2010. május 15., szombat Országos közéleti lap VI. évfolyam, 70. (933.) szám
CímlapMagunkrólLinkekHirdetésArchívumÉlet-JelVitamin+ Főszerkesztő
Publicisztika
Aktuális
Hágón, határon innen
Hágón, határon túl
Gyökerek
Árny-oldal
Sport
Bereg-vidéki "lokálpatrióták"

2010-ben hosszú vajúdás után született meg Ukrajna törvényhozásában az országos költségvetés, amelyhez egy parlamentáris verekedés és az azt elfedő füstköd is hozzájárult. Kárpátalján jóval csendesebben fogadták el a megye pénzügyi alapdokumentumát, amelyet valószínűleg számtalan háttéralku előzött meg. Minden költségvetési intézmény "lélegzet-visszafojtva" várta a döntés megszületését, hiszen addig a múlt évi büdzsé 1/12 részével kellett havonta beérnie mindenkinek, mi több, a beruházások esetében teljes finanszírozási stoppot rendeltek el.

Mikola Azarov miniszterelnök felhívta a helyi önkormányzatok és a végrehajtó hatalom vezetőinek figyelmét, hogy szigorú szankciókra számíthatnak ott, ahol a törvény által előírt határidőn belül nem fogadják el a költségvetéseket. Ukrajnában a büdzsét felülről lefelé állítják össze, így a községi tanácsok addig nem tervezhetik bevételeiket és kiadásaikat, amíg azt járási szinten jóvá nem hagyják. Tehát minden és mindenki függ egymástól, s ha netán homok kerül a fogaskerekek közé, az egész rendszer leállhat...

Tegnap a Beregszászi Járási Tanácsban is összehívták a képviselőtestületet, amelynek napirendjén tízegynéhány kérdés, s azon belül a legfontosabb, a 2010. évi költségvetés elfogadása szerepelt.

A tanács tagjai általában fegyelmezetten állnak hozzá képviselői kötelezettségeik teljesítéséhez, azonban most kicsit másként történt. A csütörtöki elnökségi ülés hangulata így utólag vihar előtti csendnek tűnhet, hiszen a napirendi kérdéseket fegyelmezetten, konstruktív hozzáállással tekintették át. A nagy meglepetés pénteken 10 órakor érhette a tanács vezetőit, amikor a 90 honatya közül az ülés kezdetére mindösszesen 49(+2) regisztráltatta be magát (a képviselőtestület határozatképességéhez 46 képviselő szükséges), így kis híján el kellett napolni az ülést. Az objektív tájékoztatás kedvéért álljon itt azon képviselők száma, akik megjelentek a tanácsteremben: KMKSZ-UMP 6+2 fő (a frakció létszáma 27 fő, a KMKSZ-UMP frakciójából egy képviselő az ülés kezdetén távozott, míg egy a végére érkezett meg), UMDP 22 fő (a frakció létszáma 25 fő), Régiók Pártja 10 fő (a frakció létszáma 13 fő), Nasa Ukrajina 6 fő (a frakció létszáma 13 fő), BJUT 3 fő (a frakció létszáma 7 fő), Vidrodzsennya 2 fő (a frakció létszáma 5 fő).

A megjelent képviselők fegyelmezetten áttekintették a napirendet és elfogadták a járás 2010. évi költségvetését. A képviselők és a polgármesterek között számtalan találgatásra adott okot a KMKSZ-UMP frakció zömének távolmaradása, egészen addig, amíg az egyéb kérdések tárgyalása közben váratlanul megjelent Heé Roland frakcióvezető és szót kért. Felolvasott egy beadványt, amely értelmében a KMKSZ-UMP frakció azért tartotta magát távol a járási tanács ülésétől, mert sérelmezi az önkormányzat vezetőségének (Csizmár Béla, a járási tanács elnöke a KMKSZ-UMP színeiben jutott mandátumhoz – a szerk.) hozzáállását bizonyos, a frakció által felvetett kérdésekkel kapcsolatban. Többek között azt, hogy a legutóbbi testületi ülésen a képviselők nem hagyták jóvá Heé Roland kooptálását, nem adtak kielégítő választ arra a frakció által benyújtott beadványra, amelyben követelték a Beregi Hírlap főszerkesztőjének felelősségre vonását egyes, általuk rágalmazónak vélt írásokkal kapcsolatban, illetve az időközben kivált képviselő helyére a járási territoriális választási bizottság még mindig nem jelölte a listán következő személyt.

Mint a felsorolásból is kiderült, a sérelmezett problémák többsége nem a járási tanács hatáskörébe tartozik, így azok megoldására nincs ráhatása. Mi több, inkább úgy tűnik, egyesek sérelmeik megbosszulására használták fel a KMKSZ-UMP frakciót és vetették be a végső fegyvert, a tanácsülés bojkottálását. A számításuk valószínűleg be is jött volna, ha nincsenek a tanács lelkiismeretes képviselői, köztük az a 6 KMKSZ-es is, akik felelősséget éreznek a járás lakosságáért, azért a több tízezer emberért, akiknek a megélhetése a költségvetéstől függ. Gondolunk itt elsősorban a pedagógusokra, orvosokra, köztisztviselőkre.

Az ülés után több polgármester kifejtette: tiltakozásának a KMKSZ a költségvetés elfogadása után is hangot adhatott volna, amikor már biztosított a járás jövője. Ám úgy tűnik – fűzték hozzá –, a Beregszászi járásban a KMKSZ vezetése végérvényesen levetette álarcát és megmutatta valódi énjét: nem a közösségi, hanem az önös érdek kerekedett felül, amikor több ezer ember megélhetését kockáztatták egyetlen ember sértett önérzete miatt.

KISZó-tudósítás

Minden jog fenntartva © 2010 Kárpáti Igaz Szó