2010. február 6., szombat Országos közéleti lap VI. évfolyam, 19. (882.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Hiányos, "szinttelen" disszertációk

A beregszászi főiskola kilenc tanárából mindössze ötnek sikerült honosítania tudományos értekezését az Ungvári Nemzeti Egyetemen létrehozott szakbizottságnál. A négy visszautasított disszertáció között volt az Orosz Ildikóé is, aki jelenleg a főiskola elnöki posztját tölti be, tudtuk meg a nemzeti egyetem illetékesétől.

A bizottság indoklása szerint a tudományos értekezés számtalan hiányosságot tartalmazott, nem felelt meg a követelményeknek és ezzel elutasítást nyert. A tudományos fokozat elnyerése céljából készített disszertáció tehát szűkebb pátriánkban megbukott, így meg nem erősített információnk szerint máig sincs honosítva Ukrajnában.

Gabóda Béla, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos fokozatától megfosztott tanárának ügye már nemcsak a kárpátaljai magyar pedagógusokat, illetve a tudományos élet képviselőit foglalkoztatja, hanem az ukrán tudóstársadalmat is. A botrány kipattanása óta szóbeszéd tárgya, hogy vajon a korábbi években előfordult-e hasonló eset más, szűkebb pátriánkban működő felsőoktatási tanintézmény falai között. Sokakat érdekel az az eljárás is, ami a hasonló, többek között szerzői jogokat sértő plagizálás során alkalmazandó. Vagyis az, milyen szankciókat foganatosítanak ilyen esetekben.

– Az Ungvári Nemzeti Egyetem fennállásának négy évtizede alatt nem volt rá példa, hogy valamelyik professzort vagy docenst megfosszák tudományos fokozatától – mondja el érdeklődésünkre Igor Sztudenyak professzor, az UNE tudományos munkákért felelős rektorhelyettese. – Csak olyanról tudok, hogy valaki tudományos cikke publikálásánál nem tüntette fel, finoman mondva: elfelejtette odaírni a felhasznált forrásmunka szerzőjét. Ezeket a Kijevben székelő Legfelsőbb Akkreditációs Bizottság különös figyelemmel kíséri. A komisszió semleges minden minisztériumtól, és a szaktárcával egyenrangú jogokkal bír. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium megbízásából ők jelölik ki azt a bizottságot is, amely a külföldön megírt és megvédett disszertációk honosításával is foglalkozik.

Ennek az akkreditációs bizottságnak a felkérésére nemzeti egyetemünkhöz egy felkérés érkezett, hogy hozzunk létre egy komissziót, amely többek között a beregszászi főiskola kilenc tanárának disszertációját ellenőrzi és ajánlja nosztrifikálásra. Nos, többek között Brenzovics Lászlónak, a megyei tanács alelnökének történelmi, Csernicskó Istvánnak, a beregszászi főiskola rektorhelyettesének nyelvészeti és Penckófer Jánosnak, a tanintézet tanárának irodalmi dolgozata felelt meg minden ide vonatkozó kritériumnak, és így érdemesnek találtuk arra, hogy ukrajnai honosítást szerezzenek. A többieket azzal utasítottuk vissza, hogy hiányosak, nem érik el azt a szintet, amely egy tudományos dolgozat kritériumainál követelmény. A művészettörténeti disszertáció témakörében írtat pedig azért, mert nemzeti egyetemünk nem rendelkezik ilyen szakiránnyal. A nem támogatott disszertációk között volt többek között az Orosz Ildikóé is.

Gabóda Béla tudományos értekezése sem volt honosítva Ukrajnában, így az ő esetében nem lépnek életbe azok a szankciók, amelyeket országunkban alkalmaznak hasonló esetben. A Legfelsőbb Akkreditációs Bizottság elnökéhez e-mailben juttattuk el erre vonatkozó kérdéseinket. Nos, mint Volodimir Macsulin válaszában írja, aki hasonló botorságokra vetemedik, vagyis tudományos munkákat plagizál, soha többé nem kaphat tudományos fokozatot, nem védheti meg disszertációját, azaz kizárást nyer a tudóstársadalomból. Sőt, a témavezető professzor is szigorú megrovásban részesül – például két évig nem tölthet be semmilyen vezető beosztást, nem lehet a tudományos testület tagja stb. – , hiszen az ő dolga, hogy észrevegye, kifogja a plagizált részeket. Ha valakinek tudomása van arról, hogy bizonyos személyek kandidátusi, illetve doktori disszertációja más tudományos munkákból lett "összeollózva", levélben fordulhat az akkreditációs bizottsághoz, amely azonnal küldöttséget irányít Kijevből a helyszínre, és megkezdi az ide vonatkozó eljárást. Kárpátalján évekkel ezelőtt a Munkácsi Technológiai Főiskola került plagizálás gyanújába, amikor a komisszió vizsgálata után az előadót megfosztották tudományos címétől, és azonnal elbocsátották. A legnagyobb port felkavart ügy azonban Odesszában történt. Ott a szellemi tulajdontól meglopott kolléga egészen a bíróságig vitte az ügyet.

Végezetül még egy egészen apró megjegyzés. A beregszászi főiskola tanárai nagy előszeretettel biggyesztik nevük elé a dr. titulust, ami az arra érdemesek esetében természetes is. Csak azoknál furcsálljuk, akiknek idehaza nem sikerült disszertációjuk nosztrifikálása, így tulajdonképpen nincs rá joguk, hogy használják a tudományos címet.

Fedák Anita.

Válasz egy nyilatkozatra

Mint ismert, Gabóda Béla ügyében a beregszászi főiskola nyilatkozatot adott ki.

Eszerint: "A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetését hivatalosan egyenlőre (sic!) nem értesítették arról, hogy a Debreceni Egyetem Doktori és Habilitációs Bizottsága, amely megítélte Gabóda Bélának a doktori fokozatát, visszavonta volna azt. Miután intézményünknek sem doktori fokozatok odaítélésére sem azok visszavonására nincs joga, amennyiben bármely tanárunk esetében ilyen eljárásra kerülne sor, és erről hivatalosan értesülünk, úgy a hatályos törvényeknek megfelelően fogunk eljárni, egyébként a nevezett személy a fokozatát Ukrajnában nem honosította.

Személyzeti Osztály"

Lapunk megkeresésére Turi Gábor, a Debreceni Egyetem Külső Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója az alábbi tájékoztatást adta:

"A doktori (Ph.D.) fokozat adományozása és visszavonása az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács jogköre. A személyi döntésekről – az érintett személy, illetve a jogszabályban rögzített szervezetek kivételével – információt senki részére nem adhat az egyetem (ld. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény). Az egyetemnek nincs és nem is lehet nyilvántartása a fokozatot szerzettek munkahelyéről/munkahelyeiről, így tájékoztatási kötelezettsége sincs irányukban. A doktori fokozat esetleges jogosulatlan használata az érintett jogi felelőssége.

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó