2011. 1.szám
Kisebbségkutatás - Szemle a hazai és külföldi irodalomból - Minorities Studies and Reviews
ARCHÍVUM
2011. 1.szám
2010. 4. szám
2010. 3. szám
2010. 2. szám
2010. 1. szám
2009. 4. szám
2009. 3. szám
2009. 2. szám
2009. 1. szám
2008. 4. szám
2008. 3. szám
2008. 2. szám
2008. 1. szám
2007. 4. szám
2007. 3. szám
2007. 2. szám
2007. 1. szám
2006. 3. szám
2006. 2. szám
2006. 1. szám
2005. 4. szám
2005. 3. szám
2005. 2. szám
2005. 1. szám
2004. 4. szám
2004. 3. szám
2004. 2. szám
2004. 1. szám
2003. 4. szám
2003. 3. szám
2003. 2. szám
2003. 1. szám
2002. 4. szám
2002. 3. szám
2002. 2. szám
2001. 1. szám
2000. 4. szám
2000. 3. szám
2000. 2. szám
2000. 1. szám
1999. 4. szám
1999. 3. szám
1999. 2. szám
1999. 1. szám
IMPRESSZUM

Alapító és főszerkesztő:
Cholnoky Győző
Szerkesztőbizottság:
Niederhauser Emil,
Pomogáts Béla,
Miskolczy Ambrus,
Szarka László,
Szász Zoltán,
Tóth Ágnes,
Doncsev Toso,
Péntek János,
Kocsis Károly,
Tóth Pál Péter,
Halász Iván.
Szerkesztőség címe:
1014 Budapest,
Hess András tér 5.
fsz. 82-83.
Szerkesztőségi titkár:
Vágó Pálné
Telefon/Fax:
225-2866
E-mail:
Cholnoky@mol.gov.hu
Kiadja:
Lucidus Kiadó

ELŐFIZETÉS

A lap megjelenik
negyedévenként.
Éves előfizetési ár:
4000 Ft (ÁFÁ-val)
lapszámonkénti ár:
1000 Ft.

Elôfizethető a kiadónál
a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
65100118-10025640
számláján.


TARTALOM
A NYUGATI MAGYAR EMIGRÁCIÓ AZ 1956-OS FORRADALOMRÓL (1956–1958)
TANULMÁNYOK
Edroiu, Nicolae: Megnyitó
Muresanu, Camil: Történetírás és irodalom
Borsi-Kálmán Béla: A román társadalom és közélet az 1850-es, 60-as években a magyar (Kossuth-)emigránsok szemével
Pomogáts Béla: Magyar-román értelmiségi találkozó 1990 tavaszán
Kántor Lajos: Történelem – alul- és felülnézetben
Műhely
Tóth Judit: A kisebbségek kulturális jogai Magyarországon a nemzetközi vállalások tükrében
Kiss Zsuzsanna Éva: Az államnyelv elsajátításának oktatáspolitikai akadályai a Felvidéken, a Vajdaságban és Erdélyben
Kritika
Szatmári Zsuzsanna: Oroszország a XXI. században
Doncsev Toso: A civilizáció gördülő kereke
Szemle
NEMZETI TUDAT. NEMZETI ÉS ETNIKAI FOLYAMATOK
Motyl, J.A.: Miért lehetséges „KGB” néven bárt nyitni? A kétpólusú moralitás következményei (Juhász Gergely Ákos)
Senghaas, D.: „Igazságos háború” helyett igazságos békét! (Komáromi Sándor)
Lennert, M.-Robert, J.: Európa territoriális jövőképei: Trendek, versengés vagy kohézió (Juhász Gergely Ákos)
Burgess, P.J.-Shahrbanou, T.: A két Európa humánbiztonsági története (Juhász Gergely Ákos)
Caroll, D.: Mennyire lehet válogatós az Európai Unió az új tagállamok kiválasztása kapcsán? (Dézsi Timea)
Bochsler, D.: A pártok országossá válása a posztkommunista államokban (Juhász Gergely Ákos)
Esparza, D.: Nemzeti identitás és a Másik: az EU a cseh tudatban (Dézsi Timea)
Wiedemann, Ch.: A Szubszahara migrációja mint fejlődésgátló tényező (Komáromi Sándor)
KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJA
Bertho, A.: Felkelések a világban 2009-ben: a düh etnográfiája (Kakasy Judit)
Tsurumi, T.: „Nem angyal, nem démon, csak ember”: az anti-esszencializmus és ideológiai momentumai az orosz cionista értelmiség körében (Juhász Gergely Ákos)
KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI NÉPEK ÉS ORSZÁGOK KAPCSOLATAI
Gyárfášová, O. – Kaps, C. – Walther, R.: „Nemzeti licit” a magyar-szlovák kapcsolatokban (Komáromi Sándor)
KISEBBSÉGI POLITIKA
Bowyer, B.T.: A fehér rasszista véleményeket meghatározó környezeti tényezők Angliában (Dézsi Timea)
Gudbrandsen, F.: A kormány pártösszetételének hatása a bevándorlása: a norvég példa (Dézsi Timea)
KISEBBSÉGI JOG
Habermas, J.: „Emberi méltóság” intézményes foglalatban: az emberi jogok (Komáromi Sándor)
NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK TÖRTÉNETE
Nikžentaitis, A.: Nemzeti önkép és történetpolitika Kelet-Európában 1989 után (Komáromi Sándor)
MINORITIES RESEARCH
A Collection of Studies by
Hungarian Authors
 
Minorities Research 6.
Minorities Research 5.
Minorities Research 4.
Minorities Research 3.
Minorities Research 2.
Minorities Research 1.
TÁMOGATÓK
A Kisebbségkutatás internetes változatának megjelenését a
Kanadai Nagykövetség
a HTMH
és a
Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF)
támogatta.
 © Copyright - Kisebbségkutatás 1999-2006