2010. február 23., kedd Országos közéleti lap VI. évfolyam, 28. (891.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Szempont
Túlpolitizált-e az egyház?

Az elmúlt 15–20 évben sokszor képezte vita tárgyát, mennyire szerencsés és helyes, ha a történelmi egyházak képviselői politikai szerepet vállalnak. Vannak, akik szerint az egyházaknak a hívek lelki életével kell foglalkozniuk, mások úgy látják, bizonyos kérdésekben igenis véleményt kell nyilvánítaniuk.

– Ön szerint túlpolitizált az egyház?

– Röviden válaszolva: nem.

– Papok templomban, templomon kívül állást foglalnak-e pártpolitikai kérdésekben?

– Úgy gondolom, nem. Egyetlen hivatását komolyan vevő pap sem engedheti meg magának, hogy a templomot, Isten és az ember különleges találkozási helyét párt- vagy más ideológia népszerűsítésére használja, vagy ezekben a kérdésekben állást foglaljon. Ugyanakkor a pap is Ukrajna állampolgára, akinek van véleménye politikáról, pártokról stb., és bizonyos helyzetekben, bizonyos körülmények között igenis ki kell mondani: ez helyes, az pedig helytelen.

– Érdek vagy érték szerint foglalnak állást?

– Az egyház mintegy két évezrede képvisel maradandó, az idő próbáját kiállt értékeket. Bár voltak és vannak időszakok, amikor ezeket megpróbálják haszontalannak és idejétmúltnak beállítani, esetleg aprópénzre váltani. A érdekek változnak, de az emberiség Istentől kapott örök értékei – felebaráti szeretet, szabadság, béke stb. – megmaradnak. Kár lenne ezeket a pillanatnyi haszon reményében feláldozni, hiszen pártok, ideológiák jönnek-mennek, ám a lélek üdvössége és békéje örök, melyet adjon a Mindenható Isten a kedves olvasónak is megtalálni, megőrizni és megélni.

– Számos példa bizonyítja, hogy a papok direkt módon politizálnak, közéleti tisztségeket vállalnak.

– Ez a görög és a római katolikus egyházban jogilag tiltott, csupán különleges és indokolt esetben, püspöki engedéllyel lehetséges. Amennyiben bármilyen egyház esetében erre sor kerül, annak célja nyilván az értékek megjelenítése és az érdekek védelme. Ezek gyakorlatba való átültetésének pedig lehetnek tárgyi és anyagi feltételei is. És ne dugjuk homokba a fejünket: tény, vannak egyházi érdekek, amelyeket adott esetben a politikában képviselni kell.

H. Cs.

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó