2010. február 27., szombat Országos közéleti lap VI. évfolyam, 31. (894.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Egy év alatt felére csökkent az ipari termelés

Egyetlen év alatt a felére csökkent Kárpátalja ipari teljesítménye, ami nemcsak a környező országokat tekintve, de világméretekben is negatív rekord! Ezen belül egyetlen olyan ágazat sincs, amelynek produktuma meghaladta volna a 2008-as szintet.

Az elmúlt év gazdasági viharában még viszonylag jól tartotta magát a cellulóz- és papíripar, az energiatermelés és -elosztás, a könnyű- és élelmiszeripar, valamint a bányaipar, ahol a recesszió az említett sorrendben "csak" 14,5, 17,0, 17,7, illetve 18,3 százalékos. A bányaipar teljesítménye 21,8 százalékkal esett vissza a megyében, és lényegesen kevesebb gázt, követ, homokot, sódert termeltek az ezzel foglalkozó vállalatok tavaly, mint egy évvel korábban.

– Nemigen teheti a vitrinbe elmúlt évi eredményeit a megye élelmiszeripara sem – mondta el Viktor Pogorelov, a megyei közigazgatás gazdasági főosztályának vezetője. – Csak az üdítő- és ásványvíz-palackozó vállalkozások állták némiképp az általános gazdasági vihart, ámbár ők is mintegy ötödével kevesebb terméket dobtak piacra, mint 2008-ban. A konzervgyártóknál 23,2, az alkoholféleségeket kibocsátóknál 28,5, a takarmánykészletezőknél 41,8, a tejalapanyagú termékeket előállító vállalatoknál pedig egyenesen katasztrofális, 61 százalékos a visszaesés. Az okok mindenekelőtt a rendelkezésre álló alapanyagok mennyiségének rohamos csökkenésében, illetve a ráfordítási költségek ugrásszerű növekedésében keresendők.

Az említett elszomorító számadatok tükrében a könnyűipar 17,7 százalékos visszaesése még viszonylag elfogadhatónak mondható. A főosztályvezető meglátása szerint ebben az ágazatban a határon túli megrendelések elapadására vezethető vissza a termeléscsökkenés, ami egyértelműen a Nyugat-Európában is tomboló gazdasági világválság következménye. A korábban sokkal jobb teljesítményt felmutató Munkácsi Mrija Kötöttárugyár Rt., az Ungvári Varroda Zrt., a Husztex ruhagyártó közösvállalat és a hozzájuk hasonló termelési egységek a külföldről érkező alapanyagok nagymértékű csökkenése következtében nem tudtak az eddig megszokott kapacitással dolgozni.

Közel harminc százalékkal esett vissza egy év alatt a fafeldolgozó-ipar teljesítménye. Különösen a furnér- és deszkakészítők, valamint a különböző nyílászárók gyártói maradtak el egy évvel korábbi eredményeiktől. A termeléskiesés 35–40 százalékos.

Negyedével gyengébben "muzsikált" a megye vegyi- és kőolajtermékeket feldolgozó ipara is. Lényegesen csökkent a mosó- és tisztítószerek kibocsátása, valamint az előállított műanyagcikkek tétele.

– A legelszomorítóbb azonban a gépgyártás zuhanórepülése – tér át a 2009-es esztendő legérzékenyebb pontjára Viktor Pogorelov. – Kárpátalja gépgyártásának összteljesítménye alig haladja meg az előző év eredményének a harminc százalékát. Különösen a közlekedési eszközök és berendezések gyártása esett vissza elképesztően, hiszen a recesszió elérte a kilencven százalékot. A gépkocsiberendezéseket és villamos cikkeket gyártók sem büszkélkedhetnek különösképpen elmúlt évi teljesítményükkel, bár esetükben a hanyatlás mértéke csak 28,2, illetve 13,7 százalékos. A kiváltó okok ez esetben is a gazdasági válságra, nyersanyag- és kereslethiányra vezethetők vissza.

Ami az ipari termékek értékesítését illeti, ott a tavalyi teljesítmény százalékos viszonyításban nagyjából megegyezik a tavalyelőttivel, viszont összegszerűen méretes a zuhanás, hiszen a végösszeg alig haladta meg a négy és fél milliárd hrivnyát, ami havi lebontásban nem sokkal több mint négyszázharmincmillió, a korábbi hétszáz-nyolcszáz millióval szemben.

Nem meglepő tehát, hogy Kárpátalján az egy főre jutó ipari termékértékesítés is jelentőset csökkent az elmúlt évben. A megyei átlag még a négyezer hrivnyát sem éri el, egészen pontosan 3777 hrivnya. Ám ezt az eddig soha nem regisztrált alacsony szintet is mindössze öt közigazgatási egységben lépték túl: Ungváron 3778, Munkácson 6369, a Perecsenyi járásban 7323, Beregszászban 10 056, az Ungvári járásban 24 425 hrivnya a mért adat. Ez azt példázza, hogy még ebben a válságos időszakban is kiemelkedő az Ungvári járás ipari termelése, ami jelentősen javította az összképet, ám ennek ellenére mégis igen lehangoló. Hogy fordulat álljon be, ahhoz a főosztályvezető véleménye szerint, komoly és átgondolt lépésekre lesz szükség az idén.

Nigriny Szabolcs

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó