2009. október 17., szombat Országos közéleti lap V. évfolyam, 150. (822.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Előttünk egy betyárvilág?

Amikor felkereste szerkesztőségünket és elmondta, miről szeretne beszélni, először viccnek tűnt az egész. Rubis Vologya azonban váltig állította tizenöt társával egyetemben a lehető legkomolyabban gondolják, hogy a napokban megalakítják a Kárpátaljai Magyar Betyármozgalmat.

Az oroszos név senkit ne tévesszen meg, mert az egy talpig magyar embert takar. Vologya vállalkozóként keresi a betevőt.

– Egy nap összejöttünk a barátaimmal. Mind rendes magyar fiú, és afgán veterán. Tudja, a nyolcvanas évek derekán soroztak be katonának és vittek az afgán hadszíntérre. Hadd ne soroljam, milyen borzalmakat kellett átélnünk. A lényeg, hogy ezek a rettenetes élmények felnyitották a szemünket, rádöbbentettek arra, mennyire igazságtalan, álságos és népelnyomó volt a szovjet rendszer.

Azóta is mindent másképpen látnak, értékelnek. Sajnos, a rendszerváltással újabb igazságtalanságok, elsősorban a kárpátaljai magyarságot negatívan érintő megkülönböztető megnyilvánulások kerültek előtérbe. Az egykori katonatársakkal folytatott beszélgetések során mindig előkerül ez a téma. Ráadásul a többi kisebbségeket is a mienkhez hasonló problémák gyötrik.

– Zűrzavaros az életünk. A társadalom élesen elhatárolódó két rétegre: gazdagokra és szegényekre bomlott. Ennek fényében született meg a kollektív gondolat, hogy alakítani kell egy olyan mozgalmat, mely a hatalmasokkal szemben nyújtana védelmet az elesettek, az üldözöttek számára. És erre legalkalmasabbnak a betyármozgalom megszervezése tűnik.

Féreértés ne essék, oszlatja el a kételyeket beszélgetőpartnerem. Nem Angyal Bandi vagy Rózsa Sándor nyomdokaiba szeretnének lépni, hogy erőszakkal vegyék el a gazdagok javait és azt szétosszák a szegények között. Teljesen törvényes úton képzelik szervezni az egész megyére kiterjedő betyármozgalmat.

– Záhonytól Vereckéig ott leszünk, hogy megvédjük a bántalmazott, hatalmasok által megkárosított magyarjainkat és a többi kisebbséget – folytatja. – Az eszközeink sorában olyasmire gondolunk, mint a tüntetések, tömegrendezvények, tiltakozó akciók. Persze, mindig szem előtt tartva a törvényt és azt, hogy senki nemzeti érzéseit ne sértsük. De ha minket bántanak, akkor visszavágunk.

Az alakulófélben lévő szervezet mozgalommá kíván nőni. A példaképük és támogatójuk a tervek szerint a Magyar Gárda és az anyaországi betyármozgalom lenne. A tagság nálunk is a gárdista egyenruhához hasonló mundérban fog feszíteni a tiltakozó felvonulásokon, gyűléseken.

Akaratlanul is felvetődik a kérdés: miként fog ehhez viszonyulni a többségi nemzet és a hatalom? Nem jutnak-e rövid időn belül az anyaországi alakulat sorsára?

– Mivel civil érdekvédelmi szervezet leszünk, ilyesmitől nem tartunk. Nem kívánunk senkit megfélemlíteni, bántalmazni. Ez benne lesz a hamarosan elkészülő alapszabályunkban és az eskü szövegében is. Valójában nem forradalmat akarunk csinálni, csak megkövetelni a hatalomtól, hogy tisztességgel viseltessen az elesettek iránt, tartsa be a törvényeket és a választási kampányok során tett ígéreteit – szögezte le a betyármozgalom alapító tagja.

Fekete párduc lesz az emblémájukon, teszi hozzá Rubis Vologya, mert ezzel is a kitartásra, becsületre és az állandó tettrekészségre akarnak utalni. A mozgalomba vallási és nemzeti hovatartozástól függetlenül bárki beléphet, aki feddhetetlen múltú, egyetért az alapszabályban foglaltakkal és kitart az esküje mellett, amit belépésekor kell letennie. A vezetőség tagjai azonban csakis magyarok lehetnek. A legaktívabb betyárok között arany és ezüst láncon függő fekete párducot ábrázoló medaliont, valamint pecsétgyűrűt osztanak ki jutalomként. Ezeket a díjakat azonban vissza is vonhatja a tagság, ha az illető valamiért érdemtelenné válik viselésükre.

Balogh Csaba

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó