2010. május 13., csütörtök Országos közéleti lap VI. évfolyam, 68-69. (931-932.) szám
CímlapMagunkrólLinkekHirdetésArchívumÉlet-JelVitamin+ Főszerkesztő
Publicisztika
Aktuális
Hágón, határon innen
Hágón, határon túl
Gyökerek
Medicina
Vitamin
Mozaik
Sport
Nyelv-őr
Ki maradt fenn a vízen?

Nemigen szoktam figyelemmel kísérni a sporteseményeket, az egyes mérkőzések eredményeiről csak úgy értesülök, hogy a Híradó végén ezekről is tájékoztat a televízió.

Amikor egy ízben a Magyar Televízió 1-es csatornáján a bemondó az Eger–Vasas vízilabda-mérkőzés eredményét ismertette, óhatatlanul is felfigyeltem. Nem csupán azért, mert minden a szülővárosomról érkező hír érdekel, hanem azért is, mert egy meglepő mondat hangzott el az ismertetésben. Íme: "Az Eger találtatott könnyűnek, ezért a Vasas maradt fenn a vízen."

A könnyűnek találtatott kifejezés alapja bibliai történet. Belsazár király lakomáján ugyanis egy titkos kéz írta fel azt a rejtélyes mondatot, amelyet Dániel próféta fejtett meg, így: "Megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál." Ennek a mondatnak egy másik változata is ismeretes: "Megmérettél, és könnyűnek találtattál."

A könnyűnek találtattál tehát szállóige. A szállóigék idézése gyakran előfordul a szónoki beszédben és a sajtó nyelvében is. Használatuk szemléletessé, azaz képszerűvé teszi a stílust. Fenti mondatunk azonban nem képszerű, hanem inkább "képzavaros" lett.

Az alábbiakból kiderül, hogy miért!

Köztudomású, hogy a képalkotásban a viszonyító és a viszonyított között valamilyen hasonlóság vagy hangulati egyezés van. A bibliai idézet híjával, ill. könnyűnek találtatott kifejezésében nem a fizikai értelemben vett könnyű súlyról van szó, hanem a szónak átvitt értelmű jelentéséről, az erkölcsi érték hiányáról. Könnyelmű szavunk is ezen a szemléleten alapul, a nyelvújítás korában keletkezett, méghozzá szóösszevonással: könynyű + elmű. A könnyű itt is átvitt értelemben szerepel.

A sporthíradásban azt szerette volna közölni a bemondó, hogy az Eger csapata gyengébben játszott, mint ellenfele. A mérkőzésen, amely megmérettetés volt a csapatok számára, könnyűnek találtatott. De csak átvitt értelemben!

Ha azonban a szó eredeti jelentését vesszük figyelembe, akkor a vízen az a test marad fenn, amelyik könnyebb, persze csak akkor, ha a vízénél kisebb a fajsúlya. Ha a fizika törvényét vesszük figyelembe, a Vasas csapatának el kellett volna süllyednie.

Ezért a televízió bemondójának mondatában képzavar volt. Az átvitt értelemben használt kifejezéssel ugyanis az eredetinek éppen az ellenkezőjére utalt, tehát a viszonyító és a viszonyított között ellentétes értelem van. A képalkotás, mint fentebb említettem, csak úgy jöhet létre, ha a kép elemei, a viszonyított és a viszonyító között hasonlóság van, s ennek alapján azonosítjuk őket.

A bemondó – ha már mindenképpen ragaszkodni akart a könnyűnek találtatott kifejezéshez – így fogalmazhatott volna: Az Eger könnyűnek találtatott, így a mérkőzés győztese a Vasas lett.

Dóra Zoltán

(Édes Anyanyelvünk)

Minden jog fenntartva © 2010 Kárpáti Igaz Szó