2010. január 11., hétfő Országos közéleti lap VI. évfolyam, 3. (866.) Különszám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Olvasd, gondolkodj és válassz

"Nincs olyan kérdés, melyet a kormány ne tudna megoldani."

(Julija Timosenko, Ukrajna miniszterelnöke)

"A krízis ott kezdodik, ahol ez a kormány elkezd munkálkodni."

(Viktor Juscsenko, Ukrajna elnöke)

Olyat már rég nem látott a világ, mint ami manapság történik az ukrajnai vezetés felso rétegeiben. Állandósult a szembenállás. Egymás vádolása, a sárdobálás az ukrajnai politikai élet természetes részévé lett. A becsapás, a hazudozás a politikai élet alapveto céljává vált. Ilyen körülmények közepette milyen egységrol beszélhetünk?

Ehhez még hozzá kell tennünk azt az állandósult információs háborút, melyet az úgynevezett narancsos erok vívnak egymással. Ugyanazokban a kérdésekben a tömegtájékoztatási eszközökben egymásnak homlokegyenest ellentmondó kijelentések látnak napvilágot. Ilyen körülmények közt a polgárnak (választónak) ugyancsak nehéz eligazodnia abban, hogy kinek van igaza, s ki hazudik. Az ország elveszti tekintélyét, a gazdaság degradálódik, az emberek életszínvonala romlik. Ezeknek a negatív jelenségeknek az elhatalmasodása nem csupán a világ vezetoinek, a szomszédos országok elutasítását vonja maga után, hanem a fizetések, nyugdíjak értékének csökkenését, az életminoség romlását is. Az emberek nem értik, mi történik Ukrajnában. A társadalmat a közöny és a kételkedés kerítette hatalmába. A hatalom felso rétegének tekintélye a nullához közeledik. A nép nem tiszteli a hatalmat!

A kortárs ukrán politikából és a hatalmon lévo politikusokból mindenkinek elege van. Mindezek, s az utóbbi öt esztendo néha megalázó történései ellenére, mi, képviselok, akiket a Régiók Pártjának színeiben választottak meg, szeretnénk a forrásokból merítve hiteles információval szolgálni, ezeket a megye választóinak tudtára hozni. Íme néhány egymásnak ellentmondó vélemény, hivatalos megnyilatkozás a mi narancsos "barátainktól" ugyanazon témával kapcsolatban.

Az ipari termelésrol

Julija Timosenko, Ukrajna miniszterelnöke:

"2009 harmadik negyedévének mutatói a gazdaság stabilizációjáról, a krízisbol való kilábalásról tanúskodnak. Míg az elso negyedévben arról beszéltünk, hogy az ilyen jó eredményeknek nincs semmi alapjuk, a második és harmadik negyedév dinamikája a javulás tendenciáját bizonyítja. Míg a krízis elején a nemzeti össztermék 20 százalékos csökkenését tapasztaltuk, a harmadik negyedévben optimizmusra jogosító adatokkal bírunk. A gazdasági mutatók októberben – szeptemberhez viszonyítva – 5 százalékkal javultak. Az országban csökkent a regisztrált munkanélküliek száma. Januárban 900 600, októberben 508 400 ember keresett munkát. Ez közel 44 százalékos csökkenést jelent."

Viktor Juscsenko, Ukrajna államfoje:

"Ukrajna ipari termelése az elmúlt kilenc hónapban – a múlt év azonos idoszakához képest – 71,6 százalékot tett ki. Kétséges, hogy ez a helyzet csupán a világméretu pénzügyi válság miatt alakult ki. A fo problémát a kormány ilyen irányú felelotlen politikája okozza. A kormány a költségvetés teljesítése, a gazdasági struktúrák irányítása terén teljesen inkompetens módszereket alkalmaz. A gazdaság teljes összeomlásának megakadályozása – ez a reális kiút a válságból. És mit tesz az ukrán kormány? A gazdaság egyetlen szektorát sem segítette olyan programmal, mely biztosította volna a kilábalást. A gazdaság nem számíthat direkt segítségre, de még áttételesre sem. A kormány nem támogatta a gazdaság szubjektumait az ÁFA csökkentésével, viszont sújtotta az adók elozetes beszedésével, ami gyengíti a nemzeti üzleti életet. Az év elejétol a nemzeti össztermék 5,6 milliárd hrivnyával (43,6 százalék) csökkent. Ez a magyarázata annak, hogy miért vagyunk mind a mai napig válságban!"

A mezogazdaság helyzetérol

Julija Timosenko, Ukrajna miniszterelnöke:

"A múlt esztendoben Ukrajna történelmének – beleértve a szovjet idoket is – legjobb termését takarítottuk be. Ebben az esztendoben gyakorlatilag megismételtük ugyanezt, s a világ harmadik legnagyobb gabonaexportorévé váltunk, s ezzel megdöbbentettük az egész világot. A mi ukrán agráriumunk – felrúgva minden gazdasági logikát – a krízisben nemhogy visszaesett, de növelte a termelést. Talpra állt a cukorrépa-termesztés, az állattenyésztés, manapság Ukrajnában már struccokat is tenyésztenek."

Viktor Juscsenko, Ukrajna államfoje:

"2009 az ukrán mezogazdaság számára, a kormány és a költségvetés szempontjából, ugyancsak nehéz idoszak. Elegendo, ha csupán a kormány részérol történo beavatkozást, a felelotlen árképzést, az export visszaszorítását vesszük figyelembe és máris veszteségrol, a termelés visszaesésérol beszélhetünk.

Az ukrán kormány jelentos mértékben csökkenti a mezogazdaság költségvetési támogatását akkor, amikor valamennyi európai ország – elsosorban a válságra való tekintettel – növeli azt. A központi költségvetésben az agráripar támogatására 6,8 milliárd hrivnyát különítettek el, ami 6 százalékkal kevesebb a múlt évinél. A kormány a falu támogatására szánt összeget a hetedére csökkentette.

A kormány hibás intézkedései a cukorgyártás jelentos visszaeséséhez vezetett. Gyárak zártak be. A cukorrépa vetésterülete a 2000. év szintjére, azaz 333 000 hektárra csökkent.

A kormány hibás döntései az állattenyésztést is krízishelyzetbe hozták. A kabinet ahelyett, hogy támogatná a hazai termelést, tradicionális agráripari termékeket importál. Támogatja a tejtermékek, a húskészítmények és a cukor behozatalát. A kormány, állami pénzen, maga szervezte meg gyenge minoségu húskészítmények importját, s még az illetékeket is elengedte. Az országba húsként hoztak be állati boröket és nyesedékeket. A konkrét problémák megoldása helyett a kormány populista kijelentéseket tesz, ahelyett, hogy megfelelo intézkedéseket hozna, reklámakciókat szervez. A falu megmentése helyett a feleslegesség gondolatát terjeszti. Az ebben az évben kialakított helyzet tanulságként kell hogy szolgáljon mindenki számára. Ezt a politikát nem szabad megismételni."

Ukrajna állami költségvetésérol

Julija Timosenko, Ukrajna miniszterelnöke:

A 2009-es költségvetés az állam egyik legfontosabb kríziskezelo programja. Minden gátló tényezo ellenére ezt az évet kritikus, az ország számára veszélyes szakadások nélkül éljük meg. A pénzügyi világválság ellenére, a költségvetés legfontosabb kiadásait idoben teljesítjük. Vonatkozik ez a szociális célú juttatásokra, a közalkalmazottak fizetésére, a nyugdíjakra, az újszülöttek támogatására és még sok más területre. Tehát, ami a szociális juttatások folyósítását illeti, az mindig idoben, teljes mértékben, fennakadások nélkül történik.

A 2010-es állami költségvetés valamennyi programja a gazdaság fejlesztését, támogatását szolgálja. A jövo évi büdzsé tervezetének egyik alaplogikája a költségvetések közötti viszony korrekciója. Ennek lényege, hogy a helyi költségvetések támogatására a korábbinál 80 százalékkal több pénz van eloirányozva. Ez reményt ad arra, hogy azok a költségvetési szférák erosödnek meg, melyek az adott helyen élok jólétét biztosítják. A kormány a krízis körülményei között is erosíti a szociális biztonságot.

Viktor Juscsenko, Ukrajna államfoje:

A gazdasági krízis válságot okoz a fiskális politikában is. Ezt a folyó évi állami költségvetés teljesítése is igazolja. 2009 tíz hónapja alatt az állami költségvetésbe mintegy 121 milliárd hrivnya folyt be, ami az évi terv 65,7 százaléka. Ennek alapján feltételezheto, hogy az éves költségvetés hiánya eléri a 40 milliárd hrivnyát. A prognózisok szerint romlik a helyzet a költségvetési szférában dolgozók bérének folyósítása, a szociális juttatások folyósítása terén. A 2009-es év Ukrajna gazdaságának történetébe mint az egyik legrosszabb példa kerül be. Egymás szemébe kell néznünk, s csak azt elosztani, ami van. Mindenekelott fel kell hagyni az információk manipulálásával, és a kézi vezérléssel, amely módszerekkel a kormány egész évben élt. Ezt az évet még valahogy kihúzzuk. Ám nincsenek megnyugtató válaszok azokra a kihívásokra, amelyek jövore várnak ránk egy olyan teljesen megalapozatlan, valótlan makropolitikai elemzéseken alapuló költségvetés mellett, melyet a kormány kínál 2010-re.

