2009. november 26., csütörtök Országos közéleti lap V. évfolyam, 171.-172. (843.-844.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
A rektor perre ment

Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium megrovásban részesítette Mikola Vegest. Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) rektorát azért marasztalták el, mert az idei felvételi kampányban a szaktárca állítása szerint, előnyben részesítette a magyar nemzetiségű diákokat, kiszorítva ezzel az ösztöndíjas helyekről az ukrán nemzetiségűeket.

Mikola Veges a megrovásra reagálva fellebbezett, és beperelte a szaktárcát. A történtekről az UNE rektora eddig egyetlen kárpátaljai médiumban sem nyilatkozott. A Kárpáti Igaz Szó kérdéseire azonban őszintén válaszolt.

– Az oktatási minisztérium ellenőrző bizottsága eredetileg azzal a céllal érkezett Kárpátaljára, hogy szűkebb pátriánk három egyetemén a felvételi rendet ellenőrizze. Valamilyen oknál fogva azonban kizárólag a nemzeti egyetemre fókuszált...

– Valóban így volt. Mély meggyőződésem, hogy ez az ellenőrzés megrendelésre történt. Vagyis egy előre megszervezett folyamat volt, melynek hátterében az egyik kárpátaljai felsőoktatási tanintézmény vezetője áll. Hogy ezt mire alapozom? Nos, miután Volodimir Fenics és Roman Oficinszkij panasszal fordult a szaktárcához, azonnal kiszállt a bizottság és megkezdte az ellenőrzést. Holott a szabály szerint különösen ha a panasztevők diszkriminatív visszaélésekről írtak, előbb velem, a rektorral kellett volna találkozniuk, és meghallgatni az álláspontomat az ügyben. Ez nem történt meg. Már az első pillanatokban, amint megjelent a bizottságot vezető Natalija Ivanova, látszott, mire megy ki a játék. Bele sem nézett azokba a dokumentumokba, amelyeket számára az ügyben elő készítettünk, sőt azzal hárította el kérésemet, hogy az őt nem érdekli. Mikor az első jelentést írták, az már eleve úgy fogalmazódott, hogy a Fenics és Oficinszkij által benyújtott panasz jogos és a vádak valósak. A szabályoknak megfelelően ezt követően a helyetteseimmel mi is megfogalmaztunk egy jelentést, majd továbbítottuk a bizottságnak. Megismerkedve ezzel Natalija Ivanova már úgy nyilatkozott, akkor minden, az egyetem ellen irányuló panasz törölve, és nincsenek szabálytalanságok. Abban maradtunk, ez ügyben minden kérdést tisztáztunk és lezártunk. A birtokomba kerültek azok az eredeti igazolások, amelyeket saját kézírásukkal láttak el a bizottság tagjai. Az egyikben még Fenicsnek adnak igazat, a másikban már nekem. A dokumentumok egyébként a bírósági akták között vannak. Ezek alapján nem lehet kizárni, hogy a bizottság valakinek a megrendelésére érkezett. A másik dolog: egy ilyen magas instanciából, hogyan küldhetnek ki olyan ellenőröket, akik két nap leforgása alatt két egymásnak teljesen ellentmondó igazolást adtak ki?!

– A kijevi ellenőrök munkájában részt vett Marjana Kljap, egy másik kárpátaljai egyetem rektorhelyettese, holott tudomásom szerint az ő neve nem is szerepelt a küldöttség tagjai között...

– Nagyon jó meglátás. Többek között ezért is fordultam a bírósághoz, és pereltem be az oktatási tárcát. Ez az ellenőrző bizottság – nem félek ezt kimondani – számtalan komoly és durva hibát követett el munkája során. Először is a szabályok szerint engem tíz nappal előtte értesíteni kellett volna, hogy kiszáll, ez pedig csak alig pár nappal előtte történt meg. Másodszor: a bizottság elnöke, nem ismertetett meg minden kiküldött taggal, pedig ez kötelessége lett volna, és bizottsági tagként engem nem vont be az ellenőrzés munkájába. Holott ez is feladata lett volna. A minisztérium által postázott hivatalos levélben szereplő ellenőrök közül sokan nem érkeztek meg. Ivan Vakarcsuk miniszter tud az Ungvári Nemzeti és a Kárpátaljai Állami Egyetem között kialakult konfliktusról, amely korábban, a mérnöki kar akkreditációja során pattant ki. Két előadó is a bizottságban volt abból a tanintézetből, holott, személyükre vonatkozó, hivatalos engedély vagy utasítás nem volt.

– Térjünk vissza a magyarokat ért vádakra. A mostani felvételi statisztikáiból nem az derül ki, hogy az ukrán nemzetiségű diákok hátrányba kerültek volna. Sokkal inkább azt tükrözi, hogy idén kevesebb magyar diák jutott be...

– Ebben a tanévben 2270 diák kezdte meg az első évfolyamot, közülük 1685 a nappali és 585 a levelező tagozaton. Az ösztöndíjas helyek száma idén 1142 volt, ebből a magyaroknak a magyar karon 55. Ha a nemzetiségi arányokat vesszük figyelembe 1564 ukrán, 103 magyar, 5–5 román és orosz, illetve 2–2 szlovák és lengyel, valamint 4 más nemzetiségű hallgatóval kezdtük a tanévet. Százalékarányban tehát a magyarok még a 7 százalékot sem teszik ki. Tavalyelőtt 10, tavaly 8,2 százalékos volt a magyar nemzetiségű hallgatók aránya, tehát idén még kevesebben jutottak be. Az a vád, hogy a magyarokat előnyben részesítettem a felvételinél nem helytálló, mert akkor idén sokkal többen lennének. A megrovásomat kihirdető bizottsági ülésen Olekszandr Burlakov, a felsőoktatási intézményeket felügyelő szakintézet vezetője felolvasta a szaktárca vezetője, Ivan Vakarcsuk kézjegyével ellátott levelét, majd azokból a kárpátaljai újságokból idézett, amelyekben a Fenics és Oficinszkij által közölt vádak szerepelnek. Tehát nem a minisztériumba megküldött hivatalos jelentésekből. Az ellenőrzés végén akadtak olyan bizottsági tagok, akik bocsánatot kértek, amiért belementek ebbe a csúnya ügybe.

– Felmerül a kérdés, miért volt szükség erre a miniszteri elmarasztalásra?

– A válasz roppant egyszerű: hogy elmozdítsanak a helyemről, és egy másik rektort nevezzenek ki egyetemünk élére. Ebben bizonyos vagyok. Annyit sikerült elérniük, hogy az egyetem kollektívájában destabilizációt, rossz hangulatot keltsenek. Viszont a dékánok hivatalos nyilatkozatban álltak ki mellettem, és ez önmagáért beszél. Ami Fenicset és Oficinszkijt illeti, biztos, hogy valakinek a megrendelésére dolgoztak. Ez az én magán véleményem.

– Mennyire rendelkezik az egyetem autonómiával bizonyos kérdésekben, és itt a felvételinél beiktatott, a magyar nyelv ismeretét célzó beszélgetésre gondolok?

– Ivan Vakarcsuk még rektorként pont azért harcolt a korábbi szaktárcával, hogy több önállóságot kapjanak az egyetemek. Őszintén megmondom: nem tapasztalom, hogy több autonómiával rendelkeznénk. A felvételi alatt levélben fordultam Vakarcsukhoz a nyelvismereti pótvizsga megtartására vonatkozólag, megindokolva, hogy engem köt az ukrán–magyar vegyesbizottság szerződése, amit nem szeghetek meg. A válasz két bekezdésből állt. A felvételi szabályzaton változtatni nem lehet. Majd: vitás kérdések, problémák felmerülése esetében az egyetem felvételi bizottságának hatáskörébe sorolják annak megoldását, kikötve, hogy a változást közöljük le a helyi sajtóban, illetve telefonon értesítsünk minden érintettet. Ez megtörtént. Nos, többek közöt ez is szerepel az általam kezdeményezett perben, hiszen a második utasítás szerint jártunk el, vagyis helyesen. Ha akkor nem lépek ebben a kérdésben, úgy Magyarország, az ukrán külügyminisztérium és a megye kormányzója marasztalt volna el, mert megszegtem a kormányközi szerződéseket. Ebből pedig már diplomáciai bonyodalmak adódtak volna, ami komoly következményekkel járt volna.

Fedák Anita

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökségének nyilatkozata

Az UMDSZ elnöksége aggodalommal figyeli az Ungvári Nemzeti Egyetem vezetése, illetve az UNE magyar kara elleni újabb támadásokat. Az országos szövetség felháborítónak tartja, hogy a nacionalisták akcióit a központi hatalom nem csupán cinkos tétlenséggel figyeli, hanem támogatja is azokat. Jó példa erre, hogy a helyi szélsőségesek összehangolt támadásait követően az Ivan Vakarcsuk vezette oktatási és tudományos minisztérium destabilizálni igyekszik Kárpátalja legpatinásabb felsőoktatási intézetét.

Az UMDSZ különösen aggasztónak tartja, hogy az UNE elleni lejárató kampány során azzal, hogy úgy állítják be a dolgot, mintha a magyar diákok elfoglalták volna az államilag finanszírozott helyeket az ukrán, ruszin és más nemzetiségű kortársaik elől, a nacionalista elemek nemzetiségi ellentéteket próbálnak szítani. Egymásnak szeretnék ugrasztani megyénk évszázadokon át békében és barátságban egymás mellett élő népeit.

Az országos szövetség bízik benne, hogy Kárpátalja toleráns, európai gondolkodású polgárai nem kaphatók az ilyen provokációkra. Egyben leszögezi, teljes mértékben kiáll a magyar kar mellett, támogatja az UNE vezetése, azon belül Mikola Vehes európai értékrendnek megfelelő törekvéseit.

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó