2009. október 15., csütörtök Országos közéleti lap V. évfolyam, 148.-149. (820.-821.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Vendégeket hívnak, táncra perdülnek

Az aranysárga ősz mintha bizonyítani akarná, hogy nem az elmúlást hozza, hanem a szépséget, az élni akarást, ahogyan a növények teszik. Az idősebb korosztály is így van ezzel: nyugdíjas éveiket békében, szeretetben szeretnék leélni, örülni a még előttük álló éveknek. A Beregvidéki Petőfi Sándor Nyugdíjas Egyesület tagjai így tesznek: hetente eljárnak a klubba, jól érzik magukat, nagyobb rendezvények alkalmával pedig vendégeket hívnak, táncra perdülnek.

Szép hagyománnyá vált, hogy nagyobb rendezvényeik alkalmával felköszöntik a születésnaposokat, a jubileumi évfordulójukat ünneplőket. Ezúttal nyolc jubilánsuk volt.

– Életünk egyik kiemelkedő eseménye a születésnap, de ennél is fontosabb a házasságkötési évforduló. A sors sokszor úgy rendezi, hogy sokan nem tudnak egy irányba tartani, de a komoly, megpróbáltatásokat túlélő, megértő, tartós kapcsolat eléri a tiszteletreméltó, akár ötvenedik házassági évfordulót is. Ennek apropóján a mai nap nagy tisztelettel és szeretettel köszönthetjük alapító klubtársainkat, Harsányi Ferencet és nejét, Évikét – mondta Imre Margit, a nyugdíjasklub elnöke, majd Feri bácsihoz fordulva a következőképpen fogalmazott: – A hosszú házasélet titka a harmonikus miliő, melynek megteremtése rajtatok múlott. S hogy csak a szépre emlékeztek, ez evidens, hiszen ti tettétek azzá.

A köszöntéseket követően a klubtagok ünnepségüket összekötötték a Kazinczy-évfordulóval és a magyar nyelv évével.

A magyar nóta, a magyar népdal nemzetünk egyik legtisztább kincse, mert a legőszintébb hangon szól a magyar ember öröméről, bánatáról, a szerelemről, az elmúlásról. A legmélyebb emberi érzéseket szabadítja fel bennünk. A dalnak mindenkor közösségmegtartó ereje volt és van ma is. Ha elhanyagoljuk, egész kultúránk, nemzeti sajátosságaink kerülnek veszélybe, ám ha felkaroljuk, akkor a magyar dallal, nótával formáljuk a magyar emberek érzéseit, ízlését.

Mindennek bizonyságául a rendezvényen felléptek a hajdúszoboszlói Drágán Lajos és Drágánné Szabó Eszter művészházaspár, valamint a Vörös Sári Magyar Nóta Egyesület tagjai. De nem maradhattak ki a jó hangulatból a vendéglátók sem: a klubban alakult énekkar tagjai a szívüknek legkedvesebb nótákat adták elő.

A hajdúszoboszlóiakon kívül azonban más vendégek is érkeztek. Többek között Scherczer Károly, a Beregszászi Konzulátus konzulja, aki hangsúlyozta: egy társadalom érettségét leginkább az mutatja, hogyan bánik az öregekkel. Ez a mutató pedig elszomorító. Szükség van rá, hogy az idős emberek összefogjanak, és nyugdíjasklubokat alakítsanak, hiszen itt figyelnek egymásra, szórakoznak, és ami a legfontosabb, nincsenek egyedül, és nem érzik magukat fölöslegesnek.

– Olyan, általam tisztelt emberek között lehetek ma itt, akik már eddig is bizonyították, igazi, hű polgárai városunknak, és valódi magyarjai ennek a vidéknek. Én mindig is fontosnak tartottam, hogy azokat a kezdeményezéseket, amelyek többek között Imre Margittól erednek, lehetőségemhez mérten támogassam. Ugyanis olyan emberek között vagyok, akik nálunk, fiatalabbaknál sokkal nagyobb élettapasztalattal, életbölcsességgel rendelkeznek. A fiatalabb nemzedék képviselőjeként fontos feladatomnak tartom, hogy megháláljuk mindazt, amit eddig kaptunk Önöktől – köszöntötte a nyugdíjasokat Gajdos István, Beregszász polgármestere.

Hegedűs Csilla

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó