2010. június 8., kedd Országos közéleti lap VI. évfolyam, 82. (945.) szám
CímlapMagunkrólLinkekHirdetésArchívumÉlet-JelVitamin+ Főszerkesztő
Publicisztika
Aktuális
Hágón, határon innen
Hágón, határon túl
Gyökerek
Házunk tája
Mozaik
Sport
Kalendárium
Szent Vid napja

A népi kalendárium jeles napként tartotta számon – június 15-én – Szent Vid, másként Vitus, Vida ókeresztény vértanú a középkor végének kedvelt pártfogója, a tizennégy segítőszent egyikének babonás hiedelmekkel átszőtt ünnepét. Sokfelé nyárkezdő napnak tartották, merthogy a pásztorok tapasztalása alapján általában ilyenkor fordul meg az időjárás. A göcseji nép szerint Vid napján jönnek ki a rákok a folyó partjára, jelezvén a várva várt időváltozást, valamint azt, hogy kezdődik a Rák hava. A napfényt árasztó Vitus jó és bő termést, esője, hidege hetekig tartó hűvös borongást és silányabb gabonahozamot jövendölt. A szlávok között különösen népszerű volt, a szlovének például a nyári napforduló szentjének tekintették.

A szent mesébe hajló legendáját az Érdy-kódex tartalmazza. Már tizenkét éves korában megtiltotta atyjának, hogy a bálványokat imádja. A fejedelem parancsára ütlegelni kezdték. A poroszlók, de az uralkodó keze is megbénult, és csak Vid imádságára gyógyult meg. Vigasságtevők, szép leányzók hiába próbálták Videt hitétől eltántorítani, sőt utána angyalok szolgáltak neki. Angyal tanácsára tanítójával, Modestussal és dajkájával, Crescentiával elhajózott, és egy lakatlan pusztában szállt ki, ahol keselyű táplálta őket.

A császár fiát ördög szállta meg és azt erősítgette, hogy ki nem megy, amíg Vid ki nem űzi. Felkeresték, csakugyan "elfutott" tőle a gonosz szellem. A hálátlan császár mégis bálványimádásra akarta kényszeríteni, de mivel ellenkezett, börtönbe zárta. Az éjszakai sötétségben a tömlöcöt nagy világosság árasztotta el, a láncok pedig maguktól estek le róla.

Ezután a császár égő kemencébe, katlanba vettette mesterével együtt, ahol szurokban és ólomban főzték őket. De innen is épségben jöttek ki. Vid megharcolt a sárkánnyal is. A császár megkínoztatta őket, mire hatalmas égiháború támadt. A bálványok és templomaik elpusztultak, sokan szörnyű halállal meghaltak, a császár pedig eszét vesztve elmenekült. Videt és társait angyal ragadta el.

T. V.

Minden jog fenntartva © 2010 Kárpáti Igaz Szó