2010. április 17., szombat Országos közéleti lap VI. évfolyam, 57. (920.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívumÉlet-JelVitamin+ Főszerkesztő
Múltbanéző
Egy örökbecsű alkotó

Németh László, a XX. századi magyar prózairodalom kiemelkedő képviselője 1901. április 18-án született Nagybányán. A család 1905-ben Budapestre költözött, s is itt végezte iskoláit. Érettségi után magyar–francia szakos bölcsész volt, majd 1920-ban átiratkozott az orvosi karra. 1925-ben a Szent János Kórházba került, s házasságot kötött Démusz Ellával.

Első pályadíjnyertes novellája a Nyugatban jelent meg Horváthné meghal címmel. 1927-ben a Napkelet munkatársa lett, s 1929-ben itt lát napvilágot első regénye, az Emberi színjáték. Babits barátságába fogadta, a Nyugat vezérkritikusa lett. 1932-ben szakított Babitscsal és a Nyugattal, s kiadta egyszemélyes folyóiratát, a Tanút. 1934-ben Fülep Lajossal és Gulyás Pállal megindította a Választ, a rádióban pedig az irodalmi osztály vezetője lett. A háborús években a Kelet Népének és a Magyar Csillagnak volt munkatársa. Az ötvenes években némaságra volt ítélve, csak műfordításai jelenhettek meg. Utolsó alkotói korszakában Sajkódon rendezte be írói műhelyét. Regényei és történelmi drámái a magyar irodalom örökbecsű alkotásai. Elmélyülten foglalkozott a magyarság helyével Kelet-Európában, alaposan megismerte a szomszédos népek kultúráját és irodalmát.

Aki új világképet rakott le

Az 1955. április 18-án, 76 éves korában elhunyt Albert Einstein német fizikus a speciális (1905) és az általános (1916) relativitáselmélet megalkotásával új fizikai világkép alapjait rakta le. A relativitáselmélet gyökeresen megváltoztatja a térről és időről alkotott felfogást.

1921-ben a Nobel-díjat nem a relativitáselméletért, hanem a kvantumelmélethez való hozzájárulásáért kapta. Politikai kérdésekben Einstein sokszor pacifista álláspontot képviselt. 1939-ben jelezte az Egyesült Államok kormányának, hogy minden adott az atombomba előállításához, mert tudomása volt német kísérletekről. A második világháború után figyelmeztetett a nukleáris fegyvereknek egész emberiséget fenyegető megsemmisítő erejére.

Minden jog fenntartva © 2010 Kárpáti Igaz Szó