Change to English

Impresszum

Archívum

Szerzôink

Magyar Kisebbség

ÚJ SOROZAT, VIII. ÉVFOLYAM - 2003. 1. (27.) SZÁM 
KOLOZSVÁR

Tartalom
REGIONÁLIS POLITIKA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS ROMÁNIÁBAN

  VITAINDÍTÓ

   Horváth Réka - Veress Emôd: Regionális politika és területfejlesztés Romániában  

  FÓRUM

   Bodó Barna: Régió és politika  

   Hajdó Csaba: A román regionális politika reformja: lehetôségek és kihívások  

   Horváth Gyula: Területi fejlôdés és regionalizmus - hozzászólás Horváth Réka-Veress Emôd tanulmányához  

   Kolumbán Gábor: A román regionalizmus paradoxona  

   Nemes Nagy József: Regionális fejlôdés, regionális politika  

   Pálné Kovács Ilona: Gondolatok Horváth Réka és Veress Emôd Regionális politika és területfejlesztés Romániában c. tanulmánya ürügyén  

   Perger Éva: Gondolatok Horváth Réka - Veress Emôd: Regionális politika és területfejlesztés Romániában című tanulmánya kapcsán  

   Vincze Mária: Sötétben tapogatózunk?  

  DOKUMENTUMOK

   Regionális és helyi dimenziók Európában  

   Románia állásfoglalása  

   Helyzetfeltáró jelentés a helyi és regionális demokrácia helyzetérôl Romániában  

  ARCHÍVUM

   György Béla: Reformmozgalom a romániai Országos Magyar Pártban (1926-1927) 

   A kolozsvári értekezlet meghívottjai  

   A Magyar Párt igen tisztelt Elnökségének  

   Az Elnöki Tanács kommünikéje az emlékiratról  

   Krenner Miklós a reformcsoport céljairól  

   Nagyságos Krenner Miklós Úrnak  

   Dr. Kecskeméthy István nyilatkozata a Krenner-csoportról, a pártegységrôl és a Magyar Párt mai vezetôségérôl  

   Krenner Miklós megállapítja, hogy a reformcsoport kiegyenlítô munkáját mindenben meghiusították  

   Krenner Miklós: A magyarság vezéreihez  

  KITEKINTÔ

   Hechter, Michael: A nacionalizmus megfékezése  

  VÁLTOZÓ IDÔBEN

   Sorbán Angella - Nagy Kata: Merre haladt a romániai magyar társadalom az elmúlt tizenkét évben? 

  MŰHELY

   Bakk Miklós - Horváth Andor - Salat Levente: Az RMDSZ 2003-ban - útkeresés integrációs határpontokon  

   Benedek Gyula: Az asszimilációról - mint statisztikus  

   Kiss Tamás: A szocialista típusú modernizáció és hetednapot ünneplô adventista vállalkozók  

   Szabó Máté: Globalizáció - Civil társadalom - Regionalizmus  

  STÚDIUM

   Gerencsér Balázs: Kisebbségpolitikai rendszerváltozás Magyarországon - Gondolatok Gyôri Szabó Róbert írása kapcsán  

   Székely Tünde: A civil szféra és a politikai szféra fogalmainak viszonya a gondolkodás történetében és a különbözô európai társadalmakban  

  Szerzôink 

Látogatóink száma 1999. június 10. óta:

A Magyar Kisebbség honlapját
a Hungarian Human Rights Foundation készítette.

Copyright (c) Magyar Kisebbség - 2003