2010. január 11., hétfő Országos közéleti lap VI. évfolyam, 3. (866.) Különszám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Viktor Janukovics elnökjelölt "Ukrajna az emberekért" elnevezésű választási programja

Fölöttébb bonyolult mindennapjaink operatív és hatékony intézkedéseket követelnek a felso vezetéstol, valamint a krízis okozta gondok leküzdésére irányuló megfontolt, koordinált tetteket.

Mindenki számára világos, hogy az ország jelenlegi vezetoi képtelenek erre a felelosségteljes feladatra, nem tudnak élni a rájuk ruházott hatalommal sem az állam, sem az emberek érdekében. A kölcsönös viták és vádaskodások hevében elfeledkeztek az államról, az országot csodbe, politikai és gazdasági ellehetetlenülésbe kergették, saját ambícióik érdekében feláldozták Ukrajna jövojét, az emberek jólétét.

A hatalomváltás – az ország megújulásának elso lépése.

Hiszem, hogy az ukrán nép határozott értékelést ad a narancsos hatalomnak, ezeknek a tehetségtelen politikusoknak, a választások révén megtisztítja az ukrán hatalmat a populistáktól, a politikai kalandoroktól és a korrupt elemektol.

Meggyozodésem, hogy ebben a nehéz idoszakban Ukrajna népe rám bízza bunös tevékenységük katasztrofális következményeinek a felelosségteljes felszámolását.

Többéves munkám során, mind a hatalmi, mind az ellenzéki szerepkörben létrehoztam az egyformán gondolkodók egységes és felelos csapatát, a magasan képzett szakemberekét, akik fölösleges politikai kapkodás és hangzatos bejelentések nélkül érik el kituzött céljaikat, s pozitív eredményeket produkálnak.

Én és csapatom nem vesztegeti idejét fölösleges beszédekre és önajnározásra. Már régóta reális eredményekkel, nem pedig édes ígéretekkel bizonyítjuk igazunkat.

Reformok – ezek vezetnek ahhoz, hogy becsüljön bennünket a világ.

A krízis következményeinek leküzdése után, melyet a narancsos hatalom hozzá nem értése okozott, megteremtjük a szükséges feltételeket a társadalmi kapcsolatok, az államhatalom cselekvoképességének helyreállítására, az állam progresszív fejlodésének, polgárai méltó életszínvonalának biztosítására.

Programom eloirányozza a szisztematikus reformokat, a társadalom életének kardinális változásait, melyek maguk után vonják a világ elismerését.

1. Eros gazdaság – sikeres ország

Ukrajna 10 év alatt be kell hogy kerüljön a világ 20 legfejlettebb állama közé (G20).

A dinamikus változások központi kérdése az általunk már kipróbált és bevált befektetoi-innovációs fejlodési modell lesz. A nemzeti gazdaságnak számtalan új ötletre, korszeru technológiára és anyagi eroforrásra van szüksége. Az elkövetkezo évek elso feladata a nemzeti termelés modernizációja, a munka termelékenységének növelése, a hazai termelok konkurencia-képességének megerosítése lesz a külföldi piacokon.

2010-tol garantálom a nemzeti össztermék éves növekedését, az innovációra nagy hangsúlyt fekteto vállalatok létjogosultságát, 2014-ig 50 milliárd USA-dollárnyi Ukrajnába irányuló külföldi beruházást.

A biztos gazdasági növekedés révén javulni fog a lakosság foglalkoztatásának aránya, nonek a bérek, stabilizálódnak az árak és a valutaárfolyamok. Az inflációellenes állami politika révén 2010-tol csökken az infláció mértéke. Elotérbe helyezem a kis- és középvállalatok ösztönzését, az adóterhek mérséklését, jelentosen csökkentem azon vállalatok adóját, melyek új munkahelyeket teremtenek. A kis- és középvállalkozásoknak nem csupán az állam figyelmére, de a védelmére is szükségük van.

Elérem egy új Adótörvény elfogadását, Ukrajnát a befektetok számára Kelet-Európa legvonzóbb országává változtatom:

– ötévnyi adómentességet adok a kisvállalkozásoknak;

– 2011-tol 17%-ra redukálom a forgalmi adót;

– 2011-tol 19%-ra csökkentem a jövedelemadót, majd fokozatosan 16%-ra.

Biztosítom az ukrán falu újjászületését célzó nemzeti terv realizálását:

– a földtulajdon védelmének jogi garanciáját;

– a hazai mezogazdasági termeloknek járó állami dotáció idoben történo kifizetését;

– a mezogazdasági projektekre felvett elértéktelenedett hitelek kompenzálását.

Kedvezo feltételeket teremtek a vidék szociális infrastruktúrájának fejlesztését, a vidéki települések földgázellátásának javítását, autópályák, egészségügyi és oktatási intézmények építését célzó befektetésekhez – függetlenül attól, hol él, Ukrajna minden lakosának magas színvonalú szociális ellátást biztosítok.

A gazdaság dinamikus fejlodése, Ukrajna állami költségvetésének gyarapodása anyagilag lehetové teszi az európai szabványú szociális védelem bevezetését, az ukrán lakosság életszínvonalának minoségi javulását.

2. A szociális bizonytalanságtól – az állami garanciákig!

Az ország állampolgárai méltó életszínvonalának megbízható garanciája kell hogy legyen.

Én és a csapatom reális tartalommal töltjük meg az Ukrán Alkotmányt. A legnagyobb érték az ember. Prioritást biztosítok az alkotmányos és a szabadságjogok érvényesítésének, a törvények érvényesülésének.

Alapvetoen új állami stratégiát vezetek be az embereket életük végéig elkíséro szociális garanciákra.

Törvényi szintre emelem minden ember számára stabil áron és hozzáférhetové teszem:

– a "krízis-ellenes" állami fogyasztói kosarat – az áringadozásoktól államilag védett élelmiszerek listáját (kenyér, zöldség, olaj, tejtermékek, cukor, rizsfélék);

– a "krízis-ellenes" állami egészségügyi kosarat – az élettanilag fontos gyógyszerek és egészségügyi szolgáltatások listáját (jó minoségu gyorssegély, életmento gyógyszerek).

2.1. A jövo a családban gyökerezik.

Célom – 2020-ra Ukrajna lakosságának száma elérje az ötvenmilliót.

Minden gyermeknek szüksége van családra.

Garantálom az ukrán családok rendszeres és hosszú távú támogatását. Már 2011-tol az elso gyermek születése után 25 ezer, a második után 50 ezer, a harmadik és minden következo után 100 ezer hrivnyát fog kapni minden ukrajnai család.

Minden gyermek számára garantálom a havi szociális juttatást: 3-tól 13 éves koráig havi 250 hrivnyát, 13-tól 18 éves koráig 500 hrivnyát.

Minden gyermek számára garantálva lesz az óvodai ellátás.

Az életminoség és az élettartam kardinális változásai lehetové teszik a demográfiai helyzet javítását, az ország népességének növekedését.

A külföldi munkavállalók visszatérhetnek hazájukba.

2.2. Oktatás – biztos befektetés a jövobe!

Törvényi szinten garantálom az állami felsooktatási intézmények költségtérítéses helyeinek 75%-os emelését. Megfelelo körülményeket teremtek Ukrajna képzett eroforrásának kinevelésére, lakhelyüktol, szüleik anyagi és vagyoni helyzetétol függetlenül biztosítom a tehetséges fiatalok hozzáférését az új ismeretekhez.

Az elkövetkezo 10 év folyamán legalább 3 ukrajnai egyetem be kell hogy kerüljön a világ 500 legjobb felsofokú intézményének sorába.

2.3. Elérheto lakás.

Tevékenységemben prioritást élvez – az Ukrán Lakásalap növelése, elérheto lakás biztosítása minden állampolgár számára.

Megteremtem a szükséges feltételeket a fix, maximum 7%-os kamatú hitelekhez.

Sokkal több állami megrendelésre készülo szociális lakást kell építeni. 10 év alatt 1 millió lakás épül a fiatalok számára, az állami alkalmazottak, a nehéz körülmények között élo családok, a fogyatékos emberek számára.

2.4. Állami nyugdíj: garantált teljes értéku élet.

Garantálom:

– a minimálnyugdíj összege fedezni fogja az alapveto szükségleteket: a lakbért, az étkezést, a gyógykezelést;

– a szociális garanciák emelését a kulturális igények kielégítése érdekében és a háztartási gépek vásárlásához;

– a feltételeket a teljes értéku pihenéshez és turismushoz;

– a még dolgozó nyugdíjasok jogvédelmét;

– a magas beosztású személyek nyugdíjakor megállapított kedvezmények eltörlését.

3. Az emberek egészsége – a magabiztos jövo.

Fokozatosan biztosítom az egészségügyi rendszer költségvetési finanszírozásának európai szintre emelését (a nemzeti össztermék 10% ).

Gyökerestül kiirtom a hatalom által életre hívott fizetett egészségügyi szolgáltatások szégyentelen gyakorlatát.

Fokozom az egészségügyi szolgáltatások és készítmények állami kontrollját. Megvédem az állampolgárokat a gyógyszerpiac hirtelen áringadozásaitól. Garantálom a jó minoségu ingyenes extrém ellátást.

A családorvos lesz a korszeru egészségügyi ellátás alappillére.

4. A csinovnyikok hatalma helyett – a nép hatalmát!

A helyi önkormányzat a néphatalom megbízható és eros alapjává kell hogy váljék. Alapveto a községi tanácsok jogkörének szélesítése, a bürokrácia maximális kizárása a községek területi fejlesztésekor felmerülo kérdések eldöntése során. Kiállok a hatalom decentralizálása, a helyi önkormányzatok javára történo költségvetésközi kapcsolatok reformja mellett.

5. Két nyelv – egy ország!

Szeretném bevezetni Ukrajnában a demokrácia európai szabványait, az emberek jogainak és szabadságának megkerülhetetlen biztosítását. Amellett vagyok, hogy az orosz nyelv kapja meg a második államnyelv státusát. Én következetesen támogatom e kérdés megoldását, a kiegyensúlyozott állami nyelvpolitika kialakítását, mely adekvát módon alkalmazkodik a társadalom szükségleteihez, megfelel a nemzetközi jogszabályoknak, a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartájának.

6. Korszeru hadsereg – biztonságos ország.

Garatálom, hogy a hadsereg 2011-ig áttér a szerzodéses formára.

Hazai fejlesztések, korszeru technológiák felhasználásával biztosítom a hadsereg korszeru fegyverekkel való felszerelését, az ország védelmi erejének növelését.

Az ukrán páncélozott erok, a katonai légi szállítás, a rakétaosztagok biztosítják a hadsereg magas fokú harckészültségét.

A lakás nélküli tisztek az elsok között jutnak otthonhoz. Javasolni fogom, hogy a fiatal tisztek már egyévnyi szolgálat után megkapják lakásuk kulcsát.

7. Külpolitika: nyitottság és jószomszédság.

Nemzeti külpolitikánk legfontosabb feladatának Ukrajna tömbön kívüliségének megmaradását tartom.

A geopolitikai realitásokból kiindulva meggyozodésem, hogy Ukrajna tömbön kívül maradása kulcsfontosságú nemzetvédelme szempontjából, nemzetközi befolyása és tekintélye emelésének garanciája.

Újraélesztem a baráti és kölcsönösen elonyös kapcsolatokat az Orosz Föderációval, a volt szovjet köztársaságokkal, stratégiai partnerkapcsolatot biztosítok az USA-val, az EU-val, a "nagy húszak" országaival.

Tökéletesítem az államhatalmat, megerosítem a parlamentarizmust és a demokráciát, átalakítom az igazságszolgáltatást. Folytatom a korrupció és az árnyékgazdaság elleni határozott harcot. A társadalmi haladás érdekében továbbra is védelmezni fogom az állampolgárok szabad véleménynyilvánításhoz és szabad akaratához való jogát.

Ukrajna méltó helyre kerül a világközösségben. Eronket egyesítve egy új, sikeres és gazdag Ukrajnát építünk! Ukrajnát az emberért, Ukrajnát az emberekért!

Viktor Janukovics elnökjelölt

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó