2010. február 13., szombat Országos közéleti lap VI. évfolyam, 23. (886.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Figyelem!
Pályázati felhívás oktatási-nevelési, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, továbbá a hallgatói támogatás igénylésére!

A pályázat célja: az ukrajnai magyar nyelvű nevelés-oktatás anyagi támogatása, valamint az egyetemi és főiskolai hallgatói támogatásra.

Pályázók köre:

1. Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhet az a pályázat benyújtásáig 18. életévét be nem töltött kiskorú, aki Ukrajnában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja (általános és középiskola); valamint az, aki a szórványban fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesül és a lakóhelyének megfelelő közigazgatási egységben nincs megfelelő szintű magyar nyelvű oktatás;

2. Hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Pályázatból kizárandók köre:

1. Aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek;

2. Aki pályázatát a megadott határidőn túl nyújtja be.

Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A. Oktatási-nevelési támogatás

Gyermekenként 20 000 forintnak megfelelő hrivnya összegű oktatási-nevelési támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú gyermeke(ke)t nevelő szülő/nevelőszülő minden olyan kiskorú gyermeke után, aki

1) Ukrajnában alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar nyelven tanul (a fakultatív oktatásban részt vevők pályázatai iskolánkénti egyéni elbírálásban részesülnek);

B. Tankönyv- és taneszköz-támogatás

Gyermekenként 2400 forintnak megfelelő hrivnya összegű tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú gyermek(ek)et nevelő szülő, amennyiben a kiskorú gyermek:

1) Ukrajnában alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar nyelven tanul (a fakultatív oktatásban részt vevők pályázatai iskolánkénti egyéni elbírálásban részesülnek).

C. Hallgatói támogatás

Hallgatónként 2800 forintnak megfelelő hrivnya összegű hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Az A és B pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók (egy pályázati csomagban). A C pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot alkot.

Mindkét (A és B, illetve C) támogatás 2009–2010-es tanévben egy alkalommal igényelhető. A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint az alábbi pályázati feltételek teljesítése esetén az A és B pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is elnyerhető.

Pályázati határidő:

Jelen pályázati felhívás alapján a 2009–2010. tanévben igényelhető támogatásokra 2010. február 15-től 2010. április 16-ig terjedő időszakban folyamatosan lehet pályázni. A 2010. április 16-a után beérkező pályázatok érvénytelenek.

A hiányosan benyújtott pályázati adatlapok hiánypótlására az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül van lehetőség.

Az elbírálást követően a nyertes pályázókat az Alapítvány írásban értesíti.

A pályázati adatlapok beszerezhetők a KAMOT-adatbiztosoknál. (A pályázatok kifizetését az Ukrexim Bank bonyolítja. Amennyiben érvényes számlaszáma van az adott banknál, kérjük, ezt a pályázati adatlapon jelezze, ha igényel, akkor azt is.)

Az A és B pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek (a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve):

– megfelelően kitöltött pályázati adatlap

– kötelezően csatolandó mellékletek:

a) a pályázó szülő vagy nevelőszülő személyazonossági igazolványának fénymásolata;

b) a pályázó szülő vagy nevelőszülő adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

c) a kiskorú gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;

d) a kiskorú gyermek iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését.

A C pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek (a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve):

– megfelelően kitöltött pályázati adatlap

– kötelezően csatolandó mellékletek:

a) a pályázó hallgató személyazonossági igazolványának fénymásolata;

b) a pályázó hallgató adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

c) a hallgató egészben vagy részben magyar nyelven történő felsőfokú oktatásban való részvételét igazoló irat eredeti példánya.

Lebonyolító szervezet: KAMOT Jótékonysági Alapítvány 90202, Beregszász, Széchenyi István u. 59/b., telefon: (03141) 4-28-14.

A pályázat benyújtásának módja: a kitöltött pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel együtt kizárólag a településeken, illetve a tanintézményekben működő KAMOT-adatbiztosoknál lehet benyújtani.

Pályázati formanyomtatványok beszerezhetők: a KAMOT-adatbiztosoknál.

Pályázati elbírálási, eljárási rend: A beérkezett pályázatokat a KAMOT Jótékonysági Alapítvány dolgozza fel, ellenőrzi, és döntési javaslattal továbbítja a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalához.

Bővebb tájékoztatás a következő címen igényelhető:

Beregszász, Széchenyi u. 59/b, tel.: (03141) 4-28-14 (Juhász Erika, Kázmér Jolán).

Ungvár, Hrusevszkij u. 39/a., tel.: (03126) 6-23-93 (Tóth Andrea).

Nagyszőlős, Béke u. 53. sz., tel.: (03143) 2-33-77 (Dánics Éva).

Técső, Vörös Hadsereg u. 7. sz., tel.: (031234) 3-29-73 (Mészáros Györgyi).

Munkácsi járás, Dercen, Rákóczi u., 95./2 (03131) 6-74-35 (Máté Erika).

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó