2009. december 15., kedd Országos közéleti lap V. évfolyam, 181. (854.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Szürkemarha, zöld majom

A hírek között igen gyakran szerepelt annak a nyolc szürkemarhának a sorsa, amelyeknek nem volt marhalevelük, s így nem feleltek meg bizonyos előírásoknak. A szegény kérődzők már-már halálra voltak ítélve, amikor aztán megszületett a felmentő határozat. Megkegyelmeznek nekik, ellátják őket azzal a bizonyos jellel, ami bizonyítja hivatalos "szürkemarhaságukat".

A televízió egyik műsorában hallhattuk a következő szakmai álláspontot: "Az a szürkemarha, aki az egyesület nyilvántartásában szerepel."

Ha valaki ezt a mondatot az előzmények ismerete nélkül hallja, arra gondol, hogy olyan szervezetről van szó, ahová a szürkemarha urak és hölgyek beléphetnek, talán még tagsági igazolványt is kapnak. Mint a fentiekben írtam, egészen másról van szó. A mondat jelentésének efféle magyarázatára az aki vonatkozó névmás hibás használata adott lehetőséget, mivel a helyes nyelvhasználat szerint az állatokra és az élettelen dolgokra egyaránt az ami, illetve az amely(ik) szót használjuk.

Erről jut eszembe egyik gyermekkori emlékem. Valamikor az ötvenes évek közepén történt, hogy öcsém és én édesanyánkkal Budapesten voltunk. Mint vidéki gyerekeket ámulatba ejtett a nagy sürgés-forgás. Ha jól emlékszem, a Rákóczi úton tűnt fel két, viszonylag jól öltözött férfi. Veszekedésüktől visszhangzott a környék. Szavaikra már nemigen emlékszem, de az biztos, hogy durván beszéltek; mindenféle szitkot szórtak egymás fejére. Mikor aztán kifogytak a válogatott kifejezésekből, az egyikük utolsó döfésként a következőt mondta: "Maga szürke majom!". Ehhez hozzátartozik, hogy az illető szürke ruhában volt. Emez se maradt adós, és ekképp vágott vissza: "Hát maga micsoda? Egy zöld majom." Igen, mert rajta meg zöld színű ruha volt.

Nos, erről a két veszekedő emberről mondhatom, hogy azt nevezték szürke majomnak, aki szürke ruhában volt, a zöld majom gúnynévre pedig az szolgált rá, aki zöld ruhát viselt.

A szürkemarha, miként az a fentiekből is kitűnik, az élőlények más csoportjába tartozik. Ráadásul a jelző és a jelzett szó egybeírása arra is utal, hogy nem csupán egy szürke színű állatról, hanem a szarvasmarha egyik fajtájáról van szó.

A két veszekedő ember természetesen sértésnek szánta a majom szót, ellátva azt egy alkalmi jelzővel is. Emberre vonatkoztatva a marha is durva szavaink közé tartozik. A jámbor háziállatok azáltal, hogy csak az emberekre vonatkozó névmással illették őket, a kelleténél nagyobb tiszteletben részesültek; egy kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy emberszámba vették őket. Ezzel azonban a helyes nyelvhasználat sérült.

Dóra Zoltán

(Édes Anyanyelvünk)

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó