2010. június 17., csütörtök Országos közéleti lap VI. évfolyam, 87-88. (950-951.) szám
CímlapMagunkrólLinkekHirdetésArchívumÉlet-JelVitamin+ Főszerkesztő
Publicisztika
Aktuális
Hágón, határon innen
Hágón, határon túl
Gyökerek
Medicina
Vitamin
Évgyűrűk
Mozaik
Sport
A kettős állampolgárságról szóló törvény

A kettős állampolgárságról szóló törvény iránti felfokozott érdeklődésre való tekintettel teljes egészében közöljük a Fidesz–KDNP négy képviselője – Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László, Németh Zsolt és Kósa Lajos – által kidolgozott és a magyar parlament által elsöprő többséggel elfogadott jogszabály szövegét, amit a Kárpáti Igaz Szó szerkesztőségének kérésére az Országgyűlés sajtóirodája bocsátott rendelkezésünkre.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról

1. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993, évi LV . törvény (a továbbiakban: Ápt.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Születésénél fogva, leszármazással magyar állampolgárrá válik a magyar állampolgár gyermeke."

2. §

(1) Az Ápt. 4. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Kérelmére honosítható a nem magyar állampolgár, ha:]

"d) honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti;"

(2) Az Ápt. 4. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén – kérelmére – kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek felmen ője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását, és magyar nyelvtudását igazolja."

(3) Az Ápt. 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(5) Az (1)–(2) és (4) bekezdésekben meghatározott időtartamú, folyamatos magyarországi lakóhelytől kiskorú tekintetében el lehet tekinteni, ha honosítását a szülőjével együtt kéri, vagy szülője a magyar állampolgárságot megszerezte."

(4) Az Ápt. 4. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(7) A köztársasági elnök a folyamatos magyarországi lakóhely tekintetében az (1)–(2) és (4) bekezdésekben meghatározott időtartam, valamint az (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott feltétel alól – az állampolgársági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) javaslatára – felmentést adhat, ha a kérelmező honosításához a Magyar Köztársaságnak fontos érdeke fűződik."

(5) Az Ápt. 4. §-a a következő új (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A magyar nyelvtudás igazolásától el lehet tekinteni cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személyek esetében."

3. §

Az Ápt. 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"5. § Kérelmére visszahonosítható a 4. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén az a személy, akinek magyar állampolgársága megszűnt, és magyar nyelvtudását igazolja."

4. §

Az Ápt. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A honosított, illetőleg a visszahonosított (a továbbiakban együtt: honosított) személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az esküt vagy a fogadalmat a honosított a lakóhelye szerint illetékes polgármester előtt, illetve a 4. § (3), (6) és (7) bekezdésének, illetve az 5. § hatálya alá tartozó honosított választása szerint a polgármester vagy a magyar külképviselet vezetője előtt teszi le. A cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le."

5. §

Az Ápt. 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadás iránti kérelmet (a továbbiakban együtt: állampolgársági kérelem)

a) a települési – fővárosban a kerületi – önkormányzat polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjéhez,

b) a külön jogszabályban meghatározott körzetközponti jegyző székhelyén működő anyakönyvvezetőhöz,

c) a magyar konzuli tisztviselőhöz, illetve

d) a Kormány által kijelölt, az állampolgársági ügyintézésért felelős szervhez lehet benyújtani."

(A jogszabály szövegének folytatását szombati számunkban közöljük.)

Minden jog fenntartva © 2010 Kárpáti Igaz Szó