2010. február 9., kedd Országos közéleti lap VI. évfolyam, 20. (883.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Múltbanéző
A lélekbúvár

1881. február 9-én halt meg Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij.

Az 59 éves korában elhunyt zseniális orosz író regényeiben az emberi lelket kereste, annak belső konfliktusait, rettegéseit igyekezett kideríteni. Művei gyakran bűnügyiregény-elemeket tartalmaznak, ám a bűncselekmény csupán kiindulás, a tettes indítékának felkutatására szolgált, mint például a Bűn és bűnhődésben. Regényeinek meghatározó témája az összeütközés a kereszténységgel – ingadozva Isten radikális tagadása és keresése között, utóbbi esetben az erkölcsi értékek bizonyosságát és mércéjét kutatva. Ilyen Isten-kereső mű A félkegyelmű és a Karamazov testvérek.

A kormányzó

1957. február 9-én halt meg vitéz nagybányai Horthy Miklós. Az I. világháború idején számos hadihajón teljesített szolgálatot. 1918 februárjában leverte a cattarói matrózlázadást, ezután február 27-én ellentengernaggyá, és több rangban felette álló sorhajókapitányt és tengernagyot átugorva a császári és királyi flotta parancsnokává nevezték ki. 1918. október 31-én a király utasítására átadta a flotta hajóit a Szerb–Horvát–Szlovén Nemzeti Tanácsnak; november 1-jétől altengernagy lett. Az összeomlás után kenderesi birtokára vonult vissza.

A Tanácsköztársaság idején csatlakozott a francia megszállás alatt levő szegedi ellenforradalmi szervezkedéshez. A kommunisták bukása, majd a román csapatok kivonulása után november 16-án bevonult Budapestre. 1920. március 1-jén a Nemzetgyűlés Magyarország kormányzójává választotta. Ezzel megkezdődött a Horthy-korszak.

Horthy a második világháborút követően amerikai fogságba került. A nürnbergi per során tanúként hallgatták ki, még Sztálin is visszautasította, hogy vádlottként kezeljék. Az 1956-os forradalom nagyon fellelkesítette, ám a szabadságharc brutális vérbefojtása az ő egészségi állapotára is rányomta bélyegét. Estorilban halt meg. Végakarata szerint addig nem szállíthatták haza holttestét, amíg a szovjet csapatok ki nem vonultak Magyarországról. Végül 1993-ban Kenderesen temették újra.

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó