Az aradi vértanúk emlékére készített műsorunk bemutatója 2003. október 6-án volt a Millenáris Parkban.

Az emlékműsorról Kiss Eszter Veronika írt a Magyar Nemzet 2003. október 6-i számában:

Tisztelgés a hősök előtt

A Mészáros zenekar műsorában a százötvennégy éve kivégzett tizenhárom aradi vértanú útját kíséri végig a szabadságharc kezdetétől a bitófáig. A zenekar a Millenáris Park színháztermében ma este hét órakor kezdődő előadásával a magyar szabadságért életüket áldozó hősök emléke elott tiszteleg.

Magyar zenével emlékezünk, hiszen az Aradon kivégzett tábornokok a magyar szabadságért vállalták a vértanúhalált. Az ő személyükön, tetteiken keresztül az egész szabadságharcot bemutatjuk, az 1848. szeptember 2-án kitört délvidéki csatáktól egészen a kivégzésig - mondja Mészáros Tibor, a zenekar prímása. Hozzáteszi: elsősorban keservesekkel, bujdosó-, betyár- és katonadalokkal, korabeli népdalokkal, valamint a vértanúk dalával idézik meg a kor eseményeit. Az ismert történelmi tények mellett a zenekar néhány érdekességgel is szolgál: Szabó Anita fuvolaművész előadásában megszólal Donizetti Lammermoori Lucia címu operájából a haldokló Edgar búcsúáriája, az a mű, amelyet Lahner György utolsó éjszakáján fuvolázott a siralomházban.

A Tisztelgés a hősök előtt című műsor a szabadságharc helyszíneit az adott vidékre jellemző népzenével jeleníti meg. A délvidéki harcokat tamburamuzsika jelképezi, de a történelmi Magyarország jóformán minden vidékéről megszólal egy-egy jellegzetes dallam. A Tavaszi hadjárat váci, turai, isaszegi és gödöllői eseményeit Galga menti népzene örökíti meg, Erdély felszabadítását mezőségi muzsikán keresztül ismerhetjük meg, az alföldi toborzások és a Debrecenben történtek tekerős nótákban elevenednek meg, Komárom felmentését csallóközi összeállítás kíséri, a nagycsuri vereségrol pedig kalotaszegi énekek szólnak. A világosi fegyverletétel pontos történetét korabeli autentikus szászcsávási, többszólamú népdal mondja el. Ez a szászokra jellemző énekmód a Kárpát-medencében csak ezen a területen található meg. A szülőföldjüktől távol harcoló katonák emlékére kalotaszegi dallamokat játszik a Mészáros zenekar. A harcokban elesettekért erdélyi halottkísérők szólnak.

A népzenére épülő történelmi műsorban a zenekaron kívül hat vendégzenész is közreműködik: Bárdosi Ildikó, Molnár Miklós, Kozma Gyula, Kovács Géza, Romháti Krisztián és Szűcs Sándor. Bár az esten egyre több zenész kerül a színpadra, a fokozás ellenére az előadás mindvégig megőrzi csendességét. A műsor befejezéseképpen a közreműködők a régi magyar himnusszal, a Boldogasszony anyánk kezdetű énekkel fohászkodnak hazánkért és a magyar jövőért.

A Mészáros zenekar tagjai Mészáros Tibor, Vass Lóránt, Csente Tibor és Gáspár Kálmán voltak.

Az alábbi felvételt Ziku Evantia készítette:

1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

5. rész

6. rész

7. rész

8. rész

9. rész

10. rész

11. rész

12. rész

13. rész

14. rész

15. rész

16. rész

17. rész

18. rész

19. rész

20. rész