2009. november 17., kedd Országos közéleti lap V. évfolyam, 166. (838.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Nyelv-Őr
Szóval mégis kultúr?

A Csillag című irodalmi folyóirat 1955. évi 8. számában jelent meg Kodály Zoltán írása Szóval: kultúr címmel. A cikk szerint "ez a két szó mai nyelvünknek két legocsmányabb dudvája". Érdemes idézni ezt a bírálatot, mert a Magyar Televízió 2. csatornája hoszszabb ideje használja a másodikat Kultúrház című adásában. Sőt a kultúr előtagú összetételek népszerűsítésére felvillantja a kultúrkör és a kultúrszomj szavakat is, mintha csak érzékeltetni akarná, hogy ezek a fogalmak kulturális életünk lényeges részei.

Kodály érvelésében utalt arra, hogy a latin eredetű kultúra német hatásra rövidült le. Az -ura végződésű latin szavak a magyar nyelvben nem veszítik el végső hangjukat, a kultúr-ral összekapcsolt szóösszetételekben ez csak azért történik meg, mert "ezeket mindenestül a németből vettük át". Előbb csak a kultúrmérnök-öt és a kultúrharc-ot, majd 1945 után a kultúrvezető-t, kultúrosztály-t, kultúrcsoport-ot, kultúranyag-ot, kultúrcikk-et. "Feljegyzéseim szerint – írta cikkében Kodály – jóval százon felül jár a nyomtatásban megjelent kultúr-összetételek száma." (Ennek illusztrálására hozzátehetjük: kultúrotthon, kultúrfelelős, kultúrverseny stb.) Kodály nyomatékosan hangsúlyozta e jelenség nyelvrontó hatását. Így fogalmazott: "a kultúr idegen élősdi nyelvünkben, s mennél többet emlegetjük, annál inkább bizonyítjuk kulturálatlanságunkat. Nyelvünk tisztaságáról addig nem beszélhetünk, míg a kultúr egész családjával nyomtalanul el nem tűnik. Akinek fülét nem sérti a kultúr, annak nyelvérzéke alszik, vagy elhalt, vagy sosem volt."

Tény, hogy e figyelmeztetés hatására eltűnt hivatalos szókészletünkből a kultúrház, amit évtizedek óta művelődési ház-nak mondanak. S vele együtt kikopott a használatból sok hasonló szóösszetétel is. Kérdés, miért kellett mostanában újjáéleszteni ezeket a kifejezéseket? Minthogy a televízió közvélemény-formáló, nem mellékes, hogy el akarja-e fogadtatni nézőivel a most már több mint fél évszázada megbírált szóhasználatot. Vagy Kodály nyelvhelyességi felfogása elvesztette már az érvényességét?

Maróti Andor

(Édes Anyanyelvünk)

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó