2010. január 11., hétfő Országos közéleti lap VI. évfolyam, 3. (866.) Különszám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Kisebbségvédelmi keretegyezmény magyar érdekekkel

Mint azt tudjuk, együttmuködési és partnerségi megállapodást írt alá Kijevben Viktor Janukovics államfojelölt és Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke. A meghatározórészt a kisebbségek helyzetének javítását célzó keretegyezményhez az Ukrajnában élo oroszok és románok egy-egy jelentos szervezete is csatlakozott. A szerzodés az anyanyelv szabad használatának biztosításától a kisebbségek teljes oktatási rendszerének megorzésén és fejlesztésén túl egészen a jogalkotásig, a kisebbségek érdekeinek politikai szinten történo megjelenéséig széles skálán sok mindent átfog. A megállapodás nyitott, azaz ahhoz más nemzetiségi érdekvédo szervezetek is csatlakozhatnak.

Viktor Janukovics államfové történo megválasztása esetén visszavonják azokat a korlátozó rendeleteket, amelyek a kisebbségi oktatási rendszer megsemmisítésére irányulnak. Sok más, a nemzetiségek jogérvényesítését elosegíto programpont mellett ezt is eloirányozza az a választási partnerségi megállapodás, amit a Régiók Pártja vezérével írt alá Gajdos István, az UMDSZ elnöke. A megállapodás csomagban született, azaz a szerzodést aláíró felek egyformán ígéretet kaptak arra, hogy az oket hátrányosan érinto kisebbségellenes folyamat Viktor Janukovics gyozelme esetén megváltozik, s kedvezo fordulatot vesz. Ez a tény nyilván megerosíti és felértékeli a megállapodást, hiszen így biztosítottabb az együttmuködési szerzodésben foglaltak megvalósítása. Az UMDSZ-en kívül az Orosznyelvu Ukrajna Társadalmi Jogvédo Mozgalom és az Ukrajnai Román Közösség Régióközi Egyesülés is szentesítette a szóban forgó megállapodást.

Az ukrajnai, kárpátaljai magyarság részérol a dokumentumot aláíró Gajdos István a Kárpáti Igaz Szónak elmondta: Viktor Janukovics vállalta, hogy amennyiben a szerzodést aláíró nemzetiségi szervezetek ot támogatják az elnökválasztási kampányban, akkor megválasztása esetén elosegíti a kisebbségi jogok valós gyakorlati érvényesülését, a szabad nyelvhasználat gyakorlását, az oktatásban megcsonkított esélyegyenloség visszaállítását.

Az országos demokrata szövetség elnökétol megtudtuk, a megállapodás értelmében regionális szinten hivatalos státust biztosítanának az adott nemzeti kisebbség nyelvének. Esetünkben ez azt eredményezné a gyakorlatban, hogy a magyarok által tömbben lakott vidékeken anyanyelven is intézhetok lennének a hivatalos ügyek a különbözo állami hivatalokban. A nyelvkérdésnél maradva, a dokumentumban arról is szó van, hogy az orosz második államnyelv lenne. Ez alternatívát teremtene az iskolai nyelvhasználatot illetoen, de nyilvánvalóan elsosorban ez egy gesztus a több milliós orosz ajkú lakosság felé. Gajdos István leszögezte, semmiképp sem fordulhatna elo, hogy a magyar iskolásoknak ez terhet jelentene azáltal, hogy két államnyelvet kellene elsajátítaniuk, mint ahogyan egyesek ezt rosszindulatúan sugallni próbálják. Éppen ellenkezoleg, a választás lehetosége alternatívát kínál. S az sem elhanyagolható szempont, hogy a kárpátaljai magyarság idosebb generációja ma is inkább az oroszt használja a mindennapos érintkezésben, fuzte hozzá az UMDSZ elnöke.

A jelenleginél sokkal nagyobb tér nyílna anyanyelvünk, vallásunk, kultúránk ápolására és fejlesztésére. Külön pontban szerepel a kisebbségek oktatási rendszerét szétzilálni igyekvo intézkedéssorozat visszarendezése. Sot, minden jogi és gyakorlati feltételt biztosítanának a kisebbségek teljes oktatási rendszerének megteremtéséhez – az óvodától az egyetemig.

A közelgo elnökválasztás legnagyobb esélyesének számító Viktor Janukovics a keretegyezményben arra is kötelezettséget vállalt, hogy elosegíti az említett jogok és lehetoségek alkalmazását az idevágó hatályos törvények módosításával, vagy újak elfogadásával. Külön említés van a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának ukrajnai ratifikálásáról, a nyelvtörvény és a kisebbségekrol szóló jogszabály sürgetett módosításáról.

A szerzodésnek távolabbi politikai perspektívái is vannak azáltal, hogy a Régiók Pártja ígéretet tesz arra vonatkozólag, hogy az elkövetkezo parlamenti választások alkalmával kész garantált helyet biztosítani a kisebbség jelöltjeinek is, valamint hogy figyelembe veszi és respektálja a régiókban a nemzetiségi arányokat az államirányítási posztok betöltésekor.

Gajdos István a kisebbségi lét valamennyi meghatározó területét felölelo szerzodést kommentálva arra is kitért, hogy az a nemzeti kisebbségek és az anyaország közötti kapcsolatrendszer szorosabbra fuzését is elosegítheti, s ezért is fontos a kárpátaljai magyarságot felsorakoztatni ezen ügy támogatása érdekében.

Tekintettel a helyzet súlyára, s mivel a kárpátaljai magyarságot az elmúlt idoszakban példátlan támadássorozat érte azon vezetés részérol, melynek támogatására öt éve a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség buzdított, ezért az olvasóra, a választókra bízzuk, hogy megítélje a mostani szerzodés tartalmát. A 2. oldalon az említett partnerségi megállapodás magyarra fordított változatát közöljük. Megvalósítása értelemszeruen csak Viktor Janukovics gyozelme esetén realizálódhat.

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó