2009. október 15., csütörtök Országos közéleti lap V. évfolyam, 148.-149. (820.-821.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Az Ukrajna és Szlovákia közötti szociális biztosítási rendszer módosításairól

Nyár közepén érvénybe léptek az Ukrajna és Szlovákia közötti 2000. december 5-én elfogadott "A szociális biztosításról szóló együttműködési szerződés" módosításai. Ezek többek között tartalmazzák azon állampolgárok nyugdíjszámfejtésének rendjét, akik mindkét ország területén dolgoztak.

A szerződés értelmében a nyugdíjat arányosan folyósítja mindkét ország, tehát mindegyik azokért a biztosított évekért fizet, melyek során az illető a területén dolgozott. Ahhoz, hogy az ukrán állampolgárok szlovákiai munkaidejét beleszámítsák az ukrán munkaviszonyba, nélkülözhetetlen, hogy az illető a szlovák törvényeknek megfelelően vállaljon munkát odaát, viszont állandó lakhelye Ukrajna területén legyen bejegyezve 2001. december 31-ig. A feltüntetett dátum nem véletlen. Tudni kell, hogy a két ország közötti szociális ellátást rögzítő szerződés 2002. január 1-jén lépett érvénybe. Vagyis ha egykor a szomszédban dolgozó illetőnek ma számfejtik a nyugdíját, ahhoz ismerni kell bejelentési helyét 2001. december 31-ig. Amennyiben tehát az ukrán állampolgár 2001. december 31-ig Ukrajnában volt bejelentve, és ez ideig Szlovákia területén dolgozott, akkor az ezen időpontig tartó munkaviszonyát az Ukrán Nyugdíjalap fogja elbírálni.

Azon személyeknek, akiknek 2002. január 1-jéig állapították meg a nyugdíját a két ország közötti 2000. december 5-től érvényes szerződése alapján, lehetőségük van nyugellátmányukat átszámoltatni, amit kérvényezniük kell.

Az átszámolás eléggé nehézkes, mivel figyelembe kell venni mindkét oldal jogrendjének árnyalatait. Az állampolgárnak először kérvényben indítványoznia kell nyugellátmánya átszámolását. Ezután a Nyugdíjalap újraszámfejti az illető havi nyugdíját, figyelembe véve a két ország területén végzett tevékenységét. Amikor ez megvan, a szükséges iratokat meg kell küldeni Szlovákiának, s ki kell kérni az ott számfejtett nyugdíj összegét igazoló okmányt. A szlovák fél részéről megküldött információ alapján a megyei Nyugdíjalap lakhely szerint illetékes osztálya értékeli a két ország által megállapított nyugdíj összegét és eldönti, tanácsos-e az újraszámfejtés 2009. július 1-jétől visszamenőleg.

Ha célszerű az átszámolás, erről értesíteni kell a szlovák hivatalos szerveket. A felek beleegyezése után az újraszámolt összeg nem lehet alacsonyabb a két országtól korábban kapott összegnél. Az újítások ugyanis pont az állampolgárok helyzetének javítását célozzák meg, így a kifizetendő nyugdíjat nem lehet csökkenteni. Az újraszámolás a kérvény beadásától számított visszamenő három évet érintheti.

Marina Jackovics,

a megyei Nyugdíjalap külföldi nyugdíjakkal foglalkozó osztályának szakembere

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó