2009. december 3., csütörtök Országos közéleti lap V. évfolyam, 174.-175. (847.-848.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Nagy lépés a magyar ügyért

Viktor Janukovics államfővé történő megválasztása esetén visszavonják azokat a korlátozó rendeleteket, amelyek a kisebbségi oktatási rendszer megsemmisítésére irányulnak. Sok más, a nemzetiségek jogérvényesítését elősegítő programpont mellett ezt is előirányozza az a választási partnerségi megállapodás, amit a hét elején írt alá a Régiók Pártja vezérével Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke.

A Kijevben szentesített keretegyezményhez az országos magyar érdekvédelmi szervezeten kívül csatlakozott még egy-egy meghatározó orosz, illetve román nemzetiségi szövetség is.

A megállapodás csomagban született, azaz a szerződést aláíró felek egyformán ígéretet kaptak arra, hogy az őket hátrányosan érintő kisebbségellenes folyamat Viktor Janukovics győzelme esetén megváltozik, s kedvező fordulatot vesz. Ez a tény nyilván megerősíti és felértékeli a megállapodást, hiszen így biztosítottabb az együttműködési szerződésben foglaltak megvalósítása. Az UMDSZ-en kívül az Orosznyelvű Ukrajna Társadalmi Jogvédő Mozgalom és az Ukrajnai Román Közösség Régióközi Egyesülés is szentesítette a szóban forgó megállapodást, amelyhez az elkövetkezendőkben még más kisebbségi szervezetek is csatlakozhatnak.

A KMKSZ-nek nem fontos

A KMKSZ vezérkarának elképzeléseiről, a régiósoknak adandó válaszról Brenzovics László alelnök korábban lapunknak elmondta, nincs tudomása a Régiók Pártja megkereséséről. Arról sem rendelkezik információval, hogy a szövetség fontolgatná a Viktor Janukovics pártjával való megállapodást.

Ugyanakkor úgy tudjuk, Palkó László, a Régiók Pártja megyei szervezetének kisebbségi ügyekkel foglalkozó tagja van megbízva azzal, hogy az együttműködés dolgában tárgyaljon a magyar szervezetekkel, így a KMKSZ vezetőivel is. Ezt ő maga is megerősítette. Hozzátéve, szívesen vállalta el az egyeztető szerepét, mert ahogyan fogalmazott, "szent feladatának" tartja a magyar ügy támogatását.

– Teljes gőzzel folynak a megbeszélések a régiósok és a KMKSZ között – tájékoztatta lapunkat Olekszandr Ledida, a Régiók Pártja megyei szervezetének vezetője. – Kovács Miklós elnök december 11-re ígért pontos választ. Addig a szövetségen belül meghozzák a végleges döntést.

B. Cs.

Az ukrajnai, kárpátaljai magyarság részéről a dokumentumot aláíró Gajdos István a fővárosból hazatérve további részleteket is elárult arról a Kárpáti Igaz Szónak. Elmondta: Viktor Janukovics vállalta, hogy amennyiben a szerződést aláíró nemzetiségi szervezetek őt támogatják az elnökválasztási kampányban, akkor megválasztása esetén elősegíti a kisebbségi jogok valós gyakorlati érvényesülését, a szabad nyelvhasználat gyakorlását, az oktatásban megcsonkított esélyegyenlőség visszaállítását.

Az országos demokrata szövetség elnökétől megtudtuk, a megállapodás értelmében regionális szinten hivatalos státust biztosítanának az adott nemzeti kisebbség nyelvének. Esetünkben ez azt eredményezné a gyakorlatban, hogy a magyarok által tömbben lakott vidékeken anyanyelven is intézhetők lennének a hivatalos ügyek a különböző állami hivatalokban. A nyelvkérdésnél maradva, a dokumentumban arról is szó van, hogy az orosz második államnyelv lenne. Ez alternatívát teremtene az iskolai nyelvhasználatot illetően, de nyilvánvalóan elsősorban ez egy gesztus a több milliós orosz ajkú lakosság felé. Gajdos István leszögezte, semmiképp sem fordulhatna elő, hogy a magyar iskolásoknak ez terhet jelentene azáltal, hogy két államnyelvet kellene elsajátítaniuk, mint ahogyan egyesek ezt rosszindulatúan sugallni próbálják. Éppen ellenkezőleg, a választás lehetősége alternatívát kínál. S az sem elhanyagolható szempont, hogy a kárpátaljai magyarság idősebb generációja ma is inkább az oroszt használja a mindennapos érintkezésben, fűzte hozzá az UMDSZ elnöke.

A jelenleginél sokkal nagyobb tér nyílna anyanyelvünk, vallásunk, kultúránk ápolására és fejlesztésére. Külön pontban szerepel a kisebbségek oktatási rendszerét szétzilálni igyekvő intézkedéssorozat visszarendezése. Sőt, minden jogi és gyakorlati feltételt biztosítanának a kisebbségek teljes oktatási rendszerének megteremtéséhez – az óvodától az egyetemig.

A közelgő elnökválasztás legnagyobb esélyesének számító Viktor Janukovics a keretegyezményben arra is kötelezettséget vállalt, hogy elősegíti az említett jogok és lehetőségek alkalmazását az idevágó hatályos törvények módosításával, vagy újak elfogadásával. Külön említés van a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartájának ukrajnai ratifikálásáról, a nyelvtörvény és a kisebbségekről szóló jogszabály sürgetett módosításáról.

A szerződésnek távolabbi politikai perspektívái is vannak azáltal, hogy a Régiók Pártja ígéretet tesz arra vonatkozólag, hogy az elkövetkező parlamenti választások alkalmával kész garantált helyet biztosítani a kisebbség jelöltjeinek is, valamint hogy figyelembe veszi és respektálja a régiókban a nemzetiségi arányokat az államirányítási posztok betöltésekor.

Gajdos István a kisebbségi lét valamennyi meghatározó területét felölelő szerződést kommentálva arra is kitért, hogy az a nemzeti kisebbségek és az anyaország közötti kapcsolatrendszer szorosabbra fűzését is elősegítheti, s ezért is fontos a kárpátaljai magyarságot felsorakoztatni ezen ügy támogatása érdekében.

Dunda György

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó