2009. október 15., csütörtök Országos közéleti lap V. évfolyam, 148.-149. (820.-821.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Julija Timosenko levelét megírta...
Segítő akció vagy csak választási fogás?

A rendszerváltás óta a kárpátaljai falusi és városi ember számára is az egyik legfontosabb kérdés saját földterületének privatizálása. A szovjetrendszer jó hat évtizede elvette tőle az addig birtokában lévő földet, a ház körülit, de még azt is, amelyen az ingatlana állt. Ismételt magántulajdonba vételük Ukrajna függetlenné válásával vált lehetővé. Elméletileg. Mert a gyakorlat számos akadályt – utánajárást, tekintélyes anyagi kiadást, bírósági hercehurcát stb. – gördített az érintettek elé.

A szerkesztőségünkbe érkező levelek és telefonhívások arról tanúskodnak, hogy ezek az eljárások számos olvasónk idegrendszerét tették tönkre. Az ügyintézéshez ráadásul kenőpénzekre is szükség volt. Az elmúlt hetekben, napokban többeknek névre szóló, Julija Timosenko kézjegyével ellátott, a földprivatizáció ügyében reménykeltő levelet kézbesített a posta: "Szeretném felhívni az Ön figyelmét és egyben megnyugtatni, hogy amennyiben eddig a földprivatizáció kérdésében saját magának kellett az állami földhivatalok munkatársai után futkosnia, ezentúl fordítva lesz. A hivatalnokok keresik majd önt, mert a Miniszteri Kabinet augusztus 15-én érvénybe léptetett 844-es számú határozata alapján a hivatalnokok egy hónapon belül kötelesek az ön erre vonatkozó igényének eleget tenni.

A háztáji és a kertészkedésre szánt, illetve mezőgazdasági hasznosítású terület magánkézbe vételét kérvényeznie szükséges, amelyhez csatolnia kell személyi igazolványának és adóazonosító számának a másolatát, a községi, nagyközségi vagy a városi tanácsnak a kérdéses terület magánosításával kapcsolatos határozatát, vagy más okmányt, ami igazolja, hogy a szóban forgó földterületnek ön a jogos tulajdonosa. A többi már nem az ön dolga. Az ügymenetet a hivatalok és hivatalnokok térítésmentesen kötelesek végrehajtani! Amennyiben nem így történne, kérem, értesítsen a 0 800 507 30 90 ingyenes telefonszámon."

Ennyi tömören a levél, melynek kapcsán a kárpátaljai körülményeket és az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve felvetődik: betartható-e a rendelkezés, vagy az csak egy újabb mézesmadzag, amit elhúznak a szegény ember orra előtt? Elolvasva a levelet, Igor Barcsan, az Ungvári Városi Földhivatal vezetője jelentőségteljesen mosolyog:

– Nincs nekünk arra sem időnk, sem elegendő emberünk, hogy az ügyfelek után szaladgáljunk. A megyeszékhelyen jelenleg mintegy kétezerre tehető azok száma, akik még el sem kezdték a földjük, telkük privatizációját. A miniszterelnök ráadásul csúsztat, nem közli az érintettekkel, hogy a földhivatal munkája csak azt követően kezdődik, amikor az illető már kézhez kapta a magánosításról szóló hivatalos határozatot. Az érintettek 99 százalékának nincs ilyen okmánya.

– Hol és miként lehet azt megszerezni?

– Rengeteg állami és magáncég, kft. rendelkezik a megfelelő ügyintézési engedéllyel. Csak Ungváron 29 van belőlük. Meg kell keresni a legolcsóbbat és a legmegbízhatóbbat, mert ezek nem dolgoznak ingyen, s tőlük kérni, hogy mérjék fel a területet, telket és adják ki a határozatot, mellyel fel kell keresni a hivatalunkat, illetve a lakhely szerint illetékes állami földhivatalt. A többi már valóban ingyenes szolgáltatás és a mi feladatunk.

– Nincs nagy tülekedés a szobájuk előtt.

– Valóban nagyobb érdeklődésre számítottunk. Pedig a határozat csak az év végéig marad érvényben. Igaz, a privatizációs folyamat azt követően sem áll le, csupán újból fizetetté válik minden szolgáltatás. Különben a földterület magánosítása nem kötelező. Azt úgysem veheti el a rajta élőtől senki.

A földügyekkel foglalkozó cégek közül a Zemlemir Kft.-t kerestük fel, ahol Bányai Károly cégvezető tájékoztatta lapunkat:

– Tudomásom szerint az Ungvári járásban, illetve a megyeszékhelyen még közel húszezer személyt érint ez a probléma. Az összes magáncéget, így minket is eltiltottak a teljes ügyintézéstől, amelyet Kárpátalján két állami intézményre, a Földbirtokrendező Intézetre és a Földgazdálkodási Hivatalra bíztak.

A cégvezető azt is elmondja, hogy a már említetteken kívül a határozat azt is tartalmazza, hogy az ügymenetet 2010. január elsejéig, azaz alig két és fél hónap alatt le kell bonyolítani, ami véleménye szerint képtelenség, mert ahhoz legalább háromszáz munkanapra lenne szükség.

– S akkor még nem említettem azt, hogy az erre a célra kiutalt kevesebb mint hatmilliárd hrivnyából bővíteni kell az apparátust – fűzi hozzá a szakember. – A számítógépes rendszer működtetése, a kérvények iktatása is legalább hatvan hrivnyába kerül majd az államnak, nem beszélve arról, hogy az igénylők figyelmetlenek és feledékenyek. Hol ezt, hol azt felejtik otthon, nem csatolják az összes okmányt, ami további időveszteség. Persze, nem szeretném senkinek elvenni a kedvét. Próbálkozni mindenképpen kell, higgyünk a miniszterelnöknek.

– Milyen méretű területek privatizálásáról van szó?

– A ma is érvényben lévő 2002-es földtörvény szerint a hatvanárnyi háztáji további negyvennel kiegészíthető, tehát száz ár, illetve maximum kéthektárnyi úgynevezett külterület kerülhet magánosításra, valamint még tizenkét árnyi gyümölcsös és tízárnyi építkezési telekhely. Eltérőek a kritériumok a városokban és faluhelyen, a községi tanácsokhoz tartozó és annak határain kívül eső területek esetében. Ám ezek elbírálása már részletkérdés, a községi tanács, illetve járási önkormányzat döntésének értelmében minden igénylő esetében más és más lehet.

Balogh Csaba

Nigriny Szabolcs

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó