2010. március 25., csütörtök Országos közéleti lap VI. évfolyam, 44-45. (907-908.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Hivatalos forrásból
Kinek fizetik ki az elmaradt járandóságot?

Ukrajna nyugdíjtörvényének 52. cikkelye értelmében a nyugdíjas elhalálozása esetén egyhavi járandóságát a vele egy háztartásban élő családtagjainak fizetik ki, illetve munkaképtelen hozzátartozóinak, akiket ő tartott el, függetlenül attól, egy háztartásban éltek-e az elhunyttal.

Az említett törvény 38. cikkelye értelmében a családtagokhoz tartozik a férj (feleség), a szülő, a gyerek, a testvér, a nagyapa vagy a nagymama. Az Ukrán Alkotmánybíróság 1999. június 13-án kelt ?5-??/99. számú rendelete értelmében ugyancsak családtagnak tekinthetők azon távolabbi rokonok vagy más személyek is, akikkel (féltestvér, vő, meny, mostoha, gyám, mostohagyerek, gondozó) együtt élt és közös háztartást vezetett az illető. A közös háztartást az erre felhatalmazott lakhely szerint illetékes szervek igazolják, többek között a helyi önkormányzatok.

Az elmaradt nyugdíj összegét abban az esetben fizetik ki, ha azt a végrendelet kinyitása utáni hat hónapban kérvényezik. A polgárjogi törvénykönyv 1220. cikkelye értelmében a végrendeletet a halál napján vagy az elhalálozás beiktatásának napján lehet kinyitni.

Amennyiben az elhunyt egyedül élt, vagy senki sem kérvényezi elmaradt nyugdíja kifizetését hat hónap alatt, az összeget hozzácsatolják a végrendeletéhez, s azt örököse kapja meg.

Az örökösödésre való jogot az ezt igazoló dokumentum támasztja alá, amit hat hónappal a haláleset után adnak ki az örökösnek.

Bulina Irén,

a megyei Nyugdíjalap nyugdíjfolyósítási osztályának vezetője

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó