LII. évfolyam 164. (14521)

2000. július 18., kedd

Hirdessen a NÉPÚJSÁGBAN!

Külföldi üzleti hirdetéseket e-mailen is fogadunk. Négyzetcentiméterenkénti díjszabás 60 cent. Átutalás a Banca Româneascã, Bucuresti, filiala Tg. Mures, 251.10.10.35.33.00410.3007 bankszámlaszámra. E-mail címünk: impress@netsoft.ro

Apróhirdetések

Felveszünk apróhirdetéseket e-mailen Magyarországi ügyfelektôl. A hirdetés díját (Ft.) Budapesten a CUSTOS-ZÖLD Könyvesboltban (Margit körút 7. szám) kell kifizetni – hétfôtôl péntekig 10-18 óra között. Az e-mailen elküldött szöveg végére kérjük feltüntetni a könyvesboltban kapott elismervény számát. Címünk: impress@netsoft.ro

Díjszabás szavanként:

Elhalálozás..............................20 Ft Évfordulók, jókívánságok.......30 Ft Lakáscsere..............................30 Ft Társkeresô..........................50 Ft

Részvétnyilvánítás................…&# 133;..25 Ft Adásvétel-bérbeadás...............35 Ft

Keretes hirdetés esetében + 30%

Minimálisan 10 szót számláznak.

Díjmentesen

fogadunk internetes olvasóinktól (kivétel Románia és Magyarország) személyi jellegû apróhirdetéseket (születés, elhalálozás, üdvözlet, egyéb családi események, emlékeztetõk) a fenti e-mail címen. Kérjük feltüntetni a feladó lakhelyének postacímét.

Aktuális

Ingyenes nyeremény – ráfizetéssel

(nagy a.)

Színes kartonocska hullott ki néhány napja a román nyelvû napilapok egyikébôl. Nagy betûkkel hirdette: Ön nyert! Hat tárgy közül választhatott a szerencsés személy: arany-, ezüstmedáltól konyhamixerig, hajszárítótól, gyümölcspréstôl késkészletig, bármi a nyertes tulajdonába kerülhetett, ha…

És itt jött a leforrázás. Ugyanis a kartonocska alján, a nyereményeket ábrázoló képek alatt parányi betûkkel ez állt: bôvebb felvilágosítás a hátlapon. A lapot megfordítva: betûtenger és egy ezüstös csillogású sáv. A szöveg prózai kérdéssel és válasszal kezdôdik: "Nyert egy 14 karátos aranyból készült, a Nemzeti Bank által jegyzett medált? Igen, lehetséges, de ehhez elôbb kaparja le az alább látható ezüstsávot." Szóval, az ember nyert, és mégsem nyert, amint az a következô sorokból kiderül, a kaparást követôen a sáv alól különbözô rajzoknak kell elôbukkanniuk. Ha pedig valamelyik figurából három van, a sorsjegy nyertes. Lehet háromból találgatni! A három egyforma rajz megvan. S ha már ilyen szépen összejött a dolog, azt is közlik a nagyobb erôfeszítés nélkül nyerni óhajtóval, hogy automatikusan és sorshúzás nélkül kerül a korábban kiválasztott tárgy tulajdonába. A játék szervezôi azt is tudni vélik, hogy a sorsjegy olvasója korábban más nyereményjátékokon jelentéktelen tárgyakat mondhatott magának, ám most egy valóban értékes dolgot vihet haza.

Vastag, aláhúzott betûkkel közlik az olvasóval, ahhoz, hogy jutalmát elküldhessék, azonnal telefonáljon a megadott számra. S mit ad isten, ez nem más, mint a jól ismert 89-cel kezdôdô telefonszám. S hogy a telefonáló ne lepôdjön meg, azt is tudomására hozzák, hogy csakis üzenetrögzítôvel "társaloghat", annak kell bemondania, melyiket választotta a hat tárgy közül. Fontos! – hozzák tudomásukra nyomatékkal, a nyereményért semmit sem kell fizetni, csakis a telefonszámlát egyenlíteni. Az utolsó két sor megint apró, gyengébb szemmel olvashatatlan. Hogy miért? Mert ebben hirdetik a telefontarifát. Fél perc: 30.200 lej. Ez ebben a "buli"! A megyei fogyasztóvédelmi hivatal által hasonló bejelentések miatt folytatott kivizsgálás során kiderült, egy ilyen jellegû telefonálás soha nem ér véget 5-7 percnél korábban. Ami, testvérek között is 300-450.000 lejes telefonszámlát eredményez. A nyeremények bármelyike sem kerül ennyibe akármelyik üzletben. És akkor még nem számoltunk azzal a lehetôséggel – ami nemegy, hasonló típusú nyereményjáték esetében megtörtént –, hogy az aranyként eladott ékszer közönséges trombitarézbôl készült, esetleg a multifunkcionális, márkás készítményként eladott konyhagépek balkáni hamisítványoknak bizonyultak. Garanciát, természetesen, senki sem vállalt. Az esetleges reklamációkra pedig az üzenetrögzítô válaszol.

Vásárhelyen járt Jeszenszky Géza, Magyarország washingtoni nagykövete

Mózes Edith

Tegnap Marosvásárhelyen járt Jeszenszky Géza, Magyarország washingtoni nagykövete. A vendégfogadó Kelemen Atillával, és a nagykövet társaságában levô Mikes Hannával meglátogatták a Teleki Tékát. Kelemen Atilla elmondta, hogy Mikes Hanna, Teleki Pál volt miniszterelnök menye, és a fia, Teleki Géza tagja a Teleki Alapítványnak, amely a könyvtárnak szárítóberendezést adományozott. Elôrehaladott kora ellenére eljött, megnézni, hogy a fiatalok mit tesznek a könyvtárért. "Örülök, hogy eljött, és annak is örülök, hogy Jeszenszky Gézával egy ilyen magánlátogatás kapcsán szót tudtunk váltani. – kommentálta a látogatást Kelemen Atilla. – Fontosnak tartom Jeszenszky véleményét, emellett az is fontos, hogy a különbözô gazdasági lépéseknek kimódolásáról tudtunk beszélni, hiszen nem mindegy, mit képvisel odaát Amerikában."

Mikes Hanna 1911-ben született a háromszéki Zabolán. Lapunknak nyilatkozva elmondta: "Sokszor jártam itt, és fájt a szívem, mikor láttam, hogy milyen állapotba került a könyvtár épülete. Elhatároztam, valamit tenni fogok. Többször jártam Teleki Miklóséknál Bázelben, és mondtam nekik, hogy kötelességük rendbe hozatni a könyvtárat. Így jött létre a Teleki Alapítvány. Most eljöttem megnézni, és örömmel látom, hogy nem olyan nedvesek a falak, mint voltak."

A látogatás során sikerült néhány kérdés erejéig elbeszélgetni Jeszenszky Géza nagykövettel is.

A harmóniától még távol állunk

– Arra a kérdésre, hogy mi járatban vagyok itt, nem nehéz válaszolni. Attól kezdve, hogy Erdély hozzáférhetôvé vált Magyarország és a magyar állampolgárok számára, nagyon sokszor megfordultam itt. Amióta viszonylag szabad vagyok, 1994 óta, majdnem minden évben eljövünk. Most is kilencen vagyunk ezen az egyhetes túrán. Ebben keveredik a természetjárás, evezni is szoktunk, felmegyünk a hegyekbe, és találkozunk Erdély lakóival. Tavaly Udvarhelyen tartottam elôadást Koszovó után címmel, idén Zetelakán és Udvarhelyen találkozom az érdeklôdôkkel, de az is nagyon fontos, hogy nem csak régi barátokkal találkozom, hanem elsôsorban azt figyelem, hogy Erdély hogyan változik, merre halad.

– És véleménye szerint merre halad?

– Jó, kevésbé jó benyomások is értek. Mindenesetre fontosnak tartom azt, hogy minden magyar figyeljen továbbra is az itteni eseményekre.

Ez az út számomra szakmai szempontból, hivatalomnál fogva is fontos, ugyanis az Egyesült Államokban bár természetesen Magyarországot képviselem, tágabban, a magyar ügyeket igyekszem képviselni. Magyarország és Románia, Magyarország és Erdély között nagyon sokoldalú kapcsolatok vannak. Nem csak az, hogy Magyarország támogatja Románia euroatlanti integrációját, és ez rendszeres egyeztetéseket jelent, hanem lényegesnek tartom azt is, hogy az amerikai társadalom, az amerikai politikai közeg ismerje Közép-Kelet-Európát, ismerje a magyar problémákat, a kisebbségi kérdést. Most, amikor Washingtonban egy új elnököt választanak, új kongresszust, akkor különösen fontos, hogy az új emberek is tájékozottak legyenek. Mert a Clinton-kormánnyal megvannak a személyes jó kapcsolataim, tehát nyugodtan mondhatom, hogy a problémákat is ismerik. Egy új gárda esetében, bármelyik párt is gyôz, erre is szükség van. Tehát egy ilyen úton, a személyes benyomások lehetôvé teszik azt, hogy hitelesebb képet kapjak s majd továbbítok a közép-európai viszonyokról.

– Ez a kép egy kissé rózsaszínûbbnek látszik Washingtonból, ugyanis maga Clinton elnök nevezte Romániát majdhogynem a kisebbségek "paradicsomának", mert azzal, hogy az RMDSZ kormányban van, mindenfajta kisebbségi kérdés megoldódott. Mennyiben sikerült önnek a jelzett idealizáltnál reálisabb képet kialakítani az itteni helyzetrôl?

– Több forrásuk van ezeknek a nyilatkozatoknak. Tény, hogy Amerika vezetô világhatalomként találkozik a világ összes súlyos és kevésbé súlyos problémájával. És van egy olyan megközelítés, hogy mutassunk fel pozitív példákat. Abban a véleményben és a megközelítésben, amely Amerikában a román- magyar viszonyról az utóbbi években kialakult, van egy jó adag az úgynevezett "vágyaink által vezérelt gondolkodásból". Amerika jóindulattól és jókívánságtól vezérelve szeretné azt látni, hogy akkor, amikor a Balkánon és a világ annyi más pontján súlyos etnikai feszültségek, konfliktusok vannak, akkor vannak pozitív példák. S ha nincs elég pozitív példa, gyárt ilyent.

Amikor 1996-ban végül is megkötésre került a román-magyar alapszerzôdés, a budapesti és a bukaresti amerikai nagykövetek közös cikkben ünnepelték ezt. Én akkor is elmondtam, hogy mi mennyiben hiányos. Az International Herald Tribune-ban válaszoltam erre a cikkre és kimutattam, hogy sajnos távol áll a valóságtól ez a rózsás kép. Amerika ma is szeretné azt látni, hogy Romániában példás a magyar kisebbség kezelése, helyzete. És ezt nemhogy csak korrigálni kell, de ennél talán még fontosabb az, hogy Amerikát érdekeltté tegyük és bekapcsoljuk a közép-európai régió szervezésébe. Ezért valóban rá kell mutatni arra, hogy bár fontos elônyökkel jár az, ha egy nemzeti kisebbség pártja részt vesz a kormányzásban, de az érdekérvényesítés ennek ellenére nehéz és a jövôje kérdéses. Tehát nem egyszerûen egy politikai erô kormányra kerülése jelenti a megoldást, hanem a mentalitás megváltozása Romániában. Sok más egyéb mellett Amerika tehet, és remélhetôleg meg is fogja tenni azt, hogy a biztatás mellett kritikát is gyakorol.

– Valójában tehát itt arról van szó, hogy Amerika igenis figyeli Romániát, figyeli azt, hogy miként bánnak a magyarokkal és más kisebbségekkel, s majd akkor kapja meg a jó bizonyítványt, a felvétel lehetôségét a különbözô nemzetközi intézményekbe, szövetségi rendszerekbe, ha valóban megvalósul az a harmónia, amit oly sokan szeretnének, s amelytôl sajnos távol állunk.

– Washingtonból tágabb kitekintése van a régióra. Milyen lehetôségeket lát?

– Miközben teljesen érthetô az elégedetlenség, mert tíz évvel ezelôtti várakozások, remények nem valósultak meg, illetve csak kis részük valósult meg, nagyon fontosnak tartom, hogy az erdélyi magyarságon ne legyen úrrá a pesszimizmus, a kilátástalanság, mert én, aki a 80- as években is jártam itt, amíg a Ceausescu-rendszer utolsó szakaszában ki nem tiltottak, látom, s ez is tény, hogy a politikai szabadságok tekintetében jelentôs a változás. A magyarságnak van képviselete, vannak újságjaik, rádióadásaik és ezek megteremtik a lehetôséget, hogy nézzünk szembe a valósággal. Most sok minden a gazdasági lehetôségeken múlik, és az elégedetlenségnek is az egyik forrása ez.

– Nagykövetként van-e módja, lehetôsége ilyen szempontból tenni valamit?

– Washingtonban nem csak a politikai problémákról szólok, hanem a magam szerény lehetôségeivel szeretném elômozdítani azt is, hogy befektetôk jöjjenek Romániába. Nem csak nagy beruházókban lehet gondolkodni, hanem a kis– és középvállalatok létrehozása, erôsítése sokszor éppen a kisebb tôkéjû cégek vagy személyek révén valósítható meg. Magyarország esetében is megfigyelhetô épp az utolsó egy-két évben, hogy megjelentek és élénkebb érdeklôdést mutatnak nem a világcégek, hanem ezek a kis- és középvállalkozások. Ezeket talán könnyebb Romániába és azon belül egy szellemileg olyan nagy hagyományú területre terelni, mint Erdély. Tehát itt lehet számítani azokra, akik ismerik a területet: a magyar származású amerikai magyarokra és ezeknek a barátaira. Legyenek ezek úttörôk a turizmusban, az idegenforgalomban, de legyenek úttörôk, biztatók, ösztönzôk a befektetések terén is. Hiszen a fô cél, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, a megmaradás, mert ez sincs garantálva. A megmaradás feltételeit meg kell teremteni. Ezt önerôbôl Magyarországon sem tudtuk megvalósítani, ehhez szükség volt a külföldi befektetésekre és ezek folyamatos érkezésére. Nagyon reméljük azt, hogy ez egyre jobban kiterjed Magyaország keleti szomszédjára, és itt Erdély sok szempontból kiváló terepet jelent. Ezt el kell mondanunk azokban az üzleti körökben is, ahol egy nagykövet szintén megfordul, úgyhogy együtt kell mûködnie a román diplomáciának, magyar diplomáciának az amerikai magyarsággal. A magyar gazdasági diplomáciának és Magyarországnak ez nem csak az erdélyi magyarság iránti szolidaritásból alapvetô érdeke, hanem valóban nem szabad megengedni, hogy itt egy új vasfüggöny, egy gazdasági vasfüggöny alakuljon ki. Magyarország örül, hogy átkerült a növekvô, erôsödô gazdasági zónába, de a keleti határaink mentén, az erdélyi magyarság világában nem szabad hagyni, hogy a visszaesés tartós maradjon. Tehát itt egy olyan természetes közérdekrôl van szó, amelynek a megvalósítását remélem, hogy elô tudom mozdítani magam is.

– Mit üzen a Népújság olvasóinak?

– Azt, ahogy Cromwell mondta az angol polgárháború idején: Bízzál Istenben és tartsd szárazon a puskaporodat. Nehogy bárki félreértsen. Azt üzenem, bízzanak önmagukban, cselekedjenek, keressék a lehetôségeket, éljenek velük, és különösen fontos, hogy a fiatalság tanuljon, felkészült legyen és találja meg a boldogulás lehetôségeit. Ezt kell elômozdítani, ebben kell segítenünk mindnyájunknak.

Dorin Florea polgármester sajtótájékoztatója

(bodolai)

Záporozó ígéretek

Rossz emlékeket idézô hangnemben kezdôdött tegnap Marosvásárhely polgármesterének sajtótájékoztatója. Bevezetôjében Marius Pascan szóvivô kijelentette: ha valamelyik sajtószerv bírálni akarja a polgármestert vagy a hivatal valamely részlegét, azt elôbb jelezze a sajtóirodában, hogy a kritikával együtt a cáfolat is napvilágot lásson, ellenkezô esetben a szóban forgó sajtószervet nem informálja többé a hivatal. Ezt kiegészítendô, még a tegnap kiegészítô átiratok érkeztek a szerkesztôségekbe a hivatal és a sajtó viszonyáról.

A szóvivô nyilvánvaló tévedésben van: nem a sajtónak kötelessége a hivatalról írni, hanem a hivatalnak kötelessége a közvéleményt tájékoztatni. A jelek szerint azt sem látja világosan, hogy a szóvivô nem a polgármester szószólója, hanem a városi tanácsé és a közigazgatás egészéé. Ezentúl, hogy rövidre fogjuk a "rendszabályozásra" irányuló eme próbálkozás "méltatását": "A hír szent, a vélemény szabad." – akkor is, ha ez alkalomadtán valakinek nincs ínyére.

Az újságírókkal való találkozás így azt a benyomást keltette, hogy egyszemélyesen vezetett intézményrôl van szó, hogy nincsenek alpolgármesterei és tanácsa sincs Marosvásárhelynek, hisz a polgármester minden mondatában az egyes szám elsô személy dominált.

Azt a különös rendelkezést is a sajtó tudomására hozták, hogy kapcsolatot az egyes ügyosztályokkal csak a szóvivô közvetítésével teremthetnek. Mitôl tartanak? Vagy a transzparencia eredeti formáját találták ki?

Dorin Florea újólag egyszuszra felsorolta szinte valamennyi korábbi ígéretét. Természetesen a helyzet alakulásának megfelelô módosításokkal.

Megtudhattuk, hogy végül is csak augusztus 15-tôl lehet majd fürödni a felújítás alatt álló víkendtelepi medencében, mert a környezetét is rendezni kell. Az is kiderült, hogy egyelôre nem épül emeletes parkolóház Marosvásárhelyen, egész egyszerûen, mert, mint korábban is tudtuk, nincsen rá pénz. Lesz viszont színes járda a fôtéren, lefestik az épületek homlokzatát, lesz rend a piacokon, amelyek túl drágák, de ahol máris egymást érik az ellenôrzések, és a viszonteladók maffiáját felszámolják, úgy, hogy lakhelyükön is ellenôrizni fogják, hogy valóban termelôk-e vagy sem.

Megtudhattuk, hogy a polgármester kezdeményezésére megváltozott egyes utcákban a forgalom menetiránya, továbbá, hogy a hivatalban máris meggyorsult az ügyintézés, s a kérelmezôk, ha minden aktájuk rendben van, harminc napon belül építkezési, mûködési engedélyt kapnak, mert "hagyni kell a lakosságot, hogy építkezzék". Maradt az ígéret, hogy a marosvásárhelyi polgárok üdülni fognak a víkendtelepi vendégházban, és ez nem kell hogy zavarja az esetleges külföldi vendégeket – vélekedett Florea. Elhangzott, hogy továbbra is lesz Silvestri- fesztivál, sôt a tehetséges fiatalok ösztöndíjat kapnak. A Strasbourgból kért minta alapján a közeljövében felszerelik a háromnyelvû (román- magyar- német) helységnévtáblákat, amelyeket garantáltan nem fog lefesteni senki, sôt az utcanévtáblákon is feltüntetik a számokat és az irányt. (Mi lesz a szabvánnyal?) Az épülô aluljáróban levô kereskedelmi helyiségek bérbeadása érdekében levélben keresik meg az országos szempontból jelentôs cégeket. Lesz rend a polgármesteri hivatal jogi képviselete terén is, ami azt jelenti, hogy nem fognak több pert elveszíteni, és behajtják a büntetésket, és a tartozásokat is, az államosított házak alatt-körül levô területekért járó adót, a reklámtáblákért járó pénzeket. A polgármester szorgalmazza, hogy megalakuljanak a tömbházankénti lakótársulások, amelyek gondozni fogják a környéket is, s adminisztrálják a parkolóhelyeket. A hivatal által megszabott minta alapján, könnyû szerkezetû garázsokat és csakis azokat állíthatják fel majd a városnegyedekben lakó autótulajdonosok, s a zöldövezetek és játszóterek is rendezettek lesznek, mivel azokat a környéken lakók gondjaira bízzák, és rendezett lesz a szeméttárolás is.

Bár Dorin Florea állítása szerint Marosvásárhely megkapta a BERD-hitel második részletét a hôközpontok korszerûsítésére, ô a tömbházankénti fûtés híve, és azt szeretné elômozdítani. Az infrastruktúra fejlesztését pedig tetemes kedvezményes külföldi hitelbôl képzeli el, aminek érdekében már tett is lépéseket. Készül a kereskedelmi helyiségek leltára. A szállítási minisztériumtól pénzkiegészítést kér, hogy a Dózsa György úton folyó munkálatok a terveknek megfelelôen haladjanak, az alapítványok segítségével házanként újjáépíti a Hidegvölgyet, s egyelôre annak felsô felében is kút lesz. Bôvíti a parkolót a Park Szálló mögött, s nem riad vissza a kisajátításoktól, államosítástól sem, ha a polgármesteri hivatal érdeke úgy kívánja. Lesz Bodor-kút és kiköltözteti a városból a vasútállomást, céljai között szerepel, hogy a polgármesteri hivatal visszaköltözzék a városházára. A kérdésre, hogy korábban miért nem egyezett bele, azt válaszolta, hogy prefektusként más érdekeket védett.

Mivel nem igazán tudtak válaszolni a telefonokra, megszüntette az egyik tájékoztatási irodát a hivatalban. Az informatizálásnál fontosabbak azok az eszközök, amelyek segítségével a tanácsosok számára szemléletesen elôkészítik, és bemutatják a határozat- tervezeteket.

A polgármester javaslatára megszabták, hogy milyen helyeken szervezhetôk felvonulások, nagygyûlések, tüntetések, s a hivatal nevelni fogja a lakosságot az igazgatók és osztályvezetôk rendszeres tévés szereplése révén, amire, ha kell, megvásárolják az adásidôt.

Az újságírókra zúdított ígéretek mellett a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy drasztikus intézkedések várhatóak a hivatalban, amely a politikamentesség és az átláthatóság jegyében fog mûködni. Nem lesz helye azoknak, akik magáncéget mûködtetnek, minden tisztviselônek vagyonbevallást kell tennie, s aki "árulkodni" jár, azt kiteszi, mint ahogy most két személynek kifele áll a szekere rúdja.

A számvevôszék pedig a szabadságolási idôszak miatt csak szeptemberben fogja ellenôrizni a hivatalt.

A megfelelô országos tanácsadó intézet fogja megállapítani, hogy a munka mennyiségét tekintetbe véve, melyik osztályon hány személyre van szükség, s ennek megfelelôen fogja módosítani a hivatal szerkezeti felépítését.

Az elkövetkezô napok legfontosabb eseménye viszont az, hogy az átalakítás elôtt álló megváltozó hivatal köztiszviselôi címre pályázó alkalmazottait július 31-ig levizsgáztatják. A bizottság, akire ez a feladat hárul, a polgármester szerint a legjobb szakemberekbôl tevôdik össze, akik mindössze két dolgot, a szakmai felkészültséget, valamint a munka iránti odaadást veszik majd figyelembe. A bizottság tagjai, a frissen beiktatott szóvivôt kivéve nem dolgoznak a polgármesteri hivatalban – állította a prefektus, majd a Népújság kérdésére elismerte, hogy a titkári tisztséget, annak a botránynak a fôszereplôje tölti be, aki korábban magánbeszélgetései révén több millió lejes telefonszámlával terhelte a hivatal kiadásait, s akivel kapcsolatosan éppen Dorin Florea jelentette ki, hogy azonnal kiteszi a hivatalból. Csakhogy azóta: o tempora, o mores.

Amelyik népnek nincs múltja, hamarosan jelene sem lesz

A 25 éves Jánosi Együttes Bartók-mûsora a Zeneakadémián

Záhonyi András

Kodály Zoltán, aki "a népzene atyjaként" zenei iskolát alapított, megteremtette a lehetôséget a mai korban nagyon is elismert rendszerezô tudás megnyilatkozására – ezt teljesítette be Bartók elméleti munkássága. Ô a XX. század íróasztal-tudósaitól eltérôen még megtapasztalta gyûjtôútjai során mindazt, amit rendszerbe foglalt – ennek köszönhetô, hogy megállapításai ma is helytállóak, mûvei ma is aktuálisak. Bartók tudta, hogy a viszonylagos gazdasági függetlenségben élô paraszt – legyen akár magyar, akár román vagy szlovák

– meg tudja ôrizni önálló gondolkodását, mindig átlát a diktatorikus, önzôen romboló törekvéseken. Ezért merített a parasztság évszázadok alatt felhalmozott tudásából, kikristályosodott tapasztalataiból.

Jánosi András felismerte mindezt. Azonban több mint 20 évvel ezelôtti igyekezetét a bartóki életmû aktualizálására – Bartók komolyzenei mûveinek, feldolgozásainak újbóli összevetésére a hagyományôrzôktôl gyûjtött dallamokkal – sajnos csak néhány ember emlékezete ôrzi, no meg egy hanglemez (melynek alcíme: Népzene Bartók mûveiben). E törekvés felelevenítésére adott alkalmat az együttes 25 éves évfordulója.

Stílszerûen az 1981-es mûsor címét – Zene húros hangszerekre… dudára és furulyára – vette elô az együttes jubíleumi koncertjén. Ezzel is arra a több mint négyéves kutatómunkára emlékeztetett, amely Somfai László inspirációja eredményeként elvezetett a Bartók magyar és román népzenei gyûjteményében megtalálható dallamok megszólaltatására és párhuzamba állítására a sok helyütt még ma is élô paraszti hangszeres zenével.

Néhány év óta végre a magyar zene központjában, a Magyar Zeneakadémián is méltó módon megjelenhet a népzene. Ez annak a furcsa és képtelen helyzetnek vetett véget, hogy a londoni Royal Festival Hall-ban és a New York-i Lincoln Centerben elôbb hangzott fel a magyar népzene (a könnyûzene világhírû klasszikusainak példáját követve), mint a budapesti Operaházban vagy a Zeneakadémián.

Az együttest jól jellemzi a magyar zene klasszikusainak tisztelete: ezt bizonyítja Liszt életmûvének népzenei ihletésû darabjait bemutató Rapszódia címû lemez 1991-bôl. A 77 magyar tánc és a Kossuth izenete eljött már CD-n örökítette meg a verbunkokat, a huszárnótákat, a múlt század népi és népies zenéjének egymásra hatásait. Ennek alapján bátran kijelenthetjük, hogy a magyar zene minden népi dallamvilággal, hagyományakkal kapcsolatos ágába bepillantást nyert zenekar koncertjének örülhettünk június elsején a Zeneakadémián.

A jubileumi mûsorban színpadra léptek az együttes volt és jelenlegi tagjai, barátai. Az alapfelállásban Jánosi András (hegedû) és Túri András (kontra) mellett Felvidék is képviseletet kapott Pálfi Zsolt bôgôs személyében A régi "csapat" színeiben fellépett még Bányavári Gábor kontrás, aki a dunántúli részben prímtamburán is kísérte társait. Konkoly Elemér bôgôs a székelyföldi blokkban nyújtott emlékezetes produkciót temperamentumos pizzicato játékával. A vendégek közül a madéfalvi születésû Gyôrffy Erzsébet a szováti akasztós és négyes dallamok éneklésével bizonyította, hogy nem véletlenül volt a csíkszeredai Barozda együttes énekese a ’80-as években.

A klasszikus technikával és vonókezeléssel muzsikáló Fenyô Katalin a 44. hegedûduó elôadásában nyújtott kiemelkedôt. Papp István "Gázsa" a székelyföldi és a dunántúli muzsikából mint hegedûs vette ki a részét, a bihari román zenei részben azonban már négyhúros hegedûjén kontrázva kísérte a szólót játszó Jánosi Andrást. Juhász Zoltán, az Óbudai Népzenei Iskola tanára furulyán csíki dallamokat játszott, majd dudáját is megszólaltatta. Pál Pista bácsi, a 82 éves tereskei juhász palóc dallamokat furulyált, és a kondásokról is elénekelt egy szép dalt. Dudajátékával egy 1910-es ipolysági kanászhangversenyre emlékezett. Saját készítésû dudáján a piros-fehér- zöld bojt – ugyanúgy, mint a tajtékpipán is szokás – a külföldi színpadokon is hirdeti, hogy megszólaltatója magyar zenét játszik. Kobzos Kiss Tamás egy máramarosi dallamot kísért kobzán, Bartók törökországi dél-anatóliai gyûjtôútját pedig egy különleges hangszeren, saz-on játszva idézte fel. A törökül is elénekelt dallamokhoz magyar párhuzamokat keresve a Fehér László balladáig és egy moldvai csángó énekig is elvezetett bennünket. Nagy Zoltán a dunántúli és a Nyárád menti részben kísérte cimbalmon zenésztársait. Vasvári Tamás pedig lüktetô zongorajátékával adott ízelítôt a Bartók-darabok hangulatából. A Mikrokozmosz, a Román népi táncok, a Szonatina, a Rapszódia hegedûre és zongorára, az 1931-ben született Duó két hegedûre a világ sok táján is koncertezô zongoramûvész Bartókra emlékeztetett bennünket.

Forgalmi változások Marosvásárhelyen

Szombattól Marosvásárhely központjában forgalmi változások léptek életbe. Polgármesteri rendelet alapján egyirányúsították a Gyôzelem térrôl a Bolgár térre tartó jármûforgalmat, a Tusnád utcában pedig megváltoztatták a forgalom irányát a benzintöltô-állomás és a Gyôzelem tér közti szakaszon. Ezentúl a Bolgárok terérôl be lehet hajtani a Gyôzelem térre.

Ma délutánig fogadják a IX. osztályba iratkozókat

Simon Virág

A kollégiumok, líceumok és iskolaközpontok által meghirdetett IX. osztályos helyekre július 15-18. illetve, 20-22. és 24-26. között lehet beiratkozni. Az elsô szakasz ma 18 órakor jár le, a jelentkezôk átlag jegye alapján összeállított jegyzéket szerdán függesztik ki. Tegnap délelôttig a megyeszékhelyi Bolyai Farkas Líceumban 150 érdeklôdô iratkozott be, a magyar jelentkezôk számára jóváhagyott, különbözô szakokon – matematika-informatika, társadalomtudományok, természettudományok, filólogia-német, illetve angol, református teológia – levô 200 helyre. A Papiu Ilarian Kollégiumban 25 helyet hagytak jóvá a matematika- informatika osztályba, s ugyanannyit a filológián. Vasárnap délutánig a reál osztályba 3-an, a humán szakra 7-es iratkoztak be. Az Unirea Kollégiumban tegnap délig a természettudományok szakra 21-en, a társadalomtudományok osztályba 18-an iratkoztak be. A Mihai Eminescu Pedagógiai Líceumban a filológia osztályba 13-an jelentkeztek, 12 hely még üres. Az Avram Iancu Iskolaközpont idén 25-25 helyet hirdetett a textilfeldolgozás és mechanika líceumi osztályokba, tegnap délig 5-5 jelentkezô volt, s a textil és bôrfeldolgozó profilú szakiskolai osztályba ugyan annyi. Az Elektromaros Iskolaközpont pénzügy-könyvelés és elektronika-automatizálás profilú líceumi osztályokat indított. A meghirdetett 25-25 helyre tegnap délelôttig 49-en adták be az iratokat. A szintén elektonika-automatizálás szakiskolai helyek közel fele telt be. A Gheorghe Sincai Iskolaközpont filológia osztályába csupán 5-en jelentkeztek, ám a líceumi mechanika osztályba 15-en, míg a szakiskola mechanika profiljára 11-en. A Traian Vuia Iskolaközpont távközlés és postai dolgozó líceumi osztályokat hirdetett meg. A 25-25 helyre tegnap délelôttig 44-en iratkoztak be, a szakiskola mechanika osztályába kevesen jelentkeztek. A Vegyipari és Környezetvédelmi Iskolaközpont 25 helyes magyar tannyelvû, kémia és környeztvédelem profilú osztályt indít, tegnap délelôttig nyolc jelentkezô volt. A Constantin Brâncusi Iskolaközpont középítkezési osztályába senki nem iratkozott be, az építkezés-középítkezés szakiskola 25 helyére 4-en jelentkeztek, míg az csempekályha- rakó inasikolába – ahova sikertelen kisérettségi vizsga esetén is fogadják a diákokat – 19-en voltak a 25 helyre. A Ion Vlasiu Iskolaközpont fafeldolgozó profilú líceumi osztályt indít, ahová tegnap délelôttig csupán 4-en iratkoztak be, míg a szakiskola asztalos osztályába 7-en.

Legtöbb kollégiumban, líceumban és iskolaközpontban, amennyiben ma délután hat óráig betelnek a meghirdetett helyek, lezárják a listákat, s kifüggesztik a végleges eredményeket, illetve a bejutottak névjegyzékét. Azok a diákok, akiknek nem sikerült a kisérettségi vizsgájuk július 24-26. között a szakiskolák szabadon maradt helyeire jelentkezhetnek.

Utazás a maják földjén

Müllner Péter, Washington

Ajánlás

Manapság sok útijegyzet lát napvilágot az erdélyi napisajtó hasábjain. Messze földre került honfitársaink igyekeznek életük új színtereit közel hozni az otthoniakhoz – a mi sajátos látásmódunk szerint. Engedelmükkel, én is ezt tenném a következôkben.

Belizébe, az egykori Brit Hondurasba tett utazásunk élményeit, tapasztalatait szeretném megosztani az olvasóval. Kérem, tartsanak velem az úton, amely a maja városállamok romjaihoz, a közép-amerikai dzsungel mélyére, valamint a paradicsomi szépségû Karib-tenger partjaira, zátonyaira és felszíne alá vezeti el az érdeklôdôket.

Bár a látottakat igyekeztem a lehetô leghívebben leírni, elôfordulhat, hogy természetrajzban és történelemben jártasabb olvasóim apróbb pontatlanságokra bukkanak majd. Kérem, bocsássanak meg nekem ezért és igazítsák helyre tévedéseimet – mindannyiunk okulására. Egyébiránt pedig fogadják a beszámolómat ugyanolyan szerettel, mint amilyennel most én adom át önöknek.

Tények Belizérôl, – történelem és gazdaság

Belize Közép-Amerikában, az egykori maja szállásterület peremén fekszik, Mexikó, Guatemala, Honduras és a Karib-tenger által határolva. Lakosainak száma 250 ezer, fôvárosa a 8 ezer lelkes Belmopan.

Ez a kis ország a béke és stabilitás szigete ebben a még nem is olyan régen diktatúrák és polgárháborúk által feldúlt világrészben. Ez jórészt az 1981-ig tartó brit uralomnak köszönhetô, mert a britek mesterei voltak a gazdasági fejlôdésre és hiteles katonai erôre támaszkodó egyensúlyteremtésnek.

Kezdetben az angolok csak keményfa kitermelésére jogosító koncessziót szereztek a területet birtokló spanyoloktól. 1798-ban azonban, miután legyôzték a spanyolokat a Caye St. Georgenál vívott tengeri csatában, uralmuk alá vonták az országot és gyarmattá szervezték. 1862-tôl kezdôdôen birtokukat Brit Hondurasnak nevezték. Mindaddig, amíg a fát mint szerkezeti anyagot fel nem váltotta az acél, itt termelték ki a hajóépítéshez szükséges keményfa 90 százalékát. Nyilvánvaló tehát, hogy a világhatalmát hadiflottájára alapozó Nagy-Britannia számára a gyarmat stratégiai fontosságú volt.

Az egykori anyaország öröksége és befolyása a mai napig megfigyelhetô Belizében. Elôször is az ország hivatalos nyelve az angol – Közép-Amerikában egyedüliként. Továbbá oktatási, valamint egészség- és igazságügyi rendszere az angol mintát követi, ennek megfelelôen a legmagasabb színvonalú a térségben. Az írni-olvasni tudás például 96 (!) százalékos. A közbiztonság jónak mondható; bár a szokásos elôvigyázatosság ajánlott, az utazónak nem kell rablási kísérletektôl, netán útonállástól tartania, mint mondjuk a szomszédos Guatemalában.

Belize 1981-ben nyerte el függetlenségét a Brit Nemzetközösség keretén belül és azóta stabil a demokrácia, ahol két párt váltja egymást a hatalomban. Az államfô II. Erzsébet királynô, akit helyben egy fôkormányzó képvisel. Itt ismeretlenek a Latin-Amerikában oly gyakori katonai puccsok. Igaz, nem is volna, ki ezeket végrehajtsa, mert Belizének nincs állandó ( és túlméretezett ) hadserege. A kb. 35 ezer fôs ún. Véderô ( Defence Force) a NATO- mintájú hivatásos hadseregek tartalékállományához hasonlítható; tagjai egy rövid alapkiképzést követôen civil foglalkozásuk mellett, idôszakos jelleggel katonáskodnak. A szomszédok, elsôsorban Guatemala esetleges területi követeléseinek féken tartása érdekeben Nagy- Britannia azért állomásoztat itt némi komolyabb haderôt és a brit hadsereg dzsungelharcra szakosodott gyalogos egységeit is itt képezik ki. Ezek az alakulatok azonban nyilvánvalóan nem jönnek számításba egy államcsíny potenciális végrehajtóiként.

A függetlenséggel természetszerûen együttjáró, optimista gazdasági várakozásokat itt sem igazolta a jövô. Az erôs konjunktúra-függôséget ellensúlyozó gazdasági sokoldalúság megteremtésének érdekében hozott intézkedések nem érték el a kívánt hatást, így az ország ma is alapvetôen fakitermelésbôl és mezôgazdasági exportból él. Mindkét ágazatban erôs a verseny és gyengék a profitkilátások. A mexikói pesónak a kilencvenes évek elején történt nagyarányú leértékelése újabb csapást mért Belize gazdaságára. Az olcsóvá vált Mexikó elszívta az amúgy is korlátozott belizei vásárlóerôt és vonzó célponttá vált a tömegturizmus számára is, amely elkerülte a nemzeti valutáját leértékelni nem óhajtó miniállamot. A viszonylag fejlett iskolarendszerbôl kilépô képzett munkaerô által kínált komparatív elônyt az ország, ipar és befektetések hiányában, csak korlátozott mértékben képes kihasználni. Minden együtt van, hogy az emberek elégedetlenek legyenek.

Mégsem így van, mégpedig több okból kifolyólag. Elôször is a pénzügyi stabilitás ( az infláció mértéke mindössze évi 2-3 százalék!) kiszámíthatóbbá teszi a szegénységet, a lakosságot nem sokkolják gyakori és jelentôs áremelések. Másodszor Belizében nem amerikai vagy nyugat-európai mércével mérnek, hanem közép-amerikaival, így kevesebb alapja van az elégedetlenségnek. Végül, de nem utolsósorban ebben a napfényes és meleg, oldott légkörû és lassú tempójú országban bízvást a lélektani lehetetlenség kategóriájába sorolható a tartós rosszkedv. Talán hihetetlenül hangzik, de mindenki, akivel csak kapcsolatba kerültünk, arról igyekezett biztosítani bennünket, hogy minden nehézség ellenére boldog ezen a tájon, és hogy semmiért nem cserélné fel Belizét Nyugat-Európával vagy az Egyesült Államokkal.

Bûncselekmény, balesetek

(nagy a.)

Hatóságsértés

alapos gyanújával indítottak eljárást a 38 éves körtvélyfáji illetôségû Kali Antal ellen, akinek nevére a Törvényszék Melletti Ügyészség 30 napos elôzetes letartóztatási parancsot bocsátott ki.

A rendôrség tájékoztatása szerint, szombaton késô délután Székely János törzsôrmestert, a gernyeszegi rendôrôrs parancsnok- helyettesét Kiss Emese lakására hívták, egy botrány megfékezésére. A nézeteltérést a túlzott alkoholfogyasztás váltotta ki. A törzsôrmestert a csendháborító arcul és karon ütötte, letépte nadrágját, elszakította ingét, blúzát. Az ittas férfinak meggondolatlan tettéért kell felelnie a bíróság elôtt.

Két nap – két baleset

Hét végén két súlyos közúti baleset volt a megyében.

A rendôrség értesítése szerint, Gödemesterházán a 15-ös országúton tiltott helyen szaladt át az úttesten a 14 éves alsóbölkényi N. Sorin, akit a HR-22-MIP forgalmi rendszámú személygépkocsijával, a 24 éves maroshévízi M. Paul gázolt el. A péntek délutáni balesetben a figyelmetlen kiskorú súlyos sérüléseket szenvedett.

Szombat délben a marosvásárhelyi Dózsa György utcában történt: az út bal oldali sávján haladt 2-TM-1577 jelzézû személyautó, amelyet a 32 éves lugosi illetôségû M. Costel Casin vezetett, és összeütközött a szembôl szabályszerûen érkezô 2-MS-1710 rendszámú személygépkocsival, melynek volánja mellett a 21 éves marosludasi M. Mihail Lucian ült. A balesetben a "vétlen" kiskocsi utasa súlyosan sérült.

Tárlat és találkozó

(dósa)

Laczkó Aranka tavaly decemberben írt szomorkás levelet a Népújságnak, melyben az állt, hogy 24 év szolgálati idô után munkanélkülivé vált, tehetségét nem tudja érvényesíteni, mert naiv mûvészként ritkán nyílik alkalma közönség elé lépni munkáival. Talán a közzétett írásnak köszönhetôen is, Aranka álláshoz, munkához jutott, méghozzá azt csinálja, ami a szívéhez is közel áll, bútormintákat rajzol, fest. Fekete-fehér rajzaiból és néhány varrott szônyegébôl pénteken nyílt tárlat a dicsôszentmártoni Magyar Házban. Laczkó Arankáról Bölöni Domokos beszélt a hallgatóságnak, és ugyanô mutatta be a Népújság kiadója, az Impress néhány friss kötetét is. Nagy Pál ezúttal könyvszerkesztôi minôségében lépett közönség elé, a Humorunknál vagyunk címû könyv keletkezésérôl, szerzôirôl szólt, majd felolvasta Nyírô József Perelünk címû írását, késôbb pedig Szilágyi Domokos versparódiáját (Székely János: Évek). A kötetbôl és frissebb írásaiból olvasott Bölöni Domokos is.

A dicsôszentmártoni Sipos Domokos Mûvelôdési Egyesület új elnökétôl, Seprôdi Józseftôl értesülhetett a hallgatóság, hogy az Illyés Alapítvány jelentôsebb összeggel támogatja egy irodalmi kávézó és a könyvtár létesítését, illetve fenntartását a Magyar Házban. Az irodalmi kávézó (klub) naponta 16–22 óra között tart nyitva, lapokkal, folyóiratokkal áll az érdeklôdôk rendelkezésére (Látó, Helikon, Erdélyi Napló, Erdélyi Gazda, Háromszék, Székelyföld stb.) Irodalmi folyóiratokat adományként elfogadnak.) Ugyanott külön teremben képzômûvészeti mûhelyt nyit Bartha Béla, ide a fiatal érdeklôdôket, az új tehetségeket várja. A képzômûvészeti klub munkarendje a jelentkezôktôl függ.

RMDSZ- közlemények

Az RMDSZ Maros megyei szervezete 2000. július 15-i rendkívüli tisztújító küldöttgyûlésén a következô személyeket választották meg a megyei szervezet bizottságaiba:

1. A Területi Ellenôrzô Bizottság tagjai: Kádár István, László Ildikó és Buksa Béla (póttagok: Szász Pál és Bözödi Sándor).

2. A Területi Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai Lokodi Edit Emôke, Gámentzy Zoltán, Csíky Boldizsár, Kirsch Attila és Dónáth Adél (póttagok: Péter Jenô és Páll Levente).

3. A területi Szabályzat-felügyelô Bizottság tagjai Rücz Erzsébet, Bartha Barna és Sántha Tibor.

Tatár Béla ügyvezetô elnök

*

Az RMDSZ Maros megyei szervezete autóbuszt indít a segesvári Petôfi-ünnepségekre 2000. július 30- án, vasárnap reggel 8.30 órakor. Az autóbusz a megyei szervezet székháza (Rózsák tere 5. szám) elôl indul.

A segesvári Petôfi-ünnepség programja:

– 10.30 órakor istentisztelet a fehéregyházi református templomban.

– 12 órakor koszorúzással egybekötött ünnepség a Múzeumkertben.

Az érdeklôdôket kérjük, jelentkezzenek 2000. július 25-ig, hétköznapokon 9-13 óra között az RMDSZ Maros megyei szervezete székházában (Rózsák tere 5. szám), a titkárságon.

Útiköltség: személyenként 50.000 lej. Feliratkozás az útiköltség kifizetésekor, a helyek függvényében.

Tatár Béla ügyvezetô elnök

Gál Éva szervezési alelnök

Nyílt levél a fogyasztóvédôkhöz

Örömmel olvastam a Népújság hasábjain, hogy a fogyasztóvédôk aktívan mûködnek – bizonyos területeken. A dicsôszentmártoni kábeltévé-társaságot megbüntették az adások minôsége miatt. Több üzletet szigorúan bírságoltak az áruk nem megfelelô minôségéért… Dícséretes, hogy végre nálunk is felfigyelnek a fogyasztók jogaira. Sajnos több esetben is a tisztelt fogyasztóvédôk figyelmét elkerülték olyan dolgok, amelyek sürgôsen orvoslást igényelnek.

Vegyük sorban:

1. Miért van az, hogy a TVR1-es mûsorát nyaranta du. 5 órától egyáltalán nem lehet élvezni a rossz adásminôség miatt, habár a díjat változatlanul fizetjük? Szerintem ez is ugyanolyan orvoslásra szoruló gond, mint amikor az embernek nem megfelelô árut kínálnak megvételre. Annyi a különbség csupán, hogy az üzletben az ember visszautasíthatja a terméket, vagy a fogyasztóvédôk a segítségére sietnek…

2. A TVR2 bizonyos területeken nem fogható. Az okok mellékesek, s nem ez a valódi gond. Ami felháborító, hogy a mindkét országos adó mûsorát élvezô nézô ugyanannyit fizet, mint az, aki csupán egyiket (s azt is rossz minôségben…). Igaz, hogy kormányrendelet szerint minden tévétulajdonos köteles ezt az összeget fizetni, azonban tudjuk azt is, hogy az RTV társaság a központi költségvetésbôl a szükséges pénzösszegeinek 80%-át kapja. A kormányrendelet értelmében joga van minden elôfizetônek az egyenlô mértékben történô mûsornézésre. A kérdés az, hogy miért nem tesz senki semmit annak érdekében, hogy minden elôfizetô (jogaihoz híven) nézhesse az országos adó mûsorait?

Abban reménykedem, hogy a Fogyasztóvédelmi Hivatal felfigyel ezekre a dolgokra is, és megpróbál épkézláb megoldást találni a törvény elôtt védtelen polgárok gondjaira. Bízom abban, hogy egy demokratikus országban lehetséges olyan kompromisszumot kötni, amely mindenkit teljes mértékben kielégít…

Tisztelettel

Szász Tibor, Bonyha

Mátyus Istvánra emlékeztek Kibéden

Bölöni Domokos

Tudományos emlékgyûlésen, ünnepi szimpóziumon emlékeztek az erdélyi tudományosság egyik jelentôs alakjára, a 275 éve született Kibédi Mátyus István orvosdoktorra, akit 1757-ben neveztek ki Marosszék hivatalos orvosává. Erre az alkalomra adták ki ismét Spielmann József Mátyusról írt életregényét (Másoknak világítva), melyet a helyszínen, a kibédi mûvelôdési házban vásárolhattott meg a nagy számú hallgatóság. A szülôfalujához hûséges, templomépítô tudósra emlékezett Falka Zoltán helybéli református lelkész és Péterfy László ny. lelkész, több egyházmonográfia szerzôje. Élete szüntelen harc volt a felvilágosodás érdekében, idézte a szónok Spielmann Józsefet. A budapesti Gerendás Lajos történész dolgozatát (Marosszék a XVIII. században) a székelyudvarhelyi kutató, Róth András Lajos ismertette. Székelyudvarhelyen két Mátyus-család él, Mátyus István munkásságát az ifjabbik testvér, dr. Mátyus Gyula fogorvos foglalta össze, a betegeskedô öreg édesanyjának gondját viselô Mátyus Istvánról szóló, ma is élô kibédi történeteket ismertetett Ráduly János író, folklorista, aki az emlékülést is vezette. Sebestyén Mihály történész Mátyus István könyvtáráról beszélt; tôle és késôbb a tisztségébe is lépô unokaöccsétôl 835 kötet (726 cím, 400 szerzôtôl) került a Református Kollégium Bibliotheca Mátyusiana részlegére, ez képezi a Teleki Téka Bolyai-állományának a törzsanyagát. Neki köszönhetô a kollégium nyomdája is, könyvnyomtató várossá akarta tenni Marosvásárhelyt. Vállalta a meg nem értés ódiumát is, mondotta Sebestyén Mihály. Róth András Lajos dolgozata (Kibédi Mátyus István és a magyar nyelv) csakúgy, mint az elhangzott szövegek nagy része, külön gyûjteménybe kívánkozik. Mátyus István "az orvosok aranykorában" élt, hallottuk, amikor a magyar nyelv felmagasztosodott. Nyelvi törekvése Diaeteticáiban – társadalmi kényszer. (A deák szókat, írja, magyarul is kitettem.) Dr. Rácz Lajos Ernô egyetemi elôadótanár (a MOGYE Orvosi és Gyógyszerészettörténeti tanszékérôl) az erdélyi közegészségtan kérdéseit tekintette át Mátyus életmûvének ismeretében, hiszen Mátyus a magyar közegészségtan úttörôje is volt, nincs olyan életterület, amelyre ne térne ki, a szakmai ártalmakat részletesen leírja és megelôzô intézkedéseket is javasol.(Pl. hogy a szappanfôzôket telepítsék a városon kívülre.) Dr. Mátyus András fül-orr- gégész, a székelyudvarhelyi kórházépítô utód és dr. Mátyus Gyula felváltva tértek ki Mátyus István tevékenységének újabb és újabb területeire. A virgonc eszû orvosok közé tartozott, jegyezte meg Mátyus András. Ô volt a magyar testnevelés elsô orvosi megfogalmazója, a magyar gyógytorna elsô leírója, a magyar gyermekgyógyászat és geriátria elsô képviselôje, a hidroterápia ajánlója. (A "testnek gyakorlását" igencsak nagyra tarotta "a feredésben"). A fiatalok is részt kértek Mátyus munkásságának búvárlásából. A tánc, a muzsika szerepe a testmozgásban és a gyógyító medicínában – ezt a témát ifjabb Mátyus Gyula orvostanhallgató és Mátyus Katalin technikus dolgozta fel. Mátyus Ilona ny. tanítónô "feltérképezte" a kibédi vagy az onnan elszármazott Mátyusokat. Alig van ma olyan család Kibéden, mondotta, amely ne állna vér szerinti kapcsolatban a Mátyusokkal. Végezetül dr. Mátyus András "testközelibb" dologról is megemlékezett, mégpedig Kibédi Mátyus István káposzta enciklopédiájáról a magyaros konyhában – amit a vendéglátó kibédiek – stílusosan – töltött káposzta ebéddel honoráltak. Közben jutott idô az iskola tánccsoportjának mûsorára, jutott idô beszélgetésre és emlékidézésre is, közelrôl- távolról érkezett vendégek, a környék érdeklôdô értelmiségijei közötti baráti eszmecserére. Jutott idô megtekinteni az elôcsarnok kiállítását a falu címerrajzával, a székelyszentistváni faragó, Sándor János millenniumi tárgyú címertárlatát, az átellenben levô kisebb épületben pedig az itt élô vagy innen származó mûvészek és mûkedvelôk kiállítását: Kováts Mátyus Erzsébet színes képeit, Péterfi György tanár és fia faragványait (kisasztalok, csillár), Rekita László faragott szobabútorát (asztal, székek, karos pad, láda), Ferenczi Ernô festményeit, Sándor János kisebb faragványait. Itt állították ki fôhelyen Kibédi Mátyus István munkáit, a Diaetetica elérhetô darabjait, fölöttük az udvarhelyi Székely József szobrász nagyméretû fémplakettjével, körül a kibédi nemes famíliák címereivel.

Mindez egyetlen nap, a szombat mérlege. Vasárnap aztán hálaadó istentisztelet keretében is megemlékeztek Mátyus Istvánról, Falka Zoltán és Péterfy László lelkészek a népes gyülekezet elôtt szóltak Kibéd nagy fiáról, az enciklopédista Mátyus Istvánról, aki a közjó szolgálatában, a nyelvet is ápolva, féltve "fogyott el" egy félfeudalista korban, másoknak világítva, magát megemésztve. Nemzedékünk számára ezek a valamikori "gyertyák" – fényt adó, világosságot mutató fáklyák, jövônket is meghatározzák, hiszen szellemiségüket tovább kell vinnünk, örökségükhöz nem szabad méltatlanokká válnunk. A kibédi templom falán plakett idézi Mátyus István képét (Székely József munkája), márványtáblán olvasható a hozzá járó ismeret annak, aki ide betér. (A felállítás Tamás István érdeme.)

"Könyvem megírásával egy a célom – vallotta 1968-ban Spielmann József – : felhívni a figyelmet egy jogtalanul elfelejtett felvilágosult tudósunkra." Ha akkor (tudjuk, miért) ez nem is sikerülhetett maradéktalanul, mára az orvostörténész író szándéka beérett, Mátyus István és a hozzá hasonló úttörô tudós elôdök munkássága most kezd igazán feltárulni utókoruk elôtt, kultuszuk megérdmelten kezd virágozni, második életük talán öröknek bizonyul.

Táborzáró Jobbágytelkén

Kopjafa az Öt Fenyônél

(lokodi)

Ha Martti Rantanen nem Finnországban látja meg jó negyven évvel ezelôtt a napvilágot, hanem Erdély valamelyik fertályán, talán nem lesz ott Jobbágytelkén július 9 és 16. között, ha Muhi Tamás nem a Vajdaságban él, ez idô tájt talán nem Hodos patakának völgyében "folklorizálja" életét, hanem fordított lesz a helyzet, valahol napnyugta felé keresnek tapasztalatokat, jóval urbánusabb helyeken, az etno- és a folkszigetektôl meglehetôsen távol. Mindezt csak azért, így áttételesen, mert van még piaca az erdélyi folklórnak, a térképen – láttam – be van jelölve Jobbágytelke, Magyarlapád, a Mezôségen Szék, a Maros mentén Vajdaszentivány és Holtmaros, távolabb a Gyímesek. Az is igaz, csak addig lehetséges mindez, amíg a térképen megjelölt folkcentrumok neve mellett bejegyeztetik valahogyan ekképp: Szék: Kallós Zoltán, Holtmaros és Magyaró: Csôsz Irma, Jobbágytelke: Balla Antal. Még nem szóltunk Kalotaszentkirályról, Csernátonról, de írtuk volt: hosszú ez a folkszezon, területileg befog egy nagy régiót, Bánságtól a Gyímesekig, Berecktôl Szatmárfényig.

Záróra felé szokás számba venni a dolgokat, a finn folklorista kifejezett kérésére magyarul: a dézsában tejet tartanak, az oltó a sajtkészítésnél használatos, az osztováta a népi szövés technikájához szükséges, és így tovább: jó volt megtudni, mi az a fújtató, az üllô, nagyverô, patkó és tûzfogó. Képi-nyelvi gazdagságból csomagolt az északi. Otthon majd gyakorolni fogja: Farduló, Öves, Csalóka, Guzsalyas. Group – így egyelôre könnyebb neki.

Jobbágytelke keleti határának magaslatára vonult szombaton délután a tábor, és az Öt Fenyônél kopjafát állított. A tánctáborra legyen emlékezés, ha netalán a Hodos patakának völgyében is kitör majd a globalizáció.

A magaslaton magyar táji megnevezésekrôl hallott a táborlakó: északon a Görgényi-havasok, északnyugaton a bölkényi Mocsár, nyugaton az erdélyi Mezôség, keleten a Bekecs, kékebben a Mezôhavas. Tagolódás szerint könyveket írt a történelem, bár nehéz ma már minden követ felkutatni.

Este gálamûsor volt soron, eljött a székelyudvarhelyi Táncmûhely. Ekkora sokadalmat csak Kisasszony napján látott Jobbágytelke hajdanán. Most táncos mulatságot aratás idején. A heti táncgyakorlat szombatra beért: táncolt a holland, járta az amerikai, és bokázott a dunántúli magyar. Kurálás után Don-kanyaros nóták helyett eredeti jobbágytelki dallamokat fújt a helybéli ember, már hogyne tudna arról, hogy gyûjtôútján járt itt a század elején Bartók Béla, kalapkötô asszonyok énekeltek neki. A folkkocsmában zsebmagnót tartott magasba a gyûjtô. A cigánykovács vérszemet kapott, fújta a kesergôt. Reggelig állt a bál.

A Folk Center Alapítvány, a helyi önkormányzat elégedett, bár megfeszítô volt a hét, megérte a kaláka. Vasárnap felszedték a sátrakat. Jobbágytelkén maradt a szántó- vetô élet, látástól vakulásig.

Stációk az álomkeresôn

A minôség ellenforradalma, avagy újabb landolás a ló másik oldalán

Klósz Bálint

Merem remélni, hogy kis fogalmazványom címére prózaírói eszményképem, Németh László, nem kényszerül ringlispílmozgásba a Kerepesiben, de az idéni matúrák (kis- és nagy) eredményeit szemrevételezve, a bennem munkáló kisördög óhatatlanul kegyeletgyalázásra kényszerít. A posztrevolucionáris korszak gyorsan bôvülô ereklyetárában az Iliescu-mosoly, a Basescu-illeték, a Roman-kaméleonizmus, a Vadim Tudor-zagyva, a Katona Ádám- hadova mellé ezred végi nagy fogásként a Marga fôzte kontraszelekció is zajosan polcot követel magának a trófeák között. Mirôl is van tulajdonképpen szó? Oktatásügyi minisztériumunk korszaknyitó szándékkal, siralmas költségvetésének lyukait álcázandó, a légyinvázió egy csapással való felszámolásának évszázadok óta ismert technikáját meglovagolva, a tanulmányi ciklusokat lezáró megmérettetések (képességvizsga, érettségi) szentenciáit újításként, fétis jelleggel, az esetlegesen folytatandó stúdiumok alapköveként jelölte meg. Ezen kitaláció eredményeként középiskolába áhítozó ifjaink szelekcióját nem egy fizikai valójában konstans és kényszerhelyzetébôl fakadóan egységes elbírálásra ítélt vizsgabizottság ejti meg, hanem a mennybemenetelt biztosító rangsorolást ezennel elvégzik a titkárságok ún. kuffervizit (doszárböngészet) alapján. Mit kell egy bárhova becsúsztatható passzusnak tartalmaznia? Egy minél mutatósabb kisérettségi általánost (az egyéni garancia 75%-át) a gimnáziumi négy év (fáj a szívem értetek, ez évi végzôsök!!) médiájával mixelve (mérlegsúlya 25%-nyi). Semmi jelentôsége nincs annak, hogy ezt a jegykonglomerátumot az alsóökörnyáli általános iskola utcáról toborzott többé-kevésbé felkészült, többé-kevésbé elhivatott helyettesei, avagy a nagy tradíciókkal bíró, magas sarkú csúcspedagógusokkal teletûzdelt, belvárosi alma mater igényességükrôl híres népnevelôi hozták tetô alá. A hadba állítás ezen új módszere mélységesen árt a nagy megbecsülésnek örvendô, folyamatosan minôséget termelô, növekvô autonómiájuk folytán válogatott tantestületekre jogot formáló neves középiskoláknak, de nem használ az önhibájukon kívül az Édenbe bekeveredett gyanútlan, felülbecsült nebulóknak sem. Alkalmat ad viszont – végül is Balkániában élünk, etnikai megkülönböztetés nélkül – az otthonról szerényebb intellektusbagázsival feltarisznyált tinédzserek életrevalóságától kicsattanó és anyagiakban sem szûkölködô szüleinek ahhoz, hogy a becses komissziókat megkörnyékezve és állhatatosan körülzsongva csemetéik érdemjegyekben kifejezett teljesítményét az ideálist súroló spiccekre feltornásszák. Egy idôben lefolytatott, kellô diszkrécióval megspékelt négyszemközti terefere, egy nyomos "érveket" tartalmazó segítô jobb avagy bal – finnyásak magukra vessenek –, egy példásan megszervezett protokoll gyakran szebben beszél, ékesebben érvel, mint Mircea fejedelem, avagy Szilágyi Erzsébet az általuk megkomponált levelekben. Így hát nem ritka eset és számos, a tenyerem zegzugainál jobban ismert tanítványom esete bizonyítja, hogy illusztris félanalfabéták fényes revansot vettek az ôket évekig lepipáló, de törékenyebb hinterlanddal rendelkezô eminensek felett. Végül is a 3-4 nap alatt kiharcolt 75%-os sikerbiztosíték mellett eltörpül a négy esztendô alatt összebütykölt, mindössze 25%-ot érô munkapenzum. A számok beszélnek, a kutya ugat, a reform magabiztosan halad a maga útján. S ha a metódus bebizonyítja életképességét, az ügyeskedôk majd megtalálják a módját annak, hogy az eddig meglizsált negyedrészt érô mutatókat is, ugyanolyan nyomós érvekkel a csillagos égig közelítsék.

A felsôoktatási intézmények felé vezetô út is, ugyan a tûrhetôség határáig lefaragott arányokkal a megerôszakolt objektivitás veszélyeit rejtegeti kacskaringóiban. A 2000- res kontingens látványos sikerszázalékai, a sokévi átlagokat felülmúló szuperáltalánosok még az éceszt kivajúdó és az egész struktúra nyakába varró minisztériumi szakemberek gyanúját is felkeltették és ime – post festum – elrendelték a szúrópróbaszerû részleges revíziót. Egy kis porhintés az értetlenkedve okvetetlenkedôk szemébe sose árt. A statisztikákat felfuttató szóbeli feleletekrôl nem készültek CD-k, de a beharangozás szerint, ha az archivumokban ôrzött írásbeli dolgozatok egyk-másikának átnézésekor rendellenességekre bukkannak majd a megkörnyékezhetetlen "szupervizorok", ott majd szorul a kapca. Szerencsénkre a ránkszakadt, fullasztóan perzselô nyárban, szandálba bujtatott lábaink következménymentesen átvészelik a szorulást.

Koboznak pöngése

Cselényi László útjai

Ablonczy László

Alig tudom utolérni. Tíz órára beszélte meg a találkozót Lucien Hervével, a magyar származású világhírû fotómûvésszel, aki augusztusban tölti be kilencvenedik születésnapját, de kilenckor már ott akar lenni a forgatás helyszínén. Cselényi László, hóna alatt az albumokkal, szinte szalad elôttem át a Saint Sulpice téren, mert mindent ellenôrizni akar. Az elegánskodó és készületlen televíziósok divatos hadseregébe nem sorozható. Nem tartozik azok közé, akiknek a gyártásvezetô írja fel a kérdéseket, s fûti be a beszélgetôtársakat. Cselényi László ószakmabeli, mert mesterségét folytonos elmélyülésnek is tekinti. Kora reggeltôl Lucien Hervé felvételei nyomán a marseilles-i modern lakónegyedet járta, aztán spanyolországi korostorokban bolyongott, mert tárgyát és beszélgetôtársát ismerni akarja. Ami számára nemcsak szakmai, hanem etikai igény is.

Örök nyugtalanságában másokat is folytonos munkára és gondolkodásra kényszerít. Már csak álmainkban tûnhet fel tavaly májusa, amikor még Marosvásárhely és Budapest között közvetlen vonat járt, s a Nemzeti együttesének étkezôkocsijában Cselényi László és stábja megállás nélkül dolgozott Kolozsvárig. Többórányi anyagot készítettek a korábbi napokban, de ha már együtt vagyunk, avassuk hivatalossá az együttlétet, mondta, és szívós, szenvedélyes szeretettel egymás után szólította kamera elé Sinkovits Imrét, Agárdy Gábort, a mûvészeket és a vezetôket. Mindenki megadta magát olyanképpen, hogy poharazását is felfüggesztette a kameraillem kedvéért. Mert a rendezô úr kivételes képesség birtokosa: szuggesztíven érvel célja érdekében. S különben is, újabb képek és gondolatok, arcvillanások, hangulatok csak erôsíthetik a riport hangulatát. Ahogyan kis csapatával a kolozsvári állomáson leszállt, s az induló vonat után integetett, az elsô, általam látott poétikus szépséggel készített Toldi-filmje merült fel az emlékezetemben. Hegyen-völgyön járó komédiás társaság elôadásában láthattuk megelevenedni Arany János halhatatlan költeményét. Ami a nemes és ihletett filmet személyessé tette, hogy e vándorló színésztrupp mintha Balassi Bálint korának, a magyar reneszánsznak, erdei-mezei szellemlovag társasága lenne, akik egyik alkalommal a Felvidéken, másutt, a Dunántúlon s aztán az erdélyi bércek tövében tûnnek fel. S e szegénylegény színészcsapat mérhetetlen erôt, a szabadságot sugározta a zsarnok idôben. S ez a szabadságálom Cselényi Lászlóban sosem személyes ambícióként, hanem az alkotó ember kollektivitási igényeként mûködik. Az elmúlt évtizedek erdélyi exodusában azon kevesek egyike Cselényi László, aki visszamenôen is igazolta: el kellett jönnie, hogy szenvedélyes élethivatását, Erdély és a kisebbség ügyét úgy szolgálja, ahogyan még senki nem tette. Mert Cselényi László nem feledi szorongató kolozsvári hajnalait, amikor magyarként és hivatott magyar értelmiségiként már csak mint tejkihordó pária élhetett. Nem feledni távozott Kolozsvárról, hanem a sosem felejtés, a feladat szolgálatával igazolta és igazolja folyamatosan hûségét: Minoritates Mundi. Ha valamiért érdemes volt életre hívni a Duna Televíziót, akkor annak egyik parádés igazolása Cselényi László sorozata is.

Ne röstelljük a történelmi hasonlatokat. Szenczi Molnár Albert nyugati bolyongásából, a százötven zsoltár fordításával hazatérve, Sütô András szép képével szólva, nyelvünk aranyágas galambseregét röptette fel a megmaradás reményében. Kis Miklós nyomdával érkezett vissza, Apáczai a korszerû iskola szellemének igényével tért meg Hollandiából. Bölöni Farkas Sándor Európába és Észak-Amerikába utazott, hogy minden hasznos tapasztalatot begyûjtsön, s hazatérjen velük életünket igazítani s kedvünket bátorítani. Cselényi László ambíciója sem kevesebb. Egyszer Svédországból, máskor Dél-Tirolból, aztán a lapp példával tér haza. Valamennyiben egyetlen kérdésre keresi a választ: az egymás mellett élô nemzetiségek nyelvi, kulturális, gazdasági, emberi voltukban hogyan ôrzik, éltetik sajátosságaikat, miként viselik el egymást békességben, a társadalom és az állam pedig milyen jogi és intézményes garanciákkal biztosítja megmaradásukat. Félszáz adás, csaknem valamennyi más helyszínen és eltérô példákkal. Újból és újból, címzés és oktató mondatok nélkül is, félreérthetetlen igazolásokkal szolgál arra, hogy nem kell szeretni egymást, ami a demokrácia kérlelhetetlen parancsa egymás tudomásul vétele. A Duna- medence népei és nemzetei is csak ebben a szellemben teremthetnek korszerû államot és rendet - önnön polgárainak elméjében is. A Minoritates Mundi változatok és ajánlatok sokaságát mutatja be. Bátorít a kezdeményezésre, kis családok önszervezôdése éppúgy része ennek a stratégiának, mint a nemzetiség vezetôinek távlatos és nyitott politizálása. Elég sajnos, hogy Cselényi László annyi filmben begyûjtött tapasztalatával éppúgy nem élnek a magyarországi és a határon túli vezetôk, mint azzal a hatalmas diplomáciai ismeretkörével sem, amit forgatásai közben és munkái becsülése nyomán Barcelonától Amerikáig szerzett.

Egy-egy híradása annyira találó, hogy szinte népkarakterológiai tanulmány is. Nem oktatófilmeket készít. Cselényi László képben és kísérôszövegében is derûsen, szellemesen cseveg a nézôvel. Franciák és magyarok egyként jót derültek skóciai beszámolóján, amikor arról értekezett, hogy a déli ágyúlövés 1 órakor hangzik el, mert így a skótok tizenegy ágyúlövést megspórolhatnak. Tréfás történetek és komoly sorskérdések egy szemléletben sûrûsödnek Cselényi László filmsorozatában. Sütô András gondolatát kölcsön kérve, a Minoritates Mundi vigaszt jelent. Errôl a vigaszteremtô szándékáról, mint a legfontosabb törekvésérôl beszélt Cselényi László a francia rádióban, azért készítette sorozatát, mondotta, hogy a kisebbség nyomorúságban élô magyarságának helyben maradva legyen emberi élete. Az Európai Újságíró Szövetség által nemrégiben adományozott Európa-díj félreérthetetlen igazolása annak, hogy az emberi lét közösségi kérdései el nem avulnak, s azok, akik ezeket akár a mûvészet eszközeivel is napirenden tartják, a világ figyelmét és becsülését érdemelhetik ki.

De semmi hívság - egy sor elismerés után sem. Cipeli a kamerát és szereli a berendezést, hogy idôben induljon a felvétel. Cselényi nemcsak Minoritates sorozatában, hanem játékfilmek készítése (Tamási: Ördögváltozás Csíkban) során is igazolta: jól szervezett társaság, amelyet a közösség és az ügy szeretete fût, nagy szegénységben is beválthatja álmait. Mert kis és nagy ügyek teremtô ihlete épp e kollektív hevülettôl emelkedhet meg. Cselényi László nagy erô birtokosa, mert szervezeti és mûvészi értelemben is távlatos gondolatok foglalkoztatják a Duna Televízióban. Sokak óhaja, hogy a most elbúcsúzott Sára Sándort ô váltsa fel a Duna Televízió elnöki székében. Cselényi László érdemes ember. Nem hatalmat, hanem még jobb televíziót akar. Nem úgy persze, ahogyan a Magyarok Világszövetségének elnöke képzeli, aki Párizsban a Magyar Intézetben, a dicsérô szavak után, elmarasztalóan kifejtette a Duna Televízióról, hogy Erdélyben sorvad a nézettség, mert a magyarországi kereskedelmi adókkal nem tudja felvenni a versenyt. Végzetes és szellemi félreértés e fogyasztói igénytelenségre alapozott nézôpont, ami egyébként a közszolgálatiság körüli általános zûrzavart is kifejezi. Mert az állampénzbôl támogatott televíziónak éppen nem az a dolga, hogy szennyeslelkû mûsorokkal és halandzsabajnokokkal vetélkedjen, hanem a goethei értelemben akarja a legjobbat adni. S nem a nézettségi mutató, hanem az igény és a szellem lehet csak a vezetô és mûsorszerkesztôi elv. Azért ne volna szükség például a Minoritates Mundira vagy a nyelvmûvelô mûsorra, vagy a Régiókra, mert a televíziós etalon Lagzi Lajcsi meg a Terminátor? Képtelen percfogyasztó és agymosató ideológia. A Duna tévé fogantatása épp a kufárszellem- világ ellen képvisel igénybejelentést, például Bartók Béla, Kodály Zoltán, Tamási Áron és Illyés Gyula jegyében. Cselényi László a kényelem helyett folyamatosan nyugtalan, teremtô szellemben és jól szervezettségben képzeli el az intézmény jövôjét. Azok élvezhetnék majd becsülését, akik a televízióért élnek, s nem belôle. Mert a státusban tetszelgô, a busás végkielégítésre sandító, s a szakmát nem ismerô urakra és hölgyekre, bulibûzös vállalkozásokra nem tart igényt. Ami újólag Cselényi ódivatú szemléletét jelzi, mert erkölcsi igényét is hangoztatja. S ebbôl nem enged. Egykori, s öröknek hitt kolozsvári barátságai is szétrobbantak. Mert a pénz és hatalomkísértésében magyarként sokan hitvánnyá lettek, s így emberként is alkalmatlanok a barátságra és a szellemi szövetségre. De most még a közeli útra figyel. Beül a volánhoz, sürgeti kollégáit is, s a Bonaparte utcából máris indítja a kis társulatot. Index jelzi, hogy a Luxemburg-kert oldalához fordul, s a Vaugirardon végiggurulva siet vissza Budapestre.

Tamási Áronnal integetek utána: elôre menj és fölfelé!

Még egyszer a Pálfy- házról

(lokodi)

Hitelrontás, vagy téves információk?

A Népújság szombati Szieszta mellékletében Keresztes Gyula nyugalmazott mûépítész meglehetôsen szkeptikus hangú cikket közölt a Bolyai utcában – felújítás alatt – található mûemléképület sorsáról, A Tolnai-ház címmel. Az érintett Színmûvészeti Egyetem dékánja, akárcsak az épület felújításának terveit elkészítô Arhing Kft. vezetôje fenntartással fogadta a lapunkban megjelent írás (szerzôjének) állításait.

Kovács Levente dékán: – A Pálfy- házat, mint köztudomású, ezelôtt három évvel kapta meg a marosvásárhelyi Színmûvészeti Egyetem a városi tanácstól, azzal a feltétellel, hogy itt tanügyi tevékenységet kiegészítô program mûködhessen. Ennek fejében az egyetem az aktuális restaurációs szabályozásoknak megfelelôen helyreállítja a házat. Ebben az ügyben a következô történt: a marosvásárhelyi Arhing tervezô- és kutató céggel elkészíttettük a terveket, amelyek mintegy 180 millió lejbe kerültek. Ebbe az összegbe sorolandó az állagmegôrzô munkálatokért kifizetett pénz is. Elôször is befedtük az épületet, hogy állaga ne romoljon tovább, a gerendázatot megerôsítettük és elterveztük azokat az akciókat, amelyeket itt a következôkben végre fogunk hajtani. Ennek érdekében tavaly szeptemberben egy sceno- tech nevezetû programot nyújtottunk be a Világbankhoz. A tanügyminisztérium mellett mûködik egy, a fôiskolai oktatás finanszírozásával foglalkozó szervezet, amely a Világbankon keresztül bizonyos összegeket ír ki pályázatok által megszerezhetô pénzekre. Mi itt pályáztunk egy eléggé nagy összegre, egy színháztechnikai kollégium, illetve a fôiskola audio-vizuális központjának kiépítése céljából. Erre a pályázatra most kaptuk meg a választ, és 38 ezer dollárt hagytak jóvá a kért 208 ezer dollárból. 500 millió lejt kaptunk az egyetem beruházási költségvetésébôl, de a tervezô cég vezetôjével, Szekeres Gerô építészmérnökkel több pályázatot is benyújtottunk, éspedig a Nemzeti Kulturális Alaphoz, a Sapientia Alapítványhoz, és pályázunk az Apáczai Alapítványnál is, hogy azt az oktatási hátteret, amelyet erre az épületre szeretnénk ráépíteni, azokat ki is tudjuk vitelezni. Mint mondtam, színháztechnikai kollégiumot akarunk itt létrehozni, amely a színházmûvészetet kiszolgáló szakembergárdát és nyilvánvalóan technikát is ki tud majd fejleszteni. A másik partnerünk ebben Romulus Fenes, akitôl ez az ötlet származott, ô a képzômûvészeti alap szemben lévô mûhelyeire építené a gyakorlati oktatást. A benyújtott tervek és programok azért fontosak, mert minden pályázatot kiíró szervezet igen jó néven veszi, ha a pályázó máshonnan is nyer támogatást. A Világbank által jóváhagyott támogatás talán majd vonzerôt gyakorol a Sapientia, az Apácai Alapítványokra is, az oda benyújtott pályázatok szempontjából is számunkra nagyon sokat jelentene. Ezért rossz, ha megalapozatlan, hitelrontó és megtévesztô információk jelennek meg illetéktelenektôl. Illetéktelennek nevezem, mert az nem az intézetet képviseli és teljes mértékben nem ismeri az ezzel kapcsolatos intézményi szándékokat. Az épület felújításával tulajdonképpen a város nyer, a város kulturális identitását erôsíti majd.

Szekeres Gerô építészmérnök, az Arhing Kft. cégvezetôje: – Ami a Pálfy-ház sorsát illeti, a rehabilitációs program köztudottan már a ’60-as évektôl tervben van. Az utolsó konkrétum, amelybe mi is belekapaszkodtunk ésamiért az ügyet felkaroltuk, elsôsorban annak köszönhetô, hogy végül is egy nagyon komoly intézet veszi kezelésbe az épületet és nem egy kocsmát, netán bingótermet nyitnak valakik abban a házban, amelynek van egy meghatározó státusa Marosvásárhely életképében. Fájó számunkra, hogy be nem avatott személyek nyilatkozgatnak egy olyan épület sorsáról, amely tényleg megérdemli, hogy restaurálva legyen, de nem akárhogyan. A mi szempontunkból az épület rendbetétele nagy szakmai kihívás. Akkor következett be a tragédia az épület "életében", amikor a múlt században leereszkedett a Bolyai utca szintje és megjelent ott az az otromba nagy támfal, így a talajszint emelkedésével az épület rongálódni kezdett. Amikor felmértük az épület kapacitását, a szerkezeti lehetôségeit, akkor jött az ötlet: le kell fejteni az épületrôl a fölösleges súlyt és mentesíteni a nedves környezettôl. Önhordó-tartó szerkezettel, úgynevezett körmökkel alá is bújtunk, és ezzel a könnyû tartószerkezettel máris meg tudtunk oldani bizonyos funkcionális felújításokat. Egyelôre itt tartunk, az épület visszanyeri eredeti formáját. Tudni kell, hogy a restaurálás egész más státusra került, ugyanis most jelent meg az idevágó, éspedig a restaurálási törvény, tehát nem lehet kaotikus összevisszaságot építeni. Július 26-án van a kulturminisztériumban a munkálatoknak a fenntartása és megvédése, miután megkapjuk az engedélyeket, érdemben csakis ezután léphetünk. Másrészt, amíg nincs meg az anyagi fedezet egy ilyen épületkomplexum felújításához, addig lehetetlen hozzáfogni egy meglehetôsen összetett rehabilitációs munkához. Ehhez bizony felelôsség társul. Minden más egyéb ebben az ügyben az álmodozás, vagy szubjektivitás szférájába tartozik.

Meghívó Vadasdra

B.D.

"2000. augusztus 5-én Neked is szólnak Vadasd harangjai: falutalálkozóra hívnak, hogy ôsi templomunk csendjében emlékezzünk és találkozzunk" – olvassuk a meghívón, melyet a presbitérium nevében a Kibéden szolgáló Csalóka Zoltán adm. lelkész írt alá. A faluból más tájakra származottakat hívja haza augusztus elsô szombatjára a közösség, amely csak ideiglenesen maradt pásztor nélkül, fôpásztora maga tiszteli meg jelenlétével: az igét D. Dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdeti. E találkozó nyújt alkalmat rá, hogy kis néprajzi szobát is avassanak – tudtuk meg Székely Ferenctôl, a találkozó egyik agilis szervezôjétôl –, valamint hogy megnyissák az itt született, sajnálatosan korán elhunyt Molnár Dénes-emlékszobát, amelyben a falujának szánt alkotásait lehet majd megtekinteni. Talán újabb képzômûvészeti zarándokhely születik, hiszen Molnár Dénes mindvégig fáradhatatlan szervezôje volt az alkotótáboroknak, és emlékét mi sem ôrizhetné méltóbban, mint egy, a szülôfalujában Róla elnevezett (Mezôpanit után: második) képzômûvészeti alkotótábor. Amely talán a fiatal alkotókat, a kezdôket pártolná fel.

Ezt a meghívót a vadasdiak azoknak is szánják, akiket a nagy földrajzi távolság miatt nem érhetnek el idejében, vagy akiknek nem ismerik a lakcímét, de postán vagy az internet segítségével kapcsolatot teremthetnek egykori gyülekezetükkel. Azok a személyek, akik a találkozást követô díszebéden is részt szeretnének venni, jelentkezhetnek levélben az alábbi címen: Vadasdi Református Parókia, Parohia Ref. Vadas, a falu postai irányítószáma 3284. Telefonon a 065-578-899-es (16-os belsô) számon érhetôk el a szervezôk.

Hogyan is írta a Vadasdi születésû költô, Jakab Ödön? "Szegény az én falum, hol a bölcsôm rengett, / Nem igen találni annál szegényebbet, / De ha egyebekben el is van maradva: / Van olyan két öreg, gyönyörû harangja, / Hogy azt már akárhol / Megirigyelhetnék az én falucskámtól!"

Alább pedig így emlékezik: "Azok a harangok mihelyt megszólalnak, / Vége van ott minden hétköznapi bajnak, /Megszépül a falu nyüzsgô, tarka néptôl, / Virít a sok lánytól, bokrétás legénytôl, / S az utcáin végig / Rezeda-illatok fuvallata érzik." (A mi harangjaink)

Milyen a mai Vadasd? Aki eljön, megláthatja!

Mezôméhesi találkozások

b.d.

Vasárnap immár második éves találkozójukat tartották a református fiatalok Mezôméhesen. A helyi református egyház kezdeményezésére válaszolva jöttek el Záh, Báld, Nagysármás, Fráta ifjú reformátusai – tájékoztatta lapunkat Salaean Éva sármási olvasónk. – A találozók célja a hit megtartása és egymás jobb megismerése mellett a hagyományok ápolása, nem utolsósorban a nyelvápolás, hiszen a szórványban erôs kopásnak van kitéve nap mint nap az anyanyelv. A találkozó 11 órakor kezdôdött istentisztelettel, és azzal is zárult, délután ötkor. A kedvezôtlen idô miatt a mûvelôdési programot nem a szabadban tartották, hanem fedél alatt. Egyházi énekeket és népdalokat tanultak, szórakoztató társasjátékok színezték a hangulatot, Ferenczi György Csaba helybeli, Simon Béla záhi lelkészek és a tiszteletes asszonyék közremûködésével. Felléptek a nagysármási ifjak: néptáncot mutatott be a Tulipán csoport Trombitás Jolán, egyházi és népdalokat játszott az ifi fúvószenekar Székely Gyula vezetésével. Kövesdi Kiss Ferenc ny. tanár, költô és népmûvelô tartott magvas elôadást a millenniumról, sorsunkról és megmaradásunk lehetôségeirôl itt, a Kárpát-medencében, különös tekintettel a Mezôség magyarságára. A fiatalok jól érezték magukat, találkozásaikat rendszeresíteni fogják. A méhesi református ifjúsági találkozóról felvételt készített a Duna TV egy csoportja, ígéretük szerint az augusztus 4-i adásban látható a riport.

Turisztikai egységeket ellenôrzitek a fogyasztóvédôk

Simon Virág

Az elmúlt két hónapban a megyei fogyasztóvédô hivatal felügyelôi a turisztikai egységeket ellenôrziték. A kihágások miatt 20 millió lejes büntetést róttak ki, s kilenc kereskedelmi egység mûködési engedélyét ideiglenesen visszavonták – tájékoztat az Emilia Leah igazgató által összeállítot közlemény. A szállodákat, közélelmezési egységek által biztosított szolgáltatásokat vizsgálva a fogyasztóvédô felügyelôk a következô kihágásokat tapasztalták: a marosludasi Salcâmul menedékházban nem volt meleg víz, a bútorzat használt, a szobák és elôszobák fala repedezett, málló vakolatú volt. A petelei Adra Oil Kft. által mûködtetett egységben, valamint a dánosi Dracula motelben poros, piszkos volt az elôszoba, ugyanakkor az utóbbiban az ágyak és az ágynemû minôsége sem volt megfelelô. A szászrégeni Malitia nevû egységben nem voltak kifüggesztve az árak és a szolgáltatások. A közleménybôl az is kiderül, hogy a szászrégeni Malitia, a marosszentgyörgyi Direct Servise Com, a marosugrai ABC Cenusareasa és a Zarcas Kft. által mûködtetett bárokban a poharakat mosogatószer nélkül, vagy mosószerrel tisztítják, esetenként hiányzik a megfelelô szeméttároló hely. Az ákosfalvi Incze Hajnal családi vállalkozás egységében, a kutyfalvi Telmor Kft. és a Glasul Padurii bárban piszkos volt a fal és a padló, a helyiségben dongtak a legyek. Az étteremek vizsgálata során a felügyelôk a következôkért büntettek: a marosludasi Salcâmul menedékházban az abroszok régiek, koszosak, szakadtak voltak, a székek huzata szintén. A Drakula szállodában, a vidrátszegi Petroni Avis étteremben, a tekeújfalui Izvorul nevû egységben a konyhák fala füstös, a padló piszkos volt. A kész ételeket fedô nélkül, a füstölt, fagyasztott élelmiszereket egy helyen tárolták a dánosi Dracula motelben, a marosszentgyörgyi Geminiben, a vidrátszegi Prod Recomnál, a segesvári Comprod Kft.-nél. Lejárt szavatosságú élelmiszereket forgalmaztak a vidrátszegi Consor Kft. éttermében, valamint a dánosi Dracula motelben. A szászrégeni Malitia étteremben egyszer használatos söröspoharakban többször szolgálták fel az italt. Romlott, minôségileg nem megfelelô alapélelmiszereket használtak a marosoroszfalui Montana turisztikai központban. A disznajói Agrisul egységben az élelmiszerek mennyisége és a szeszes italok nem voltak feltüntetve az étlapon. A fent említett egységek nagy részében az illemhelyek piszkosak voltak, s hiányoztak az elôírásoknak megfelelô kellékek.

