2010. március 23., kedd Országos közéleti lap VI. évfolyam, 43. (906.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Mit jelent a földhasználati nyilvántartás?

A földhivatal az illetékességi területhez tartozó mezőgazdasági hasznosítású földterületekről, valamint a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról önálló nyilvántartást vezet, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás.

A földhasználati nyilvántartás tartalmazza a földterületek ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számát, a terület nagyságát és árát, a földterület vagy földterületek használójának nevét (cégének nevét), lakcímét (székhelyét, telephelyét), a magángazdálkodó (természetes személy) személyazonosító adatait, a használat jogcímét, határozott időre kötött szerződés esetén a használat időtartamát.

Aki szerződés alapján termőföldet használ, s annak területe – a földrészlegek számától függetlenül – az egy hektárt meghaladja, köteles a szerződést annak megkötésétől számított harminc napon belül a földhivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából benyújtani.

Aki saját tulajdonú vagy olyan termőföldet használ, amely közeli hozzátartozója tulajdonába vagy más jogcímen a rendelkezése alatt áll, a földrészlet vagy földrészletek adatait köteles a földhivatalnál használatba vételétől számított harminc napon belül bejelenteni. Amennyiben a mezőgazdasági hasznosítású földterület használója nem a tulajdonos, a bejelentést a tulajdonosnak is alá kell írnia.

A földhivatal a szerződés benyújtását, illetve a bejelentés megtörténtét, valamint a nyilvántartott tényeknek a valós helyzettel való egyezését, továbbá a haszonbérletre meghatározott korlátozások betartását ellenőrizheti. A földhasználó a bejelentéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy a termőföld használata a törvényben foglalt korlátozásokat nem sérti. A használatban bekövetkezett változásokat harminc napon belül be kell jelenteni.

A bejelentés elmulasztása a szerződés érvénytelenségét vonja maga után. A szerződés benyújtását, illetve a bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújthatja. A meg nem fizetett bírság az adókhoz hasonlóan behajtható köztartozás. A bírság az illetékes megyei földhivatalt illeti meg.

Ha személyre vonatkozó bejelentés nem érkezett a hivatalhoz, a mezőgazdasági hasznosítású terület használójának a tulajdonos tekintendő.

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó