2010. február 3., szerda Országos közéleti lap Különszám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Oktatás – közel a padlóhoz
Rajtunk is múlik, magyar marad-e a magyar iskola

Ukrajna elnököt választ, amely egyben lehetőséget kínál a kárpátaljai magyarság számára, hogy olyan szövetségesre tegyen szert, akinek hathatós támogatásával rendezni tudja problémáit.

E választás tétje talán nagyobb, mint bármelyik korábbi voksolásé. Az elmúlt évek kisebbségellenes intézkedései ugyanis megroppantották a közösség anyanyelvű oktatási rendszerét, megkérdőjelezték annak jövőjét. A folyamat olyan mértékben veszélyezteti a kárpátaljai magyarság megmaradását, amire Ukrajna függetlensége óta nem volt példa.

Az anyanyelvű oktatás kérdésében számtalan hír látott már napvilágot, köztük olyanok is, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. A tisztánlátás végett, mielőtt a ma eseményeit elemezzük, érdemes egy kicsit visszatekinteni a múltba is.

Ukrajnának a bolognai oktatási rendszerre való áttérése ügyében még Leonyid Kucsma elnöksége idején történtek meg az előkészületek. Az első kormányintézkedésekre 2001–2002-ben került sor.

Ennek a reformnak egyik elemeként alapvetően módosult a felsőoktatásba való bejutás módja, mely szerint a felvételi vizsgák tesztalapú tudásfelmérés formájában, az arra kijelölt vizsgaközpontokban zajlanak, és az ott felmutatott eredmények gyakorlatilag egyetlen és kizárólagos kritériumai a felsőoktatási intézetekbe való besorolásnak.

Önmagában nem jelent hátrányt

E rendszer bevezetése önmagában nem jelent hátrányt a nemzeti kisebbségekre, hiszen megfelelő ponthatár átlépése esetén az ország bármelyik felsőoktatási intézményének kapuja nyitva áll előttük. A magyar fiatalok csak abban az esetben kerülnek hátrányos helyzetbe, ha nem azon a nyelven tehetik le az emelt szintű érettségit, mint amelyiken a tananyagot elsajátították.

– Sajnos, ez következett be, méghozzá az ukrán nyelvvizsga kötelezettségével súlyosbítva, melyen a nemzetiségek nyelvein oktató iskolák végzőseinek is az ukrán nyelvű tanintézetek programja és oktatási szintje szerint kell számot adniuk tudásukról – mondja dr. Tóth Mihály, a jogtudományok kandidátusa, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) tiszteletbeli elnöke. – 2008 volt az első olyan év, amikor kötelezően a tesztrendszerben történt a felvételizés, és az oktatási minisztérium által megállapított két év (2008–2009) türelmi idő leteltével, amikor is a szaktantárgyakból még az iskolai oktatás nyelvén vizsgázhattak a felvételizők, folyó évben lesz az első felvételiző időszak, amikor kizárólag az államnyelven és államnyelvből tett vizsgák alapján lehet felvételt nyerni bármelyik ukrajnai felsőoktatási intézmény bármilyen szakirányú képzésére.

– Nem lehetett ezt kivédeni?

– Természetesen e helyzet elkerülhető lett volna, hiszen kialakulását minisztériumi rendeleti szinten, sok esetben egyértelműen az alkotmány és az érvényes törvények megsértésével meghozott politikai döntések idézték elő. Ezért a kárpátaljai magyar közösség számára az e kérdés körüli politikai viták álltak a 2007. évi előrehozott parlamenti választás középpontjában, amikor is az UMDSZ megállapodást kötött az akkor hatalmon lévő kormányba az oktatási minisztert delegáló Ukrán Szocialista Párttal, mely vállalta, hogy biztosítja a kisebbségek, így a magyarság számára az anyanyelven való felvételizés lehetőségét. Sajnos, a párt nem jutott be a parlamentbe, így a szerződés érvényét vesztette.

A másik magyar szervezet vezetője a Nasa Ukrajina listáján szerepelt azzal az ígérettel, hogy parlamentbe jutása esetén majd eljár a kérdésben. A magyar jelölt nem került be a parlamentbe, ugyanakkor ez a magyar szavazatokkal is megtámogatott politikai tömörülés delegálta azt az Ivan Vakarcsukot a kormányba, aki az oktatási tárca élén eddigi intézkedéseivel gyakorlatilag ellehetetlenítette a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási rendszert.

Meg akarják szüntetni a magyar iskolákat

– Mi több, a Timosenko-kormány oktatási és tudományos minisztériuma utóbbi években meghozott kisebbségellenes, erőszakos ukránosítást célzó intézkedései túlmutatnak a felvételi vizsgákon – mondja már Ambrus Pál, a Técsői Református Líceum igazgatója, aki Tóth Mihályhoz hasonlóan a magyar kormány mellett működő Szórvány Tanács tagja. – Hiszen sem a bolognai rendszerre való áttéréssel, sem a korrupció elleni harccal nem magyarázható, hogy a nemzetiségi, így a magyar tannyelvű iskolák számára nem rendelték meg a fordításos tankönyveket, hogy előirányozták: ezeknek az oktatási intézményeknek át kell majd állniuk az ukrán nyelvű oktatásra. Magyarán, egyszerűen meg akarják szüntetni a magyar iskolákat.

A kérdésnek két oldala van. Egyrészt már eddig is sok szülőt arra kényszerítettek, hogy ukrán intézményben taníttassa gyermekét, aki ott azonnal hátrányba kerül az ukrán diáktársaival szemben. A magyar iskolákban/osztályokban létszámhiány lép fel, aminek következtében osztályok szűnhetnek meg, s a tanárok elveszíthetik munkájukat. Azt talán nem kell különösebben ecsetelnem, milyen helyzetbe kívánják hozni a pedagógusokat, amikor majd a biológiát vagy a földrajzot ukránul kell oktatniuk. A kérdés másik oldala: ezekkel az intézkedésekkel az asszimiláció irányába taszítják a kárpátaljai magyarságot, hiszen megfosztják az identitás-megőrzés szempontjából alapvető intézményrendszerétől és megsemmisítik a nemzetiségi kultúránk elit rétegét: a magyar pedagógus társadalmat. S hogy Ivan Vakarcsuk főnöke, Julija Timosenko a választások idején mintha ígérgetni kezdene, az egyszerű kampányfogás, hiszen már régen intézkedhetett volna. A történtek után ez az újabb blöffje nemigen hihető.

A szakember szerint egyszerű átverés

Ambrus Pál hangsúlyozza: álláspontját igazolja többek között az is, hogy az évek során az illetékesek úgy tettek, mintha süketek lennének a magyarság problémái iránt. Pedig például az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség számos alkalommal kritizálta a minisztériumi rendeleteket, s aláírásgyűjtést is folytatott az ügyben. Az anyanyelvű oktatás kérdésében hallatta hangját a hivatalos Magyarország is. Megszólalt a kérdésben Sólyom László köztársasági elnök, Bajnai Gordon miniszterelnök, Hiller István oktatási és kulturális miniszter pedig levelet intézett ukrán kollégájához, mégsem történt kedvező fordulat. Mint ahogy Balázs Péter külügyminiszter, Szekeres Imre honvédelmi miniszter vagy Faller Jenő külügyi államtitkár ukrajnai tárgyalásait követően sem. Érdekes módon akkor sem érdekelte őket a kárpátaljai magyarság oktatásának helyzete, amikor a magyar külügyminisztérium a tankönyvbotrány kapcsán bekérette Dmitro Tkacs ukrán nagykövetet, amikor foglalkozott a kérdéssel a magyar Országgyűlés és a román képviselőház külügyi bizottsága. Julija Timosenko csak akkor "fedezte fel" a kérdést, amikor már a nyakán voltak a választások, s nyilvánvalóvá vált: nem számíthat a kisebbségek, így a magyarság szavazataira.

– Olekszandr Kemenyas BJUT-os képviselő ugyan levelet küldött a miniszterelnöknek, de már csak akkor, amikor észrevette: Kárpátalján a magyar szavazatok nélkül nem lehet garantálni Julija Timosenko győzelmét – fejti ki Ambrus Pál. – Érdekes a történet folytatása is. A regnáló kormányfő hirtelen kisebbségbarát pózt vett fel. De hogy ez csak egyszerű álca, azt az is mutatja: nem utasította, hanem csupán kérte Ivan Vakarcsuk oktatási minisztert, hogy meg kellene oldani az anyanyelvű tankönyvellátást vagy az egyéb minisztériumi rendeletek okozta problémát. Értik? Nem utasította, hanem kérte! Nem véletlen, hogy a rendeletek visszavonásáról eddig még semmilyen hivatalos döntés nem született.

Megmenthető az anyanyelvű oktatás

Hogy van-e kiút a jelenlegi helyzetből? Az UMDSZ a nemzeti kisebbségek érdek- és jogvédelméről szóló szerződést kötött az elnökválasztás fő esélyesével, Viktor Janukoviccsal, aki vállalta a nemzetiségekre hátrányos rendeletek visszavonását. Ahhoz viszont, hogy ez valóban bekövetkezzék, a kárpátaljai magyarságnak is tennie kell! Ilyen cselekvési lehetőséget kínál február 7-én az ukrajnai elnökválasztás második fordulója, amikor is mindenkinek módja nyílik befolyásolni saját sorsa alakulását.

Tóth Viktor

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó