2010. június 3., csütörtök Országos közéleti lap VI. évfolyam, 79-80. (942-943.) szám
CímlapMagunkrólLinkekHirdetésArchívumÉlet-JelVitamin+ Főszerkesztő
Publicisztika
Aktuális
Hágón, határon innen
Hágón, határon túl
Gyökerek
Medicina
Évgyűrűk
Mozaik
Vitamin
Sport
A szakember válaszol
Hogy igazoljam a korkedvezményemet?

"Tisztelt szerkesztőség!

Több mint 35 éve előfizetője és olvasója vagyok a Kárpáti Igaz Szónak. Megelégedéssel tölt el az, hogy majd minden számban találkozom olyan rovattal, melyben segítenek az egyszerű embereknek ügyes-bajos dolgaik intézésében.

Sajnos egy ilyen kér(d)éssel vagyok kénytelen Önökhöz fordulni.

A nyugdíjam kálváriájával fordulok Önökhöz. Mondhatnám úgy is, hogy a jövendő nyugdíjammal, mert már több éve próbálom elintézni, de mindeddig eredménytelenül.

Gépkezelőként (traktoristaként) dolgoztam a helyi Vörös Zászló Kolhozban negyven éven keresztül. Amikor a kolhoz szétesett, több gépkezelő társammal együtt gép és munka hiánya miatt abba kellett hagyni a gépkezelői tevékenységet. Azóta több év telt el. Hiába próbáltam és próbálom a mai napig megpályázni a törvényesen járó kedvezményes nyugdíjat (55 évtől jár), sehogy sem sikerül. A járási Nyugdíjalap olyan iratok felmutatását kéri, amelyet a volt kolhoz jogutódja nem tud, vagy nem is akar kiadni. Így én már több éve a két hivatal között ingázok eredménytelenül. Az évek telnek, már két évnél kevesebb maradt a rendes öregségi nyugdíjig. A kérdés az, hogy elérem-e? Ez a huzavona az embernek az egészségét is kikezdi. Nem értem a hivatalok vezetőinek hozzáállását a rájuk bízott ügyhöz!

Kérem, segítsenek a törvény által meghatározott kedvezményes nyugdíj elintézéséhez.

Tisztelettel: Muzsalyi S., Hajla F., Herman L., Máté L., Kiss L. nevében is Orosz Sándor mezővári lakos."

Aki válaszol: Jana Brenyo, a megyei Nyugdíjalap helyettes vezetője.

– A nyugdíjbiztosításról szóló törvény 13. cikkelye értelmében kedvezményes öregségi nyugdíjra utolsó munkahelyüktől függetlenül a következő személyeknek van joguk: a gépkezelő traktorosnak, akik kolhozokban, más mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalatokban dolgoztak – a férfiak 55. életévüktől, amennyiben megvan a 25 éves munkaviszonyuk, melyből 20 évet a fent említett helyen töltöttek. Fontos megjegyezni, hogy nem jogosult a korkedvezményre a traktoros, ha egy járművön ketten, váltásban, két műszakban dolgoztak. Ezért fontos annak tisztázása, hogy ki volt a jármű kizárólagos használója.

A gépkezelő nyugdíjért való folyamodásakor a vállalat adminisztrációjának igazolnia kell a Nyugdíjalapnak az illető munkával eltöltött éveit, melynek alapján eldöntik, jogosult-e a korkedvezményre. A munkaviszonyt a munkahelyi bizottság igazolja, melynek tagja a vállalat igazgatója, a személyzetis, a főkönyvelő és a szakszervezeti bizottság képviselője. A vállalat felbomlása esetén a szükséges iratokat annak jogutódja köteles kiállítani.

Információim szerint a beregszászi járási levélírók már fordultak konzultációért a megyei Nyugdíjalaphoz, s meg is kapták a választ arra, milyen dokumentumokat kell beszerezniük munkaviszonyuk igazolására. Ám azóta sem jelentkeztek a szükséges iratokkal.

Amennyiben egy vállalatot likvidálnak, s annak nincs jogutódja, a Nyugdíjalap a 2006.11.10-én kelt N18–1-es rendelethez tartja magát, mely megszabja a korkedvezményes nyugdíjra való jogosultság feltételeit. Eszerint a következő dokumentumokat kell benyújtani: a munkaviszonyt alátámasztó igazolványt, az állami cégnyilvántartóból egy, a vállalat likvidálását bizonyító okiratot, a munkakönyvet, valamint az archívumban beszerezhető: a munkaidőt, a fizetést igazoló, más munkára való irányítást, a részmunkaidőt igazoló iratot. Bizonyos esetekben más okmányokkal is igazolni lehet a munkaviszonyt, mely feljogosít a korkedvezményes nyugdíjra.

M. T.

Minden jog fenntartva © 2010 Kárpáti Igaz Szó