2010. május 13., csütörtök Országos közéleti lap VI. évfolyam, 68-69. (931-932.) szám
CímlapMagunkrólLinkekHirdetésArchívumÉlet-JelVitamin+ Főszerkesztő
Publicisztika
Aktuális
Hágón, határon innen
Hágón, határon túl
Gyökerek
Medicina
Vitamin
Mozaik
Sport
Esély a kisebbségi jogvédelemre

A beregszászi járási Nagymuzsaly szomszédságában lévő turistatelepen tartotta soros ülését az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács (UMNT), az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) döntéshozó fóruma. A testület munkájában részt vett Bacskai József, Magyarország beregszászi főkonzulja.

Zubánics László, az UMNT elnökének köszöntő szavai, a napirend és az ügyrend jóváhagyása után Gajdos István, az országos demokrata szövetség elnöke tartott helyzetjelentést.

– Az idő és a történések azt igazolják, hogy az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség helyes döntést hozott, amikor az elnökválasztások során Viktor Janukovics támogatása mellett állt ki – hangsúlyozta Gajdos István. – Számunkra különösen fontos, hogy Ukrajna elnöke az eltelt rövid időszak alatt már bizonyította, hogy tartja a szavát, s teljesíti a vele kötött választási megállapodást. Így magyarul, anyanyelven felvételizhetnek végzőseink. Ezzel pedig esélyt kaptunk arra, hogy ne csorbuljanak kisebbségi jogaink, s magasan képzett szakemberekkel gyarapodjon közösségünk. Ez a döntés azt is mutatja, értelme van annak, hogy a szülők magyar iskolába adják gyermekeiket. Az alkalommal élve mindenkit arra kérek, szűkebb pátriájában buzdítsa erre honfitársainkat.

Az országos szövetség elnöke kitért a magyarországi országgyűlési választások eredményeire is. Mint elmondta, az elsöprő Fidesz–KDNP győzelem soha nem látott felhatalmazást, ugyanakkor rendkívüli felelősséget is helyez a kormányt alakítók vállára. Az UMDSZ bízik abban, hogy az új budapesti vezetés jól sáfárkodik majd az össznépi bizalommal, és olyan erős, befolyásos, tekintélyes országgá teszi a Magyar Köztársaságot, amelyre méltán nézhetnek fel és számíthatnak a határon túli nemzetrészek, köztük az ukrajnai magyarság is.

Gajdos István külön szólt a magyar–magyar kapcsolatrendszerről. Mint elmondta, a 19. életévébe lépett Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség kiállt és kiáll az előremutató, az egész magyar nemzet, ezen belül az ukrajnai magyarság érdekeit és javát szolgáló döntések mellett. Ezért is támogatják a kettős állampolgárság megadását, hiszen az elsősorban közösségünk számára jelent kitörési pontokat.

Az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács kitűzte a szövetség vezetése által megvalósítandó feladatok körét is. Mint a felszólalók kifejtették, az elkövetkező időszakban a tárgyalásoké lesz a főszerep az anyaország új vezetésével folytatott konzultációkon, illetve az ukrán hatalommal való további párbeszéd során. Zubánics László UMNT-elnök az elmúlt időszak eredményeit értékelve elmondta: amikor az alapítók úgy határoztak, hogy a szélsőségek kivételével minden, a közösségi ügyekért elkötelezett magyar embernek teret biztosítanak az UMDSZ berkein belül, helyesen döntöttek. Ugyanakkor fontos, hogy a következő évben sorra kerülő önkormányzati választásokon a közösség a magyar párt(ok) révén próbálja megvalósítani programjait, célkitűzéseit. Ebben egyetértés van az ukrajnai magyar pártok között, hiszen az elmúlt évek szomorú eseményei, amikor honfitársaink nagy része ukrán pártokra szavazott, óvatosságra intenek.

