2010. január 11., hétfő Országos közéleti lap VI. évfolyam, 3. (866.) Különszám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Együttműködési és partnerségi megállapodás

Kijev, 2009. november 30.

Viktor Janukovics államfojelölt egyrészrol

Orosznyelvu Ukrajna Társadalmi Jogvédo Mozgalom (képviseloje: Ruszlan Bortnik)

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (képviseloje: Gajdos István)

Ukrajnai Román Közösség Régióközi Egyesülés (képviseloje: Aurica Bosescu)

melyek az alapító okiratokban és alapszabályban foglaltak alapján tevékenykednek, másrészt Szervezetek, együttesen a Felek.

Az ukrán Alkotmány és hatályos törvények, az ukrajnai nemzetiségek jogainak deklarációja, a nemzetközi és nemzeti jogok gyakorlatának, az emberi jogok deklarációja, az emberi jogok védelmének és általános szabadság európai konvenciója, a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi paktuma, az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelme keretegyezménye, a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája, valamint az emberi jogok vonatkozásába illeszkedo más dokumentumokban foglaltaktól vezérelve megkötötték ezt az együttmuködési és partnerségi megállapodást, ami eloirányozza a Felek együttes összehangolt tevékenységét, aminek célja Viktor Janukovics gyozelmére irányul a 2010-es ukrajnai elnökválasztáson.

1. Általános feladatok

1.1. Az Ukrajnában élo nemzeti kisebbségek és nyelvét megorzo kisebbségek nemzetközi szinten is garantált jogainak védelmezése, alkotmányos alapjogainak biztosítása, azok realizálása.

1.2. Azon szükséges intézkedések végrehajtása, melyek a nyelvek fenntartásához, alkalmazásához szükségesek, állapotukhoz, használóinak számához és tömbben való alkalmazásukhoz megfeleloen.

1.3. Az orosz nyelv második államnyelvvé tétele érdekében szükséges intézkedések meghozatala, a nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos státus biztosítása ott, ahol az adott kisebbség tömbben él.

1.4. A történelemhamisítás elleni fellépés, a fasizmus és nácizmus felélesztése és propagálása elleni hatékony lépések megtétele.

1.5. Az ország adminisztratív-területi reformjának elosegítése, figyelembe véve a régiók érdekeit, a decentralizációra irányuló jellemzoket a történelmi és kulturális hagyományok, jellegzetességek betartása.

1.6. A nemzeti kisebbségek és azok érdekvédelmi szervezetei határokon átnyúló együttmuködésének megorzése és további fejlesztése az anyanemzettel, annak képviseloivel, akiket etnikai, nyelvi és kulturális kapocs köt össze.

1.7. A rasszizmus, az idegengyulölet, a kirekesztés elleni harc fokozása Ukrajnában.

1.8. A polgári társadalommal és a jogállamisággal kapcsolatos ismeretek terjesztése az ukrán állampolgárok körében, figyelembe véve a kölcsönös tiszteletre, az együttmuködésre, a konszenzuskeresésre és a nemzetek közötti békés párbeszédre alapuló alapértékeket.

1.9. Folyamatos párbeszéd megteremtése az államhatalmi szervek és az Ukrajnában élo nemzeti kisebbségek közösségei között.

2. A Felek kötelezettségei

2.1. A Szervezetek kötelesek:

– A tömegtájékoztatási eszközök segítségével objektív információkat eljuttatni Viktor Janukovics államfojelöltrol a nemzeti kisebbségek irányába.

– Aktív szerepet vállalni a társadalmi-politikai kezdeményezésekben, segíteni Viktor Janukovics, Ukrajna államelnök-jelöltjének választási kampányát.

– Hozzájárulni az igazságos és szabad választások lebonyolításához, a hatályos törvények betartásához a választási folyamat során.

2.2. Viktor Janukovics elnökjelölt a maga részérol segíteni fogja:

– Az Ukrajnában élo nemzeti és nyelvi kisebbségek jogainak, szabadságának védelmét, nyelvi, vallási, világszemléleti, kulturális és információs közegének megorzését és fejlesztését.

– Az ukrajnai nemzeti és nyelvi kisebbségek jogainak szabad gyakorlását az anyanyelv használata és fejlesztése terén az oktatásban, az igazságszolgáltatásban, az államirányításban, a közlekedésben, a televízió- és rádiósugárzásban, a filmiparban, s az ehhez hasonló területeken, összhangban Ukrajna Alkotmányával, a nyelvtörvénnyel, valamint a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájával.

– A jogi és gyakorlati feltételek megteremtését az oktatási rendszer valamennyi szintjén annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségek megorizhessék és fejleszthessék saját nyelvüket.

– Azon államhatalmi törvényi rendelkezések visszavonását, melyek nyelvi alapon korlátozzák a polgárok jogait.

– A törvényhozási helyzet szabályozását az Ukrajnában élo nemzeti és nyelvi kisebbségek szemszögébol, a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának ratifikálásról szóló ukrajnai jogszabály újbóli elfogadását, az ukrajnai nyelvtörvény új változatának kidolgozását és elfogadását, az ukrajnai nemzeti kisebbségekrol szóló törvény új változatának kidolgozását és elfogadását, a regionális nyelvek vagy a nyelvi kisebbségekrol szóló új jogszabály elfogadását, valamint az ide vágó egyéb törvényi dokumentumok biztosítását, melyek a társadalom fejlodését szolgálják.

– Lehetoséget találni a nemzeti kisebbségek képviseloinek felvételére a Régiók Pártja parlamenti választási listájára, valamint a Krím Autonóm Köztársaság Legfelso Tanácsának választási listájára, illetve a helyhatósági és önkormányzati választások alkalmával állítandó listákra.

– A nemzeti és nyelvi kisebbségek képviseloinek bevonása és alkalmazása a helyi, a regionális és az országos szintu államirányítási hatalomban.

3. Záró rendelkezések

3.1. A Szerzodés az aláírás pillanatától lép életbe.

3.2. A Szerzodés érvényességi határideje nincs megszabva.

3.3. Valamennyi részt vevo Fél kiléphet a Szerzodésbol erre vonatkozó hivatalos döntés nyomán.

3.4. A Szerzodés nyitott, ahhoz csatlakozhatnak más nemzetiségi szervezetek is. A Szerzodéshez történo csatlakozás Viktor Janukovics államfojelölthöz történo hivatalos írásbeli megkeresés nyomán valósulhat meg.

3.5. A Szerzodés egy eredeti példánya a Régiók Pártja birtokába kerül. A megállapított rendben hitelesített másolatok a Szerzodést aláíró Felek rendelkezésére állnak.

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó