2010. április 20., kedd Országos közéleti lap VI. évfolyam, 58. (921.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívumÉlet-JelVitamin+ Főszerkesztő
Szakmai terefere Lendván

Nyolc ország közel ötven magyar újságírója találkozott a muravidéki Lendván, hogy háromnapos konferencia keretében vitázzon a külhoni magyar média szerepéről és jelentőségéről a Kárpát-medencében.

A tartalmas és igen színvonalas tanácskozás – melynek szervezője a Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiója és az ottani Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet volt – munkájában részt vett dr. Szili Katalin, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Állandó Bizottságának elnöke. Vidékünket a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetségének (MÚKSZ) néhány tagja képviselte.

A nemzetközi médiakonferencián az adott vidékek szakmai szervezeteinek vezetői a Kárpát-medencei magyar régiók sajtójának aktuális helyzetét, a mindenkori kihívásokat részletezték. Kárpátalja vonatkozásában Kőszeghy Elemér, a MÚKSZ elnöke a jelent illusztrálva villantott fel pillanatképet.

Megfogalmazott néhány továbbgondolásra érdemes dilemmát magyarság, kisebbségi sors és politikai-társadalmi érdekvédelem relációban.

A tanácskozás részvevői Szili Katalin javaslatára döntöttek arról, hogy elkészítik a külhoni magyar médiakatalógust, ami támpontokat nyújthat a magyar nemzeti médiastratégia kidolgozásához. A KMKF Állandó Bizottságának elnöke ismételten kifejezte a határon túl dolgozó újságírók folyamatos kapcsolattartásának szükségességét, a közös kiútkeresést intézményesített keretek között kezelő Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK) tevékenységének fontosságát.

Az említett fórum egyébként öt éve alakult meg Szegeden, aminek munkáját a volt házelnök szinte a kezdetektől nyomon követi s támogatja. Ennek megfelelően ígéretet tett arra, hogy a továbbiakban is kész minden tőle telhető erőfeszítést megtenni a még hatékonyabb és sikeresebb működés érdekében. Ezen az úton fontos lépés lehet a közös Kárpát-medencei médiatér kialakítása. E gondolat jegyében, és a jobb és azonnali információcsere érdekében még idén ősszel létrejöhet a sokak által sürgetett online Médiatisztás.

A Kárpát-medencei magyar média szereplőit tömörítő szakmai szervezet megalakulása ötödik évfordulójának szentelt KMÚEK-tanácskozás részvevői zárónyilatkozatban foglalták össze a lendvai napok mérlegét. Eszerint a szerve- zet sikeres működésének, megerősödésének tekintik, hogy mára "a közös fellépésnek köszönhetően a magyarországi és a külhoni magyar politikum a médiumokkal kapcsolatos szakmai kérdésekben mind gyakrabban tekinti releváns tárgyalópartnernek a KMÚEK-ot." A dokumentum rögzíti a már említett médiakatalógus mihamarabbi elkészültét, ebből eredően pedig a külhoni magyar médiastratégiának a kidolgozását.

A KMÚEK továbbá fontosnak tartja, hogy az illetékes magyar állami intézményekkel és a külhoni magyarok politikai képviselőivel karöltve minél előbb készüljön el a kisebbségi magyar média zökkenőmentes működését szavatoló hoszszú távú támogatási stratégia, amely pontosítaná a határon túli magyar sajtónak szánt pénzösszegek odaítélésének és folyósításának szempontrendszerét és alapelveit.

Szó van még arról is, hogy Brüsszel irányába is kezdődjék el egyfajta lobbi tevékenység, aminek szükségességéről már a KMÚEK tavalyi, a MÚKSZ vendéglátásával Kárpátalján tartott rendezvényén is volt szó.

Elvi egyetértés született arról, hogy bár az elmúlt öt évben a Konvenció több ízben is foglalkozott a külhoni magyar újságíróképzés fontosságával, ám ezúttal felhívták a figyelmet arra, hogy a Magyarországon és az egyes magyar nemzetrészekben már működő iskolákkal, műhelyekkel és médiumokkal karöltve meg kell találni a külhoni magyar újságíróképzés és továbbképzés leghatékonyabb formáit. A célközönség és a médiafogyasztók szokásainak változása miatt eközben külön figyelmet kell szentelni az online-újságírással kapcsolatos alapismeretek elsajátításának.

A szakmai diskurzus mellett az Erdélyből, Vajdaságból, Muravidékről, Burgenlandból, Felvidékről, Kárpátaljáról, Horvátországból és Magyarországról összesereglett kollégák lendvai séta keretében megtekintették a város nevezetességeit, a Muravidék magyar vonatkozású kincseit, de ellátogattak Horvátországba is, ahol a közeli Csáktornyán megnézték Zrínyi Miklós egykori várát, megkoszorúzták a város főterén álló turulos szobrot.

Dunda György

(Lendva–Ungvár)

Minden jog fenntartva © 2010 Kárpáti Igaz Szó