2010. április 10., szombat Országos közéleti lap VI. évfolyam, 53. (916.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívumÉlet-JelVitamin+ Főszerkesztő
Levél békés megyéből
"Ilyen őszinte élményekben eddig még nem volt részem"

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Lassan már két hete, hogy a Kárpátalja Expressz megjárta nevezetes, történelmi jelentőségű útját, de mind Molnár Béla országgyűlési képviselő úr, mind jómagam még mindig naponta kapunk a határ mindkét oldaláról, sőt más országokból is a résztvevőktől és a médiákban az utunkról, élményeinkről, benyomásainkról tudomást szerzett polgároktól leveleket, észrevételeket.

Mindegyik ilyen véleményt sajnos nem tudom Önnel megosztani – bár szívesen tenném. A VTSZ elnökének, Csanádi István polgármester úrnak a levelét viszont mindenképpen továbbítom. Minden sora önmagáért szól – és őszintén visszatükrözi mindazt az őszinte szeretetet, amelyet Kárpátalján nemzetiségre és korra való tekintet nélkül Önöktől, valamennyiüktől kaptunk.

Lapjuk munkájához, Tisztelt Munkatársai és személyesen Főszerkesztő Úr törekvéseinek maradéktalan megvalósulásához ezúton is nagyon sok erőt, egészséget kívánok!

G. Szűcs László

parlamenti szakértő


Tisztelt Képviselő Úr!

Kedves Béla!

Elnézésed kell kérnem, hogy a Kárpátalja Expressz útján részt véve még csak most fordulok Hozzád visszajelzéssel. Mondhatna az ember itt sok mindent, hogy miért késedelmeskedett, de azt hiszem, ez felesleges. Akad mindannyiunknak dolga, feladata bőven.

Most röviden, néhány mondatban szeretném összefoglalni az úton szerzett benyomásaimat.

Mindenekelőtt a Vasutas Települések Szövetsége (VTSZ) nevében megköszönöm azt, hogy részt vehettem a Kárpátalja Expressz első, szó szerint történelmi jelentőségű útján.

Számtalanszor nyílt már lehetőségem a határon túli településeken élőkkel és elsősorban az ott élő magyar lakosokkal találkozni különböző események kapcsán. Ilyen őszinte, megható élményekben viszont eddig még nem volt részem – és ilyen "töménységben", mint ezen a két napon, ragaszkodást, szeretetet még soha nem tapasztaltam. Torokszorítóan megható volt minden egyes megállásnál a találkozás a helyi vezetőkkel, az apró gyermekekkel, énekesekkel, táncosokkal és egyáltalán, nemzetiségre tekintet nélkül a helyiekkel.

Nagyon jónak, profi szervezésnek tartottam a látogatók és a fogadók részéről egyaránt magát az utat, a közlekedési és hatósági rugalmasságot és azt a "médiatámogatást", ahogyan végig kísértek minket a határon innen és túlról a különböző médiumok képviselői. És ahogy tudósítottak mindenről.

Őszintén köszönöm, köszönjük valamennyien!

Élményszerű és úgy gondolom, kölcsönösen hasznos volt a beszélgetés a helyi vezetőkkel, a főkonzul urakkal, konzulokkal, külképviseleti munkatársakkal – és nem lebecsülve bárkit is, elsősorban a lakossággal.

Meggyőződésem, hogy az egyes megállóhelyeken, de különösen Nagyszőlősön történő találkozás a vállalkozókkal, idegenforgalmi szakemberekkel elindított egy olyan együttgondolkodást, melyet reményeink szerint hamarosan cselekvő együttműködés követhet. Mind a felmerült ötletek, mind a megvalósítható célok – csak néhányat kiemelve: interregionális, határon átnyúló kapcsolatok a gazdaság, a kultúra, a turizmus-idegenforgalom és az egészet egyetemlegesen segítő közlekedés területén – az első, ugyanakkor a legnehezebb lépések a megvalósulás irányába.

Természetesen a vonaton alkalom nyílt arra is, hogy kicseréljük gondolatainkat az anyaország és a méltatlanul, történelmi okokból külhonba rekesztett magyarság gondjairól.

Szűkebb hazánkban – Békés megyében és kisvárosunkban, Mezőhegyesen is publikáltuk a médiákban a Kárpátalja Expressz útját. S természetesen a VTSZ elnökségi ülésén és a közgyűlésén is tájékoztatót tartok, illetve jelentést teszek erről a jelentős eseményről.

Polgármester kollégámmal, Gajdos István úrral a Beregszászi Kistérség és a VTSZ Együttműködési Szándéknyilatkozata aláírását személy szerint is rendkívül fontos eseménynek tartom. Természetesen a továbblépés érdekében a megfelelő fórumokon a vezetőséggel és a tagsággal még el kell fogadtatnunk, de remélhetően rövidesen már az együttcselekvés módozatait tudjuk kimunkálni – közösen kárpátaljai barátainkkal!

Még egyszer nagyon köszönöm a részvétel lehetőséget, és a VTSZ nevében felajánlom segítő közreműködésünket az út során többször kifejtett célok elérése érdekében!

Csanádi István

Mezőhegyes város polgármestere,

a VTSZ elnöke

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó