2009. október 31., szombat Országos közéleti lap V. évfolyam, 157. (829.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Ma van a reformáció napja

Az egyház merte megtenni azt, amit egyetlen politikai szervezet sem

1517-ben Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára kifüggesztette a 95 tételét. Erre emlékezve október 31-ét a reformáció napjaként tiszteljük.

– A reformáció nagy hatással volt történelmünkre – állapítja meg Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője. – A magyarság úgy érezte, Isten valóban kegyelmet adott, amikor nem pusztította el a török, a tatár által, és kiválasztottságot is adott. Ez sokszor segített a legnehezebb időszakok túlélésében. Isten uralmát kívánták és nem a diktátorokét, ezért nagyon sokszor protestáns oldalról jött a lázadás, s rebellis vallásnak tartották.

Kárpátaljára a szászok révén jött be először a lutheri reformáció, majd Kálmáncsehi Sánta Márton, Radán Balázs és mások által a beregszászi zsinaton elindul az a tendencia, hogy végül a kálvini irányzatot fogadják el. Ez kihat majd az egész magyarságra is.

Kárpátalján mindig is nagyon erős volt a reformáció szelleme, és működtek az elvei. Ennek az első jótékony hatása, hogy az istentiszteleteken a magyar nyelvet használták. A másik fontos dolog: ahol templomot, ott iskolát is nyitottak.

– Az I. világháború viszont határt húzott református és református közé.

– Trianon után kényszerűség volt az önálló egyházkerület létrehozása. Az elszigeteltség idejében nagyon nehéz volt a helyzet. Igazából 1991 óta nyílt lehetőség arra, hogy a reformátori gondolatokat ne csak a szószékről élje meg az ember, hanem az istentiszteletek mellett a hittanoktatás, a bibliaórák révén is taníthassuk azokat az értékeket, amelyeket a reformáció képvisel. Közben ismét belecsöppentünk abba, hogy a reformátusságnak társadalomformáló szerepet kellett magára vállalnia.

Az egyház ugyan nem politikai szervezet, sokszor mégis azok-nál bátrabban vállalja a véleményét politikai szinten is, fejti ki Héder János. Ez a szerepvállalás mindig is megvolt, nem véletlenül vitték el Szibériába a papjait, s nem véletlenül ölték meg 1956-ban Gecse Endrét. A reformáció arról is szól, hogy a Szentírás fényében fogalmazzák meg teendőiket, azt, hogyan viszonyuljanak az államhoz. Ezért úgy fogják fel az iskolák, a diakóniai központ, az árvaházak fenntartását, a szeretetkonyhák működtetését, hogy ezzel adósak Istennek. És ez a mindenkori adósságérzés soha nem engedi, hogy az egyház passzív legyen. Nem szép templomokat kell hogy építsenek, hanem a lelkeket kell templomokká tenniük.

Luther korában senki nem vette volna a lelkére, hogy azt mondja, nincs Isten. Akkor az volt a kérdés, hogyan imádják helyesen. Ma azzal a gondolattal fordul az ember Isten felé, bizonyítsa be, hogy létezik, és akkor hisz neki. És az a baj, hogy a világ torzulásait tanítja az iskola, az egyetem, a társadalom, és ósdinak tartják az egyházat.

– Pedig a tudományosság alapját is az egyház fektette le – magyarázza. – Nézzük meg, mennyi mindennel foglalkoztak a polihisztor teológusok. Fazekas Mihályról az emberek döntő többségének a Lúdas Matyi jut az eszébe, holott papi neveltetésű volt, és ő állította össze az első nagy füvészkönyvet. Az egyházi tanintézményekben nem fanatikusokat nevelnek, hanem olyan embereket, akik realisták, van hitük és saját véleményük.

Sólyom László magyar köztársasági elnök a Magyar igazolvány létrehozása utáni legjelentősebb eseménynek nevezte a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház létrejöttét.

– Az egyház meg merte tenni azt, amit egyetlenegy politikai szervezet sem mert felvállalni, megvalósítani. Az a történelmi egység állt helyre, amit direkt módon próbáltak tönkretenni.

A Kárpátaljai Református Egyház úgy vállalja fel a feladatait, hogy újra kell kezdenie, és ehhez fel kell nevelni egy új generációt. Az egyházi élet nagyon felbolydult, különösen az utóbbi időben. Ma sokszor el lehet mondani, hogy egy településnek a klubja, művelődési helye, szociális intézménye maga a templom.

Tóth Viktor

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó