze a rsselsheimi Nemzetközi Mûszaki Fejlesztési Központ (IDTC) és az Opel Performance Center. A tervezésben az volt az egyik fô cél, hogy a két év múlva megrendezésre kerülô ralik szigorított biztonsági elôírásainak is megfeleljen a kocsi szilárdsága. Az autó tulajdonképpeni megépítésére végül is az angliai Ray Mallock Kft.-nél került sor, az Opel konszern hagyományos partnerénél. Ugyanez a cég készítette elô korábban az országúti versenyekre a nagy teljesítményû Astra Kit Car modellt is, s a vele szerzett tapasztalatokat igyekeztek az új kiskocsinál hasznosítani. A FIA-elôírásnak megfelelôen a Cobra Corsa megüti az alsó súlyhatárértéknek számító 1100 kilót, amit az 1600 köbcentiméteres, 200 lóerôs motor hatfokozatú sebességváltó közvetítésével hoz mozgásba.

Az új német "bomba" nem öltött tehát még végleges formát, Volker Strycek, az Opel Motor Sport menedzsere azonban erôsen hisz abban, hogy a Corsának ez a különleges változata fölcsigázza azoknak az érdeklôdését, akik magánemberként, egyénileg és/vagy privát csapatként kívánnak benevezni az új Super 1600-as kategóriájú kocsik és pilótáik viadalaiba.

Varázspálcám – fakanál

Kolozsvári Puskás Sándor

Kemencézett húsvéti sonka

Ha sonkáról esik szó, a húsvét jut eszembe. Barka, bárány, piros tojás, nyuszi, mazsolás kalács, ez mind a húsvétot idézi. Gondolom, ezzel minden erdélyi ember így van.

Disznóöléskor édesanyám, mikor a sonkákat a páclébe tette, megjegyezte: "Na, ez lesz a húsvéti sonka!"

Ünnep szombatján este csipkés abrosszal terített asztalon elôkerültek a kristálypoharak, a kancsóban enyedi vagy lekencei bor csillogott. A tálban ünnepi sonka. Egy nagyobb tálban, moha között, a viasszal megírott piros tojások.

Már itt, Vásárhelyen történt, hogy egy húsvéti locsolás alkalmával megkínáltak egy igen ízletes sonkával. Nem volt sem nyers, sem fôzött. Elmesélték, hogy ez a "kemencézett sonka" a Nyárád mentérôl, a nagymamától származik. Készítése a következô:

A már pácolt és füstölt sonkát becsavarjuk egy törlôbe, amit elôzôleg vízbe áztatunk és jól kicsavarunk. Tepsibe vagy cserépedénybe tesszük. Mikor a kemencébôl a kenyereket, kalácsot kiszedtük, a még forró kemencébe tesszük és otthagyjuk másnapig, amíg a kemence is kihûl. Kigöngyöljük a törlôbôl és szeleteljük. A kemencézett sonka azért jobb a fôzöttnél, mert a hús leve nem fô ki a vízbe. Mivelhogy mi már nem sütjük a kenyereket itthon és kemencénk sincs, kispekuláltam a következô eljárást. Veszünk egy pácolt, füstölt, 3-4 kilós sonkát. Lehetôleg olyan mészárostól, aki házilag nevelt disznókat vág. Nedves törlôbe becsavarjuk, tepsibe tesszük és lealufóliázzuk. A sütônket félgázon tartjuk és 1 órát, ha a sonka nagyobb, többet is süthetjük lassú tûzön. A gázt lezárjuk és a sonkát otthagyjuk, ameddig teljesen kihûl. Utána kigöngyöljük és a hûtôben tartjuk a felhasználásáig. Szeleteljük, fôtt tojást is szeletelünk mellé és ecetes, tejfölös tormával kínáljuk. A küküllômenti leánykáról, rizlingrôl se feledkezzünk meg.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak.

Balzsam a megviselt gyomornak

A farsangnak vége, már a húshagyókeddi kürtôs kalácsot és a fánkot is elfogyasztottuk. A bálokon feltálalt ételek, italok próbára tették a gyomrunkat. A legjobb balzsam ilyenkor egy jó korhelyleves. Mivelhogy a savkészletünket a szeszes italok felemésztették, egy jó savanykás leves igen jól helyrebillenti azt, de ezt ne ecettel, hanem a nálunk használatos hordós káposzta levébôl készült levessel gyógyítsuk. Háziasszonyaink, szakácsaink több változatot is készítenek: húsgombóccal, kolbásszal, agyvelôvel, zöldséggel vagy anélkül, rántással, eresztékkel és tojásos-tejfölös habarással. Ki-ki kiválaszthatja az ízlésének megfelelô változatot. Leírom önöknek az általam kedvelt két változatot.

Korhelyleves 6-8 személyre

Hozzávalók: 3 l káposztalé, 1 kg savanyú káposzta, fél kiló disznócomb, 25-30 deka füstölt kolbász, 35-40 dkg disznó- vagy marhaagyvelô, 25 dkg leveszöldség (murok, petrezselyem, zeller), 1 fej hagyma, 1 fej fokhagyma, 4 tojás, 1 kk. törött bors, 1 ek. paprika, 5 dkg zsiradék, liszt, 1 csokor apróra vágott petrezselyemzöld, 3 ek. rizs, 2 ek. gríz, 2-3 deci tejföl, só.

Elkészítés: 3-ról 5 literre hígított finom savanyú káposzta levét fôni tesszük. A káposztát leveleire bontjuk, leerezzük, vékony csíkokra vágjuk és a fövô lébe tesszük. A leveszöldséget 4 centis darabokra vágva, majd csíkokra hasítva hozzáadjuk, félpuhára fôzzük. Elsô változat: húsgombóccal a húst, a hagymát, fûszereket, petrezselyemzöldet összedaráljuk. 1 tojással, sóval, rizzsel és a grízzel összedolgozzuk, majd 20-30 percet pihentetjük. Gombócokat formálunk és a levesbe fôzzük. A zsiradékból, lisztbôl világos rántást készítünk. Mikor a rizs megfôtt a gombócokban, berántjuk. Második változat: agyvelôvel a velôt fövô vízbe téve pár percig fôzzük, majd lehártyázzuk és 3-4 centis darabokra vágjuk, a már berántott levesbe tesszük. A kolbászt és a fokhagymát mind a két változatnál használjuk. A kolbászt 6 cm-es darabokra vágva a levesbe fôzzük. A fokhagymát összezúzva tesszük bele. A levesestálban összekeverjük 3 tojássárgáját tejföllel, majd a levessel felöntjük. Azonnal tálaljuk. Utána jöhet a nagyböjt húsvétig.

Múzsa

Szerkeszti: Nagy Miklós Kund

Költészet napi randevú Balatonszárszón

József Attila halálának évfordulója ma a költészet napja. A tragikus esemény Balatonszárszón történt, ahol most a mai költôk és híveik találkoznak, hogy emlékezzenek.

Hatvannégy éve Balatonszárszón vetette magát vonat elé József Attila, itt is temették el a költôt, s csak késôbb került nyughelyére, a Farkasréti temetôbe. Elsô sírhelyét fák ôrzik a szárszói temetôben, amelyeket a kaposvári Takáts Gyula Kossuth-díjas író, költô, mûfordító ültetett, aki jól ismerte a vonat tiporta álmodozót. Gyakran sétált vele a Duna-parton, és egy forró fekete mellett csevegtek a folyóiratokról, alkotómûhelyekrôl, mûvészekrôl és irodalmárokról.

Csakúgy, mint korábban, az idén 90 esztendôs Takáts Gyulát is meghívták az 1988 óta minden évben megtartott szárszói költészet napi randevúra, ahol zömmel kortárs somogyi írók, költôk gyûlnek össze és a megye legtehetségesebb versmondóinak döntôje zajlik. A Balaton-parti településen ezúttal április 10-én rendezik meg a költészet napját. A felsô tagozatos diákok közül két kategóriában 25-25 tanuló lép zsûri elé a József Attila szavalóversenyen.

Tornai József is rendszeresen el szokott látogatni a szárszói rendezvényre, amelynek résztvevôi nemcsak az iskola udvarán álló József Attila- szobornál gyújtanak gyertyát és helyezik el virágaikat, hanem a parkban lévô, somogyi származású Kossuth-díjas Fodor András emlékfájánál is, aki haláláig gyakori vendég volt itt. A költészet napi randevún József Attila elsô sírhelyénél is fejet hajtanak az irodalom barátai és a közelmúltban felújított Horváth-kert fogadót is meglátogathatják az érdeklôdôk. Az emlékmúzeumként mûködô villaépületben töltötte ugyanis utolsó óráit a költôzseni.

Különleges élménynek ígérkezik Karinthy Frigyes Tanár úr kérem címû mûve, amelyet Nagy Viktor, a kaposvári Csiky Gergely Színház fiatal színmûvésze ad elô.

(lôrin)

In memoriam J. A.

Magányos fûpamacs reszket

lelket szárító szélben,

- most robogott át fölötte a tehervonat -.

Olajtól bûzlô, sötét folt csupán.

A gyermek tudja csak, hogy mégis él;

hogy talpfa-kalodában, zúzott kavicsba

kapaszkodva, folyton harmatos

mezôkrôl álmodik. Tenyerébe

hajtja homlokát a gyermek.

Személyvonat mozdonyfüstjére

vár. Finom remegésre a töltés oldalán.

Az idôtlen távolságra, mely

üveggolyóba zárható, mint

az esôcseppben vergôdô világ.

Bordái közt lapul a penge, akár

a bûn, felnôtt férfiak vánkosán.

Mint akit az Isten is csak

unalmában látogat – pislog a gyermek.

Lába elôtt a hangya sóvárogva

álldogál. Szomjas. Eltévedt,

és a raj már nagyon messze jár.

Koromban fürdik, fekete csillagok között

a napsugár. A hangya sír.

Neki is fáj. Fáj nagyon a csend…

Mire bealkonyul, a pályaudvar kong.

A híd üresen, rezdületlen áll.

2001. III. 31.

Killár Katalin

Figyel a pillanat

Ötvenévesen gyakran megállsz.

Lassú méreg hatása alatt

apad az éhség, fakul a vágy,

lendület félúton elakad.

És éppen a neheze elôtt.

De hát menni kell. Hordóként

gurulni alá a köves lejtôn,

valahol lent semmivé hullni

nem méltó hozzád. Erôt veszel

imából, akaratból, borból,

s minden lépést elnevezel.

Szorosra kötött szeretet-csokor

lesz szíved helyén az erô,

s agyad helyén az agy:

Többet élsz tán, mint azelôtt,

jobban figyel a pillanat.

Ha hittél volna

Ha hittél volna a képnek, mely

hitetlennek mint délibáb

mutatja magát,

várost alapítasz,

nem futsz

bánat kenyerén tengôdve,

könnyel oltva szomjad.

Hadnagy József

Triptichin

Virágvasárnap

Szamárcsikón jön a Mester,

diadalmas nagy Király.

"Dicsôség Dávid fiának!" -

hirdeti most szív s a száj.

Ruhaszônyeg fedi útját,

hozsannát zeng a tömeg;

hogyha ôk nem magasztalnák,

ujjonganának a kövek.

Virágesô hull az égbôl

és lengedez pálmaág,

ilyen dicsô bevonulást

nem látott még a világ.

Nézi Jézus kába népét,

de a szíve elszorul,

látja már, mint a hegy ormán

nagypénteken beborul.

Szamárcsikón jön a Mester,

lassan halad, meg-megáll;

megkezdett útja végénél

már a keresztfája vár.

Nagypéntek

Elsötétült a természet,

nem akarja látni ezt, -

az ember, az igaztalan

egy-igazat mint veszeszt.

Elsötétült a természet,

meghalt, ki a Napja volt,

nem maradt már más számára,

csak a kölcsönfényû Hold.

Elsötétült a természet,

gyászol most az ég s a föld,

amíg majd a föld méhébôl

Isten új életre költ.

Elsötétült a természet,

szertefoszlott a remény;

újra indul ragyogással

húsvétnak szent reggelén.

Elsötétült a természet,

Kereszt áll a Golgotán;

Isten Fia bûneinkért

áldozatul függ a fán.

Húsvét

"Üres a sír…" "Hol a Mester…?"

"Látták Ôt az asszonyok…"

Este megjelent közöttük:

"- Ne féljetek, én vagyok!"

Nyújtja kezét bizonyságul,

oldalán is ott a seb;

feltámadván a halálból

az már gyôzedelmi jegy.

Jézust látván hitük éled,

eltölti ôket a Fény;

nagypénteken szertefoszlott,

de most támad új remény.

Meghalt bár, de él a Mester,

letiporta a halált,

amit mondott önmagáról,

így minden valóra vált.

Nincsen többé eltemetve,

Jézus él, feltámadott;

ami akkor csendben történt,

hirdetik a századok.

Baricz Lajos

Könyvespolc

Hattyúhívó

P. Buzogány Árpád neve nem ismeretlen a romániai magyar irodalomkedvelôk elôtt. Évek óta rendszeresen közöl (verset, prózát) a hazai sajtóban, s mert 1990-ben tanári képesítést szerzett a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen, érdeklôdéssel fordult a népköltészet, a néphagyomány csodavilága felé is. 1998-ban ötvenegy székely anekdotát, tréfás történetet közölt Kicsi szamár, nagy szamár címmel. Összeállítása a Székely Útkeresô Kiadványok sorozatban jelent meg Székelyudvarhelyen.

Most újabb, tetszetôs külsejû (a fedôlap és az illusztrációk Molnos Zoltán munkái) kis könyvvel jelentkezett (Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2000). Gyermekverseit gyûjtötte csokorba, s azzal a hittel, azzal az "akarással" nyújtotta át a legfiatalabb olvasóknak, hogy fölébressze és elmélyítse bennük a világ, az élet iránti ragaszkodást, szeretetet. Szándéka olyképpen valósult meg, hogy sajátos költôi miliôt teremtett. Sajátosat abban a vonatkozásban, hogy mai költôink közül talán neki sikerült a leginkább élôvé, mozgalmassá tennie a természetet, a tárgyi világot. Olyan ötleteket röppentett föl, amelyeknek varázsa azonnal "behálózza" a gyermeki képzeletet, miáltal a vers, a "költemény" az olvasó hûséges társává szegôdik. Íme, bizonyságul, a Lyukad a hó címû verse:
"Kilyukadt már a hó / egy-egy helyen: / árokmarton, utcán / kint a hegyen.// Februárunk talán / befoltozza – / ha van neki elég / hava hozza!". Roppant egészséges ötlet, gyermeki "bájt" sugárzó szemlélet, találó csattanó (poén), hibátlan ritmika, fülbemászó rímek. Mindezek nélkül ma már elképzelhetetlen a jó gyermekvers. Érdemes idéznünk még néhány eredeti megoldást: "Pálhoz mentem Röcsögére, / odaértem éppen délre. / Bámulgattam napra-égre, / s ráléptem a köcsögére…" (Röcsöge köcsöge);
"Szaharai homokbuckán / dübörög a dromedár, / lába nyomán száll a homok, / hét dûnéig meg sem áll…" (Találkozás a sivatagban); "Pottyan a körte és szökken a pók, / fürgébben, mint nyáron. / Hûvös a szél, kicsi lett a nap, mint / harmatcsepp fûszálon." (Ôsszel); "Ecki, pecki, / ablakodon less ki, / kertedben a libacsorda – / hess ki onnan, hess ki!…" (Leskelôdô).

Látható tehát – az idézetek elárulják -, hogy a költô gazdag és változatos ritmusskálán játszik. Egyik legnagyszerûbb "titka" a természetesség. Kitûnôen tájékozódik a magyar nyelv tárházában: mondanivalóihoz mindig megtalálja a legjobb nyelvi köntöst, gondolatait sima, zökkenômentes formában fejezi ki. S mert van mondanivalója, nem szorul gügyögésre, gagyogásra. Mindig valamit "kommunikál", s ezt játékosan teszi. Ez a "kommunikáló" szándék nem válik didaktikussá. Lám, ebbôl a szempontból telitalálat-értékû a Vacogó vers:

Ha- Ha-

havazó lett már végre,

jé- jé-

jégbunda fagyott a lékre.

Te- te-

telerakd gyorsan a kályhát -

hi- hi-

hidegben kabátka jár rád.

A költô jó érzékkel aknázza ki a szójáték-lehetôségeket. Teremtôkészsége itt sem hagyja cserben. Látszik, hogy kijárta már a népi szójátékok "csinálásának" magasiskoláját.

Ráduly János

Ismeretlen férfi kalapos arcképe

Mióta?

Miért vettétek le a képet a falról? Az én kedves képemet. Olyan volt, mintha az ember önmagával találkoznék. Csak persze jobb kiadásban.

A tegnap még ott volt. Emlékszem, nagyon is éles az emlék. Fájdalommal metszi át szaruhártyámat hiánya. Ha beléptem a szobába – ô fogadott. Köszönt. Láttam, titokban, ha csak ketten voltunk, levette a kalapját. Kopaszodik. Már az elôszobába belépôt megpillantja. Inasként siet eléd, lesegíti a kabátodat. Bejelent. Megkér, várj egy percig, szól az uraságnak. Vagy Nacsádiné nagyságos asszonynak. Rózsaszín pongyolában. Felkötött szürkülô tincsek, csomók. Már nem festi. Minek?

A festmény az északi falon állott, kedves volt nekem, elhihetitek, nem szoktam mellébeszélni. Különösen nem képek esetében.

Mi az, hogy képek? Azt hittem: egyetlen egy képet kérsz, kérhetsz rajtunk számon. Egy festményt, amirôl azt sem tudom mikor, hol készült. Ki volt vajh’ ôkelme? Nos, meg kell nyugtatnom az urakat, nem számlálható ôseink parkjába, nem volt felmenônk, dicsôséges honszerzô elôdünk. Sikeres hadvezér vagy birodalomalapító iparbáró. Egy senki. Fantázia. A festô csapongott.

Kinézett az utcára. Kihajolt a földszinti mûterem ablakán és leste az alkalmat. Végre feltûnt egy férfi. Megkérte a járókelôt: uram, nem állna nekem modellt? Kellene egy kép. Olyan kalapos férfival, emlékezetre méltatlan arccal, átlag áldozat, akit név szerint fel sem sorolnak a botrány- és baleseti krónikák, a hétvégi fekete statisztikák számadata, ô lenne a
"több mint száz" bizonyossága, ha az izgágák a pontos számokra pikkelnek.

Az alak belépett a mûterembe. Láthatóan zavarban volt, érthetô, soha nem járt össze mûvészekkel. A mûtermeknek rossz híre van a polgárság köreiben. Jobb társaságokban, úgy értjük rendes porcelánnal-damasztabrosszal terítô ezüstháztartásokban gyakran beszélnek félhangosan nagy murikról. Szabadosságról. Sôt kicsapongó orgiákról, ahol a könnyûvérû pillangók csak úgy rajzanak a hímtagok mézelô virágára.

Ez talán erôs.

A mûteremben alig vannak eladatlan képek. Fal mellé támasztott félig kész munkák. Befelé fordított, elvetélt kísérletek. Dühösen egybecsapott vázlatok. Törött zsírkréták egy régi fogmosó-pohárban. Néhány jó kép, az igen. A csábítás tiszta trükkje. Bemutatkozás, diploma helyett. A mester mesterének dedikált képe: "Kedvenc tanítványomnak – Piktor Viktornak – szeretettel Maestro Giovanni da Montezuma." Sikeres, felkapott, divatos, menô. Így mondták, ugye, vagy húsz évvel ezelôtt? Nagyon menô. Sokan rendelnek tôle képet. Portrék. Kelendô arcképek. Realizmus és diszkrét in excelsis. Szórt fényben. Most kell megalapozni, amit a mostoha, bugris félmúlt megtagadott tôlünk. A festô – nevezzük tehát Viktornak – nem finnyás. Könyvet illusztrál, címlapot tervez rémes dilettáns verselôk kötetéhez, újságrajz, törvényszéki képes tudósítás. Fénykép után bárkit megfest. Elég három kép az illetô pofázmányáról, máris kész az egész falat betöltô ôsi portré vázlata. Tiziano vagy Barabás Miklós modorában. Könnyedén dolgozik. Nem szégyelli beismerni. Ismerni kell a lélek emeltyûit és a hiúság vásári törvényeit. Így mondja. Esténként sokat mesél a mûvészkorcsmában. Persze nevek nélkül. Sört isznak, az idô haladtával – a függetlenedés és fejlôdés jeleként – gyakran pálinkát is töltenek hozzá, máskor rumot. Nem szentéletû remete, de azért ô csak ritkán, mert másnap reggel fejfájással ébredne. Vagy legalábbis így képzeli. Ezeknél a festôknél semmi sem eleve kicövekelt. Régen felperzselt házirend pernyéje a homlokredôkben. Kobaltkék bársonying.

A kalapos kissé megilletôdve nézett szét. Hogy legyen mit eldadognia, ha majd be kell vallania gyengeségét. Meg fogják kérdezni. Bizonyosan meg fogják kérdezni. Ebben a városban kevés dolog marad titokban. A neve is szóba kerülhet majd a mûvészkorcsmában, röhögnek rajta egy sort. Vagy lebiggyeszti valaki az ajkát és egy másik öblös hangú, olyan szobrászforma megkérdezi, ki a f… szam? A többiek rá sem hederítnek a kérdezôre. Töprengôk kíméljenek – mondják magukban és a vetkezô pódium felé pillantanak, ahol egy barátnôjük most szabadul meg a topáz színû melltartójától. Rúdmelletti vonaglás. Etetni kell a pacikat. Persze, ezzel is lehet egy rakás pénzt keresni. Eleget egy új ecsethez, hat-hét ív olasz rajzpapírhoz. Kenyér, szalámi, vaj, konyak. Ásványvíz, aszpirin. Óvszer.

Fokozatok az elidegenedéshez.

Hagyd most az intelligenciatesztet. Az utálkozás kislexikonát.

Nem, ne vegye le a kalapját, mondta hirtelen ötlettel Piktor, viselkedjen teljesen természetesen, mintha otthon lenne, mondjuk, hogy az elôszobában áll, az imént vette le a fogasról a kalapját, egész télen hordta, most márciusban még nem lehet letenni, pedig nagyon szeretne már hajadonfôn járni, de sokan azt tartják magáról, hogy a feje, a haja egybenôtt a kalappal, mintha vallásos zsidó lenne, aki fejfedôvel alszik.

Nem alszanak kalappal. Mit képzelsz.

Jó, jó, nem kell mindjárt felkapni a vizet, akkor nem izraelita. Mohamedán. Modern mohamedán. Turbán helyett velúrkalap. Mekka felé fordítva. Mikor a müezzin rikolt, felölti kalapját. Megigazítja az elôcsarnok foltos tükrében. Kilép. Tudja, uram, engem épp ennek a kilépésnek a pillanata érdekel. Amikor már elvált a tükörtôl, meg van gyôzôdve, hogy a kalap pompásan illik az egyéniségéhez. Van a muzulmánoknak egyéniségük? Meg kéne kérdezni az oráni mentôorvost.

(Tekintettel a rendkívüli idôjárásra: elmarad.)

Tavasz van, mint már volt szerencsém vázolni a külsô díszleteket. Persze ennek nincs nagy jelentôsége. Ennyi fantáziával ôsz is sasszézhatna az utakon, vagy enyhe, hamis tél terjengôsen mesélné tajdag elôdeit, de én ragaszkodom a márciusvéghez. Kell nekünk ennyi kézzelfogható ragozás, emlékeztetô mértan. Kiindulópont. Még nincs kint az utcán, ahol minden reggel ugyanazok a városlakók jönnek Önnel szembe: iskolás lányok, hízásnak indult egykorúak, gimnáziumi ex-ideálok, a vitéz szabólegény, akinek van egy kiadatlan drámája Dugonits Sámuelrôl a Városi színháznál már két éve, Princz Bandi az Eternából, Jubilaté néni, az önkiszolgáló pénztárosa, ô kapott rajta egyszer bennünket apró botlásunk pillanatában, midôn egy doboz müzlit akartunk észrevétlenül becsúsztatni a kabátunk szárnya alá, ma már cinkosan hunyorog, népség, sokaság, hadfiak és merengôk, az országutak hajótöröttei, magukban beszélô szónokok. Szóval a polgárság még nem látta ma reggel Önt. Csak ezt követôen fog találkozni a gyermekkertészekkel, a kerékpárt toló nyugalmazott tanárral és Mituskánéval, aki megkérdi, mit csinál az Ön nénje a Salamon- szigeteken?

Mit lehet erre válaszolni?

Rendületlenül azt válaszolja, hogy nénje most szülte meg a hatodik kecskegidáját és kiméra egy pánóceáni gôzösön, ahol flekkent és miccset sütnek, erre Mituskáné megfenyegeti Önt, hogy micsoda kópé maga, Dodó. A selmát csupán azért nem veszi a szájára, mert nem ismeri a klasszikusokat és nem szokta lapozgatni a Fogarassy-Czuczort.

Nahát ez a pillanat az ecseti eset. Piktor Viktor rendkívül szaporán skiccel. Amíg a névtelen járókelô átgondolta az ajánlatot, P. V. már készen is volt a vázlattal. Adott egy százast a modellnek és kituszkolta az utcára.

Nem megrendelésre cselekedte. Saját örömére akart dolgozni. Ismeretlen férfi arcképe. Zöld háttér, fehér és barnás-fekete foltok, bôven felrakott festék. A férfi éppen a belépôre pillant. Reánk. Reád. Fogadja a látogatót. Bizalmasunk.

Megszökött? Elvitték? Túladtatok rajta?

A tegnap délután becsengetett.

Kicsoda? – kérdeztem, holott már sejtettem a választ.

Ô volt. Ugyanaz a kalap volt a fején, minden tévedés kizárva.

Húsz éve keresi a képet. Nyomoztatott. Hallotta, hogy P. V. elkészült vele, kiállításokon szerepelt, díjakat aratott, lapokban jelent meg a reprója. Aztán eladta. Állítólag zavarta a kép tökéletessége. Hogy soha többé nem sikerült olyan egyszerû és tökéletes remekmûvet alkotnia. Bagóért adott túl rajta.

Nem mondhattam semmit. Éreztem, hogy az övé. Az ismeretlen jobbik éne, amíg meg nem gyûlöli önnön eszményi voltát. Szabadulni akar az elérhetetlenség kínjaitól.

És én még azt hittem, hogy az egészet kitaláltad – mondtam neki.

Dehogy. Várj, itt van a címe. És a zsebébôl elôvett egy papírt. Azt mondta, évente egyszer megtekinthetô.

Ránéztem a cédulára. Az én nevem és lakcímem volt ráfirkantva.

Sebestyén Mihály

Thália könyvei

Sûrûn követik egymást a könyves események a Marosvásárhelyi Színmûvészeti Egyetemen. Rendhagyó jelenség? Ha az eltelt évtizedek gyakorlatára gondolunk, így is vélekedhetünk. Az utóbbi esztendô azonban kezdett hozzászoktatni, hogy nemcsak színházi rendezvények otthona a Köteles Sámuel utcai épület, hanem, mint minden egyetem, amely ad magára, rangos szellemi mûhelyként, elméleti központként is öregbíti hírnevét. Tanárainak, munkatársainak, végzôseinek munkáját, kutatótevékenységét szaporán gyarapodó könyvtermés is tükrözi. Ezt hangsúlyozta kedden délután a Szentgyörgyi István tagozatot vezetô Kovács Levente rendezô is, a legutóbbi könyvbemutató házigazdája, a Stúdió Színház elôcsarnokában. Két kötetet, több szerzôt ajánlott a jelenlevôk figyelmébe, dr. Béres Andrást, az egyetem rektorát, akinek egy év leforgása alatt immár harmadik kiadványa jelent meg és a teatrológia szak elsô évfolyamának végzôs hallgatóit – Ari-Nagy Barbarát, Bálint Ildikót és Király Kinga Júliát -, akiknek államvizsga-dolgozatait adta közre egybegyûjtve a Mentor Kiadó.

A Bevezetés a színházesztétikába csak egy része a Béres András végezte, tervezte elemzô, értekezô, szintetizáló munkának. Folytatása következik elôreláthatólag még a nyáron, vallotta a szerzô, hiszen rengeteg a pótolnivaló. Megkésve, de szerencsére mégse túl késôn, van lehetôsége a tudományosság oltárán is áldozni, köteteken dolgozni, amiben korábban sok-sok tényezô akadályozta. Mostani hiánypótló könyvének szerkesztôje tanártársa Lázok János, aki maga is rövidesen új kiadvány szerzôjeként állhat közönség elé.

Másik kollégájuk, Ungvári Zrínyi Ildikó könyvpremierjérôl éppen ma egy hete számoltunk be. Ezúttal ô ismertette szerkesztôként a három ifjú tanulmányszerzô, a színmûvészeti egyetemen pályakezdôként tanárkodó Ari-Nagy Barbara, a sepsiszentgyörgyi színháznál dramaturgként mûködô Bálint Ildikó és az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusaként kutató Király Kinga Júlia Színtérkép címû kötetét. Térképszerûen nyitott és szabadon kapcsolható, átjárható az a témaegyüttes, amit a diplomamunkák feldolgoztak a barokk színháztól a Hamlet-jelenségig és a magyar avantgárdig. A jelen levô Bálint Ildikó és Király Kinga Júlia azt is részletezte, mennyiben befolyásolta további munkájukat a két éve feldolgozott téma, miként mélyedtek el benne és léptek elôre a tanulmányuk nyitotta úton. Könyvük késôbbi fokosabb, átfogóbb kiadványok biztató ígérete.

Színház az egész világ, idézte a szállóigévé vált shakespeare-i mondást Káli Király István, a kiadó igazgatója, azt a meggyôzôdését is hangoztatva, hogy e színházi kötetek is visszatükrözik a világot, a bennünket körülvevô valóságot. Ezért is igyekeznek folytatni a Tháliának szentelt könyvek sorozatát.

(nk)

Egy áruló monológja

Gálfalvi György könyve* már régecske forgalomban van ugyan, a könyv provokatív címe láttán, gondolom, sok olvasó úgy tett, mint én, együltében elolvasta. A kötet "hivatalos" marosvásárhelyi bemutatója szerdán délután volt a Bolyai-Gauss könyvesboltban. Könyvet általában be szokás mutatni, ám Gálfalvi Györgyöt aligha kell. Mégis álljon itt néhány adat a szerzôrôl:

Gálfalvi György (1942) elôbb az Ifjúmunkás szerkesztôje, riportere, 1970 és ’89 közt az Igaz Szó kritikai rovatszerkesztôje, a rendszerváltás után a Látó címû irodalmi folyóirat szerkesztôje, titkára, fôszerkesztô-helyettese. Fôbb mûvei: Szülôföldön, világszélen (riportok, 1974), Marad a láz? (interjúk, 1977), Találkozásaink (irodalmi publicisztika), Egy áruló monológja (monológok, párbeszédek, naplójegyzetek, 2000)

Gálfalvi könyvét a szerkesztôtárs, Kovács András Ferenc költô mutatta be. Jegyeztük: …Gálfalvi György kíváncsisága, bölcsessége, olykor naivitása is a sokat látott emberé. Rengeteg jó mondata, története van. Visszatérve Marad a láz? c. második kötetére, nagyon sokan olvasták, nagyon jó idôpontban jelent meg a második Forrás- nemzedék 11 interjúja. Nekem s másoknak is nagyon fontos könyv volt, nem egyszerû beszélgetések voltak ezek, néhol felcserélôdött a szerep, és a faggatóból faggatott lett. A mondatok, a feltett kérdések Gálfalvi erôs jegyeit, opcióit viselik. Gálfalvi György lényegében a találkozások által, a találkozásokban él, ezek szellemi találkozások, hús-vér találkozások, térben, idôben. Nem pusztán nemzedékének krónikása, hiszen tanúnak lenni, az maga is állapot egy folyamatban. Közhelyszámba megy, hogy szerzônk közösségi érzete mennyire erôs, mennyire érzékeny, ugyanakkor a közösségi hiányérzete is mennyire le tudja törni az embert. De hát én úgy ismertem meg Gálfalvi Györgyöt, hogy ô tud a jó kedélyek bajnoka is lenni.

Új könyvének nagyon jó a szerkezete, elindul egy sajátos vallomásból, naplóból, önarcképbôl, majd barátairól, barátai kapcsán vall errôl-arról, azután jön egynéhány lényeges írás, mint a Profán diagnózis, a kötet címadó írása, Egy áruló monológja, amely Gálfalvi hangja, de egészen más spektrumú írás, mint amiket megszoktunk tôle. Székely Jánosról írt, nagyszerû a Bözödi György galibái, továbbá a cenzúra által letiltott régebbi interjúi Pusztai Jánossal és Bodor Pállal, végül Beke György, Szakolczay Lajos beszélget Gálfalvi Györggyel. Szerzônk úgy ragadja meg az élet mozzanatait, mint aki haikut ír és felmutatja. Sokkal nagyobb tere lesz ennek a történetnek, de ez a tér már a Gálfalvi György tere, amit megteremtett ezzel. Ír szomorú dolgokat, de jelesül azt szeretem, hogy a humora mindenütt ott van, kicsi kajánságai megadó bölcsességgel illeszkednek bele ebbe a mozaikképbe és jelentkezik a rá jellemzô önirónia. Ugyanis ô még objektivitásaiban is mer szubjektív lenni. Gálfalvi György: "Zaklatott vagyok, mert megint valami olyasmi történik körülöttünk, amit elôre láttunk, hogy stílusos legyek, amit próféta lelkünk elôre látott, amit mégsem tudtunk elkerülni, nem azért, mert tôlünk függött, hanem azért, mert másoktól függünk mi, másoktól függ a sorsunk (a Látó szerkesztôségének kizsuppolására utalva – sz. m.), és abba, hogy mások döntsenek sorsunk fölött, belenyugodni nem tudok. Akkor sem, ha nyílt ellenségek, akkor sem, ha kétbalkezes barátok, állítólagos bajtársaink döntenek rólunk. Most elkeserít mint könyves embert, elkeserít mint szerkesztôt, elkeserít mint kiadói lektort az, hogy egészen másként csobbannak szavaink, és más közegben, mint amit én megszoktam, amelyben jól éreztem magam. Valahol idegen nekem ez az évtized, idegen volt a múlt évtized is, idegen ez az évszázad. Könyveink sorsát illetôen derûlátásra nincs okom.

Azt, amit itt most fel fogok olvasni önöknek, azért választottam, hogy valamelyest, még egyszer itt, Marosvásárhelyen, a Bolyai utcában hitet tegyek amellett, ami engem szülôvárosomhoz köt. A felolvasott, Beke Györggyel folytatott beszélgetés utolsó gondolatát idézzük: A magam részérôl emberhez méltónak ítélem ezt a – akár a siker reménye nélkül is folytatott – küzdelmet, s most már a látószög elmozdulása nélkül szeretném végignézni – s ha lesz rá idôm, kilátótornyomból jelentkezni is – mindazt, ami velünk és körülöttünk történik".

Lejegyezte: Lokodi Imre

Skandináv egek alatt

Külföldön is önmagunkat, a magunk igazát keressük. Akkor is, ha hasonlítgatunk, úgy is, ha bizonyítási kényszerünk hajt valamiben. Errôl gyôz meg Tófalvi Zoltán nagy energiákat felemésztett vaskos interjúkötete és útinaplója is, az Északi változatok*. Lényegében errôl beszél, ha mégoly változatosan, színesen és egymástól különbözô módon is, harminc markáns egyéniségû skandináviai beszélgetôtársa, a svédországi, dániai, finnországi, norvégiai magyar közösségek megannyi kiváló képviselôje. És erre volt kihegyezve a szerzô figyelme is, amikor 1994 és 1996 között háromszor is megfordult Európa "tetején", a vikingek bûvös északi tájain.

Erôteljes az ottani magyarság, sikeres és sebezhetô, mint szerte a világon, ahova eljutott, megpróbált helytállni, érvényesülni úgy, hogy ne szakítsa el végleg honi gyökereit, megôrizze anyanyelvét, identitását. Nehéz dolog ez még ott, Skandináviában is, ahol a közhiedelem szerint nem "ügy" a másság, a nemzeti hovatartozás. Vagy csak ilyen helyen nehéz igazán? A terjedelmes, izgalmas, kíméletlenül ôszinte párbeszédek, kitárulkozások ilyesmikre is rávilágítanak, de sok egyéb tanulságra is rávezetik az olvasót. Tófalvi mikrofonja elôtt elsôsorban elkötelezett értelmiségiek – író, mûvész, kutató, lelkész, orvos, tanár stb. – vallanak az emigráns sors keserûségeirôl, elégtételeirôl, a szülôföldtôl távoli lét lehetetlenségeirôl és önmegvalósításra sarkalló ösztönzôirôl, az eltelt esztendôkrôl és a jelenrôl, tapasztalataik haza szóló üzenetérôl. Épületes, katartikus a legtöbb megnyilatkozás. Megerôsít bizonyos vélekedéseinkben, szertefoszlatja tévhiteinket.

Egy-egy ilyen beszélgetés, melyekbôl egypárral már megismerkedhettünk a Látóban, azért is különlegesen érdekes, mert azt is visszatükrözi, ahogyan az interjú teremtette alkalom önvizsgálatra, önelemzésre készteti a megszólalót, olyasmik megfogalmazására, amiket eddig talán csak valahol legbelül elrejtve, inkább csak érzésként raktározott, most pedig kendôzetlenül sikerült kimondania. A kérdezô érdeme, hogy akkor kérdezett, amikor kellett, arra terelte a beszélgetés fonalát, ami a megnyilatkozókat leginkább foglalkoztatta.

Aki saját tapasztalatából keveset tud Skandináviáról, ebbôl a könyvbôl magyarjai mellett a befogadókról is több ismeretet szerezhet. Észak egzotikumát illetve földhözragadt valóságát is némiképp megízlelheti. Külön értéke azonban a kötetnek és kvalitása a szerzônek, hogy az sem éri "ferdítésen", aki – mint ezen sorok írója is – aránylag gyakran megfordult a hamleti vidékeken, mely számunkra talán "észak-fok, titok, idegenség", az oda telepedettek számára viszont magas életszínvonalat biztosító, barátságos, civilizált otthon.

Hogy északi kisebbségi modell nem létezik, mint ahogy egyik riportalany állítja? Lehet. De vitatkozni is lehet róla. Az ottaniak nyitottak mindenre, s ezt a készséget ez a könyv is igyekszik olvasóinak átszármaztatni.

* Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000

N.M.K.

Míg az élet…

Alig tavasz

bokádig ér -

és futhatsz

míg az élet (?)

Bizony tavasz

térded éri -

fordulsz vissza

míg az élet (?)

Bezzeg tavasz

derékig ér -

benned ég már

míg az élet (?)

Addig tavasz

hogy eszed

idusán is ünnep

míg az élet (?)

Pethô László

A nap hírei

Április közepétôl drágul az áram

Az országos energetikai hatóság pénteken közölte a villamos áram új díjszabását, amely április közepén lép érvénybe. Az átlagnövekedés gazdasági szereplôk számára 6, a lakosság esetében pedig 6,1 százalékos. A lakosság számára az alábbiak szerint alakul az ár, amely a hozzáadott-értékadót is tartalmazza: – szociális tarifa, 814 lej kilowattóránként a havi maximum 50 kWh-s fogyasztás mellett, s ami ezen túllép, 3500 kWh-ja; – a havi bérletes típusnál 38565 lej a bérlet és 1280 lej az áram kilowattja; – a bérlet nélküli típus esetében 1726 lej a kilowattóra. Az áramot legutóbbi a múlt év augusztusában drágították, a dollár 21500 lejes árfolyamán.

Háromszor indexelik a költségvetési dolgozók bérét

Az inflációs rátától függôen az idén háromszor indexeljük a költségvetési dolgozók bérét – nyilatkozta a Rompresnek Marian Sârbu munkaügyi miniszter. Az elsôre e hónapban kerül sor 7 százalékos arányban, a második júniusban lesz, szintén 7 százalékkal, a harmadik pedig szeptemberben, 6 százalékkal. A miniszter leszögezte, hogy az indexelésre csupán azon költségvetési dolgozók nem jogosultak, akik a múlt év utolsó negyedében bérnövelést kaptak.

A kormányfôvel kívánnak találkozni a nyugdíjasok

A nyugdíjasok központi szervezeteinek elnökei sürgôs találkozót óhajtanak a miniszterelnökkel a nyugdíjasok túlnyomó többsége életszínvonalának javítására hivatott megoldások felkutatásáért – hangzik a Rompreshez érkezett közlemény. Aláhúzza továbbá, hogy a nyugdíjak vásárlóerejének növelése és az utóbbi idôben a nyugdíjak között megjelent megalázó eltérések csupán kis mértékben leltek orvoslásra. A nyugdíjasok kifogásolják azt is, hogy az oly várt újraszámítást nem garantálja kötelezô jellegû határozat, olyképpen, hogy ez meg is történjen 12-18 hónap alatt, kezdve október 1- jétôl.

Kovásznában nincs feszültség

Vasile Dicu köztájékoztatási miniszter csütörtök este Szentgyörgyön az RMDSZ reprezentánsaival és a Kovászna megyei tanács vezetôivel találkozott. A megyei hatóságok támogatását kérték közös fellépéshez, hogy több pénzhez jusson a megye gazdaságfejlesztési célokra, tekintve, hogy a szomszédos Brassó és Hargita megyék elszívják a gazdasági, pénzügyi és emberi tartalékokat. Pénteki sajtóértekezletén a miniszter elismerôleg szólt a romák integrálását szolgáló helyi tervekrôl, megjegyezve, hogy Kovászna példaként szolgálhat az ilyen típusú akciókban, amelyek sikeréhez számottevôen hozzájárult az egyház is. Bár a miniszter külön-külön találkozott a megyei magyar és román közösség reprezentánsaival, úgy értékelte, hogy Kovászna megyében nem lehetetlen a közösségi élet, interetnikai konfliktusokat okozó feszültségek sincsenek, az egyedüli potenciális veszély a dialógus hiánya lehet.

Fegyverek Macedóniának

A bolgár parlament csütörtökön jóváhagyott egy megállapodást, amelynek értelmében fegyvereket és lôszert adnak el Macedóniának az albán szakadárokkal vívott egy hónapos háborúskodás után. A bolgár hírügynökség nem részletezi, milyen és mennyi fegyverrôl van szó, ezeket az adatokat ugyanis titkosították. A kormány általános felhatalmazást kapott, ezután nem kell kikérnie a törvényhozás engedélyét a fegyverszállításhoz. A parlamentet április 19- én ugyanis feloszlatják, mert június 17-én általános választások lesznek Bulgáriában. Hasonló felhatalmazást vár a törvényhozástól a kormány most arra is, hogy válság esetén külön engedélyeztetés nélkül haladhassanak át az országon a külföldi békefenntartó erôk. Terv van arra is, hogy engedélyezzék amerikai felderítô repülôgépek bulgáriai állomásoztatását.

A száj- és körömfájás miatt emelkednek a bôrárak

A szivacsos agysorvadás (BSE) valamint a száj- és körömfájás a bôrárakat Németországban az elmúlt három hónapban 15 százalékkal emelte. A marhavágások erôsen csökkenô száma éppúgy az árak emelkedése irányába hatott, mint a mindenekelôtt az autóiparban tapasztalható növekvô kereslet. A kétféle járvány egybeesése a német bútoripari szövetség vezetôje szerint egyre nagyobb probléma. A bútorbôrök már 2000-ben 25 százalékkal emelkedtek a világszerte visszaesô húsfogyasztás és az erôs dollár miatt. A kereslet az áremelkedések ellenére eddig ugyanakkora maradt, a kárpitozott bútorok vásárlóinak azonban tovább emelkedô árakkal kell számolniuk. A bôrheverôk változatlanul kedveltek, ezeknek 45 százaléka bôrrel bevont. Európa-szerte jelenleg 200 ezer állati bôr hiányzik hetente.

Kínai népszámlálás: 1,265 milliárd ember

A Kínában tavaly novemberben megtartott népszámlálás közzétett hivatalos eredménye szerint Kína lakossága az évezred végén 1 milliárd 265 millió fô volt. Ez a lélekszám 132 millió 150 ezerrel (11,66 százalékkal) több, mint az 1990-es, a Kínai Népköztársaság 1949-ben történt kikiáltása óta negyedik népszámlálás idején volt. Az 1990-es népszámlálás óta a kínai lakosság évente átlagosan 12 millió 790 ezer emberrel gyarapodott, ami évente átlagosan 1,07 százalékos növekedésnek felel meg. Az elôzô évtizedben – 1980 és 1990 között – még évi másfél százalékos volt a növekedés. A legutóbbi népszámlálás vezetôje a kínai születésszabályozási politika sikereként könyvelte el a csökkenést – írta az AFP. A tavaly novemberben megtartott kínai népszámlálás az emberiség történetének legnagyobb ilyen vállalkozása volt. A Föld második legnépesebb állama India 1 milliárd 20 millió lakossal.

Megtalált Renoir

A svéd rendôrség egy csütörtöki razzia során megtalálta azt a Renoir-festményt, amelyet tavaly karácsony elôtt raboltak el a svéd nemzeti múzeumból. A nagy francia impresszionista festô Beszélgetés címû alkotását feltételezett kábítószer-kereskedôk lakhelyén találták meg. A helyszínen letartóztattak három személyt. A festményt két másik képpel – Renoir Párizsi lányával és Rembrandt egyik önarcképével – együtt maszkos fegyveresek vitték el a múzeumból december 22-én. A képek nem voltak biztosítva, és értékük egyenként eléri a 8-10,5 millió dollárt.

Megyei hírek

Hírszerkesztô: Simon Virág

Mûsorváltozás a színháznál

A Kôszegi Margit diákbérlet tulajdonosai ma délelôtt 10 órakor tekinthetik meg a színház nagytermében a 3:1 a szerelem javára címû sportoperettet, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának elôadásában.

Konfirmálások megyeszerte

Virágvasárnap megyeszerte a református templomokban több száz fiatal tesz vallást hitérôl és vesz, elsô alkalommal, úrvacsorát. Míg Marosvásárhelyen a nagyobb gyülekezetekben 40-60 konfirmáló van, a megye kisebb városaiban csökken számuk, s van olyan vidéki gyülekezet is, ahol csupán egy-két fiatal válaszol a gyülekezet elôtt a lelkészek által feltett kérdésekre.

Megszállottság, ördögûzés

Vasárnap este 7 órakor, a szokásos szentmise után a fôtéri római katolikus templomban dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek Megszállottság, ördögûzés címmel tart elôadást.

Madarász-szeminárium Szovátán

Ma és holnap a Román Madártani Egyesület munkamegbeszélést tart Szovátán, amelyen az év madarának, a kis ôrgébicsnek múltbeli és jelenlegi helyzetét vitatják meg. A rendezvény során ismertetik az országos állomány felmérésére használt módszert, valamint a szükséges védelmi munkálatokat. A faj állománya az utóbbi évtizedben Európa-szerte rohamosan csökkent, és a hazai populáció megôrzése fontos feladat. A találkozón az ország minden részérôl összegyûlt fiatalok megtanulhatják, hogy miként kell egy terepmegfigyelést helyesen elvégezni, adatot rögzíteni, szolgáltatni.

Tevékenyek a fogyasztóvédôk

A megyei fogyasztóvédô hivatal felügyelôi 2001 elsô negyedévében 561 ellenôrzést végeztek különbözô termékek gyártóinál, forgalmazóinál. 1036,240 milló lej értékû, minôségileg nem megfelelô terméket találtak és vontak ki a forgalomból. 345 millió lejnyi összbüntetést róttak ki, s 203 panaszt, reklamációt vizsgáltak ki, s oldottak meg – olvasható a hivatal közleményében. A fogyasztóvédô hivatal telefonszáma, ahol fogadják a fogyasztók, vásárlók panaszait, észrevételeit 254-625, 255-153, címe: Jeddi út 3. szám.

Húsvét a börtönben

A marosvásárhelyi börtönben április 14- én, szombaton 400 fegyenc jelenlétében ökumenikus istentiszteletet tartanak a különbözô felekezetek lelkipásztorai. Húsvét elsô és másodnapján ortodox, római katolikus és református istentiszteletek lesznek, s úrvacsorát is osztanak. Az ünnepeken az elítéltek 5 kilogrammos élelmiszercsomagra jogosultak, s április 14-17. között tíz jó magaviseletû rab otthon töltheti az ünnepeket.

Tojáskiállítás

Ma 11 órakor a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület székházában (Rózsák tere 5. szám) húsvéti tojáskiállítás nyílik. A Habakuk bábjátszó csoport kis és nagyobb tagjai által díszített tojásokat ma 16 óráig, hétfôn és kedden 11-13, valamint 14-17 óra között lehet megtekinteni.

Bántalmazott kiskorú

A marosvásárhelyi gyereksebészetre utalták be a hároméves kisgörgényi Baranka Józsefet, akit egy kemény tárggyal hosszú ideig vertek. Az orvosok véleménye szerint felépüléséhez 30-35 napra van szükség. A kivizsgálásokból úgy tûnik, hogy a gyereket anyja, a 27 éves Gábor Catalina bántalmazta. A négy kiskorú gyereket nevelô asszony eltûnt otthonról.

Legelôdíjak Marosludason

A marosludasi tanácsosok legutóbbi ülésükön megtárgyalták a tanácshoz tartozó legelôk tavalyi kihasználási módját, majd megszavazták az idei legelôdíjakat. Tavaly a legelôket használó gazdák 48 millió lejt fizettek, amit a legelôk tisztítására, termékennyé tételére használt fel a polgármesteri hivatal. A tanácsosok döntése nyomán idén, a szarvasmarhák után, azok életkorát figyelembe véve 30.000-120.000 lejt kell fizetniük, a juhokért 31.000 lejt. A juhokért a díjakat május 1-ig, a szarvasmarhákért május 20-ig kell törleszteni. A határozat értelmében az állattartók, pásztorok kell tisztán tartsák az általuk használt legelôterületet.

Szünetel az áramszolgáltatás

A Conel marosvásárhelyi kirendeltsége értesíti a fogyasztókat, hogy április 9-én 8- 10 óra között szünetel az áramszolgáltatás a Harcsa és az Akác (Salciilor) utcákban, 8-17 óra között a Bodoni utcában az 1-61., 2-28. számok között, a Memorandului, Liszt Ferenc utcában, a Stefan cel Mare utca 1918. December 1. és Liszt Ferenc utcák közötti szakaszán, a Bolyai tér Liszt Ferenc és Igazságügy utcák közötti részén. Kedden 8-15 óra között kétórás áramszünetre számíthatnak a Szabadság utca 52-96., 61-95. számok közötti házak lakói, a Siretului, Tesatorilor, Partizanilor, Rovinari, Bethlen Gábor 1-9.., 2-10. számok alatt, a Hattyúk 1-11., 2-14. számok alatt, a Mioritei utca 2-62. számok alatt, az Onesti téren, a Zidarilor, Berzei, Ialomitei, F.J. Curie, Zânelor utcákban lakók. Április 10-én 8-16 óra között javítási munkálatok miatt nem lesz villanyáram Kerelôszentpálon, Marosugrán, Újdellôn és Csapón.

Apróhirdetések

JÓKÍVÁNSÁG

Szovátára édesanyámnak, LÁSZLÓ IDÁNAK és bátyámnak, LÁSZLÓ JÓZSEFNEK születésnapjuk alkalmából kívánunk sok örömöt, jó egészséget, hosszú, boldog életet. Sok szeretettel lánya, illetve húga, Magdi, Sanyi és Zsolt Radnótról. (21559)

ADÁSVÉTEL

FORINTOT, törtaranyat, arany ékszert vásárolok (103.000—141.000 lej/g). Mobil 094-851-106. (21381)

KFT ELAD homologált pénztárgépeket, elektronikus mérlegeket, PC számítógépeket, pénzszámoló gépeket, fénymásoló gépeket. Szervizt biztosítunk. Tel. 169-304, 164-072, 444-862. (8668747)

ELADÓ 2 db ZIL márkájú, nem mûködô hûtôszekrény alkatrésznek, akár szakmûhelynek is. Tel. 132-330. (21356)

ELADÓ aragázkályha és Arctic hûtôszekrény. Tel. 214-836. (21550)

ELADÓ terület a Vácmányon. Tel. 143-612. (21551)

ELADÓ garázsolt, 5 sebességes, metallizált, 1996- os kiadású, 1310-es Dacia 1410-es motorral, 21.000 km-ben, elsô tulajdonostól. Ára: 45 millió lej. Tel. 136-374. (21541)

ELADÓ 8,5 t-ás Rába. Tel. 251-685. (21487)

ELADÓ tölgyfa fogas kristálytûkôrrel igényesnek. Tel. 257-227. (21478)

ELADÓ 1998-as kiadású Dacia Nova Turbo Diesel motorral. Érdeklôdni a 255-331-es telefonszámon, 19 óra után. (21549)

ELADÓ 1998-as kiadású, 8+1 személyes, tökéletes állapotban lévô Mercedes Vito 110 D, 1997-es kiadású VW Transporter hûtôautó tökéletes állapotban. Szováta, tel. 094-591-950. (21510)

SARJÚ-LUCERNA eladó nagyobb mennyiségben Székelyvajában (Valeni). Tel. 094-227-955. (21360)

ELADÓ híres szôlôtermô vidékrôl való házi bor. Tel. 121-609. (21262)

PROFESSZIONÁLIS televízió- és GSM- antennák, antennaerôsítôk távolsági vételhez eladók. Tel. 121-853, 095-794-826. (20257)

ELADÓ új tégla elônyös áron. Tel. 254- 689. (21158)

ELADUNK hûtôszekrényeket, fagyasztókat és automata mosógépeket kitûnô állapotban, garanciával. Tel. 165-373, 256-618. (20993)

ELADÓK új Mountain Bike biciklik 21 sebességgel, 18 hónapos jótállással, csak 2.100.000 lejért. Tel. 212-369. (20649)

ELADÓK hathetes malacok. Gyár (Fabricilor) utca 35. sz. (21359)

ELADÓ hétvégi kert a Bodoni út környékén. Tel. 132-015. (21064)

SÜRGÔSEN eladó méhészpavilon 64 méhcsalád részére és egy Ikarus busz ABC-nek berendezve. Tel. 132-701, mobil 094-853-975. (21503)

ELADÓK beton csapszegek. Tel. 254-689. (21500)

ELADÓ 1979-es kiadású 1300-as Dacia 8,2 millió lejért. Tel. 216-904. (21537)

ELADÓ Székesen, a 84. szám alatt 14 veder bor. (21581)

ELADÓ szemes kukorica és házi bor. Tel. 122-609. (21582)

ELADÓK betonoszlopok. Tel. 094-783-111, 121-555. (21575)

SZUPEROLCSÓN, garanciával számítógépek, alkatrészek eladók. Tel. 168-873, 094-843-920. (21590)

LAKÁS

ELADÓ ház: 2X2 szoba-összkomfort, 1970-es kiadású Opel Kadett B 11/45 PS. Tel. 135-902. (21066)

ELADÓ ház és szobabútor. Tel. 124-307. (21552)

ELADÓ sürgôsen 5 szobás ház konyhával, fürdôszobával, 2 terasszal, udvarral, garázzsal, mellékhelyiségekkel (víz, gáz bevezetve) Régenben, az Új utca 23/A sz. alatt. Tel. Tel. 094-573-770. (21547)

ELADÓ 2 szobás, IV. emeleti tömbházlakás a Tudorban igényesnek. 155 millió lej. Tel. 257-227. (21478)

ELADÓ gázas garzon a Stefan cel Mare utca 37. sz. alatt. Tel. 217-897, 17-20 óra között. (21558)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás garázzsal, garzon vagy elcserélem. Tel. 092-572-701. (21270)

ELADÓ 3 szobás, vízórás tömbházlakás Régenben. Tel. 093-219-764, 537-325, 20- 22 óra között. (21279)

ELADÓ 3 szoba, konyha, elôszoba, kamra, fürdôszoba, gazdasági épületek, nagy udvar és 11 ár kert. Megfelel 2 családnak vagy bármilyen privatizálásra. Tel. 132-655. (21468)

ELADÓ 3 szobás lakás Székelykálban. Érdeklôdni a 142. szám alatt. (31467)

ELADÓ ház Marosszentkirályon, a Delureni utca 93A sz. alatt — emeletes ház, 30 ár kert — még egy ház az udvaron. Tel. 164-229, 095-799-791. (21485)

VESZEK sürgôsen 2-3 szobás tömbházlakást, azonnal fizetek. Tel. 254-173, 093-610-050. (21483)

ELADÓ ház Szováta központjában. Tel. 094- 591-950. (21510)

SÜRGÔSEN eladó 2 szobás, konyhás, kamrás ház Szabédon (gáz, villany bevezetve). Tel. 065/427-013, 7-9 és 19-22 óra között. (21405)

ELADÓ ház. Tel. 123-655. (21538)

ELADÓ ház Sáromberkén. Tel. 217-073. (21528)

ELADÓ magánház 1933 m2-es területtel Csittszentivánon, a 311. szám alatt vagy elcserélném marosvásárhelyi vagy nagyváradi 2 szobás tömbházlakással + különbözet. Tel. 095-585- 249. (21444)

ELADÓ ház Marosvásárhelyen. Tel. 094-858-625. (21589)

ELVESZETT

ELVESZETT farkaskutya a Kornisa — November 7 — klinikák környékén. Megtalálója jutalomban részesül. Tel. 094-623-405. (21349)

ELVESZTETTEM Király Kocsán-Arnold névre szóló egészségügyi könyvet. Semmisnek nyilvánítom. (21527)

MINDENFÉLE

PÉNZT kölcsönzök garancia ellenében. Tel. 251- 111, 095-251-111. (21381)

KUTYÁMNAK keresek tartási lehetôséget, akár megegyezés alapján is, a városban. Ajánlatokat a 132-330-as telefonszámra kérek. (21356)

PÉNZT kölcsönzök garancia ellenében. Tel. 092- 529-643. (21270)

FOGORVOSI RENDELÔ fogsorok készítését vállalja 800.000 lejért. Vrancea sétány 14/2. sz. Tel. 255-220. (21295)

MUNKATÁRSAINK havi jövedelme nagyobb, mint 6 hónapi jövedelmük a romániai alkalmazottaknak. Ha ön képességeinek megfelelô jövedelmet szeretne, anyagi függetlenséget és elégséges szabad idôt legszebb éveire, telefonáljon a 092-435-497-es telefonszámra. (21530)

ELADÓ új, 4 személyes kerti hinta és hálószobabútor kovácsoltvasból. Alkalmazok szerszámlakatost. Tel. 092-761-359. (21523)

MEGEMLÉKEZÉS

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk április 7-én a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, TÓTH ROZÁLIÁRA (Buba), aki 10 éve örökre eltávozott. Emlékét örökre megôrizzük. A gyászoló család. (21533)

Fájó szívvel emlékezünk április 7- én SZÁNTÓ LÁSZLÓRA halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Bánatos felesége, fiai és menyei. (21519)

Április 7-én fájdalommal emlékezünk szeretett édesapánkra, az ernyei VÁMOS JÁNOSRA tragikus halálának 2. évfordulóján. "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él." (János ev. 11:25). Emléke örökké élni fog szívünkben. Nyugodjék békében. Bánatos fia, leánya, menye, veje, valamint unokái: Zsuzsi, Jancsika, Ildikó és Andi. (21473)

Oh, a halál mily kegyetlen volt, egy utolsó szót búcsúzni nem hagyott. Nem múlnak el soha, kik szívünkben éltek, hiába szállnak árnyak és évek. Én már alszom a virágos sír alatt, oh, ne zavarjátok meg édes álmomat. Boruljatok a sírra halkan, csendesen, ne féljetek, nekem már úgysem fáj semmi sem. Szomorúan emlékezünk április 8-án, amikor 7 éve, hogy itthagyott bennünket a szeretô nevelôapa, a pókai születésû ifj. MÁTHÉ LAJOS. Emlékét megôrzi egy életen át két neveltlánya: Melinda és Piroska, valamint szerettei. (21317)

Fájó szívvel emlékezünk KEREKES (FEKETE) ZSÓKÁRA halálának évfordulóján. Fia és testvérei. (21501)

Huszonkét év telt el a szomorú pillanattól, amikor a szeretett gyermek, testvér és nagynéni, HOSU CLAUDIA-CARMEN tragikus hegyibaleset következtében eltávozott közülünk az árnyékok világába. Szívünk teljes szeretetét küldjük feléje, mely túllépi az örökkévalóság határát. Mélységes áhítattal emlékezünk ugyanakkor most és életünk minden napján HOSU MAGDA tanárnôre (született Vass), a szeretett feleségre, édesanyára és nagymamára, aki 2000. április 13-án hagyta itt örökre családját. Kérjük a jó Istent, adjon csendes nyugalmat nekik. Szerettei: Emil (édesapa és férj), Felicia (nôvére és leánya), unokái: Claudia és Noémi, férjével, Luciannal és dédunokája, Ana-Carina. (21511)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk FILEP ILONÁRA szül. Sükösd. Április 7-én egy éve hogy elragadta a kegyetlen halál az élni akaró gyermeket a fájó szívû édesanyától, testvértôl. Emlékedet soha el nem feledjük. A gyászoló család. (21563)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, testvér, rokon, jó szomszéd, ismerôs, VASZI TODORNÉ szül. Dénes Ida jobbágyfalvi lakos, 2001. április 5-én, életének 77. évében hirtelen eltávozott szerettei körébôl. Temetése április 7-én, szombaton délután 2 órakor lesz a jobbágyfalvi gyászháztól református szertartás szerint. Búcsúzik tôle férje, Todor, leánya, Mária, veje, Sándor és két unokája, Otília és Sasa. (21584)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, nagybácsi, rokon és jó barát, SZABÓ MIKLÓS életének 59. évében február 28-án Szegeden elhunyt. Hamvait április 9-én du. 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a katolikus temetô felsô kápolnájából. Jelen értesítés a gyászjelentést is helyettesíti. A gyászoló család. (21583)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, anyós, nagymama, dédmama, szomszéd, PAPP ANNA életének 85. évében, április 4-én, rövid szenvedés után örökre megpihent. Drága halottunkat 2001. április 7-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a székelybôi katolikus cinterembôl. Emléke legyen áldott. A gyászoló család. (21577)

Búcsúzom legdrágább nagymamámtól, PAPP ANNÁTÓL. Legdrágább unokája, Kinga és családja. (21577)

Búcsúzom legdrágább nagymamámtól, PAPP ANNÁTÓL. Legdrágább unokája, Robi és családja. (21577)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa és dédnagyapa, a vámosgálfalvi ANTAL MIKLÓS türelemmel viselt betegség után, életének 76. évében csendesen megpihent. Temetése április 7-én 13 órakor lesz a vámosgálfalvi gyászháztól. (1)

Tudatjuk szeretteinkkel, hogy 2001. április 5-én özv. HERMÁN JÁNOSNÉ szül. Czira Rozália ny. tanítónô és papné elpihent az Úrban, élt 81 évet. Temetése április 9-én, hétfôn 14 órakor lesz a nagysármási református templomból. A gyászoló család. (21587)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, testvér, rokon, jó szomszéd és apatárs, FEKETE SÁNDOR 2001. április 6-án, életének 78. évében hosszas betegség után csendesen megpihent. Temetése 2001. április 8-án lesz a Csángó utcai gyászháztól, ortodox szertartás szerint. Emléke legyen áldott. A gyászoló család. (21601)

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy drága gyermekünk, SZÁSZ DÉNES-LÁSZLÓ életének 33. évében, tragikus körülmények között elhunyt. Temetése folyó hó. 9-én 13 órakor lesz a marosszentkirályi gyászháztól, a Fô út 44. sz. alól református szertartás szerint. A gyászoló család. (21602)

Megrendült szívvel búcsúzom szeretett élettársamtól, SZÁSZ DÉNES- LÁSZLÓTÓL. Emléked mindig élni fog szívemben. Élettársad, Éva. (21602)

Megrendült és fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama, GÁL ILONA életének 82. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Drága halottunk temetése április 7-én, a római katolikus temetô felsô kápolnájából lesz 12 órakor. A gyászoló család. (21607)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a forrón szeretett férj, apa, após, nagyapa, testvér, sógor, nagybácsi, apatárs, keresztapa és jó szomszéd, HOTA VASILE (volt ácsmester) életének 73. évében hirtelen elhunyt. Temetése április 9- én, hétfôn du. 2 órakor lesz a családi háztól, a Szabadi út 150. sz. alól. A gyászoló család. (21611)

RÉSZVÉT

A Rebomixt és Talimur Kft. teljes munkaközössége ôszinte részvétét fejezi ki Szász Máriának és családjának szeretett édesanyja, VASZI TODORNÉ elvesztése alkalmából. Kívánunk mindannyiuknak vigasztalást. (21585)

Ôszinte részvétünket fejezzük ki Antal András igazgató úrnak ÉDESAPJA elhunyta alkalmából. Az ákosfalvi általános iskola munkaközössége. (2)

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, FEKETE SÁNDORTÓL és ôszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Sógornôje, özv. Brezsán Györgyné és családja. (21606)

Ôszinte részvétünket fejezzük ki Szász Máriának és családjának ÉDESANYJA elhunyta alkalmából. Incze Elemér és családja. (21605)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett nagymamánk, AKÓCS ETELKA gondozásában segítettek és azoknak, akik ôt utolsó útjára elkísérték, velünk együttéreznek. A gyászoló család. (21579)

Copyright © Népújság - 1999