A tájékoztatók jóváhagyása és megvitatása után sor került az UMNT tisztújítására. A 2010–2014-es időszakra a szövetségi és a képviselői testületek tagjai egyhangúlag Zubánics Lászlónak szavaztak bizalmat. A megválasztott régi-új elnök javaslatára a nemzeti tanács alelnökeivé Zán-Schramm Ibolyát (Kárpátalja) és Kárász Magdolnát (Ukrajna) választották. Az UMDSZ alapszabályzatának megfelelően a nemzeti tanács kitűzte az országos szövetség tisztújító közgyűlésének időpontját – 2010. szeptember 17. –, illetve jóváhagyta a fórum delegátusainak kvótáit is.

Az alkalommal élve ünnepi eseményre is sor került: a Magyarok Kijevi Egyesülete az ukrajnai magyarság érdekében kifejtett köztevékenysége elismeréséül Etelköz-díjjal tüntette ki Kincs Gábor építészmérnököt, az UMDSZ alelnökét. Döntés született több szervezési kérdésben is, majd a jelenlévők jóváhagyták az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács ülésének zárónyilatkozatát.

KISZó-tudósítás

Az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács ülésének zárónyilatkozata

Az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács 2010. május 10-én megtartotta soros ülését. A fórum küldöttei meghallgatták és elfogadták Gajdos István, az UMDSZ elnöke és Zubánics László UMNT-elnök tájékoztatóját az aktuális politikai helyzetről, illetve az elmúlt időszakban elvégzett munkáról. Meghallgatva és megvitatva Gajdos István elnök tájékoztatóját, a Nemzeti Tanács az alábbi határozatokat fogadta el:

1. Az UMNT örömmel fogadta, hogy a Magyar Köztársaságban a közelmúltban lezajlott demokratikus választások következtében a nemzeti érdekek mellett elkötelezett erők jutottak mandátumhoz.

2. Az UMNT akárcsak az elmúlt években, napjainkban is következetesen kiáll a kettős állampolgárság ügye mellett; üdvözli a Fidesz–KDNP képviselőcsoport, illetve a leendő kormány azon elképzeléseit, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése napirendjére az elsők között az állampolgársági törvény módosítását tűzik.

3. Az UMNT felajánlja partnerségét a Magyar Köztársaság leendő kormányának a határon túli, ezen belül az ukrajnai magyarság érdekében végzendő tevékenységéhez.

4. Az UMNT felhatalmazza Gajdos Istvánt, az UMDSZ elnökét, hogy kezdeményezzen konzultációkat a Magyar Köztársaság leendő kormányával a magyar–magyar kapcsolattartás, a további együttműködés kérdéseiben.

5. Az UMNT megbízza az UMDSZ elnökségét, hogy az ukrajnai magyarság érdekeinek védelme és megfelelő megjelenítése érdekében folytassa azokat a tárgyalásokat, amelyeket az ukrajnai kormányzati szervekkel kezdeményezett az anyanyelvi oktatás feltételeinek biztosítására és javítására.

6. Az UMNT felhívással fordul Viktor Janukovics elnökhöz, hogy vonja vissza Ukrajna elnöke 161/2010. számú "Az állami nyelvpolitikai koncepcióról" szóló rendelkezését, amely számos pontban sérti Ukrajna alkotmányát, törvényeit és nemzetközi kötelezettségvállalásait. A nyelvpolitikai koncepció több pontja olyan szeparatistáknak és "politikai spekulánsoknak" tekinti az ország nem ukrán anyanyelvű polgárait, akik fenyegetést jelentenek az állam szuverenitására és az ukrán nemzet fokozatos eltüntetésén munkálkodnak.

7. Az UMNT 2010. szeptember 17-re összehívta az UMDSZ tisztújító közgyűlését, módosításokat eszközölt egyes, a belső működést szabályozó dokumentumokban.

Minden jog fenntartva © 2010 Kárpáti Igaz Szó