Hét hónap alatt az államadósság 80 milliárdról 230 milliárdra nott, ennek következtében 2010-ben többet kell költeni a kamatok törlesztésére, mint amennyi az oktatásra, az egészségügyre és a honvédelemre fordítható. Ez az igazi válság. Így irányítja a kormány a pénzügyi tevékenységet, a nemzeti költségvetést, így viszonyul a gazdasághoz. A kormány jelenlegi vezetési stílusa csak elmélyíti a válságot. Ez a politika csak egyhez vezet – ahhoz, amin O dolgozik. A krízisre gondolok. Mert itt a válság muködik.

Immár hagyomány, hogy ígéreteivel Julija Timosenko és kormánya orránál fogva vezeti a kis- és középvállalkozókat. Ukrajna miniszterelnöke több alkalommal kijelentette, hogy a krízis körülményei közt teljes mértékben abszurd a vállalkozók terheinek növelése. A gyakorlat viszont pont ennek az ellenkezojét bizonyítja. A Miniszteri Kabinet olyan alkotmányellenes, és az ide vonatkozó törvényeket sérto határozatokat fogadott el, melyek lehetové tették az adók emelését. A kézi vezérlés és a túladminisztrálás módszerével tovább súlyosbította az adó- és illetékterheket. Ukrajna miniszterelnöke köteles visszavonni ezeket a határozatokat."

Ukrajna Fegyveres Eroirol

Julija Timosenko, Ukrajna miniszterelnöke:

"Ukrajna kormánya minden erofeszítést megtesz annak érdekében, hogy fejlessze a Fegyveres Eroket, biztosítsa a katonai szolgálatot teljesítok és hozzátartozóik, valamint a munkatársak és veteránok szociális védelmét."

Viktor Juscsenko, Ukrajna államfoje:

"Szomorúan kell megállapítanunk, hogy a 2009-es év hadseregünk számára – bizonyos szubjektív okok miatt – nem a fejlodés és tökéletesedés éve lesz. A honvédelem jelenlegi finanszírozását hazafiatlannak tartom. Elég már azokból a puszta ígéretekbol, melyeket soha nem teljesítenek! A 2009-es költségvetés csupán a hadsereg vegetálását biztosítja. 2009-ben, a múlt évihez képest csupán a fele összeget fordították védelmi célokra, a felszerelésekre, muszaki fejlesztésre. Valójában a szükséges pénznek mindössze 10 százaléka állt rendelkezésre. A függetlenség 18 esztendeje alatt soha nem finanszírozták ilyen rosszul a hadsereget.

A hadsereg még a legelementárisabb szükségletek kielégítésére sem kapott elég pénzt. Hiányos a katonák élelmezése, uniformissal való ellátása, még az alapvető szükségletekre sem jut. Meggyőződésem, hogy ez a helyzet aláássa a harci morált, veszélyezteti a harckészültség fenntartását. Mindez ékesen tanúskodik Julija Timosenko és kormánya államellenes, hazafiatlan politikájáról. Ez olyan politika, mely megalázza a katonát, melyből hiányzik a legalapvetőbb állami funkció, a honvédelem szavatolása.

A földtulajdonról

Julija Timosenko, Ukrajna miniszterelnöke:

"Mára az ország lakosságától 1 200 000 kérvény érkezett be a föld magántulajdonba vételével kapcsolatban, 160 000 esetben, az új rendszernek megfelelően, térítésmentesen kiadták a megfelelő dokumentumokat. Személyesen, mindennap ellenőrzöm a kimutatásokat: hány kérvény érkezett, hány nap alatt történik meg az ügyintézés, kinek adják ki a dokumentumokat. Azt akarjuk, hogy 3-4 hónap alatt minden ember ingyen megkapja a tulajdonjogot tanúsító iratokat."

Viktor Juscsenko, Ukrajna államfője:

"A kormány nem teljesíti a föld tulajdonjogával kapcsolatos ígéreteit. Már két hónapja annak, hogy elhangzottak az ügyintézés meggyorsítására és átláthatóságára tett ígéretei. Javulás e téren azóta sem történt.

A kormány azt ígérte, hogy hétmillió állampolgár kapja meg ingyen a tulajdonjogot igazoló iratokat. November elejére 1 060 000 beadványt regisztráltak, s mindössze 130 000-et rendeztek (ez mindössze a kormány által jelzett 1,9 százaléka). A kormány nem gondolta végig, milyen forrásból biztosítja az ingyenes ügyintézést. A rendelkezésre álló összeg mindössze az igények 9 százalékának kielégítésére elegendő. Mindez azt bizonyítja, hogy a kormány a problémák megoldása helyett csak gyarapította azokat. A kormány folytatja populista politikáját, kétséges, hogy meg tudja oldani a kialakult helyzetet."