Erdôszentgyörgyi Népújság

Szerkeszti: Korondi Kinga

A megújulásra szavaztak

Tar Andrást, erdôszentgyörgy új polgármesterét nem kell bemutatnunk, hiszen az elôzô négy évben ô töltötte be ugyanitt az alpolgármesteri tisztséget. Segédje, Mester Benjámin, a helyébe lépô alpolgármester azonban új a hivatalban. Róla érdemes tudni, hogy erdôszentgyörgyi születésû, itt érettségizett, majd egyéves faragász posztlíceum után a kisipari szövetkezetbe került faragásznak. Öt év munka után, a szövetkezet keretében maradva, minôségi ellenôrré vált. Késôbb parabola-antennákkal foglalkozott és most megválasztásáig polgárôr volt.

Figyelembe véve a függetlenként indult Tar András tapasztalatát és az RMDSZ által jelölt Mester

Benjámin újszerû gondolkodását, kettejük párosa szerencsésnek bizonyulhat és minden feltétel adott a gyümölcsözô együttmûködésre.

Az újonnan megalakult tanács, a polgármester és helyettese szerint, szakmai szempontból színvonalas. A tanácsosok majd fele felsôfokú végzettséggel rendelkezik és ami fontos: állategészségügyi, jogi, közgazdasági, pénzügyi szakemberekben sincs hiány. Lényegesen csökkent a tanácsosok átlagéletkora, különösen néhány valóban fiatal RMDSZ-tanácsosnak köszönhetôen.

A korábbi tanácshoz képest veszteségnek számít a polgármester szerint, hogy a mostani kizárólag férfiakból áll. Ezt ellensúlyozhatja, hogy az általa kerékkötôkként megismert tanácsosok idén nem kerültek be a tanácsba, ezért ettôl a testülettôl több segítséget és jobb együttmûködést vár, mint az elôzôtôl.

Politikai hovatartozásuk alapján 8 RMDSZ-, 4 Demokrata Párti és három független tanácsos került a község élére. Figyelemre méltó, hogy az 1992-es választásokon a 20 megválasztott elöljáróból 16-ot RMDSZ-színekben választottak meg, 1996-ban 17-bôl 11-et, míg idén csak 8-ra futotta. További érdekesség, hogy a kezdeti két egységpárti politikusból a múltkor egy nem jutott be a tanácsba, ez alkalommal pedig a másik is kimaradt, hasonlóan a Társadalmi Demokrácia Párt és a Parasztpárt jelöltjéhez.

Úgy tûnik, hogy a falu lakossága szavazatát idén nem annyira pártokra, mint személyekre, illetve azok szakértelmére adta. Az sem elhanyagolandó – és ez semmiképpen nem kedvezô a korábbi tanácsosokra nézve, sôt inkább az általuk végzett munkával való elégedetlenséget jelzi –, hogy a község lakói mindössze három korábbi elöljárónak szavaztak másodjára, illetve harmadjára is bizalmat. Az új tanáccsal szemben tehát a másság követelménye a legfontosabb.

A fentiek tükrözôdnek a múlt heti RMDSZ tisztújító gyûlésének eredményeiben is.

Folyamatban van a testvérvárosi szerzôdés aláírása

Erdôszentgyörgy és Plan-les-Ouates polgármesterei között megkezdôdtek a tárgyalások testvértelepülési szerzôdés aláírására. A hivatalos porcedúra elején 7 személy látogat Erdôszentgyörgyre, köztük a négy évre megválasztott három polgármester. (A svájci településen a négyévenként megtartott választásokon három polgármestert választanak, akik sorra egy-egy évre töltik be a tisztséget, a negyedik évben a legjobb eredményeket felmutató áll újabb egy évig a város élén.) A látogatást követôen az erdôszentgyörgyi tanácsnak határozatot kell hoznia a testvértelepülési szerzôdés aláírásáról, azt elküldik Svájba, ahol a Plan-les-Ouates-i helyi tanács is hasonló határozatot kell hozzon. Az egyeztetést követôen a hivatalos jóváhagyás végett felkerül az iratcsomó Bukarestbe az illetékes szervekhez. Mindez idôt igényel, de remélhetôen még az idén sor kerül az ünnepélyes szerzôdés- aláírásra. Az erdôszentgyörgyi polgármesteri hivatal szeretné, ha Svájcban is és itt is lenne ez alkalomból ünnepség.

A testvértelepülési szerzôdés aláírásától függetlenül a svájciak már évek óta segítik Erdszentgyörgyöt, az itt levô árva gyerekeket, a rászorulókat, sôt ígértek sportfelszereléseket is.

Szponzor kerestetik

Kérdéses az erdôszentgyörgyi futballcsapat sorsa. Nem elegendô ugyanis az, hogy vannak játékosok, ha nincs meg a szükséges pénzösszeg a D-divizióba való beiratkozáshoz sem. Az erdôszentgyörgyi csapat tavaly a divizió középmezônyében végzett. A következô évadra azonban a beiratkozás mellett szükséges felszerelések, utaztatás és meccsszervezés költségei fedezésére támogatókat keres az erdôszentgyörgyi polgármesteri hivatal.

Egyébként a község spotélete nem merül ki a futballal, hiszen Muresan Zaharie edzônek köszönhetôen néhány gyerek harcmûvészetet tanul, és nemzetközi színvonalú versenyeken is sikeresen szerepelnek. A Kozma Jenô által edzett birkozócsapat is szerves része Erdôszentgyörgy sportéletének.

Vásártér létrehozása az elsô helyen

Tar András, Erdôszentgyörgy polgármestere, beiktatása után lendületesen fogott hozzá teendôi elvégzéséhez. A hivatal tehát a közmûvesítési munkálatokat is felülvizsgálja. A polgármester azt szeretné, ha október elejéig sikerülne véglegesíteni a Malom utca és Nicolae Balcescu utca közötti szakaszon a vízvezetékek tisztítását.

Ezenkívül folyamatban van egy községi vásártér létrehozása a falu Szováta felôli kijáratánál. A cél, hogy az október 25-én sorra kerülô nagyvásárt már itt tudják megtartani. Ehhez a területet be kell keríteni, amire az oszlopok már megvannak, kutat kell biztosítani és természetesen be kell szerezni a egészségügyi és környezetvédelmi engedélyeket. A szükséges talajegyengetési munkálatokat a helyi gázvállalat végzi majd el.

Javítják az iskolát

Javult a kisérettségizôk által nyújtott színvonal a tavalyihoz képest Erdôszentgyörgyön – tudtuk meg Bartos Miklóstól, az általános iskola igazgatójától. A környezô falvakból: Bözödtôl Szénaverôsig, Rigmánytól Véckéig 93 nyolcadikos tanuló vizsgázott ezen a nyáron az erdôszentgyörgyi iskolában és közülük csak 10-en nem érték el az átmenô jegyet.

Bartos Miklós úgy véli, a jó eredmények a sztrájk ellenére, a rendszeresen megtartott felkészítôprogramnak köszönhetô, amelynek keretében reggel 7-tôl 8-ig, vagy szombaton a pedagógusok önkéntes munkát végezve megpróbálták a tanulók tudását a megfelelô szintre emelni. Az erdôszentgyörgyiek közül kikerülô elégtelenül szereplô tanuló véletlen volt, mondja az igazgató. Az egyetlen tantárgy, ahol az eredmények csak közepesnek mondhatóak, az a román, de erre számítottak is.

A búcsúzó nyolcadikosok 95%-a a helyi középiskolába iratkozik be, hiszen anyagi okok miatt kevés szülô tanítatthatja gyerekét a megyeszékhelyen, de az is sokat számít, hogy már az erdôszentgyörgyi líceumnak is jó a híre. Bartos Miklós szerint korszerû felszerelésével és kiváló menedzsmentjével a helyi középiskola sikeresen felveheti a versenyt a marosvásárhelyi középiskolákkal.

Visszatérve az általános iskolára, folynak az elôkészületek a tanári állásra meghirdetett versenyvizsgára. A vezetôség reméli, hogy miután az iskola kiemelt minôsítést kapott – tehát helyben szervezik meg a versenyvizsgát a tanári állások elfoglalására – könnyebben sikerül tanárokat és tanítókat találniuk. A tanítói posztra már most látható lesz lehetôség a válogatásra. Problémát csak a nyelvtanári helyek jelentenek, amelyet eddig is nyugdíjas tanárokkal oldottak meg. A remények szerint a 2000-2001-es tanévben sikerül majd biztosítani az utazási pótlékot is.

Egyébként a vakációs hangulat ellenére nagy lázban van az általános iskola vezetôsége, ugyanis elkezdték az iskolának otthont adó Rhédey-palota festését és karbantartási munkálatait. Külön érdeme a jelenlegi vezetésnek, hogy Keresztes Gyula, marosvásárhelyi építészmérnök tanácsára választották meg tavaly a külsô festéshez használt festéket és az akkor vásárolt festéket használják fel most az épület belsô festéséhez. Sajnos az igényesebb és természetesen költségesebb plafonrestaurálási munkálatokra nincs elegendô pénz.

15 gyerek üdülhet a tengeren

Erdôszentgyörgy svájci testvértelepülése, Plan-les-Ouates jóvoltából ismét 15 gyerek üdülhet a Fekete-tenger partján. Az immár hagyományossá vált táboroztatáson három svájci személy, a Pro Familia Alapítvány tagjai, illetve az erdôszentgyörgyi iskola egy tanára vesz részt a gyerekek mellett. Az üdülésre jogosultak listáját az iskola vezetôsége állítja össze, úgy, hogy a legrászorultabbak részesüljenek a kedvezményben. Egyébként a fent említett alapítvány havonta ötven dollárt küld a rászoruló gyerekek támogatására.

Új elnök

A választásokon gyenge eredményeket elért gyenge eredményeik miatt

Molnár József helyébe új elnököt, Osváth Józsefet választották, ugyanakkor a tizenöt tagú választmány is teljesen megújult.

Közülük választják meg majd az RMDSZ e heti gyûlésén az alelnököt.

Kézimunka-est beindítását tervezi

Többévi munka után, a közelmúltban lemondott a Bodor Péter Mûvelôdési Egyesület elnöke, Dabóczi Éva. Helyébe Zári Csilla tanárt választották.

Az újonnan megbízott fiatal és energikus elnök tervek tucatját sorolta el, köztük a nôi kézimunka-est beindítását. Tekintettel arra, hogy Zári Csilla "civilben" franciatanárnô, szeretné, ha egy francia baráti társaságot is sikerülne az egyesületen belül mûködtetni. A társaság idôrôl idôre francia-esteket szervezhetne.

Természetesen, egyelôre a nyári munkák és a vakáció miatt még csak tervezgetni lehet, ám szeptembertôl teljes gôzzel, újult erôvel kezdôdnek majd el a megszokott és esetleg az új tevékenységek.

A Bodor Péter Mûvelôdési Egyesület egyébként felvállalt céljaiért az elmúlt években valóban sokat tett: összehangolta a község magyar nyelvû közmûvelôdési tevékenységét, a magyar nyelvû kultúra ápolását és terjesztését, összefogta a mûkedvelô mûvészi tevékenységeket, ápolta a néphagyományokat, évente megrendezte az Amatôr Színjátszó Csoportok fesztiválját stb. Az Egyesület eddigi tevékenységérôl igényes, szép kivitelezésû albumot készített Dabóczi Éva, dokumentumokat, fényképeket gyûjtve össze, amelyek megörökítik az egyesület életének fontosabb mozzanatait.

A Bodor Péter Mûvelôdési Egyesület immár olyan hagyományokra tekinthet vissza, amelyek segíthetik további tevékenységében. Szándékuk szerint továbbra is lesz színjátszás, önképzôkör, tánccsoport, népdalkör, nyelvtanfolyamok, gazdakör, hozzájárulva ezáltal a község mûvelôdési életének színesebbé tételéhez.

Megyei hírek

Hírszerkesztô: Benedek István

Végleges érettségi eredmények

Az érettségi vizsgák eredményei ellen tett óvások elbírálása után immár véglegesek az eredmények. Idén a megyében 3966 végzôs állt érettségire, akikbôl 3541-en sikeresen vizsgáztak, 415 diák eredménye elégtelen volt. Eszerint a végzôsök 89,53 százaléka járt sikerrel az erôpróbán – tudtuk meg a megyei tanfelügyelôségen.

Alakul a kárvallottak egyesülete

Az Országos Befektetési Alap (FNI) megyénkbeli kárvallottjai egyesületet alapítottak, amelynek törvényes bejegyzése már csak napok kérdése a megyeszékhelyi bíróságon. Mint Marian Bold elnöktôl megtudtuk, a szervezetnek székhelye egyelôre nincs, amint jogi státust nyernek, kérvényezni fognak e célra egy helyiséget a polgármesteri hivataltól. Amíg a székhely kérdése megoldódik, a kárvallottak minden csütörtökön 18 órától az FNI marosvásárhelyi kirendeltségénél találkoznak, ahol be lehet iratkozni az egyesületbe.

Felmérést és stratégiát kap a tanács

A marosvásárhelyi távhôszolgáltatás korszerûsítésére az Energomur által igényelt hitel folyósítását az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a vállalatnak a hitelképességét felmérô átvilágításához köti, amit az Andersen konzulting cég végez. A konzultáns szakemberei az elmúlt hetekben a cég mûködésérôl összegyûjtött adatokból felmérést készítettek, amelyet a napokban a vállalat vezetôsége elé terjesztenek. Amint megalakulnak az új helyi tanács szakbizottságai, a felmérést az illetékes szakbizottság is megkapja, még ebben a hónapban. Szintén e hónapban nyújtják át a tanácsnak Marosvásárhely távhôszolgáltatási stratégiáját, amelyet a helyi távhôszolgáltatók debreceni szakemberek segítségével készítettek el.

Végleges állásra pályáznak

A napokban zajlik a megye végleges állásra pályázó szakképzett pedagógusainak versenyvizsgája. Mint a megyei tanfelügyelôségtôl megtudtuk, a megyében 741 szabad állás található, ezek betöltésére 671 szakképzett tanerô pályázott, akikbôl 16 nem jelent meg a vizsgán.

Pályázatírás jegyzôknek

A Maros megyei kormányhivatal áprilisban pályázatot nyújtott be az Európai Unió helyi közigazgatási korszerûsítési alapjához, amelyet kedvezôen bíráltak el, és 4900 euró támogatásban részesítettek. Ebbôl a pénzbôl a megye községeinek jegyzôit pályázatok elkészítésére fogják rövid tanfolyamokon kiképezni. A felkészítôket augusztus 1-jétôl az év végéig szervezik a Prefektúra szakemberei.

Perelni fog a szakszervezet

Július elsejétôl kormányhatározat útján megváltoztatták a kórházak finanszírozását. A fejkvóta alapján történô pénzelés egyes kórházaknak jobb, másoknak gyatrább anyagi helyzetet eredményez. Mivel a személyzet bérkövetelése még mindig megoldatlan, a Sanitas szakszervezeti szövetség közigazgatási bírósághoz fordul a költségvetési alkalmazottak bérezését szabályozó idei 24. számú sürgôsségi rendelet rájuk vonatkozó alkalmazásáért.

Középkori mûvészetek fesztiválja

Július 27-30. között, a hónap utolsó hétvégéjén szervezi meg az immár hagyományos középkori mûvészetek fesztiválját a segesvári középkori várban az e célra létrehozott alapítvány. A fesztivál idén is számos mûvelôdési és szórakoztató rendezvénynek ad teret, az érdeklôdôk elôadásokon vehetnek részt, kiállításokat tekinthetnek meg, a hangulatról klasszikus és könnyûzene-koncertek gondoskodnak. Mindeközben a helyi tanács egyik tagja kezdeményezte egy hasonló jellegû fesztivál megszervezését augusztusban is, a második középkori fesztivál megszervezésérôl a segesvári tanács csütörtöki ülésén döntenek majd.

Elôadás és beszélgetés a restaurátorokról

A Philotea Klub, a marosvásárhelyi Arcus egyesület, valamint a Keresztelô Szent János Római Katolikus Plébánia szervezésében a Deus Providebit Házban Rikhard Hördal professzor, a finnországi EVTEK Institute of Art and Design restaurátor-képzô intézetének igazgatója tart elôadást Változások az európai restaurátor-oktatásban, valamint a finn restaurátor-képzés címmel, amelyet beszélgetés követ, holnap délután hat órától.

Osztják az ártámogatott buszjegyeket

A polgármesteri hivatal szociális irodájában szombaton és hétfôn 8-15, szerdán és pénteken 13-18 óra között fogadják azokat a nyugdíjasokat, akik ki akarják venni a II. félévre szóló ingyenes és ártámogatott buszjegyeiket. Az új sorszámot, ami alapján a jegyirodáktól át lehet venni a buszjegyeket, az év elején kiadott sorszám, a nyugdíjszelvény és a személyazonossági igazolvány alapján bocsátják ki. Azok a személyek, akik eddig nem részesültek a támogatásban, de szeretnének hozzájutni a buszjegyekhez, a személyazonossági igazolvánnyal és a legutóbbi nyugdíjszelvénnyel jelentkezhetnek az irodában a fent említett napokon. A szelvények egész hónapban átvehetôk.

Fémplasztikák az Unirea teremben

A hónap végéig tekinthetô meg a marosvásárhelyi Károly Ferenc alkotó rézdomborításokból álló tárlata, amelyet szombaton nyitottak meg a Köztársaság téri Unirea teremben.

Áramszünet

A Conel marosvásárhelyi fiókegységének tájékoztatása szerint a villamos hálózaton végzett javítási munkálatok miatt holnap 8 és 15 óra között szünetel az áramszolgáltatás Marosvásárhelyen a Belsugului, Sincai, Ghiocelului, G-ral Traian Mosoiu, Sebesului, Elba, Baraganului utcákban, a Tisei utca 20-40. számai közti szakaszon, a Burebista utca 18. szám alatt, valamint a Decebal utca 2, 4, 6. számai alatt. A hálózat felülvizsgálata miatt, szintén holnap 8-15 óra között Nyárádtôn is szünetel az áramszolgáltatás a helyi rendôrôrs és a falu marosvásárhelyi kijárata közti szakaszon, valamint a mellékutcákban, és a 2-es számú transzformátorállomás körzetében.

Országos hírek

Az adósságok törlesztésérôl

A kormány legutóbbi ülésén elfogadott határozat értelmében a költségvetéssel szemben tartozó gazdasági szereplôk közintézményeknek szállított javakkal és szolgáltatásokkal törleszthetik ideiglenesen tartozásaikat. Normális, évente megismétlôdô helyzetrôl van szó – véli a kormány szóvívôje. A kabinet azzal indokolta a kezdeményezést, hogy a nemzetvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági hitelfolyósító hatóságoknak kiutalt idei költségvetési juttatás elégtelen, így viszont fedezni lehet az említett szektorokban a termék-, anyag- és szolgáltatás-szükségletet. Úgy véli továbbá, hogy az adósok szempontjából is hasznos az intézkedés, mert nô a megbizhatóságuk a gazdaságban és a külföldi beruházásokkal szemben. A nagy adósok közül, akik élvezhetik e határozatot, említjük a Petromot, a brassói Romant, a bukaresti Rocart, a Conelt, a Daciat, a Romtelecomot, a Daewoot, a Romgazt. A kérdés az viszont, hogy a fent említetteknek van-e valóban mit szállítaniuk – a gazdasági hatákonyság körülményei között – a közintézményeknek.

Hivatalosan bejegyezték a kijevi magyar református gyülekezetet

Július 13-án hivatalosan is bejegyezték a kijevi magyar református gyülekezetet – hangzott el vasárnap Kijevben a gyülekezet istentiszteletén. Pocsai Vince beregszászi református lelkész, a kijevi magyar gyülekezet lelkipásztora elmondta: a kijevi sorrendben a 101. bejegyzett gyülekezet a kárpátaljai református egyházkerületben. A 102. a rivnei (rovnói) ukrán nyelvû gyülekezet, a 103. pedig a munkácsi cigány gyülekezet, amely szombaton tartotta új templomában az az elsô istentiszteletet. Kárpátalján összesen négy cigány református gyülekezet mûködik. Egyik templomukba már úton van Voronyezsbôl a harang is. Pocsai Vince elmondta, hogy annak idején a kárpátaljai harangokból Voronyezsben fegyvereket készítettek, most pedig a hadiipar átalakulásra következtében a fegyverekbôl öntenek ugyanott harangokat. Eddig 34 kárpátaljai protestáns és görögkeleti templom harangja készült Voronyezsben, az elsô tizenkettôt még 1990-ben szállították.

Castro: Jézus Krisztus kommunista volt, ezért feszítették meg

Fidel Castro kubai államfô és fivére, Raúl elsô elnökhelyettes szerint Jézus Krisztus a kommunista forradalom szövetségesének mondható. A Granma címû hivatalos újság pénteki számában megjelent cikk szerint, amelyben idézik a kubai forradalom vezetôjét, Jézust azért feszítették keresztre, mert kommunista volt. "Jézus ugyanazt tette, amit Fidel Castro forradalomként határoz meg, vagyis meg akart dönteni egy fennálló rendszert" – így Raúl. A kubai államfô egy katolikus pap kérésére válaszolva kijelentette: az evangélium akár szociális programként is értelmezhetô idézi az AFP. A kubai vezetés nyolc évvel ezelôtt kezdte meg a nyitást a hívôk felé. Egy évvel késôbb a parlament megtiltotta a vallási okok miatt történô hátrányos megkülönböztetést.

Indiai repülôszerencsétlenség – hatvan halott

Hatvanan vesztették életüket a kelet-indiai Patnában a hétfôi repülôszerencsétlenség következtében – közölte egy repülôtéri tisztségviselô. Ötvennégy áldozat a repülôgép utasa volt, további hat pedig úgy lelte halálát, hogy a légi jármû a balul sikerült leszállási mûvelet közben letarolta a reptér közelében álló házukat. Az Alliance Airlines CD 7412-es járatán tartózkodó 58 személybôl négy túlélte a szerencsétlenséget, de mindnyájuk állapota válságos – jelentette a Reuters. Szemtanúk állítása szerint a Boeing 737- 200-as utasszállító repülôgép egyik hajtómûve már a levegôben kigyulladt.

Nyolcezer éves ôsemberlelet Szudánban

Egyedülálló, feltehetôen nyolcezer évvel ezelôtti kôkorszaki ember maradványára bukkantak Szudánban régészek. Az ITAR-TASZSZ hétfôi jelentése szerint a fôvárostól, Kartúmtól 270 kilométerre északra fekvô Sendí egyetem kutatói városukban találtak rá a leletre, egy férfi csontvázára, amely az elôzetes becslések szerint az idôszámításunk elôtti hatodik évezredbôl származik. A lelet akkor került felszínre, amikor az archeológusok a Sendíben található Sannan vár ôsi temetôjének föld alatti szintjeit tárták fel. A vizsgálatokat vezetô szakértô elmondta, hogy a csontváz a bal oldalán feküdt. A férfi jobb kezét valaha egy fekete kôbôl készült gyûrû díszítette. A csontváz mellett egy hatalmas, kovakôbôl készült fejszét is találtak.

Az 1995-ös tokiói merénylet – két tettesét ítélték halálra

Japánban halálra ítélték hétfôn annak a szektának két tagját, amely 1995-ben mérges gáz alkalmazásával merényletet követett el a tokiói metró utasai és dolgozói ellen. Az ügyben eljáró tokiói kerületi bíróság emberölésben és emberölés kísérletében mondta ki bûnösnek a 32 éves Tojoda Torut és a 36 esztendôs Hirosze Kenicsit, az idôközben feloszlatott Aum Sinrikjo (Legfelsôbb Igazság) szekta egykori tagjait. A szarin gázzal végrehajtott 1995-ös merénylet 12 ember életét oltotta ki, s ezreket betegített meg. A vádlottak beismerték közvetlen részvételüket a terrorcselekményben, de azzal védekeztek, hogy Aszahara Soko szektavezér, a merénylet kitervelôje vette rá ôket a bûncselekményre, s olyan erôs hatással volt rájuk vezetôjük személyisége, hogy nem volt lelki erejük szembeszállni Aszahara akaratával. Az Aszahara ellen indított büntetô per még nem ért véget.

Kárpótlás zsidó deportáltak árváinak Franciaországban

A francia hivatalos közlönyben megjelent Lionel Jospin miniszterelnök rendelete "jóvátétel" fizetésérôl azoknak az árváknak, akiknek szülei zsidóellenes üldözés áldozatául estek. A mintegy tízezer kedvezményezett választhat egyszeri 180 ezer frankos (27 ezer eurós) kártérítés, vagy havi háromezer frankos (450 eurós) életjáradék között. Ez a "jóvátétel" nem vonatkozik a német vagy osztrák kárpótlásban részesülôkre. Jospin tavaly novemberben már bejelentette, hogy ilyen jóvátételi rendeletet készít elô. Az AFP szerint Serge Klarsfeld, a franciaországi zsidó deportáltak gyermekeit tömörítô egyesület elnöke "a Köztársaság tekintélyéhez méltó döntésnek" nevezte a rendeletet.

Zsófia spanyol királynét majom támadta meg Brazíliában

Egy majom megtámadta és megsebesítette a braziliai Amazonas vidéken tett látogatása alkalmával Zsófia spanyol királynét. János Károly király 61 éves felesége egy szálloda lépcsôjén találta szembe magát az állattal Manaus városának közelében. Zsófia a bizalmat ébresztô nôstény majmot meg akarta simogatni a fején, de Pipoca – így hívják a majomhölgyet –, félreértette mozdulatát, és lábán megkarmolta. Zsófiát a szálloda betegszobájában részesítették ovosi ellátásban. A DPA által idézett vasárnapi spanyol sajtójelentések szerint a braziliai állat feltételezhetôleg azért lépett fel támadólag, mert utódot vár.

Jól halad a kaszpi-i olajvezeték építése

A terveknek megfelelôen épül az a 2,4 milliárd dollár összértékû olajvezeték, amely a kazahsztáni Tengizt köti majd össze az orosz Novorosszijszk kikötôvel – jelentette be a Chevron amerikai olajcég európai ügyekért felelôs illetékese, akit az ITAR-TASZSZ idézett. A vállalat képviselôje elmondta, hogy már mintegy 500 kilométernyi vezetéket lefektettek és az orosz szakasz 70 százaléka elkészült. Hozzátette: komoly remény van arra, hogy a várakozásoknak megfelelôen, 2001 közepére elkészül a vezeték teljes szakasza és ezután megkezdôdhet a beüzemelés. A vezetéken át kezdetben évi 28 millió tonna olajat terveznek szállítani. Ez a mennyiség késôbb 67 millió tonnára nô.

Apróhírdetések

SZOLGÁLTATÁS

NEMZETKÖZI TEHERSZÁLLÍTÁS és kiköltöztetés Magyarországra 3,3 tonnáig. Tel. 094-607-000, 169-517. (23802)

LEGOLCSÓBBAN A MEGYÉBEN, RÉSZLETRE IS! Vadonatúj Arctic, Zanussi, Whirlpool, Samsung, Daewoo hûtôk, mosógépek, televíziók és egyéb háztartási cikkek 1-3 év garanciával. Tel. 211-229 – L & T Center, 165-516 – Focus, 523-835 – Régenben. (sz.)

TETÔSZIGETELÉS GARANCIÁVAL, részletre! Posta utca 12. sz. Tel. 065/212-682, 094-829-730. (9093)

KÜLFÖLDI UTAZÁSAIHOZ ajánlunk jellegzetesen helyi, nép és íparmûvészeti dísztárgyakat. Domart ajándékbolt. T. Vladimirescu utca 55. sz. (9386)

FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENSÔ ultrahang diadinamikus áram, rövidhullám-kezelést és orvosi masszírozást vállal az Avram Iancu u. 62. szám alatti orvosi rendelôben. Tel. 216-510, 9-21 óra között. (9419)

ALKALMAZUNK KÖZÉPISKOLÁT végzett lányokat kereskedelmi tehetséggel pincérnek, színvonalas vendéglôben, munkakönyvvel. Tel. 259-306. (9380)

TEHERSZÁLLÍTÁST vállalunk 3,5 tonnáig. Tel. 146-127, 094-602-501. (8757)

TÔKEERÔS bel- vagy külföldi partner jelentkezését várjuk turisztikai tevékenység kifejlesztésére a Felsô-Nyárád mentén — apportként beépíthetô ingatlan áll rendelkezésre. Tel. 213-020. (7764)

MANIKÛRÖST, férfi-, nôi fodrászinasokat betanítunk. Tel. 123-421. (8437)

TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok két tonnáig bel- és külföldre, elônyös áron, vámzáros kocsival. Tel. 065/147-586, 093-441-772. (8731)

KÉSZÍTÜNK redônyöket (külsô mûanyag rolókat). Tel. 216-935, 094-121-714. (8701)

BUDAPESTRE A TRANSERVICE KFT járataival! Kényelmes Mercedes, Scania, Ikarus autóbuszok és 16+1 személyes mikrobusz, napi menetrend szerinti járatok számtalan kedvezménnyel. Calarasilor u. 20. sz., tel. 216-242, 217-167. (sz.)

MINDEN TÍPUSÚ FÉLTENGELY-felújítás ingyenes szereléssel, egy év garanciával. Elitex Kft., Dezrobirii u. 13. sz. Tel. 252-878. (8779)

BILIÁRDASZTALOKAT és hozzá tartozó alkatrészeket eladunk. Tel. 160-061, 095-605-408. (8759)

TEHERSZÁLLÍTÁS, költöztetés külföldre, belföldre 3,5 tonnáig. Tel. 256-062, mobil 094- 856-323. (8355)

KONZULÁTUSI ÜGYINTÉZÉSEK: vízumbeszerzések, kitelepedések, munkavállalások: Magyarország, Nyugat. Francia idegenlégió. Tel. 165-712. (8754)

CIPÉSZMÛHELYBE CIPÉSZT alkalmazunk. Jelentkezni 9-12 óra között az 1848-as úton a 4. szám alatt. (9442)

ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓKAT nonstop élelmiszerüzletbe. Tel. 094-707-513, 17 óra után. (9458)

A CLUB ‘91 Rt. 15-30 m2-es kereskedelmi felületeket ad bérbe a Predeal udvarán. Tel. 162-848. (5442497)

ELEKTROSZTATIKUS FESTÉS 3 méter hosszúságig minden színben, garanciával. Tel. 165-911, 092-419-310. (6523046)

FRANCIA BARACK nagy tételben eladó egész júliusban. Bihardiószeg, Tolnay-barackos. Tel. 059/472-104, 092- 696-460. (9390)

HOMOK-, kôszállítás rendelésre. Tel. 143- 411. (9129)

ALKALMAZUNK napi 2 órára fôkönyvelôi feladatokat ellátó, engedéllyel rendelkezô személyt. Tel. Calarasilor u. 56. sz. (9404)

A marosvásárhelyi AMBAS KFT, Csíki (Ciuc) sör, szeszes italok és élelmiszerek forgalmazója, alkalmaz kereskedelmi ügynököt Régenbe, tapasztalat szükséges. Érdeklôdni a 095-517-098-as telefonszámon. (9543)

PÉKSÉG alkalmaz tapasztalattal rendelkezô táblást és dagasztót. Érdeklôdni a 253- 687-es telefonszámon 8-15 óra között. (9501)

MAGÁNCÉG alkalmaz jogosítvánnyal rendelkezô, erôs fizikumú fiatalembert üzleti tevékenységre (felsô korhatár 35 év). Tel. 124-194, 121-671. (9539)

JÓKÍVÁNSÁG

Marosszentgyörgyre SZABÓ JÁNOSNAK, a szeretô férjnek, drága jó édesapának, nagytatának és dédtatának 80. születésnapja alkalmából kívánunk hosszú, örömteljes, egészségben gazdag, boldog életet. Drága János tatánk, szívbôl kívánjuk, hogy még nagyon sokáig maradj közöttünk. Szeretô felesége, gyermekei és azok családja. (9520)

ADÁSVÉTEL

FORINTOT és mezôgazdasági kupont vásárolok. Tel. 257-712, 094-247-736. (9135)

Az OBELISC építkezésianyag-raktárban rendelhet BRAMAC, TONDACH vagy TÖVISI betoncserepet (30 év garancia), LINDAB tetôszerkezetet (30 év garancia). Szállítás biztosítva. Dorobantilor u. 15. sz., 8-17 óra között. Tel. 161-941. Szombaton is nyitva! (9007)

ELADÓ 1996-os évjáratú Dacia Nova. Tel. 219-562. (9146)

ELADÓK új, illetve bontásból származó szélvédôk és autóalkatrészek importautókhoz. Tel. 211-338, 8-17 óra között. (8605)

VESZEK forintot és mezôgazdasági jegyet elônyösen. Tel. 147-673. (9319)

ELADUNK jó karban levô, Nyugatról behozott, felülvizsgált, használt hûtôszekrényeket, fagyasztókat, hûtôládákat, kombinált hûtôket, automata mosógépeket és színes televíziókat. Bô választék, 12 hónapos garancia, ingyenes hazaszállítás. Marosvásárhely, Gyár u. 15. sz. Tel. 218-314. (6132)

SZUPEROLCSÓN, garanciával 486-os, Pentium I, II számítógépek, nyomtatók eladók. Tel. 168-873, 094-843-920. (8755)

SÜRGÔSEN eladó szobakellék (kanapék, fotelek, perzsaszônyeg, tévéasztal, színes tévé, konyhabútor, aragázkályha) és egyéb háztartási cikkek. Tel. 248-245 vagy 252-877. (9464)

KFT ELADÁSRA eladásra kínál esküvôkre, összejövetelekre lengyel teasüteményt kedvezô áron. Tel. 092-762,-794. (9436

ELADÓ 1991-es kiadású Ford Escort, karosszériás papuc Dacia. Tel. 257-625. (9443)

VESZEK mindenféle régi tágyak. Tel. 130-947. (9474)

ELADÓ Opel Omega Caravan BMW 2,5 Turbo Diesel motorral, Euro II motorral, extrákkal. Tel. 065/161-762. (9392)

ELADUNK hûtôszekrényeket, fagyasztókat, kombinált hûtôszekrényeket és automata mosógépeket nagyon jó állapotban, garanciával. Tel. 165-373, 256-618. (9379)

ELADÓK bôrdarabok. Tel. 127-207, 094-517-621. (9332)

VESZEK 1/12-es PVC-ládákat. Tel. 092-383-216. (9460)

PÉKSÉGEK figyelem! Eladó 2 dagasztócsésze: 1 db fix 120-as spirális, 1 db félkaros, 3 mázsás. Magyarország, Monor 2200; Horváth János. Pest megye. Tel. 00-36-29-410-871. (9446)

ELADÓ Multicar. Tel. 435-514. (9451)

SÜRGÔSEN, áron alul eladó 1993-as gyártmányú Skoda furgon. Tel. 094-573-616. (9000)

FELVÁSÁROLUNK sertéseket. Tel. 251-842. (9265)

ELADÓ U650-es traktor, eke, tárcsa boronával. Tel. 576- 570, 576-573. (9187)

ELADÓ 1310-es Dacia, 5 sebességgel, homologálva, 1990-es kiadás, jó állapoban. Ára: 21,7 millió lej. Tel. 251-661. (9499)

ELADÓ dupla sírhely, kétszemélyes, üres, a katolikus temetôben. Tel. 141-488, 8-22 óra között. (9490)

SÜRGÔSEN eladók bútorok. Tel. 146-339. (9528)

ELADÓ garázs a Prieteniei utcában. Tel. 094-897-538. (9502)

ELADÓ használatlan fürdôszoba-felszerelés, kád kivételével. Tel. 138-590. (9504)

ELADÓ két MTB kerékpár, újszerû állapotban. Tel. 134-060. (9508)

ELÔNYÖSEN veszek forintot. Nagyobb összegért házhoz megyek. Tel. 136-091. (9545)

FORINTOT vásárolok elônyösen. Tel. 095-118-109. (9544)

LAKÁS

SÜRGÔSEN eladó lakás Somosdon, a 156. szám alatt: 2 szoba-összkomfort, konyha, kábeltévé, telefon, gáz, villany bevezetve. Érdeklôdni a 067/315-175 és 092-343-526-os telefonszámokon. (8310)

ELADÓ 2 szobás lakás a Kövesdombon. Tel. 131-280, 252-692. (9316)

ELADÓ 2 szobás, II. osztályú tömbházlakás II. emeleten, pincével, a November 7 negyedben. Tel. 210-599. (8791)

ELADÓ 2 szoba-összkomfortos magánház 407 m2-es telekkel. Tel. 167-555. (8205)

VESZEK 2 szobás lakrészt (kivétel: Ady, Unirii, Meggyesfalva), ugyanakkor eladom meggyesfalvi feljavított 2 szobás, IV. emeleti lakásom. Tel. 253-575, 19 óra után. (8891)

ELADÓ fôtéri garzon 12.500 DM-ért. Tel. 167-615, este; 166-679, nappal. (8584)

ELADÓ a Kárpátok sétánya környékén magánház 400 m2-en 2 szoba- összkomfort, 2 garázzsal, mellékhelyiséggel, kert. Tel. 219-510. (9323)

ELADÓ központi, emeletes ház, esetleg szintenkén, garázsok Marosvásárhelyen; 2 szoba-összkomfort Kézdivásárhelyen, esetlen elcserélhetô. Tel. 065/165-112. (9473)

ELADOM vagy elcserélem 2 szobás, II. osztályú lakásom. Tel. 138-197. (9476)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás Régenben. Tel. 520-767. (9259)

ELADÓ 3 szobás, II. osztályú tömbházlakás a Savinesti negyedben 110 millió lejért. Tel. 138-470. (9346)

ELADÓ vagy kiadó nagy ház. Eladó megemelt Mercedes 207, ARO 244, utánfutó és dízel VW Passat. Tel. 132-179. (9332)

ELADÓ 3 szobás, külön bejáratú, feljavított tömbházlakás az Unirii negyedben, az V. emeleten. Tel. 136-887. (9300)

KIADÓ földszinti, bútorozatlan, egyszobás lakrész cég vagy magánszemély részére. Tel. 124-634. (9395)

ELADÓ háromszoba-összkomfort magasföldszinten, a Transilvaniei úton. Tel. 094-858-625. (9387)

ELADOK vagy elcserélek Bolyai utcai, közös udvaron levô egyszoba-összkomfortot, pincét és kis kertet. Tel. 094-901-074. (9377)

ELADÓ II. osztályú, 2 szobás lakás a Budai negyedben. Tel. 167-043, este. (9441)

ELADÓ ház Teremijfaluban, 18 km-re a várostól: 3 szoba, konyha, gáz, villany, 15 ár föld, vagy elcserélem I. osztályú tömbházlakással. Tel. 146-457. (9447)

KIADÓ bútorozott garzon a központban. Tel. 210-881. (9450)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás, II. osztályú, II. emeleten, a Kövesdombon, felújítva, grésziával és fajansszal, frissen festve, azonnal beköltözhetô, elônyös áron. Érdeklôdni a 134-615-ös telefonszámon. (9517)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás, bútorozatlan, frissen festett, telefonnal, a Kárpátok sétányon, alkudható ára 100 DM. Fizetés minimum 3 hónapra elôre. Érdeklôdni a 166-333-as telefonszámon 8-16 óra között és a 218-585- ös telefonszámon 17-21 óra között. (9518)

ELADÓ I. osztályú, 2 szobás tömbházlakás a Balcescu u. 29. sz. alatt, felújítva. Tel. 137-042. (9493)

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás pincével és garázzsal, a Kornisán. Tel. 213-385. (9498)

ELADÓK, elcserélek 2, 3 szobás tömbházlakásokat. Tel. 092-529-643. (9523)

ELCSERÉLEM 2 vagy 3 szobás tömbházlakásom 4 szobás tömbházlakással. Tel. 092-506-932. (9523)

SÜRGÔSEN eladó a régi Tudor negyedben egy luxusosan feljavított 3 szobás tömbházlakás, VI. emeleten, 2 fürdôszobával, bebútorozva, modern, új bútorral, hozzáférhetô áron. Tel. 215-562. (9531)

ELADÓ magánház két üzlethelyiséggel, egyedül az udvaron. Érdeklôdni 17-20 óra között a Szabadság u. 73. sz. alatt. (-)

ELADÓ egyszobás tömbházlakás a Kövesdombon. Érdeklôdni naponta 19 óra után a 125-015-ös telefonszámon. (9534)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a Kárpátok sétány negyedben. Tel. 211-691. (9535)

ELVESZETT

ELVESZETT Hesfeleán Mihály névre szóló egészségügyi könyv. Semmisnek nyilvánítom. (9519)

TÁRSKERESÉS

Svédországban élô, 50 éves, 184/77, káros szenvedélyektôl mentes, elvált, testnevelô tanár keresi független, komoly gondolkozású, 35-45 év közötti, csinos nô ismeretségét házasság céljából. Fényképes választ várok a következô címen: Gaál Csaba, 43253 Varberg; Kung Ranes Väg 6, Svédország. (9461)

42 éves, 175 cm magas, nem dohányzó, nem iszákos, jó anyagiakkal rendelkezô, barna legényember házasság céljából megismerkedne hozzáillô hölggyel, aki hajlandó vidékre, a város közelébe költözni. Cím: OP Târnaveni (Dicsôszentmárton); CP 2. Tel. 425-538. (9454)

MINDENFÉLE

PÉNZT kölcsönzök garancia ellenében. Tel. 160- 234, mobil 094-851-106. (9096)

KÉSZÍTEK külsô redônyöket mûanyagból és reluxákat alumíniumból. Tel. 065/252-043, 095-616-135. (9331)

A BERE MURES RT kiad 570 m2-es tárolóhelyiséget és 80 m2-es mûhelyhelyiséget a Frigorifer keretén belül. Dózsa György utca 62. sz. Tel. 136-717, 165-032, mobil 093-483-024. (9452)

ELADÓ üdülôház Szovátán (gáz, víz, villany bevezetve). Eladó vagy bérbe adó vágóhíd és feldolgozóüzem Nyárádszeredában. Tel. 576-404, 576-464, 16 óra után. (9462)

KIADÓ irodahelyiség a központban, a Corso fölött. Tel. 092-857-212, 065/133-327. (8742)

KÖLCSÖNZÖK modern menyasszonyi ruhákat teljes kelléktárral, elônyös áron. Tel. 211-820. (8454)

KÔMÛVESMUNKÁT, festést, mázolást, fajanszozást vállalunk. Tel. 137-754. (3281782)

KÖLCSÖNZÖK ez évi, új külföldi menyasszonyi ruhákat teljes kelléktárral és koszorúslány-ruhákat. Tel. 140-109. (8497)

AUTOMATA mosógépek javítását vállaljuk az ügyfél lakásán. Tel. 143-294. (8969)

VIDEOFILMEZÉS bármilyen alkalommal nonstop. Tel. 136-297, 092- 717-467. (9328)

ÚJ MODELLÛ menyasszonyi ruhák kiadók a Happy End Szalonban, az 1918. Dec. 1. u. 157/A szám alatt. Tel. 167-918. (9449)

A 13-AS SZÁMÚ NAPKÖZI igazgatósága versenyvizsgát hirdet 2000. augusztus 15-re egy óvónôi állás (magyar tagozat) betöltésére. Bôvebb felvilágosítás az óvoda székhelyén, a Parângului utca 23. szám alatt. Tel. 133-857. (9456)

GYAKORLOTT nôi fodrász hajvágást, dauerolást vállal a kliens lakásán. Tel. 136-797. (9477)

HÛTÔK javítása lakásán. Ötvös Serv Frig. Tel. 163-783. Garancia. (8867)

KIADÓ központi zónában 2 szoba irodának. Tel. 216-083. (9526)

JAVÍTUNK hûtôszekrényeket, fagyasztókat a kliens lakásán. Tel. 130-792, 141-903. (9525)

PÉNZT kölcsönzök. Arany garancia. Tel. 092-595-191. (9523)

PÉNZT kölcsönzök. Tel. 092-529-643. (9523)

KIADÓ asztalosmûhely gépekkel együtt, Marosvásárhelyen. Tel. 253-106. (9497)

HÛTÔK JAVÍTÁSA a kliens lakásán. Tel. 094-863-196, 8-15 óra között. (9533)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezem életem legszomorúbb napján július 18-án BERECZKI JÁNOSRA halálának negyedik évfordulóján. Emlékét ôrzi bánatos felesége, Erzsike. Nyugodj békében. (9113)

Fájó szívvel emlékezünk július 18- án BÔR KÁLMÁNRA halálának második évfordulóján. Nyugodj békében. Felesége, fia, leánya és családja. (9437)

Szomorú szívvel emlékezem úlius 18-án szeretett édesanyámra, TÂRNÂVEAN ANNAMÁRIÁRA halálának 3. évfordulóján. Szomorú fia, Frédi. Nyugodjál békében. (9538)

Fájó szívvel emlékezünk július 18- án a marosvásárhelyi TAVASZI

IBOLYÁRA halálának 6. évfordulóján. Szeretô meleg szíve mindig élni fog szívünkben. Drága emlékét szeretettel ôrizzük: szülei, testvére, családja és a rokonok. (9540)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, édesapa, nagyapa, após, apatárs, rokon és jó barát id. BENÔ SÁNDOR folyó hó. 16-án, életének 66. évében, súlyos szenvedés után megszûnt élni. Temetése folyó hó. 18-án du. 3 órai kezdettel lesz a marosvásárhelyi református temetôben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család. (9495)

Megrendüléssel értesültünk dr. CSIDEY JÓZSEF fôorvos haláláról. A kitûnô orvos, kolléga és felejthetetlen jó barát emléke mindnyájunkban élni fog. Az V. Belgyógyászat munkaközössége. (9546)

Búcsúzunk közvetlen, jó szomszédasszonyunktól, RADUI OLGÁTÓL. Lôrinc Imre és családja. (9549)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, drága édesapa, após, nagytata, rokon és jó szomszéd PÉTER JENÔ életének 52. évében, rövid, de türelemmel viselt szenvedés után visszaadta lelkét Teremtôjének. Temetése július 18- án 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi temetôben (a klinikák mögött). Fájdalommal búcsúzik tôle felesége, három fia, két menye és unokája, Levike. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család. (9509)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett bátyámtól, PÉTER JENÔTÔL. Baby és családja. (9505)

Mély fájdalommal, szívünkben örökös bánattal búcsúzunk a szeretett, drága jó testvértôl, dr. KELEMEN PÉTERTÔL. Testvére, Károly és családja. (9513)

Gyászba borult szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, gyermekeiért küzdô édesapa, nagyapa, jó testvér, após, vô, apatárs, sógor, jó barát és jó szomszéd, a mezôkölpényi születésû dr. KELEMEN PÉTER állatorvos 2000. július 16-án, türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Temetése folyó hó. 18-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetôben. A gyászoló család. (9524)

Megrendülten ezúton veszünk végsô búcsút a drága keresztapától, id. KELEMEN PÉTERTÔL. Jutka és családja Olaszországból. (9553)

"Arany volt a szíved, munka az életed, legyen csendes pihenésed." Ezúton búcsúzunk a mikefalvi születésû ifj. SZAKÁCS MIHÁLY gálfalvi lakostól, a szeretett gyermektôl, férjtôl és apától, aki alig 33 éves korában elhunyt. Búcsúznak tôle: nagynénje, nagybátyjai és az elsô unokatestvérek. (9510)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, férj, édesapa és nagyapa SZÉKELY JÁNOS (Öcsi) volt autószerelô, életének 53. évében, folyó hó. 11-én, rövid, de súlyos szenvedés után Magyarországon elhunyt. Temetése folyó hó. 22-én lesz Tatán, Magyarországon. A gyászoló család. (9527)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. CSIDEY JÓZSEF gyermekgyógyász-fôorvos 2000. július 17-én elhunyt. Temetése 2000. július 19-én 15 órakor lesz a római katolikus temetô felsô kápolnájából. A gyászoló család. (9568)

RÉSZVÉT

"…Aki hisz én bennem, ha meghal is, él." János 11:25. Megrendült lélekkel vettük presbiter testvérünk, dr. KELEMEN PÉTER ny. állatorvos korai halálának hírét. Ezúttal együttérzô szeretetünknek, részvétünknek adunk kifejezést, Istentôl vigasztalást kérve a gyászoló család számára. A mezôkölpényi református egyházközség presbitériuma, gyülekezete és faluközössége. (9491)

Ôszinte részvétünket fejezzük ki dr. Csidey Ilonának FÉRJE elhunyta alkalmából. A Megyei Poliklinika Funkcionális Laboratóriumának munkaközössége. (9548)

Mély megrendüléssel értesültünk dr. CSIDEY JÓZSEF fôorvos haláláról. Ôszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Bancu Serban és Bancu Ligia. (9546)

Ôszinte részvétünk a gyászoló családnak PÉTER JENÔ halála alkalmából. A Puskás család. (9507)

Együttérzésünket fejezzük ki Péter Rozália (Kollega) munkatársnônknek FÉRJE halála okozta fájdalmában. Ôszinte részvétünk a gyászoló családnak. A marosvásárhelyi Vetex Kft. munkaközössége. (9506)

Ôszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak apatársunk, dr. KELEMEN PÉTER állatorvos halála alkalmával. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Antal Tibor és családja. (9524)

Ôszinte részvétünket fejezzüki Kelemen Péternek és családjának szeretett ÉDESAPJA elvesztése okozta fájdalmukban. A Kovászna u. 13-as sz. tömbház lakói. (9532)

A 2. és 3. számú gyermekklinika munkaközössége együttérzését fejezi ki a gyászoló családnak dr. CSIDEY JÓZSEF gyermekgyógyász-fôorvos elhunyta okosta fájdalmában. Ezúton búcsúznak volt kollégái és tanítványai a kiválló orvostól, aki életét és szaktudását a gyermekgyógyászatnak és a betegeknek szentelte. Áldozatos és önfeláldozó munkáját soha nem fogjuk elfelejteni. (9565)

Utolsó üdvözletünk volt kollégánknak, dr. KELEMEN PÉTERNEK a nyárádtôi Avicolától. Ôszinte részvétünk a gyászoló családnak. Munkatársai. (9572)

Együttérzünk kolléganônkkel, Szép Júliával szeretett ÉDESANYJA elvesztése okozta mély fájdalmában. Munkatársai az endokrinológiai klinikától. (9573)

Copyright © Népújság - 2000