2010. április 20., kedd Országos közéleti lap VI. évfolyam, 58. (921.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívumÉlet-JelVitamin+ Főszerkesztő
A községi tanácsok jogai földkérdésben

1. Mezőgazdasági hasznosítású földterületet biztosítanak az adott község területén élő közösségnek (természetes- és jogi személynek, mezőgazdasági társulásnak).

2. Az ukrán földkódex előírásait betartva a tulajdonában lévő kommunális tulajdonjogú földterületeket természetes- és jogi személyek, valamint mezőgazdasági társulások tulajdonába adhatja.

3. A tulajdonában lévő kommunális tulajdonjogú földterületeket a földkódex előírásait betartva bérbe adhatja.

4. A földkódex előírásait betartva a tulajdonában lévő kommunális tulajdonú földterületekből más célra földrészlegeket különíthet el.

5. Mezőgazdasági hasznosítású földterületeket vásárolhat a saját faluközössége szükséglete kielégítésére.

6. Szervezi a földbirtokrendezést.

7. Koordinálja a földtartalékok kérdésével foglalkozó helyi szervek tevékenységét.

8. Ellenőrzi a kommunális tulajdonban lévő mezőgazdasági hasznosítású földterületek szabályszerű megművelésének és védelmének, valamint a földtörvény és a környezetvédelem szabályainak betartását.

9. A földtörvény által előírt követelmények be nem tartása esetén a természetes- és jogi személyeknek korlátozhatja vagy ideiglenesen be is tilthatja az adott földterület hasznosítását, megművelését.

10. A földkódex előírásainak értelmében okmányokat ad ki a mezőgazdasági hasznosítású földterületek elkülönítéséről, kivásárlásáról, illetve bérbeadásáról.

11. Határozatot hoz, és okirattal igazolja a mezőgazdasági hasznosítású földterületek határának a módosítását.

12. A mezőgazdasági hasznosítású földterületek elkülönítéséről, kivásárlásáról, illetve bérbeadásáról tájékoztatja az adott település lakosságát.

13. Javasolhatja az adott járási tanácsnak a tulajdonába tartozó mezőgazdasági hasznosítású földterületek határainak megváltoztatására vonatkozó elképzeléseit.

14. A földhasználattal kapcsolatos vitás kérdésekben az adott faluközösségen belül döntést hoz.

15. Az ukrán törvény paragrafusainak betartásával egyéb földtulajdonjogi kérdésekben is döntést hoz.

Minden jog fenntartva © 2010 Kárpáti Igaz Szó