Az influenzával kapcsolatos intézkedésekről

Julija Timosenko, Ukrajna miniszterelnöke:

"A kormány még a járvány kitörése előtt felkészült a lehetséges tömeges megbetegedésekre. Biztosította a szükséges gyógyszereket, orvosi ellátást, hogy az állampolgárok szakszerű egészségügyi ellátásban részesülhessenek, ingyen juthassanak gyógyszerekhez. Ám az ország patikahálózata nem volt felkészülve akkora pánikra és rohamra, amilyennel szembesülnie kellett. Nálunk hagyományos influenzajárvány van, s csak néhány esetben mutatták ki a laboratóriumokban a kaliforniai influenza kórokozóját.

Az államfő tevékenysége ellehetetleníti a kormány azon erőfeszítéseit, melyet a járvány leküzdése érdekében tesz. Az intézkedések azért álltak le, mert az elnök nem hagyta jóvá azt a törvényt, mely értelmében egymilliárd hrivnyát utaltak volna ki az epidémia elleni harcra. Úgy véljük, az elnök ellenszegülése, amikor a dokumentumot csaknem valamennyi képviselő (több mint 400) támogatta, egész Ukrajna ellen tett lépés. Minden megbetegedésért és halálesetért személyes felelősség terheli az elnököt."

Viktor Juscsenko, Ukrajna államfője:

"Ukrajnában politikai influenzajárvány van, mivel a valóságos egészségügyi intézkedések helyett politikai színjáték folyik. Ukrajna drágán fizet azért a szakszerűtlen hozzáállásért, melyet a kormány tanúsított a kérdésben. A kabinet nem tette meg a szükséges intézkedéseket sem a szezonális, sem pedig a sertésinfluenza terjedésének meggátolása terén. Ha nem ismerik a vírust, nem lehet legyőzni. Ukrajnában gyakorlatilag nem létezik a fertőző betegségek leküzdését biztosító állami központ, nem dolgoztak ki a járvány elhatalmasodását megakadályozó intézkedéstervezetet. Mindezek miatt lehetetlen volt a gyors és helyes helyzetelemzés és a megfelelő taktika, cselekvési program kidolgozása, alkalmazása. A kormánynak mindent meg kell tennie azért, hogy legalább a járvány második hullámát felkészülten tudja fogadni az egészségügy. Az influenza ellen csak hatásos vakcinával lehet küzdeni. A kormány ennek biztosítása terén is csődöt mondott."

Tisztelt földijeink!

A "narancsos barátok" sokról árulkodó kijelentéseit még sokáig lehetne citálni. Idézhetnénk az Ukrán Nemzeti Bank tevékenységével, a Nyugdíjalappal, a földgáz-szerződésekkel, az iskolarendszerrel, a munkahelyek biztosításával kapcsolatos egymásnak ellentmondó állításaikat. Mindez felesleges. Így is jogos a kérdés: e két magas rangú személy közül ki az, aki komolyan vette hivatali esküjét? A válasz csak egy lehet: egyik sem. Ennek tudatában rábízhatjuk-e országunkat, jövőnket, szavazhatunk-e a közelgő elnökválasztáson Viktor Juscsenkóra vagy Julija Timosenkóra?

"A polgárok joggal várják el az ország vezetőitől, hogy operatívan és hatékonyan reagáljanak a felmerülő problémákra, koordinálják a megoldást biztosító tevékenységet, felszámolják a krízishelyzeteket. Mindenki számára egyértelmű: a jelenlegi vezetés nem képes erre, nem látja el feladatait, a néptől kapott hatalmát nem az ország, nem az állam, nem az emberek javára használja. Az egymás ellen folytatott harc, a veszekedések közben megfeledkeztek az államról, az országot csődbe juttatták. A hatalom leváltása az első lépés az ország megújításának útján" – ez Viktor Janukovics álláspontja.

Tisztelt választók!

Meggyőződésünk, hogy amikor Viktor Janukovicsot megválasztjuk az ország elnökévé, ő és munkatársai képesek lesznek egyesíteni az erőket, s ezáltal Ukrajna végre elfoglalja az őt megillető helyet a nemzetek közösségében. Mi együtt sikeres és erős Ukrajnát építünk! Olyan Ukrajnát, mely az emberekért van.

Ezért javasoljuk és kérjük Önöket, a közelgő elnökválasztáson, 2010. január 17-én szavazzanak Viktor Janukovicsra.

Rahói járási képviselők egy csoportja

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó