2010. január 9., szombat Országos közéleti lap VI. évfolyam, 191. (864.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Merre billent a magyar művelődés mérlege?

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetet (KMMI) 2009 elején az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) kezdeményezésére hozták létre. A cél a magyar kultúra és közművelődés lehető legteljesebb felölelése. Az intézmény egyéves tevékenységébe Zubánics László, a KMMI elnöke engedett bepillantást.

– Egy magyar művelődési intézet kárpátaljai létrehozásának ötlete 2007-ben merült fel a délvidéki Zentán, ahol a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett Kárpát-medencei kerekasztal-találkozón vettünk részt – árulja el az előzményeket Zubánics László. – Etalonként azokat a dolgokat tekintettük, amelyeket a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség végiggondolt, s ami végül a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben csúcsosodott ki. Délvidéki barátaink módszertani anyagokkal, ötletekkel segítettek bennünket, így 2008 szeptemberében végül meg is alakult az intézet, mégpedig azzal az elgondolással, hogy a XIII. Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napokat részben megszervezze, lebonyolítsa.

– Tehát létrejött az intézet?

– Igen, de akkor a hivatalos bejegyzésre még nem került sor, viszont az intézet kereteit már létrehoztuk. Volt egy működő struktúra, amelynek keretében három részlegét alapítottuk meg: a közművelődésit, a közgyűjteményit, valamint a tudományos-kisebbségkutatásit. Nemcsak a meglévő értékeket próbáljuk összegyűjteni, rendszerezni, hanem továbbképző tanfolyamokat is szervezünk, többek között a könyvtárosoknak, a művelődés-szervezőknek, a koreográfusoknak. Utóbbiaknak például a művelődési minisztériummal közösen egy ötvenfős csoport továbbképzését bonyolítottuk le. Elsősorban koreográfusok vettek részt rajta, akik hivatalos, akkreditált bizonyítványt kaptak az állami szintű továbbképzésről. A könyvtárosok részére jelenleg tartunk egy ilyen kurzust. A magyar Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézetével kötött szerződésünknek megfelelően csoportépítő, konfliktuskezelő, informatikai képzést szeretnénk lebonyolítani úgy, hogy erről írásos okmányokat kapnának a szakma képviselői.

Emellett különböző tréningeket szervezünk részben a magyar Oktatási és Kulturális Minisztériummal, részben pedig a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus közreműködésével. Kollégáink, illetve azok a helyi művelődésszervezők, akik az intézethez kapcsolódnak, különböző magyarországi képzéseken vettek részt, jó néhányan pedig más országokban, többek között a felvidéki Galántán, illetve a Délvidéken.

– Az említett minisztériumok, intézmények arról tanúskodnak, hogy sikerült kitörni az ismeretlenből.

– Az elmúlt esztendő a kapcsolatok kiépítésének éve volt, hiszen sok olyan intézménnyel, szervezettel, magánszeméllyel vettük fel és ápoljuk a kapcsolatot, akik és amelyek Kárpátalján a kultúrával, a művelődéssel foglalkoznak. Ha csak a képzőművészetet tekintjük, mintegy két tucatra tehető azoknak a kiállításoknak a száma, amelyeket az Európa–Magyar Házban, illetve Kárpátalja egyéb intézményeiben is szerveztünk. Több magyarországi regionális szakmai szervezettel kötöttünk együttműködési szerződést, és partnerként léptünk fel több európai uniós pályázatban is.

Könyvtárunk mintegy tízezer kötetes, rendelkezünk egy 150 férőhelyes nagyteremmel, amely amellett, hogy kiállításoknak ad otthont, konferenciateremként, illetve filmklubként is funkcionál.

Természetesen igyekszünk magunkról hírt adni. A Kárpáti Magyar Krónika most már kéthavi rendszerességgel lát napvilágot, s hírleveleket bocsátunk ki elektronikus változatban, amelyeket igyekszünk elküldeni partnereink számára, akik a honlapunkon is tájékozódhatnak a velünk kapcsolatos eseményekről.

– Ha már szóba került az új év: a rendezvények terén mire kívánják helyezni a hangsúlyt?

– Elkészült a 2010-es programtervünk, s úgy tűnik, az anyagi források rendelkezésre állnak, kialakult a megfelelő szakembergárda, ami azt jelenti, hogy az idei esztendőt biztosabb alapokról kezdhetjük, mint a tavalyit.

Az esztendő első rendezvénye a Magyar Kultúra Napjával kapcsolatos, amelyre háromnapos programsorozattal készülünk. A csúcspont két rendezvény lesz. Beregszászban kulturális fórumot tartunk a magyar nyelv helyzetéről, állapotáról, s amelynek minden bizonnyal vendége lesz dr. Szili Katalin, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Állandó Bizottságának elnöke, és Pomogáts Béla, az Anyanyelvi Konferencia elnöke. Emellett CARPATICA ART EXPO néven kiállítást szervezünk Ungváron, a skanzenben.

Terveink között szerepel egy régi magyar filmeket bemutató sorozat indítása. Éves rendezvényeink közé tartozik a Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napok, amelynek keretében tavaly Szlovákiában, a CSEMADOK születésnapi ünnepségén vettünk részt. Idén szeptemberben egy nagyobb delegációval Kolozsvárra megyünk, ezenkívül bekapcsolódtunk a Kárpát-medencei Magyar Közművelődési Kerekasztal munkájába, amely Beregszászban jött létre 2008 szeptemberében. Itt a kulturális programok szervezésétől az oktatáson keresztül a korábbi adatok archíválásáig, digitalizálásáig sok mindennel foglalkozunk. Ez a munka a múlt év folyamán jelentősen kiteljesedett, és kiállítással vagy fellépőkkel lassan már minden Kárpát-medencei magyar fórumon, rendezvényen képviseltetjük magunkat. Egy év után elmondhatjuk, hogy a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet az egyik szeme lett a Kárpát-medencei nagy láncnak.

– Eddig milyen visszajelzéseket kaptak?

– Sokrétűeket. Egyik példaként Aranka Siegal, egy amerikai írónő esetét említhetem, akinek a fia az interneten olvasta, hogy van egy ilyen intézet, amely kulturális rendezvényeknek, író-olvasó találkozóknak, könyvbemutatóknak biztosít helyet. Aranka Siegal Beregszászból került ki az Egyesült Államokba 1944-ben, mindenesetre úgy döntöttek, eljön a Vérke-parti városba, és az Európa–Magyar Házban bemutatja a könyveit. Ez az eset is bizonyítja, hogy a nagyvilágban van hírünk. Egyre több képzőművész, író jelentkezik, hogy szívesen előadna vagy bemutatná munkáit, ami azt mutatja: számítanak ránk.

Hegedűs Csilla

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó