2010. március 20., szombat Országos közéleti lap VI. évfolyam, 42. (905.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Az UNE Magyar Kara várja az utánpótlást

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja legnagyobb, legmagasabb (negyedik) fokozattal rendelkező és legpatinásabb felsőoktatási intézete. A 2009–2010-es tanévben az ukrajnai egyetemek rangsorolásában az előkelő tizedik helyen áll: 12 000 diák tanul, 1500 tanár dolgozik, ebből 105 nagydoktor, professzor, 450 kandidátus, docens, a többiek főelőadók és tudományos munkatársak. Az idén 642 magyar ajkú diák tanul az egyetem 17 karának 42 szakán, ebből 283-an a Magyar Karon.

Hogy jött létre a Magyar Kar? 1963-ban az Ungvári Állami Egyetem Filológiai Karán létrejött a magyar tagozat és megkezdődött a felsőfokú magyar szakos tanárképzés. Az 1965–1966-os tanévben megalakult a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1970-től Magyar Filológiai Tanszék). 1988. január 14-én a tanszék bázisán létrehoztuk a Hungarológiai Intézetet (Hungarológiai Központot), amelynek fontos szerepe volt és van az európai tudományos életben. Tanárok és tudományos munkatársak aktívan részt vesznek az Európai Nyelvatlasz anyagának gyűjtésében, társszerzői a hétkötetes Összkárpáti Nyelvatlasznak, amelyben 11 országból (Kárpát-Balkán régióból) neves kutatók működnek együtt. A Hungarológiai Központban alapítottuk az "Acta Hungarica" című folyóiratot, amelynek már 18 száma jelent meg. Az intézet bázisán 1990-től működik a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság, amelynek 82 tagja van. 46 kandidátus és docens, 36 nagydoktor és professzor.

2005-ben a Történelmi Karon megnyílt a Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék. Eljött az idő, hogy ezeket a magyar tudományos és oktatási egységeket egy strukturális alegységbe vonjuk össze, s létrehozzunk az ukrán tannyelvű Ungvári Nemzeti Egyetemen egy magyar kart, a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kart. Ennek a három tanszékkel rendelkező Magyar Karnak a megnyitására 2008 szeptemberében került sor. A következő tanszékek alkotják:

1. Magyar Filológiai Tanszék (tanszékvezető: Lizanec Péter professzor, az UNE érdemes professzora, Ukrajna érdemes tudósa).

2. Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék (tanszékvezető: Kiss Éva professzor, a történelemtudományok doktora).

3. Fizika-matematika Tanszék (tanszékvezető: Spenik Sándor docens, a fizika-matematika tudományok kandidátusa).

A kar 283 hallgatójából 143-an a Magyar Filológiai Tanszéken, 100-an a Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszéken, 40-en a Fizika-matematika Tanszéken tanulnak. A 33 oktatótanár közül négyen a tudományok nagydoktorai, professzorok (Kiss Éva, Lizanec Péter, Mándrik Iván, Mikla Viktor), 18-an a tudományok kandidátusai, docensek, a többiek adjunktusok és tanársegédek, illetve asszisztensek.

A Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karon magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika és matematika szakos tanárképzés folyik elsősorban a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák részére. Minden tanszéken van aspirantúra, ahová a legjobb végzősöket vesszük fel, akik a nappalin három, a levelezőn négy évet tanulnak. A kandidátusi vizsgákat és a kandidátusi disszertációikat egyetemünkön is meg lehet védeni. Ilyen lehetőségek csak az Ungvári Nemzeti Egyetemen vannak. Ezenkívül egyetemünkön mesterképzés is folyik. Nem elhanyagolható tényező az ösztöndíj, amelynek összege a filológián és a történelmen 530 hrivnya (a kitűnő hallgatóké 590 hrivnya), a fizikusoknál és a matematikusoknál 625 hrivnya (a kitűnő hallgatóké 685 hrivnya). Ezek várhatóan tovább fognak emelkedni. Mindezek az érvek amellett szólnak, hogy a mi egyetemünkre érdemes felvételt nyerni.

A filológiai tanszéken nappali és levelező tagozat is van, a Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszéken 2010 szeptemberétől nyílik a levelező tagozat.

A Magyar Karon a szaktantárgyak oktatása magyar nyelven történik. Természetesen a vizsgákat is magyarul teszik le diákjaink, valamint szak-, diploma- és mesterdolgozataikat is magyar nyelven írják.

Ahogy az Ungvári Nemzeti Egyetem minden karán, így mi is a bolognai rendszer szerint dolgozunk. A Magyar Kar diákjai szemeszteri vagy 1–2 hónapos részképzésen vesznek részt Magyarország felsőoktatási intézményeiben, könyvtáraiban. A végzősök egyhónapos diploma előtti gyakorlaton vannak Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtárban.

A fakultásunkon gyakran látunk vendégül ismert ukrajnai és külföldi tudósokat, politikai személyiségeket, ismert magyarországi szaktekintélyeket hívunk előadások megtartására. Hallgatóink részt vesznek az önkormányzat munkájában, konferenciákon tartanak tudományos előadásokat. Aktívan részt vesznek a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége munkájában, amelyet 1998-ban hoztunk létre.

A Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar hallgatói részt vállalnak a társadalmi munkákban. Jól felszerelt szaktantárgyi és szépirodalmi könyvtárral, illetve fizikai laboratóriummal rendelkezünk. A karon hallgatói futball- és röplabdacsapat van. Érdekes és tartalmas tanulmányi és társadalmi élet folyik. A dékáni hivatal, a kar szakszervezete hallgatóink többsége számára diákszállót biztosít.

Ukrajnában minden felsőoktatási tanintézetben csak és kizárólag az Országos Tudásfelmérő Központ által kiadott minőségi bizonylat (szertifikát) alapján lehet felvételt nyerni, melyben a választott tantárgyakból elért pontszám nem lehet kevesebb 124-nél. Újdonság, hogy a szertifikátok pontjaihoz az idén hozzáadják a középiskolai érettségi bizonyítvány átlagát is. Az emelt szintű megmérettetésre március 31-ig kell az iratokat benyújtani, mert anélkül nem lehet jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe.

Amint a táblázatból kitűnik, aki a magyar filológiára, a történelemre, illetve matematikára és fizikára szeretne felvételt nyerni, kötelező vizsgát kell tennie: az ukrán nyelv és irodalom tantárgyból, valamint Ukrajna történelméből, illetve matematikából. Harmadik vizsgaként választani lehet például az idegen nyelv, a földrajz vagy a fizika között.

Kedves érettségiző fiatalok, Kárpátalja közép- vagy szakközépiskolát végzett ifjai! Szeretettel várunk benneteket az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Karára! Előttetek a lehetőség, hogy egyetemünkön a legmagasabb fokozatú diplomát szerezzétek meg!

Lizanec Péter professzor,

a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar dékánja

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó